Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust

86 recurrències en 65 variants. Primera citació: 1736.

No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust

5 fonts, 1883.
Equivalent en castellà: No hay peor cuña que la de la misma madera.
Lloc: Pineda.
Sinònim: Peix fa mal á peix.
Sinònim: Veg. Qui és el teu enemic? El del teu ofici.
Equivalent en castellà: No hay peor astilla que la de la misma madera.

La més mala osca és la del mateix fust

4 fonts, 1900.
Sinònim: Qui és el teu enemic? El del mateix ofici | No hi ha pitjor tascó que el de la mateixa fusta.
Equivalent en castellà: No hay peor astilla que la del mismo palo.
Sinònim: No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust.
Equivalent en francès: La plus mauvaise entaille est celle du fuseau lui-même.
Lloc: Catalunya del Nord.
(Cast.).

No hi ha pitjor clavilla que la de la mateixa fusta

4 fonts, 1912.
Sinònim: No hi ha pitjor falca que la de la mateixa fusta | No hi ha pitjor tascó que la de la mateixa fusta.
Lloc: Alt Pirineu.
Clavilla.
Equivalent en italià: Il tuo peggior nemico troverai in chi fa l'arte stessa che tu fai.
Lloc: Selva.

No hi ha pitjor clavilla que la del matex fust

3 fonts, 1803.
Equivalent en llatí: Fissilibus lignis cuneus non fortior alter.
Equivalent en castellà: No hay peor cuña ó astilla que la del mismo palo.
Equivalent en llatí: Quam genus ex illis qui trahit ipse suum.
Sinònim: V. Clavilla.
Equivalent en castellà: No hay peor cuña que la del mismo palo.

No-y ha pijor astella, que la del mateix fust

3 fonts, 1900.
(Bulbena 1900:106).
Font: D'origen castellà, segons A. Bulbena.

La mes mala osca es la del mateix fust

2 fonts, 1869.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Mala clavilla és la del mateix fust

2 fonts, 1996.
Equivalent en castellà: Mala clavija es la del mismo madero.
Font: Capítol X. (X.6).

No hi ha clavia més dolenta que sa d'es mateix llenyam

2 fonts, 1984.
Significa que els pitjors enemics solen esser els de la mateixa família (D.). Vegi's n. 830.
Dos que estan junts, casi mai estan d'acord.
Lloc: Menorca.

No hi ha pitjor cunya que la de la mateixa fusta

2 fonts, 1995.
Equivalent en castellà: No hay peor enemigo que el que ha sido amigo.
Lloc: País Valencià.
Font: Bayerri, E. consigna una variant amb el barbarisme cunya.

No hi ha pitjor tascó que el de la mateixa fusta

2 fonts, 1992.
Sinònim: La més mala osca és la del mateix fust.
Equivalent en castellà: No hay peor astilla que la del mismo palo.
Sinònim: No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust.

La mès mal' hosca es la del fust matex

1 font, 1805.
Sinònim: V. Clavilla.

La mes mala hosca es la del mateix fus

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

La més mala osca és la del fus

1 font, 1970.

La mes mala osca es la del mateix fus

1 font, 1915.
Precisament el contreure amistats es una de les coses mes delicades, i aont pares i mestres han de parar mes compte envers el fill i deixeble respectiu. De: Xalabarder i Serra, Eduard (1914).
Lloc: Barcelona.

La mès mala osca es la del matex fust

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Bo hay peor astilla que la del mismo palo.

La més mala osca, és la del mateix fus

1 font, 1989.
Que els contraris més a témer solen ser de la mateixa professió o col·lectivitat. Osca: regata que hi ha en el cap del fus perquè el fil s'hi enganxi i no s'escorri en voltar.

La més mala osca, es la del mateix fust

1 font, 1900.

No hey hà pitjor clavía que sa d'es matex lleñám

1 font, 1979.
Sinònim: No hi ha més mala clavilla que la del mateix llenyam.
Lloc: Mallorca.
Font: Diari de Buja, 82.

No hi ha clavía mes dolenta que sa des mateix llenyam

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

No hi ha clavilla més mala que la del mateix llenyam

1 font, 1992.

No hi ha cunya pitjor que sa d'es mateix llenyam

1 font, 1975.
Lloc: Eivissa i Formentera.

No hi ha fusta més dolenta que sa d'es mateix llenyam

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

No hi ha mes mal tap que 'l de la mateixa fusta

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

No hi ha més mal tap que el de la mateixa fusta

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

No hi ha mes mal tap que'l de la mateixa fusta

1 font, 1915.
De: Martí Cohí, Josep (1916-17).
Lloc: Arrabal de Jesús (Tortosa).

No hi ha més mal tap, que'l de la mateixa fusta

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

No hi ha més mala clavia que la del mateix llenyam

1 font, 1993.
Significa que els pitjors enemics solen esser els de la mateixa família (D.). Vegi's n. 830.

No hi ha més mala clavia que sa d'es mateix llenyam

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

No hi ha més mala clavilla / que la del mateix llenyam

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Il n'y a pas de plus mauvaise cheville / que celle qui est faite du même bois.
Lloc: Catalunya del Nord.

No hi ha mes mala clavilla que la del mateix llenyam

1 font, 1995.
Lloc: or., occ, val., bal.
Font: DCVB. Presenta aquesta variant com a general (or., occ, val., bal.) que només hem trobat documentada a Mallorca, al Diari de Buja i al DFi.

No hi ha més mala clavilla que la del mateix llenyam

1 font, 1979.
Lloc: Mallorca.
Font: DCVB.

No hi ha més mala clavilla, que del mateix fust

1 font, 1995.
Font: Diccionari de P. Torra, entrada 'clavilla'

No hi ha millor osca que la de la mateixa fusta

1 font, 1992.

No hi ha pijor esguerda que la del mateix fus

1 font, 1915.
De: Valors i Albors, Antoni (1917-18).
Lloc: Alcoy i contorn.

No hi ha pijor esquèrda, que la de mateix fus

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

No hi ha pitjor 'cunya' que sa d'es mateix llenyam

1 font, 1993.
Significa que els contraris més perillosos solen esser de la mateixa professió o de la mateixa col·lectivitat (D.). Vegi's n. 690.

No hi ha pitjor astella que la del mateix fust

1 font, 1995.
Quan Antoni Bulbena considera el proverbi com a un «aforisme castellà», només té rao en una cosa: el mot astella no forma part del proverbi català.

No hi ha pitjor clàvia / que la del mateix llenyam

1 font, 1967.
Lloc: Menorca.

No hi ha pitjor clavia que sa d'es matex llenyam

1 font, 1995.
Font: Entrats al segle XIX, trobem aquest proverbi al Diari de Buja (Palma, 1812-13).

No hi ha pitjor clavilla (o esquerda) que la del mateix fust

1 font, 1995.

No hi ha pitjor clavilla / que la de la mateixa fusta

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

No hi ha pitjòr clavilla que la de la matéixa fusta

1 font, 1847.
Expressa que lo enemic mes dolènt es lo que es estat amic, ó lo del matéix ofici.
Equivalent en castellà: No hay peor cuva que la del mismo palo.

No hi ha pitjor clavilla que la de mateixa fusta

1 font, 1995.
Font: Gramàtica i apologia de la llengua cathalana (1814) de J. P. Ballot, que el pren de J. Carles i Amat, a la majoria dels diccionaris catalans plurilingües del vuitcents i ais compendis de J. Pepratx.

No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust / La més mala osca és la del mateix fust

1 font, 1995.
Font: Bayerri, E. diu: "A l'alta Catalunya ho diuen d'esta atra manera"

No hi ha pitjor clavilla que la del matèx fust

1 font, 1803.
Sinònim: V. Clavilla.

No hi ha pitjor clavilla que sa d'es mateix llenyam

1 font, 1955.
Lloc: Eivissa.

No hi ha pitjor clavilla que sa des mateix llenyam

1 font, 2021.
Els pitjors enemics són els del mateix ofici.
Lloc: Eivissa.

No hi ha pitjor clavilla, que la del mateix fust

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: No hay peor cuña ó astilla, que la del mismo palo.

No hi ha pitjor clavilla, que la del matex fust

1 font, 1900.

No hi ha pitjor esquerda / que la de la mateixa fusta

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Il n'y a pas de plus mauvais éclat / que celui du même bois.
Lloc: Catalunya del Nord.

No hi ha pitjor esquerda / que la del fus mateix

1 font, 1995.
Font: Al segle XVIII, al recull de C Ros, que en aquest cas no recorre a les seves fonts declarades i, per tant, deduïm que el degué prendre de l'ús oral.

No hi ha pitjor esquerda que la de la mateixa fusta

1 font, 1989.
De: Martí Gadea - Alberola.
Lloc: País Valencià.

No hi ha pitjor esquerda que la del fus mateix

1 font, 1989.
De: Ros.
Lloc: País Valencià.

No hi ha pitjor esquerda que la del fust mateix

1 font, 2001.
Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

No hi ha pitjor esquerda que la del mateix fust

1 font, 1995.
Font: A la col·lecció manuscrita de J. A. Maians, que el dóna sense cap equivalència en altra llengua.

No hi ha pitjor falca que la de la mateixa fusta

1 font, 2003.
Sinònim: No hi ha pitjor clavilla que la de la mateixa fusta | No hi ha pitjor tascó que la de la mateixa fusta.

No hi ha pitjor fusada que la del mateix fus

1 font, 1992.

No hi ha pitjor tascó / que el de la mateixa fusta

1 font, 1947.
Una altra faula explica que, quan l'home va tenir la destral, no la podia fer servir perquè no tenia mànec. Se'n va anar al bosc i va preguntar als arbres quina fusta fóra la millor per a poder ben manegar la destral. Els arbres li van aconsellar que fes el mànec d'olivera. L'home els va escoltar. Quan va tenir la destral ben manegada, destralada va destralada ve, va fer un estrall terrible entre els arbres, que es dolien de la mala hora que havien tingut quan van donar tan bon consell a l'home. De: Isop.
Font: Llibre tercer.

No hi ha pitjor tascó que el de la mateixa soca

1 font, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).

No hi ha pitjor tascó que la de la mateixa fusta

1 font, 2003.
Sinònim: No hi ha pitjor clavilla que la de la mateixa fusta | No hi ha pitjor falca que la de la mateixa fusta.

No hià pitjor esquerda que la del fus mateix

1 font, 1736.

Noy hâ clavía més mâla que sa des matéix lleñám

1 font, 1979.
Sinònim: No hi ha més mala clavilla que la del mateix llenyam.
Lloc: Mallorca.
Font: DMC, 607.

Pere. Jo creuria en lo que.s diu d'haver fabricat un tal Marcus allí cases, la Capella, i lo del Benefici. Però dubtaria en lo Somni, i sos efectes. / TONI. Massa bé deia ma mare, que no hi ha més mala clavilla, que la del fust mateix

1 font, 1995.
(Perés 1929:47).
Font: A l'obra "Lo perquè de Barcelona, de Pere Serra i Postius, on apareix íntertextualitzat en un diàleg.

Sempre la pitjor esquerda és del mateix fus

1 font, 2017.

Vist que en Moreno hi és per ells / en tal ajust, / que no pot ser del mateix fust / pijor clavilla, / i està també ja dins la illa / dels pensaments

1 font, 1995.
De: Gassull, Jaume.
Font: Lo somni de Joan Joan, (Lo somni:vs.2929-2934).