Badall no ment: o son o talent

94 recurrències en 75 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Badai mai ment, / sòn o talent, / o senyal d'enamorament (1918, 1 font)

2. Badai mai ment, és vessa, talent, o mal d'enamorament (1984, 1 font)

Se suposa que sa vessa talent, i amor, tenen relació amb es badais.

Lloc: Menorca.

3. Badai no ment: Son, gana, mal d'enamorament o festix de qui te present (1944, 1 font)

4. Badai no ment: o son, o talent, o mal d'enamorament, / o fastidi del que està present (2003, 1 font)

5. Badai no ment: és fam o bé talent o falta de divertiment (1986, 1 font)

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 19. Institut d'Estudis Eivissencs.

7. Badall mai ment, o son o talent (2008, 1 font)

Com veis, pot significar moltes coses.

D'enamorament, enyorança de l'absent o fastidi del present | Badall no ment, és fam o bé talent o falta de divertiment.

Sinònim: Badall mai ment, son o talent o ganes de veure gent | Badall mai ment, o son, talent o mal d'enamorament | Badall mai ment, son, vessa o talent | Badall no ment, o son o talent, o mal d'enamorament o fastidi del present | Badall no ment: son o talent, mal.

8. Badall mai ment: son o talent o senyal d'enamorament (1992, 1 font)

9. Badall mai ment: son o talent, o senyal d'enamorament (1999, 1 font)

Aquí talent vol dir gana.

Sinònim: Badall no ment: o fam o son o avorriment | Badall no ment: son o talent, mal d'enamorament, enyorança de l'absent o fastidi del present.

11. Badall mai ment: son, vessa o talent, o mal d'enamorament (2020, 1 font)

Lloc: Menorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Menorca». Blogger.

12. Badall no ment, o son o talent (2010, 1 font)

14. Badall no ment: o fam o son o avorriment (1999, 1 font)

Sinònim: Badall mai ment: son o talent, o senyal d'enamorament | Badall no ment: son o talent, mal d'enamorament, enyorança de l'absent o fastidi del present.

15. Badall no ment: o fam o talent o mal d'enamorament (2010, 1 font)

16. Badall no ment: o fam, o son, o avorriment (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

18. Badall no ment: son o talent, mal d'enamorament, enyorança de l'absent o fastidi del present (1951, 3 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

Aquí talent vol dir gana.

Sinònim: Badall mai ment: son o talent, o senyal d'enamorament | Badall no ment: o fam o son o avorriment.

19. Badall no ment: son o talent, o passió d'ànima o enamorament, o descendeix d'un cor dolent, o li fa fàstic qui té present (1951, 2 fonts)

Aquí talent vol dir gana.

Sinònim: Badall mai ment: son o talent, o senyal d'enamorament | Badall no ment: o fam o son o avorriment | Badall no ment: son o talent, mal d'enamorament, enyorança de l'absent o fastidi del present.

25. Baday may ment, sòn ò talent (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Hambre ó sueño ó ruindad del dueño.

Lloc: Menorca.

27. El badall no ment: o fam o son o avorriment (1951, 1 font)

28. El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent (1999, 1 font)

Aquí «talent» vol dir gana.

Sinònim: El badall no ment: son o gana o enamorament.

29. El badall no ment: o és son o talent, mal d'enamorament o fàstic de la gent (1992, 1 font)

30. El badall no ment: son o gana o enamorament (1999, 1 font)

Sinònim: El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent.

32. El badall no ment: son, gana o enamorament (1930, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 54. Editorial Selecta-Catalonia.

Sinònim: El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent.

34. El badall no pot mentir, o té gana o té ganes d'anar a dormir (1999, 1 font)

37. El badall no pot mentir: dos espera mantenir (1951, 1 font)

Sinònim: El badall no pot mentir: vol menjar o vol dormir.

39. El badall no pot mentir: fam o son o ésser roí (1951, 3 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

Sinònim: El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent.

40. El badall no pot mentir: fam, o son o ser roí (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. La veritat», p. 90. Pagès Editors.

41. El badall no pot mentir: fam, o son, o ser roí (1930, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 45. Editorial Selecta-Catalonia.

42. El badall no pot mentir: fam, son, o ser roí (1987, 1 font)

43. El badall no pot mentir: gana, son o avorriment has de tenir (2008, 2 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «III». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «II». Web.

44. El badall no pot mentir: mandra, gana o vol dormir (1930, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 54. Editorial Selecta-Catalonia.

45. El badall no pot mentir: o vol menjar o dormir, o droperia mantenir (1999, 1 font)

Sinònim: El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent.

46. El badall no pot mentir: o vol menjar o dormir, o dropería mantenir (1914, 1 font)

Sinònim: El badall no pot mentir: fam o sòn o ser ruí.

Equivalent en castellà: Prueba el bostezo hambre ó sueño, ó ruindad del dueño.

47. El badall no pot mentir: o vol menjar o vol dormir (2007, 2 fonts)

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

48. El badall no pot mentir: o vol menjar o vol dormir o droperia mantenir (1992, 1 font)

49. El badall no pot mentir: o vol menjar o vol dormir, o droperia mantenir (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. La veritat», p. 90. Pagès Editors.

50. El badall no pot mentir: son o gana ha de tenir (1992, 2 fonts)

Sinònim: El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent.

51. El badall no pot mentir: té gana, set o vol dormir; menja beu i dorm i faràs passar gana set i son (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

52. El badall no pot mentir: té gana, set o vol dormir; menja, beu i dorm i faràs passar gana, set i son (1951, 1 font)

53. El badall no pot mentir: té gana, set, o vol dirmir; menja, beu i dorm i faràs passar gana, set i son (1999, 1 font)

Sinònim: El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent.

54. El badall no pot mentir: vol menjar o vol dormir (1951, 3 fonts)

Sinònim: El badall no pot mentir: dos espera mantenir.

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

55. El badall no pot mentir: vol menjar o vol dormir (o dos espera mantenir) (1999, 1 font)

Sinònim: El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent.

56. El badall no pot mentir: vol menjar o vol dormir, es recorda de l'amor o és senyal que vol morir (1951, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.

Sinònim: El badall no ment: o son o talent, mal d'enamorament, o fàstic de gent.

57. El badall no pot mentir: vol menjar, o vol dormir, o droperia mantenir (1930, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 45. Editorial Selecta-Catalonia.

59. El badall no pòt mentir: vòl menjar ò vol dormir, ò dolenteria (droperia) mantenir (1900, 2 fonts)

Sinònim: Lo badall no pòt mentir: / fam ó ganes de dormir, / ò mala gana a desdir, / ò droperia (Ramon Ramon).

Equivalent en castellà: El bostezo no miente: hambre ó sueño ó ruindad del dueño.

60. El badall va d'una boca a l'altra com l'ocell de branca en branca (1992, 2 fonts)

Els badalls s'encomanen.

61. El badall van de boqueta en boqueta com els ocells de branqueta en branqueta (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre els ocells (en general)». Web.

62. El badallar no pot mentir: o vol menjar o vol dormir (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Febrer», p. 21. Ajuntament de Cocentaina.

63. El vadall, no pot mentir… o té gana o vol dormir (1987, 1 font)

Lloc: Bot.

64. En badall no ment: son, gana o enamorament (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

65. Lo badall no pod mentir, fam ó son ó ser ruhí: ó vol menjar ó vol dormir ó dolenteria mantenir (1839, 1 font)

66. Lo badall no pot mentir fam ó set ó ser rohí (1871, 1 font)

68. Lo badall no pot mentir, fam ó son, ó ser ruhi (1831, 1 font)

70. Lo badall no pot mentir, menjar ó dormir ó dolentería mantenir (1900, 1 font)

72. Lo badall no pot mentir: té set, fam, son o vol dormir. Si el badall dormiguere i bueguere tota la fam, la set i la son se li passaguere, però com no minge ni beu ni dorm, pos no se li passe la fam ni la set ni la son (1995, 1 font)

73. Lo badall no pot mentí: fam ó set ó ganes de dormí (1910, 1 font)