De mica en mica s'omple la pica

124 recurrències en 39 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. De mica a mica s'omple la pica (2010, 1 font)

2. De mica en mica / s'omple la pica, / de gota en gota / s'omple la bóta (2010, 1 font)

4. De mica en mica s'om ple la pica (2010, 1 font)

5. De mica en mica s'ompl la pica (2010, 1 font)

6. De mica en mica s'ompl sa pica (1993, 1 font)

Vol dir que fent les coses a poc a poc hom s'arriba a acabar-les (D.). Vegi's n. 1440.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1828 Mica», p. 251. Institut Menorquí d'Estudis.

8. De mica en mica s'omple la PRYCA (1997, 1 font)

Refranys estrafets. No saps ben bé com, però sempre que vas a l'hipermercat acabes amb el carro ple.

10. De mica en mica s'omple la pica (1883, 58 fonts)

Confiar en la paciència.

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Vol dir que fent les coses a poc a poc s'arriba a acabar-les.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «11. Diversos. 11.2. Poc i molt. Refranys», p. 484. Editorial Moll.

Equivalent en castellà: Gota a gota se llena la bota | muchos pocos hacen un mucho | poco a poco hila la vieja el copo.

I girant-se vers el capellà, que l'acompanyava, digué: De mica en mica s'omple la pica.

Títol d'una novel·la de Jaume Fuster.

Marcat ritme en el refrany.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «2.1 Descrip. formal: Estr. rítmica, mètrica i rima», p. 33. Publicacions de la Universitat de València.
Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.
Correu / Farré, Dolors (2010). Correu electrònic.

Lloc: Baix Camp.

Correu / Gisper, Mònica (2010). Correu electrònic.
Correu / Sibecas Pagès, Maria (2010). Correu electrònic.

Una cosa es fa lentament.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.
Elvira FR (2009): Si dubto és que sóc, si penso és que sóc «Mica en mica s'omple la pica». Web.

Refrany que significa que l'acció lenta però insistent arriba a tenir gran eficàcia. A Cerdanya és força emprat encara.

Sinònim: Petit feix pel camí creix.

Lloc: Cerdanya.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.
Galindo, F.: Avui «"Bústia". "La normalització lingüística continua"», p. 4. L'Avui / El Punt Avui.

O sigui que de mica en mica s'omple la pica, i els Mossos cada vegada són a més llocs.

Grau, Anna: Avui «"Passos perduts". "Quan cantaran els Mossos?"», p. 60. L'Avui / El Punt Avui.
Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

Sinònim: Del poch ne ve'l molt | De gota en gota s'omple la bota | Petita brasa crema una casa | Llepant, llepant puja'l llibant.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 40. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Equivalent en esperanto: Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Saviesa i prudència, consells | Saĝo kaj prudento, konsiloj», p. 11. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.
Oral. Font oral.

Recomana paciència i constància. Com també 'A poc a poc i bona lletra' o 'De gota en gota s'omple la bota (o es forada la roca)', en el sentit que la persistència té premi.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Equivalent en castellà: Gota a gota se llena la bota.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Equivalent en castellà: Grano a grano hincha la gallina el papo.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Equivalent en castellà: Muchos pocos hacen un mucho.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Equivalent en castellà: Pasito a pasito.

Per a tot cal el seu temps.

A causa de què els refranys no comparteixen cap dels paràmetres que havíem establert per tal d'atribuir-los un grau d'equivalència, els considerarem d'equivalència nul·la.

Equivalent en anglès: Walls have ears.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «A poc a poc / mica». Web.

Refrany que significa que l'acció lenta però insistent arriba a tenir gran eficàcia. Aquesta màxima [«Qui guarda, troba»] enclou, a més a més, el principi de l'estalvi, de la mateixa manera que l'enclouen, també, aquells altres preceptes populars que fan:.

«De gota en gota s'omple la bóta» i «De mica en mica s'omple la pica». I és que estalviar vol dir conservar, en virtut d'una idea preconcebuda, d'un càlcul previ, un objecte —o la part d'un objecte— que tingui valor en ús.

Sinònim: De gota en gota s'omple la bóta.

RodaMots (2010): http://www.rodamots.com/mot.asp?nm=2526 «Cada dia un mot / 2526 / dilluns, 5 de juliol del 2010». Web.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: By little and little the bird makes his nest. [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: By little and little the wolf eats up the goose. [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: By little and little the wolf eats up the sheep. [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Goutte à goutte on emplit la cuve. [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Grain à grain, la poule emplit son ventre. [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: Grain by grain the hen fills her belly. [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Pas à pas on va bien loin. [Kocher].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Petit à petit l'oiseau fait son nid. [DG: VII i XV].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Petit à petit, l'oiseau fait son nid. [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: Slow and steady wins the race. [Kocher].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Las cosas se consiguen con el esfuerzo diario, con perseverancia.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en castellà: Gota a gota, se llena la bota. [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Per a tot cal el seu temps | Recomana l'estalvi | Ensenya que les coses s'aconsegueixen a base d'esforç perseverant.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en castellà: Poco a poco hila la vieja el copo. [MK: 13.006] - [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Recomienda realizar los trabajos con esmero y sin prisas.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en castellà: Poquito a poco hila la vieja el copo. [DG: VII i XV].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Small sums of money frequently received soon mount up, MANY A LITTLE MAKES A MICKLE.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: Little and often fills the purse. [EPE: 414] - [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

This proverb teaches patiente and perseverance. Given enough time and the determination to succeed, one could cut down even the largest of trees with a penknife. Other proverbs on this theme are.

Constant dripping wears away the stone | If at first you don't scceed, try, try, try again | It's dogged that does it | Little by little and by bit | rome was not built in a day | Slow but sure wins the race | Where there's a will there's a way.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: Little strokes fell great oaks. [EPE, 419].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en llatí: Paulatim deambulando, longum conficitur iter. [Kocher].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 107. Museu Arxiu de Sentmenat.

Sobre el territori acció.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

Constància.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 6. Web.

Paciència.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 7. Web.
(2013): Locucions i frases fetes «Refranys», p. 5. Web.

Paciència, constància.

(2013): Locucions i frases fetes «Refranys», p. 5. Web.

11. De mica en mica s'omple la pica / De gota en gota s'omple la bóta (2010, 1 font)

12. De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bota (1989, 3 fonts)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

13. De mica en mica s'omple la pica, de gota en gota s'omple la bóta (2012, 1 font)

14. De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bota (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Elros, Xavier Maynou (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.

15. De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta (2012, 1 font)

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: De mica en mica s'omple la pica.

16. De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota, s'omple la bota (2014, 5 fonts)

17. De mica en mica s'omple la pipa (1990, 1 font)

Variació només sentida per l'autor a Sentmenat.

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 107. Museu Arxiu de Sentmenat.

18. De mica en mica s'ompli la pica (1910, 5 fonts)

20. De mica en mica, / s'omple la pica (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 32. Autoedició.

21. De mica en mica, s'omple la pica (1886, 15 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La paciència», p. 103. Pagès Editors.
C.G.T. (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

Gota, gota, forada roca | De poca brasa hom fa gran foc | Poquet a poquet, va l'aigua al canet.

Sinònim: Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | De gota en gota, s'omple la bóta | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros | A poc a poc, anirem lluny | Treure i no posar, a poc a poc se ve a acabar.

Recomana l'estalvi i també justifica la violència causa d'un seguit de desatencions.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols.

Aquest refrany ens diu que a poc a poc arriben les coses desitjades, amb paciència.

1. Obrar humà. m) Paciència.

Sinònim: Gota a gota es fa un gorg.

Equivalent en castellà: Grano a grano, hincha la gallina el papo | FR: Petit à petit l'oiseau fait son nit (Poc a poc l'ocell fa el seu niu) | EN: Every little helps/constant dripping wears away the stone (El degoteig constant fa sortir la pedra).

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 4. Web.

Lloc: Girona.

Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (i III)». Web.

22. De mica en mica, s'omple la pica, i de gota en gota, s'omple la bóta (1987, 1 font)

23. De mica en mica, s'omple la pica. I, de gota en gota, s'omple la bota (2010, 1 font)

25. De mica en mica, s'omple la pipa (1992, 1 font)

26. De mica en mica, s'omple sa pica (2010, 1 font)

27. De mica en mica, s'ompli la pica (2009, 2 fonts)

Hi ha un refrany valencià que diu "de mica en mica, s'ompli la pica" i això és el que està passant a Castelló.

Lloc: València.

(2009): Drosi del Raval «De mica en mica s'ompli la pica…». Web.

29. De mica en mica, se buyda la pica (1866, 1 font)

Refranys estrafets (o adaptats).

Lo Noy de la Mare (1866): Lo Noy de la mare, 15 (16 de setembre, 1866), p2 «Refrans adobats», p. 2. Revista Lo Noy de la Mare.

30. De mica en mica, umplen sa pica (1984, 1 font)

Molts de pocs, fan un molt.

Lloc: Menorca.

31. De mica en mica… (s'omple la pica) (2008, 1 font)

Economia discursiva. També hi ha casos en que els parlants es serveixen de la seva popularitat per tal d'economitzar encara més dins del discurs, i tan sols citant una part del refrany, fan referència al "tot",.

Servint-se de la relació implicativa que hi ha entre les idees que el conformen.

36. Mica en mica s'ompla la pica i de gota en gota s'ompla la bóta (2010, 1 font)

37. Mica en mica s'omple la pica (2010, 1 font)

39. Mica, a mica, s'umpl sa pica (1984, 1 font)

Encara que sia poc, si sempre n'hi posen, s'arriba a omplir.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Conseis sobre economia», p. 178. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «113 - De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

El Foment de Girona (2019): Test dites

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte