A on aniràs, bou, que no llauris?

92 recurrències en 60 variants.

1. A (o)n aniràs bou que no llaures (2010, 1 font)

Lloc: Alcanar (Montsià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

2. A on anirà el bou que no llaure? (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 61. Web.

3. A on anirà el bou, que no llauri (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Où peut allèr le boeuf, qu'il ne doive labourer?

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «El bou / Le boeuf», p. 476. Robert Morel Editeur.

4. A on anirà es bou que no llauri? (1984, 2 fonts)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. A», p. 19. Consell de Mallorca.

Sebre trobar sa manera de viure.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Bestiar», p. 172. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

5. A on aniràs bou que no llaures? (2001, 1 font)

Hi ha 125 proverbis del recull de Ros que figuren al DCCL, sense procedir de Carles i Amat ni de Burguera, la qual cosa posa de manifest que el llibre de Ros és la font paremiogràfica principal del DCCL.

Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

Conca, Maria; Guia, Josep (2001): Els orígens de la paremiografia catalana contemporània, dins Caplletra, 31, p101-114, p. 110. Revista Caplletra.

7. A on aniràs, bou, que no llaures? (1985, 4 fonts)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Aragonés Salvat, Albert (2003): Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís «8. El treball - 8.2. Ofici». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «Animals», p. 27. Editorial Joventut.

Es diu per a decidir a qui es mostra indecís en alguna cosa, o bé ho diu aquell a qui no li deixen fer el que pretén.

Sinònim: Similar: A on posarem sant Roc que no el caguen les mosques? | No saber on pondre | Ser un cagadubtes.

Equivalent en castellà: Similars: Lo que no se hace a la boda, no se hace a toda hora | Estar en un mar de dudas.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 184. Web.

8. A on aniràs, bou, que no llauris? (1914, 4 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «B 1506», p. 344. Columna Edicions.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 7. Refranys de flora, fauna i natura». Llibres de l'Index, S.A..

Referit a aquells que, vagin on vagin, els toca fer les feines més feixugues.

Vols canviar de feina i trobar-ne una de millor? A on aniràs, bou, que no llauris?

Equivalent en castellà: ¿Dónde irá el buey, que no are?

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Bou». Editorial Barcanova.

Equivalent en castellà: ¿A do irá el buey que no are?

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. A», p. 786. Antoni López, Editor.

9. A on anirá el bou que no llaure? (1985, 1 font)

MP. Se diu de l'home que, com el bou, es molt feiner.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 13. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

10. A on iràs bou que no llauris? (1985, 1 font)

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «9. Qui té duros fuma puros, qui té rals fuma «Ideals»», p. 95. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

14. Ahont anirà es bou que no llauri? (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. III.- Bestiar», p. 282. Institut Menorquí d'Estudis.

15. Ahont aniràs, bou, que no llaures? (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 26. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

16. Ahont aniràs, bou, que no llauris? (1910, 1 font)

General, per expressar que per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí.

Sinònim: Per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí.

Equivalent: Aonde irá o boi que não laore?

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo bou. Modismes», p. 61. L'Avenç.

General, per expressar que per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí.

Sinònim: Per tot arreu hi ha cent llegües de mal camí.

Equivalent en castellà: ¡Dónde irá el buey que no are?

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo bou. Modismes», p. 61. L'Avenç.

17. Ahont anirá el bòu que no llaurie (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Donde irá el buey que no are.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 289. Imp. de Miguel Parpal.

18. Ahont anirás bou que no llaures (1919, 1 font)

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «B», p. 9. Manuscrit.

21. Ahont anirás, bou, que no llaures? (1898, 2 fonts)

Refrán qu'ensenya que en tots los oficis y estats hi ha treballs que sufrir.

Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 51 (11 juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 2. Revista Lo Mestre Titas.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

23. Ahònt anirás bou que no llaures? (1803, 3 fonts)

Adv. que en tots los estats hi ha traballs que sufrir.

Equivalent en castellà: A do irá el buey que no are?

D. y M. (1847): Diccionario catala-castellano y vice versa, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera) «Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana. Bou», p. 7. Agencia Médica Catalana.

Sinònim: V. Ahònt.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Anársen», p. 41.

Equivalent en castellà: ¿A do irá el buey que no are?

Marcet y Ll., J. (1863): Compendio de los errores en que incurren los catalanes al hablar y escribir «Refranes y adagios en castellano y catalán», p. 15. Imprenta de Luis Tasso.

28. On anirà el bou que no llaure? (1980, 5 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Hi ha 125 proverbis del recull de Ros que figuren al DCCL, sense procedir de Carles i Amat ni de Burguera, la qual cosa posa de manifest que el llibre de Ros és la font paremiogràfica principal del DCCL.

Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

Conca, Maria; Guia, Josep (2001): Els orígens de la paremiografia catalana contemporània, dins Caplletra, 31, p101-114, p. 110. Revista Caplletra.

Les coses són igual en totes bandes.

Sinònim: Similars: A on cagarem que no faça pudor? | En cap lloc lliguen els gossos amb llonganisses | On posarem sant Roc que no el caguen les mosques? | Rode per on rode, a parar, a Albaida.

Equivalent en castellà: Similar: En todas partes cuecen habas.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 326. Web.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Bous i vaques», p. 111. J. Huguet Pascual, editor.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Del llaurar», p. 76. J. Huguet Pascual, editor.

30. On anirà es bou, que no llauri? (1993, 1 font)

Significa que cada persona troba la manera de ser i d'obrar que correspon a les seves condicions o capacitat (D.) Vegi's n. 246.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «462 Bou», p. 72. Institut Menorquí d'Estudis.

31. On anirà s'ase que no dugui aubarda? (1993, 2 fonts)

Cadascú té les seves peculiaritats.

Lloc: Menorca.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Animals de càrrega i de tir», p. 453. Edicions 62.

Vol dir que en tots els estats de la vida cada u sofreix les conseqüències de les seves qualitats (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «246 Ase», p. 43. Institut Menorquí d'Estudis.

32. On aniràs (o on vols anar), bou, que no llauris? (1999, 1 font)

Síntesi del més irremeiable fatalisme.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Animals de càrrega i de tir», p. 453. Edicions 62.

34. On aniràs bou que no llauris (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona - Pallars Jussà.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

35. On aniràs bou que no llauris... (2010, 1 font)

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

36. On aniràs bou que no llauris? (1987, 3 fonts)

Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «Bou», p. 45. Editorial Millà.

Sentit al programa de l'Oriol Camps, "Parlem del català".

Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.

Lloc: La Floresta (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

37. On aniràs bou, que no llauris (1996, 3 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 23. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals». Web.

38. On aniràs bou, que no llauris...? (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 125. Museu Arxiu de Sentmenat.

39. On aniràs bou, que no llauris? (1988, 2 fonts)

Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de besties i animals. Bous i vaques», p. 122. Editorial Millà.

Sentida sovint de boca d'en Jaume Codina; també recollida ara.

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Puigmalet, Joan (2013): Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local. Trons a remolar. Dites i refranys del Prat de Llobregat «T. Calaix del sastre Mec», p. 77. Ajuntament del Prat de Llobregat.

40. On aniràs burro que no llaures (2010, 2 fonts)

Per als treballadors, "per als pringats", oprimits, etc.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

41. On aniràs burro que no llaures? (2010, 1 font)

Als treballadors sempre els toca el rebre, treballar més, etc.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

43. On aniràs, bou, que no llaures? (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El treball. Feina», p. 107. Edicions Tres i Quatre.

44. On aniràs, bou, que no llauris (1 font)

Treball obligat.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

46. On aniràs, bou, que no llauris, que no siguia a l'escorxador? (1951, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de moral», p. 1156. Editorial Selecta-Catalonia.

47. On aniràs, bou, que no llauris... (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

48. On aniràs, bou, que no llauris? (1936, 8 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VIII. El treball. La feina», p. 60. Pagès Editors.

Diu que la persona, quan és pobra, arrossega, vagi allà on vagi, la misèria com el cargol la closca.

Sinònim: On cagaràs, que no faci pudor?

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «O», p. 84. Edicions de 1984.

Sinònim: El pobre, per més que vagi bonic, no sortirà de pobre i serà ric.

Equivalent en castellà: ¿A dónde irá el buey que no are?

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «177», p. 59. Garsineu Edicions.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Lloc: Begues (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Treball obligat.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Treballs i ocupacions. Treball», p. 115. Edicions 62.

El bou és un dels auxiliars del pagès, l'animal llaurador per antonomàsia, ja que rarament es junyeix al carro. Pacient, dòcil.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «El bou», p. 113. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
(1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 4 (Any I, 25-gener-1936) «Aforismes. El bou», p. 15. Revista Curiositats de Catalunya.

51. On vas bou que no llaures? (2021, 1 font)

Expressió de connotacions un pèl classistes amb la qual es recorda a algú que la seva condició socioeconòmica és fixa, o no és susceptible de millorar per més esforços que hi esmerci. En general, s'aplica a aquells a qui no se'ls creu capaços d'aconseguir allò que es proposen.

Ieeep, on vas bou que no llaures? Agafa la pala i comença a desfemar, a «vere» si en «sas».

Lloc: L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Crespo, Jordi (2021): El penyic al perxe. El parlar de l'Espluga de Francolí «Frases fetes i expressions», p. 42. MUS.

52. On vas, bou, que no llauris? (2013, 1 font)

Ho diu l'amo quan li plega un jornaler per anar a treballar a un altre lloc, i ell no vol que marxi.

Lloc: Tona.

Correu / Gimeno, Antoni (2013): Correu «Micromecenatge». Correu electrònic.

54. On vols anar bou, que no llauris? (2008, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.

55. On vols anar, bou, que no 'llaures'? (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 5. Del món de les bèsties», p. 70. Edicions Salòria.

56. On vols anar, bou, que no llauris? (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pagès», p. 1039. Editorial Selecta-Catalonia.
Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 386. AIX.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XI. Els animals. Animals de càrrega i de tir», p. 255. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Cellera de Ter (Selva).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

57. On vòs (vols) anar bou que no llauris? (2019, 1 font)

Expressió que denota fatalisme. Es diu arreu.

Lloc: Palafrugell.

Bruguera Martí, Maria; Serra Mayoral, Carlos (2019): Coses sentides. El parlar de Palafrugell «O», p. 122. Edicions Baix Empordà.

58. Què faràs (variant: On aniràs) bou, que no llauris? (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

59. Què faràs bou que no llaures? (1 font)

Jo havia sentit, i s'entén millor: «on aniràs bou, que no llauris?».

Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.

60. Què faràs bou que no llauris? (2010, 1 font)

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte