Per Nadal al foc, per Pasqua al joc

163 recurrències en 94 variants. Primera citació: 1736.
[desplega els detalls de totes les fonts]

A Nadal al foc, i a Pasqua al joc

8 fonts, 1999. [+]

L'oratge i els pronòstics meteorològics. En aquest terreny, una de les constants és l'oposició entre Nadal i Pasqua (de fet, el naixement i la mort i resurrecció de Jesús).

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Nadal». Web.
Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del Nadal». Web.
(2000): L'Estel «Dites populars del Nadal», p. 5. Revista L'Estel.

Nadal al sol, per Pasqua al foc

8 fonts, 1983. [+]
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Nadal». Web.

Lloc: Lleida (Segrià).

Lloc: Lleida (Segrià).

Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del Nadal». Web.

Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Lloc: Urgell.

Per Nadal al sol, per Pasqua al foc

7 fonts, 1916. [+]

Suposam que és un desig perquè per Nadal s'està molt bé vora el foc.

Sinònim: Per Nadal al sol, per Pasqua al foc.

Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya. De: Gomis, Cels.

Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla – El Pedrís 5 – Barcelona, 1979).

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.

De dia s'han d'aprofitar les hores de menys fred, i de nit convé estar al davant de la llar, l'estufa o el braser.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 745. Web.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Lloc: C. Gomis.

A Nadal, al foc, i a Pasqua, al sol

5 fonts, 1983. [+]

Lloc: Matarranya.

Cada moment té el seu clima i les seues necessitats.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 740. Web.

Nadal amb sol, Pasqua amb foc

5 fonts, 1987. [+]

Lloc: Bot (Terra Alta).

Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 385. L'Aixernador Edicions.

Sinònim: Any de profit, sol en novembre, pluja a l'abril | Per Pasqua, al recer, per Nadal, al carrer | Per Nadal, al jóc i per Pasqua, al foc | Qui per Nadal espardenyeja, per Pasqua esclopeja | Qui per Nadal s'assolella, per Pasqua se torrella.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Per Nadal al foc, per Pasqua al sol

5 fonts, 1951. [+]
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

A Pasqua el joc i a Nadal el foc

4 fonts, 1993. [+]
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Març», p. 692. Web.

Per Pasqua es jugava a cartes.

Nadal al foc, Pasqua al sol

4 fonts, 1995. [+]
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Font: ME, CL, FX, G, MR, MS, VR.

Nadal al sol, Pasqua al foc

4 fonts, 1995. [+]
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Font: VT, CR, FV, L, ME, MR, MS, N, TC, VR.

Lloc: Arinsal (La Massana, Andorra).

Per Nadal al sol i per Pasqua al foc, si vols que l'any sia bo

4 fonts, 1999. [+]

Sia = siga, forma antiga.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Amades.

A Nadal els jocs, a Pasqüa els focs

3 fonts, 2008. [+]

A Nadal, al foc, i a Pasqua, al joc

3 fonts, 1983. [+]

Lloc: Matarranya.

Cada cosa vol el seu moment, o cada moment la seua cosa.

Sinònim: Connex: A Nadal, al foc, i a Pasqua, al sol.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Març», p. 693. Web.

A Pasqua els jocs i a Nadal els focs

3 fonts, 2011. [+]
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Març», p. 693. Web.

Nadal al foc, Pasqua al joc

3 fonts, 1995. [+]
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Font: CL.

Pasqua al sol, Nadal al foc

3 fonts, 1995. [+]

Cada moment requereix un lloc diferent per a les activitats humanes per raó del clima.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Font: ME, FX, PL, MR, MS, TA, VR, VT.

Si per Nadal al joc, per Pasqua al foc

3 fonts, 2011. [+]

Al joc = pel carrer.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 747. Web.

Lloc: La Pera.

A Nadal al sol i a Pasqua al foc

2 fonts, 1984. [+]

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «El temps i el camp», p. 24. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. El temps i el camp», p. 24. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

A Pasqua els focs, i a Nadal els jocs

2 fonts, 2022. [+]

Referència al temps de fred i calor, metaforitzat en foc i jocs (el foc a casa, el joc al carrer).

Referència al temps de fred i calor, metaforitzat en foc i jocs (el foc a casa, el joc al carrer).

Lo Nadal al foc, la Pasqua al sol [o al joc]

2 fonts, 2008. [+]

Nadal ab sol Pasqua ab foc

2 fonts, 1979. [+]

Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya. De: Verdaguer, Folklore.

Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla – El Pedrís 5 – Barcelona, 1979).

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.

Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Lloc: Verdaguer.

Nadal al joch per Pasqua al foc

2 fonts, 1979. [+]

Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya.

Lloc: Pla de Barcelona.

Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla – El Pedrís 5 – Barcelona, 1979).

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.

Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Lloc: Pla de Barcelona.

Nadal al sol per Pasqua al foc

2 fonts, 1979. [+]

Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya.

Lloc: Urgell.

Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla – El Pedrís 5 – Barcelona, 1979).

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.

Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Lloc: Urgell.

Nadal en es foc i Pasqua en es joc

2 fonts, 1993. [+]

Es = el, en dialecte salat.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Abans del Directori (Fila-Or).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1925 Nadal», p. 268. Institut Menorquí d'Estudis.

Nadal en es joc i Pasqua en es foc

2 fonts, 1993. [+]
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Per Nadal el fred no acaba d'haver arribat; i per Pasqua no ha d'haver acabat encara (F.C.M.). Explicat amb més detall a l'original. Vegi's comentaris dels n. 1924 i 1932.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1926 Nadal», p. 268. Institut Menorquí d'Estudis.

Nadal en es lloc i Pasqua en es foc

2 fonts, 1993. [+]
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Per Nadal el fred no acaba d'haver arribat; i per Pasqua no ha d'haver acabat encara (F.C.M.). Explicat amb més detall a l'original. Vegi's comentaris dels n. 1924 i 1932.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1926a Nadal», p. 268. Institut Menorquí d'Estudis.

Per la Pasqua els jocs i a Nadal els focs

2 fonts, 2011. [+]

Les dues pasqües reuneixen tradicionalment la gent, l'una a l'aire lliure i l'altra dins casa.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Abril», p. 702. Web.

Per Nadal al foc, per Pasqua al joc

2 fonts, 1983. [+]

Hom estableix una relació atmosfèrica entre Nadal i la Pasqua, i creu que si en aquest moment de l'any fa una temperatura rigorosa, per Pasqua farà bonança i al contrari.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «25 de desembre», p. 201. Salvat, S.A. de Ediciones.

A partir de Pasqua es jugava a cartes.

Per Nadal al foc, per Pasqua al jóc

2 fonts, 2011. [+]

Jóc = joquer, niu, llit.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

Per Nadal els focs i a Pasqua els jocs

2 fonts, 2011. [+]
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

'Lo' Nadal al foc, la Pasqua al sol

1 font, 2011. [+]

Lo = forma antiga de el.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Desembre», p. 743. Web.

A Nadal al foc i a Pasqua al jóc

1 font, 2003. [+]

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

A Nadal al foc, i a Pasqua al joc [o sol]

1 font, 2008. [+]

A Nadal al foch y á Pascua al joch

1 font, 1910. [+]

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

A Nadal al sol / a Pasqua al foc

1 font, 1979. [+]

Quan per Nadal fa bon temps és molt possible que per Pasqua faci fred.

Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

A Nadal els focs / i a Pasco els jocs

1 font, 1958. [+]

A Nadal els focs i a pasqua els jocs

1 font, 1989. [+]

De: Ros - Martí Gadea- Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «A», p. 68. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

A Nadal els jochs / y á Pasco el fochs

1 font, 2021. [+]

Lloc: Mallorca.

A Nadal els jochs y a Pasco els fochs

1 font, 2021. [+]

A Nadal els jochs y á Pasco els fochs

1 font, 2021. [+]

A Nadal els jocs, a Pasco els focs

1 font, 2000. [+]

Lloc: Artà.

A Nadal els jocs, a Pasqua els focs

1 font, 2003. [+]

Lloc: Artà.

A Nadàl es jòcs y á Pasca es fòcs

1 font, 2021. [+]

Equivalent en castellà: Por Navidad sol y por Pascua carbon.

Font: D. M.

A Nadal, al foc i, a Pasqua, al joc

1 font, 1993. [+]
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Solstici d'hivern», p. 245. Edicions Tres i Quatre.

A Nadal, al foc; a Pasqua, al joc

1 font, 2011. [+]

En temps de Nadal fa fred. Els dies de Pasqua solen tenir una climatologia més amable, cosa que invita a l'esplai fora de casa.

Lloc: País Valencià.

A Nadal, els jocs, i a Pasqua, els focs

1 font, 2007. [+]

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

A Pascua, els jòcs; y a Nadal, els fòcs

1 font, 1928. [+]

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «A», p. 25. Editorial Arte y Letras.

A Pasqua els fochs / y á Nadal els jochs

1 font, 2021. [+]

A Pasqua els fochs, y a Nadal los jochs

1 font, 1736. [+]

A Pasqua els jocs, i a Nadal els focs

1 font, 1987. [+]
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 93. Editorial l'Esquer.

A Pasqua los fochs, a Nadal los jochs

1 font, 1900. [+]

Sinònim: Per Pasqua al racer, per Nadal al carrer.

A Pasqua, els jocs i a Nadal, els focs

1 font, 1992. [+]

Sinònim: Per Nadal, al joc i per Pasqua, al foc.

En Nadal els jocs i en Pasqua els focs

1 font, 2021. [+]

En nadal els jocs i en Pasqua els focs

1 font, 1984. [+]

Lloc: Alcoi (Alcoià).

En Nadal els jocs, i en Pascua els focs

1 font [+]

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre l'oratge». Web.

En Nadal, els jocs, / i per Pasqua els focs

1 font, 1951. [+]

Lloc: Alacant (Alacantí).

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes d'abril. Pasqua Florida», p. 77. Editorial Barcino.

En Nadal, focs; en Pasqua, jocs

1 font, 1994. [+]

Lloc: País Valencià.

Font: A.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «3. Primavera 3.6.1. Pasqua», p. 78. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Lo Nadal al foc, la Pasqua al sol

1 font, 1983. [+]

O al joc.

Lloc: Matarranya.

Nadal ab sol, / Pasqua ab foc

1 font, 1907. [+]
Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 66. L'Avenç.

Nadal al balcó, Pasqües al tió

1 font, 1969. [+]

Equivalent en francès: Noël au balcon, Pâques au tison.

Lloc: Catalunya del Nord.

Nadal al joc i per Pasqua al foc

1 font, 2014. [+]

Lloc: Cassà de Pelràs.

Nadal al sol i Pasqua al tio, porten a l'any en rao i en sao

1 font, 1984. [+]

Lloc: Alcoi (Alcoià).

Nadal al sol i Pasqua al tió, porten l'any en raó i en saó

1 font, 2019. [+]

Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Morte.

Nadal al sol, / per Pasqua al foc

1 font, 1951. [+]

Per Nadal el fred no ha arribat encara i per Pasqua encara no ha acabat.

Lloc: Urgell.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes d'abril. Pasqua Florida», p. 77. Editorial Barcino.

Nadal an es jòc, / i Pascu an es fòc

1 font, 1918. [+]

Per Nadal es fret no ha d'haver arribat; i per Pasqua no ha d'haver acabat encara.

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. II.- Astronomía, Meteorología. b) Vent fret», p. 280. Institut Menorquí d'Estudis.

Nadal en el foc i per Pasco en el joc

1 font, 2008. [+]

Les festes de Nadal, devora la foganya i les de Pasqua en el carrer.

Nadal en el joc i per Pasco en el foc

1 font, 1998. [+]

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (1998): Revista Bellpuig, 594 «Refranyer popular. Mes de desembre», p. 28. Revista Bellpuig.

Nadal en es joc, /i Pasco en es foc

1 font, 1951. [+]

Lloc: Menorca.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes d'abril. Pasqua Florida», p. 77. Editorial Barcino.

Nadal en joc, i Pasqua en es foc

1 font, 1984. [+]

Indica que per Pasqua encara fa fred.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Astronomia. Meteorologia», p. 152. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Pel Nadal els jocs i per Pasqua els focs

1 font, 2010. [+]

Lloc: Benilloba (Comtat).

Per la Pasqua els jocs i Nadal els focs

1 font, 1980. [+]

Lloc: Ribera.

Per Nadal al foc i per Pasqua al joc

1 font, 2014. [+]

Lloc: Salt (Gironès).

Per Nadal al foc i per Pasqua al sol

1 font, 2019. [+]

Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Amades.

Per Nadal al foc per Pasqua al joc

1 font, 2019. [+]

Natividad, 25 de diciembre. Las fechas de Navidad, son percibidas como días fríos. En la isla, según los años, la navidad puede presentarse más cálidas o frías. El refrán, anuncia que si la temperatura es más cálida de lo normal, en Semana Santa necesitaremos abrigos. Por el contrario puede ocurrir que unas navidades cálidas anuncian una primavera cálida. De: Amades.

Per Nadal al foc, / per Pasqua al joc

1 font, 1947. [+]

Per Nadal al foc, / per Pasqua al sol

1 font, 1947. [+]

Per Nadal al foc, i per Pasqua al joc

1 font, 1998. [+]

25 de desembre.

Lloc: Alt Pirineu.

Per Nadal al foc, pes Pasqua al jóc

1 font, 1951. [+]

Per Nadal al fol, per Pasqua al sol

1 font, 1983. [+]

Hom estableix una relació atmosfèrica entre Nadal i la Pasqua, i creu que si en aquest moment de l'any fa una temperatura rigorosa, per Pasqua farà bonança i al contrari.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «25 de desembre», p. 201. Salvat, S.A. de Ediciones.

Per Nadal al jòc, per Páscua al fòc

1 font, 1900. [+]

Per Nadal al joch / Per Pasqua al foch

1 font, 2021. [+]

Per Nadal al sol / i per Pasqua al foc, / si vols que l'any sia bo

1 font, 1947. [+]

Una creença molt arrelada relaciona la temperatura de totes dues pasqües, la del Nadal i la de Quaresma, i hom creu que si l'una es caracteritza per la bonança, l'altra serà dura.

Per Nadal al sol i per Pasqua al foc

1 font, 1926. [+]

Lloc: Lleida.

Per Nadal al sol, i per Pasqua al foc, si vols que l'any sia bo

1 font, 1983. [+]

Hom estableix una relació atmosfèrica entre Nadal i la Pasqua, i creu que si en aquest moment de l'any fa una temperatura rigorosa, per Pasqua farà bonança i al contrari.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «25 de desembre», p. 201. Salvat, S.A. de Ediciones.

Per Nadal els focs, i per Pasqua els jocs

1 font, 2018. [+]

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Desembre», p. 68. Editorial Sargantana.

Per Nadal els jocs i per Pasqua els focs

1 font, 2010. [+]

Lloc: Benigànim (Vall d'Albaida).

Per Nadal, al foc, per Pasqua, al sol

1 font, 1992. [+]

Sinònim: Per Nadal, al jóc i per Pasqua, al foc.

Per Nadal, al jóc i per Pasqua, al foc

1 font, 1992. [+]

Sinònim: Qui per Nadal s'assolella, per Pasqua se torrella | La calor i el gel no es queden al cel | Per Pasqua, al recer; per Nadal, al carrer | Qui per Nadal espardenyeja, per Pasqua esclopeteja.

Per Nadal, al sol i per Pasqua al foc, si vols que l'any sia bo

1 font, 1951. [+]

Per Nadal, al sol; per Pasqua, al foc

1 font, 2009. [+]

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Desembre», p. 12. PDF.

Per Nadal, els focs; i a Pasqua, els jocs

1 font, 1987. [+]
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 95. Editorial l'Esquer.

Per Nadal, focs i per abril, jocs

1 font, 1996. [+]

Lloc: País Valencià.

Per Pasqua al jòc y per Nadal al fòc

1 font, 1916. [+]

Sinònim: Per Pasqua al joc i per Nadal al foc.

Si per Nadal al foch, per Pasqua al joch; / y si per Nadal al joch per Pasqua al foch

1 font, 2021. [+]

Si per Nadal joc, per Pasqua foc

1 font, 1982. [+]

Lloc: Sant Pere Molanta (Penedès).