Paremiologia catalana comparada digital

Per Nadal al foc, per Pasqua al joc

207 recurrències en 119 variants. Primera citació: 1736.

Nadal al sol, per Pasqua al foc

10 fonts, 1915.
Lloc: Lleida (Segrià).
Lloc: Lleida (Segrià).
Lloc: Urgell.
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: Urgell.

A Nadal al foc, i a Pasqua al joc

8 fonts, 1999.
L'oratge i els pronòstics meteorològics. En aquest terreny, una de les constants és l'oposició entre Nadal i Pasqua (de fet, el naixement i la mort i resurrecció de Jesús).

Per Nadal al sol, per Pasqua al foc

7 fonts, 1916.
Suposam que és un desig perquè per Nadal s'està molt bé vora el foc.
Sinònim: Per Nadal al sol, per Pasqua al foc.
Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya. De: Gomis, Cels.
Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla — El Pedrís 5 — Barcelona, 1979).
De dia s'han d'aprofitar les hores de menys fred, i de nit convé estar al davant de la llar, l'estufa o el braser.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: C. Gomis.

A Nadal, al foc, i a Pasqua, al sol

5 fonts, 1983.
Lloc: Matarranya.
Cada moment té el seu clima i les seues necessitats.

Nadal amb sol, Pasqua amb foc

5 fonts, 1987.
Lloc: Bot (Terra Alta).
Sinònim: Any de profit, sol en novembre, pluja a l'abril | Per Pasqua, al recer, per Nadal, al carrer | Per Nadal, al jóc i per Pasqua, al foc | Qui per Nadal espardenyeja, per Pasqua esclopeja | Qui per Nadal s'assolella, per Pasqua se torrella.

Per Nadal al foc, per Pasqua al sol

5 fonts, 1951.

A Pasqua el joc i a Nadal el foc

4 fonts, 1993.
Per Pasqua es jugava a cartes.

A Pasqua els focs, i a Nadal els jocs

4 fonts, 2022.
Referència al temps de fred i calor, metaforitzat en foc i jocs (el foc a casa, el joc al carrer).
Lloc: País Valencià.
Referència al temps de fred i calor, metaforitzat en foc i jocs (el foc a casa, el joc al carrer).
Lloc: País Valencià.
Referència al temps de fred i calor, metaforitzat en foc i jocs (el foc a casa, el joc al carrer).
Referència al temps de fred i calor, metaforitzat en foc i jocs (el foc a casa, el joc al carrer).

Nadal al foc, Pasqua al sol

4 fonts, 1995.
Font: ME, CL, FX, G, MR, MS, VR.

Nadal al sol, Pasqua al foc

4 fonts, 1995.
Font: VT, CR, FV, L, ME, MR, MS, N, TC, VR.
Lloc: Arinsal (La Massana, Andorra).

Per Nadal al sol i per Pasqua al foc, si vols que l'any sia bo

4 fonts, 1999.
Sia = siga, forma antiga.
Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Amades.

Si per Nadal al joc, per Pasqua al foc

4 fonts, 2000.
Significa que si per Nadal fa sol i bon temps, per Pasqua farà fred.
Sinònim: Per Nadal al carrer, per Pasqua al recer.
Lloc: Illes Balears.
Al joc = pel carrer.
Lloc: La Pera.

A Nadal els jocs, a Pasqüa els focs

3 fonts, 2008.

A Nadal, al foc, i a Pasqua, al joc

3 fonts, 1983.
Lloc: Matarranya.
Cada cosa vol el seu moment, o cada moment la seua cosa.
Sinònim: Connex: A Nadal, al foc, i a Pasqua, al sol.

A Pasqua els jocs i a Nadal els focs

3 fonts, 2011.

En Nadal els jocs i en Pasqua els focs

3 fonts, 1984.
La gent del camp atalia el cel sovint i menut. El seu treball, i el rendiment, estan directament relacionats amb l'oratge. Molt abunden les referències al temps.
Lloc: Alcoi.
Lloc: Alcoi (Alcoià).

Nadal al foc, Pasqua al joc

3 fonts, 1995.
Font: CL.

Pasqua al sol, Nadal al foc

3 fonts, 1995.
Cada moment requereix un lloc diferent per a les activitats humanes per raó del clima.
Font: ME, FX, PL, MR, MS, TA, VR, VT.

Per Nadal al foc, per Pasqua al jóc

3 fonts, 2011.
Jóc = joquer, niu, llit.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002).

A Nadal al sol i a Pasqua al foc

2 fonts, 1984.
Lloc: La Fatarella (Terra Alta).
Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

A Nadal els jocs, a Pasqua els focs

2 fonts, 2000.
Significa que si per Nadal fa bon temps, per Pasqua sol fer fred o temps plujós.
Sinònim: Si Nadal fa estiu, Pasqua a prop del caliu.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Artà.

Lo Nadal al foc, la Pasqua al sol [o al joc]

2 fonts, 2008.

Nadal ab sol Pasqua ab foc

2 fonts, 1979.
Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya. De: Verdaguer, Folklore.
Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla — El Pedrís 5 — Barcelona, 1979).
Enviats per Antoni Gimeno Vidal. De: Verdaguer, Mn. Cinto.

Nadal al joch per Pasqua al foc

2 fonts, 1979.
Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya.
Lloc: Pla de Barcelona.
Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla — El Pedrís 5 — Barcelona, 1979).
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: Pla de Barcelona.

Nadal al sol per Pasqua al foc

2 fonts, 1979.
Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya.
Lloc: Urgell.
Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla — El Pedrís 5 — Barcelona, 1979).
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: Urgell.

Nadal al sol, / Pasqua al foc

2 fonts, 1974.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Catalunya del Nord.

Nadal amb sol, / Pasqua amb foc

2 fonts, 1969.
Lloc: Montseny.

Nadal en es foc i Pasqua en es joc

2 fonts, 1993.
Es = el, en dialecte salat.
Abans del Directori (Fila-Or).

Nadal en es joc i Pasqua en es foc

2 fonts, 1993.
Per Nadal el fred no acaba d'haver arribat; i per Pasqua no ha d'haver acabat encara (F.C.M.). Explicat amb més detall a l'original. Vegi's comentaris dels n. 1924 i 1932.

Nadal en es lloc i Pasqua en es foc

2 fonts, 1993.
Per Nadal el fred no acaba d'haver arribat; i per Pasqua no ha d'haver acabat encara (F.C.M.). Explicat amb més detall a l'original. Vegi's comentaris dels n. 1924 i 1932.

Per la Pasqua els jocs i a Nadal els focs

2 fonts, 2011.
Les dues pasqües reuneixen tradicionalment la gent, l'una a l'aire lliure i l'altra dins casa.

Per Nadal al foc, per Pasqua al joc

2 fonts, 1983.
Hom estableix una relació atmosfèrica entre Nadal i la Pasqua, i creu que si en aquest moment de l'any fa una temperatura rigorosa, per Pasqua farà bonança i al contrari.
A partir de Pasqua es jugava a cartes.

Per Nadal els focs i a Pasqua els jocs

2 fonts, 2011.

Si per Nadal al sol, per Pasqua al foc

2 fonts, 1980.
Lloc: Artesa de Lleida.
Lloc: El Pont de Suert (Alta Ribagorça).

'Lo' Nadal al foc, la Pasqua al sol

1 font, 2011.
Lo = forma antiga de el.

A Nadal al foc i a Pasqua al jóc

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

A Nadal al foc, i a Pasqua al joc [o sol]

1 font, 2008.

A Nadal al foch y á Pascua al joch

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

A Nadal al sol / a Pasqua al foc

1 font, 1979.
Quan per Nadal fa bon temps és molt possible que per Pasqua faci fred.
Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

A Nadal els focs / i a Pasco els jocs

1 font, 1958.

A Nadal els focs i a pasqua els jocs

1 font, 1989.
De: Ros - Martí Gadea- Alberola.
Lloc: País Valencià.

A Nadal els jochs / y á Pasco el fochs

1 font, 2021.
Lloc: Mallorca.

A Nadal els jochs y a Pasco els fochs

1 font, 2021.
Lloc: Mallorca.

A Nadal els jochs y á Pasco els fochs

1 font, 2021.
Lloc: Mallorca.

A Nadal els jocs i a Pasqua els focs

1 font, 2018.
Lloc: Bocairent.

A Nadal els jocs, a Pasco els focs

1 font, 2000.
Lloc: Artà.

A Nadàl es jòcs y á Pasca es fòcs

1 font, 2021.
Equivalent en castellà: Por Navidad sol y por Pascua carbon.
Font: D. M.

A Nadal es jocs, a Pasco es focs

1 font, 2024.
També hi ha refranys que relacionen l'oratge de Nadal i el de Pasqua. És a dir, si per Nadal fa calor i anem amb espardenyes, per Pasqua fa fred i hem de menester sabates.

A Nadal, al foc i, a Pasqua, al joc

1 font, 1993.

A Nadal, al foc; a Pasqua, al joc

1 font, 2011.
En temps de Nadal fa fred. Els dies de Pasqua solen tenir una climatologia més amable, cosa que invita a l'esplai fora de casa.
Lloc: País Valencià.

A Nadal, els jocs, i a Pasqua, els focs

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

A Pascua, els jòcs; y a Nadal, els fòcs

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

A Pasqua els fochs / y á Nadal els jochs

1 font, 2021.
Font: C. R.

A Pasqua els fochs, y a Nadal los jochs

1 font, 1736.

A Pasqua els jocs, i a Nadal els focs

1 font, 1987.

A Pasqua los fochs, a Nadal los jochs

1 font, 1900.
Sinònim: Per Pasqua al racer, per Nadal al carrer.

A Pasqua, els jocs i a Nadal, els focs

1 font, 1992.
Sinònim: Per Nadal, al joc i per Pasqua, al foc.

En Nadal els jocs, i en Pascua els focs

1 font, 2009.
Lloc: Teulada (La Marina Alta).

En Nadal, els jocs, / i per Pasqua els focs

1 font, 1951.
Lloc: Alacant (Alacantí).

En Nadal, focs; en Pasqua, jocs

1 font, 1994.
Lloc: País Valencià.

Lo Nadal al foc, la Pasqua al sol

1 font, 1983.
O al joc.
Lloc: Matarranya.

Nadal ab sol, / Pasqua ab foc

1 font, 1907.

Nadal al balcó, / Pasqües al tisó

1 font, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.

Nadal al balcó, Pasqües al tió

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Noël au balcon, Pâques au tison.
Lloc: Catalunya del Nord.

Nadal al foc, / Pasqua al sol, / any bo

1 font, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.

Nadal al joc i per Pasqua al foc

1 font, 2014.
Lloc: Cassà de Pelràs.

Nadal al joc, Pasques al foc

1 font, 1977.
Certains dictons catalans comportent une paronomase. De: M. du Marsais.
Font: Des Tropes (París, 1776).

Nadal al sol i Pasqua al tio, porten a l'any en rao i en sao

1 font, 1984.
Lloc: Alcoi (Alcoià).

Nadal al sol i Pasqua al tió, porten l'any en raó i en saó

1 font, 2019.
Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Morte.

Nadal al sol, / per Pasqua al foc

1 font, 1951.
Per Nadal el fred no ha arribat encara i per Pasqua encara no ha acabat.
Lloc: Urgell.

Nadal an es jòc, / i Pascu an es fòc

1 font, 1918.
Per Nadal es fret no ha d'haver arribat; i per Pasqua no ha d'haver acabat encara.
Lloc: Menorca.

Nadal el balcó, / Pasques al tisó

1 font, 2014.

Nadal el joc, Pasqües el foc

1 font, 1990.
Equivalent en francès: Noël au jeu. Pâques au feu.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

Nadal en divendres en es lloc i Pasqua en es foc

1 font, 1999.
Per Pasqua encara fa fred.
Lloc: Menorca.

Nadal en el foc i per Pasco en el joc

1 font, 2008.
Les festes de Nadal, devora la foganya i les de Pasqua en el carrer.

Nadal en el joc i per Pasco en el foc

1 font, 1998.
Lloc: Artà.

Nadal en es joc, /i Pasco en es foc

1 font, 1951.
Lloc: Menorca.

Nadal en joc, i Pasqua en es foc

1 font, 1984.
Indica que per Pasqua encara fa fred.
Lloc: Menorca.

Pasqua al balcó, / Nadal al tisó

1 font, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.

Pel Nadal els jocs i per Pasqua els focs

1 font, 2010.
Lloc: Benilloba (Comtat).

Per la Pasqua els jocs i Nadal els focs

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.

Per Nadal al balcó i a Pasqua al tió

1 font, 2019.
Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Morte.

Per Nadal al balco i en Pasqua al tio

1 font, 1984.
Lloc: Alcoi (Alcoià).

Per Nadal al foc i per Pasqua al joc

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).

Per Nadal al foc i per Pasqua al sol

1 font, 2019.
Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Amades.

Per Nadal al foc per Pasqua al joc

1 font, 2019.
Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Amades.

Per Nadal al foc per Pasqua al sol

1 font, 2021.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002).

Per Nadal al foc, / per Pasqua al joc

1 font, 1947.

Per Nadal al foc, / per Pasqua al sol

1 font, 1947.

Per Nadal al foc, i per Pasqua al joc

1 font, 1998.
25 de desembre.
Lloc: Alt Pirineu.

Per Nadal al foc, pes Pasqua al jóc

1 font, 1951.

Per Nadal al fol, per Pasqua al sol

1 font, 1983.
Hom estableix una relació atmosfèrica entre Nadal i la Pasqua, i creu que si en aquest moment de l'any fa una temperatura rigorosa, per Pasqua farà bonança i al contrari.

Per Nadal al jòc, per Páscua al fòc

1 font, 1900.

Per Nadal al joch / Per Pasqua al foch

1 font, 2021.

Per Nadal al joch, / per Pasqua al foch

1 font, 1888.
Lloc: Pla de Barcelona.
De: Fleury, J.
Equivalent en francès: Noël à ses pignons / Paques à ses tissons.
Lloc: Baixa Normandia.
Equivalent en provençal: Nouvè au jo, / Pasco au fio; / Nouvè au fio, / Pasco au jo.
Font: Armana provençau per 1878.
De: Vinson, J.
Equivalent en basc: Onenzaroz leyoan, / Pazkoetan sua.
Equivalent en portuguès: Por Natal au jogo / e por Paschoa ao fogo.
Font: Annuario (ja esmentat).
Equivalent en castellà: Por Navidad sol / por Pasqua tizón.
Lloc: Ribera del Éssera.
De: Vinson, J.
Equivalent en basc: Sua egüerrietan zura aundiakkin, / Pazkoetán egizu adar tohikiakkin (Trad.: Lo foch fet ab tions lo dia de Nadal / feslo per Pasqua ab lo petit brancam).
De: Dr. N. Bolognini.
Equivalent: Tridentí: De Nadal solon, / de Pasqua tizzon.

Per Nadal al sol / i per Pasqua al foc, / si vols que l'any sia bo

1 font, 1947.
Una creença molt arrelada relaciona la temperatura de totes dues pasqües, la del Nadal i la de Quaresma, i hom creu que si l'una es caracteritza per la bonança, l'altra serà dura.

Per Nadal al sol i per Pasqua al foc

1 font, 1926.
Lloc: Lleida.

Per Nadal al sol per Pasqua al foc

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Per Nadal al sol, i per Pasqua al foc, si vols que l'any sia bo

1 font, 1983.
Hom estableix una relació atmosfèrica entre Nadal i la Pasqua, i creu que si en aquest moment de l'any fa una temperatura rigorosa, per Pasqua farà bonança i al contrari.

Per Nadal al sol, per Pascua al foch

1 font, 1915.
De: Capdevila, Sanç (1916-17).
Lloc: Sant Martí de Maldà (Lleida).

Per Nadal al Sol, per Pascua al foch

1 font, 1916.
De: Capdevila, Sanç.
Lloc: Sant Martí de Maldà.

Per Nadal els focs, i per Pasqua els jocs

1 font, 2018.
Lloc: País Valencià.

Per Nadal els jocs i per Pasqua els focs

1 font, 2010.
Lloc: Benigànim (Vall d'Albaida).

Per Nadal els jocs, / i per Pasqua els focs

1 font, 2009.
Lloc: Mallorca.

Per Nadal, al foc, per Pasqua, al sol

1 font, 1992.
Sinònim: Per Nadal, al jóc i per Pasqua, al foc.

Per Nadal, al foc; / per Pasqua, al joc

1 font, 1930.
El fred comença a deixar-se sentir amb força; el poble exclama, amb les dites següents.

Per Nadal, al foc; / per Pasqua, al sol

1 font, 1930.
El fred comença a deixar-se sentir amb força; el poble exclama, amb les dites següents.

Per Nadal, al jóc i per Pasqua, al foc

1 font, 1992.
Sinònim: Qui per Nadal s'assolella, per Pasqua se torrella | La calor i el gel no es queden al cel | Per Pasqua, al recer; per Nadal, al carrer | Qui per Nadal espardenyeja, per Pasqua esclopeteja.

Per Nadal, al joc i per Pasqua, al foc

1 font, 2023.
Lloc: Sant Martí de Tous (Anoia).

Per Nadal, al sol i per Pasqua al foc, si vols que l'any sia bo

1 font, 1951.

Per Nadal, al sol; per Pasqua, al foc

1 font, 2009.
Lloc: Nonasp (Matarranya).

Per Nadal, els focs; i a Pasqua, els jocs

1 font, 1987.

Per Nadal, focs i per abril, jocs

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Per Pascua al joc / per Nadal al foc

1 font, 1915.
De: Anònim (1917-18).
Lloc: Girona.

Per Pasqua al jòc y per Nadal al fòc

1 font, 1916.
Sinònim: Per Pasqua al joc i per Nadal al foc.

Si per Nadal al foc i per Pasqua al foc, cagada roc

1 font, 2021.
Lloc: Artesa de Lleida.

Si per Nadal al foch, per Pasqua al joch; / y si per Nadal al joch per Pasqua al foch

1 font, 2021.

Si per Nadal al sol, per Pasqua a l'ombra

1 font, 1987.
Lloc: Garrigues.

Si per Nadal joc, per Pasqua foc

1 font, 1982.
Lloc: Sant Pere Molanta (Penedès).