Aigua de gener omple botes i graner

163 recurrències en 104 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

2. Aigo de gener umpl ses botes i es graner (1984, 1 font)

Plou de gana.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Astronomia. Meteorologia», p. 150. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

3. Aigo de gener umpl ses bótes i es graner (1999, 1 font)

És bona per a les vinyes i per al gra.

Lloc: Bal.

4. Aigo de gener, umpl ses botes i es graner (2009, 1 font)

Picornell, Climent (2009): Diari de Balears «Opinió - Per Sant Antoni fa un fred del dimoni». Web.

5. Aigo de janer, / umpl ses botes i es graner (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. II.- Astronomía, Meteorología. a) Aigo, neu», p. 278. Institut Menorquí d'Estudis.

6. Aigua al gener, omple bótes i graner i la pica de l'oli també (1986, 1 font)

Fan extensius els beneficis de la pluja del gener a l'olivera.

7. Aigua de Gener, omple botes i graner (1971, 2 fonts)

Lloc: Penedès.

(1971): Revista Panadés, Any XXXI, núm. 1526, pàg. 17 (dissabte, 30 de gener de 1971) «Refranys penedesencs». Web.

8. Aigua de Gener, omple botes i graners (2010, 1 font)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Gener». Web.

10. Aigua de Janer, o pluja de Janer, omple bótes i graner (1914, 1 font)

11. Aigua de gener / ompli bótes i graner (1951, 1 font)

Lloc: Penedès, Mall., Menorca.

12. Aigua de gener ompla la bóta, la gerra i el graner (1983, 1 font)

Del valor de la pluja de gener.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Gener. La vida al camp», p. 298. Salvat, S.A. de Ediciones.

13. Aigua de gener omple [les] bótes i [el] graner (1999, 1 font)

És bona per a les vinyes i per al gra.

14. Aigua de gener omple botes i graner (1 font)

El pas de l'any. Gener.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Refranys». Correu electrònic.

15. Aigua de gener omple bótes i celler (1992, 2 fonts)

És bona per a les vinyes i per al gra.

16. Aigua de gener omple bótes i graner (1982, 5 fonts)

Sinònim: Aigua de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver | Pluja de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Gener», p. 237. Edicions Tres i Quatre.

Lloc: Penedès.

17. Aigua de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver (2003, 1 font)

Sinònim: Aigua de gener omple bótes i graner | Pluja de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver.

18. Aigua de gener omple el graner i empeny l'oliver (2 fonts)

Aforisme (observació d'ordre tècnic o de la pràctica del viure condensada o explicada en paraules breus).

Font: Amades, Joan.

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys», p. 199. Web.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Gener», p. 200. Web.

19. Aigua de gener omple el paner (2010, 1 font)

20. Aigua de gener omple la bóta i el graner (1999, 1 font)

És bona per a les vinyes i per al gra.

21. Aigua de gener omple la bóta, la gerra i el gerrer (2008, 1 font)

La pluja en aquest mes dóna gra i dóna oli.

Sinònim: Aigua de gener umpl ses bótes i es graner | Aigua de gener omple botes i graner i la pica d'oli també | Pluja de gener umpl la bóta i el graner.

22. Aigua de gener omple la bóta, la gerra i el graner (1951, 2 fonts)

És bona per a les vinyes i per al gra.

23. Aigua de gener omple les botes i el graner (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la meteorologia i el cel. Dites sobre la meteorologia. Variats». Web.

24. Aigua de gener omple les bótes i el graner i la pica d'oli també (1992, 2 fonts)

És bona per a les vinyes i per al gra.

26. Aigua de gener omple ses bótes i es paner (1999, 1 font)

És bona per a les vinyes i per al gra.

Lloc: Men.

28. Aigua de gener | ompli bótes i graner (2020, 1 font)

Lloc: Menorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Menorca». Blogger.

29. Aigua de gener, / blat en la sitja i vi en el celler (1951, 1 font)

Lloc: Vallès, Bages.

30. Aigua de gener, / omple les botes i el graner (1987, 1 font)

Torna a fer referència a les pluges del mes de gener, les quals, segons especifica, són bones per la collita, la qual cosa té una implicació econòmica clara.

Lloc: Puigverd d'Agramunt i Artesa de Segre.

Grup d'alumnes de 2n de BUP de Institut d'Agramunt (1987): 365 dies a casa de pagès a través de 190 dites populars de la Ribera del Sió i del Mig Segre «La Palanca, 72 (desembre de 1987): Refranys», p. 21. La Palanca.

31. Aigua de gener, blat en la sitja i vi en el celler (1990, 1 font)

Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 381. AIX.

32. Aigua de gener, omple botes i graner (1999, 10 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de gener». Web.
Mas Pascual, Pere (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el temps». Web.
Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Refranys i dites del mes de gener». Web.

34. Aigua de gener, omple bótes i graner (o omple la bóta i el graner) (1997, 3 fonts)

Significa que la pluja d'aquest mes és abundosa, bona per a provisió i afavoreix el camp.

Sinònim: Aigua de gener, per tot el camp va bé.

Equivalent en castellà: Agua de enero, llena botas y granero.

35. Aigua de gener, omple bótes i graners (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

36. Aigua de gener, omple la bóta, la gerra i el graner (2006, 5 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Gener». Web.

37. Aigua de gener, omple les bótes i el graner (1993, 1 font)

39. Aigua de gener, omple ses bótes i es graner (o es paner) (1993, 1 font)

Significa que la pluja d'aquest mes és abundosa, bona per a provisió, i afavoreix el camp.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «51 Aigua», p. 22. Institut Menorquí d'Estudis.

40. Aigua de gener, ompli boques i graners (2010, 1 font)

41. Aigua de gener, ompli botes i graner (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Gener», p. 48. Editorial Sargantana.

42. Aigua de gener, porta el blat al graner (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

45. Aigua de janer, omple bóites i graner (2004, 1 font)

47. Aigua pel gener, ompli botes i el graner (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

49. Aigua pel gener, ompli bótes i graner (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 85. Editorial l'Esquer.

50. Ayga de Janer, omple botas y graner (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 24. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

52. Aygua de Janer umpla bótas y greners (1917, 1 font)

Sinònim: Aigua de gener omple bótes i graners.

55. L'aigua al gener ompla la pica i el graner (2010, 1 font)

56. L'aigua al gener, omple el graner i emprenya l'oliver (1992, 1 font)

59. L'aigua de gener omple el graner i prenya l'oliver (1 font)

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Gener», p. 200. Web.

60. L'aigua de gener omple la bóta i el graner i emprenya l'oliver (1992, 1 font)

El graner és l'espai destinat a guardar-hi el gra de blat.

61. L'aigua de gener omple la pica i el graner (1999, 1 font)

La pluja d'aquest mes és molt beneficiosa.

62. L'aigua de gener omple les bótes i el graner, i la pica de l'oli també (1959, 2 fonts)

La pluja del gener és beneficiosa.

Molts d'allres adagis ens parlen de les plujes que son tan convenients en aquest mes.

Lloc: Ripollès.

(1959): Revista El Ripollès, pàg. 4 «El gener en els adagis populars». Web.

65. L'aigua de gener porta el blat al graner (1951, 7 fonts)

Del valor de la pluja de gener.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Gener. La vida al camp», p. 297. Salvat, S.A. de Ediciones.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Gener». Web.
Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del mes de gener». Web.

La pluja d'aquest mes va bé per al cultiu del blat.

66. L'aigua de gener, / omple la pica i el graner (1936, 1 font)

Va bé a tots els conreus, segons aquestes distintes expressions populars.

Sinònim: La pluja del gener, / omple la bóta i el graner.

67. L'aigua de gener, /omple les bótes i el graner, / i la pica de l'oli també (1936, 1 font)

Va bé a tots els conreus, segons aquestes distintes expressions populars.

Sinònim: La pluja del gener, / omple la bóta i el graner.

68. L'aigua de gener, omple la pica i el graner (1987, 1 font)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

69. L'aigua de gener, omple les bótes i el graner (1986, 1 font)

Humida com està la terra per les gebrades d'hivern. És a dir, ajuda a la germinació dels sembrats i hom pot esperar una bona collita de cereals; així mateix posa al punt la terra per a una brotada de la vinya.

70. L'aigua de gener, omple les bótes i el graner, i la pica de l'oli també (1987, 1 font)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

72. La pluja de Gener, ompli la bota i el celler (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

74. La pluja de gener omple la bóta i en graner (1977, 1 font)

M'ho fa arribar Antoni Gimeno a través del correu electrònic, d'un llibre que li arriba a la Sàrria de Llibres.

Lloc: Gurb de la Plana (Osona).

Tañà i Lleonart, Ramon (1977): Gurb de la Plana, gresol d'Osona «Recull de dites i refranys».

76. La pluja de gener, omple la tina i el graner (1987, 1 font)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

77. La pluja del gener omple la bota (o la tina) i el graner (1999, 1 font)

79. La pluja del gener omple la bóta i el graner i posa l'oli a l'oliver (2010, 1 font)

80. La pluja del gener posa blat a la sitja i vi al celler (2003, 1 font)

Sinònim: L'aigua del gener posa blat al graner i vi al celler.

81. La pluja del gener, / omple la bóta i el graner (1936, 1 font)

Va bé a tots els conreus, segons aquestes distintes expressions populars.

Sinònim: La pluja de gener, / omple la tina i el graner.

82. La pluja del gener, omple la bóta i el graner (1987, 1 font)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

85. Pluges de gener omplen sitges i celler (1992, 1 font)

86. Pluges del gener, blat a la sitja i vi al celler (2008, 1 font)

87. Pluges del mes de gener omplen bótes i graner (1992, 1 font)

88. Pluges pel gener omplen el graner (1990, 1 font)

Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 388. AIX.

90. Pluja de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver (2003, 1 font)

Sinònim: Aigua de gener omple bótes i graner | Aigua de gener omple bótes i graner i emprenya l'oliver.

92. Pluja de gener, blat a la sitja i vi al celler (2003, 3 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Gener», p. 3. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

93. Pluja de gener, blat al graner i vi al celler (1999, 3 fonts)

(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

94. Pluja de gener, omple la bóta i el graner (2007, 3 fonts)

Lloc: Begues.

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.

95. Pluja de gener, ompli la bota i el graner (2003, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Gener», p. 2. Ajuntament de Cocentaina.

Nou.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

96. Pluja del gener, blat a la sitja i vi al celler (1992, 1 font)

La sitja era el graner tradicional format per uns dipòsits cilíndrics excavats en la terra.

97. Pluja pel gener, / blat a la sitja / i vi al celler (1936, 1 font)

98. Pluja pel gener, blat a la sitja i vi al celler (1992, 1 font)

Sinònim: L'aigua de gener fa bé a la vinya i al graner | L'aigua de gener omple el graner | Pluja de gener, cada gota val un diner.

99. Pluja pel gener, blat a la sitja, i vi al celler (1987, 5 fonts)

L'aigua de gener és reputada com la més oportuna.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps. Pluja», p. 161. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

100. Pluja pel janer, blat a la sitja i vi al celler (2004, 5 fonts)

101. Pluja pel janer, blat a la sitja i vi al ciller (o celler) (2004, 1 font)

103. Plujada (o pluja) de gener omple la bóta i el graner (1999, 1 font)

Les pluges afavoreixen les collites del blat i del vi.

Aigua de gener omple botes i graner

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte