Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot

323 recurrències en 249 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Marc, Marcot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (1971, 1 font)

Lloc: Penedès.

(1971): Revista Panadés, Any XXXI, núm. 1526, pàg. 17 (dissabte, 30 de gener de 1971) «Refranys penedesencs». Web.

2. Mars marsot / mata l'anyell y l'anyellot, / y la vella à la vora del foch (1915, 2 fonts)

Es dir: que 'l mal temps del mes de mars mata fins lo bestiar que es à l'estable, y fins la gent que s'están à la vora del foch.

Es dir: que 'l mal temps del mes de mars mata fins lo bestiar que es à l'estable, y fins la gent que s'están à la vora del foch.

Font: Gomis, Cels.

3. Mars marsot / mata la ovella y l'ovellot, / y á la vella á la vora del foch / y á la jove si l'hi trob' (1881, 1 font)

Bartrina d'Aixemús, Joaquim M. (1881): La meteorologia popular «I. Refrans y locucions populars referents als dotze mesos del any. Mars», p. 17. Carrutxa.

4. Mars marsot mata á sa mare prop del foch (1910, 1 font)

6. Mars, marsot matas a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

Enviats per la mare del Martí Fígols, sentits a la seva mare, de Girona (94 anys).

Lloc: Girona.

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

7. Mars, marsot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

8. Mars, marsot, mata á la vella y á la jove si pot (1883, 2 fonts)

Les equivalències gallegues són tretes de 'Folk-lore Gallego, T. IV, pàg. 17, de la Biblioteca de las tradiciones populares españolas.

Equivalent en gallec: Marzo, marzan, pol-a mañçan cara de rosas, pol-a noite cara de can | GL: Marzo, marzola, turbón y rogola | >GL: Sol de marzo, queima nas donas no pazo.

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 177. Centre Excursionista de Catalunya.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

11. Març Marçot mata a la vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

14. Març marsot mata la vella a la bora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

Lloc: Girona.

Correu / Perich, Maria Concepció (2010). Correu electrònic.

15. Març marsot mata la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

16. Març marsot, mata la vella i la jove si pot (2010, 2 fonts)

Correu / Marfany, Marta (2010). Correu electrònic.

17. Març marssot mata a la vella a la bora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

18. Març marssot mata la vella a la vora del foc i la jove, si pots (2010, 1 font)

19. Març marxot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

21. Març marçot / mata la vella i la jove si pot (1989, 1 font)

Lloc: Balsareny.

Escola Guillem de Balsareny (1989): Dites populars «Dites conegudes pels pares. mesos de l'any. Març. Més conegudes», p. 7. Escola Guillem de Balsareny.

22. Març marçot Mata la vella a la vora del foc I la jove, si pot (2010, 1 font)

23. Març marçot espanta la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (2010, 1 font)

24. Març marçot gela la vella a la vora del foc, i la jove si pot (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Dels dies, els mesos i l'any. El clima», p. 59. Web.

25. Març marçot mata (a) la vella i (a) la jove si pot (2010, 1 font)

26. Març marçot mata a la Vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

27. Març marçot mata a la Vella vora del foc i a la jove si pot (2018, 1 font)

Avicabanas (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

28. Març marçot mata a la vella a la vora del foc (i a la jove s'hi pot) (2010, 1 font)

29. Març marçot mata a la vella a la vora del foc (i a la jove, si pot) (2010, 1 font)

30. Març marçot mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

31. Març marçot mata a la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

32. Març marçot mata a la vella a la votra del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

33. Març marçot mata a la vella i a la jova si pot (2010, 1 font)

34. Març marçot mata a la vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

35. Març marçot mata a la vella i a la jove si pot, a la vora del foc (2010, 1 font)

36. Març marçot mata a la vella i a la jove si pot, a vora del foc (2010, 1 font)

37. Març marçot mata a la vella i a la jove si pot, vora el foc (2010, 1 font)

38. Març marçot mata a la vella i la jova si pot (2010, 1 font)

39. Març marçot mata a la vella, i a la jove si pot (2010, 1 font)

40. Març marçot mata l'ovella i el corderot i el rabadà si pot (2008, 1 font)

Lloc: La Granadella.

Prats i Sobrepere, Joan; Cervera i Batariu, Joan; Manent i Segimon, Albert (2008): Lèxic de meteorologia popular a les Garrigues «4. Altres parèmies i mostres de folklore i llenguatge popular. Calendari. Mesos», p. 73. Editorial Fonoll.

41. Març marçot mata l'ovella i el pastor si pot (2010, 1 font)

42. Març marçot mata la jove i la vella si pot (2010, 1 font)

43. Març marçot mata la vella (a la vora del foc) i la jove si pot (2012, 1 font)

Dites meteorològiques. El març canvia molt.

Lloc: Illes Balears.

IB3-Top 10 (2012): IB3-Top 10 «Dites i refranys». IB3.

44. Març marçot mata la vella a la bora del foc i, a la jove, si pot (2010, 1 font)

45. Març marçot mata la vella a la vora del foc (2010, 1 font)

47. Març marçot mata la vella a la vora del foc (i la jove, si pot!) (2014, 1 font)

48. Març marçot mata la vella a la vora del foc I a la jove, si pot (2010, 1 font)

49. Març marçot mata la vella a la vora del foc i a la jove si li trob (2010, 1 font)

50. Març marçot mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

51. Març marçot mata la vella a la vora del foc i el jove si pot (2010, 1 font)

52. Març marçot mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

53. Març marçot mata la vella a la vora del foc, i a la jova si pot (2010, 1 font)

56. Març marçot mata la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

57. Març marçot mata la vella a la vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

58. Març marçot mata la vella de la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

59. Març marçot mata la vella i a la jove si pot (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

61. Març marçot mata la vella i el vellot i la jove si pot (1977, 1 font)

M'ho fa arribar Antoni Gimeno a través del correu electrònic, d'un llibre que li arriba a la Sàrria de Llibres.

Lloc: Gurb de la Plana (Osona).

Tañà i Lleonart, Ramon (1977): Gurb de la Plana, gresol d'Osona «Recull de dites i refranys».

62. Març marçot mata la vella i la jove si pot (1987, 6 fonts)

Correu / Sans, Lídia (2010). Correu electrònic.
Esparrukada Sant Esteve de Roures (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «NATURA, ANY NAT. I SANT., ORATGE, CAMP I COLLITES», p. 86. Editorial l'Esquer.

Lloc: Múltiples localitzacions (concreta Sabadell, Vallès Occidental i Calders, Bages).

D'aquest en conec dues variants: "Març marçot mata la vella a la vora del foc" i "Març marçot, mata l'ovella i el pastor si pot".

Lloc: Plana de Vic.

I em sembla que continua però no sé com, alguna cosa del foc.

Lloc: Moià (Solsonès).

63. Març marçot mata la vella i la jove si pot a la vora del foc (2010, 1 font)

64. Març marçot mata la vella i la jove si pots (2010, 1 font)

65. Març marçot mata la vella i la sogra si pot (2010, 1 font)

66. Març marçot mata la vella si pot (2004, 1 font)

67. Març marçot mata la vella vora del foc i a la Jove si pot (2010, 1 font)

68. Març marçot mata la vella vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

69. Març marçot mata la vella vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

70. Març marçot mata la vella vora el foc (2010, 1 font)

71. Març marçot mata la vella vora el foc (i la jove si pot) (2010, 1 font)

73. Març marçot mata la vella vora el foc, i la jove si pot (2008, 2 fonts)

Lloc: Empordà.

Jordi (2008): Facebook - Empordà «Llenguatge autòcton». Web.

74. Març marçot mata la vella, i la jove si pot (2010, 1 font)

75. Març marçot mata la vella, i la jove, si pot (2010, 1 font)

76. Març marçot mata les velles a la vora del foc, i a les joves si pot (2010, 1 font)

77. Març marçot mate la vella a la vora del foc (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Març», p. 11. PDF.

78. Març marçot mate la vella i la jove, si pot (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Març», p. 11. PDF.

79. Març marçot que la vella s'emporta al clot de la vora del foc, i a la jove si pot (1987, 4 fonts)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «NATURA, ANY NAT. I SANT., ORATGE, CAMP I COLLITES», p. 86. Editorial l'Esquer.

80. Març marçot que mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

81. Març marçot s'emporta la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

82. Març marçot tira la vella al clot i a la jove si pot (2015, 1 font)

84. Març marçot, 'mate' la vella a vora del foc i la jove si pot (2016, 1 font)

85. Març marçot, lleva a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

86. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc (2010, 1 font)

87. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

88. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (1987, 3 fonts)

Correu / Torres, Roger (2010). Correu electrònic.

El març té mala fama. Explica la rondalla de Romadriu.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 151. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

89. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc, i a la jove si pot! (1999, 7 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Març». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Pel març sol fer molta fred, i és un mes de mal passar per la gent gran.

Gubern, Artur; Saballs, Marta (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el temps». Web.

90. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (1980, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

Lloc: Ribera.

91. Març marçot, mata a la vella al racó del foc, i a la jove si pot (2010, 1 font)

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

92. Març marçot, mata a la vella i a la jove si pot (2010, 2 fonts)

Va sobre l'oratge del mes de març del que hom no es pots refiar gens.

Lloc: Barcelona.

Correu / Timoneda, Jesús M. (2010). Correu electrònic.

93. Març marçot, mata a la vella vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

94. Març marçot, mata a la vella vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

96. Març marçot, mata l'anyell i la vella a la vora del foc (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

97. Març marçot, mata l'ovella i el pastor si pot (1 font)

Oral / Jorba, Montse. Font oral.

98. Març marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i a la vella a la vora del foc i a la jove si la trob (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

99. Març marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i a la vella a la vora del foc i a la jove si li trob (1988, 2 fonts)

E. V. Equip: Caprabo «"Refranys catalans. Març"». Caprabo.

100. Març marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i el pastor, si pot (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

101. Març marçot, mata la vella a a vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

102. Març marçot, mata la vella a la bora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

104. Març marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 2 fonts)

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

105. Març marçot, mata la vella a la vora del foc i al jove si pot (2010, 1 font)

106. Març marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 3 fonts)

Correu / Bacardit Busquet, Pere (2010). Correu electrònic.
Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.

107. Març marçot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (2010, 2 fonts)

Lloc: Alt Empordà.

Correu / Saguer, Anna (2010). Correu electrònic.

108. Març marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove si pot (1984, 7 fonts)

Lloc: Manlleu.

Calendari de la ceba (2009): Calendari de la ceba «Març, marçot…». Web.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Març», p. 54. Editorial Sargantana.

Lloc: Lloret (Selva).

Correu / Macià, Carme (2010). Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la vellesa». Web.

Lloc: Begues.

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.

109. Març marçot, mata la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

110. Març marçot, mata la vella a la vora el foc i la jove si pot (2008, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «El calendari». Web.

111. Març marçot, mata la vella bora el foc i la jove si pot (2010, 1 font)

112. Març marçot, mata la vella i a la jove si pot (2010, 2 fonts)

Correu / Torrents Munt, Ramon (2010). Correu electrònic.

113. Març marçot, mata la vella i la jove si pot (1990, 6 fonts)

Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
Correu / Saragatona (2010). Correu electrònic.
Correu / Serra Almoyner, Anna (2010). Correu electrònic.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 119. Museu Arxiu de Sentmenat.

114. Març marçot, mata la vella i la jove si pot (a la vora del foc) (2010, 1 font)

115. Març marçot, mata la vella i la jove, si pot (2010, 1 font)

116. Març marçot, mata la vella vora al foc, i la jove si pot (2010, 1 font)

117. Març marçot, mata la vella vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

118. Març marçot, mata la vella vora el foc (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 119. Museu Arxiu de Sentmenat.

119. Març marçot, mata la vella vora el foc i la jove si pot (2010, 1 font)

120. Març marçot, mata la vella vora el foc, i a la jove si pot (2010, 1 font)

121. Març marçot, mata la vella, i el jove si pot (1993, 1 font)

Es mes de març és el més variable de l'any, i les seves anomalies solen produir trastorns fatals. Amades ho relaciona amb «una jove» i en conta tota una història (ho he afegit jo).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1750 Març», p. 242. Institut Menorquí d'Estudis.

122. Març marçot, porta la vella al clot (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

123. Març marçot, que els malalts s'endú al clot i els joves si pot (2009, 1 font)

Barceló, Joan (2009): dBalears.cat «Març marçot, que els malalts s'endú al clot i els joves si pot». Web.

124. Març marçot, que es vei s'endú a's clot i es jove si pot (1975, 1 font)

125. Març marçot, s'emporta la vella I a la jove si pot (2010, 1 font)

126. Març marçot, s'emporta la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

127. Març marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot (2010, 1 font)

Lloc: Manresa.

Correu / Roca Puig, Pere (2010). Correu electrònic.

128. Març marçot, tira sa veia en es foc, i sa jove si pot (1984, 1 font)

Encara fa fred.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Astronomia. Meteorologia», p. 152. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

131. Març marçòt, pòrta la vella al clòt, y a la jove si pòt (1900, 1 font)

132. Març ventós mata la vella a la vora del foc (1987, 2 fonts)

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

133. Març, Marçot mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

134. Març, Marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove, si pot (2010, 1 font)

135. Març, Marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

136. Març, Marçot, mata la vella vora del foc. I a la jove, si pot (2010, 1 font)

137. Març, marsot mata la vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

139. Març, marçot / mata la vella a la vora del foc / i la jove si pot (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «Del temps», p. 20. Autoedició.

140. Març, marçot mata a la vella a la vora del foc (i a la jove si pot) (2010, 1 font)

141. Març, marçot mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

143. Març, marçot mata a la vella i a la jova si pot (2010, 1 font)

145. Març, marçot mata l'ovella i al pastor si pot (2010, 1 font)

146. Març, marçot mata la vella / a la vora del foc i la jove / si pot (1999, 1 font)

147. Març, marçot mata la vella a la vora del foc (2010, 1 font)

Podria ser una referència al conte de la vella, que es burlà des mes de març perquè el mal temps no havia pogut matar-li ses ovelles, però es mes de març li va demanar quatre dies a l'abril per a poder fer mal temps i matar-les-hi, i és per això que es.

quatre primers dies d'abril són coneguts com "es dies de la vella! i sol fer mal temps.

Lloc: Cadaqués (Empordà).

149. Març, marçot mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

150. Març, marçot mata la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2018, 1 font)

Esparrukada Sant Esteve de Roures (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

151. Març, marçot mata la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

152. Març, marçot mata la vella vora el foc i la jova si pot (2010, 1 font)

153. Març, marçot mata la vella vora el foc i la jove si pot (2010, 1 font)

Correu / Montserrat (2010). Correu electrònic.

154. Març, marçot, / es vei se'n du a's clot / i es jove si pot (1951, 1 font)

Lloc: Eivissa.

155. Març, marçot, / mata l'ovella i l'anyellot, / i la vella prop del foc, / i la jove si la hi trop (1951, 1 font)

Lloc: Pallars Sobirà.

156. Març, marçot, / mata l'ovella i l'ovellot, / i el pastor si pot (1951, 1 font)

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

157. Març, marçot, / mata l'ovella i l'ovellot; / i per l'abril, mal profit et farà la pell (1951, 1 font)

Lloc: Pallars Sobirà.

158. Març, marçot, / mata la vella a la vora del foc, / i la jove si pot (1936, 2 fonts)

Lloc: Barcelona.

159. Març, marçot, / mata la vella al peu del foc / i la jove si la hi trop (1951, 1 font)

Lloc: Tarrag., Bages, Ripoll.

160. Març, marçot, / mata sa veia i es veiot, / i sa jove si pot (1951, 1 font)

Lloc: Mall.

161. Març, marçot, / porta la vella al clot, / i la jove si pot (1951, 1 font)

Font: Miró Afor. 109.

162. Març, marçot, / tira la vella al sot / i la jove si pot (1951, 1 font)

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

163. Març, marçot, crema la vella vora del foc, i la jove si pot (1985, 1 font)

164. Març, marçot, fica la vella al clot, i a la jove, si pot (2010, 1 font)

165. Març, marçot, mata a la jove i a la vella si pot (2010, 1 font)

167. Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 3 fonts)

Correu / Àngels (2010). Correu electrònic.

El pas de l'any. Març.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Refranys». Correu electrònic.

168. Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove, si pot (2010, 1 font)

169. Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (1994, 3 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Del Xato, mariner de Torredembarra.

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

170. Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc, i la jove si pot (1996, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 33. Web.

171. Març, marçot, mata a la vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

173. Març, marçot, mata a la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

174. Març, marçot, mata a la vella vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

175. Març, marçot, mata a la vella, i a la jove si pot! (2010, 1 font)

176. Març, marçot, mata l'abella i l'abellot i la vella a la vora del foc i la jove si l'hi trob (1992, 1 font)

177. Març, marçot, mata l'anyell i la vella a al vora del foc (1935, 1 font)

178. Març, marçot, mata l'auvella i l'auvellot (2004, 1 font)

179. Març, marçot, mata l'ovella i el pastor, si pot (1987, 2 fonts)

Lloc: Garrigues.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Març», p. 201. Web.

180. Març, marçot, mata l'ovella i l'anyellot i la vella a la vora del foc (2008, 1 font)

Són moltes les dites que ens aconsellen tenir cura del temps marçal. Aquest refrany presenta gran quantitat de variants. vegeu-ne les següents:.

181. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

182. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot i al pastor si pot (1 font)

El pas de l'any. Març.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Refranys». Correu electrònic.

184. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot i la vella arran del foc i la jove si l'hi trob (1992, 1 font)

185. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, a la vella a la vora del foc i a la jove si li trob (1987, 1 font)

186. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i a la vella prop del foc, i a la jove, si la hi trob (1999, 1 font)

El març no és un mes bo per a la salut.

187. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i el pastor si pot (2011, 1 font)

188. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i el pastor, si pot (1951, 1 font)

189. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i, el pastor, si pot (1999, 1 font)

El mes de març és molt perjudicial per a la salut.

190. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot; i per l'abril, mal profit et farà la pell (1999, 1 font)

És un mes molt perjudicial per al bestiar de llana.

191. Març, marçot, mata l'ovella, l'ovellot i el pastor, si pot (1983, 1 font)

Del bestiar gros.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Març. La vida a muntanya», p. 831. Salvat, S.A. de Ediciones.

192. Març, marçot, mata la bruixa i el bruixot (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

193. Març, marçot, mata la jove i la vella si pots (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Març», p. 5. Ajuntament de Cocentaina.

194. Març, marçot, mata la vella a la vora de foc, i a la jove, si pot (2010, 1 font)

195. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc (1987, 5 fonts)

Lloc: Garrigues.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Març», p. 238. Edicions Tres i Quatre.

Les malalties del març són llargues i difícils de curar.

196. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc (i a la jove si pot) (2010, 1 font)

197. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (1995, 5 fonts)

Calendari dels pagesos (1995): Calendari dels pagesos de 1995 «MARÇ», p. 10. Sociedad General Española de Librería.
Correu / Munt, Carme (2010). Correu electrònic.
Lon, Jordi (2010): Egagròpiles «Març marçot». Web.

198. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove, si pot (1983, 2 fonts)

Veure l'original. Explica la rondalla que explica el refrany (molt interessant).

Lloc: Romadriu, província de Lleida prop d'Andorra.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Març», p. 816. Salvat, S.A. de Ediciones.

199. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (1982, 2 fonts)

Lloc: Penedès.

200. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i, a la jove si pot (2010, 1 font)

201. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (1983, 3 fonts)

Climatologia. Sobre la variabilitat del mes. També se'l considera un mes traïdor.

Gimeno, Antoni; Roure, Amadeu (1983): Març. N. 65 «Refranys i Tradicions d'un Mes», p. 67. Graó Editorial.

202. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove i tot, si pot (2010, 1 font)

203. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove si pot (1979, 4 fonts)

Sinònim: Cortils i Vieta: "Mars, marsot, mata á la vella y á la jove si pot".

Lloc: Blanes.

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.1. Frases fetes referents a la meteorologia. 2.1.2. Recollides per Cortils i Vieta a Ethologia de Blanes, 1886», p. 16. Web.

204. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot (1951, 3 fonts)

Parla de la malvestat del mes de març. Possible origen en una rondalla popular en diversos països de l'Europa meridional, que parla d'una vella que guardava uns ramats i es reia del mes de març quan a la darreria no li havia mort cap ovella.

Març es va enfurismar i li va enviar un vent molt fort.

Les malalties del març són llargues i difícils de curar.

205. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

206. Març, marçot, mata la vella a vora al foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

207. Març, marçot, mata la vella ala vora del foc, i a la jove si pot (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

208. Març, marçot, mata la vella arran del foc i a la jove si pot (1992, 1 font)

209. Març, marçot, mata la vella arran del foc i la jove si pot (1935, 1 font)

210. Març, marçot, mata la vella devora el foc i la jove si pot (2010, 1 font)

Lloc: Menorca.

Correu / Bagur Calafat, Pere Ignasi (2010). Correu electrònic.

211. Març, marçot, mata la vella fora el foc, i la jove si pot (2010, 1 font)

212. Març, marçot, mata la vella i a la dona si pot (a la vora del foc) (2010, 1 font)

214. Març, marçot, mata la vella i l ajove si pot (2010, 1 font)

215. Març, marçot, mata la vella i la jove a la vora del foc (2010, 1 font)

216. Març, marçot, mata la vella i la jove si pot (1987, 3 fonts)

Lloc: Garrigues.

217. Març, marçot, mata la vella i la jove, si pot (2008, 2 fonts)

Les malalties són molt perilloses, sobretot per als vells.

Sinònim: Març, marçot, se'n du sa vella i sa jove, si pot | Març, marçot, tira la vella al clot i la jove, si pot.

219. Març, marçot, mata la vella vora el foc (i la jove si pot) (2010, 1 font)

220. Març, marçot, mata la vella vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

222. Març, marçot, mata la vella vora el foc, i la jove si pot (2009, 1 font)

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

224. Març, marçot, mata la vella, i el jove si pot (1999, 1 font)

Les malalties del març són llargues i difícils de curar.

225. Març, marçot, mata la vella, i la jove si pot (2010, 1 font)

226. Març, marçot, mata les velles a la vora del foc i les joves si les hi trob (1951, 3 fonts)

És dolent prendre el sol de març perquè encadarna, sobretot a la mainada.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Març», p. 819. Salvat, S.A. de Ediciones.

Les malalties del març són llargues i difícils de curar.

233. Març, marçot, mates la vella a la vora del foc, i a la jove, si pots (2010, 1 font)

234. Març, marçot, no ha mort l'ovella ni el borregot, vindrà un pare abril que no en deixarà ni un fil (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, no m'has mort ni l'ovella ni el borregot; ja vindrà l'abril i te'n matarà mil.

235. Març, marçot, no m'has mort ni cap vaca ni vedell, ni ovella ni anyell, ni cabra ni cabrit, i em cagui en la mare que t'ha parit (1998, 1 font)

236. Març, marçot, no m'has mort ni l'ovella ni el borregot; ja vindrà l'abril i te'n matarà mil (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, no ha mort l'ovella ni el borregot, vindrà un pare abril que no en deixarà ni un fil.

237. Març, marçot, porta la vella al clot (1935, 1 font)

238. Març, marçot, posa la vella al clot i a la jove si pot (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot | Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot, i manlleva tres dies a l'abril per no deixar-ne fil.

239. Març, marçot, que t'endus al vell al clot. I algun xovenot si pots (2010, 1 font)

240. Març, marçot, que tira es veis en es clot (1964, 1 font)

241. Març, marçot, s'emporta la vella de la vora del foc, i la jove si pot (1999, 3 fonts)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Març». Web.
Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de març». Web.
(1999): Dites, proverbis i refranys «Dites relacionades amb el temps». Web.

242. Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, posa la vella al clot i a la jove si pot | Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot | Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot, i manlleva tres dies a l'abril per no deixar-ne fil.

243. Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot, i manlleva tres dies a l'abril per no deixar-ne fil (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, posa la vella al clot i a la jove si pot.

244. Març, marçot, tira la vella al clot i la jove si pot (1992, 1 font)

248. Sóc el març, marçot, que em revenjo de tot (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

249. —Març, Marçot, / que cap ovella m'has mort. / —Manllevaré dos dies a l'Abril / i ten mataré més de mil (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 65. L'Avenç.
Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot

Tocat del bolet (2019) «Refranys del mes de març»

Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte