Paremiologia catalana comparada digital

Moltes candeletes fan un ciri pasqual

134 recurrències en 57 variants. Primera citació: 1736.

Moltes gotes fan un ciri

21 fonts, 1903.
De: Espunyes, Josep.
Sinònim: Progressivament.
Font: Dites, locucions i frases fetes de Tresponts avall.
Equivalent en castellà: Muchas candelillas hacen un cirio pascual | muchos pocos hacen un mucho.
Lloc: Garrigues.
Sinònim: Ral a ral es fa cabal.
Lloc: Terres de Ponent.
Sinònim: Gota a gota fa gorg (o toll).
De: Ferrer Ginard, Andreu (1917-18).
Lloc: Artà.
Moltes coses sense importància sumades poder constituir alguna cosa més important.
Sinònim: De gotes d'aigua es fan els rius | Tota pedra fa paret.
—Què fas ací, amb aquest ploure? —Un ciri. —Un ciri, tarambana? —Com quedem? No heu dit vós mateixa prou vegades que «moltes gotes fan un ciri!
Moltes coses petites arriben a fer-ne una de grossa.
Sinònim: Moltes candeles fan un ciri gros; Moltes miques fan un tros; Moltes gotes fan un raig.
Equivalent en castellà: La unión hace la fuerza; Muchas candelillas hacen un cirio pascual; Muchos pocos (o poquitos) hacen un mucho.
Molts pocs fan un molt.
Per a indicar la utilitat de l'estalvi.
Sinònim: A gota a gota se fa gorg | Gota a gota s'umpl sa bota.
Lloc: Ulldecona.

Moltes candeletes fan un ciri pasqual

15 fonts, 1914.
S'usa per a indicar que accions xicotetes repetides poden arribar a tindre grans conseqüències.
Lloc: País Valencià.
S'usa per a indicar que accions xicotetes repetides poden arribar a tindre grans conseqüències.
Lloc: País Valencià.
S'usa per a indicar que accions xicotetes repetides poden arribar a tindre grans conseqüències.
S'usa per a indicar que accions xicotetes repetides poden arribar a tindre grans conseqüències.
Candeleta = ciriet, espelmeta / ciri pasqual = ciriot, cirial, espelmota.
Lloc: Rosselló.
Recorda l'eficàcia de la persistència.
Sinònim: De mica en mica s'omple la pica.
Equivalent en castellà: Muchas candelillas hacen un cirio pascual.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
Lloc: Rosselló.

Moltes candeles fan un ciri i molts ciris un blandó

8 fonts, 1988.
Sinònim: Veg. tb. 183.
Equivalent en castellà: Muchas candelillas hacen un cirio pascual | Muchas candelitas hacen un cirio | Muchos pocos hacen un mucho.
Molts pocs fan un molt.
Sinònim: Moltes candeles fan un ciri pasqual | Moltes candeles fan un ciri gros.

Moltes candeles fan un ciri pasqual

8 fonts, 1915.
Signifiquen que moltes coses petites en fan una de grossa.
Está tan arrelat el mal costum de no aprofitar els petits guanys, que l'aforística el combat de mil maneres diferents.
De: Xalabarder i Serra, Eduard (1914).
Lloc: Barcelona (Barcelonès).
De: Mn. Sarris.
Lloc: Solsona.
Sinònim: Veg. tb. 237.
Equivalent en castellà: Muchas candelillas hacen un cirio pascual | Muchas candelitas hacen un cirio | Muchos pocos hacen un mucho.
Molts pocs fan un molt.
Sinònim: Moltes candeles fan un ciri i molts ciris un blandó | Moltes candeles fan un ciri gros.
Lloc: Llofriu.

Moltas gotas fan un ciri

5 fonts, 2021.
Moltas gotas fan. 5-12-1907.
Font: Calendari dels pagesos.
Moltas gotas fan. 21-9-1903 / 28-11-1904 / 5-12-1905 / =95.
Font: Calendari dels pagesos.
Moltas gotas fan. 5-12-1906 / 5-12-1907.
Font: Calendari dels pagesos.
Moltas gotas fan. Pag. 25 / =94, 95.
Font: Calendari dels pagesos.
Moltas gotas fan. 3-1-1865.
Font: Calendari dels pagesos.

Moltes caneletes fan un ciri pasqual

4 fonts, 1985.
I d'altres aspectes religiosos. Sense triar ni garbellar, per anar i vendre'n.
Lloc: Alcoi.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Moltes gotes fan un ciri pasqual

4 fonts, 1900.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
L'estalvi fa bons efectes.
Lloc: Maldà.
Font: D'origen castellà, segons A. Bulbena.

Moltas candeletas fan un ciri pasqual

3 fonts, 1803.
Tot nominatiu diu relació ó dependencia á un verb del modo finit; y tot verb actiu transitiu regeix un nom, que es lo terme de la sua acció.
Sinònim: Moltes candeletes fan un ciri pasqual.
F. met. y fam.
Sinònim: V. Ciri Pasqual.

Moltes candeletes fan un ciri gros

3 fonts, 1984.
Indica que a força de petits esforços o aportacions s'arriba a obtenir qualque cosa considerable.
Qui sap donar importància a un cèntim, arriba a tenir una pesseta.
Lloc: Menorca.
Font: Ballot.

Moltes gotes de cera fan un ciri pasqual

3 fonts, 1992.
Significa que moltes coses petites arriben a fer-ne una de grossa (D.). Vegi's n. 545.
Equivalent en castellà: Muchos cabitos de vela, hacen un cirio pascual.
Ciri pasqual: Ciri molt gros que es beneeix el dissabte de Pasqua i crema durant la missa i vespres de certes solemnitats fins al dia de l'Ascensió. La festa de l'Ascensió se celebra 40 dies després de la Pasqua.
Sinònim: De gotes d'aigua es fan els rius | Gota a gota s'ompli gorg i la bóta | Moltes gotes d'aigua fan una riera.
Lloc: País Valencià.

Mòltas candeletas fan un ciri pascual

2 fonts, 1839.
Expressa que mòlts pocs fan un mòlt.
Equivalent en castellà: Muchas candelillas hacen un cirio pascual.
Equivalent en castellà: Muchas candelillas hacen un cirio pascual | Muchos pocos hacen un mucho.

Moltes canaletes fan un ciri pasqual

2 fonts, 1989.
Equivalent en castellà: Muchos pocos hacen un mucho.
Lloc: País Valencià.
De: Ros - Martí Gadea - Alberola.
Lloc: País Valencià.

Moltes candeles fan un ciri gros

2 fonts, 1969.
Equivalent en francès: Beaucoup de chadelles font un gros cierge.
Lloc: Catalunya del Nord.
Molts pocs fan un molt.
Sinònim: Moltes candeles fan un ciri i molts ciris un blandó | Moltes candeles fan un ciri pasqual.

Moltes candeles fan un ciri pascual

2 fonts, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Moltes candeletes fan un ciri

2 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Muchos pocos hacen un mucho | poco a poco hila la vieja el copo.
Per a indicar la utilitat de l'estalvi.

Moltes caneletes fan un ciri pascual

2 fonts, 1987.
Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Amb moltes candeletes fas un ciri pasqual

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Candeleta a candeleta fan es ciri pasqual (o es ciri gros)

1 font, 1958.
Las iglesias medievales fundían la cera sobrante (refusos) para hacer piezas nuevas.

Candeleta a candeleta, fan un Ciri Pasqual

1 font, 2008.
Té el mateix significat que "De mica en mica s'omple la pica"
Sinònim: De mica en mica s'omple la pica.

De moltes gotetes de cera es fa un ciri pasqual

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

De moltes gotetes de cera, es fa un ciri pascual

1 font, 2008.
Vol dir que les coses petites, repetides amb constància, arriben a esser molt importants.

Moltas candelas fan un ciri pasqual

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Muchas candelillas hacen un cirio pasqual.
Equivalent en castellà: Muchos pocos hacen un mucho.
Equivalent en llatí: Partibus ex minimis magnus consurgit acervus.

Moltas candeletas fan un ciri gròs

1 font, 1869.
Equivalent en castellà: Muchas cerillas hacen un cirio pascual.
Lloc: Menorca.
Equivalent en castellà: Muchos pocos hacen un mucho.
Lloc: Menorca.

Moltas candeletas fan un ciri pascual

1 font, 1839.
Fr. met. y fam. que explica que mòltas vegadas la repetició de cosas leves fa materia grave.
Equivalent en italià: I ruscelletti formano i gran fiumi.
Fr. met. y fam. que explica que mòltas vegadas la repetició de cosas leves fa materia grave.
Equivalent en francès: Les petits riusseaux font les grandes rivières.
Fr. met. y fam. que explica que mòltas vegadas la repetició de cosas leves fa materia grave.
Equivalent en castellà: Muchas candelillas hacen un cirio pascual.
Fr. met. y fam. que explica que mòltas vegadas la repetició de cosas leves fa materia grave.
Equivalent en castellà: Muchos pocos hacen un mucho.
Fr. met. y fam. que explica que mòltas vegadas la repetició de cosas leves fa materia grave.
Equivalent en llatí: Partibus ex minimis magnus consurgit acervus.

Moltas candeletas... valen bastants rals

1 font, 1900.
Refranys estrafets.

Mòltas gotas de cera fan un ciri

1 font, 1866.
Refranys estrafets (o adaptats).

Moltas gotas de cera fan un ciri pascual

1 font, 1858.
Equivalent en castellà: Muchas gotitas de cera hacen un cirio pascual.
Lloc: Menorca.

Moltas gotas de cera, fan un ciri pasqual

1 font, 2021.
Moltas gotas de. 4-9-1872.
Font: Calendari dels pagesos.

Moltas gotas, fan un ciri

1 font, 2021.
Moltas gotas fan. 14-6-1869.
Font: Calendari dels pagesos.

Moltes candaletes / fan un ciri gros

1 font, 1915.
De: Ferrer Ginard, Andreu (1917-18).
Lloc: Mitjorn Gran (Menorca).

Moltes candaletes fan un ciri pasqual

1 font, 1898.
Equivalent en llatí: Plura collect juvant, quæ síngula non possunt.

Moltes candeles (o candeletes) fan un ciri gros

1 font, 1993.
Significa que moltes coses petites arriben a fer-ne una de grossa (D.). Vegi's n. 672.

Moltes candeles fan un ciri

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Moltes candeles fan un ciri gròs

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Moltes candeles fan un ciri Pasqual

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Moltes candeles fan un ciri, i molts ciris un blancó

1 font, 1990.

Moltes candeles fan un ciri, i molts ciris un blandó

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Moltes candeletes / fan un ciri pasqual

1 font, 1967.

Moltes candeletes, (fán un cirio Pasqual)

1 font, 1919.

Moltes candeletes, fan un ciri pascual

1 font, 1900.
«Plura collecta juvant, quae singula non possunt», diu un refrá.

Moltes caneles, fan un ciri pasqual

1 font, 2008.
Significa que moltes coses petites arriben a fer-ne una de grossa.

Moltes caneles, fan un ciri Pasqual

1 font, 1736.

Moltes caneletes fan un ciri Pasqual

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Moltes caneletes fan un círi Pasqual

1 font, 1879.
Lloc: València (Horta).

Moltes canelotes fan un ciri Pascual

1 font, 2017.
Refranyer, locucions, frases fetes, dites i cançons dels pobles de la Vall de Guadalest: Confrides, l'Abdet, Benifato, Beniardà, Benimantell, el Castell de Guadalest.
Lloc: Vall de Guadalest (Marina Baixa).

Moltes gotes fan un ciri (un gorg)

1 font, 1949.

Moltes gotes fan un ciri i molts ciris un blandó

1 font, 2003.

Moltes gotes fan un ciri Pascual

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Moltes gotes fan un ciri pascual

1 font, 1993.

Moltes gotes fan un ciri Pasqual

1 font, 1915.
De: Moragas i Rodes, Fidel de (1917-18).
Lloc: Valls (Alt Camp).

Moltes gotes també fan un ciri

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Moltes gotes, / fan un ciri

1 font, 1997.
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Moltes gotes, fan un ciri

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Moltes gotes/gotetes fan un ciri pasqual

1 font, 2011.

Moltes gotetes fan un ciri pasqual

1 font, 2000.
Vol dir que les coses petites, repetides amb constància, arriben a esser molt importants.
Lloc: Illes Balears.

Molts ciriet, fan un ciri Pascual

1 font, 1915.
De: Valors i Albors, Antoni (1917-18).
Lloc: Alcoy i contorn.

Totes estes caneletes no fan un ciri pasqual

1 font, 2017.