No es pot repicar i anar a la processó

110 recurrències en 63 variants.

5. No es poden repicar campanes i anar a la processó (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

7. No es poden tocar les campanes i ser a la processó (2016, 1 font)

8. No es por repicar i anar a la processó (2010, 1 font)

9. No es pot anar a la processo i tocar campanes (2010, 1 font)

11. No es pot anar a la processó i tocar les campanes (2010, 1 font)

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

12. No es pot anar a la “professó” i tocar campanes (2010, 1 font)

13. No es pot anar a missa i repicar (2007, 3 fonts)

14. No es pot anar a missa i revoltejar (2010, 1 font)

15. No es pot anar a missa i tocar les campanes (2010, 1 font)

16. No es pot dir misa i repicar (2010, 1 font)

Correu / Puigdollers Casamitjana, Josep (2010). Correu electrònic.

17. No es pot dir missa i tocar campanes (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

18. No es pot dir missa i tocar les campanes (2007, 1 font)

20. No es pot repicar campanes i eixir en la processó (2010, 1 font)

Lloc: Alacant.

Correu / Serra Mariola, Lluís Enric (2010). Correu electrònic.

21. No es pot repicar i anar a la processó (1966, 25 fonts)

"Desclot": Avui «"Entre parèntesis". "Repicar a cop de telèfon…"», p. 72. L'Avui / El Punt Avui.

No es poden tenir al mateix temps tots els avantatges, ni es poden fer simultàniament dues coses incompatibles.

Sinònim: Qui toca campanes no pot anar a sa processó.

Correu / Joan M. (2010). Correu electrònic.

Sinònim: Beure i bufar, tot no pot ser.

Equivalent en castellà: No se puede repicar y estar en la procesión.

Sinònim: Beure i bufar no pot ser | No s'aprèn la doctrina parlant amb la Caterina | No pot ser manxar i tocar l'orgue.

Cardús, sense concessions, fa una anàlisi punyent d'una realitat que no ens acaba d'agradar en el fons, però "ja se sap que no es pot repicar i anar a la processó".

Joan i Alsina, Marcel·lí: Avui «"Diàleg". "Gratuïtat"», p. 16. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. N», p. 6. PDF.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 243. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Gandesa.

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Posa de manifest la impossibilitat d'emprendre diverses activitats alhora incompatibles.

Sinònim: Beure i xiular (o bufar) no pot ser; No es pot ser al plat i a les tallades.

Equivalent en castellà: No se puede estar en misa y repicando; Repicar y andar en la procesión implica contradicción; Soplar y sorber no puede ser.

Hi ha coses que són absolutament incompatibles, que per poder-les fer hauríem de disposar del do de la ubiquïtat.

Sinònim: No es pot repicar i anar a missa.

No es poden fer dues coses alhora.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 402. Edicions 62.

No es pot estar en dos llocs alhora.

Equivalent en llatí: Hic esse et illic simul non potest.

Font: HW 37198.

No es pot fer tot al mateix temps. De: Ciceró.

Equivalent en llatí: Non possunt omnia simul.

Font: Att. 14.15.3.

No és enlloc qui és a tot arreu. De: Sèneca.

Equivalent en llatí: Nusquam est qui ubique est.

Font: Ep. 2.2.

El seny popular s'ha esmerçat més d'una vegada a demostrar la incompatibilitat que hi ha entre les riqueses i els honors, d'una banda, i la joia simple, la vivor i la lleugeresa que donen la manca de preocupacions, per l'altra.

23. No es pot repicar i anar a missa (2010, 4 fonts)

No es poden fer coses incompatibles alhora | I també: No es pot estar en el plat i en les cullerades | Entre pa i sucant no pot ser | No es pot estar a la salsa i als caragols.

Sinònim: No es pot repicar i anar a la processó | No es pot estar en missa i repicant | No es pot revoltejar i anar a la processó | No es pot anar a missa i tocar el vol | No es pot tocar el vol i anar a la processó | No es pot estar en el meló i en les tallades.

Hi ha coses que són absolutament incompatibles, que per poder-les fer hauríem de disposar del do de la ubiquïtat.

Sinònim: No es pot repicar i anar a la processó | Beure i xiular (o bufar) no pot ser | No es pot ser al plat i a les tallades | Voler i doldre.

Hi ha coses que són absolutament incompatibles, que per poder-les fer hauríem de disposar del do de la ubiquïtat.

Sinònim: No es pot repicar i anar a la processó | Beure i xiular (o bufar) no pot ser | No es pot ser al plat i a les tallades | Voler i doldre.

Equivalent en castellà: No se puede estar al plato y a las tajadas.

Hi ha coses que són absolutament incompatibles, que per poder-les fer hauríem de disposar del do de la ubiquïtat.

Sinònim: No es pot repicar i anar a la processó | Beure i xiular (o bufar) no pot ser | No es pot ser al plat i a les tallades | Voler i doldre.

Equivalent en castellà: No se puede estar en misa y repicando.

Hi ha coses que són absolutament incompatibles, que per poder-les fer hauríem de disposar del do de la ubiquïtat.

Sinònim: No es pot repicar i anar a la processó | Beure i xiular (o bufar) no pot ser | No es pot ser al plat i a les tallades | Voler i doldre.

Equivalent en castellà: Repicar y andar en la procesión, implica contradicción.

Hi ha coses que són absolutament incompatibles, que per poder-les fer hauríem de disposar del do de la ubiquïtat.

Sinònim: No es pot repicar i anar a la processó | Beure i xiular (o bufar) no pot ser | No es pot ser al plat i a les tallades | Voler i doldre.

Equivalent en castellà: Soplar y sorber, no puede ser.

Hi ha coses que són absolutament incompatibles, que per poder-les fer hauríem de disposar del do de la ubiquïtat.

Trad.: No pots tenir el pastís i menjar-lo al mateix temps.

Sinònim: No es pot repicar i anar a la processó | Beure i xiular (o bufar) no pot ser | No es pot ser al plat i a les tallades | Voler i doldre.

Equivalent en anglès: You can't have your cake and eat it too.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

24. No es pot repicar i anar a processó (2010, 2 fonts)

No es poden fer dues coses alhora.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Correu / Tatché Casals, Maria (2010). Correu electrònic.

26. No es pot repicar i fer missa (2010, 1 font)

27. No es pot repicar la campana i anar a la processó (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre religió». Web.

28. No es pot repicar les campanes i anar a la processó (1987, 3 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Constatació i evidències», p. 142. Editorial Sargantana.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 19. Editorial l'Esquer.

31. No es pot ser a missa i anar a la processó (2010, 1 font)

32. No es pot ser a missa i repicant (1999, 2 fonts)

Per aquells que els agrada abastar-ho tot àdhuc si és incompatible; o ser a tot arreu alhora.

Carbonell, Jaume (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

33. No es pot ser a missa i repicant campanes (2010, 1 font)

34. No es pot ser a missa i repicar campanes (2018, 1 font)

No es pot fer truita sense trencar els ous!

Can Esterbes (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

35. No es pot tocar campana i anar en processó (2010, 1 font)

37. No es pot tocar campanes i anar a processó (2010, 1 font)

38. No es pot tocar campanes ia anar a la processó (2010, 1 font)

42. No es pot ésser a misa i a repicar campanes (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

43. No es pot ésser a missa i a la processó (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Es diu quan una persona vol fer dues coses alhora o bé vol abastir més del que pot.

Jordi Ninot, Ramon (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

44. No pot ser repicar i anar a la processó (2003, 1 font)

Sinònim: Repicar i anar a la processó no pot ser.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVIII. La roda de la fortuna. La impossibilitat», p. 138. Pagès Editors.

46. No pot ser tocar el vol i anar a Missa (o no se pot repicar i anar a la processó) (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «N», p. 38. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

48. No pots repicar i anar a la processó (2010, 1 font)

50. No's pot repicar y anar á la professò (1883, 1 font)

Sinònim: Beure y bufar no ot ser.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 31. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

51. Repicar campanes i anar a la processó no pot ser (1999, 1 font)

52. Repicar i anar a la processó (2004, 2 fonts)

"Desclot": Avui «"Entre parèntesis". "Repicar i anar a la processó"», p. 72. L'Avui / El Punt Avui.

Voler fer a un mateix temps coses que són incompatibles / fer alhora, pretesament, dues coses incompatibles.

Has d'escollir entre dirigir l'obra i fer de protagonista; voler repicar i anar a la processó no pot ser. Dedica't bé a una sola cosa / Voler repicar i anar a la processó no pot ser.

Sinònim: Voler beure i bufar, voler la mare i els pardalets, voler estar a l'hort i a la vinya.

Font: R-M / EC.

53. Repicar i anar a la processó no pot ser (1989, 4 fonts)

Sinònim: No pot ser repicar i anar a la processó.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVIII. La roda de la fortuna. La impossibilitat», p. 138. Pagès Editors.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 65. Web.

54. Repicar i anar a la processóm no pot ésser (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: No se puede repicar y andar á la procesión.

55. Repicar i anar a la professó (1995, 2 fonts)

Pretendre més del que es pot abastar o coses incompatibles.

Font: MS, CL, CO, CR, FI, FV, FX, G, M, N, PR, TC, VR, VT.

56. Repicar i anar a la professó no pot ser (1997, 1 font)

Frase per a manifestar la impossibilitat de fer, alhora, dues coses més o menys antagòniques.

57. Repicar i anar a missa, tot no pot ser (2010, 1 font)

58. Repicar les campanes i anar a la processó no pot ser (1992, 1 font)

60. Repicá y aná á la procesó no pot sé (1910, 1 font)

62. Un hom no pot repicar i anar a la processó (1979, 2 fonts)

No es poden fer bé dues coses alhora.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 412. Edicions 62.

63. Voler repicar i anar a la processó (1996, 4 fonts)

Recordem que a Vic es diu «professó».

No es pot repicar i anar a la professó.

Lloc: Vic (Osona).

Pretendre més del que es pot abastar o coses incompatibles.

Sinònim: Veg. Voler beure i bufar.

Voler alhora dues coses incompatibles.

No es pot repicar i anar a la processó

Faves comptades (2015) «Twitter»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte