L'hoste i el peix menut, al cap de tres dies, put

98 recurrències en 71 variants.

1. Al peix menut, el cap li put (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pescador i de mariner», p. 1022. Editorial Selecta-Catalonia.

De: Amades, Joan.

Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.

S'ha de menjar ràpidament, perquè es deteriora amb molta rapidesa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): En cap cap cap. Diccionari de dites i refranys sobre el cap. Autoedició.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 308. Edicions 62.

2. El hoste y peix menut al cap de tres dies put (2020, 1 font)

Lloc: València (Horta).

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

3. El hòste es com el peix menut; als tres díes put (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 75. Editorial Arte y Letras.

4. El peix i l'hoste, als tres dies put (2011, 1 font)

Fa pudor. Fins allò més agradable acaba cansant.

Sinònim: Similar: Tots els cànters nous fan l'aigua fresca.

Equivalent en castellà: Así como el pescado, las visitas después del tercer día huelen || Similars: Al muerto y al consorte, a los tres días no hay quien los soporte | Acogí al ratón en mi agujero, y volvióseme heredero | Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 449. Web.

5. El peix i l'hoste, als tres dies put (cont.) (2011, 1 font)

Equivalent en castellà: Lo poco gusta y lo mucho cansa.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 449. Web.

6. El peix menut al cap d'una hora put (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pescador i de mariner», p. 1022. Editorial Selecta-Catalonia.

De: Amades, Joan.

Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 316. Edicions 62.

7. El peix menut, al cap d'una hora put (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Pudir = fer pudor. Es corromp prompte i és preferible no pescar-lo.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 35. Web.

8. El peix és com les visites, que al tercer dia put (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Fa pudor, atufa. Les relacions humanes són convenients, però solen resultar perjudicials quan se n'abusa.

Sinònim: Com: Els hostes i el peix, al tercer dia put.

Equivalent en castellà: Similar: casa de tu tia, mas no cada dia | A casa de tu tia, entrada por salida | A casa de tu hermano no irás cada verano | A casa de tu hermano no vayas de ordinario, y menos si es casado.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de la cuina i el vi», p. 112. Web.

9. Forasters i peix menut als tres dies ja fa put (2009, 1 font)

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. F», p. 4. PDF.

10. Hoste i peix menut al cap de tres dies put (2012, 2 fonts)

Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 5. Refranys sobre la llar i la família». Llibres de l'Index, S.A..

Qui rep hospitalitat en alguna casa, no ha de passar-hi gaires dies, per no arribar a resultar molest.

Sinònim: Els hostes donen alegria quan vénen i quan se'n van.

Equivalent en castellà: El huésped es como el pescado: después de tres días apestan; Los huéspedes alegran dos veces: cuando llegan y cuando se van.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «hoste». Editorial Barcanova.

11. Hoste i peix menut, al cap de tres dies ja put (2001, 1 font)

Sovint després de tres dies el peix i l'hoste perden valor.

Equivalent en llatí: Post tres saepe dies vilescit piscis et hospes.

Font: HW 22066.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2315». Enciclopèdia Catalana.

12. Hoste i peix menut, al cap de tres dies put (1951, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pescador i de mariner», p. 1022. Editorial Selecta-Catalonia.

De: Amades, Joan.

Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.

Recomana no aprofitar-se de l'hospitalitat.

Sinònim: Hoste i peix, als tres dies puden.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 259. Edicions 62.

13. Hoste i peix, als tres dies puden (1988, 6 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Hoste = invitat, convidat, albergat, acollit / pudir = fer pudor, fer tuf.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 46. Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys dels fills, la llar i els amics», p. 44. Editorial Millà.

Sinònim: L'hoste i el peix, als tres dies put.

Equivalent en castellà: El huésped y la pesca, a ls tres días apesta | Huéspedes y pescado, a los tres días apestan.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Peix», p. 100. Edicions 62.

Recomana no aprofitar-se de l'hospitalitat.

Sinònim: Hoste i peix menut, al cap de tres dies put.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 259. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.

14. Hoste i peix, altres dies puden (1996, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 52. Web.

16. Hostes e peix a tres dies puden (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

És la versió literal en què figura al Curial e Güelfa. Avui potser l'actualitzaríem així: Els hostes i el peix, al cap de tres dies puden.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.

És la versió literal en què figura al Curial e Güelfa. Avui potser l'actualitzaríem així: Els hostes i el peix, al cap de tres dies puden.

Torrents, Ramon (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.

