Paremiologia catalana comparada digital

L'hàbit no fa el monjo

120 recurrències en 49 variants. Primera citació: 1736.

L'hàbit no fa el monjo

39 fonts, 1914.
Per a indicar que hom no es pot fiar de les aparences. Pren origen dels temps medievals, en què fou general el costum de fer-se enterrar vestint els hàbits d'alguna de les ordes religioses de més prestigi en aquells temps.
Sinònim: La vestidura no fa la figura.
La riquesa de les dites catalanes es va fer present al doblatge en català de la pel·lícula d''Amélie', emesa per primera vegada a TV3 el 29 d'abril de 2007.
A casa sempre diem que algú que coneix prou bé les dites no pot ser del tot dolent.
Font: Amélie.
Plutarc empra el seu equivalent pagà, «La barba no fa el sofista» (ek pógonos sofistás, ἐκ πώγωνος σοφιστάς). De: Plutarc.
Sinònim: Anar ben vestit no fa el metge.
Equivalent en castellà: El hábito no hace al monje.
Assenyala que hom no es pot fiar de les aparences, que la vestidura no fa la figura.
Lloc: Alt Pirineu.
Lloc: Penedès.
No sols les aparences són suficients.
A l'Edat Mitjana, a les persones que s'ho podien permetre, en especial els homes, les enterraven vestides de monjos, amb l'hàbit d'algun orde religiós. Era incoherent que a molts que no havien portat una vida religiosa, al final de la seva vida se'ls vestís així, i d'aquí sorgeix l'expressió popular.
No sempre les aparences reflecteixen la realitat. Origen francès dels temps medievals en què fou costum de fer-se enterrar vestint els hàbits d'alguna de les ordes religioses de més prestigi d'aquell temps sense tenir-hi res a veure.
Sinònim: La vestidura no fa la figura.
No ens podem fiar de les aparences al primer colp d'ull, ja que poden ser enganyoses.
Equivalent en castellà: Las apariencias engañan | El hábito no hace al monje | No es oro todo lo que reluce | No todo el monte es orégano | No siempre hay tocinos donde hay estacas | Adentro, ratones, que todo lo blano es harina.
La impressió que tenim de les coses pot ser errònia.
Equivalent en castellà: El hábito no hace al monje || Similar: La mujer del césar no sólo tiene que ser honrada sino parecerlo.
Lloc: Cat., Bal., Val.
Equivalent en esperanto: Kapuĉo monaĥon ne faras.
Lloc: Vic (Osona).
Que es contradiu amb l'anterior!
Lloc: Gandesa (Terra Alta).
Lloc: Cornudella de Montsant (Terres de l'Ebre).
Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).
Lloc: Mataró (Maresme).
Sinònim: Veg. tb. 684.
Equivalent en castellà: El hábito no hace al monje.
Les aparences enganyen.
Sinònim: L'hàbit no fa el monjo, ni camussa, canonge.
En aquest cas trobem una possible sinècdoque, ja que es pretén identificar l'hàbit com a "tot" (monjo).
Aquest refrany ens diu que no ens podem refiar de les aparences, ja que res és el que sembla.
Equivalent en castellà: El hábito no hace el monje | FR: L'habit ne fait pas le moine (L'hàbit no fa el monjo) | EN: The beard doesn't make the philosopher (La barba no fa el filòsof).
Lloc: Solsona (Solsonès).
Aparença enganyosa.
És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.
Lloc: La Franja de Ponent.
Equivalent en castellà: Debajo de una mala capa se escuentra ó esconde un buen bebedor | El hábito no hace el monje.
Lloc: Calella.
Equivalent en castellà: El hábito no hace al monje.
Equivalent en francès: L'habit ne fait pas le moine.
Lloc: Sant Martí de Tous (Anoia).
Que cal no fiar-se de les aparences (amb més detalls a l'original).
Sobre el territori acció.

L'hàbit no fa el monjo, ni camussa, canonge

5 fonts, 1988.
Aquest refrany, citat generalment només en la seva primera part, és emprat sovint quan es vol fer palesa la prioritat d'unes conviccions profundes sobre les simples aparences. És l'adaptació de la resposta que el papa Honori III va donar al bisbe de Venècia sobre quan un aspirant podia ser acceptat realment com a monjo. De: Gregori IX.
Font: cfr. Decretals de Gregori IX, llib. 3, tít. 31, cap. 22).
Sinònim: Veg. tb. 532.
Equivalent en castellà: El hábito no hace al monje.
Les aparences enganyen.
Sinònim: L'hàbit no fa el monjo.

Hàbit no fa monja ni missa canonge

4 fonts, 1948.
Lloc: Eivissa.
Lloc: Eivissa.
Lloc: Eivissa.
No et pots fiar de les aparences. Nota: Segons el DCVB, hauria de ser mussa, peça de vestir que porten els canonges sobre les espatles.
Lloc: Eivissa.

Hàbit no fa monja, ni mussa canonge

3 fonts, 1999.
Lloc: Artà.
Lloc: Mallorca.
Mmussa = peça de roba que cobreix el tòrax al voltant del coll, espècie de mantellina.
Sinònim: Les aparences enganyen | L'hàbit no fa el monjo || Similar: Una oroneta no fa primavera.
Equivalent en castellà: El hábito no hace al monje.

L'hàbit no fa el monjo (ni camussa, canonge)

3 fonts, 2001.
Sinònim: Veg. Vesteix un bastó i semblarà un senyor.
Equivalent en castellà: El hábito no hace el monje.
L'hàbit no fa el monjo.
Equivalent en llatí: Habitus non facit monachum.
Font: HW 10534.
Cf. cucullus non facit monachum. La barba no fa el filòsof. Dita basada en el costum dels filòsofs de deixar-se barba.
Equivalent en llatí: Barba non facif philosophum (o philosophum non facit barba).

L'habit no fa'l monjo

3 fonts, 1900.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).
«Habitus et tonsura modicum conferunt», está escrit en «La Imitació de Cristo».

Hàbit no fa monja, ni missa canonge

2 fonts, 1986.
La roba que duu una persona no vol dir res, el que importa és el seu cor i les seues accions.
Equivalent en castellà: El hábito no hace al monje.
Lloc: Eivissa i Formentera.
Lloc: Mallorca.

L'hàbit no fa el frare

2 fonts, 1997.
El exterior no siempre es una señal cierta del interior.
Equivalent en castellà: El hábito no hace el monje.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

L'habit no fa el monjo

2 fonts, 1915.
De: Montanyà, Josep (1917-18).
Lloc: Cornet (Sallent).

L'hàbit no fa el monjo, ni camussa canonge

2 fonts, 1996.

Lo habit no fa el monjo

2 fonts, 1951.
De: Torra, Pere.
Font: Dictionarium catalano-latinus.
De: Torra, Pere.
Font: Dictionarium catalano-latinus.

Hàbit no fa monja, / ni mussa fa canonge

1 font, 1958.

Hàbit no fa monja, n mussa, canonge

1 font, 2008.
No sempre el que es veu, és la veritat autèntica.

Habit no fa Monja, ni camussa, Canonge

1 font, 1752.
Equivalent en llatí: Religio non consistit in habitu, sed in virtute.

Habit no fa monja, ni musa canonge

1 font, 1926.
Equivalent en alemany: Affen bleiben affen, wenn man sie auch in Sammet k'eidet.
Equivalent en anglès: An ape is an ape, a varlet a varlet, though they be clad in silk an scarlet (Trad.: Una monea es una monea, un tuno es un tuno; maldement ells vagin vestits de seda i porpre.
Equivalent en castellà: Aunque se vista de seda la mona, mona se queda.
Equivalent en italià: La scimmia e sempre scimmia, anco vestita di seta.
Equivalent en francès: Le singe est toujours singe, et fut-il déguisé en prince.
Equivalent en llatí: Simia semper simia, etsi gestet aurea insignia.

Hàbit no fa monjo, / ni museta, canonge

1 font, 1969.
Equivalent en francès: L'habit ne fait pas le moine, / ni la mosette le chanoine.
Lloc: Catalunya del Nord.

L'hábit / no fa 'l monjo

1 font, 1915.
De: Anònim (1917-18).
Lloc: Girona.

L'hàbit / no fa el monjo

1 font, 1997.
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

L'hàbit fa el monge i la camisa el canonge

1 font, 2014.
Lloc: Gandesa (Terra Alta).

L'hàbit fa el monjo

1 font, 1992.

L'hàbit fa el mono

1 font, 1997.
Refranys estrafets. En aquesta vida pots vestir sotana i no per això ser un home sant, però sí que és ben cert que el qui s'habita a la droga dura acaba tenint el mono. Això va a missa.

L'hábit no fá 'l monjo

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Equivalent en castellà: Aunque se vista de seda la mona, mona se queda.
Lloc: Empordà.

L'habit no fa 'l monjo

1 font, 1898.
Equivalent en llatí: Hábitus et tonsura módicum cónferunt, sed mutatio morum et íntegra mortificatio passionum verum faciunt religiosum.
Font: La Imitació de Cristo.

L'hàbit no fa 'l monjo

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: El hábito no hace el monje; ó aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

L'hábit no fa 'l monjo, y descubreix la miseria de las mitjas senyoras

1 font, 1900.
Refranys estrafets.

L'habit no fa al monge

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

L'hábit no fa al monjo

1 font, 1903.

L'hàbit no fa al monjo

1 font, 1989.
De: Ros.
Lloc: País Valencià.

L'hàbit no fa al monjo ni camussa, canonge

1 font, 2007.

L'hàbit no fa el flare

1 font, 2017.

L'hábit no fa el monjo

1 font, 1995.
Equivalent en castellà: Debajo de una mala capa se encuentra o esconde un buen bebedor | El hábito no hace el monje.
Font: El corregeix el DRo (1913).

L'hàbit no fa el monjo ni camussa canonge

1 font, 1999.

L'hàbit no fa el monjo ni la gamussa canonge

1 font, 1999.

L'habit no fa el monjo, ni camussa, canonge

1 font, 2006.

L'hàbit no fa lo monge, ni camusa canonge

1 font, 1900.
(Franc. Cast.) V. Vestidures.
Sinònim: La túnica de lli no fa lo sacerdot d'Isis (Egip.).

L'hàbit no fa... el monjo

1 font, 2017.

L'habit no fa'l monje

1 font, 1915.
De: Martí Cohí, Josep (1916-17).
Lloc: Arrabal de Jesús (Tortosa).

L'hábit no fa'l monjo

1 font, 1875.
Opinions oposadas degueren formar també los dos tant vulgars de «l'hábit no fa'l monjo» y «vesteix un bastó y semblará un baró».

L'hàbit no fa'l monjo

1 font, 1910.

La caputxa no fa el monjo

1 font, 2001.
Cf. Habitus non facit monachum.
Equivalent en llatí: Cucullus non facit monachum.
Font: HW 35860.

Lhabit no fa al Monje

1 font, 1736.

Lo hábit no fa lo monjo

1 font, 1847.
Exp. que lo exteriòr no es senyal de lo interiòr.
Equivalent en castellà: El hábito no hace el monje.

Lo habit no fa lo monjo

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

Mòlt sovint l'hábit fá 'l monjo

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

No fa el monjo l'hàbit, no, / que el fa l'amor

1 font, 1966.

No fa el monjo l'hàbit, no, que el fa l'amor

1 font, 1992.

No fa l monjo l'habit, no, / que l fa l'amor

1 font, 1907.

S'habit no fa el monjo

1 font, 1917.
De: Martínez Pasaper, E.
Lloc: Lloret.

S'hàbit no fa es frare

1 font, 1995.
Equivalent en alemany: Das Kleid match keinen Mönch.
Lloc: S'Arenal.
Equivalent en castellà: El hábito no hace el monje.
Lloc: S'Arenal.
Equivalent en francès: L'hàbit ne fa pas le moine.
Lloc: S'Arenal.
Equivalent en portuguès: O habitu non faz o moje.
Lloc: S'Arenal.
Equivalent en sard: S'abidu non faghet monza.
Lloc: S'Arenal.
Equivalent en anglès: The gown does not the friar.
Lloc: S'Arenal.
Del que és de suposar sortiren els altres.
Equivalent en llatí: Habitus non facit monachum.
Lloc: S'Arenal.
Una variant en italià pot esser.
Equivalent en italià: La barba non fa il filosofo.
Lloc: S'Arenal.