Quan la guineu no les pot haver diu que són verdes

117 recurrències en 66 variants.

1. El corb, quan no les pot haver, diu que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

2. El mentider, quan no les pot haver, diu que són verdes (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. Parlar, callar i mentir», p. 30. Garsineu Edicions.

3. La guilla, quan no les pot haver diu que són verdes (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Colors». Web.
Valdés Mielgo, Eva (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

4. La guilla, quan no pot haver els raïms diu que són verds (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites sobre el raïm». Web.

5. La guineu / quan no les pot haver / diu que són verdes (1947, 1 font)

El llibre quart comença amb la famosa faula de la guineu i els raïms, prou coneguda i glossada a bastament per notables literats i poetes de diferents pobles. La guineu, famolenca, va veure uns bells penjolls de raïms dalt d'una parra tan alta que no es va veure pas en cor d'abastar-los amb un bot. En comptes de doldre-se'n, va dir que els trobava massa verds i va seguir la seva via. De: Isop.

Font: Llibre quart.

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop, p. 41. Tipografia Carreras.

6. La guineu con no les pot hever diu que son verdes (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

9. La guineu cuand non pod haber diu que son verdas (1857, 1 font)

Equivalent en castellà: Agrillas eran.

Bordas, Luis (1857): Colección de temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano, y practicar las reglas de la gramática castellana «Método práctico para enseñar a escribir y hablar la lengua castellana, a los que reciben la segund aenseñanza en Catalunya. Refranes», p. 155. Libreria de la Sr. Viuda de Mayol.

Equivalent en castellà: Aun están verdes.

Bordas, Luis (1857): Colección de temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano, y practicar las reglas de la gramática castellana «Método práctico para enseñar a escribir y hablar la lengua castellana, a los que reciben la segund aenseñanza en Catalunya. Refranes», p. 155. Libreria de la Sr. Viuda de Mayol.

12. La guineu quan no les heu, diu que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

13. La guineu quan no les pot haver diu que son verdes (2010, 1 font)

Lloc: Maó (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

14. La guineu quan no les pot haver diu que són verdes (1910, 4 fonts)

Correu / Rofes, Xavier (2010). Correu electrònic.

S'aplica a aquells qui fan mostra de renunciar a lo que de cap manera podrien obtindre.

Equivalent en castellà: Agrillas eran.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Mamifers bosquetans y feréstechs. Guineu. Aforismes», p. 197. L'Avenç.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Fer el desentès pel que no es pot obtenir.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Volició: (7) desinterès», p. 83. Edicions 62.

15. La guineu quan no les pot haver, diu que són verdes (1996, 2 fonts)

Té l'origen en una antiga faula universal que ens ha arribat a través d'Isop.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Introducció», p. 17. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Lloc: Vinaixa (Garrigues).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

16. La guineu quan no'n pot haver diu que son verdas (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 38. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

18. La guineu quand no n' pod haber diu que son verdas (1803, 2 fonts)

Ref.

Equivalent en llatí: Acerbae sunt uvae.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guineu», p. 418.

Ref.

Equivalent en castellà: Agrillas eran.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guineu», p. 418.

Equivalent en castellà: Agrillas son.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 648. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

20. La guineu si no les pot haver diu que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

23. La guineu, quan no els pot haver, diu que són verds (1996, 1 font)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 300. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

24. La guineu, quan no en (o les) pot haver, diu que són verdes (1999, 1 font)

Desdeny d'allò que no pot tenir.

Sinònim: Quan la guineu no en pot haver, diu que són verdes.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Altres animals», p. 472. Edicions 62.

26. La guineu, quan no les pot haure, diu que són verdes (2018, 1 font)

Laura Corsà (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

27. La guineu, quan no les pot haver diu que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Maresme.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

28. La guineu, quan no les pot haver, diu que són verdes (1982, 11 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Fer el desmenjat.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

Refrany que hom diu referint-se als qui volen treure importància a llurs fracassos, als qui fingeixen no tenir interès per una cosa que, en realitat, no poden obtenir.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Guineu», p. 133. Enciclopèdia Catalana.

Es diu referint-se als qui volen llevar importància a llurs fracassos.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Colors». Web.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Bellpuig (Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Empordà.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Plana de Vic.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals». Web.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Honradesa», p. 186. Institut Francesc Ribalta.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. Agrícoles», p. 169. Museu de Vilafranca.

31. La guineu, quan noles pot haver, diu que són verdes (1999, 2 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Layola i Fabra, Aleix (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

32. La guineu, si no les pot haver, diu que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Mallorca - Teià.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

33. La rabosa quan no hi arriba diu que están verdes (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

35. La rabosa, quan no les pot haver, diu que són verdes (2010, 1 font)

Haver seria una antic significat de tenir.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

37. No en vull, que són verdes (1992, 2 fonts)

Sinònim: La guineu, quan no en pot haver, diu que són verdes | Fer set i no donar beure.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «V 526», p. 726. Columna Edicions.

Es diu referint-se a algú que fingeix no interessar-se per una cosa quan en realitat no la pot obtenir.

Sinònim: Quan la guilla no en pot haver, diu que són verdes.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Colors». Web.

38. Quan hom no les pot haver diu que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Les Planes d'Hostoles (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

40. Quan la guilla no en pot tenir, / diu que són verdes (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Quand le renard ne peut pas en avoir, / il dit qu'ils sont verts.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «El llop i la guilla (guineu) / Le loup et le renard», p. 492. Robert Morel Editeur.

41. Quan la guilla no les pot haver diu que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

42. Quan la guilla no les pot haver, diu que són verdes (1985, 3 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Egoisme», p. 182. Edicions Tres i Quatre.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «Animals», p. 27. Editorial Joventut.

Lloc: Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

43. Quan la guineu (o el llop) no les pot haver, diu que són verdes (2008, 1 font)

Fa referència als qui malparlen d'allò que no poden obtenir.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

44. Quan la guineu no en pot haver diu que són verdes (1999, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 36. Web.

45. Quan la guineu no en pot haver, diu que són verdes (1979, 5 fonts)

Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «guilla, guineu, rabosa», p. 145. Editorial Millà.
Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «guilla, guineu, rabosa», p. 148. Editorial Millà.

Desdeny d'allò que no pot tenir.

Sinònim: La guineu, quan no en (o les) pot haver, diu que són verdes.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Altres animals», p. 472. Edicions 62.

Desdeny d'allò que un no pot haver.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «haver, haver-hi, haver-se, haver-ne», p. 69. Editorial Millà.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 125. Museu Arxiu de Sentmenat.

46. Quan la guineu no l'has pot haver diu que son verdes (2019, 1 font)

Canelafina54 (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/canelafina54/status/1081568425787428866». Twitter.

47. Quan la guineu no les pot haver diu que son verdes (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

48. Quan la guineu no les pot haver diu que són verdes (1937, 10 fonts)

No reconèixer que s'ha perdut.

ACCAT (2012): Correu «Refranys per al Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

No reconèixer que s'ha perdut.

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Refranys de rimes lliures, amb ritmes anàrquics, no mancats d'una cadència i sonoritat magnífiques.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Pròleg», p. 111. Editorial Selecta-Catalonia.

Equivalent en castellà: Están verdes, no están maduras.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 186. Editorial Pòrtic.
Correu / Vilà i Ribé, Rosa (2010). Correu electrònic.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 7. Refranys de flora, fauna i natura». Llibres de l'Index, S.A..

Fa referència als qui malparlen d'allò que no poden aconseguir, com a despit.

Equivalent en castellà: Están verdes, no están maduras.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «guineu». Editorial Barcanova.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilassar de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Quan un galan no ha pogut obtenir el desitjat sí, es consola com pot.

Serra i Boldú, Valeri (1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 75 (Any II, 3-juliol-1937) «Del saber popular. Samfaina - carbassa», p. 25. Revista Curiositats de Catalunya.

Animals.

Lloc: Sant Boi de Llobregat.

Serret i Bernús, Carles (2021): Ràdio Sant Boi. La República Santboiana. Memòria i patrimoni «Refranys i frases fetes d'una santboiana del segle XX». La República Santboiana.

49. Quan la guineu no les pot haver, diu que són verdes (1984, 6 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La tossuderia », p. 113. Pagès Editors.
Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «Els animals. Mamífers», p. 69. Graó Editorial.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. Guineus», p. 122. Garsineu Edicions.
Lleonart, Maria Jesús (2021): Twitter «twitter.com/maius2/status/1422289319272800274». Twitter.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
xaay41 (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

50. Quan la guineu no les pot haver, siu que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

51. Quan la guineu no les pot heure, diu que són verdes (2009, 1 font)

Els seus protagonistes, per justificar-se, diuen que és l'única possible, però el cert és que quan veiem com actuen no podem deixar de pensar en aquell refrany tan nostre que afirma: «quan la guineu no les pot heure, diu que són verdes».

Espot, Santiago (2009): VIlaweb - El Punt «L'ideal de Catalunya». Web.

52. Quan la puput no en pot haver.., diu que son verdes (2010, 1 font)

Lloc: Callús (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

54. Quan no es poden haver, són verdes (2018, 1 font)

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Renúncies». Blogger.

56. Quan no les poden haver diuen que son verdes (2010, 1 font)

Lloc: Ripoll (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

57. Quan no les poden haver, diuen que són verdes (2010, 1 font)

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

58. Quan no les pot haver diu que són verdes (2014, 2 fonts)

Hi és al·ludida la guilla, que, en la faula d'Isop, diu: «Encara no és madura, no la vull prendre verda». El poema explica que una guilla, empesa per la fam, pretenia un penjoll de raïm d'una parra enlairada. En haver vist que no el podia abastar, desistia, tot dient: «Encara no és madur; verd, no m'agrada». la moralitat és que els qui manifesten menyspreu per allò que no poden atènyer, s'haurien d'aplicar aquest exemple a si mateixos (amb més detalls a l'original).

Sinònim: La guilla, quan no les pot haver, diu que són verdes.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XI. Els animals. Altres animals», p. 259. Llibres de l'Index, S.A..
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «106 - Quan no les pot haver diu que són verdes», p. 106. Blogger.

59. Quan no les pot haver, diu que són verdes (1985, 3 fonts)

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «12. Com la processó de mata...», p. 130. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

La guineu.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats, p. 92. Zenobita Edicions.

60. Quan no les pot haver, la guineu diu que són verdes (2007, 2 fonts)

Sinònim: Fer passar amb raons.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «247», p. 77. Garsineu Edicions.

Lloc: Mataró - Barcelona - Bages.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

61. Quan no les pot heure diu que són verdes (1926, 1 font)

El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim... pam... pum... (Dites i refranys)», p. 2. Revista El Borinot.

62. Qui no les pot haver / diu que són verdes (1999, 2 fonts)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 35. Autoedició.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes. Encreuats «Del treball i diners», p. 41. Autoedició.

63. Qui no les pot haver diu que són verdes (2010, 3 fonts)

E. V. Equip: Caprabo «"Dites"». Caprabo.
Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

Lloc: Reus (Baix Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

64. Qui no les pot haver, diu que són verdes (2010, 2 fonts)

Correu / Torres, Roger (2010). Correu electrònic.

Lloc: Baix Llobregat.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

65. Qui no les pot haver, diu que són verdes! (2010, 1 font)

Correu / Vergés, Elisabeth (2010). Correu electrònic.

66. Són verdes (1992, 1 font)

Sinònim: La guineu, quan no en pot haver, diu que són verdes.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII, p. 727. Columna Edicions.
Quan la guineu no les pot haver diu que són verdes

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop

Quan la guineu no les pot haver diu que són verdes

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «106 - Quan no les pot haver diu que són verdes»

Quan la guineu no les pot haver diu que són verdes

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte