A l'abril no et llevis fil

150 recurrències en 122 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. A l'Abril no et treguis cap fil (1987, 1 font)

2. A l'abril no em toco ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

3. A l'abril no es descobris ni d'un fil (2010, 1 font)

4. A l'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

5. A l'abril no et llevis fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

7. A l'abril no et llevis un fil (1997, 1 font)

Sinònim: Fins a setanta d'abril no et llevis un fil | Pel mes d'abril no et llevis un fil | Per l'abril no et llevis un fil.

Equivalent en castellà: Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo (y si el tiempo es importuno, hasta el cuarenta y uno, o y si junio es ruín, hasta el fin).

13. A l'abril no te'n tragues ni un fil (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Abril», p. 11. PDF.

14. A l'abril, no em toco ni un fil (1986, 1 font)

Els bruscs canvis de temperatura són temibles en aquest mes.

15. A l'abril, no et llaves ni un fil (2009, 1 font)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.

17. A l'abril, no et lleves un fil (2010, 2 fonts)

Vol dir que la pluja d'aquest mes és molt beneficiosa.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

18. A l'abril, no et llevis fil (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Abril», p. 238. Edicions Tres i Quatre.

19. A l'abril, no et llevis ni un fil (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

20. A l'abril, no et treguis ni un fil (2009, 1 font)

Aupí, Núria (2009): Núria Aupí «L'abril en dites». Web.

21. A l'abril, no me'n llevo fil; al maig així com vaig (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Maig». Web.

22. A l'abril, no me'n llevo fil; al maig, així com vaig (1987, 2 fonts)

Cal ser prudent i continuar portant roba d'abric perquè encara pot fer fred.

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

23. A l'abril, no me'n toc fil; al maig, si ho faig o no ho faig (2003, 1 font)

24. A l'abril, no te'n llevis un fil (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

26. Abril no et lleves fil i Maig vas com vas (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 9. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

28. Abril, no et llevis un fil (1984, 1 font)

Molts de dies encara fa fred.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Astronomia. Meteorologia», p. 150. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

29. Abril, no't llevos fil (1983, 1 font)

31. Al abril no m'en llevo fil, y al matj, axís m'en vatj (1900, 2 fonts)

Sinònim: Fins passat el més d'abril no't tens de trèure ni un fil | A Cuba, vestits de dril, suen la conna (Ramon Ramon).

Equivalent en castellà: Hasta el cuarenta de mayo (10 de juny) no te quites el sayo; y si el junio es ruin, hasta el fin (el tiempo es importuno, hasta el cuarenta de junio).

Los Galileos: Es dir: fins a l'Ascensió, perquè en aquèst dia en la missa se fa menció dels Galilèus.

Equivalent en castellà: No dejes los pellejos (la çamarra), hasta que vengan los Galileos.

32. Al mes d'Abril no't lleves ni un fil (1898, 1 font)

Refrán que adverteix que, fins passat l'abril, un no s'afluixi de roba perque encara sol fer fret pera refredarse.

Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 51 (11 juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 2. Revista Lo Mestre Titas.

33. Al mes d'Abril, no te'n llevis ni un fil, o pel mes d'Abril, no te'n toquis ni un fil (1914, 1 font)

Sinònim: Al pobre, tothom li va a sobre | Poeta pobre no fa bon vers.

Equivalent en castellà: Hasta cuarenta de Mayo no te quites el sayo.

34. Al mes d'abril no et llevis ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

35. Al mes d'abril no te'n lleves ni un fil (1992, 1 font)

38. Durant l'Abril no et toquis ni un fil; al Maig si ho faig, si no ho faig i al Juny la màniga fora del puny (2010, 1 font)

Correu / Angrill, Agustí (2010). Correu electrònic.

40. En Abril no et lleves un fil (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre l'oratge». Web.

42. En abril / no et lleves fil (1951, 1 font)

Lloc: Val.

43. En abril / no me'n toco fil, / i pel maig / si ho faig no ho faig (1951, 1 font)

La primera part es troba també en el refrany IV, 89b.

Lloc: Vallès.

Font: Farnés Parem. 40.

44. En abril no et lleves fil (1994, 1 font)

No convé arromangar-se ni desabrigar-se per por d'algun refredat.

Lloc: País Valencià.

Font: C.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «3. Primavera 3.6.3. Refranys d'abril», p. 84. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

47. En abril no me'n toco fil i pel maig si ho faig no ho faig (1990, 1 font)

Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 383. AIX.

48. En abril no te lleves ni un fil (2010, 1 font)

49. En abril, no et llaves ni un fil (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

50. En abril, no et lleves ni un fil (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 87. Editorial l'Esquer.

51. En abril, no te lleves fil (1993, 4 fonts)

Que no et refies de la calor de la primavera i et lleves la jaqueta que de sobte et trobes amb un dia fresc encara.

Lloc: Cabanyal, València.

Correu / Navarro Peiró, Josep Lluís (2010). Correu electrònic.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

52. En l'abril no te'n llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

53. En tot l'abril, no et treguis ni un fil (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

55. Fins a coranta d'es bril, / no et llevis un fil (1951, 1 font)

Alguns diuen: «Fins a setanta…».

Lloc: Mall.

56. Fins a coranta d'es bril, no et llevis un fil (2020, 1 font)

Lloc: Mallorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca». Blogger.

58. Fins a quaranta d'abril, no et llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

59. Fins a quaranta d'abril, no et llevis un fil (2008, 1 font)

El setanta d'abril correspon al quaranta de maig.

Sinònim: Fins al quaranta d'abril, no et llevis ni un fil | Fins a setanta d'abril, no et llevis ni un fil.

61. Fins al quaranta d'abril no et lleves ni un fil (2010, 1 font)

62. Fins al quaranta d'abril no et lleves un fil (2010, 1 font)

63. Fins al quaranta d'abril no et llevis fil (2003, 1 font)

65. Fins al quaranta d'abril, no et lleves un fil (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

66. Fins al trenta d'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

67. Fins el cinquanta d'abril no et treguis fil (2010, 1 font)

68. Fins el coranta d'abril no et tocos un fil (2004, 1 font)

69. Fins el quaranta d'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

70. Fins el quaranta d'abril no et lleves ni un fil (2010, 1 font)

71. Fins el quaranta d'abril no et treguis ni un fil (2010, 1 font)

72. Fins el quaranta d'abril, no et lleves del cos ni un fil (2003, 2 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

Nou.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

73. Fins el quaranta d'abril, no et lleves fil (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 87. Editorial l'Esquer.

74. Fins el trenta d'abril no et toquis ni un fil (1990, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

75. Fins passat el mes d'abril, no t'has de treure ni un fil (1992, 1 font)

79. Març i Abril roba no te'n llevis ni un fil, si tal fas, te'n penediràs (2003, 1 font)

80. Mentre siguis a l'abril no et llevis (o no et treguis) ni un fil (2007, 1 font)

Sinònim: Fins al juny no et descordis el puny (o no et treguis el coll ni el puny).

81. Pe 'l Abril no t' llevis ni un fil (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 179. Centre Excursionista de Catalunya.

82. Pel Abril no't toquis ni un fil (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

85. Pel mes d'abril no et treguis fil, pel maig ves com vas; pel juny no prenguis consell de ningú i pel juliol qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

86. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig ves com vas; pel juny no prenguis consell de ningú i pel juliol qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. D'indumentària vària», p. 138. Editorial Ausa.

87. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui en tapa és un mussol (2006, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juny». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Maig». Web.

88. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1951, 2 fonts)

A conseqüència de les variacions del mes d'abril, la parèmia aconsella que hom no afluixi la roba.

89. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú; i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

A conseqüència de les variacions del mes d'abril, la parèmia ens aconsella que no s'afluixi la roba.

90. Pel mes d'abril, no et llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. D'indumentària vària», p. 138. Editorial Ausa.

92. Pel mes d'abril, no et treguis ni un fil. Pel maig, vés com vas. Pel juny no prenguis consell de ningú. I pel juliol, qui es tapa és un mussol (1995, 1 font)

Predicció meteorològica a partir d'abril.

93. Pel mes d'abril, no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1999, 1 font)

Aconsella com s'ha d'anar vestit segons la calor que faci.

94. Pel mes d'abril, no te'n toquis fil (1992, 1 font)

99. Per l'abril no et lleves fil. Pel maig ja vaig com vaig. Pel juny vaig com vull, i pel juliol, la figa al vol (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

102. Per l'abril no et treguis ni un fil (2010, 2 fonts)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Abril». Web.
Jasire (2010): PowerPoint d'Internet «Dites i refranys d'abril ». Web.

103. Per l'abril no et treguis un fil (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

105. Per l'abril no te'n toquis ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

106. Per l'abril, de roba ni un fil (1987, 4 fonts)

Recomana prudència i encara no és bo llevar-se cap peça, perquè hi ha moltes hores de son.

Sinònim: Per l'abril, no et treguis ni un fil | Per lo mes d'abril, no te'n llevis fil | Per lo mes d'abril, no te'n toquis fil.

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

Cal ser prudent i continuar abrigant-se perquè en aquest mes encara pot fer fred.

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

107. Per l'abril, no em llevo fil; i pel maig, així me'n vaig (2003, 1 font)

109. Per l'abril, no em llevo un fil; i pel maig, així me'n vaig (1999, 1 font)

Cal ser prudent i no posar-se encara roba d'estiu.

110. Per l'abril, no em toco un fil (1999, 1 font)

El temps encara no és prou calorós.

111. Per l'abril, no et decantis ni un fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

112. Per l'abril, no et lleves ni un fil (2010, 2 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Abril», p. 56. Editorial Sargantana.

113. Per l'abril, no et treguis fil (2003, 1 font)

114. Per l'abril, no et treguis ni un fil (1999, 6 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Quim Independentista Català (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el temps». Web.
Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Refranys i dites del mes d'abril». Web.

117. Per l'abril, no te'n treguis (o no te'n toquis) fil (1999, 1 font)

Calser prudent i continuar abrigant-se perquè encara pot fer fred.

118. Per l'abril, no te'n treguis fil (1987, 1 font)

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

121. Per ló més d'Abril nó t'en toquis fil (1917, 1 font)

Sinònim: Pel mes d'abril no et toquis fil.

122. Pes març i pes abril de roba no te'n llevis ni un fil (2007, 1 font)

Lloc: Pla de Mallorca.

Conchillo i Roca, Xavier (2007): Diari de Girona «Març marçot, no et treguis l'abrigot». Web.