Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

A qui has de donar sopar, no li planyis el berenar

99 recurrències en 74 variants. Primera citació: 1847.

A qui hagis de donar sopar, no li planyis el berenar

10 fonts, 1993.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Lloc: Vilaplana.
Fet i fet, menjarà igualment a casa en un o altre àpat.
Equivalent en castellà: A quien has de dar la cena, no le quites la merienda.
Lloc: La Fatarella (Terra Alta).
Equivalent en castellà: A quien has de dar la cena, no le quites la merienda.
No s'ha d'escatimar res a qui no s'ho mereix.
Sinònim: A qui hagis de donar sopar, no li planguis sa bereneta.

Al que li hages de donar sopar no li tragues berenar

3 fonts, 2007.
A vegades, per voler obsequiar massa, s'obté el resultat contrari del que esperàvem.
Equivalent en castellà: Contrari: A quien tienes que dar la cena, no le quites la merienda.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 177. Web.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

No acurtes el berenar del convidat a sopar

3 fonts, 1980.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «N», p. 233. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Lloc: Ribera.

A qui hages de donar de sopar no li tragues berenar

2 fonts, 2011.
Per a quedar bé, els convidats han de tenir bona gana.
Equivalent en castellà: Contrari: quien tienes que dar la cena, no le quites la merienda.

A qui has de donar dinar, no li planyies l'esmorzar

2 fonts, 1900.
Sinònim: Nos venjarán de aquell sos enemics, qui del sopar estoja (guarda ò reserva) el dinar (Prov. Ar. S. XIV).
Equivalent en castellà: A quien has de dar de cenar, no te duela darle de merendar.
De: Pepratx.
Equivalent en francès: A celui que vous avez à diner, ne lui epargnez pas le dejeûner.
Equivalent en castellà: Quien merienda, á la cena lo enmienda.

A qui has de donar dinar, no li planyis es berenar

2 fonts, 2003.
Si menja molt a l'hora de berenar, menys gana tindrà a l'hora del dinar.
Lloc: Mallorca.

A qui has de donar dinar, no li planyis l'esmorzar

2 fonts, 1987.
Equivalent en francès: A qui tu dois donner à dînner, ne lui regrette pas le déjeuner.
Lloc: Perpinyà.

A qui has de donar sopar, no li planyis el berenar

2 fonts, 1992.
Sinònim: A qui has de donar dinar, no li planyis l'esmorzar | Al que tinguis a sopar, / no li planyis berenar, / i al que tinguis a dinar, / dóna-li bon esmorzar.

A qui li hagis de donar dinar, no li planyis l'esmorzar

2 fonts, 1951.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

A qui li has de donar dinar, no li planyis l'esmorzar

2 fonts, 2008.

A qui li has de donar sopar no li planyis el berenar

2 fonts, 2008.

A qui li has de donar sopar, no li planyis el berenar

2 fonts, 1951.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

Al que li tingues que donar a sopar, no li planygues el berenar

2 fonts, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «A», p. 14. Editorial Arte y Letras.
Lloc: Albal (Horta).
Hernández Sanchis, Jesús-Emilio (1980): Refraner albalenc «Refraner», p. 5. Anubar Ediciones.

Al que tingues de donar a dinar, no te dolga l'esmorzar

2 fonts, 1993.
Lloc: Quart.
Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. A», p. 61. Ajuntament de Quart.

A n'á qui has de doná diná, no li plangues es berená

1 font, 1877.
Lloc: Mallorca.
Obrador i Bennàssar, Miquel (1877): Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes, 12, p458-460 «Just dues paraules», p. 459. Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes.

A qui convides a sopar no li lleves (prives, o plaigues) el berenar

1 font, 1989.
El menjar, el beure i el no creure, tenen el seu raconet. El menjar i el beure ben lluidor. De menjar.
Lloc: Alcoi.

A qui dones el sopar / no li planyis el berenar

1 font, 1936.

A qui hages de donar de sopar, no li planyes el berenar

1 font, 2011.
Perquè, allò que va davant, ho estalviaràs després, Com més berene, menys soparà.
Lloc: País Valencià.

A qui hages de donar sopar ni li plangues el berenar

1 font, 1987.
Lloc: Xàbia (Marina Alta).

A qui hagis de donar a sopar, no li planyis el berenar

1 font, 2009.
Skaw (2009): Racó Català «Dites i refranys en català. II Alimentació. Menjar», p. 74. Revue Catalane.

A qui hagis de donar dinar no li escassegis l'esmorzar

1 font, 2003.
Sinònim: A qui hagis de donar dinar no li planyis l'esmorzar.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «II. L'alimentació. El menjar i el beure», p. 19. Pagès Editors.

A qui hagis de donar dinar no li planyis l'esmorzar

1 font, 2003.
Sinònim: A qui hagis de donar dinar no li escassegis l'esmorzar.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «II. L'alimentació. El menjar i el beure», p. 19. Pagès Editors.

A qui hagis de donar dinar, no li planguis es berenar

1 font, 1993.
Suposa que ha de reportar una economia.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1106 Donar», p. 152. Institut Menorquí d'Estudis.

A qui hagis de donar dinar, no li planyis es berenar

1 font, 1984.
Lo que no és a un lloc, és a s'altre.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Cuina. Menjar i beure», p. 187. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

A qui hagis de donar el sopar, no li planyis l'espertinar

1 font, 1990.
Equivalent en francès: A qui tu dois donner le souper, ne lui regrette pas le goûter.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

A qui hagis de donar sopar no li planyis el berenar

1 font, 2011.
Lloc: Solsona (Solsonès).

A qui hagis de donar sopar, / no li planyis el berenar

1 font, 1937.

A qui hagis de donar sopar, fes-li un bon berenar

1 font, 2007.
Sinònim: Si camines per mal lloc, passa-hi a poc a poc.

A qui hagis de donar sopar, no li planguis sa bereneta

1 font, 1999.
No s'ha d'escatimar res a qui no s'ho mereix.
Sinònim: A qui hagis de donar sopar, no li planyis el berenar.
Lloc: Menorca.

A qui hagis de donar sopar, no li planyis el brenar

1 font, 2014.
Lloc: Vic (Osona).

A qui has de donar dinar no li planyes l'esmorzar

1 font, 1900.

A qui has de donar dinar no li planyes lo esmorsar

1 font, 1919.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «D», p. 20. Manuscrit.

A qui has de donar dinar no li planyis s'esmorzar

1 font, 1986.
Es sol dir el dia de les matances.
Lloc: Eivissa i Formentera.
Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 31. Institut d'Estudis Eivissencs.

A qui has de donar dinar, / no li planyas l'esmorsar

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

A qui has de donar dinar, no li plangues es barenar

1 font, 1989.
Lloc: S'Arenal.

A qui has de donar dinar, no li plangues lo esmorsar

1 font, 1847.
Expressa que cuant convè fèr un gasto, nos deu economisar per que se hauria de fèr després.
Equivalent en castellà: Quien no merienda, á la cena lo encomienda.

A qui has de donar dinar, no li planguis es berenar

1 font, 1999.
Lloc: Artà.

A qui has de donar dinar, no li planyes l'esmorsar

1 font, 1904.

Á qui has de donar dinar, no li planyes l'esmorsar

1 font, 1915.
És precepte cristià tornar bé per mal. De: Xalabarder i Serra, Eduard (1914).
Lloc: Barcelona.

A qui has de donar la cena no li planyagues la berena

1 font, 1995.
Font: FV, CL, FX, MS, N, PB, PR, TA.

A qui has de donar sopar no plaguis sa bereneta

1 font, 1993.
Vegi's n. 393.
Equivalent en castellà: Al niño que has de cenar, no le prives de merendar.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2630 Sopar», p. 354. Institut Menorquí d'Estudis.

A qui has de donar sopar no planguis sa bereneta

1 font, 2018.

A qui has de donar sopar, no li planguis sa bereneta

1 font, 1993.
Suposa que ha de reportar una economia.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1106a Donar», p. 152. Institut Menorquí d'Estudis.

A qui has de donar sopar, no li planyis sa bereneta

1 font, 1984.
Aplicar sa llei de sa compensació.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Cuina. Menjar i beure», p. 187. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

A qui has de fer sopar, / no li planyis el berenar

1 font, 1969.
Equivalent en francès: A celui que tu dois faire souper, / ne regrette pas le goûter.
Lloc: Catalunya del Nord.

A qui li has de donar dinar no li planyes s'esmorsar

1 font, 1944.
Lloc: Eivissa.
Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 5, juliol 1944 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 77. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

A qui li has de donar dinar no li planyes s'esmorzar

1 font, 2021.
Fet i fet, menjarà igualment a casa en un o altre àpat.
Lloc: Eivissa.

A qui no li has de donar / no li estalviïs l'esmorzar

1 font, 2007.
(2007): L'Estel «Proverbis», p. 30. Revista L'Estel.

Al berenar no li plangues el sopar

1 font, 1992.

Al berenar no li planygues el sopar

1 font, 1989.
De: Martí Gadea.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «A», p. 57. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Al que li hages de donar a sopar, no liplanygues el berenar

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Al que li hagues de donar sopar no li tragues el berenar

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Al que li has de da dinâ, no li plànygues l'amorçâ

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Al que li has de donâ cena, no li planygues la berena

1 font, 1983.
Lloc: Matarranya.

Al que li has de doná sopá no li planygues lo diná

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Al que li has de donar dinar no li planygues l'esmorzar

1 font, 1989.
Lloc: Ulldecona.
Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 61. Web.

Al que li has de donar sopar no li planygues lo dinar

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Al que li tingues de donar a sopar, no te dolga el berenar

1 font, 1932.
Voler economitzar per tacanyeria sol ésser antieconòmic.
Lloc: Vilarreal.

Al que tinguis a sopar, / no li planyis berenar, / i al que tinguis a dinar, / dóna-li bon esmorzar

1 font, 1992.
Sinònim: A qui has de donar dinar, no li planyis l'esmorzar | A qui has de donar sopar, no li planyis l'esmorzar.

Al que tinguis de donar sopar, no li planyis el berenar

1 font, 2004.
Així, si menja a berenar, no menjarà tant a sopar.
Lloc: Lleida (Segrià).

Al qui hages de donar a sopar, no li escatimes el berenar

1 font, 1987.
Sinònim: Al qui hages de donar a sopar, no li lleves el berenar.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La fam, el menjar i el beure i el que se'n segueix», p. 67. Editorial l'Esquer.

Al qui hages de donar a sopar, no li lleves el berenar

1 font, 1987.
Sinònim: Al qui hages de donar a sopar, no li escatimes el berenar.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La fam, el menjar i el beure i el que se'n segueix», p. 67. Editorial l'Esquer.

Al qui hagis de donar sopar, no li planyis el berenar

1 font, 1936.

Al qui has de donar dinar no li planyes l'esmorzar

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 37. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Al qui has de donar sopar, / no li estalviïs el berenar

1 font, 1979.
Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Al qui li hagis de dar sopar, no li planyis el berenar

1 font, 1927.
Lloc: Lleida.

Al qui li hagis de donar sopar no li planyis el berenar

1 font, 2011.
Lloc: Bellvís.

Al qui li has de donar cena no li pagues la berena

1 font, 2009.
Lloc: Nonasp (Matarranya).
L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. A», p. 3. PDF.

Al qui li has de donar cena, no li planyis la berena

1 font, 2010.
Perqué minjar per haver minjat no n'hi ha res perdut, no?
Lloc: Favara (Matarranya).

Al qui li tingues que donar a sopar, no li planygues el berenar

1 font, 1989.
De: Martí Gadea - Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «A», p. 62. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Al qui tinguis de donar sopar, no li planyis el berenar

1 font, 2004.
Així si menja a berenar, no menjarà tant a sopar.
Lloc: Lleida (Segrià).

An-e qui has de donar sopar, / no planguis sa bareneta

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Qui hagis de donar sopar, no li planyis el berenar

1 font, 1987.
Lloc: Bot (Terra Alta).

Si els hi has de donar el sopar no els hi manquis la beguda (berenar)

1 font, 2018.
Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.