Cargolar-se (o morir-se, o partir-se, o petar-se, o pixar-se) de riure

199 recurrències en 86 variants. Primera citació: 1805.

Pixar-se de riure

22 fonts, 1968.
Riure inconteniblement.
Lloc: Illes Balears.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Rebentar-se de riure | Esclatar-se de riure | Desfer-se de riure | Morir-se de riure.
Lloc: Illes Balears.
Riure molt.
Equivalent en castellà: Mearse (o desternillarse, o descoyuntarse, o morirse) de risa.
Riure inconteniblement / riure molt.
Quins acudits més divertits! Ens han fet pixar de riure.
Sinònim: Petar-se el cul, morir-se de riure, cargolar-se de riure, petar-se de riure, cruixir-se de riure, desfer-se de riure, desllorigar-se de riure, esbotzar-se de riure, esqueixar-se de riure, clavar-se a riure.
Font: R-M.
Riure moltíssim.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Riure inconteniblement.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Riure molt.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 131. Universitat Autònoma de Barcelona.
Origen: 1871. Expressió hiperbòlica que vol dir 'riure tant que et caigui el cap'
Sinònim: Riure per les butzaques.
Equivalent en anglès: Laugh one's head off.
I és que no riem per sota el nas ni ens cargolem de riure, sinó que ens pixem de riure.
Davant dels acudits de l'humorista es pixaven de riure.
Lloc: Vic (Osona).
Sinònim: Trencar-se de riure.
Equivalent en castellà: Partirse de risa.
Sinònim: Trencar-se de riure, petar-se de riure.
Equivalent en castellà: Troncharse de risa.
Riure d'una manera incontenible.
Sinònim: v. Pixar.
Riure molt.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. P. Conjugacions vàries», p. 104. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Riure inconteniblement.
Sinònim: Riure a dojo.
O quan el Jordi, usurpant el micròfon al cantant cridava «marieta l'últim!», tothom es pixava de riure, fins i tot el cos dels mossos d'esquadra.
Lloc: Garrigues.
Revés i Revés, Ignasi (2008): Oli en un llum «Capítol XII. Lo sol de febrer», p. 201. Editorial Fonoll.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Cruixir-se de rialles o de riure | Esclafir o esclatar de rialles o de riure | Rebentar-se o morir-se de riure | Esbutzar-se de riure | Omplir un barret de rialles | Riure pes colzos | Riure pes ses butxaques | Fer un panxó de riure.
Lloc: Mallorca.
Que no, collons! Fot-li, Bellesa, canta i balla com allavòrens, remena't d'aquella manera que la gent es pixava de riure!
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 292. Edicions Proa.
M'imagino que Milosevic i Karadzic i aquella bèstia parda que és el comandant Ratko Mladic es deuen pixar de riure.
Vergés, Gerard (1995): Avui «Diàleg. Unes brigades internacionals», p. C2. L'Avui / El Punt Avui.

Petar-se de riure

13 fonts, 1910.
Alsius, Salvador.
Alsius, Salvador (1994): Avui «Al cap i a la fi. Detalls fonamentals», p. 60. L'Avui / El Punt Avui.
A Espanya i fins i tot a Polònia es peten de riure.
Brosa, Toni (1998): Avui «La rebotica. Cròniques des de l'infern de...», p. 58. L'Avui / El Punt Avui.
Riure molt / riure amb grans contorsions.
Em petava de riure i no podia parar.
Sinònim: Pixar-se de riure, morir-se de riure, esbotzar-se de riure, cruixir-se de riure, esqueixar-se de riure, petar-se el cul, cargolar-se de riure, desfer-se de riure, desllorigar-se de riure, clavar-se a riure.
Jo em petava de riure al temps que el vostre Henry festejava la Ruth.
Forster, E. M. (1910): Howards End «XXXIII», p. 254. L'Avui / El Punt Avui.
Riure molt.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Encara es peta de riure recordant que molts bascos que no l'entenien es pensaven que parlava en serbo-croat.
Grau, Anna (1996): Avui Diumenge «Sarajevo s'arrisca a riure», p. 11. L'Avui / El Punt Avui.
Davant dels acudits del graciós la concurrència es petava de riure.
Lloc: Vic (Osona).
Sinònim: Trencar-se de riure, pixar-se de riure.
Equivalent en castellà: Troncharse de risa.
En canvi, altres coses que no desperten ni tan sols una punta de somriure entre els que l'envolten, el fan petar de riure.
Pàmies, Sergi (1992): L'instint «II», p. 133. Edicions dels Quaderns Crema.
Riure molt.
Sinònim: Pixar-se de riure.
Riure's de manera estentòria.
Sinònim: Cruixir-se de riure.
Lloc: País Valencià.
Com en diuen els oients d'aquest conflicte flatós de gasos i líquids que a vegades es manifesta amb una discreta sordina i a vegades com un intempestiu orgue de gats.

Trencar-se de riure

13 fonts, 1902.
Equivalent en castellà: Desternillarse, troncharse de risa.
Si riem a la gana.
Sinònim: Anar a bacs.
Cucarella, Toni (2020): Toni Cucarella «Sentències comentades i altres digressions parèmiques per a entretindre el confinament durant la pandèmia del coronavirus». Blogger.
Equivalent en castellà: Partirse de risa.
Riure amb grans contorsions.
Equivalent en castellà: Partirse (o desternillarse, o mondarse) de risa.
Sinònim: Pixar-se de riure.
Equivalent en castellà: Partirse de risa.
Equivalent en castellà: Troncharse.
Sinònim: Petar-se de riure, pixar-se de riure.
Equivalent en castellà: Troncharse de risa.
L'altra nit vaig trobar Jordi Bosch i em va dir que cada dos per tres havien de parar l'assaig perquè es trencaven de riure, boníssim senyal.
Morales, Estrella (1995): Avui «Quadern de teatre. ...i que vostès ho puguin...», p. B5. L'Avui / El Punt Avui.
Riure molt.
Cada vegada que veig aquell programa d'humor per la tele em trenco de riure.
Sinònim: Pixar-se de riure.
Equivalent en castellà: Desternillarse (o Partirse, o Troncharse) de risa.
Riure molt.
Riure molt.
¿Quant de temps fa que no t'has trencat de riure?
Pherrer, Raphael (1995): Avui Diumenge «Retrat. Barragán», p. 35. L'Avui / El Punt Avui.
I quan entenien el perquè de la gresca es trencaven de riure, com la pobretalla, deixant anar un gavadal d'acudits gruixuts.
«Català, Víctor» (1902): Drames rurals «Idil·li xorc», p. 49. Edicions 62.

Morir-se de riure

12 fonts, 1979.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Rebentar-se de riure | Esclatar-se de riure | Desfer-se de riure | Pixar-se de riure.
Lloc: Illes Balears.
Sinònim: Destornillar-se de riure (cast.).
Lloc: Bellvís.
Equivalent en castellà: Reventar de risa.
Aquesta mateixa expressió hiperbòlica empra Terenci en la comèdia de L'eunuc. De: Terenci.
Equivalent en llatí: Risu omnes qui aderant emoriri.
Font: L'eunuc 432).
Riure desmesuradament.
Es morien de riure cada vegada que el veien passar fent broma / Era un espectacle que feia morir de riure.
Sinònim: Petar-se de riure, esbotzar-se de riure, desllorigar-se de riure, cruixir-se de riure, esqueixar-se de riure, petar-se el cul, desfer-se de riure, pixar-se de riure, cargolar-se de riure, clavar-se a riure.
Font: * / EC.
Ha, ha, ha, ha, ha...! Sisplau, que em moriré de riure!
Ferrerons, Jordi (1994): Avui «Enraonar. Balcans: val, cans?», p. 40. L'Avui / El Punt Avui.
Riure moltíssim.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Equivalent en llatí: Risu emoriri.
Riure molt.
Riure as màxim.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. M. Conjugacions vàries», p. 97. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
I jo em moria de riure.
Roig, Montserrat (1980): L'hora violeta «L'hora dispersa (Ells i la Norma). II», p. 179. L'Avui / El Punt Avui.
Ens moríem de riure.
Solsona, Ramon (1993): Les hores detingudes «Piràmide», p. 23. Edicions dels Quaderns Crema.

Fer-se un panxó de riure

8 fonts, 1979.
Equivalent en castellà: Darse un panzón de reír.
Es feien un panxó de riure, no pas dels acudits que explicava, sinó per la manera com ho feia.
Lloc: Vic (Osona).
Frases fetes difícils de traduir al castellà al peu de la lletra.
Riure molt.
Palau, Montserrat (2012): CPNL «CPNL - Frases fetes, exclamacions i refranys». Web.
Riure molt.
Riure molt.
Sinònim: Veg. Riure per les butxaques.
Riure molt.
Es va fer un panxó de riure. El premi? Ni l'havia olorat.
Torner, Carles (1994): Avui «Diàleg. Telegènia», p. C2. L'Avui / El Punt Avui.

Fer-se un tip de riure

8 fonts, 1990.
Però els quebequesos s'han fet un tip de riure.
Catà, Joan (1995): Avui «Món. La reina, l'humorista, el fax i la...», p. 5. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallada.
Em faig un tip de riure, amb les històries que conta.
Sinònim: Riure pels colzes | Riure per les butxaques.
Equivalent en gallec: Rir ás gargalladas.
Encara em faig un tip de riure, recordant la nit que vas caure al riu.
Sinònim: Riure pels colzes | Riure per les butxaques.
Equivalent en gallec: Rir á cachizas(ou ás cachas).
Riure.
La veritat és que mirant aquesta sèrie et fas un tip de riure.
Equivalent en gallec: Rir ás cachas.
Riure.
La veritat és que mirant aquesta sèrie et fas un tip de riure.
Equivalent en gallec: Rir ás cachizas.
Riure.
La veritat és que mirant aquesta sèrie et fas un tip de riure.
Equivalent en gallec: Rir ás gargalladas.
Riure.
Lloc: Rosselló.
Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.
Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «Apèndix 1. Llista dels fraseologismes documentats pel PDFC ordenats segons la paraula clau lematitzadora», p. 46. Web.
Els Estats Units s'hi han de fer un tip de riure i, en bona lògica, han de procurar que la cosa continuï en discòrdia.
Rendé i Masdéu, Joan (1995): Avui «Diàleg. Un naufragi induït», p. C2. L'Avui / El Punt Avui.
El pare, en sentir-la exclamar-se, es va fer un tip de riure.
Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 2», p. 37. L'Avui / El Punt Avui.
Com si l'haguessin sentida els déus que regeixen el món de l'atzar, aquella dona s'aixecà i sigué al seu company, en anglès, que anava a comprar begudes per als dos. Ens hi vam fer un tip de riure.
Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 5», p. 114. L'Avui / El Punt Avui.

Cargolar-se de riure

7 fonts, 1968.
Els animals es cargolaven de riure.
Sinònim: Destornillar-se de riure (cast.).
Lloc: Bellvís.
Riure / riure molt, desmesuradament.
Aquell acudit feia cargolar-se de riure / Es recargolava de riure cada vegada que el veia.
Sinònim: Riure per les butxaques, petar-se de riure, pixar-se de riure, desfer-se de riure, esqueixar-se de riure, clavar-se a riure, desllorigar-se de riure, esbotzar-se de riure, cruixir-se de riure, morir-se de riure.
Quan veu que tota la família es cargola de riure, l'avi es pica i pregunta on està la gràcia.
Grau, Anna (1995): Avui «Passos perduts. L'avi se'n va a veure el bisbe», p. 20. L'Avui / El Punt Avui.
I és que no riem per sota el nas ni ens cargolem de riure, sinó que ens pixem de riure.
Dimarts, TVE-1 proposava la seva continuació: un retrat de la balada i la música melòdica agafant com a excusa de guió les llàgrimes de la tardor. Per cargolar-se de riure.
Monedero, Marta (1995): Avui «Opinió. Corral de la Pacheca», p. B14. L'Avui / El Punt Avui.
Feia unes ganyotes i uns gestos que el públic es cargolava de riure.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Autobiografia d'un qualsevol», p. 36. Edicions Proa.

Partir-se de riure

6 fonts, 1990.
M'hai partit de riure.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Era per partir-se de riure sentir aquells nois -que amb prou feines són capaços de construir una frase amb propietat- dirigir-se disciplinadament a la concurrència amb un "bon vespre!"
Fulquet, Josep Maria (1992): El barco fantasma «De vulgari eloquentia», p. 55. Llibres de l'Index, S.A..
Tots es partien de riure, i em renyaven, m'abocaven el seu afecte sorollós i tendre, d'aquells que et fan sentir segur i que et fan eixamplar el cor i sentir-te viu i bo i persona i amic.
Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 5», p. 110. L'Avui / El Punt Avui.
Els alemanys deuen partir-se de riure amb aquest nayp.
Solsona, Ramon (1995): Avui «Enraonar. S'aigo», p. 36. L'Avui / El Punt Avui.
Qui sap si trobarà el mateix elefant que va alçar la seva mare, potser reconeixerà la filla d'aquella dona que es partia de riure mentre la faldilla li queia a un costat.
Solsona, Ramon (1993): Les hores detingudes «La petita», p. 57. Edicions dels Quaderns Crema.
Però he tornat a localitzar el Ricardito i ens partim de riure.
«Signorina Paparina» (1998): Avui DDD «De nit. Nit sense rosca», p. XXV. L'Avui / El Punt Avui.

Baquejar-se de riure

4 fonts, 2010.
Riure a gust.
Sinònim: Tronxar-se de riure | Pixar-se de riure | Encanar-se de riure | Xapar-se de riure.
S'aplica als accessos d'hilaritat descontrolada. També es diu pixar-se de riure, a causa de la pèrdua de continència dels esfínters, de tots coneguda.
Sinònim: Pixar-se de riure.
Riure a gust i bona cosa.

Fer pixar de riure

4 fonts, 1994.
Ai, pari, pari, que em farà pixar de riure!
Ferrerons, Jordi (1994): Avui «Enraonar. Balcans: val, cans?», p. 40. L'Avui / El Punt Avui.
Ésser motiu de burla.
Font: MR, CL, VR, VT.
Canta, Bellesa, canta com quan ens feies pixar de riure al mig dels ensajos.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 281. Edicions Proa.
Per exemple, gastava paraules que no gastaven les meues companyes d'estudi. Una de les que va tindre de seguida molt d'èxit és 'enjullar'. Paraula etiquetada com a «que fa pixar de riure».
Lloc: Terres de l'Ebre.

Rebentar-se de riure

4 fonts, 1979.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Esclatar-se de riure | Desfer-se de riure | Pixar-se de riure | Morir-se de riure.
Lloc: Illes Balears.
Riure molt.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Origen: 1935. El nom 'stitch', que sol voler dir 'punt de sutura', aquí es refereix a un fort dolor local, 'una punxada', que pot fer que una persona es cargoli de dolor. Doncs, quan hom riu molt també pot cargolar-se.
Els pallassos ens feien rebentar de riure = The clowns had us all in stitches.
Equivalent en anglès: Be in stitches.
Riure molt.

Esbutzar-se de riure

3 fonts, 1999.
Riure amb ganes.
Sinònim: Cruixir-se de riure | Esclatar-se de riure.
Riure molt, amb gran intensitat.
Sinònim: Fer ull de rialles | Esclatar de riure.
Lloc: Mallorca.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Cruixir-se de rialles o de riure | Esclafir o esclatar de rialles o de riure | Rebentar-se o morir-se de riure | Omplir un barret de rialles | Pixar-se de riure | Riure pes colzos | Riure pes ses butxaques | Fer un panxó de riure.
Lloc: Mallorca.

Reventarse de ríurer

3 fonts, 1805.
Equivalent en castellà: Descalzarse de risa.
Equivalent en castellà: Descoyuntarse de risa.
Equivalent en llatí: Risu diffluere, disrumpi.
Equivalent en castellà: Reventar de risa.
Equivalent en llatí: Risu solvi, difluere.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 247. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

Baquejar-se de risa

2 fonts, 1932.
Riure's molt a gust.
Lloc: País Valencià.

Caragolar-se (o desfer-se, o desllorigar-se, o partir-se, o petar-se, o pixar-se) de riure

2 fonts, 2013.
Risa.
Quan es posa a explicar acudits tothom es pixa de riure.
Equivalent en gallec: Escarallarse (ou esmendrellarse, ou mexarse) coa risa (ou da risa).
Riure.
Cada cop que obre la boca, la resta de comensals es deslloriguen de riure.
Equivalent en gallec: Escarallarse (ou esmendrellarse, ou mexarse) coa risa.
Riure.
Cada cop que obre la boca, la resta de comensals es deslloriguen de riure.
Equivalent en gallec: Escarallarse (ou esmendrellarse, ou mexarse) da risa.

Cruixir-se de riure

2 fonts, 2004.
Riure desmesuradament.
Es cruixien de riure quan pensaven en la pel·lícula.
Sinònim: Petar-se de riure, desfer-se de riure, cargolar-se de riure, morir-se de riure, pixar-se de riure, esqueixar-se de riure, desllorigar-se de riure, esbotzar-se de riure, clavar-se a riure.
Riure's de manera estentòria.
Sinònim: Petar-se de riure.
Lloc: País Valencià.

Desfer-se de riure

2 fonts, 2000.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Rebentar-se de riure | Esclatar-se de riure| Pixar-se de riure | Morir-se de riure.
Lloc: Illes Balears.
Riure desmesuradament.
Es desfeien de riure cada vegada que pensaven en el que els havia passat.
Sinònim: Cruixir-se de riure, morir-se de riure, pixar-se de riure, petar-se de riure, esbotzar-se de riure, esqueixar-se de riure, petar-se el cul, cargolar-se de riure, desllorigar-se de riure, clavar-se a riure.

Escarxofar-se de riure

2 fonts, 2012.
Riure.
Lloc: Rosselló.
Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.
Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «6. El material fraseològic de les «Contalles de Cerdanya». 6.3. Els elements constitutius freqüents de les combinacions utilitzades», p. 27. Web.
Riure.
Lloc: Rosselló.
Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.
Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «Apèndix 1. Llista dels fraseologismes documentats pel PDFC ordenats segons la paraula clau lematitzadora», p. 46. Web.

Fer un panxó de riure

2 fonts, 1984.
Riure a no acabar.
Lloc: Menorca.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Cruixir-se de rialles o de riure | Esclafir o esclatar de rialles o de riure | Rebentar-se o morir-se de riure | Esbutzar-se de riure | Omplir un barret de rialles | Pixar-se de riure | Riure pes colzos | Riure pes ses butxaques.
Lloc: Mallorca.

Fotre's un tip de riure

2 fonts, 1979.
Enriolar-se.
Riure molt.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. F. Conjugacions vàries», p. 85. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Morirse de ríurer

2 fonts, 1805.
Equivalent en castellà: Morir de risa.
Equivalent en castellà: Perecer de risa.
Equivalent en llatí: Risu solvi.
Equivalent en llatí: Emori risu, prae risu.
Equivalent en castellà: Perecer de risa.

Rebentar de riure

2 fonts, 1910.
Però aconseguí d'avenir-se amb el que tenia dos anys i féu que Dolly es rebentés de riure tot parlant seriosament amb el petit.
Forster, E. M. (1910): Howards End «XXIII», p. 187. L'Avui / El Punt Avui.
En sentir aquells acudits es rebentaven de riure.
Lloc: Vic (Osona).

Tronxar-se de riure (cast.)

2 fonts, 1989.
Sinònim: Trencar-se de riure, pixar-se de riure.
Equivalent en castellà: Troncharse de risa.
Sinònim: Trencar-se de riure, petar-se de riure, pixar-se de riure.
Equivalent en castellà: Troncharse de risa.

Baquejarse de riures

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «B», p. 33. Editorial Arte y Letras.

Cargolar-se (de riure)

1 font, 1966.
Sinònim: Morir-se (de riure).

Cargolar-se (o recargolar-se, o desllorigar-se) de riure

1 font, 1997.
Riure molt.

Cargolar-se de dolor, de riure, etc.

1 font, 1977.
Equivalent en castellà: Retorcerse de dolor, de risa, etc.

Compixar-se de riure

1 font, 2000.
Riure abundosament.
Equivalent en castellà: Mearse de risa.

Cruixir-se de rialles o de riure

1 font, 1999.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Esclafir o esclatar de rialles o de riure | Rebentar-se o morir-se de riure | Esbutzar-se de riure | Omplir un barret de rialles | Pixar-se de riure | Riure pes colzos | Riure pes ses butxaques | Fer un panxó de riure.
Lloc: Mallorca.

Descollar-se de riure

1 font, 1994.
Doncs tot sigui a fi de bé: des d'ara, quan em donis la tabarra ja em podré descollonar de riure, fer-te botifarra i dir-te que ets un finolis. A tu i a tots els llepaculs del català juràssic.
Ferrerons, Jordi (1994): Avui «Enraonar. Converses filo-il·lògiques», p. 36. L'Avui / El Punt Avui.

Desllorigar-se de riure

1 font, 2004.
Riure molt.
És un noi molt graciós. Amb els seus acudits ens feia desllorigar de riure.
Sinònim: Cargolar-se de riure, pixar-se de riure, petar-se de riure, morir-se de riure, esbotzar-se de riure, esqueixar-se de riure, cruixir-se de riure, desfer-se de riure, clavar-se a riure.

Desteixir-se de riure

1 font, 1982.
Equivalent en castellà: Desternillarse de risa.

Destornillar-se (de riure)

1 font, 1966.
Sinònim: Cargolar-se (de riure) | Morir-se (de riure).

Destornillar-se de riure (cast.)

1 font, 1995.
Sinònim: Cargolar-se de riure | Morir-se de riure.
Lloc: Bellvís.

Donar-se un panxó de riure

1 font, 1995.
Un altre panxó de riure.
Equivalent en castellà: Darse un panzón de reir.
Solsona, Ramon (1995): Avui «Enraonar. Com més serem, més riurem», p. 36. L'Avui / El Punt Avui.

Eixapar-se de riure

1 font, 1984.
Riure molt.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. E. Conjugacions vàries», p. 66. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Em partia de riure...

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).

Es van fer un panxó de riure

1 font, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).

Esbotzar-se de riure

1 font, 2004.
Riure fort i amb grans contorsions.
Un que los mirava esbotzant-se de riure / Ha caigut de la cadira, però s'ho ha pres bé i s'esbotzava de riure.
Sinònim: Esqueixar-se de riure, desllorigar-se de riure, pixar-se de riure, morir-se de riure, cargolar-se de riure, desfer-se de riure, petar-se de riure, cruixir-se de riure, clavar-se a riure.
Font: A-M / *

Escapar-se el riure

1 font, 2011.
No poder dissimular el riure.
Quan el veig guarnit així se m'escapa el riure.

Espixorrar-se de riure

1 font, 2014.
Riure de manera sorollosa.

Esqueixar-se de riure

1 font, 2004.
Riure desmesuradament.
Amb els seus acudits ens esqueixàvem de riure.
Sinònim: Petar-se de riure, desllorigar-se de riure, pixar-se de riure, morir-se de riure, cargolar-se de riure, cruixir-se de riure, desfer-se de riure, esbotzar-se de riure, clavar-se a riure.

Esqueixarse de riure

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Reír á mandíbula batiente, desternillarse ó morirse de risa.

Estarnar-se de riure

1 font, 2003.
Riure molt.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Fer partir de riure

1 font, 1919.
El gat dels frares, ve a ésser aquell, que com que quant se hi posa, fà partir de riure, perquè sempre en té una per a dir, és bo per anar a Montserrat i per anar a fer una fontada, i si comença a fer riure a l'anada, no cal dir que a la tornada la gent no es poden aguantar perquè es cargolen de riure, i encara el gats dels frares no obra la boca, ja'ls ve una passió de riure que s'han d'aguantar els uns als altres per no caure... (cont.).
Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «El gat dels frares». José J. de Olañeta, Editor.

Fer petar de riure

1 font, 1995.
Un musicalàs amb partitura que fa petar de riure a costa d'un xicot d'extremada bona fe que, amb el temps i moltes castanyes, es torna dolent com la tinya.
Grau, Anna (1995): Avui «Passos perduts. Es busquen Càndids», p. 32. L'Avui / El Punt Avui.

Fer-se un fart de riure

1 font, 1979.
Riure excessivament.

Fer-se un pantxó de riure

1 font, 2004.
Riure molt.
Lloc: Lleida (Segrià).

Fer-se un panxó (de fer alguna cosa)

1 font, 2004.
Fer quelcom fins a assaciar-se'n o cansar-se'n / excés de qualsevol acció.
Mira quin panxó de riure es fan aquells dos! / Ahir ens vam fer un panxó de menjar crispetes.
Sinònim: Fer-se un fart (de fer alguna cosa), fer-se un tip (de fer alguna cosa), fer-se un tacó (de fer alguna cosa).
Font: R-M / *

Fer-se un panxó de...

1 font, 1979.
Menjar molt d'alguna cosa.

Fer-se un panxot de riure

1 font, 2016.
Fer-se un tip de riure.
Lloc: Olot (Garrotxa).
Canals i Ferrarons, Josep Maria (2016): La gent i les coses d'Olot «Locucions, expressions, dites i frases fetes. F», p. 256. Autoedició.

Fer-se un tacó de riure

1 font, 1979.
Riure molt.

Fer-se un tip o panxó de riure

1 font, 2006.
Riure molt, divertir-se.

Fer-se una panxada de riure

1 font, 2003.
Riure excessivament.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Fer-se uns panxons de riure

1 font, 1994.
Us ben asseguro que amb això m'he fet uns bons panxons de riure al llarg de la vida.
Fullat i Genís, Octavi (1994): Avui «Diàleg. El perill de la notícia», p. C4. L'Avui / El Punt Avui.

Ferse un panxó de riure

1 font, 1915.
Quan un riu molt. De: Junyent, Eduard (1922).
Sinònim: Morir de riure | Reventar de riure.
Lloc: Vich.

Fotre's un panxó de riure

1 font, 2011.
La gent es va quedar de pasta de moniato i nosatres ens vam fotre un panxó de riure.

Fre-se un tip de riure

1 font, 1988.

La gent es trencava de riure

1 font, 1977.
Equivalent en castellà: La gente se partía de risa.

M'hay partit de riure

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Morir-se (de riure)

1 font, 1966.
Sinònim: Cargolar-se (de riure).

Morir-se de rissa

1 font, 2002.
No utilitzar-se una cosa.

Morir-se de riure (o de rialles)

1 font, 2014.
S'aplica als objectes que hom ha adquirit, però que no fa servir gaire.
Tan car que et va costar el vestit i ara es mor de rialles a l'armari.
Lloc: Pallars.
Coll, Pep (2014): El parlar del Pallars «IV. Locucions i frases fetes. 2.Frases fetes. a) Frases fetes variables», p. 89. Garsineu Edicions.

Morirse de risa o de pòr

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «M», p. 173. Editorial Arte y Letras.

Pantxó de riure

1 font, 2004.
Lloc: Lleida (Segrià).

Partir-se / trencar-se / rebentar-se / petar-se / pixar-se de riure

1 font, 2013.
Constatació de fets o d'estats. Enriolar-se.
(2013): Locucions i frases fetes «Frases fetes», p. 3. Web.

Partir-se / trencar-se / rebentar-se / petar-se / pixarse de riure

1 font, 2013.
Enriolar-se.
(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 6. Web.

Partir-se de riure (cast.)

1 font, 1989.
Sinònim: Trencar-se de riure, pixar-se de riure.
Equivalent en castellà: Partirse de risa.

Partirse de riure

1 font, 1907.
Sinònim: Reventarse de riure (cast.).

Petar-se (o pixar-se, o rebentar-se) de riure

1 font, 2020.
Origen: 1615. En aquest context, 'split' vol dir 'esberlar' i 'sides' es pot traduir pels 'costats del cos'. La idea és que hom riu tant que es fan clivelles als costats. També 'laugh one's head off' (lit.: 'riure tant que el cap cau fora del cos'), 'to die laughing' (lit.: 'morir-se de riure') i 'roll in the aisles' (lit.: 'rodolar en els corredors').
Quan ella va vessar la seva beguda a la falda d'ell, la seva dona [d'ell] va petar-se de riure = When she spilled her drink in his lap, his wife split her sides laughing.
Equivalent en anglès: Split one's sides.

Pixar de riure

1 font, 2018.
Riure a tort i a dret.

Pixar-se (o compixar-se) de riure

1 font, 1997.
Riure molt.

Pixar-se de rissa

1 font, 2002.
Riure's molt.

Pixarse de riures

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «P», p. 216. Editorial Arte y Letras.

Rebentar-se (o cargolar-se, o partir-se, o petar-se, o pixar-se) de riure

1 font, 2007.
Sinònim: Semblar que s'hagi vist el cul | Riure com un boig.
Equivalent en castellà: Troncharse (o desternillarse) de risa | Reís a carcajada suelta | Reírse a carcajadas.

Rebentar-se (o trencar-se, o partir-se, o petar-se) de riure

1 font, 1997.
Riure molt.

Rebentar-se o morir-se de riure

1 font, 1999.
Riure desmesuradament.
Sinònim: Cruixir-se de rialles o de riure | Esclafir o esclatar de rialles o de riure | Esbutzar-se de riure | Omplir un barret de rialles | Pixar-se de riure | Riure pes colzos | Riure pes ses butxaques | Fer un panxó de riure.
Lloc: Mallorca.

Rebentar-se [petar-se, pixar-se, trencar-se] de riure's

1 font, 2008.
Riure's molt.

Rebotre's de riure

1 font, 1915.
Riure a grans esclafits. De: Farnés, Sebastià (1923).
Lloc: Canet de Mar.

Reventar de riure

1 font, 1915.
Quan un riu molt. De: Junyent, Eduard (1922).
Sinònim: Morir de riure | Ferse un panxó de riure.
Lloc: Vich.

Reventar-se de riure

1 font, 1918.
De: Comerma i Vilanova, Lluís.
Lloc: Banyoles.

Reventarse de riure

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Desternillarse ó perecer de risa.

Reventarse de riure (cast.)

1 font, 1907.
Sinònim: Partirse de riure.

Una cosa us vaig a dir que us farà pixar de riure: quan el pare es va morir la mare va quedar viuda

1 font, 1992.

Vàrem esclafir a riure

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Xapar-se de riure

1 font, 2019.
Ant. A Palafrugell, petar-se de riure, tot i que també es diu a Mallorca.
Lloc: Palafrugell.