A l'abril no et llevis fil

175 recurrències en 139 variants.

1. A l'Abril no et treguis cap fil (1987, 1 font)

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «L'oratge», p. 11. Autoedició.

2. A l'abril no em toco ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

3. A l'abril no es descobris ni d'un fil (2010, 1 font)

Lloc: Cotlliure - Rosselló.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

4. A l'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

Lloc: Alfara de l'Horta (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

5. A l'abril no et llevis fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

7. A l'abril no et llevis un fil (1997, 1 font)

Sinònim: Fins a setanta d'abril no et llevis un fil | Pel mes d'abril no et llevis un fil | Per l'abril no et llevis un fil.

Equivalent en castellà: Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo (y si el tiempo es importuno, hasta el cuarenta y uno, o y si junio es ruín, hasta el fin).

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Abril», p. 15. Edicions 62.

13. A l'abril no te'n tragues ni un fil (2009, 1 font)

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Abril», p. 11. PDF.

15. A l'abril, / no me'n llevo fil; / al maig, / així com vaig (1936, 1 font)

Amb tan mal record, amb la complicitat que l'abril presta al març, qui s'atrevirà a jugar amb el fred d'abril?

Sinònim: Per l'abril, / de roba ni un fil | Per l'abril, / no te'n treguis fil.

Serra i Boldú, Valeri (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 4 (Any I, 25-gener-1936) «Folklore de la pagesia. Influència del temps», p. 12. Revista Curiositats de Catalunya.

16. A l'abril, no em toco ni un fil (1986, 1 font)

Els bruscs canvis de temperatura són temibles en aquest mes.

Serra i Boldú, Valeri (1986): Festes i tradicions populars de Catalunya «Del saber popular: aforística d'abril», p. 78. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

17. A l'abril, no et llaves ni un fil (2009, 1 font)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.

19. A l'abril, no et lleves un fil (2010, 2 fonts)

Lloc: Tavernes de la Valldigna (La Safor).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Vol dir que la pluja d'aquest mes és molt beneficiosa.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

20. A l'abril, no et llevis fil (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Abril», p. 238. Edicions Tres i Quatre.

21. A l'abril, no et llevis ni un fil (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues. Abril», p. 50. V&P.

22. A l'abril, no et treguis ni un fil (2009, 1 font)

Aupí, Núria (2009): Núria Aupí «L'abril en dites». Web.

23. A l'abril, no me'n llevo fil; al maig així com vaig (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Maig». Web.

24. A l'abril, no me'n llevo fil; al maig, així com vaig (1987, 2 fonts)

Cal ser prudent i continuar portant roba d'abric perquè encara pot fer fred.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Abril», p. 109. Edicions 62.

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

25. A l'abril, no me'n toc fil; al maig, si ho faig o no ho faig (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIX. El pas del temps. Els mesos», p. 141. Pagès Editors.

26. A l'abril, no te'n llevis un fil (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. El curs de l'any. Abril», p. 97. Garsineu Edicions.

28. Abril no et lleves fil i Maig vas com vas (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 9. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

30. Abril, no et llevis un fil (1984, 1 font)

Molts de dies encara fa fred.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Astronomia. Meteorologia», p. 150. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

31. Abril, no't llevos fil (1983, 1 font)

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Abril», p. 13. El Llamp.

32. Al Abril no 't toque ni un fil (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

33. Al abril no m'en llevo fil, y al matj, axís m'en vatj (1900, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Abriles y condes, los más son traidores.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 111. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: Al principio ó al fin, abril suele ser ruin.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 111. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en portuguès: Em abril, queime a velha o carro e o carril.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 111. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: Humedades de abril, malas son de salir.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 111. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: No te ligeres de ropa, hasta después de la tropa.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 111. Centre Excursionista de Catalunya.

Sinònim: Fins passat el més d'abril no't tens de trèure ni un fil | A Cuba, vestits de dril, suen la conna (Ramon Ramon).

Equivalent en castellà: Hasta el cuarenta de mayo (10 de juny) no te quites el sayo; y si el junio es ruin, hasta el fin (el tiempo es importuno, hasta el cuarenta de junio).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 111. Centre Excursionista de Catalunya.

Los Galileos: Es dir: fins a l'Ascensió, perquè en aquèst dia en la missa se fa menció dels Galilèus.

Equivalent en castellà: No dejes los pellejos (la çamarra), hasta que vengan los Galileos.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 111. Centre Excursionista de Catalunya.

De: Pepratx.

Equivalent en francès: Au mois d'avril, ne t'alleges d'un fil.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 112. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en italià: Finchè al giugno giungerai l'abito non cangerai.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 112. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en llatí: Ne properes, arcet quae frigus, ponere vestem.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «II. Atmòsfera. Temperatura. Temps del any», p. 112. Centre Excursionista de Catalunya.

34. Al mes d'Abril no't lleves ni un fil (1898, 1 font)

Refrán que adverteix que, fins passat l'abril, un no s'afluixi de roba perque encara sol fer fret pera refredarse.

Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 51 (11 juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 2. Revista Lo Mestre Titas.

35. Al mes d'Abril, no te'n llevis ni un fil, o pel mes d'Abril, no te'n toquis ni un fil (1914, 1 font)

Sinònim: Al pobre, tothom li va a sobre | Poeta pobre no fa bon vers.

Equivalent en castellà: Hasta cuarenta de Mayo no te quites el sayo.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. A», p. 788. Antoni López, Editor.

37. Al mes d'abril no et llevis ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

38. Al mes d'abril no te'n lleves ni un fil (1992, 1 font)

Sinònim: Per l'abril, no te'n toques fil.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI, p. 77. Columna Edicions.

40. Al mes d'abril, no et treguis un fil; / al mes de maig, treu-te el que et plau (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil; / au mois de mai, sors ce qui te plaît.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «La primavera / Le printemps», p. 564. Robert Morel Editeur.

42. Durant l'Abril no et toquis ni un fil; al Maig si ho faig, si no ho faig i al Juny la màniga fora del puny (2010, 1 font)

Correu / Angrill, Agustí (2010). Correu electrònic.

44. En Abril no et lleves un fil (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre l'oratge». Web.

45. En Abril no pòrtes fil (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 92. Editorial Arte y Letras.

47. En abril / no et lleves fil (1951, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes d'abril», p. 68. Editorial Barcino.

48. En abril / no me'n toco fil, / i pel maig / si ho faig no ho faig (1951, 1 font)

La primera part es troba també en el refrany IV, 89b.

Lloc: Vallès.

Font: Farnés Parem. 40.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de maig», p. 85. Editorial Barcino.

49. En abril no et lleves fil (1994, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Llevar-se fil = llevar-se roba.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Abril», p. 700. Web.

No convé arromangar-se ni desabrigar-se per por d'algun refredat.

Lloc: País Valencià.

Font: C.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «3. Primavera 3.6.3. Refranys d'abril», p. 84. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

52. En abril no me'n toco fil i pel maig si ho faig no ho faig (1990, 1 font)

Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 383. AIX.

53. En abril no te lleves ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: València (L'Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

54. En abril, no et llaves ni un fil (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

55. En abril, no et lleves ni un fil (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 87. Editorial l'Esquer.

56. En abril, no te lleves fil (1993, 4 fonts)

Que no et refies de la calor de la primavera i et lleves la jaqueta que de sobte et trobes amb un dia fresc encara.

Lloc: Cabanyal, València.

Correu / Navarro Peiró, Josep Lluís (2010). Correu electrònic.

Indica que encara fa fred i cal dur roba.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mesos». Web.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

57. En el mes d'abril no ten' lleves ni un fil (1805, 1 font)

Ref. qu' ensenya que no convé alleujerarse de roba ántes de tèmps.

Equivalent en castellà: Hasta quarenta de mayo no te quites el sayo.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Mès», p. 87.

Ref. qu' ensenya que no convé alleujerarse de roba ántes de tèmps.

Equivalent en llatí: Ne properes, arcet quae frigus, ponere vestem.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Mès», p. 87.

58. En el mes d'abril, no et lleves ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: València (L'Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

59. En l'abril no te'n llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

60. En tot l'abril, no et treguis ni un fil (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues. Abril», p. 48. V&P.

62. Fins a coranta d'es bril, / no et llevis un fil (1951, 1 font)

Alguns diuen: «Fins a setanta...».

Lloc: Mallorca.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes d'abril», p. 68. Editorial Barcino.

63. Fins a coranta d'es bril, no et llevis un fil (2020, 1 font)

Lloc: Mallorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca». Blogger.

64. Fins a l'abril no et lleves ni un fil (1989, 2 fonts)

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. F», p. 139. Edicions Víctor.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Dels dies, els mesos i l'any. El clima», p. 59. Web.

65. Fins a quaranta d'abril, no et llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

66. Fins a quaranta d'abril, no et llevis un fil (2008, 1 font)

El setanta d'abril correspon al quaranta de maig.

Sinònim: Fins al quaranta d'abril, no et llevis ni un fil | Fins a setanta d'abril, no et llevis ni un fil.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «3. Astres i temps. 3.3. Pas del temps. 3.3.5. Mesos. 3.3.5.4. Abril. Refranys», p. 156. Editorial Moll.

67. Fins a quaranta d'abril, no te llevis un fil (2019, 1 font)

Refranes referidos al frío y las bajas temperaturas del mes. En el ámbito balear se centran en abril, en tanto que en áreas del interior peninsular se hacen extensivos al mayo Los adagios sobre la conveniencia de mantener la vestimenta de abrigo a o largo del mes constituyen algunos de los dichos meteorológicos populares más conocidos. De: Fuster.

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

Torrens Calleja, José María (2019): Percepción del clima y del cambio global en Mallorca. Mitos, equívocos y realidades entorno al medio físico «10.4. Abril. 10.4.2. Caracterización de la climatología de abril. 10.4.2.3. Temperatura», p. 294. UIB.

69. Fins al quaranta d'abril no et lleves ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: Alcoi (Alcoià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

70. Fins al quaranta d'abril no et lleves un fil (2010, 1 font)

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

71. Fins al quaranta d'abril no et llevis fil (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIX. El pas del temps. Els mesos», p. 142. Pagès Editors.

73. Fins al quaranta d'abril, no et lleves un fil (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

74. Fins al quaranta d'abril, no et llevis ni un fil (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Jusqu'au quarante avril, ne t'enlève pas un fil.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «La primavera / Le printemps», p. 566. Robert Morel Editeur.

75. Fins al trenta d'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

Lloc: Vila-real (Plana Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

76. Fins el cinquanta d'abril no et treguis fil (2010, 1 font)

Lloc: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

77. Fins el coranta d'abril no et tocos un fil (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Abril», p. 7. Pagès Editors.

78. Fins el quaranta d'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

Lloc: Alginet (Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

79. Fins el quaranta d'abril no et lleves ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: L'Horta de València.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

80. Fins el quaranta d'abril no et treguis ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

81. Fins el quaranta d'abril, no et lleves del cos ni un fil (2003, 2 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

Nou.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

82. Fins el quaranta d'abril, no et lleves fil (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 87. Editorial l'Esquer.

83. Fins el trenta d'abril no et toquis ni un fil (1990, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

Lloc: Pla de l'Estany.

Plana i Payraló, Miquel; Puntí i Sants, Teresa (1990): Dites i refranys populars de la comarca del Pla de l'Estany «Èpoques de l'any», p. 44. Ajuntament de Banyoles.

84. Fins passat el mes d'abril, no t'has de treure ni un fil (1992, 1 font)

Sinònim: Per l'abril, no te'n toquis fil.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI, p. 78. Columna Edicions.

88. Març i Abril roba no te'n llevis ni un fil, si tal fas, te'n penediràs (2003, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. M», p. 43. Consell de Mallorca.

89. Març i abril roba no et llevis ni un fil, si tal fas te'n penediràs (2019, 1 font)

Refranes referidos en el comportamiento climático entre los meses de marzo y abril. Marzo y abril son meses en los que el tiempo meteorológico adverso puede aparecer con facilidad y frecuencia, aconsejando los anteriores refranes que se tomen precauciones por la alta probabilidad de ser sorprendidos con días de tormentas. De: Fuster.

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

Torrens Calleja, José María (2019): Percepción del clima y del cambio global en Mallorca. Mitos, equívocos y realidades entorno al medio físico «10.3. Marzo. 10.4. Caracterización de la climatología de marzo. 10.3.2.6. Refranes relacionados entre meses», p. 261. UIB.

90. Mentre siguis a l'abril no et llevis (o no et treguis) ni un fil (2007, 1 font)

Sinònim: Fins al juny no et descordis el puny (o no et treguis el coll ni el puny).

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «272», p. 83. Garsineu Edicions.

91. Pe 'l Abril no t' llevis ni un fil (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 179. Centre Excursionista de Catalunya.

92. Pel Abril no't toquis ni un fil (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

94. Pel mes d'abril / no et toquis un fil; / pel maig / vés com vas; / pel juny / no prenguis consell de ningú; / i pel juliol, / qui es tapa és un mussol (1951, 1 font)

Comp. V, 89; VI, 19.

Font: Am. Cal. 62.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes d'abril», p. 68. Editorial Barcino.

96. Pel mes d'abril no et treguis fil, pel maig ves com vas; pel juny no prenguis consell de ningú i pel juliol qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

97. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig ves com vas; pel juny no prenguis consell de ningú i pel juliol qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. D'indumentària vària», p. 138. Editorial Ausa.

98. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui en tapa és un mussol (2006, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juny». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Maig». Web.

99. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1951, 2 fonts)

A conseqüència de les variacions del mes d'abril, la parèmia aconsella que hom no afluixi la roba.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català III «Abril», p. 204. Salvat, S.A. de Ediciones.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del calendari. Abril», p. 973. Editorial Selecta-Catalonia.

100. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú; i pel juliol, qui es tapa és un mussol (2019, 1 font)

Refrán referido al comportamiento climático de los meses de abril y sucesivos. El refrán de los diversos meses mencionados, aconseja los pasos a seguir en la indumentaria apropiada en los meses de primavera y verano. De: Amades.

Torrens Calleja, José María (2019): Percepción del clima y del cambio global en Mallorca. Mitos, equívocos y realidades entorno al medio físico «10.4. Abril. 10.4.2. Caracterización de la climatología de abril. 10.4.2.6. Refranes relacionados entre meses», p. 311. UIB.

101. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú; i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

A conseqüència de les variacions del mes d'abril, la parèmia ens aconsella que no s'afluixi la roba.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «El calendari», p. 214. Editorial de Vecchi.

102. Pel mes d'abril, no et llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. D'indumentària vària», p. 138. Editorial Ausa.

104. Pel mes d'abril, no et treguis ni un fil. Pel maig, vés com vas. Pel juny no prenguis consell de ningú. I pel juliol, qui es tapa és un mussol (1995, 1 font)

Predicció meteorològica a partir d'abril.

Carbó, Joaquim (1995): L'home dels nassos «Abril», p. 29. La Galera.

105. Pel mes d'abril, no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1999, 1 font)

Aconsella com s'ha d'anar vestit segons la calor que faci.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Abril», p. 113. Edicions 62.

106. Pel mes d'abril, no te'n toquis fil (1992, 1 font)

Sinònim: Per l'abril, no te'n toquis fil.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI, p. 78. Columna Edicions.

111. Per l'Abril, no't toque un fil (1995, 1 font)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 214. Manuscrit.

112. Per l'abril no et lleves fil. Pel maig ja vaig com vaig. Pel juny vaig com vull, i pel juliol, la figa al vol (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

113. Per l'abril no et lleves un fil (2021, 1 font)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «P», p. 154. Autoedició.

116. Per l'abril no et treguis ni un fil (2010, 2 fonts)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Abril». Web.
Jasire (2010): PowerPoint d'Internet «Dites i refranys d'abril ». Web.

117. Per l'abril no et treguis un fil (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

119. Per l'abril no te'n toquis ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

120. Per l'abril, / no te'n treguis fil (1936, 1 font)

Amb tan mal record, amb la complicitat que l'abril presta al març, qui s'atrevirà a jugar amb el fred d'abril?

Sinònim: Per l'abril, / de roba ni un fil | A l'abril, / no me'n llevo fil; / al maig, / així com vaig.

Serra i Boldú, Valeri (1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 4 (Any I, 25-gener-1936) «Folklore de la pagesia. Influència del temps», p. 12. Revista Curiositats de Catalunya.

121. Per l'abril, de roba ni un fil (1987, 4 fonts)

Recomana prudència i encara no és bo llevar-se cap peça, perquè hi ha moltes hores de son.

Sinònim: Per l'abril, no et treguis ni un fil | Per lo mes d'abril, no te'n llevis fil | Per lo mes d'abril, no te'n toquis fil.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «3. Astres i temps. 3.3. Pas del temps. 3.3.5. Mesos. 3.3.5.4. Abril. Refranys», p. 157. Editorial Moll.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

Cal ser prudent i continuar abrigant-se perquè en aquest mes encara pot fer fred.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Abril», p. 113. Edicions 62.

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

122. Per l'abril, no em llevo fil; i pel maig, així me'n vaig (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIX. El pas del temps. Els mesos», p. 143. Pagès Editors.

124. Per l'abril, no em llevo un fil; i pel maig, així me'n vaig (1999, 1 font)

Cal ser prudent i no posar-se encara roba d'estiu.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Abril», p. 114. Edicions 62.

125. Per l'abril, no em toco un fil (1999, 1 font)

El temps encara no és prou calorós.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Abril», p. 114. Edicions 62.

126. Per l'abril, no et decantis ni un fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

127. Per l'abril, no et lleves ni un fil (2010, 4 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Abril», p. 56. Editorial Sargantana.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Abril», p. 700. Web.

Lloc: Burjassot (l'Horta de València).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

128. Per l'abril, no et treguis fil (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIX. El pas del temps. Els mesos», p. 143. Pagès Editors.

129. Per l'abril, no et treguis ni un fil (1999, 8 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mesos». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Oratge». Web.
Quim Independentista Català (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el temps». Web.
Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Refranys i dites del mes d'abril». Web.
(2001): L'Estel «Dites relacionades amb el temps», p. 22. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Dites relacionades amb el temps», p. 31. Revista L'Estel.

132. Per l'abril, no te'n treguis (o no te'n toquis) fil (1999, 1 font)

Calser prudent i continuar abrigant-se perquè encara pot fer fred.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Abril», p. 114. Edicions 62.

133. Per l'abril, no te'n treguis fil (1987, 1 font)

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

136. Per ló més d'Abril nó t'en toquis fil (1917, 1 font)

Sinònim: Pel mes d'abril no et toquis fil.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 176. Editorial Trabucaire.

A l'abril no et llevis fil

Llet Nostra: Pinterest «Frases nostres»

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte