Paremiologia catalana comparada digital

Cap de carabassa

227 recurrències en 122 variants. Primera citació: 1736.

Cap de carbassa

18 fonts, 1967.
Equivalent en castellà: Cabeza de alcornoque.
Persona dura de closca.
Lloc: Palafrugell.
Ximple, ruc.
Aviam si fas els deures, que si no seràs un cap de carbassa.
Lloc: Santa Coloma de Queralt.
Sac de renecs.
[Ésser] neci, ignorant.
No crec que pugui pas ajudar-te gaire, és un cap de carbassa / Amb aquest cap de carabassa no fareu res de bo.
Sinònim: Tros de quòniam, tros d'ase, cap buit, cap d'ase, baix de davant, ésser ase de tots quatre quartos.
Font: * / R-M.
Expressió per a designar una persona amb l'enteniment molt curt / tenir poca llestesa mental.
És impossible que ell et pugui arribar a entendre, és un cap de carbassa / No li ho faràs pas entendre; és un cap de carabassa que pensa molt poc.
Sinònim: Cap d'ase, cap d'estornell, cap de suro, cap de meló, cap gros, coix del front, dur de cap, tenir el cervell estret, tenir un cervell de pardal, ésser un suro (algú), cap buit, tenir un cap bo per a pom d'escala.
Font: * / R-M.
Sinònim: V. Tanoca 2.
Equivalent en francès: Tête de courge.
Font: El temps dels anys, p166.
Lloc: Rosselló.
Persona que té poc seny.
Lloc: Cat., Bal., Val.
Era tan cap de carbassa que no sabia distingir entre la realitat i la ficció.
Lloc: Vic (Osona).
Equivalent en francès: Tête de citrouille.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).
De: Ribes, Jean.
Equivalent en francès: Tête de citrouille.
Lloc: Vallespir.
Font: Records del temps passat.
De: Giral, R.
Lloc: Rosselló.
Equivalent en francès: Tête de courge.
Lloc: Perpinyà.
Vídeo del youtuber Pol Gisé.
De: Giral, R.

Cap de carabassa

14 fonts, 1803.
Sense intel·ligència. Molts noms de fruites i hortalisses serveixen per a designar els atributs personals. La majoria són qualificatius negatius.
Per qualificar els curts d'enteniment.
Sinònim: Cap de ruc | Cap de xai | Cap de tartana | Cap de suro | Cap de soca.
I també el món vegetal ha traspassat a la parla quotidiana tot d'instruments pejoratius per ser aplicats a persones.
Sinònim: Carabassot.
Expr. fam.
Sinònim: V. Cap sense cervell.
De: Balcells Mariné, Salvador.
Lloc: Prades.
Cap clos, sense intel·ligència.
Tanoca.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Sinònim: Veg. Cap buit.
Sinònim: Veg. Cap buit.
Lloc: És d'abast general.
Cap que recorda un d'aquests fruits.
Sinònim: Cap de meló | Cap de pera.
Lloc: Mallorca.
—Ai, amo meu!, sabeu?, jo sols era ruc en aparences, jo som un jove que quan estudiava era tan cap de carabassa que no aprenia res.
Lloc: Eivissa.
Loc. fam. met Cap sènse cervèll.

Qui s'alaba massa, té el cap de carabassa

10 fonts, 1969.
Lloc: Xerta (Baix Ebre).
Equivalent en francès: Qui se vante trop, a une tête de gourde.
Lloc: Catalunya del Nord.
És lleig de fer l'elogi de si mateix. De: Ciceró.
Equivalent en llatí: Deforme est de se ipsum praedicare.
Font: Off. 1.137.
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Ribera.

Qui es banya massa té el cap de carbassa

6 fonts, 1951.
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: Marina Baixa.

Ésser un cap de carbassa

5 fonts, 1979.
Tenir poca llestesa mental.
Ignorant.
Lloc: Marina Baixa.
Tenir poca llestesa mental. Més sinònims: ésser burro, ésser negat, ésser cap de meló, ésser cap gros, ésser coix del front, ésser més dur que una pedra d'esmolar, ésser dur de cap, ésser nicí, ésser obtús, ésser gamarús, ésser talòs, ésser busaroca, no haver descobert la pólvora.
Sinònim: Ésser bajoc, ésser tanasi, ésser tòtil, ésser totxo, ésser tros de quòniam, ésser ignorant, ésser toix, ésser curt, ésser ruc, ésser suro, ésser tros d'ase, ésser pallús, ésser bleda, ésser bajà, ésser cap de suro, ésser llec, ésser llanut, ésser neci,.

Qui riu massa té el cap de carbassa

5 fonts, 1951.
Lloc: Marina Baixa.

Qui en vestits gasta massa, té el cap de carabassa

4 fonts, 1987.
Lloc: Marina Baixa.

Qui es pensa saber massa té el cap de carabassa

4 fonts, 1993.
Lloc: País Valencià.
Qui se les dóna de sabut resulta ser tot el contrari.

Qui sopa massa té el cap de carbassa

4 fonts, 1951.

Ser un cap de carbassa

4 fonts, 1982.
Tenir poca llestesa mental.
Equivalent en castellà: Ser un pedazo de alcornoque.
—Aqueix cap de carbassa no escarmentarà mai.
No se li podien plantejar gaires problemes, perquè, cap de carbassa com era, tenia dificultatsper resoldre'ls.
Lloc: Vic (Osona).
Ignorant, curt, poc intel·ligent.

Tenir cap de carabassa

4 fonts, 1803.
F. met. tenir poc judici.
Equivalent en llatí: Ineptissimum esse.
F. met. tenir poc judici.
Equivalent en castellà: Tener cascos de calabaza.
Loc. met. y fam. tenir poc judici ó cordura.
Equivalent en llatí: Stalidum esse.
Loc. met. y fam. tenir poc judici ó cordura.
Equivalent en castellà: Tener cascos de calabaza.
Ser un tonto.
Fr. met. y fam. Ser home de poc judici.
Equivalent en italià: Aver cervel di gatta.
Fr. met. y fam. Ser home de poc judici.
Equivalent en francès: Avoir une tête de linotte, tète légère.
Fr. met. y fam. Ser home de poc judici.
Equivalent en llatí: Insanum, haud sansae mentis esse.
Fr. met. y fam. Ser home de poc judici.
Equivalent en castellà: Tener cascos de calabaza ó malos cascos.
Fr. met. y fam. Ser home de poc judici.
Equivalent en castellà: Tener la cabeza á las once.
Fr. met. y fam. Ser poc reposad ó de poca reflexió.
Equivalent en francès: Avoir la cervelle mal timbrée.
Fr. met. y fam. Ser poc reposad ó de poca reflexió.
Equivalent en francès: Avoir la tête à l'escarpolette.
Fr. met. y fam. Ser poc reposad ó de poca reflexió.
Equivalent en italià: Essere intronato.
Fr. met. y fam. Ser poc reposad ó de poca reflexió.
Equivalent en llatí: Irrequietum, turbulentum, amentem esse.
Fr. met. y fam. Ser poc reposad ó de poca reflexió.
Equivalent en castellà: Tener cascos de calabaza ó los cascos á la gineta.

Qui diu que ja sap massa, té el cap de carabassa

3 fonts, 2011.
És de ser molt burro voler ser burro.
Sinònim: Contrari: El saber no ocupa lloc.

Qui en vestits gasta massa, té es cap de carabassa

3 fonts, 1984.
No és terra de malgastadors i sí de persones temorenques que es guarden els pistrincs pel que pugui passar.
Lloc: Mallorca.
Mos hem de sebre administrar.
Lloc: Menorca.

Qui es pensa saber massa, té el cap de carabassa

3 fonts, 2006.
Lloc: País Valencià.
Compara el seu cap amb la carabassa, fruit que està buit per dins quan s'asseca, ja que el cervell té una capacitat quasi infinita i mai no se sap prou.
Sinònim: Similar, l'expressió: Ser el docte Cagalló.
Equivalent en castellà: Similar: Aprender sin reflexionar es malgastar la energía.

Qui sopa massa té el cap de carabassa

3 fonts, 1927.
Lloc: Lleida.

Cap de carbassí

2 fonts, 1967.
Home ximple, ignorant.
Lloc: Altea.
Sinònim: Veg. Cap buit.
Lloc: Altea.

Es un cap de carabaça

2 fonts, 1910.
Expressions. Trad.: Tu es une tête de chêneliège, de citrouille; se dit à quelqu'un de léger, d'étourdi.
Sinònim: Es un cap de ciuró.
Lloc: Rosselló.
Se dit à quelqu'un de léger, d'étourdi. De: Conill, L.
Sinònim: Es un cap de ciuro.
Equivalent en francès: Tu es une tête de chêne, liège, de citrouille.
Lloc: Catalunya del Nord.
Font: Botanique catalane pratique (Perpignan, 1938, 2a ed.).

L'home que menja massa, té el cap de carabassa

2 fonts, 1927.
Lloc: Lleida.

Qui amb vestits es gasta massa, el cap té de carabassa

2 fonts, 1989.
Lloc: Marina Baixa.
De: Ros - Martí Gadea.
Lloc: País Valencià.

Qui balla i qui canta massa, té el cap de carabassa

2 fonts, 2006.

Qui beu massa, té el cap de carabassa

2 fonts, 1992.
Massa vi emborratxa i fa perdre el sny.

Qui canta i balla massa, té cap de carabassa

2 fonts, 2021.

Qui dorm massa, té el cap de carabassa

2 fonts, 1969.
Equivalent en francès: Qui dort trop a la tête comme une citrouille.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui en roba gasta massa té el cap de carabassa

2 fonts, 2018.
Lloc: València (Horta).

Qui en roba gasta massa, té el cap de carabassa

2 fonts, 1992.
Lloc: Illes Balears.
Sinònim: Qui en joies gasta massa, té el cap de carabassa.

Qui en roba posa massa, té seny de carabaça

2 fonts, 2011.
Lloc: Rosselló.
Lloc: Rosselló.

Qui es banya massa, té el cap de carbassa

2 fonts, 2007.
Sinònim: Veg. Qui beu massa, té el cap de carbassa.

Qui es pensa saber massa, té el cap de carbassa

2 fonts, 2012.
Font: DCVB.
Lloc: País Valencià.

Qui molt abraça, té cap de carbassa

2 fonts, 2012.
Font: DCVB.
Lloc: Olot (Garrotxa).

Qui riu massa té el cap de carabassa

2 fonts, 1992.

Qui riu massa, / té el cap de carbassa

2 fonts, 1967.

Qui s'alaba massa té el cap de carabassa

2 fonts, 1993.
Lloc: País Valencià.

Qui s'alaba massa, té el cap de carbassa

2 fonts, 1967.
Lloc: Guimerà.
Sinònim: Veg. Qui beu massa, té el cap de carbassa.

Tenir el cap de carbassa

2 fonts, 1967.
Lloc: Maldà.
Sinònim: Veg. Tenir el cap a llossar | Veg. tb. Qui riu massa (o qui beu massa, o el qui es pensa saber massa, o qui viu massa, o qui en joies gasta massa), té el cap de carbassa.
Lloc: Sant Feliu de Codines (però crec que és més general).

Aquells que enrahonan massa, passan per caps de carbassa

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.

Cap de carabasa

1 font, 1924.
Un tonto. De: Carreras y Artau, Tomás.
Lloc: Artesa de Lleida.

Cap de carabassa!

1 font, 1890.

Cap de carbassa (o de meló)

1 font, 1997.
Curt d'enteniment.

El qu'en vestits gasta massa, té el cap de carabaça

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

El que amb vestits gasta massa, té el cap de carabassa

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

El que creu en saber massa, és un cap de carbassa

1 font, 1990.
Equivalent en francès: Celui qui croit en savoir trop, est une tête de citrouille.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

El que es creu saber passa, és un cap de carbassa

1 font, 2006.

El que es pensa saber massa, / té el cap de carabassa

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Celui qui croit savoir trop, / a une tête de citrouille.
Lloc: Catalunya del Nord.

El que's pènsa sabèr massa, té'l cap de carabassa

1 font, 1900.

El qui diu que ja sap massa, té el cap de carabassa

1 font, 1992.

El qui diu que ja sap massa, té el cap de carbassa

1 font, 2012.
Per més experimentat que sigui algú, sempre necessita prendre consell. Es diu en to de befa dels que es pensen ser uns setciències. És molt antic. Ja el trobem documentat a «Quatre-cents aforismes catalans», d'Amat (1647). Posteriorment trobem la variant «El qui diu que ja sap prou, té el cap més gran que un bou». En llatí deien «Consilium usque, senex, vel prudentissimus, audi».
Sinònim: Qui beu massa, té el cap de carbassa | Veg tb. Tenir el cap de carbassa.

El qui es pensa saber massa, té el cap de carabassa

1 font, 1992.

Ésser un cap de carbassa (cont.)

1 font, 1996.
Tenir poca llestesa mental.
Sinònim: Tenir el cervell estret.

Fer el cap com una carabassa (a algú)

1 font, 2017.

L'home que menja massa, / té el cap de carabassa

1 font, 1936.

Lo qui diu que ja sab massa / té lo cap de carabassa

1 font, 1759.

Lo qui s' pensa saber massa, / té l' cap de carabassa

1 font, 1891.

Qui ab joyas s'hi gasta massa té lo cap de carabassa

1 font, 1883.

Qui ab vestits gasta massa, te'l cap de carbassa

1 font, 1900.

Qui ab vestits se gasta massa, / te lo cap de carabaça

1 font, 1796.

Qui ab vestits se gasta massa, lo cap té de carabaça

1 font, 1736.

Qui amb vestits gasta massa / té el cap de carabassa

1 font, 1970.

Qui amb vestits gasta massa, / té el cap de carabassa

1 font, 1999.

Qui amb vestits gasta massa, té el cap de carabassa

1 font, 1992.
Sinònim: Qui amb joies gasta massa, té el cap de carabassa.

Qui amb vestits gasta massa, té el cap de carbassa

1 font, 2006.

Qui amb vestits se gasta massa / té el cap de carabaça

1 font, 1916.
Veiem molts homes a la miseria que no hi seríen si haguessin pensat bé amb aquell adagi.

Qui balla i canta massa, té el cap de carbassa

1 font, 1999.
Cal actuar amb mesura.

Qui beu massa té el cap de carabassa

1 font, 2006.

Qui beu massa, té el cap de carbassa

1 font, 2012.
El vici de la beguda fa perdre el seny, enterboleix el cap. Hi ha moltes variants amb el sentit que els excessos són dolents: qui sopa massa, té el cap de carbassa | qui riu (o viu) massa, té el cap de carbassa.
Sinònim: Qui riu massa (o el qui es pensa saber massa, o qui viu massa, o qui en joies gasta massa), o qui en vestits gasta massa, té el cap de carbassa | Veg. Tenir el cap de carbassa.
Lloc: Sant Feliu de Codines.

Qui creu que sap massa, té es cap de carabassa

1 font, 2008.
Qui presumeix de saviesa, és el més inculte de tots.
Sinònim: Qui es pensa saber massa, té es cap de carabassa.

Qui dona ans no s'empassa, té el cap de carabassa

1 font, 1928.
Lloc: Lleida.

Qui dorm massa, / té el cap de carbassa

1 font, 1968.
Lloc: Tremp.

Qui en joies gasta massa té el cap de carabassa

1 font, 1992.

Qui en roba gasta massa / té el cap de carabassa

1 font, 1969.

Qui en roba gasta massa te el cap de carabassa

1 font, 2009.
Lloc: País Valencià.

Qui en roba gasta massa, és un cap de carabassa

1 font, 1989.

Qui en roba gasta massa, té el cap de carbassa

1 font, 2023.
Font: DCVB.

Qui en roba posa massa / Te seny de carbassa

1 font, 1882.
Lloc: Rosselló.

Qui en roba posa massa, / té seny de carabassa

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui dépense trop en habits, / a un cerveau de citrouille.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui en robes gasta massa / té lo seny de carabassa

1 font, 1970.

Qui en vestir gasta massa, és un cap de carabassa

1 font, 1989.

Qui en vestir gasta massa, té el cap de carabassa

1 font, 2011.
Lloc: País Valencià.

Qui en vestir-se gasta massa té el cap de carabassa

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Qui en vestirse gasta massa te 'l cap de carabassa

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Qui en vestits es gasta massa / té el cap de carabassa

1 font, 2000.
Lloc: Illes Balears.

Qui en vestits gasta massa té el cap de carabassa

1 font, 2003.

Qui en vestits gasta massa, / té l' cap de carabassa

1 font, 1891.

Qui en vestits gasta massa, té el cap de carbassa

1 font, 2012.
Sinònim: Veg. Qui beu massa, té el cap de carbassa.

Qui en vestits se gasta masa, té lo cap de carabasa

1 font, 1919.

Qui en vestits se gasta massa, té el cap de carabassa

1 font, 2011.
Cal invertir en coses sòlides i de futur més que en coses superficials i passatgeres.

Qui en vestits se gasta massa, té es cap de carabassa

1 font, 2008.

Qui en vestits se gasta massa, té lo cap de carabassa

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Qui es pensa saber massa el cap té de carabassa

1 font, 1987.

Qui es pensa saber massa, el cap té de carabassa

1 font, 1989.
Amb la llarga mostra restant no classificada, encara podem fer dos grups: I, per altra banda, les que podríem anomenar sentències que venen a ésser com criteris educatius, advertències, amenaces, o contundents principis sobre els quals pot assentar-se tot un projecte de vida i com cada casa és un món, tot va de bo. I, cap en va de buit.
Lloc: Alcoi.

Qui es pensa saber massa, té'l cap de carabassa

1 font, 1928.
Lloc: Lleida.

Qui es pensa sebre massa, té es cap de carabassa

1 font, 1984.
P'es sol fet de pensar-ho, ja demostra que no sap.
Lloc: Menorca.

Qui gasta massa, té el cap de carabassa

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui dépense trop a une tête de gourde.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui molt abraça, té es cap de carabassa

1 font, 2008.
Recomanació de no abraçar massa feines.

Qui parla massa fa el cap de carbassa

1 font, 2010.
Lloc: Torregrossa (Pla d'Urgell).

Qui pensa que ja sap massa, el cap té de carabassa

1 font, 2003.

Qui pensa saber massa / té el cap de carabassa

1 font, 1969.

Qui pensa saber massa, té el cap de carabassa

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Qui pensa sebre massa, té es cap de carabassa

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Qui per vestir gasta massa, / té el cap de carbassa

1 font, 1967.

Qui riu massa, té el cap de carbassa

1 font, 2012.
Sinònim: La persona que molt riu no té el discurs molt viu | Veg. Qui beu massa, té el cap de carbassa.

Qui riu massa, té'l cap de carabassa

1 font, 1900.

Qui s'alaba massa té el cap de carbassa

1 font, 1935.
Faula 17a del segon llibre, «De la mosca i la formiga». Aquestes parèmies també recriminen que un s'alabi massa. De: Isop.

Qui s'alaba massa té un cap de carabassa

1 font, 1995.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Qui s'alaba massa, / té el cap de carbassa

1 font, 1966.

Qui s'alaba massa, té un cap de carbassa

1 font, 1987.
Equivalent en francès: Qui se vante trop, a une tète de gourde.
Lloc: Perpinyà.

Qui sopa massa, té el cap de carabassa

1 font, 1992.

Qui sopa massa, té el cap de carbassa

1 font, 2012.
No és convenient de fer un àpat gaire consistent abans d'anar a dormir. Documentat a Amades (1951), com a «Refranys del mal i de la salut».

Qui té poc i gasta massa té el cap de carabassa

1 font, 2010.
Lloc: Algemesí (Ribera Alta).

Qui viu massa, / té l' cap de carabassa

1 font, 1891.

Qui viu massa, té el cap de carabassa

1 font, 1992.

Qui viu massa, té el cap de carbassa

1 font, 2012.
Qui viu massa anys, ve que ja no posa seny, sinó que perd la memòria i el cervell se li fa sopes.
Sinònim: Qui riu massa (o el qui es pensa saber massa, o qui viu massa, o qui en joies gasta massa), o qui en vestits gasta massa, té el cap de carbassa | Veg. Tenir el cap de carbassa.

Ser un (o una) cap de carabassa

1 font, 2022.
Ser ignorant.

Ser un cap de carabassa

1 font, 1995.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Ser un tros de carabassa

1 font, 1994.
Posseir poca llestesa mental.
Sinònim: Ser curt.
Lloc: País Valencià.

Sere un cap de carabaça

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

Té el cap de carbassa

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).

Tení el cap de carabaça

1 font, 1921.
De: Leonor, Joan.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Tenir cap de carbassa

1 font, 1937.
És tenir-hi poca cosa, tenir el cap buit.

Tenir el cap de carabassa

1 font, 1992.

Tindre cap de carabassa

1 font, 2017.

Tindre el cap carabassa

1 font, 2017.

Tindre el cap de carabassa

1 font, 2003.
Ser curt d'enteniment.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).