De mica en mica s'omple la pica

152 recurrències en 44 variants.

1. De mica a mica s'omple la pica (2010, 1 font)

Lloc: Anoia - Vallès Occidental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

2. De mica en mica / s'omple la pica (2014, 1 font)

De: Miralpeix, Jaume.

Lloc: Taradell.

Font: Dites casolanes i rodolins, dins «Revista dels Tonis» (Taradell, 2006).

Correu / Vivet Miralpeix, Miquel (2014): Correu «Més refranys». Correu electrònic.

3. De mica en mica / s'omple la pica, / de gota en gota / s'omple la bóta (2010, 1 font)

Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

5. De mica en mica s'om ple la pica (2010, 1 font)

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

6. De mica en mica s'ompl la pica (2010, 1 font)

Lloc: Ciutadella (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

7. De mica en mica s'ompl sa pica (1993, 1 font)

Vol dir que fent les coses a poc a poc hom s'arriba a acabar-les (D.). Vegi's n. 1440.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1828 Mica», p. 251. Institut Menorquí d'Estudis.

8. De mica en mica s'ompla la pica (1805, 5 fonts)

Ballot i Torres, Josep Pau (1814): Gramática y apología de la llengua cathalana «Sinalefa del pronom Se», p. 198. Web.

Ref.

Sinònim: V. de gòta en gòta s'ompla la bòta.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Mica», p. 90.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Prosodia. De las figuras gramaticales ortográficas. Ejemplos en que se ven usadas dichas figuras», p. 291. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

Equivalent en castellà: Grano á grano hincha la gallina el papo.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 644. Imprenta y Librería de Pablo Riera.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

9. De mica en mica s'omple la PRYCA (1997, 1 font)

Refranys estrafets. No saps ben bé com, però sempre que vas a l'hipermercat acabes amb el carro ple.

Capdevila i Plandiura, Carles (1997): Mentre hi ha Visa hi ha esperança «VI. Bon vent i marca nova». Web.

11. De mica en mica s'omple la pica (1883, 68 fonts)

Confiar en la paciència.

ACCAT (2012): Correu «Refranys per al Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Confiar en la paciència.

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Vol dir que fent les coses a poc a poc s'arriba a acabar-les.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «11. Diversos. 11.2. Poc i molt. Refranys», p. 484. Editorial Moll.

Equivalent en castellà: Gota a gota se llena la bota | muchos pocos hacen un mucho | poco a poco hila la vieja el copo.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 70. Editorial Pòrtic.

I girant-se vers el capellà, que l'acompanyava, digué: De mica en mica s'omple la pica.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 162. Columna Edicions.
Cervera i Batariu, Joan; Manent i Segimon, Albert (2006): Els noms populars de núvols, boires i vents a l'Urgell «Prefaci», p. 7. Pagès Editors.

Equivalent en castellà: Grano á grano hincha la gallina el papo | Poco á poco hila la vieja el copo | Un grano no hace granero, pero ayuda á su compañero.

Codinach y Espinalt, Joan (1903): Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans «Aforismes catalans», p. 150. Est. Tip. La Hormiga de Oro.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Títol d'una novel·la de Jaume Fuster.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans, p. 32. Edicions Tres i Quatre.

Marcat ritme en el refrany.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «2.1 Descrip. formal: Estr. rítmica, mètrica i rima», p. 33. Publicacions de la Universitat de València.
Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.
Correu / Farré, Dolors (2010). Correu electrònic.

Lloc: Baix Camp.

Correu / Gisper, Mònica (2010). Correu electrònic.
Correu / Sibecas Pagès, Maria (2010). Correu electrònic.

Una cosa es fa lentament.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.
Elvira FR (2009): Si dubto és que sóc, si penso és que sóc «Mica en mica s'omple la pica». Web.

Refrany que significa que l'acció lenta però insistent arriba a tenir gran eficàcia.

Equivalent en castellà: Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Mica», p. 156. Enciclopèdia Catalana.
Espuny i Pujol, Mercè (2018): Twitter «twitter.com/MerceEspuny/status/1049198235800227841». Twitter.

Sinònim: Gota a gota fa gorg (o toll).

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «281», p. 86. Garsineu Edicions.

Refrany que significa que l'acció lenta però insistent arriba a tenir gran eficàcia. A Cerdanya és força emprat encara.

Sinònim: Petit feix pel camí creix.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 221. Salvat, S.A. de Ediciones.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 15. Calaix de sastre». Llibres de l'Index, S.A..
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.
Galindo, F.: Avui «"Bústia". "La normalització lingüística continua"», p. 4. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Sant Feliu de Codines.

Font: Exposició «Les feines del bosc», a Sant Feliu de Codines, 1984.

Gimeno Vidal, Antoni (1984): Correu. Autoedició.

Sinònim: De gotes d'aigua es fan els rius || Similars: Una llarga caminada comença amb un sol pas | Tota pedra fa paret.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 224. Web.

O sigui que de mica en mica s'omple la pica, i els Mossos cada vegada són a més llocs.

Grau, Anna: Avui «"Passos perduts". "Quan cantaran els Mossos?"», p. 60. L'Avui / El Punt Avui.
Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.
Jiménez, Ana (2019): Twitter «twitter.com/anajperales/status/1119818753854906368». Twitter.

Sinònim: Del poch ne ve'l molt | De gota en gota s'omple la bota | Petita brasa crema una casa | Llepant, llepant puja'l llibant.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 40. Llibreria d'Alvar Verdaguer.
Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 19. Catalunya, «comtat gran»», p. 258. Editorial Pòrtic.
Martí, R. M. (2014): Rumb. Escriptura. Refranys, p. 2. Editorial Nadal.

Equivalent en esperanto: Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Saviesa i prudència, consells | Saĝo kaj prudento, konsiloj», p. 11. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. V. Les relacions familiars i la llar. La casa», p. 222. Llibres de l'Index, S.A..
Mercè Espuny i Pujol (2018): Twitter «twitter.com/MerceEspuny/status/1049198235800227841». Twitter.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys del diner, els negocis i el treball», p. 59. Editorial Millà.
Nit esbrá (2021): Twitter «twitter.com/nitesbra/status/1422470901673701378». Twitter.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 78. Edicions Salòria.
Oral. Font oral.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. D», p. 112. Autoedició.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «113 - De mica en mica s'omple la pica», p. 113. Blogger.

Recomana paciència i constància. Com també 'A poc a poc i bona lletra' o 'De gota en gota s'omple la bota (o es forada la roca)', en el sentit que la persistència té premi.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Andorra.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Baix Ebre - Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Baix Llobregat i Barcelonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barbens (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Gràcia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Sarrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona - Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona i Baix Penedès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelonès/Vallès Oriental/Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Begues (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cabrera de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Centelles (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Corbera de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Diversos.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Esparreguera (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada i Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Lleida - Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Malgrat de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa i Sant Joan de Vilatorrada.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Pla de la Font (Segrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ripoll (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Climent del Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Santa Coloma de Gramenet.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sarrià (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tona (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tortosa - Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vallès Oriental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vallromanes (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilablareix (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilassar de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Equivalent en castellà: Gota a gota se llena la bota.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Equivalent en castellà: Grano a grano hincha la gallina el papo.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Equivalent en castellà: Muchos pocos hacen un mucho.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: A poc a poc | De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta | Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros.

Equivalent en castellà: Pasito a pasito.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Sinònim: Veg. tb. 517, 520 i 888.

Equivalent en castellà: Grano a grano hincha la gallina el papo | Un grano no hace (buen) granero, pero ayuda a su compañero.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Mica», p. 85. Edicions 62.

Per a tot cal el seu temps.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La casa», p. 269. Edicions 62.

A causa de què els refranys no comparteixen cap dels paràmetres que havíem establert per tal d'atribuir-los un grau d'equivalència, els considerarem d'equivalència nul·la.

Equivalent en anglès: Walls have ears.

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «3. Graus d'equivalència entre refranys de llengües diferents», p. 25. Web.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Paciència». Blogger.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «A poc a poc / mica». Web.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Paciència i constància», p. 187. Institut Francesc Ribalta.

Refrany que significa que l'acció lenta però insistent arriba a tenir gran eficàcia. Aquesta màxima [«Qui guarda, troba»] enclou, a més a més, el principi de l'estalvi, de la mateixa manera que l'enclouen, també, aquells altres preceptes populars que fan:.

«De gota en gota s'omple la bóta» i «De mica en mica s'omple la pica». I és que estalviar vol dir conservar, en virtut d'una idea preconcebuda, d'un càlcul previ, un objecte —o la part d'un objecte— que tingui valor en ús.

Sinònim: De gota en gota s'omple la bóta.

RodaMots (2010): http://www.rodamots.com/mot.asp?nm=2526 «Cada dia un mot / 2526 / dilluns, 5 de juliol del 2010». Web.

Cal tenir paciència.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Resignació», p. 37. Edicions 62.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: By little and little the bird makes his nest. [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: By little and little the wolf eats up the goose. [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: By little and little the wolf eats up the sheep. [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Goutte à goutte on emplit la cuve. [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Grain à grain, la poule emplit son ventre. [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: Grain by grain the hen fills her belly. [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Pas à pas on va bien loin. [Kocher].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Petit à petit l'oiseau fait son nid. [DG: VII i XV].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en francès: Petit à petit, l'oiseau fait son nid. [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: Slow and steady wins the race. [Kocher].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: Un gra no fa graner, però ajuda. [P: VIII, 2101].

Equivalent en castellà: Piedra tras piedra, la calle se empiedra. [MK: 13.011].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Las cosas se consiguen con el esfuerzo diario, con perseverancia.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en castellà: Gota a gota, se llena la bota. [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Per a tot cal el seu temps | Recomana l'estalvi | Ensenya que les coses s'aconsegueixen a base d'esforç perseverant.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en castellà: Poco a poco hila la vieja el copo. [MK: 13.006] - [S&C: 695].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Recomienda realizar los trabajos con esmero y sin prisas.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en castellà: Poquito a poco hila la vieja el copo. [DG: VII i XV].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Small sums of money frequently received soon mount up, MANY A LITTLE MAKES A MICKLE.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: Little and often fills the purse. [EPE: 414] - [S&C: 418].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

This proverb teaches patiente and perseverance. Given enough time and the determination to succeed, one could cut down even the largest of trees with a penknife. Other proverbs on this theme are.

Constant dripping wears away the stone | If at first you don't scceed, try, try, try again | It's dogged that does it | Little by little and by bit | rome was not built in a day | Slow but sure wins the race | Where there's a will there's a way.

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en anglès: Little strokes fell great oaks. [EPE, 419].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sinònim: De gota en gota s'eixuga la bóta [P: VII, 1525] | De gota en gota s'omple la bóta; de sou en sou es compra un bou [P: VII, 1525] | Gota a gota, s'omple la bota. [S&C: 418] | Gota a gota fa got [S&C: 418] | A poc a poc fila la vella el seu coc [S&C: 695].

Equivalent en llatí: Paulatim deambulando, longum conficitur iter. [Kocher].

Font: [LEM: 59] - [P: V, 727] - [S&C: 418].

Sánchez, Carme (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/Bulmacat68/status/1080911397935083525». Twitter.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys del temps», p. 17. Seuba Edicions.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 34. Web.

Hilar.

Equivalent en castellà: Poco a poco hila la vieja el copo.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 39». Autoedició.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 107. Museu Arxiu de Sentmenat.

Sobre el territori acció.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

Constància.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 6. Web.

Paciència.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 7. Web.
(2013): Locucions i frases fetes «Refranys», p. 5. Web.

Paciència, constància.

(2013): Locucions i frases fetes «Refranys», p. 5. Web.

12. De mica en mica s'omple la pica / De gota en gota s'omple la bóta (2010, 1 font)

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

13. De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bota (1989, 3 fonts)

Lloc: Poblenou (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

14. De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bóta (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 224. Web.

15. De mica en mica s'omple la pica, de gota en gota s'omple la bóta (2012, 1 font)

Sinònim: Veg. A poc a poc i bona lletra.

Equivalent en castellà: Gota a gota se llena la bota.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «mica». Editorial Barcanova.

16. De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bota (1999, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Elros, Xavier Maynou (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.

17. De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bóta (2012, 1 font)

Recorda l'eficàcia de la persistència.

Sinònim: De mica en mica s'omple la pica.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

18. De mica en mica s'omple la pica, i de gota en gota, s'omple la bota (2014, 5 fonts)

Lo Cisco de can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/404392735127633920». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/409073597471551488». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/434591694764650496». Twitter.
Lo Cisco de can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/544667024421847040». Twitter.

19. De mica en mica s'omple la pipa (1990, 1 font)

Variació només sentida per l'autor a Sentmenat.

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 107. Museu Arxiu de Sentmenat.

20. De mica en mica s'ompli la pica (1910, 6 fonts)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Aragonés Salvat, Albert (2003): Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís «14. Els sentiments i les actituds - 14.5. Paciència i conformitat». Web.

Gradualment.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «D», p. 61. Autoedició.

Font: TC, MR, VR.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «economia i finances», p. 74. Instituto de Estudios Turolenses.

Lloc: Carlet (Ribera Alta del Xúquer).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

22. De mica en mica, / s'omple la pica (1999, 2 fonts)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 32. Autoedició.
Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes. Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona, "La Caixa".

23. De mica en mica, / s'ompli la pica (1998, 1 font)

Lloc: Sant Vicent del Raspeig.

Garcia Molina, Rafael (1998): Almanac il·lustrat de Sant Vicent del Raspeig per a l'any 1998 «Octubre 1998». Web.

24. De mica en mica, s'omple la pica (1886, 21 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La paciència», p. 103. Pagès Editors.
C.G.T. (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

De mica en mica es va fent feina grossa. És una altra variant de la que ja teniu a la vostra llista.

Lloc: Cassà de la Selva.

Correu / Cunillera Casadevall, M.Dolors (2020): Aportacions orals des del web.

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: Poco a poco hila la vieja el copo.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 206. Editorial Diàfora.

Gota, gota, forada roca | De poca brasa hom fa gran foc | Poquet a poquet, va l'aigua al canet.

Sinònim: Moltes candeletes fan un ciri pasqual | De les gotes s'ajusten els rius | De gota en gota, s'omple la bóta | Si vols tenir molt, guarda el poc | Moltes miques fan un tros | A poc a poc, anirem lluny | Treure i no posar, a poc a poc se ve a acabar.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «M 1782», p. 112. Columna Edicions.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes. Encreuats «Del treball i diners», p. 40. Autoedició.

Equivalent en francès: Peu à peu se remplit le bassin.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Estalvi i malgastar / Économie et gaspillage», p. 294. Robert Morel Editeur.

Sinònim: De gota en gota s'omple la bóta.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «9. Qui té duros fuma puros, qui té rals fuma «Ideals»», p. 97. Museu del Montgrí i del Baix Ter.
La Caputxeta (2021): Twitter «twitter.com/NaCaputxeta/status/1422300644325593088». Twitter.
Madurell, Llorenç (2021): Twitter «twitter.com/LMadurell/status/1422496249886937112». Twitter.

Recomana l'estalvi i també justifica la violència causa d'un seguit de desatencions.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Palahí, Lluís (1994): 'Expressions ganxones', dins Setmanari Àncora «Expressions ganxones». Àncora. Setmanari de la Costa Brava.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Masllorenç (Baix Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montblanc (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sarral (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Per a tot cal el seu temps.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «omplir», p. 103. Editorial Millà.

Aquest refrany ens diu que a poc a poc arriben les coses desitjades, amb paciència.

1. Obrar humà. m) Paciència.

Sinònim: Gota a gota es fa un gorg.

Equivalent en castellà: Grano a grano, hincha la gallina el papo | FR: Petit à petit l'oiseau fait son nit (Poc a poc l'ocell fa el seu niu) | EN: Every little helps/constant dripping wears away the stone (El degoteig constant fa sortir la pedra).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 41. Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 4. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

Lloc: Girona (Gironès).

Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (i III)». Web.
Verd glauc (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/verdglauc/status/1080915408138485760». Twitter.

25. De mica en mica, s'omple la pica, i de gota en gota, s'omple la bóta (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 35. V&P.

26. De mica en mica, s'omple la pica. I, de gota en gota, s'omple la bota (2010, 1 font)

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

28. De mica en mica, s'omple la pipa (1992, 1 font)

Sinònim: De mica en mica, s'omple la pica.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «M 1783», p. 113. Columna Edicions.

29. De mica en mica, s'omple sa pica (2010, 1 font)

Lloc: Maó (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

31. De mica en mica, s'ompli la pica (2009, 2 fonts)

Lloc: Tivissa (la Ribera d'Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Hi ha un refrany valencià que diu "de mica en mica, s'ompli la pica" i això és el que està passant a Castelló.

Lloc: València (Horta).

(2009): Drosi del Raval «De mica en mica s'ompli la pica...». Web.

33. De mica en mica, s'òmpli la pica (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «D», p. 59. Editorial Arte y Letras.

34. De mica en mica, se buyda la pica (1866, 1 font)

Refranys estrafets (o adaptats).

Lo Noy de la Mare (1866): Lo Noy de la mare, 15 (16 de setembre, 1866), p2 «Refrans adobats», p. 2. Revista Lo Noy de la Mare.

35. De mica en mica, umplen sa pica (1984, 1 font)

Molts de pocs, fan un molt.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Menudeses», p. 236. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

36. De mica en mica... (s'omple la pica) (2008, 1 font)

Economia discursiva. També hi ha casos en que els parlants es serveixen de la seva popularitat per tal d'economitzar encara més dins del discurs, i tan sols citant una part del refrany, fan referència al "tot",.

Servint-se de la relació implicativa que hi ha entre les idees que el conformen.

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «2. Què són els refranys? 2.6 L'ús dels refranys», p. 22. Web.

41. Mica en mica s'ompla la pica i de gota en gota s'ompla la bóta (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

42. Mica en mica s'omple la pica (2010, 1 font)

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Lleida (Segrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

43. Mica en mica, s'omple la pica (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

44. Mica, a mica, s'umpl sa pica (1984, 1 font)

Encara que sia poc, si sempre n'hi posen, s'arriba a omplir.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Conseis sobre economia», p. 178. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

De mica en mica s'omple la pica

Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes

De mica en mica s'omple la pica

EPC Disseny (2020): Instagram «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Fuster, Jaume (2016): De mica en mica s'omple la pica «Coberta»

De mica en mica s'omple la pica

Fuster, Jaume (2003): De mica en mica s'omple la pica «Coberta»

De mica en mica s'omple la pica

Fuster, Jaume (2016): De mica en mica s'omple la pica «Coberta»

De mica en mica s'omple la pica

Fuster, Jaume (1972): De mica en mica s'omple la pica «Coberta»

De mica en mica s'omple la pica

El Foment de Girona (2019): Test dites

De mica en mica s'omple la pica

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «113 - De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

De mica en mica s'omple la pica

Tocat del bolet (2019) «De mica en mica s'omple la pica»

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte