El ponent la mou i el llevant la plou

106 recurrències en 59 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. De ponent el mou i de llevant el plou (1985, 1 font)

3. De ponent la mou i de llevant la plou (1993, 3 fonts)

Si bufa vent de ponent i canvia a llevant sol ploure.

Lloc: Cadaqués.

Es refereix a la pluja; quan el vent de ponent torna en llevant, la pluja és imminent.

4. El Ponent la mou i el LLevant la plou (2010, 1 font)

5. El Ponent la mou i el Llevant la plou (2010, 1 font)

Lloc: València.

Correu / Anna (2010). Correu electrònic.

6. El Ponent la mou, i el Llevant la plou (1980, 1 font)

Al vent de Ponent o de l'oest, dit així perquè és el lloc per on s'hi pon el Sol.

Lloc: Ribera.

9. El garbí les mou i el llevant les plou (1951, 3 fonts)

Es refereix a les boires. Assenyala pluja.

10. El gregal les mou i el llevant les plou (1990, 3 fonts)

11. El llebeig la mou i el llevant la plou (1987, 2 fonts)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «NATURA, ANY NAT. I SANT., ORATGE, CAMP I COLLITES», p. 103. Editorial l'Esquer.

13. El llebeig les mou i el llevant les plou (1951, 3 fonts)

En referència a les ones del mar.

14. El llevant la mou [la broma], el serè la plou (1987, 1 font)

Senyals de pluja, vinculats al vent.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 159. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

15. El llevant la mou, [la broma] / el serè la plou (1936, 1 font)

16. El llevant la mou, i el ponent la plou (2010, 1 font)

Referit a la pluja.

Lloc: Alacant.

Correu / Serra Mariola, Lluís Enric (2010). Correu electrònic.

17. El llevant la plou i el ponent la mou (2010, 2 fonts)

Lloc: País Valencià.

18. El llevant la plou, i el ponent la mou (1980, 1 font)

El Llevant compta amb aquest repertori.

Lloc: Ribera.

19. El llevant les (o la) mou i el serè les (o la) plou (1999, 1 font)

20. El llevant les mou i el serè les plou (1951, 1 font)

22. El llibeig la mou i el llevant la plou (2013, 2 fonts)

24. El migjorn la mou, el llevant la plou (1995, 1 font)

Vent càlid i sec. En les zones costaneres orientades de ponent a llevant, provocarà una forta alteració de la mar, sobretot si el vent roda cap al sud-oest. El migjorn no afavoreix la pesca, perquè impedeix la circulació vertical de l'aigua de mar.

Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Parlem del temps. Vent. Migjorn (180º)», p. 56. Editorial Noray.

25. El ponent la (o les) mou i el llevant la (o les) plou (1999, 1 font)

El ponent sol portar la tronada i el llevant la sol resoldre en pluja.

26. El ponent la cou i el llevant la plou (2003, 1 font)

28. El ponent la mou i el llevant la plou (1987, 25 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la meteorologia i el cel. Dites sobre la meteorologia. Sobre l'aire i el vent». Web.
Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 383. AIX.
Espinàs, Josep M.: Avui «"A la vora de…". "Pluja"», p. 56. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre l'oratge». Web.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «NATURA, ANY NAT. I SANT., ORATGE, CAMP I COLLITES», p. 97. Editorial l'Esquer.
Monafus (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu???». Twitter.

Lloc: Carcaixent.

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «l'oratge, el sol i la lluna», p. 40. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): Els refranys meteorològics. Web.

Sinònim: Cortils i Vieta: "Lo ponent la mou y l'llevant la plou".

Lloc: Blanes.

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.1. Frases fetes referents a la meteorologia. 2.1.2. Recollides per Cortils i Vieta a Ethologia de Blanes, 1886», p. 16. Web.

Lloc: Carcaixent.

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

30. El ponent la mou, i el llevant la plou (2010, 1 font)

31. El ponent la porta i el llevant la solta (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

32. Els gregal les mou i el llevant les plou (1951, 1 font)

33. Es ponent la cou i es llevant la plou (1995, 2 fonts)

Una borrasca que creuï França des de l'Atlàntic, ens donarà a casa nostra vent de Ponent. La seva durada va en funció de la importància de la borrasca i si darrera d'ella en vénen d'altres.

En aquest cas, alterarà força la mar. De precipitacions no n'acostuma a donar gaires, però sí cops de vent.

Lloc: Mallorca.

Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Parlem del temps. Vent. Ponent (270º)», p. 58. Editorial Noray.

36. Gregal la mou i tramuntana la plou (1994, 1 font)

En combinar-se tots dos: a cobert s'ha dit!

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «2. Hivern 2.4 Vents d'hivern», p. 23. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

39. LLevant la mou i ponent la plou (2010, 1 font)

40. La marinada la mou, lo serè la plou (2008, 1 font)

41. Llebeig la mou i tramuntana la plou (1994, 1 font)

I les mitges que té amb al tramuntana?

Lloc: País Valencià.

Font: X.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «3. Primavera 3.3. Vents primaverals. El llebeig», p. 66. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

44. Llevant la mou i tramuntana la plou (1994, 1 font)

Si s'ajunta amb la tramuntana.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «3. Primavera 3.3. Vents primaverals. El llevant», p. 66. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

45. Lo cerç la mou i el garbí la plou (1995, 2 fonts)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. L», p. 5. PDF.

46. Lo garbí la mou y l' llevant la plou (1886, 1 font)

Sinònim: Lo ponent la mou, etc.

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 177. Centre Excursionista de Catalunya.

47. Lo llevant la mou i el serè la plou (2008, 1 font)

Vent que bufa de l'est. Acostuma a portar pluja.

Lloc: Castelldans.

48. Lo ponent la mou y lo llevant la plou (1883, 2 fonts)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 24. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

49. Lo vent de dalt la mou i el serè la plou (2006, 1 font)

51. Migjorn la mou, llevant la plou (1 font)

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

Del Xato, mariner de Torredembarra.

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

53. Ponent la mou i llevant la plou (1993, 3 fonts)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. P», p. 61. Ajuntament de Quart.

Una borrasca que creuï França des de l'Atlàntic, ens donarà a casa nostra vent de Ponent. La seva durada va en funció de la importància de la borrasca i si darrera d'ella en vénen d'altres. De: Verdaguer, Jacint.

En aquest cas, alterarà força la mar. De precipitacions no n'acostuma a donar gaires, però sí cops de vent.

Font: Atlàntida.

Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Parlem del temps. Vent. Ponent (270º)», p. 58. Editorial Noray.

55. Quan el llevant la mou, tramuntana la plou (1992, 1 font)

56. Serè la mou i llevant la plou (2008, 1 font)

Vent que bufa del nord-est, sinònim de cerç.

Lloc: L'Albagés, l'Albi.

57. Tramuntana la mou i Llevant la plou (2010, 2 fonts)

Referit a la meteorologia: si el vent ve del nord, en fa molt, però si ve de l'est, plou segur.

Lloc: Pedreguer (Marina Alta).

Correu / Noguera, Virgínia (2010). Correu electrònic.

58. Tramuntana la mou i el llevant la plou (1992, 1 font)

59. Tramuntana la mou i migjorn la plou (1982, 1 font)