Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

A on aniràs, bou, que no llauris?

120 recurrències en 79 variants. Primera citació: 1736.

On aniràs, bou, que no llauris?

8 fonts, 1936.
Diu que la persona, quan és pobra, arrossega, vagi allà on vagi, la misèria com el cargol la closca.
Sinònim: On cagaràs, que no faci pudor?
Lloc: Terres de Ponent.
Sinònim: El pobre, per més que vagi bonic, no sortirà de pobre i serà ric.
Equivalent en castellà: ¿A dónde irá el buey que no are?
Lloc: Salt (Gironès).
Lloc: Begues (Baix Llobregat).
Treball obligat.
El bou és un dels auxiliars del pagès, l'animal llaurador per antonomàsia, ja que rarament es junyeix al carro. Pacient, dòcil.
Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «El bou», p. 113. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

On anirà el bou que no llaure?

6 fonts, 1980.
Hi ha 125 proverbis del recull de Ros que figuren al DCCL, sense procedir de Carles i Amat ni de Burguera, la qual cosa posa de manifest que el llibre de Ros és la font paremiogràfica principal del DCCL.
Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).
Les coses són igual en totes bandes.
Sinònim: Similars: A on cagarem que no faça pudor? | En cap lloc lliguen els gossos amb llonganisses | On posarem sant Roc que no el caguen les mosques? | Rode per on rode, a parar, a Albaida.
Equivalent en castellà: Similar: En todas partes cuecen habas.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 326. Web.
De: Ros.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «O», p. 248. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Lloc: Ribera.
Lloc: Ribera.

A on aniràs, bou, que no llaures?

4 fonts, 1985.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Es diu per a decidir a qui es mostra indecís en alguna cosa, o bé ho diu aquell a qui no li deixen fer el que pretén.
Sinònim: Similar: A on posarem sant Roc que no el caguen les mosques? | No saber on pondre | Ser un cagadubtes.
Equivalent en castellà: Similars: Lo que no se hace a la boda, no se hace a toda hora | Estar en un mar de dudas.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 184. Web.

A on aniràs, bou, que no llauris?

4 fonts, 1914.
Referit a aquells que, vagin on vagin, els toca fer les feines més feixugues.
Vols canviar de feina i trobar-ne una de millor? A on aniràs, bou, que no llauris?
Equivalent en castellà: ¿Dónde irá el buey, que no are?
Equivalent en castellà: ¿A do irá el buey que no are?

On vols anar, bou, que no llauris?

4 fonts, 1951.
Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 386. L'Aixernador Edicions.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Cellera de Ter (Selva).

Ahònt anirás bou que no llaures?

3 fonts, 1803.
Adv. que en tots los estats hi ha traballs que sufrir.
Equivalent en castellà: A do irá el buey que no are?
Sinònim: V. Ahònt.
Equivalent en castellà: ¿A do irá el buey que no are?

On aniràs bou que no llauris?

3 fonts, 1987.
Sentit al programa de l'Oriol Camps, «Parlem del català».
Catalunya Ràdio (1997). Catalunya Ràdio.
Lloc: La Floresta (Vallès Occidental).

On aniràs bou, que no llauris

3 fonts, 1996.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 23. Web.

On aniràs bou, que no llauris?

3 fonts, 1949.
Sentida sovint de boca d'en Jaume Codina; també recollida ara.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Ruyra, Joaquim (1949): Obres completes «Aforismes i frases fetes del català popular. Bou», p. 894. Editorial Selecta-Catalonia.

A on anirà es bou que no llauri?

2 fonts, 1984.
Lloc: Mallorca.
Sebre trobar sa manera de viure.
Lloc: Menorca.

A on vols anar, bou, que no llauris?

2 fonts, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).
Animals.
Lloc: Sant Boi de Llobregat.
Serret i Bernús, Carles (2021): Ràdio Sant Boi. La República Santboiana. Memòria i patrimoni «Refranys i frases fetes d'una santboiana del segle XX». La República Santboiana.

Ahont anirás bou que no llaures?

2 fonts, 1839.
Equivalent en castellà: ¿A do irá el buey que no are?

Ahont anirás, bou, que no llaures?

2 fonts, 1898.
Refrán qu'ensenya que en tots los oficis y estats hi ha treballs que sufrir.
Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 51 (11 juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 2. Revista Lo Mestre Titas.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

On anirà s'ase que no dugui aubarda?

2 fonts, 1993.
Cadascú té les seves peculiaritats.
Lloc: Menorca.
Vol dir que en tots els estats de la vida cada u sofreix les conseqüències de les seves qualitats (D.).
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «246 Ase», p. 43. Institut Menorquí d'Estudis.

On aniràs burro que no llaures

2 fonts, 2010.
Per als treballadors, "per als pringats", oprimits, etc.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

On aniràs, bou, que no llauris

2 fonts, 1993.
Treball obligat.
Curs nivell C de català (1993): «Frases fetes», p. 3. Apunts curs nivell C català.

On aniràs, matxo, que no llaures?

2 fonts, 2016.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 130. Universitat Autònoma de Barcelona.
Lloc: Terres de l'Ebre.

On vols anar bou, que no llauris?

2 fonts, 2007.
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.
Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.

S'ase a on anirà, que no duga aubardà

2 fonts, 1957.
Lloc: Eivissa.
Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 39. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.
Els que són curts d'enteniment sempre es posen en evidència.
Lloc: Eivissa.

A (o)n aniràs bou que no llaures

1 font, 2010.
Lloc: Alcanar (Montsià).

A on anirà el (lo) bou que no llaure?

1 font, 2017.

A on anirá el bou que no llaure?

1 font, 1985.
MP. Se diu de l'home que, com el bou, es molt feiner.
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).
Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 13. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

A on anirà el bou que no llaure?

1 font, 1989.
Lloc: Ulldecona.
Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 61. Web.

A on anirà el bou que no llauri?

1 font, 2009.
Lloc: Mallorca.

A on anirà el bou, que no llauri

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Où peut allèr le boeuf, qu'il ne doive labourer?
Lloc: Catalunya del Nord.

A on anirà s'ase que no dugui albarda?

1 font, 1984.
Cada u, sofreix ses conseqüències de ses seves qualidats.
Lloc: Menorca.

A on anirà s'ase, que no dugui albarda

1 font, 2008.
S'ase amb albarda o sense ella no pot anar més que a un lloc: a fer feina.
Sinònim: A on anirà s'ase, que no hi dugui sa trava.

A on aniràs bou que no llaures?

1 font, 2001.
Hi ha 125 proverbis del recull de Ros que figuren al DCCL, sense procedir de Carles i Amat ni de Burguera, la qual cosa posa de manifest que el llibre de Ros és la font paremiogràfica principal del DCCL.
Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

A on aniràs bou que no llauros?

1 font, 1995.
Font: PR, FX, TC.

A on aniràs, bou, que no et facin llaurar? Què faràs, carboner, que no t'hagis d'emmascarar?

1 font, 2010.
Lloc: Martorelles.
Pérez Gómez, Ferran (2010): Apunts sobre la Història de la casa i de la hisenda de can Sunyer, de Jaume Sindreu «Locucions i frases fetes», p. 58. Web.

A on iràs bou que no llauris?

1 font, 1985.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

A on vols anar bou que no llauris

1 font, 2010.
Lloc: Girona (Gironès).

A per tot on seràs, pobre bou, llauraràs

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

A pertot on seràs, pobre bòu llauraràs

1 font, 2020.
Lloc: Rosselló.

Ahon aniràs bou que no llaures?

1 font, 1900.

Ahont anirá el bòu que no llaurie

1 font, 1869.
Equivalent en castellà: Donde irá el buey que no are.
Lloc: Menorca.

Ahont anirá el bóu que no llaurie

1 font, 1896.
Lloc: Menorca.

Ahont anirá el bou que no llaurie?

1 font, 1858.
Equivalent en castellà: A do irá el buey que no are?
Lloc: Menorca.

Ahont anirà es bou que no llauri?

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Ahont anirá s'ase, que no dugui aubarda?

1 font, 1885.
Equivalent en castellà: ¿Donde irá el buey que no are?
Lloc: Menorca.
Benejam i Vives, Joan (1885): Vocabulario menorquin-castellano «Refranes menorquines con sus equivalentes castellanos», p. 166. Imprenta de Salvador Fábregues.

Ahònt aniras bou que no llaures

1 font, 1803.
Sinònim: V. Aònt.

Ahont anirás bou que no llaures

1 font, 1919.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «B», p. 9. Manuscrit.

Ahont anirás bou que no llauris?

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: ¿A do irá el buey que no are?

Ahont anirás bou, que no llauris?

1 font, 1915.
De: Camí, Modest (1916-17).
Lloc: Lleida.

Ahont aniràs, bou, que no llaures?

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 26. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Ahont aniràs, bou, que no llauris?

1 font, 1910.
General, per expressar que per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí.
Sinònim: Per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí.
Equivalent en portuguès: Aonde irá o boi que não laore?
General, per expressar que per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí.
Sinònim: Per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí.
Equivalent en castellà: ¡Dónde irá el buey que no are?

Aon aniras bou, que no llaures?

1 font, 1915.
De: Torné Balaguer, Joan (1917-18).
Lloc: Sant Carles de la Ràpita.

Aon vas bou que no llaures

1 font, 1915.
Pagés. De: Balcells Mariné, Salvador (1917-18).
Lloc: Prades (Tarragona).

Aon vas bou que no llaures...?

1 font, 1921.
De: Carreras y Artau, Tomás.
Lloc: Torreserona.

Aònt anirás bou que no llaures?

1 font, 1803.
Equivalent en llatí: Bos ubinam, quocumque migret, vitabit aratrum?
Equivalent en castellà: ¿Á dò irá el buey que no are?

Aont anirás, bou, que no llauris?

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Hon anirà el bou que no llaure?

1 font, 1736.

Hont anirás bou que no llaures?

1 font, 1873.

Hont anirás, bou, que no llaures?

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

On anirà es bou que no llauri?

1 font, 2008.
Tant persones com animals, arriben a fer el propi de la seva tasca.

On anirà es bou, que no llauri?

1 font, 1993.
Significa que cada persona troba la manera de ser i d'obrar que correspon a les seves condicions o capacitat (D.) Vegi's n. 246.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «462 Bou», p. 72. Institut Menorquí d'Estudis.

On anirà l'ase, que no dugui albarda?

1 font, 2000.
Cadascú sofreix les conseqüències de les seves qualitats.
Lloc: Illes Balears.

On aniràs (o on vols anar), bou, que no llauris?

1 font, 1999.
Síntesi del més irremeiable fatalisme.

On aniràs bou que no llaures?

1 font, 1992.
Lloc: Val d'Aran.

On aniràs bou que no llauris

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona - Pallars Jussà.

On aniràs bou que no llauris...

1 font, 2010.
Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

On aniràs bou, que no llauris...?

1 font, 1990.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 125. Museu Arxiu de Sentmenat.

On aniràs burro que no llaures?

1 font, 2010.
Als treballadors sempre els toca el rebre, treballar més, etc.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

On aniràs, bou que no llaures?

1 font, 2008.

On aniràs, bou, que no llaures?

1 font, 1993.

On aniràs, bou, que no llauris!

1 font, 2019.

On aniràs, bou, que no llauris, que no siguia a l'escorxador?

1 font, 1951.

On aniràs, bou, que no llauris...

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

On aniràs, bou..., que no llauris?

1 font, 2017.

On vas bou que no llaures?

1 font, 2021.
Expressió de connotacions un pèl classistes amb la qual es recorda a algú que la seva condició socioeconòmica és fixa, o no és susceptible de millorar per més esforços que hi esmerci. En general, s'aplica a aquells a qui no se'ls creu capaços d'aconseguir allò que es proposen.
Ieeep, on vas bou que no llaures? Agafa la pala i comença a desfemar, a «vere» si en «sas».
Lloc: L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

On vas, bou, que no llauris?

1 font, 2013.
Ho diu l'amo quan li plega un jornaler per anar a treballar a un altre lloc, i ell no vol que marxi.
Lloc: Tona.
Correu / Gimeno, Antoni (2013): Correu «Micromecenatge». Correu electrònic.

On vols anar bou que no llauris

1 font, 2022.
Refranys catalans poc coneguts.

On vols anar bou que no llauris?

1 font, 2009.
Sempre hem de treballar. El vaig sentir a un vell del poble ja fa uns 35 anys. Em va impressionar pel resum de la vida laboral.
Lloc: Cervelló (Baix Llobregat).
Correu / Domènech, Albert (2009): Aportacions orals des del web.

On vols anar, bou, / que no llauris?

1 font, 1975.
Lloc: Montseny.
Ribot, Pere; Camprubí, Raimon (1975): El Montseny «VI. El món pregon del misteri. El mite, la llegenda, la tradició. Aforística», p. 188. Ediciones Destino.

On vols anar, bou, que no 'llaures'?

1 font, 2016.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

On vòs (vols) anar bou que no llauris?

1 font, 2019.
Expressió que denota fatalisme. Es diu arreu.
Lloc: Palafrugell.

Què faràs (variant: On aniràs) bou, que no llauris?

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Què faràs bou que no llaures?

1 font, 1997.
Jo havia sentit, i s'entén millor: «on aniràs bou, que no llauris?».
Catalunya Ràdio (1997). Catalunya Ràdio.

Què faràs bou que no llauris?

1 font, 2010.
Lloc: Badalona (Barcelonès).