Aigua de gener omple botes i graner

210 recurrències en 132 variants.

2. Aigo de gener umpl ses botes i es graner (1984, 1 font)

Plou de gana.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Astronomia. Meteorologia», p. 150. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

3. Aigo de gener umpl ses bótes i es graner (1999, 1 font)

És bona per a les vinyes i per al gra.

Lloc: Balears.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 74. Edicions 62.

5. Aigo de janer, / umpl ses botes i es graner (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. II.- Astronomía, Meteorología. a) Aigo, neu», p. 278. Institut Menorquí d'Estudis.

6. Aigua al gener, omple bótes i graner i la pica de l'oli també (1986, 1 font)

Fan extensius els beneficis de la pluja del gener a l'olivera.

Serra i Boldú, Valeri (1986): Festes i tradicions populars de Catalunya «Del saber popular: Aforística del gener», p. 11. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

7. Aigua de Gener, omple botes i graner (1971, 2 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Lloc: Penedès.

(1971): Revista Panadés, Any XXXI, núm. 1526, pàg. 17 (dissabte, 30 de gener de 1971) «Refranys penedesencs». Web.

8. Aigua de Gener, omple botes i graners (2010, 1 font)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Gener». Web.

10. Aigua de Janer, o pluja de Janer, omple bótes i graner (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Agua de Enero, todo el año tiene tempero.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. A», p. 787. Antoni López, Editor.

11. Aigua de gener / ompli bótes i graner (1951, 1 font)

Lloc: Penedès, Mall., Menorca.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de gener», p. 14. Editorial Barcino.

12. Aigua de gener blat a la sitja i vi al celler (1984, 1 font)

Després de la collita, les pluges de tardor i hivern són de gran importància ja que si el terreny està treballat correctament, l'aigua restarà emmagatzemada en el sòl. Cal dir que massa pluges entre agost i octubre provoquen una mala lignificació que farà que la collita de l'any vinent se'n resenteixi.

Catafal Roca, Joan (1984): Interpretació científica d'aforismes, frases fetes i creences populars relacionades amb l'agricultura «19. La vinya (Vitis vinifera). 19.2. La meteorologia i els diferents estadis», p. 223. Manuscrit.

13. Aigua de gener ompla botes i graner (1969, 1 font)

Si un refrany sembla favorable, un altre surt que el contradiu.

Equivalent en francès: Pluie de janvier emplit tonneaux et grenier.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Préface», p. 22. Robert Morel Editeur.

14. Aigua de gener ompla botes i grener (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Pluie de janvier emplit tonneaux et grenier.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «La pluja / La pluie», p. 540. Robert Morel Editeur.

15. Aigua de gener ompla la bóta, la gerra i el graner (1983, 1 font)

Del valor de la pluja de gener.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Gener. La vida al camp», p. 298. Salvat, S.A. de Ediciones.

16. Aigua de gener omple [les] bótes i [el] graner (1999, 1 font)

És bona per a les vinyes i per al gra.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 74. Edicions 62.

17. Aigua de gener omple botes i graner (1 font)

El pas de l'any. Gener.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Refranys». Correu electrònic.

18. Aigua de gener omple bótes i celler (1992, 2 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 328», p. 275. Columna Edicions.

És bona per a les vinyes i per al gra.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 74. Edicions 62.

19. Aigua de gener omple bótes i graner (1982, 6 fonts)

Sinònim: Aigua de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver | Pluja de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XX. Natura. La pluja», p. 148. Pagès Editors.

Després de la collita, les pluges de tardor i hivern són de gran importància ja que si el terreny està treballat correctament, l'aigua restarà emmagatzemada en el sòl. Cal dir que massa pluges entre agost i octubre provoquen una mala lignificació que farà que la collita de l'any vinent se'n resenteixi.

Catafal Roca, Joan (1984): Interpretació científica d'aforismes, frases fetes i creences populars relacionades amb l'agricultura «19. La vinya (Vitis vinifera). 19.2. La meteorologia i els diferents estadis», p. 223. Manuscrit.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Gener», p. 237. Edicions Tres i Quatre.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 329», p. 275. Columna Edicions.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. A», p. 110. Autoedició.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. Dels mesos de l'any. Gener», p. 153. Museu de Vilafranca.

20. Aigua de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver (2003, 1 font)

Sinònim: Aigua de gener omple bótes i graner | Pluja de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XX. Natura. La pluja», p. 148. Pagès Editors.

21. Aigua de gener omple bótes i graner, i la pica d'oli també (2018, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Refranes referidos a las labores agrícolas del campo de la isla en el mes. El agua del mes es beneficiosa en la posterior recolección de la uva a finales de verano, pero perjudica a la recolección de la aceituna dentro del invierno. De: Amades.

Torrens Calleja, José María (2019): Percepción del clima y del cambio global en Mallorca. Mitos, equívocos y realidades entorno al medio físico «10.1.2. Caracterización de la climatología de enero, según el saber popular de los refranes históricos recopilados bibliográficamente del ámbito mallorquín. 10.1.2.5.Refranes ligados a labores y fenol», p. 155. UIB.

22. Aigua de gener omple el graner i empeny l'oliver (2 fonts)

Aforisme (observació d'ordre tècnic o de la pràctica del viure condensada o explicada en paraules breus).

Font: Amades, Joan.

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys», p. 199. Web.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Gener», p. 200. Web.

23. Aigua de gener omple el paner (2010, 1 font)

Lloc: Costitx (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

24. Aigua de gener omple gerres i graner (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Gener», p. 675. Web.

25. Aigua de gener omple la bóta i el graner (1999, 1 font)

És bona per a les vinyes i per al gra.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 74. Edicions 62.

26. Aigua de gener omple la bóta, la gerra i el gerrer (2008, 1 font)

La pluja en aquest mes dóna gra i dóna oli.

Sinònim: Aigua de gener umpl ses bótes i es graner | Aigua de gener omple botes i graner i la pica d'oli també | Pluja de gener umpl la bóta i el graner.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «3. Astres i temps. 3.2. Meteorologia. 3.2.8. Pluja i sequera. Refranys», p. 105. Editorial Moll.

27. Aigua de gener omple la bóta, la gerra i el graner (1951, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del calendari. Gener», p. 959. Editorial Selecta-Catalonia.

És bona per a les vinyes i per al gra.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 74. Edicions 62.

Refranes referidos a las labores agrícolas del campo de la isla en el mes. El agua del mes es beneficiosa en la posterior recolección de la uva a finales de verano, pero perjudica a la recolección de la aceituna dentro del invierno. De: Amades.

Torrens Calleja, José María (2019): Percepción del clima y del cambio global en Mallorca. Mitos, equívocos y realidades entorno al medio físico «10.1.2. Caracterización de la climatología de enero, según el saber popular de los refranes históricos recopilados bibliográficamente del ámbito mallorquín. 10.1.2.5.Refranes ligados a labores y fenol», p. 155. UIB.

28. Aigua de gener omple les botes i el graner (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la meteorologia i el cel. Dites sobre la meteorologia. Variats». Web.

29. Aigua de gener omple les bótes i el graner i la pica d'oli també (1992, 2 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 330», p. 275. Columna Edicions.

És bona per a les vinyes i per al gra.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 74. Edicions 62.

31. Aigua de gener omple ses bótes i es paner (1999, 1 font)

És bona per a les vinyes i per al gra.

Lloc: Menorca.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 74. Edicions 62.

33. Aigua de gener umpl ses bótes i es graner (2019, 1 font)

Refranes referidos a las labores agrícolas del campo de la isla en el mes. El agua del mes es beneficiosa en la posterior recolección de la uva a finales de verano, pero perjudica a la recolección de la aceituna dentro del invierno. De: Fuster, Morte.

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

Torrens Calleja, José María (2019): Percepción del clima y del cambio global en Mallorca. Mitos, equívocos y realidades entorno al medio físico «10.1.2. Caracterización de la climatología de enero, según el saber popular de los refranes históricos recopilados bibliográficamente del ámbito mallorquín. 10.1.2.5.Refranes ligados a labores y fenol», p. 155. UIB.

34. Aigua de gener | ompli bótes i graner (2020, 1 font)

Lloc: Menorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Menorca». Blogger.

35. Aigua de gener, / blat en la sitja i vi en el celler (1951, 1 font)

Lloc: Vallès, Bages.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de gener», p. 14. Editorial Barcino.

36. Aigua de gener, / omple les botes i el graner (1987, 1 font)

Torna a fer referència a les pluges del mes de gener, les quals, segons especifica, són bones per la collita, la qual cosa té una implicació econòmica clara.

Lloc: Puigverd d'Agramunt i Artesa de Segre.

Grup d'alumnes de 2n de BUP de Institut d'Agramunt (1987): 365 dies a casa de pagès a través de 190 dites populars de la Ribera del Sió i del Mig Segre «La Palanca, 72 (desembre de 1987): Refranys», p. 21. La Palanca.

37. Aigua de gener, blat en la sitja i vi en el celler (1990, 1 font)

Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 381. AIX.

38. Aigua de gener, omple botes [o gerres] i graner, i la pica d'oli també (2020, 1 font)

Fa referència a la influència que té la pluja durant aquest mes per tirar endavant els sembrat de la vinya i les oliveres.

Gausachs, Núria (2020): Twitter «twitter.com/GausachsNuria/status/1215534237799108608». Twitter.

39. Aigua de gener, omple botes i graner (1999, 10 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Aigua». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Camp». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mesos». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Oratge». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.
Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de gener». Web.
Mas Pascual, Pere (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el temps». Web.
Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Refranys i dites del mes de gener». Web.

40. Aigua de gener, omple bótes i graner (1984, 5 fonts)

Els aforismes diuen de les pluges d'hivern i els sembrats.

Catafal Roca, Joan (1984): Interpretació científica d'aforismes, frases fetes i creences populars relacionades amb l'agricultura «14. Els cereals. 14.1. El blat (Triticum sativum). 14.1.4. La influència del temps», p. 145. Manuscrit.

Després de la collita, les pluges de tardor i hivern són de gran importància ja que si el terreny està treballat correctament, l'aigua restarà emmagatzemada en el sòl. Cal dir que massa pluges entre agost i octubre provoquen una mala lignificació que farà que la collita de l'any vinent se'n resenteixi.

Catafal Roca, Joan (1984): Interpretació científica d'aforismes, frases fetes i creences populars relacionades amb l'agricultura «19. La vinya (Vitis vinifera). 19.2. La meteorologia i els diferents estadis», p. 223. Manuscrit.

Perquè l'aigua de pluja és bona per a la sementera.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «El calendari», p. 208. Editorial de Vecchi.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «El calendari amb refranys. Gener», p. 93. Editorial Millà.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2, p. 258. Zenobita Edicions.

41. Aigua de gener, omple bótes i graner (o omple la bóta i el graner) (1997, 3 fonts)

Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 1. Refranys meteorològics». Llibres de l'Index, S.A..

Significa que la pluja d'aquest mes és abundosa, bona per a provisió i afavoreix el camp.

Sinònim: Aigua de gener, per tot el camp va bé.

Equivalent en castellà: Agua de enero, llena botas y granero.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Aigua». Editorial Barcanova.

Equivalent en castellà: Agua de enero, llena botas y granero.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Gener», p. 68. Edicions 62.

43. Aigua de gener, omple bótes i graners (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. El curs de l'any. Gener», p. 93. Garsineu Edicions.

44. Aigua de gener, omple la bóta, la gerra i el graner (1984, 6 fonts)

L'aigua a l'hivern, un cop feta la collita, resultarà positiva, al restar emmagatzemada en el sòl.

Catafal Roca, Joan (1984): Interpretació científica d'aforismes, frases fetes i creences populars relacionades amb l'agricultura «20. L'olivera (Olea europea). 20.1 L'estat de l'olivera i el clima. 20.1.1. L'aigua», p. 244. Manuscrit.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Gener». Web.

Omple bótes i graner.

Lloc: Bages.

Estruch Subirana, Maria (2008): Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages «Annex del qüestionari: repertori de dites, refranys, locucions, frases fetes», p. 58. Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Aigua». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mesos». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.

45. Aigua de gener, omple les bótes i el graner (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La natura. Pluja», p. 253. Edicions Tres i Quatre.

47. Aigua de gener, omple ses bótes i es graner (o es paner) (1993, 1 font)

Significa que la pluja d'aquest mes és abundosa, bona per a provisió, i afavoreix el camp.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «51 Aigua», p. 22. Institut Menorquí d'Estudis.

48. Aigua de gener, ompli boques i graners (2010, 1 font)

Lloc: Mutxamel (L'Alacantí).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

49. Aigua de gener, ompli botes i graner (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Gener», p. 48. Editorial Sargantana.

51. Aigua de gener, porta el blat al graner (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. El curs de l'any. Gener», p. 93. Garsineu Edicions.

52. Aigua de gener, posa l'oli a l'oliver, el gra al graner i el vi al celler (2019, 1 font)

Aportació de Maria Carcolse.

Lloc: Estamariu (Alt Urgell).

Prat Fernàndez, Cesc (2019): L'enigma d'avui «Núm. 2127». Correu electrònic.

55. Aigua de janer, omple bóites i graner (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Bóta», p. 31. Pagès Editors.

57. Aigua pel gener, ompli botes i el graner (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «L'aigua», p. 23. J. Huguet Pascual, editor.

59. Aigua pel gener, ompli bótes i graner (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 85. Editorial l'Esquer.

61. Ayga de Janer, omple botas y graner (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 24. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

64. Aygua de Janer umpla bótas y greners (1917, 1 font)

Sinònim: Aigua de gener omple bótes i graners.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 171. Editorial Trabucaire.

69. L'aigua al gener ompla la pica i el graner (2010, 1 font)

Lloc: Nalec (Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

70. L'aigua al gener, omple el graner i emprenya l'oliver (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 432», p. 301. Columna Edicions.

73. L'aigua de gener omple el graner i prenya l'oliver (1 font)

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Gener», p. 200. Web.

74. L'aigua de gener omple la bóta i el graner i emprenya l'oliver (1992, 1 font)

El graner és l'espai destinat a guardar-hi el gra de blat.

Forgas Berdet, Esther (1992): El blat i el pa a les dites catalanes «Després de la batuda. Graner, sitja», p. 83. Edicions de L'Ateneu de Tarragona.

75. L'aigua de gener omple la pica i el graner (1999, 1 font)

La pluja d'aquest mes és molt beneficiosa.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 77. Edicions 62.

76. L'aigua de gener omple les bótes i el graner, i la pica de l'oli també (1959, 2 fonts)

La pluja del gener és beneficiosa.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 77. Edicions 62.

Molts d'allres adagis ens parlen de les plujes que son tan convenients en aquest mes.

Lloc: Ripollès.

(1959): Revista El Ripollès, pàg. 4 «El gener en els adagis populars». Web.

77. L'aigua de gener ompli el paller (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

La pluja en aquest mes resulta molt productiva en els sembrats.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Gener», p. 680. Web.

80. L'aigua de gener porta el blat al graner (1951, 8 fonts)

Del valor de la pluja de gener.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Gener. La vida al camp», p. 297. Salvat, S.A. de Ediciones.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del calendari. Gener», p. 959. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Gener». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mesos». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Plantes». Web.
Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del mes de gener». Web.

La pluja d'aquest mes va bé per al cultiu del blat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 77. Edicions 62.

Refranes referidos a las labores agrícolas del campo de la isla en el mes. El agua del mes es beneficiosa en la posterior recolección de la uva a finales de verano, pero perjudica a la recolección de la aceituna dentro del invierno. De: Amades.

Torrens Calleja, José María (2019): Percepción del clima y del cambio global en Mallorca. Mitos, equívocos y realidades entorno al medio físico «10.1.2. Caracterización de la climatología de enero, según el saber popular de los refranes históricos recopilados bibliográficamente del ámbito mallorquín. 10.1.2.5.Refranes ligados a labores y fenol», p. 155. UIB.

81. L'aigua de gener, / omple la pica i el graner (1936, 1 font)

Va bé a tots els conreus, segons aquestes distintes expressions populars.

Sinònim: La pluja del gener, / omple la bóta i el graner.

Serra i Boldú, Valeri (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 7 (Any I, 15-febrer-1936) «Folklore de la pagesia. Influència del temps», p. 9. Revista Curiositats de Catalunya.

82. L'aigua de gener, /omple les bótes i el graner, / i la pica de l'oli també (1936, 1 font)

Va bé a tots els conreus, segons aquestes distintes expressions populars.

Sinònim: La pluja del gener, / omple la bóta i el graner.

Serra i Boldú, Valeri (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 7 (Any I, 15-febrer-1936) «Folklore de la pagesia. Influència del temps», p. 9. Revista Curiositats de Catalunya.

83. L'aigua de gener, omple la bóta la gerra i el graner (1984, 1 font)

Després de la collita, les pluges de tardor i hivern són de gran importància ja que si el terreny està treballat correctament, l'aigua restarà emmagatzemada en el sòl. Cal dir que massa pluges entre agost i octubre provoquen una mala lignificació que farà que la collita de l'any vinent se'n resenteixi.

Catafal Roca, Joan (1984): Interpretació científica d'aforismes, frases fetes i creences populars relacionades amb l'agricultura «19. La vinya (Vitis vinifera). 19.2. La meteorologia i els diferents estadis», p. 223. Manuscrit.

84. L'aigua de gener, omple la pica i el graner (1987, 1 font)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

85. L'aigua de gener, omple les bótes i el graner (1986, 1 font)

Humida com està la terra per les gebrades d'hivern. És a dir, ajuda a la germinació dels sembrats i hom pot esperar una bona collita de cereals; així mateix posa al punt la terra per a una brotada de la vinya.

Serra i Boldú, Valeri (1986): Festes i tradicions populars de Catalunya «Del saber popular: Aforística del gener», p. 10. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

86. L'aigua de gener, omple les bótes i el graner, i la pica de l'oli també (1987, 1 font)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

90. La pluja de Gener, ompli la bota i el celler (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Mesos. Gener», p. 52. J. Huguet Pascual, editor.

92. La pluja de gener omple la bóta i en graner (1977, 1 font)

M'ho fa arribar Antoni Gimeno a través del correu electrònic, d'un llibre que li arriba a la Sàrria de Llibres.

Lloc: Gurb de la Plana (Osona).

Tañà i Lleonart, Ramon (1977): Gurb de la Plana, gresol d'Osona «Recull de dites i refranys».

94. La pluja de gener, omple la tina i el graner (1987, 1 font)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

97. La pluja del gener omple la bota (o la tina) i el graner (1999, 1 font)

Va bé a tots els cultius.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 77. Edicions 62.

99. La pluja del gener omple la bóta i el graner i posa l'oli a l'oliver (2010, 1 font)

Lloc: Guissona (Segarra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

100. La pluja del gener posa blat a la sitja i vi al celler (2003, 1 font)

Sinònim: L'aigua del gener posa blat al graner i vi al celler.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XX. Natura. La pluja», p. 149. Pagès Editors.

101. La pluja del gener, / omple la bóta i el graner (1936, 1 font)

Va bé a tots els conreus, segons aquestes distintes expressions populars.

Sinònim: La pluja de gener, / omple la tina i el graner.

Serra i Boldú, Valeri (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 7 (Any I, 15-febrer-1936) «Folklore de la pagesia. Influència del temps», p. 9. Revista Curiositats de Catalunya.

103. La pluja del gener, omple la bóta i el graner (1987, 1 font)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

107. Pluges de gener omplen sitges i celler (1992, 1 font)

Sinònim: L'aigua de gener omple el graner.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «P 2384», p. 250. Columna Edicions.

108. Pluges del gener, blat a la sitja i vi al celler (2008, 1 font)

En aquest cas, el mot sitja és refereix a una cavitat subterrània per guardar els cereals.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «3. Astres i temps. 3.2. Meteorologia. 3.2.8. Pluja i sequera. Refranys», p. 110. Editorial Moll.

109. Pluges del mes de gener omplen bótes i graner (1992, 1 font)

Sinònim: L'aigua de gener omple el graner.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII, p. 250. Columna Edicions.

110. Pluges pel gener omplen el graner (1990, 1 font)

Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 388. AIX.

111. Pluja de Giner, blat en la sija y ví en lo seller (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «P», p. 216. Editorial Arte y Letras.

114. Pluja de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver (2003, 1 font)

Sinònim: Aigua de gener omple bótes i graner | Aigua de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XX. Natura. La pluja», p. 148. Pagès Editors.

116. Pluja de gener ompli la bóta i el graner (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Gener», p. 675. Web.

117. Pluja de gener, blat a la sitja i vi al celler (1969, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Gener», p. 3. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Bages.

Estruch Subirana, Maria (2008): Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages «Annex del qüestionari: repertori de dites, refranys, locucions, frases fetes», p. 74. Web.

Equivalent en francès: Pluie en janvier, blé au silo et vin en cave.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «L'hivern / L'hiver», p. 596. Robert Morel Editeur.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

118. Pluja de gener, blat al graner i vi al celler (1999, 5 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.
Romaní Olivé, Joan Maria (2009): Diccionari del vi i del beure «3. El curs de l'any. 3.3. Els mesos», p. 263. Cossetània Edicions.
(2010): L'Estel «Dites i refranys», p. 28. Revista L'Estel.
(2000): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 19. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

119. Pluja de gener, blat al graner í vi al celler (2003, 1 font)

(2003): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 31. Revista L'Estel.

120. Pluja de gener, blat en la sitja i ví al celler (2019, 1 font)

Refranes referidos a las labores agrícolas del campo de la isla en el mes. El agua del mes es beneficiosa en la posterior recolección de la uva a finales de verano, pero perjudica a la recolección de la aceituna dentro del invierno. De: Morte.

Torrens Calleja, José María (2019): Percepción del clima y del cambio global en Mallorca. Mitos, equívocos y realidades entorno al medio físico «10.1.2. Caracterización de la climatología de enero, según el saber popular de los refranes históricos recopilados bibliográficamente del ámbito mallorquín. 10.1.2.5.Refranes ligados a labores y fenol», p. 155. UIB.

121. Pluja de gener, omple la bóta i el graner (2007, 3 fonts)

Lloc: Bages.

Estruch Subirana, Maria (2008): Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages «Annex del qüestionari: repertori de dites, refranys, locucions, frases fetes», p. 74. Web.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Els mesos de l'any. Gener», p. 161. Institut Francesc Ribalta.

Lloc: Begues (Baix Llobregat).

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.

122. Pluja de gener, ompli la bota i el graner (2003, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Gener», p. 2. Ajuntament de Cocentaina.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mesos». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Oratge». Web.

Nou.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

123. Pluja del gener, blat a la sitja i vi al celler (1992, 1 font)

La sitja era el graner tradicional format per uns dipòsits cilíndrics excavats en la terra.

Forgas Berdet, Esther (1992): El blat i el pa a les dites catalanes «Després de la batuda. Graner, sitja», p. 84. Edicions de L'Ateneu de Tarragona.

124. Pluja pel gener, / blat a la sitja / i vi al celler (1936, 1 font)

Va bé a tots els conreus, segons aquestes distintes expressions populars.

Serra i Boldú, Valeri (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 7 (Any I, 15-febrer-1936) «Folklore de la pagesia. Influència del temps», p. 9. Revista Curiositats de Catalunya.

125. Pluja pel gener, blat a la sitja i vi al celler (1992, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Sinònim: L'aigua de gener fa bé a la vinya i al graner | L'aigua de gener omple el graner | Pluja de gener, cada gota val un diner.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «P 2407», p. 255. Columna Edicions.

126. Pluja pel gener, blat a la sitja, i vi al celler (1987, 5 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.

Va bé a tots els cultius.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 80. Edicions 62.
Romaní Olivé, Joan Maria (2009): Diccionari del vi i del beure «3. El curs de l'any. 3.3. Els mesos», p. 263. Cossetània Edicions.

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

127. Pluja pel janer, blat a la sitja i vi al celler (2004, 5 fonts)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Blat», p. 30. Pagès Editors.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Janer», p. 83. Pagès Editors.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Pluja», p. 117. Pagès Editors.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Sitja», p. 137. Pagès Editors.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Vi», p. 155. Pagès Editors.

128. Pluja pel janer, blat a la sitja i vi al ciller (o celler) (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Ciller», p. 42. Pagès Editors.

130. Plujada (o pluja) de gener omple la bóta i el graner (1999, 1 font)

Les pluges afavoreixen les collites del blat i del vi.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 80. Edicions 62.

Aigua de gener omple botes i graner

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte