Cargolar-se (o morir-se, o partir-se, o petar-se, o pixar-se) de riure

156 recurrències en 71 variants.

1. Baquejar-se de riure (2010, 4 fonts)

Riure a gust.

Sinònim: Tronxar-se de riure | Pixar-se de riure | Encanar-se de riure | Xapar-se de riure.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «B», p. 47. Juli Jordà Mulet.
Martí Mestre, Joaquim (2017): Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), p. 1766. Publicacions de la Universitat de València.

S'aplica als accessos d'hilaritat descontrolada. També es diu pixar-se de riure, a causa de la pèrdua de continència dels esfínters, de tots coneguda.

Sinònim: Pixar-se de riure.

Verbofília. Populogis (2012): Verbofília. Populogis «rbn.jimdo.com/verbof%C3%ADlia/populogis/». Web.

Riure a gust i bona cosa.

Verdú, Jordi Raül (2010): La velleta refranyera, p. 23. Edicions del Bullent.

2. Baquejarse de riures (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «B», p. 33. Editorial Arte y Letras.

3. Caragolar-se (o desfer-se, o desllorigar-se, o partir-se, o petar-se, o pixar-se) de riure (2013, 2 fonts)

Risa.

Quan es posa a explicar acudits tothom es pixa de riure.

Equivalent en gallec: Escarallarse (ou esmendrellarse, ou mexarse) coa risa (ou da risa).

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 84. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Riure.

Cada cop que obre la boca, la resta de comensals es deslloriguen de riure.

Equivalent en gallec: Escarallarse (ou esmendrellarse, ou mexarse) coa risa.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 122. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Riure.

Cada cop que obre la boca, la resta de comensals es deslloriguen de riure.

Equivalent en gallec: Escarallarse (ou esmendrellarse, ou mexarse) da risa.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 122. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

5. Cargolar-se (o recargolar-se, o desllorigar-se) de riure (1997, 1 font)

Riure molt.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Expressió de les emocions», p. 33. Edicions 62.

6. Cargolar-se de dolor, de riure, etc. (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: Retorcerse de dolor, de risa, etc.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 55. Editorial Pòrtic.

7. Cargolar-se de riure (1968, 6 fonts)

Els animals es cargolaven de riure.

Antoja, Joan; Matas, Anna M.; Oriol, Joan (2018): Bestial! Cultura popular, refranys i frases fetes... molt animals «Granota (i gripau). La granota assedegada. Llegenda», p. 44. Cossetània Edicions.

Riure / riure molt, desmesuradament.

Aquell acudit feia cargolar-se de riure / Es recargolava de riure cada vegada que el veia.

Sinònim: Riure per les butxaques, petar-se de riure, pixar-se de riure, desfer-se de riure, esqueixar-se de riure, clavar-se a riure, desllorigar-se de riure, esbotzar-se de riure, cruixir-se de riure, morir-se de riure.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Quan veu que tota la família es cargola de riure, l'avi es pica i pregunta on està la gràcia.

Grau, Anna: Avui «"Passos perduts". "L'avi se'n va a veure el bisbe"», p. 20. L'Avui / El Punt Avui.

I és que no riem per sota el nas ni ens cargolem de riure, sinó que ens pixem de riure.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 20. El xaronisme», p. 294. Editorial Pòrtic.

Dimarts, TVE-1 proposava la seva continuació: un retrat de la balada i la música melòdica agafant com a excusa de guió les llàgrimes de la tardor. Per cargolar-se de riure.

Monedero, Marta: Avui «"Opinió". "Corral de la Pacheca"», p. B14. L'Avui / El Punt Avui.

Feia unes ganyotes i uns gestos que el públic es cargolava de riure.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Autobiografia d'un qualsevol», p. 36. Edicions Proa.

9. Cruixir-se de riure (2004, 1 font)

Riure desmesuradament.

Es cruixien de riure quan pensaven en la pel·lícula.

Sinònim: Petar-se de riure, desfer-se de riure, cargolar-se de riure, morir-se de riure, pixar-se de riure, esqueixar-se de riure, desllorigar-se de riure, esbotzar-se de riure, clavar-se a riure.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

10. Descollar-se de riure (1 font)

Doncs tot sigui a fi de bé: des d'ara, quan em donis la tabarra ja em podré descollonar de riure, fer-te botifarra i dir-te que ets un finolis. A tu i a tots els llepaculs del català juràssic.

Ferrerons, Jordi: Avui «"Enraonar". "Converses filo-il·lògiques"», p. 36. L'Avui / El Punt Avui.

11. Desfer-se de riure (2004, 1 font)

Riure desmesuradament.

Es desfeien de riure cada vegada que pensaven en el que els havia passat.

Sinònim: Cruixir-se de riure, morir-se de riure, pixar-se de riure, petar-se de riure, esbotzar-se de riure, esqueixar-se de riure, petar-se el cul, cargolar-se de riure, desllorigar-se de riure, clavar-se a riure.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

12. Desllorigar-se de riure (2004, 1 font)

Riure molt.

És un noi molt graciós. Amb els seus acudits ens feia desllorigar de riure.

Sinònim: Cargolar-se de riure, pixar-se de riure, petar-se de riure, morir-se de riure, esbotzar-se de riure, esqueixar-se de riure, cruixir-se de riure, desfer-se de riure, clavar-se a riure.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

15. Donar-se un panxó de riure (1 font)

Un altre panxó de riure.

Equivalent en castellà: Darse un panzón de reir.

Solsona, Ramon: Avui «"Enraonar". "Com més serem, més riurem"», p. 36. L'Avui / El Punt Avui.

16. Eixapar-se de riure (1984, 1 font)

Riure molt.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. E. Conjugacions vàries», p. 66. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

19. Esbotzar-se de riure (2004, 1 font)

Riure fort i amb grans contorsions.

Un que los mirava esbotzant-se de riure / Ha caigut de la cadira, però s'ho ha pres bé i s'esbotzava de riure.

Sinònim: Esqueixar-se de riure, desllorigar-se de riure, pixar-se de riure, morir-se de riure, cargolar-se de riure, desfer-se de riure, petar-se de riure, cruixir-se de riure, clavar-se a riure.

Font: A-M / *

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

20. Esbutzar-se de riure (2008, 1 font)

Riure amb ganes.

Sinònim: Cruixir-se de riure | Esclatar-se de riure.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.2. Estat d'ànim. Alegria i tristesa. Riure i plorar. Dites», p. 392. Editorial Moll.

21. Escapar-se el riure (2011, 1 font)

No poder dissimular el riure.

Quan el veig guarnit així se m'escapa el riure.

Iglésies Gelabert, M. Teresa (2011): Recull de frases fetes «Recull de frases fetes», p. 74. Autoedició.

22. Escarxofar-se de riure (2012, 2 fonts)

Riure.

Lloc: Rosselló.

Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «6. El material fraseològic de les «Contalles de Cerdanya». 6.3. Els elements constitutius freqüents de les combinacions utilitzades», p. 27. Web.

Riure.

Lloc: Rosselló.

Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «Apèndix 1. Llista dels fraseologismes documentats pel PDFC ordenats segons la paraula clau lematitzadora», p. 46. Web.

24. Esqueixar-se de riure (2004, 1 font)

Riure desmesuradament.

Amb els seus acudits ens esqueixàvem de riure.

Sinònim: Petar-se de riure, desllorigar-se de riure, pixar-se de riure, morir-se de riure, cargolar-se de riure, cruixir-se de riure, desfer-se de riure, esbotzar-se de riure, clavar-se a riure.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

27. Fer partir de riure (1919, 1 font)

El gat dels frares, ve a ésser aquell, que com que quant se hi posa, fà partir de riure, perquè sempre en té una per a dir, és bo per anar a Montserrat i per anar a fer una fontada, i si comença a fer riure a l'anada, no cal dir que a la tornada la gent no es poden aguantar perquè es cargolen de riure, i encara el gats dels frares no obra la boca, ja'ls ve una passió de riure que s'han d'aguantar els uns als altres per no caure... (cont.).

Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «El gat dels frares». José J. de Olañeta, Editor.

28. Fer petar de riure (1 font)

Un musicalàs amb partitura que fa petar de riure a costa d'un xicot d'extremada bona fe que, amb el temps i moltes castanyes, es torna dolent com la tinya.

Grau, Anna: Avui «"Passos perduts". "Es busquen Càndids"», p. 32. L'Avui / El Punt Avui.

29. Fer pixar de riure (1995, 4 fonts)

Ai, pari, pari, que em farà pixar de riure!

Ferrerons, Jordi: Avui «"Enraonar". "Balcans: val, cans?», p. 40. L'Avui / El Punt Avui.

Ésser motiu de burla.

Font: MR, CL, VR, VT.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «frases fetes i locucions», p. 150. Instituto de Estudios Turolenses.

Canta, Bellesa, canta com quan ens feies pixar de riure al mig dels ensajos.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 281. Edicions Proa.

Per exemple, gastava paraules que no gastaven les meues companyes d'estudi. Una de les que va tindre de seguida molt d'èxit és 'enjullar'. Paraula etiquetada com a «que fa pixar de riure».

Lloc: Terres de l'Ebre.

Tort Videllet, Teresa (2019): 100 paraules ebrenques agafades al vol «Enjullar», p. 186. Cossetània Edicions.

30. Fer un panxó de riure (1984, 1 font)

Riure a no acabar.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. Fer», p. 79. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

32. Fer-se un pantxó de riure (2004, 1 font)

Riure molt.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Riure», p. 129. Pagès Editors.

33. Fer-se un panxot de riure (2016, 1 font)

Fer-se un tip de riure.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Canals i Ferrarons, Josep Maria (2016): La gent i les coses d'Olot «Locucions, expressions, dites i frases fetes. F», p. 256. Autoedició.

34. Fer-se un panxó de riure (1979, 7 fonts)

Equivalent en castellà: Darse un panzón de reír.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 196. Editorial Diàfora.

Es feien un panxó de riure, no pas dels acudits que explicava, sinó per la manera com ho feia.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 201. Llibres de l'Index, S.A..

Frases fetes difícils de traduir al castellà al peu de la lletra.

Millà i Reig, Lluís (1979): El català mare de totes les llengües (humorada fonètica) «Traduccions al peu de la lletra», p. 8. Editorial Millà.

Riure molt.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «rialles, riure, riure's», p. 126. Editorial Millà.

Riure molt.

Sinònim: Veg. Riure per les butxaques.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «F», p. 185. Edicions 62.

Riure molt.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Expressió de les emocions», p. 33. Edicions 62.

Es va fer un panxó de riure. El premi? Ni l'havia olorat.

Torner, Carles: Avui «"Diàleg". "Telegènia"», p. C2. L'Avui / El Punt Avui.

36. Fer-se un tip de riure (1990, 8 fonts)

Però els quebequesos s'han fet un tip de riure.

Catà, Joan: Avui «"Món". "La reina, l'humorista, el fax i la..."», p. 5. L'Avui / El Punt Avui.

Gargallada.

Em faig un tip de riure, amb les històries que conta.

Sinònim: Riure pels colzes | Riure per les butxaques.

Equivalent en gallec: Rir ás gargalladas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 71. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Rir.

Encara em faig un tip de riure, recordant la nit que vas caure al riu.

Sinònim: Riure pels colzes | Riure per les butxaques.

Equivalent en gallec: Rir á cachizas(ou ás cachas).

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 84. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Riure.

La veritat és que mirant aquesta sèrie et fas un tip de riure.

Equivalent en gallec: Rir ás cachas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 122. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Riure.

La veritat és que mirant aquesta sèrie et fas un tip de riure.

Equivalent en gallec: Rir ás cachizas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 122. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Riure.

La veritat és que mirant aquesta sèrie et fas un tip de riure.

Equivalent en gallec: Rir ás gargalladas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 122. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Riure.

Lloc: Rosselló.

Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «Apèndix 1. Llista dels fraseologismes documentats pel PDFC ordenats segons la paraula clau lematitzadora», p. 46. Web.

Els Estats Units s'hi han de fer un tip de riure i, en bona lògica, han de procurar que la cosa continuï en discòrdia.

Rendé i Masdéu, Joan: Avui «"Diàleg". "Un naufragi induït"», p. C2. L'Avui / El Punt Avui.

El pare, en sentir-la exclamar-se, es va fer un tip de riure.

Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 2», p. 37. L'Avui / El Punt Avui.

Com si l'haguessin sentida els déus que regeixen el món de l'atzar, aquella dona s'aixecà i sigué al seu company, en anglès, que anava a comprar begudes per als dos. Ens hi vam fer un tip de riure.

Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 5», p. 114. L'Avui / El Punt Avui.

38. Fer-se una panxada de riure (2003, 1 font)

Riure excessivament.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «R», p. 139. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

39. Fer-se uns panxons de riure (1 font)

Us ben asseguro que amb això m'he fet uns bons panxons de riure al llarg de la vida.

Fullat i Genís, Octavi: Avui «"Diàleg". "El perill de la notícia"», p. C4. L'Avui / El Punt Avui.

40. Fotre's un panxó de riure (2011, 1 font)

La gent es va quedar de pasta de moniato i nosatres ens vam fotre un panxó de riure.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «De casa en casa - IV», p. 161. Edicions Proa.

43. La gent es trencava de riure (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: La gente se partía de risa.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 138. Editorial Pòrtic.

46. Morir-se de riure (1979, 10 fonts)

Equivalent en castellà: Reventar de risa.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 180. Editorial Diàfora.

Aquesta mateixa expressió hiperbòlica empra Terenci en la comèdia de L'eunuc. De: Terenci.

Equivalent en llatí: Risu omnes qui aderant emoriri.

Font: L'eunuc 432).

Escolà i Tuset, Josep M. (1997): Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques «III. Referències i expressions d'origen clàssic. 163», p. 96. Edicions 62.

Riure desmesuradament.

Es morien de riure cada vegada que el veien passar fent broma / Era un espectacle que feia morir de riure.

Sinònim: Petar-se de riure, esbotzar-se de riure, desllorigar-se de riure, cruixir-se de riure, esqueixar-se de riure, petar-se el cul, desfer-se de riure, pixar-se de riure, cargolar-se de riure, clavar-se a riure.

Font: * / EC.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Ha, ha, ha, ha, ha...! Sisplau, que em moriré de riure!

Ferrerons, Jordi: Avui «"Enraonar". "Balcans: val, cans?», p. 40. L'Avui / El Punt Avui.

Riure moltíssim.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «R», p. 139. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Equivalent en llatí: Risu emoriri.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2629», p. 152. Enciclopèdia Catalana.

Riure molt.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «rialles, riure, riure's», p. 126. Editorial Millà.

Riure as màxim.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. M. Conjugacions vàries», p. 97. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

I jo em moria de riure.

Roig, Montserrat (1980): L'hora violeta «L'hora dispersa (Ells i la Norma). II», p. 179. L'Avui / El Punt Avui.

Ens moríem de riure.

Solsona, Ramon (1993): Les hores detingudes «Piràmide», p. 23. Edicions dels Quaderns Crema.

47. Morir-se de riure (o de rialles) (2014, 1 font)

S'aplica als objectes que hom ha adquirit, però que no fa servir gaire.

Tan car que et va costar el vestit i ara es mor de rialles a l'armari.

Lloc: Pallars.

Coll, Pep (2014): El parlar del Pallars «IV. Locucions i frases fetes. 2.Frases fetes. a) Frases fetes variables», p. 89. Garsineu Edicions.

48. Morirse de risa o de pòr (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «M», p. 173. Editorial Arte y Letras.

49. Morirse de ríurer (1805, 2 fonts)

F.

Equivalent en castellà: Morir de risa.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Morirse», p. 101.

F.

Equivalent en castellà: Perecer de risa.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Morirse», p. 101.

F.

Equivalent en llatí: Risu solvi.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Morirse», p. 101.

F.

Equivalent en llatí: Emori risu, prae risu.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Ríurer», p. 292.

F.

Equivalent en castellà: Perecer de risa.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Ríurer», p. 292.

50. Pantxó de riure (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes, p. 109. Pagès Editors.

51. Partir-se / trencar-se / rebentar-se / petar-se / pixar-se de riure (2013, 1 font)

Constatació de fets o d'estats. Enriolar-se.

(2013): Locucions i frases fetes «Frases fetes», p. 3. Web.

52. Partir-se / trencar-se / rebentar-se / petar-se / pixarse de riure (2013, 1 font)

Enriolar-se.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 6. Web.

53. Partir-se de riure (1990, 6 fonts)

Però he tornat a localitzar el Ricardito i ens partim de riure.

"Signorina Paparina": Avui DDD «"De nit". "Nit sense rosca"», p. XXV. L'Avui / El Punt Avui.

M'hai partit de riure.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Aragonés Salvat, Albert (2003): Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís «Frases fetes». Web.

Era per partir-se de riure sentir aquells nois -que amb prou feines són capaços de construir una frase amb propietat- dirigir-se disciplinadament a la concurrència amb un "bon vespre!".

Fulquet, Josep Maria (1992): El barco fantasma «"De vulgari eloquentia"», p. 55. Llibres de l'Index, S.A..

Tots es partien de riure, i em renyaven, m'abocaven el seu afecte sorollós i tendre, d'aquells que et fan sentir segur i que et fan eixamplar el cor i sentir-te viu i bo i persona i amic.

Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 5», p. 110. L'Avui / El Punt Avui.

Els alemanys deuen partir-se de riure amb aquest nayp.

Solsona, Ramon: Avui «"Enraonar". "S'aigo"», p. 36. L'Avui / El Punt Avui.

Qui sap si trobarà el mateix elefant que va alçar la seva mare, potser reconeixerà la filla d'aquella dona que es partia de riure mentre la faldilla li queia a un costat.

Solsona, Ramon (1993): Les hores detingudes «La petita», p. 57. Edicions dels Quaderns Crema.

55. Petar-se de riure (1910, 12 fonts)

Alsius, Salvador.

Alsius, Salvador: Avui «"Al cap i a la fi". "Detalls fonamentals"», p. 60. L'Avui / El Punt Avui.

A Espanya i fins i tot a Polònia es peten de riure.

Brosa, Toni: Avui «"La rebotica". "Cròniques des de l'infern de..."», p. 58. L'Avui / El Punt Avui.

Riure molt / riure amb grans contorsions.

Em petava de riure i no podia parar.

Sinònim: Pixar-se de riure, morir-se de riure, esbotzar-se de riure, cruixir-se de riure, esqueixar-se de riure, petar-se el cul, cargolar-se de riure, desfer-se de riure, desllorigar-se de riure, clavar-se a riure.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Jo em petava de riure al temps que el vostre Henry festejava la Ruth.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XXXIII», p. 254. L'Avui / El Punt Avui.

Riure molt.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «R», p. 139. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Encara es peta de riure recordant que molts bascos que no l'entenien es pensaven que parlava en serbo-croat.

Grau, Anna: Avui Diumenge «"Sarajevo s'arrisca a riure"», p. 11. L'Avui / El Punt Avui.

Davant dels acudits del graciós la concurrència es petava de riure.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 262. Llibres de l'Index, S.A..

Sinònim: Trencar-se de riure, pixar-se de riure.

Equivalent en castellà: Troncharse de risa.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 213. Editorial Claret.

En canvi, altres coses que no desperten ni tan sols una punta de somriure entre els que l'envolten, el fan petar de riure.

Pàmies, Sergi (1992): L'instint «II», p. 133. Edicions dels Quaderns Crema.

Riure molt.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «rialles, riure, riure's», p. 126. Editorial Millà.

Sinònim: Pixar-se de riure.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Petar v. intr.», p. 257. Edicions 62.

Com en diuen els oients d'aquest conflicte flatós de gasos i líquids que a vegades es manifesta amb una discreta sordina i a vegades com un intempestiu orgue de gats.

Solsona, Ramon (2005): A paraules em convides. Meravelles, curiositats i sorpreses del llenguatge «Cos. Els sorolls del cos», p. 31. Columna Edicions.

57. Pixar-se (o compixar-se) de riure (1997, 1 font)

Riure molt.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Expressió de les emocions», p. 33. Edicions 62.

58. Pixar-se de riure (1968, 17 fonts)

Riure molt.

Equivalent en castellà: Mearse (o desternillarse, o descoyuntarse, o morirse) de risa.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Pixar», p. 185. Enciclopèdia Catalana.

Riure inconteniblement / riure molt.

Quins acudits més divertits! Ens han fet pixar de riure.

Sinònim: Petar-se el cul, morir-se de riure, cargolar-se de riure, petar-se de riure, cruixir-se de riure, desfer-se de riure, desllorigar-se de riure, esbotzar-se de riure, esqueixar-se de riure, clavar-se a riure.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Riure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Riure moltíssim.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «P», p. 128. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Riure inconteniblement.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «R», p. 139. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Riure molt.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

I és que no riem per sota el nas ni ens cargolem de riure, sinó que ens pixem de riure.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 20. El xaronisme», p. 294. Editorial Pòrtic.

Davant dels acudits de l'humorista es pixaven de riure.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 263. Llibres de l'Index, S.A..

Sinònim: Trencar-se de riure.

Equivalent en castellà: Partirse de risa.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 162. Editorial Claret.

Sinònim: Trencar-se de riure, petar-se de riure.

Equivalent en castellà: Troncharse de risa.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 213. Editorial Claret.

Riure d'una manera incontenible.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Pixar v. tr.», p. 265. Edicions 62.

Sinònim: v. Pixar.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Riure v. intr.», p. 287. Edicions 62.

Riure molt.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. P. Conjugacions vàries», p. 104. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Riure inconteniblement.

Sinònim: Riure a dojo.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «P», p. 278. Edicions 62.

O quan el Jordi, usurpant el micròfon al cantant cridava «marieta l'últim!», tothom es pixava de riure, fins i tot el cos dels mossos d'esquadra.

Lloc: Garrigues.

Revés i Revés, Ignasi (2008): Oli en un llum «Capítol XII. Lo sol de febrer», p. 201. Editorial Fonoll.

Que no, collons! Fot-li, Bellesa, canta i balla com allavòrens, remena't d'aquella manera que la gent es pixava de riure!

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 292. Edicions Proa.
Teatre / "L'Hostalera".

M'imagino que Milosevic i Karadzic i aquella bèstia parda que és el comandant Ratko Mladic es deuen pixar de riure.

Vergés, Gerard: Avui «"Diàleg". "Unes brigades internacionals"», p. C2. L'Avui / El Punt Avui.

59. Pixarse de riures (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «P», p. 216. Editorial Arte y Letras.

60. Rebentar de riure (1910, 2 fonts)

Però aconseguí d'avenir-se amb el que tenia dos anys i féu que Dolly es rebentés de riure tot parlant seriosament amb el petit.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XXIII», p. 187. L'Avui / El Punt Avui.

En sentir aquells acudits es rebentaven de riure.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 282. Llibres de l'Index, S.A..

61. Rebentar-se (o cargolar-se, o partir-se, o petar-se, o pixar-se) de riure (2007, 1 font)

Sinònim: Semblar que s'hagi vist el cul | Riure com un boig.

Equivalent en castellà: Troncharse (o desternillarse) de risa | Reís a carcajada suelta | Reírse a carcajadas.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «511», p. 151. Garsineu Edicions.

62. Rebentar-se (o trencar-se, o partir-se, o petar-se) de riure (1997, 1 font)

Riure molt.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Expressió de les emocions», p. 33. Edicions 62.

66. Reventarse de ríurer (1805, 3 fonts)

F.

Equivalent en castellà: Descalzarse de risa.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Reventarse», p. 289.

F.

Equivalent en castellà: Descoyuntarse de risa.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Reventarse», p. 289.

F.

Equivalent en llatí: Risu diffluere, disrumpi.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Reventarse», p. 289.

F.

Equivalent en castellà: Reventar de risa.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Ríurer», p. 293.

F.

Equivalent en llatí: Risu solvi, difluere.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Ríurer», p. 293.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 247. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

67. Trencar-se de riure (1902, 12 fonts)

I quan entenien el perquè de la gresca es trencaven de riure, com la pobretalla, deixant anar un gavadal d'acudits gruixuts.

"Català, Víctor" (1902): Drames rurals «Idil·li xorc», p. 49. Edicions 62.

Equivalent en castellà: Desternillarse, troncharse de risa.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 224. Editorial Pòrtic.

Equivalent en castellà: Partirse de risa.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 239. Editorial Diàfora.

Riure amb grans contorsions.

Equivalent en castellà: Partirse (o desternillarse, o mondarse) de risa.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Trencar», p. 223. Enciclopèdia Catalana.

Sinònim: Pixar-se de riure.

Equivalent en castellà: Partirse de risa.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 162. Editorial Claret.

Equivalent en castellà: Troncharse.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 212. Editorial Claret.

Sinònim: Petar-se de riure, pixar-se de riure.

Equivalent en castellà: Troncharse de risa.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 213. Editorial Claret.

L'altra nit vaig trobar Jordi Bosch i em va dir que cada dos per tres havien de parar l'assaig perquè es trencaven de riure, boníssim senyal.

Morales, Estrella: Avui «"Quadern de teatre". "...i que vostès ho puguin...», p. B5. L'Avui / El Punt Avui.

Riure molt.

Cada vegada que veig aquell programa d'humor per la tele em trenco de riure.

Sinònim: Pixar-se de riure.

Equivalent en castellà: Desternillarse (o Partirse, o Troncharse) de risa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «trencar-se». Editorial Barcanova.

Riure molt.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «rialles, riure, riure's», p. 126. Editorial Millà.

Riure molt.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «trencar, trencar-se», p. 138. Editorial Millà.

¿Quant de temps fa que no t'has trencat de riure?

Pherrer, Raphael: Avui Diumenge «"Retrat". "Barragán"», p. 35. L'Avui / El Punt Avui.

69. Una cosa us vaig a dir que us farà pixar de riure: quan el pare es va morir la mare va quedar viuda (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada III «C 3526», p. 312. Columna Edicions.

71. Xapar-se de riure (2019, 1 font)

Ant. A Palafrugell, petar-se de riure, tot i que també es diu a Mallorca.

Lloc: Palafrugell.

Bruguera Martí, Maria; Serra Mayoral, Carlos (2019): Coses sentides. El parlar de Palafrugell «X-Z», p. 175. Edicions Baix Empordà.

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte