Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Ajuda't i t'ajudaré

174 recurrències en 79 variants. Primera citació: 1736.

Ajuda't i t'ajudaré

19 fonts, 1989.
No se ha de fiar todo el favor y la diligencia a otro.
Lloc: País Valencià.
Sinònim: Aida't i t'aidaré.
Per molt que es vulgui ajudar algú, aquest hi ha de posar alguna cosa de la seva part. La caritat comença per un mateix.
Lloc: Cerdanya.
Per reeixir no cal confiar solament amb la providència, sinó que cal el propi esforç: el treball.
Sinònim: Ajuda't i el cel t'ajudarà.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando.
Els remeis no cauen del cel, ni ningú pot fer res si el mateix interessat no està disposat a posar res de la seua part.
Sinònim: Similars: Una mà llava l'altra, i les dos, la cara | Hui per tu i demà per mi | Confia en Déu, però corre.
Equivalent en castellà: Dios ayuda a quien se ayuda | A Dios rogando y con el mazo dando | Quien toma, a dar se obliga || Similar: La cruz en los pechos y el diablo en los hechos.
No hem de confiar només en la providència o en la sort, sinó que en tot cal el nostre esforç previ.
Sinònim: A més de pregar cal treballar; Qui matina fa farina; Si del dia vols profit, que no et trobi el sol al llit.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando; A quien madruga, Dios le ayuda.
Sinònim: Veg. tb. 869.
Equivalent en castellà: A dios rogando y con el mazo dando.
Qui es troba en un mal pas no pot ser ajudat si no està decidit a sortir-se'n.
Amb l'equivalent llatí "orare et laborare", aquest refrany ens indica que podem demanar ajut sempre i quant treballem per aconseguir allò demandat. Només en aquest cas se'ns ajudarà.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando.
Amb l'equivalent llatí "orare et laborare", aquest refrany ens indica que podem demanar ajut sempre i quant treballem per aconseguir allò demandat. Només en aquest cas se'ns ajudarà.
Equivalent en francès: Aide-toi, le ciel t'aidera (Trad.: Ajuda't i el cel t'ajudarà).
Amb l'equivalent llatí "orare et laborare", aquest refrany ens indica que podem demanar ajut sempre i quant treballem per aconseguir allò demandat. Només en aquest cas se'ns ajudarà.
Equivalent en anglès: God helps them that help themselves (Trad.: Déu ajuda els qui s'ajuden).
Diligència / Peresa.
Font: [F: A, 598].
Tracte.
Font: [F: A, 598].
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Ajuda't i el cel t'ajudarà

10 fonts, 1979.
No cal només pregar a Déu per anar bé una cosa, sinó que hi hem de posar qualque cosa de la nostra part.
Sinònim: Ajuda't i Déu t'ajudarà.
Per reeixir no cal confiar solament amb la providència, sinó que cal el propi esforç: el treball.
Sinònim: Ajuda't i t'ajudaré.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando.
Equivalent en castellà: Ayúdate y Dios te ayudará | Ayúdate y el cielo te ayudará.
Cal no confiar només en la providència, sinó en el propi esforç.
Per a reeixir no cal confiar solament amb la providència, ans cal el propi esforç.

Ajuda't i Déu t'ajudarà

8 fonts, 1984.
Suposo que estaria d'acord amb el refrany que diu "ajuda't i Déu t'ajudarà" o amb el "qui matina fa farina". En la crisi en què ens trobem, un líder mundial així, encarnació ell mateix d'una fe capaç de moure muntanyes,.
Equivalent en esperanto: Dion fidu, sed senfare ne sidu.
Els déus ajuden els qui treballen. De: Varró.
Equivalent en llatí: Dei facientes adiuvant.
Font: R. 1.1.4.
Vol dir que cal posar l'esforç necessari i no fiar-ho tot a la protecció divina (D.).
Equivalent en castellà: «Pon tú y pondré yo», dice Dios.
Per grossa que sigui sa desgràcia, mai te desesperis.
Lloc: Menorca.

Ajuda't, que ajudat seràs

7 fonts, 1992.
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando. [F: I, 594] - [DG: I i IX] - [S&C: 17] - [S&C: 129].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en castellà: A quien madruga Dios le ayuda. [DG: V i IX].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en francès: Aide-toi, le Ciel t'aidera. [DG: I i IX] - [S&C: 17] - [S&C: 57] - [S&C: 129].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en llatí: Dii faciente, adiuvante. [F: I, 594].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en anglès: God helps those who help themselves. [S&C: 17].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en anglès: Help yourself and God will help you. [S&C: 129].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en anglès: I thank God and my cunning. [S&C: 17].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en francès: Le monde appartient à celui qui se lève tôt. [DG: V i IX].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en llatí: Manus pro se quisque affert. [F: I, 599].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en llatí: Nitere; nitentem qua fas erit ipse iuvabo. [F: I, 595].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en llatí: Ora et labora. [F: I, 598].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en castellà: Si quieres que haga por ti, haz por mi. [F: I, 594].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en llatí: Si tibi vis faveam, quariter mihi, Sexte, faveto. [F: I, 594].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en llatí: Si tibi vis operam praestem, praestato vicissim. [F: I, 594].
Font: [F: I, 594].
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en llatí: Surgere non segnes adiuvat ipse Deus. [F: I, 594].
Font: [F: I, 594].
Aposta per la cultura de l'esforç diligent en comptes de la cultura de la subvenció.
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en castellà: Ayúdate y Dios te ayudará. [F: I, 594].
Font: [F: I, 594].
Contrari:No per molt matinejar, amaneix més prest el dia. [P: II, 5152].
Sinònim: Ajuda a qui ajudar-s'hi ha. [F: I, 595] | Ajuda'm i jo t'ajudaré. [F: I, 596] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 598] | Ajuda't i t'ajudaré. [S&C: 129] | Cada qual s'ajuda així com pot. [F: I, 599] | Qui matina fa farina. [S&C: 57].
Equivalent en castellà: Ayúdate, y te ayudaré. [S&C: 129].
Font: [F: I, 594].
If your want to succeed you must make the effort yourself.
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en anglès: God helps those who help themselves. [EPE: 239].
Font: [F: I, 594].
Recomienda trabajo personal y buena diligencia para conseguir el éxito.
Sinònim: Ajuda y seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't i seràs ajudat. [F: I, 594] | Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu. [F: I, 594] | Ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Déu diu: ajuda't i t'ajudaré. [F: I, 594] | Aida't i t'aidaré. [F: I, 300] |.
Equivalent en castellà: A quien madruga, Dios le ayuda. [F: I, 594] - [MK: 38.070] - [S&C: 57].
Font: [F: I, 594].
Acció (Activitat, Treball) / Inacció.
Font: [F: A, 594].
Diligència / Peresa.
Font: [F: A, 594].
Tracte.
Font: [F: A, 594].

Déu diu: ajuda't i t'ajudaré

7 fonts, 1915.
Nosaltres hem de posar de la nostra part el que puguem que la resta Déu ho farà. Veg. 4714.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).
Lloc: Mallorca.
Equivalent en francès: Dieu dit: aide-toi et je t'aiderai.
Lloc: Catalunya del Nord.
Vegi's n. 890.

Aida't i t'aidaré

6 fonts, 1928.
Sinònim: Ajuda't i t'ajudaré.
Acció (Activitat, Treball) / Inacció.
Font: [F: A, 300].
Diligència / Peresa.
Font: [F: A, 300].
Tracte.
Font: [F: A, 300].

Ajuda'm i jo t'ajudaré

4 fonts, 1992.
Compensació condicional.
Equivalent en castellà: Hazme y hacerte he.
Diligència / Peresa.
Font: [F: A, 596].
Tracte.
Font: [F: A, 596].

Ajudat que t'ajudaré

3 fonts, 1881.
Ensenya que un no s'ha de refiar del favor de altre sino que ha de fer de sa part lo que puga pera conseguir lo fi que 's proposa.
Equivalent en castellà: Ayúdate y ayudarte he.
Ajudat que t'ajudaré. 30-10-1907.
Font: Calendari dels pagesos.
Ajudat que t'ajudaré. 30-10-1908 / 1-9-1909.
Font: Calendari dels pagesos.

Fes-t'hi, bon home, que Déu t'ajudarà

3 fonts, 1969.
Equivalent en francès: Acharne-toi, bon homme, et Dieu t'aidera.
Lloc: Catalunya del Nord.
Equivalent en francès: Acharne-toi, bon homme, et Dieu t'aidera.
Lloc: Perpinyà.
Lloc: Rosselló.

Ajuda't del teu, que t'ajudarà Déu

2 fonts, 1992.
Lloc: Blanes (Selva).

Ajuda't que t'ajudaré

2 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando.
Equivalent en castellà: Ayúdate, y ayudarte he.
Equivalent en llatí: Nittere, nittendem quà fas erit ipse iuvabo.

Ajuda't, i t'ajudaré

2 fonts, 2000.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Mallorca.

Déu ajuda a qui s'ajuda

2 fonts, 2011.
Hem de posar del nostre costat al marge de la possible ajuda.
Sinònim: Confia en Déu, però corre.
Equivalent en castellà: A Dios rogando, y con el mazo dando.

Déu ajudarà

2 fonts, 1958.

Déu diu: ajuda't que jo t'ajudaré

2 fonts, 1960.
Lloc: Eivissa i Formentera.
Lloc: Eivissa.

Fes t'hi bon home, que Deu t'ajudara

2 fonts, 1907.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Rosselló.

Fes te-hi que Déu t'ajudarà

2 fonts, 2012.
Sinònim: «Déu ajuda al diligent»; «Déu diu: ajuda't, i t'ajudaré»; «Ajuda't de lo teu i ja t'ajudará Déu» (Pineda de Mar) (DCVB).
Lloc: Rosselló.
Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.
Refranys que ensenyen la necessitat de posar cadascú de sa part l'esforç que necessita per conseguir coses bones, i de no fiar-ho tot a la protecció graciosa de Déu.
Sinònim: «Déu diu: ajuda't, i t'ajudaré» (Cat. Bal.). «Ajuda't i Déu t'ajudarà. » (Men.). «El qui cau i s'alça, Déu l'ajuda.» (Manresa) (DCVB).
Lloc: Rosselló.
Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.
Ajudar-se.
Lloc: Rosselló.
Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

A qui s'ajuda Dèu l'ajuda

1 font, 1865.

A qui s'ajuda, Déu l'ajuda

1 font, 1992.

Aïda't i t'aïdaré

1 font, 1928.
«Aïdar», en catalanesc vell, vol dir ajudar.

Aida, que t'aidaré

1 font, 1915.
De: Magriñà, Carles (1917-18)).
Lloc: Valls.

Ajuda'l, i t'ajudaré

1 font, 1999.
Lloc: Artà.

Ajuda'm i t'ajudaré

1 font, 2018.

Ajuda'm, i jo t'ajudaré

1 font, 1984.
Compenetració i ajuda mútua.
Lloc: Menorca.

Ajuda't / que ajuda't seràs

1 font, 1915.
De: Perramon i Oliva, Joan (1918-19).
Lloc: Girona.

Ajuda't i Déu (o el cel) t'ajudarà

1 font, 1997.
Importància de l'esforç.

Ajuda't i Deu t'ajudarà

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Ajuda't que ajudat seràs

1 font, 2006.

Ajuda't, i t'ajudaré (o ajuda't, i Déu [o el cel] t'ajudarà)

1 font, 2000.
Expressió amb què es recomana de no deixar a l'ajuda d'altri allò que hom pot fer per si mateix.
Equivalent en castellà: Ayúdate y te ayudaré | A Dios rogando y con el mozo dando.

Ajuda't, que t'ajudaré

1 font, 2014.
Lloc: Vic (Osona).

Ajuda't... i Déu t'ajudarà

1 font, 2017.

Ajuda-t'hi, bon home que Déu t'ajudarà

1 font, 2020.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando.

Ajuda-t, e Déu t'ajudarà

1 font, 1905.
Proverbis germánichs.

Ajudat que ajudat hi há

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.

Ajudat quet ajudaré

1 font, 1814.

Ajudat y Deu te ajudará

1 font, 1896.
Lloc: Menorca.

Ajudat y t'ajudaré

1 font, 2021.
Ajudat y t'ajudaré. 6-4-1910 / 13-4-1911.
Font: Calendari dels pagesos.

Ajúdat, que ajudat hi ha

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Ayúdate, y ayudarte he.

Ajudat, quet ajudaré

1 font, 1814.

Ajudat, y tajudarè

1 font, 1979.
Sinònim: Déu diu: ajuda't, t'ajudaré.
Lloc: Mallorca.
Font: TA, 45.

Ajudat, y tajudaré

1 font, 1736.

Ajudate y Deu te ajuderá

1 font, 1858.
Equivalent en castellà: Al que madruga Dios le ayuda.
Lloc: Menorca.

Ajudáu-ns, ló cel vós ajudera

1 font, 1917.
Sinònim: Ajudeu-nos i el cel us ajudarà.

Ajudem, i jo t'ajudaré

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Ajudet i Deu t'ajudarà

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Ajudèt y te ajudaré

1 font, 1979.
Sinònim: Déu diu: ajuda't, t'ajudaré.
Lloc: Mallorca.
Font: DMC, 598.

Dèu ajudará

1 font, 1803.
Expr. de nostra confiansa en la Providencia de Dèu.
Equivalent en llatí: Deus providebit.
Expr. de nostra confiansa en la Providencia de Dèu.
Equivalent en castellà: Dios dará.

Déu diu a l'home: / ajuda't, que ajudat hi ha

1 font, 1968.
Sinònim: Déu diu a l'home: / ajuda't , que t'ajudaré.

Déu diu a l'home: / ajuda't, que t'ajudaré

1 font, 1968.
Sinònim: Déu diu a l'home: / ajuda't , que ajudat hi ha.

Déu diu ajuda't i t'ajudaré

1 font, 2007.
Sinònim: A casa no t'hi porten res | A més de pregar, cal treballar | Al bon fat i al mal fat, ajuda-t'hi la meitat | Déu ens dóna bones mans, però no ens llaura la terra | Per saber, s'ha de cremar oli | Ser al peu del canó.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando | Estar el pie del cañón.

Deu diu ajuda't i t'ajudaré

1 font, 1926.
Equivalent en francès: Aide-toi, Dieu t'aidera.
Equivalent en italià: Ajutati che Dio ti ajuta.
Equivalent en anglès: Help yourself and God will help you (Trad.: Ajuda't a tu mateix i Deu t'ajudará).
Equivalent en alemany: Hilf dir seibst, so hilft dir Gott (Trad.: Ajuda't a tu mateix i Déu t'ajudará).
Equivalent en castellà: Quien madruga, Dios le ayuda.
Sinònim: Qui s'aixeca dematí Deu li surt a camí.

Dèu diu ajúda't y t'ajudaré

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando.

Déu diu ajudat y t'ajudaré

1 font, 2021.

Déu diu ajudet y tè ajudaré

1 font, 1979.
Sinònim: Déu diu: ajuda't, t'ajudaré.
Lloc: Mallorca.
Font: Diari de Buja, 108.

Déu diu guarda't i et guardaré

1 font, 1992.

Deu diu «ajudat, y t'ajudaré»

1 font, 1883.
Sinònim: Al qui cau y s'alça Deu l'ajuda.

Déu diu, ajuda't que t'ajudaré

1 font, 1928.
Lloc: Lleida.

Dèu diu, ajudat' y t'ajudaré

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Á Dios rogando y con el mazo dando.
Equivalent en llatí: Ora Numen opem, iusto ac insiste labori.

Déu diu: / ajuda't, i t'ajudaré

1 font, 1966.

Déu diu: aida't i t'aidaré

1 font, 1968.

Deu diu: áidat qué t'aidaré

1 font, 1915.
De: Camí, Modest (1916-17).
Lloc: Lleida.

Déu diu: Ajuda't mi t'ajudaré

1 font, 1933.
Hi ha que posar de nostra part tot lo que siga possible.
Lloc: País Valencià.

Déu diu: ajuda't, que t'ajudaré

1 font, 1914.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando.

Déu diu: ajuda't, t'ajudaré

1 font, 1979.
Lloc: Mallorca.
Font: DCVB.

Deu diu: ajudet / i t'ajudaré

1 font, 1915.
De: Ferrer Ginard, Andreu (1917-18).
Lloc: Artà (Mallorca).

Déu diu: guarda't i et guardaré

1 font, 1989.
Lloc: País Valencià.

Déu diu: «ajuda't i t'ajudaré»

1 font, 2003.

Deu diu: «Ajuda-t, e t'ajudaré»

1 font, 1900.
V. Esmenar-se. Fat (Gen.).

Deu nos diu, ajudat y t'ajudaré

1 font, 1898.

Deu, diu ajudat y t'ajudaré

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: A Dios rogando y con el mazo dando.

Deu, diu: ajudat y t'ajudaré

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Déu, diu: guarda't i et guardaré

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.

Deu, diu: guárdat y et guardaré

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Fes t'hi bon home que Deu t'ajudarà

1 font, 2020.
Lloc: Rosselló.

Fes-t'hi bon home, Déu t'hi ajudarà

1 font, 1990.
Equivalent en francès: Fais ton travail bonhomme, Dieu t'y aidera.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

Fes-te bon home, que Déu t'ajudarà

1 font, 1992.

Fes-te-hi que Déu t'ajudarà (prov.)

1 font, 2012.
Ajudar-se.
Lloc: Rosselló.
Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

Fest'hi, bon home, que Déu t'ajudara

1 font, 1882.
Lloc: Rosselló.

I Déu diu: ajuda't, que jo t'ajudaré

1 font, 1974.
Lloc: Eivissa.