17. Hostes e peix, a tres dies puden (2010, 2 fonts)

Correu / Torrents, Ramon (2010). Correu electrònic.
Oral / Riudor, Núria. Font oral.

18. Hostes i peix menut, / a's cap de tres dies, pud (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. X.- Contralidats», p. 292. Institut Menorquí d'Estudis.

19. Hostes i peix menut, al cap de tres dies put (1982, 4 fonts)

No convé abusar del qui ens dóna hospitalitat.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.7. Vida familiar i social. 9.7.1. Amistat i enemistat. Refranys», p. 423. Editorial Moll.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Significa que el qui rep hospitalitat a una casa ha de procurar no passar-hi gaires dies, perquè prest arriba a molestar (D.).

Equivalent en castellà: El huesped y el pez, a los tres días jié.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1532 Hostes», p. 209. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: El Pla (Penedès).

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. De l'amor, la llar i la taula», p. 162. Museu de Vilafranca.

20. Hostes i peix menut, al tercer dia ja put (1999, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 35. Web.

21. Hostes i peix menut, es cap de tres dies put (1984, 1 font)

Es convidats en es tres dies fan nosa.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Animals. Menors», p. 160. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

22. Hostes i peix venut, al cap de tres dies put (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 104. Museu Arxiu de Sentmenat.

24. Hostes i peix, als tres dies puden (1989, 1 font)

Els costums familiars queden perjudicats amb la presència de persones alienes.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «La llar», p. 78. Editorial de Vecchi.

25. Hostes i peix, als tres dies són pudents (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Pares, fills i altres coses», p. 122. J. Huguet Pascual, editor.

27. L'host es com lo pex menut, al cap de tres días put (1898, 1 font)

Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «IV. Sobre filosofía, lleys, bona criança, port y tracte social, etc.». Estampa de'n Tomás Carreras.

30. L'hoste i el peix als tres dies puden (2011, 1 font)

L'hoste i el peix als tres dies puden.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «De casa en casa - II», p. 118. Edicions Proa.

32. L'hoste i el peix menut als tres dies put (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans, p. 25. Edicions Tres i Quatre.

33. L'hoste i el peix menut, al cap de tres dies put (1987, 2 fonts)

Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «peix», p. 205. Editorial Millà.

Lloc: Rosselló.

Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «Introducció», p. 3. Web.

34. L'hoste i el peix menut, al cap de tres dies, put (2008, 1 font)

Significa que el qui rep hospitalitat a una casa ha de procurar no passar-hi gaire dies, perquè prest arriba a molestar.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.

36. L'hoste i el peix menut, als tres dies put (2011, 1 font)

Les visites de pas sempre alegren i són ben rebudes, però si es queden massa temps a casa, acaben molestant (pel caràcter, pels gustos...).

Sinònim: Similar: Forasters vindran que de casa ens trauran.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 46. Web.

37. L'hoste i el peix menut, més de tres dies put (1930, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 47. Editorial Selecta-Catalonia.

Sinònim: Si a casa tens forasters, tres dies només.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La terra i la llibertat. Forasters», p. 207. Edicions Tres i Quatre.

39. L'hoste i el peix, a tres dies put (1999, 1 font)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 259. Edicions 62.

40. L'hoste i el peix, als tres dies put (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

42. L'hoste y'l peix menut, / al cap de tres dies put (1910, 1 font)

Indica lo pesat que's fa un foraster si està molts dies a una casa.

Equivalent en castellà: El huésped y el pece, / á los tres dies hiede.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VI. Peix. Generalitats. Aforismes», p. 410. L'Avenç.

Indica lo pesat que's fa un foraster si està molts dies a una casa.

Equivalent en italià: L'ospide ed il pesce / dopo tre di rincrescere.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VI. Peix. Generalitats. Aforismes», p. 410. L'Avenç.

Indica lo pesat que's fa un foraster si està molts dies a una casa.

Equivalent en portuguès: O hospode e o peixe, / a os tres días fede.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VI. Peix. Generalitats. Aforismes», p. 410. L'Avenç.

43. L'hoste és com el peix menut / al cap de dos dies put (2014, 1 font)

Vera Grau, Idali (2014): Facebook - Jo parli català rossellonès - https://www.facebook.com/groups/catalunyadelnord/ «Proverbis recollits per l'arxiver Joan Guibaud i recordats per Raimon Falco», p. 99. Facebook.

45. L'hoste és com el peix menut, als tres dies put (1995, 1 font)

Ho deia un vell patró ja jubilat, quan anava a casa dels fills, com a excusa per no ser-hi gaire temps, per tal de no fer nosa. Bona frase per tenir-la escrita a bord, com aquell qui res, i que serveixi per espantar a qui es convida tot sol a venir de vacances.

Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Consells i sentències... Els homes», p. 83. Editorial Noray.

46. L'hoste és com el peix menut, que al cap de tres dies put (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: El huésped y el pez, días tres; mal huele si más es, ó el huésped y el pez á tres días huele.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. L», p. 809. Antoni López, Editor.

47. L'hoste és com el peix menut, que al cap de tres dies, put (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «III. L'habitatge. La casa», p. 28. Pagès Editors.

48. L'hoste és com el peix menut, que al tercer dia put (2019, 1 font)

Una hospitalitat però amb limitacions perquè, com dicta la sentència...

Sinònim: L'hoste, com lo peix menut, al cab de tres dies put.

Font: Martínez 1947:210.

Llorca Ibi, Francesc Xavier (2019): Gat vell. Dites marineres «5.2. El cel», p. 49. Edicions del Bullent.

49. L'hoste és com el peix menut: / al cap de tres dies put (1969, 1 font)

Equivalent en francès: L'hôte est comme le petit poisson; / au bout de trois jours il pue.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Els peixos, el gripau, el lluert / Les poissons, le crapaud, le lézard», p. 500. Robert Morel Editeur.

53. L'hoste, com el peix menut, al cap de tres dies, put (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada V «H 884», p. 234. Columna Edicions.

54. L'hoste, com lo peix menut, / al cap de tres dies put (0 fonts)

55. L'hoste, com lo peix menut, a cap de tres díes put (1900, 1 font)

(Jud.).

Sinònim: Qui s'atura en un lloch e no-s mou, és axí com ayga, que a poch de temps put.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «H», p. 54. Tarascó, Viladot & Cuesta.

56. L'hoste, com lo peix menut, al cab de tres dies put (2019, 1 font)

Una hospitalitat però amb limitacions perquè, com dicta la sentència...

Sinònim: L'hoste és com el peix menut, que al tercer dia put.

Font: Ros 1736:62.

Llorca Ibi, Francesc Xavier (2019): Gat vell. Dites marineres «5.2. El cel», p. 49. Edicions del Bullent.

57. L'hoste, com lo peix menut, al cap de tres dias put (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «10. Aforismes indeterminats», p. 42. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

59. L'hòste y el peix menut, als dos díes put (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 151. Editorial Arte y Letras.

60. L'hòste y'l pex menut, al cap de très dies put (1900, 2 fonts)

Equivalent en castellà: El huésped y el pece, á los tres dias hiede.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 195. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: El pece fresco, gástale presto.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 195. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en portuguès: O hospede, e o peixe a os tres dies fede.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 195. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en anglès: Daugthers and dead fish,are nae keeping ware (Trad.: Filles y pex mòrt, fan de mal guardar) (Escòcia.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 196. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en alemany: Dreitägiger Gast, ist eine Last (Trad.: Hòste de très dies, se fa pesat).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 196. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en anglès: Fresch fish and new-come guest, smell when they three days old (Trad.: Pex frèsc y hòste nòu, puden al cap de très dies).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 196. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en italià: L'ospite, ed il pesce dopo tre di rincrescere.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 196. Centre Excursionista de Catalunya.

61. La visita i el peix menut a les vint-i-quatre hores put (2010, 1 font)

Lloc: La Vall d'Uixó (Plana Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

65. Lo forasté es com lo peix menut, al cap de tres dies put (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

68. Loste com lo peix menut, al cap de tres dias put (1796, 1 font)

Carles i Amat, Joan (1796): Quatre cents aforismes catalans, p. 16. Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat.

69. Peix menut al cap de tres dies put (2010, 1 font)

Lloc: Vila-seca (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

70. Ses visites són com es peix: abans de tres dies puden (2003, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. S», p. 65. Consell de Mallorca.

71. Vostè és com es peix menut, as tres dies put! (2010, 1 font)

Se li diu a una persona que és molt desagradable. "Peix menut" es refereix a peixos immadurs.

Lloc: Cadaqués (Empordà).

Contos, Montserrat (2010): Ditxos a Cadaqués, p. 90. Ajuntament de Cadaqués.

L'hoste i el peix menut, al cap de tres dies, put

Capellas, Biel (2016): Lo llibre

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte