Aigua en cistella

126 recurrències en 60 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

2. Amistat de senyor, aigua en cistella (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amistat», p. 95. Pagès Editors.

3. Amor d'amo (o de senyor), aigua en cistella (1999, 1 font)

És amor de conveniència.

5. Amor d'amo aigua en cistella (2010, 1 font)

6. Amor d'amo, aigua en cistella (1985, 22 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Novembre», p. 27. Ajuntament de Cocentaina.

Mots de patxanga.

Lloc: Xàtiva (Costera).

Alietes el del Corralot (2009): El Penjoll «Mots de patxanga (V): Sentències». Web.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Advertències, consells i reflexions», p. 121. Editorial Sargantana.

De Fèlix Estop, 1968 en la cançó "Amor d'amo".

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El poder instituït. Amos i criats», p. 213. Edicions Tres i Quatre.

Lloc: Sagunt (Camp de Morvedre).

Correu / Durbà Cardo, Sergi (2010). Correu electrònic.
Correu / Montesinos Mora, Francisco (2010). Correu electrònic.

Lloc: País Valencià.

Correu / Serra Mariola, Lluís Enric (2010). Correu electrònic.

MP.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 12. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «L'afany o la peresa, el treball i els treballadors», p. 77. Editorial l'Esquer.

Equivalent en esperanto: Ne longe sinjora daŭras favoro.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Diners, feina, poder, justícia, lleis | Mono, laboro, povo, justico, leĝoj», p. 19. Associació Catalana d'Esperanto.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «l'amor, la dona, l'home i la parella», p. 61. Web.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

7. Amor d'amo, auia en cistella (1993, 2 fonts)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. A», p. 61. Ajuntament de Quart.

8. Amor d'amos, aigua en cistella (1996, 1 font)

Debe tenerse poca seguridad en el amr de los amos.

Equivalent en castellà: Amor de amo, agua en canasto.

Font: DMar (1891).

11. Amor de amo, aigua en cistella (2010, 2 fonts)

Lloc: Morella.

Morera Velázquez, Henar (2010): «Enviats per correu electrònic». Correu electrònic.

12. Amor de criatura, aigua en cistella que no dura (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 5, juliol 1944 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 77. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

13. Amor de doncella, aigua en cistella (1996, 1 font)

Font: Sebastià Farnés (PCC,1992:I,480-81,85-87), pres oralment a Alberic (també a 'Flor de enamorados, a les Cobles de Romeu Llull i alsainet 'El tonto del panerot' (1882) d'A. Roig i Civera.

14. Amor de donzella / aigua en cistella (1996, 1 font)

15. Amor de donzella / és aygua.n cistella (1996, 1 font)

16. Amor de donzella / és aygua.n sistella (1996, 1 font)

18. Amor de donzella, aigua en cistella (1562, 11 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Amor», p. 168. Edicions Tres i Quatre.

Quant a la formació de noves expressions lexicalitzades, podem constatar que moltes unitats fraseològiques deriven de proverbis i que caldria tenir en compte aquesta font de formació fraseològica natural per a resoldre necessitats expressives sense haver.

De recórrer a préstecs incòmodes d'altres llengües.

Sinònim: Tenir aigua en cistella.

Equivalent en llatí: Acqua attigne col cribro chi erudito vuol farsi senza libro.

Font: DPI (1993:20).

De: Plaute.

Equivalent en llatí: Cribro aquam haurire.

Font: DArt, núm. 14.

Expressar el concepte d'inutilitat mitjançant la metàfora d'agafar aigua en un cistell ja ens ve dels clàssics llatins, concretament de Plaute: Cribro aquam haurire (DArt, núm. 14).

Equivalent en castellà: Amor de niña, agua en cestilla.

Font: RF-1509: III.8.

El text originari català, proverbi rimat d'ús coetani, del qual III.8 és una traducció al castellà, que no coincideix amb l'encunyació primera, aleshores en circulació.

Equivalent en castellà: Amor de niña, agua en cestilla.

Font: Capítol III. (III.8).

Que totes aquestes fórmules siguin o no "genuïnes" del català és una altra història, i tant se val.

Timoneda, Joan (1562): Flor d'enamorats «Introducció», p. 19. Albatros Edicions.

19. Amor de nens, aigua en cistella (1992, 2 fonts)

Tal com arriba se'n va.

20. Amor de nens, aygua ab cistella (1900, 2 fonts)

Anota una formulació que té tot l'aspecte de ser una traducció de l'espanyol.

Font: R. Font (1900).

21. Amor de noi i vella, aigua en cistella (1996, 1 font)

22. Amor de nora, aigua en cistella (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Amor de niña agua en cestilla.

Font: RV, a l'edició de Valladolid (1541).

Equivalent en castellà: Amor de niño agua en cesto.

Font: RV, a 'edició de Sevilla (1508).

Equivalent en castellà: niño.

Font: H. Núñez (1555:10).

A l'estil del 'Libre de tres'.

Equivalent en castellà: niña, niño | Agua en zesto, i amor de niño, y viento de kulo, todo es uno.

Font: G. Correas (1627).

Recull el proverbi amb el mot 'niña'.

Equivalent en castellà: niña.

Font: P. Vallés (1549).

Refrán que denota la poca confianza que se debe tener en el amor de los niños.

Equivalent en castellà: Amor de niño, agua en cestillo.

Font: DRAE.

Refrán que denota la poca confianza que se debe tener en el amor de los niños.

Equivalent en castellà: Amor de niño, agua en cesto.

Font: DRAE.

Vol dir que la nora no sol estimar els seus sogres.

Lloc: Morella.

Font: DCVB (VII,783).

25. Amor de senyor aigua en cistella (1996, 1 font)

Ref. que denota la poca seguretat que s'ha de tenir en lo carinyo dels senyors. Los castellans ho diuen dels nois.

Equivalent en castellà: Amor de niño agua en cesto o agua en cestillo | Pueri amor, nugae | Amitié d'enfant, c'est de l'eau dans en panier percé | Amore di nobile, amore mobile.

Font: DCCLFI (1839) | També el DCC (1847:Apèndix,2), el Dla (1864-65), el DSa (1883) i el DEs (1887).

27. Amor de senyor, / aigo 'n cistella (1918, 1 font)

28. Amor de senyor, / aigo en cistella (1918, 1 font)

29. Amor de senyor, / aigua en cistella (1947, 1 font)

Conta la faula següent que una rata i un gat estaven fortament enemistats. Per tal de veure si s'avenien, la rata va enviar una missiva al gat servint-se d'un ratolí per missatger, al qual va prometre bon pagament. Heus ací que pel camí el ratolí va rumiar el cas i va pensar que, quan fóra davant del gat, el primer que aquest faria fóra menjar-se'l, puix que, a ben segur, pel gat seria molt més interessant d'haver-lo que no saber què deia la lletra (continua…). De: Isop.

Font: Llibre cinquè.

30. Amor de senyor, aigo en cistella (1984, 1 font)

Es poderosos, no solen tenir un amor durador.

Lloc: Menorca.

31. Amor de senyor, aigua en cistella (1898, 9 fonts)

Recull la variant continguda a les 'Faules d'Isop'.

Font: Ros, Carles (s. XVIII).

Lloc: Empordà, Manresa, Barc., Segarra, Urgell, Men.

Font: DCVB (I,637).

Refran qu'adverteix que'l qui serveix als poderosos sol tenir lo pesar de veures desatés.

Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 52 (18 juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 3. Revista Lo Mestre Titas.

Volen dir que els poderosos no solen tenir amor fort a ningú (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «132a Amor», p. 31. Institut Menorquí d'Estudis.

32. Amor de senyor, ayga en cistella (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 39. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

33. Amor de senyor, aygua en cistella (1996, 2 fonts)

Per l'estructura de les codificacions i pels arcaismes lèxics que contenen, deuen provenir de quan es feren les primeres traduccions catalanes manuscrites. De: Isop.

Perquè après que jo rebia algun dany o mort, lo dit senyor no m'ho satisfarà: amor de senyor, aygua en cistella.

Font: Faules d'Isop, com a conclusió de la faula 'D'una rata i d'un gat'.

34. Amor de senyor… aiga en cistella! (2019, 1 font)

Interj. ant. Dita que significa que el que et pugui donar un ric no val res.

Lloc: Palafrugell.

35. Amor de senyor… aigua en cistella (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

36. Amor de sinyô, aigua en cistella (1983, 1 font)

37. Amor de sogra, aigua en cistella (1951, 3 fonts)

No es pot aprofitar.

38. Amor de vella, aigua ab cistella (1996, 1 font)

39. Amor de vella, aigua amb cistella (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la vellesa». Web.

40. Amor de vella, aigua en cistella (1879, 15 fonts)

E. V. Equip (1996): Revista Caprabo, 206 (febrer'96) «REFRANYS CATALANS. DE L'AMOR, LA DONA… (1)», p. 77. Caprabo.

Lloc: València.

Lo Rat Penat (1879): Lo Rat-Penat. Calendari llemosí 1879: p169-170; 172 «Refranys», p. 174. Revista Lo Rat Penat.

No es pot aprofitar.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «l'amor, la dona, l'home i la parella», p. 61. Web.

42. Amor de vella, aygua en cistella (1996, 1 font)

Anota dues variants, amb senyor i amb vella.

Font: Bayerri, E. (1936-79:I,118).

43. Amor en donzella, aigua en cistella (1996, 2 fonts)

Equivalent en llatí: Puellae amor est mutabilior vento.

Font: Burguera, Miquel (?-1725), a la seva col·lecció de 'Phrases perutiles et adagia venusta'.

45. Amor o voler d'amos, aigua en sistella (1996, 1 font)

49. Doncs qui.ls comana / qualsevol fet / tenir secret / (…) / s'aigua stojar / vol en cistella (1996, 1 font)

En català, concretant la referència a l'amor o a la confiança en les dones, el tenim molt documentat als segles XV i XVI. De: Roig, Jaume.

Font: L'Espill.

50. I si l'encontre / el duch dins del panerot? / Si és amor se'n eixirà: / diuhen que és aygua en cistella (1996, 1 font)

Font: Sebastià Farnés (PCC,1992:I,480-81,85-87), pres oralment a Alberic (també a 'Flor de enamorados, a les Cobles de Romeu Llull i alsainet 'El tonto del panerot' (1882) d'A. Roig i Civera.

51. L'amor de donzella és aigua en cistella (1996, 1 font)

53. Lo qui en amor de donzella / posa sa fe i esperança, / pot tenir tal confiança / com qui té l'aigua en cistella (1996, 1 font)

55. Pot tenir tal confiança / com qui té l'aigua en cistella (1562, 1 font)

Lo que en amor de donzella / posa sa fe i esperança, pot tenir tal confiança / com qui té l'aigua en cistella.

58. Tenir aigua en cistella (1996, 1 font)

Quant a la formació de noves expressions lexicalitzades, podem constatar que moltes unitats fraseològiques deriven de proverbis i que caldria tenir en compte aquesta font de formació fraseològica natural per a resoldre necessitats expressives sense haver.

De recórrer a préstecs incòmodes d'altres llengües.

Sinònim: Amor de donzella, aigua en cistella.

60. Voler de sogra, aigua en cistella (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La família i les relacions familiars», p. 161. Editorial l'Esquer.