Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot

327 recurrències en 251 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. El març marçot mata la vella vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

2. Marc, Marcot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (1971, 1 font)

Lloc: Penedès.

(1971): Revista Panadés, Any XXXI, núm. 1526, pàg. 17 (dissabte, 30 de gener de 1971) «Refranys penedesencs». Web.

3. Mars marsot / mata l'anyell y l'anyellot, / y la vella à la vora del foch (1915, 2 fonts)

Es dir: que 'l mal temps del mes de mars mata fins lo bestiar que es à l'estable, y fins la gent que s'están à la vora del foch.

Es dir: que 'l mal temps del mes de mars mata fins lo bestiar que es à l'estable, y fins la gent que s'están à la vora del foch.

Font: Gomis, Cels.

4. Mars marsot / mata la ovella y l'ovellot, / y á la vella á la vora del foch / y á la jove si l'hi trob' (1881, 1 font)

Bartrina d'Aixemús, Joaquim M. (1881): La meteorologia popular «I. Refrans y locucions populars referents als dotze mesos del any. Mars», p. 17. Carrutxa.

5. Mars marsot mata á sa mare prop del foch (1910, 1 font)

7. Mars, marsot matas a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

Enviats per la mare del Martí Fígols, sentits a la seva mare, de Girona (94 anys).

Lloc: Girona.

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

8. Mars, marsot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

9. Mars, marsot, mata á la vella y á la jove si pot (1883, 2 fonts)

Les equivalències gallegues són tretes de 'Folk-lore Gallego, T. IV, pàg. 17, de la Biblioteca de las tradiciones populares españolas.

Equivalent en gallec: Marzo, marzan, pol-a mañçan cara de rosas, pol-a noite cara de can | GL: Marzo, marzola, turbón y rogola | >GL: Sol de marzo, queima nas donas no pazo.

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 177. Centre Excursionista de Catalunya.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

12. Març Marçot mata a la vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

15. Març marsot mata la vella a la bora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

Lloc: Girona.

Correu / Perich, Maria Concepció (2010). Correu electrònic.

16. Març marsot mata la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

17. Març marsot, mata la vella i la jove si pot (2010, 2 fonts)

Correu / Marfany, Marta (2010). Correu electrònic.

18. Març marssot mata a la vella a la bora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

19. Març marssot mata la vella a la vora del foc i la jove, si pots (2010, 1 font)

20. Març marxot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

22. Març marçot / mata la vella i la jove si pot (1989, 1 font)

Lloc: Balsareny.

Escola Guillem de Balsareny (1989): Dites populars «Dites conegudes pels pares. mesos de l'any. Març. Més conegudes», p. 7. Escola Guillem de Balsareny.

23. Març marçot Mata la vella a la vora del foc I la jove, si pot (2010, 1 font)

24. Març marçot espanta la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (2010, 1 font)

25. Març marçot gela la vella a la vora del foc, i la jove si pot (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Dels dies, els mesos i l'any. El clima», p. 59. Web.

26. Març marçot mata (a) la vella i (a) la jove si pot (2010, 1 font)

27. Març marçot mata a la Vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

28. Març marçot mata a la Vella vora del foc i a la jove si pot (2018, 1 font)

Avicabanas (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

29. Març marçot mata a la vella a la vora del foc (i a la jove s'hi pot) (2010, 1 font)

30. Març marçot mata a la vella a la vora del foc (i a la jove, si pot) (2010, 1 font)

31. Març marçot mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

32. Març marçot mata a la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

33. Març marçot mata a la vella a la votra del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

34. Març marçot mata a la vella i a la jova si pot (2010, 1 font)

35. Març marçot mata a la vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

36. Març marçot mata a la vella i a la jove si pot, a la vora del foc (2010, 1 font)

37. Març marçot mata a la vella i a la jove si pot, a vora del foc (2010, 1 font)

38. Març marçot mata a la vella i a la jove si pot, vora el foc (2010, 1 font)

39. Març marçot mata a la vella i la jova si pot (2010, 1 font)

40. Març marçot mata a la vella, i a la jove si pot (2010, 1 font)

41. Març marçot mata l'ovella i el corderot i el rabadà si pot (2008, 1 font)

Lloc: La Granadella.

Prats i Sobrepere, Joan; Cervera i Batariu, Joan; Manent i Segimon, Albert (2008): Lèxic de meteorologia popular a les Garrigues «4. Altres parèmies i mostres de folklore i llenguatge popular. Calendari. Mesos», p. 73. Editorial Fonoll.

42. Març marçot mata l'ovella i el pastor si pot (2010, 1 font)

43. Març marçot mata la jove i la vella si pot (2010, 1 font)

44. Març marçot mata la vella (a la vora del foc) i la jove si pot (2012, 1 font)

Dites meteorològiques. El març canvia molt.

Lloc: Illes Balears.

IB3-Top 10 (2012): IB3-Top 10 «Dites i refranys». IB3.

45. Març marçot mata la vella a la bora del foc i, a la jove, si pot (2010, 1 font)

46. Març marçot mata la vella a la vora del foc (2010, 1 font)

48. Març marçot mata la vella a la vora del foc (i la jove, si pot!) (2014, 1 font)

49. Març marçot mata la vella a la vora del foc I a la jove, si pot (2010, 1 font)

50. Març marçot mata la vella a la vora del foc i a la jove si li trob (2010, 1 font)

51. Març marçot mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

52. Març marçot mata la vella a la vora del foc i el jove si pot (2010, 1 font)

53. Març marçot mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

54. Març marçot mata la vella a la vora del foc, i a la jova si pot (2010, 1 font)

57. Març marçot mata la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

58. Març marçot mata la vella a la vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

59. Març marçot mata la vella de la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

60. Març marçot mata la vella i a la jove si pot (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

62. Març marçot mata la vella i el vellot i la jove si pot (1977, 1 font)

M'ho fa arribar Antoni Gimeno a través del correu electrònic, d'un llibre que li arriba a la Sàrria de Llibres.

Lloc: Gurb de la Plana (Osona).

Tañà i Lleonart, Ramon (1977): Gurb de la Plana, gresol d'Osona «Recull de dites i refranys».

63. Març marçot mata la vella i la jove si pot (1987, 6 fonts)

Correu / Sans, Lídia (2010). Correu electrònic.
Esparrukada Sant Esteve de Roures (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 86. Editorial l'Esquer.

Lloc: Múltiples localitzacions (concreta Sabadell, Vallès Occidental i Calders, Bages).

D'aquest en conec dues variants: "Març marçot mata la vella a la vora del foc" i "Març marçot, mata l'ovella i el pastor si pot".

Lloc: Plana de Vic.

I em sembla que continua però no sé com, alguna cosa del foc.

Lloc: Moià (Solsonès).

64. Març marçot mata la vella i la jove si pot a la vora del foc (2010, 1 font)

65. Març marçot mata la vella i la jove si pots (2010, 1 font)

66. Març marçot mata la vella i la sogra si pot (2010, 1 font)

67. Març marçot mata la vella si pot (2004, 1 font)

68. Març marçot mata la vella vora del foc i a la Jove si pot (2010, 1 font)

69. Març marçot mata la vella vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

70. Març marçot mata la vella vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

71. Març marçot mata la vella vora el foc (2010, 1 font)

72. Març marçot mata la vella vora el foc (i la jove si pot) (2010, 1 font)

74. Març marçot mata la vella vora el foc, i la jove si pot (2008, 2 fonts)

Lloc: Empordà.

Jordi (2008): Facebook - Empordà «Llenguatge autòcton». Web.

75. Març marçot mata la vella, i la jove si pot (2010, 1 font)

76. Març marçot mata la vella, i la jove, si pot (2010, 1 font)

77. Març marçot mata les velles a la vora del foc, i a les joves si pot (2010, 1 font)

78. Març marçot mate la vella a la vora del foc (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Març», p. 11. PDF.

79. Març marçot mate la vella i la jove, si pot (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Març», p. 11. PDF.

80. Març marçot que la vella s'emporta al clot de la vora del foc, i a la jove si pot (1987, 4 fonts)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 86. Editorial l'Esquer.

81. Març marçot que mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

82. Març marçot s'emporta la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

83. Març marçot tira la vella al clot i a la jove si pot (2015, 1 font)

85. Març marçot, 'mate' la vella a vora del foc i la jove si pot (2016, 1 font)

86. Març marçot, lleva a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

87. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc (2010, 1 font)

88. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

89. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (1987, 3 fonts)

Correu / Torres, Roger (2010). Correu electrònic.

El març té mala fama. Explica la rondalla de Romadriu.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 151. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

90. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc, i a la jove si pot! (1999, 7 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Març». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Pel març sol fer molta fred, i és un mes de mal passar per la gent gran.

Gubern, Artur; Saballs, Marta (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el temps». Web.

91. Març marçot, mata a la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (1980, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

Lloc: Ribera.

92. Març marçot, mata a la vella al racó del foc, i a la jove si pot (2010, 1 font)

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

93. Març marçot, mata a la vella i a la jove si pot (2010, 2 fonts)

Va sobre l'oratge del mes de març del que hom no es pots refiar gens.

Lloc: Barcelona.

Correu / Timoneda, Jesús M. (2010). Correu electrònic.

94. Març marçot, mata a la vella vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

95. Març marçot, mata a la vella vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

97. Març marçot, mata l'anyell i la vella a la vora del foc (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

98. Març marçot, mata l'ovella i el pastor si pot (1 font)

Oral / Jorba, Montse. Font oral.

99. Març marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i a la vella a la vora del foc i a la jove si la trob (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

100. Març marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i a la vella a la vora del foc i a la jove si li trob (1988, 2 fonts)

E. V. Equip: Caprabo «"Refranys catalans. Març"». Caprabo.

101. Març marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i el pastor, si pot (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

102. Març marçot, mata la vella a a vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

103. Març marçot, mata la vella a la bora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

105. Març marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 2 fonts)

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

106. Març marçot, mata la vella a la vora del foc i al jove si pot (2010, 1 font)

107. Març marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 3 fonts)

Correu / Bacardit Busquet, Pere (2010). Correu electrònic.
Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.

108. Març marçot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (2010, 2 fonts)

Lloc: Alt Empordà.

Correu / Saguer, Anna (2010). Correu electrònic.

109. Març marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove si pot (1984, 7 fonts)

Lloc: Manlleu.

Calendari de la ceba (2009): Calendari de la ceba «Març, marçot…». Web.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Març», p. 54. Editorial Sargantana.

Lloc: Lloret (Selva).

Correu / Macià, Carme (2010). Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la vellesa». Web.

Lloc: Begues.

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.

110. Març marçot, mata la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

111. Març marçot, mata la vella a la vora el foc i la jove si pot (2008, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «El calendari». Web.

112. Març marçot, mata la vella bora el foc i la jove si pot (2010, 1 font)

113. Març marçot, mata la vella i a la jove si pot (2010, 2 fonts)

Correu / Torrents Munt, Ramon (2010). Correu electrònic.

114. Març marçot, mata la vella i la jove si pot (1990, 6 fonts)

Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
Correu / Saragatona (2010). Correu electrònic.
Correu / Serra Almoyner, Anna (2010). Correu electrònic.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 119. Museu Arxiu de Sentmenat.

115. Març marçot, mata la vella i la jove si pot (a la vora del foc) (2010, 1 font)

116. Març marçot, mata la vella i la jove, si pot (2010, 1 font)

117. Març marçot, mata la vella vora al foc, i la jove si pot (2010, 1 font)

118. Març marçot, mata la vella vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

119. Març marçot, mata la vella vora el foc (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 119. Museu Arxiu de Sentmenat.

120. Març marçot, mata la vella vora el foc i la jove si pot (2010, 1 font)

121. Març marçot, mata la vella vora el foc, i a la jove si pot (2010, 1 font)

122. Març marçot, mata la vella, i el jove si pot (1993, 1 font)

Es mes de març és el més variable de l'any, i les seves anomalies solen produir trastorns fatals. Amades ho relaciona amb «una jove» i en conta tota una història (ho he afegit jo).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1750 Març», p. 242. Institut Menorquí d'Estudis.

123. Març marçot, porta la vella al clot (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.

124. Març marçot, que els malalts s'endú al clot i els joves si pot (2009, 1 font)

Barceló, Joan (2009): dBalears.cat «Març marçot, que els malalts s'endú al clot i els joves si pot». Web.

125. Març marçot, que es vei s'endú a's clot i es jove si pot (1975, 1 font)

126. Març marçot, s'emporta la vella I a la jove si pot (2010, 1 font)

127. Març marçot, s'emporta la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

128. Març marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot (2010, 1 font)

Lloc: Manresa.

Correu / Roca Puig, Pere (2010). Correu electrònic.

129. Març marçot, tira sa veia en es foc, i sa jove si pot (1984, 1 font)

Encara fa fred.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Astronomia. Meteorologia», p. 152. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

132. Març marçòt, pòrta la vella al clòt, y a la jove si pòt (1900, 1 font)

133. Març ventós mata la vella a la vora del foc (1987, 2 fonts)

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

134. Març, Marçot mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

135. Març, Marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove, si pot (2010, 1 font)

136. Març, Marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

137. Març, Marçot, mata la vella vora del foc. I a la jove, si pot (2010, 1 font)

138. Març, marsot mata la vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

140. Març, marçot / mata la vella a la vora del foc / i la jove si pot (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «Del temps», p. 20. Autoedició.

141. Març, marçot mata a la vella a la vora del foc (i a la jove si pot) (2010, 1 font)

142. Març, marçot mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

144. Març, marçot mata a la vella i a la jova si pot (2010, 1 font)

146. Març, marçot mata l'ovella i al pastor si pot (2010, 1 font)

147. Març, marçot mata la vella / a la vora del foc i la jove / si pot (1999, 1 font)

148. Març, marçot mata la vella a la vora del foc (2010, 1 font)

Podria ser una referència al conte de la vella, que es burlà des mes de març perquè el mal temps no havia pogut matar-li ses ovelles, però es mes de març li va demanar quatre dies a l'abril per a poder fer mal temps i matar-les-hi, i és per això que es.

Quatre primers dies d'abril són coneguts com "es dies de la vella! i sol fer mal temps.

Lloc: Cadaqués (Empordà).

150. Març, marçot mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (2010, 1 font)

151. Març, marçot mata la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2018, 1 font)

Esparrukada Sant Esteve de Roures (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

152. Març, marçot mata la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

153. Març, marçot mata la vella vora el foc i la jova si pot (2010, 1 font)

154. Març, marçot mata la vella vora el foc i la jove si pot (2010, 1 font)

Correu / Montserrat (2010). Correu electrònic.

155. Març, marçot, / es vei se'n du a's clot / i es jove si pot (1951, 1 font)

Lloc: Eivissa.

156. Març, marçot, / mata a la vella / i a la jove si pot (1987, 1 font)

El març és temps molt variable: tan aviat fa fred intens com una calor no habitual, tot lo qual pot perjudicar la salut de les persones, en especial dels vells, que ja de per si estan delicats. Segurament per això, l'adagi empra un terme despectiu: "marçot".

Lloc: Artesa de Segre.

Grup d'alumnes de 2n de BUP de Institut d'Agramunt (1987): 365 dies a casa de pagès a través de 190 dites populars de la Ribera del Sió i del Mig Segre «La Palanca, 78 (juny de 1988): Refranys», p. 14. La Palanca.

157. Març, marçot, / mata l'ovella i l'anyellot, / i la vella prop del foc, / i la jove si la hi trop (1951, 1 font)

Lloc: Pallars Sobirà.

158. Març, marçot, / mata l'ovella i l'ovellot, / i el pastor si pot (1951, 1 font)

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

159. Març, marçot, / mata l'ovella i l'ovellot; / i per l'abril, mal profit et farà la pell (1951, 1 font)

Lloc: Pallars Sobirà.

160. Març, marçot, / mata la vella a la vora del foc, / i la jove si pot (1936, 2 fonts)

Lloc: Barcelona.

161. Març, marçot, / mata la vella al peu del foc / i la jove si la hi trop (1951, 1 font)

Lloc: Tarrag., Bages, Ripoll.

162. Març, marçot, / mata sa veia i es veiot, / i sa jove si pot (1951, 1 font)

Lloc: Mall.

163. Març, marçot, / porta la vella al clot, / i la jove si pot (1951, 1 font)

Font: Miró Afor. 109.

164. Març, marçot, / tira la vella al sot / i la jove si pot (1951, 1 font)

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

165. Març, marçot, crema la vella vora del foc, i la jove si pot (1985, 1 font)

166. Març, marçot, fica la vella al clot, i a la jove, si pot (2010, 1 font)

167. Març, marçot, mata a la jove i a la vella si pot (2010, 1 font)

169. Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (2010, 3 fonts)

Correu / Àngels (2010). Correu electrònic.

El pas de l'any. Març.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Refranys». Correu electrònic.

170. Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove, si pot (2010, 1 font)

171. Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (1994, 3 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Del Xato, mariner de Torredembarra.

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

172. Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc, i la jove si pot (1996, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 33. Web.

173. Març, marçot, mata a la vella i a la jove si pot (2010, 1 font)

175. Març, marçot, mata a la vella i la jove si pot (2010, 1 font)

176. Març, marçot, mata a la vella vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

177. Març, marçot, mata a la vella, i a la jove si pot! (2010, 1 font)

178. Març, marçot, mata l'abella i l'abellot i la vella a la vora del foc i la jove si l'hi trob (1992, 1 font)

179. Març, marçot, mata l'anyell i la vella a al vora del foc (1935, 1 font)

180. Març, marçot, mata l'auvella i l'auvellot (2004, 1 font)

181. Març, marçot, mata l'ovella i el pastor, si pot (1987, 2 fonts)

Lloc: Garrigues.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Març», p. 201. Web.

182. Març, marçot, mata l'ovella i l'anyellot i la vella a la vora del foc (2008, 1 font)

Són moltes les dites que ens aconsellen tenir cura del temps marçal. Aquest refrany presenta gran quantitat de variants. vegeu-ne les següents:.

183. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

184. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot i al pastor si pot (1 font)

El pas de l'any. Març.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Refranys». Correu electrònic.

186. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot i la vella arran del foc i la jove si l'hi trob (1992, 1 font)

187. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, a la vella a la vora del foc i a la jove si li trob (1987, 1 font)

188. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i a la vella prop del foc, i a la jove, si la hi trob (1999, 1 font)

El març no és un mes bo per a la salut.

189. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i el pastor si pot (2011, 1 font)

190. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i el pastor, si pot (1951, 1 font)

191. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i, el pastor, si pot (1999, 1 font)

El mes de març és molt perjudicial per a la salut.

192. Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot; i per l'abril, mal profit et farà la pell (1999, 1 font)

És un mes molt perjudicial per al bestiar de llana.

193. Març, marçot, mata l'ovella, l'ovellot i el pastor, si pot (1983, 1 font)

Del bestiar gros.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Març. La vida a muntanya», p. 831. Salvat, S.A. de Ediciones.

194. Març, marçot, mata la bruixa i el bruixot (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

195. Març, marçot, mata la jove i la vella si pots (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Març», p. 5. Ajuntament de Cocentaina.

196. Març, marçot, mata la vella a la vora de foc, i a la jove, si pot (2010, 1 font)

197. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc (1987, 5 fonts)

Lloc: Garrigues.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Març», p. 238. Edicions Tres i Quatre.

Les malalties del març són llargues i difícils de curar.

198. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc (i a la jove si pot) (2010, 1 font)

199. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove si pot (1995, 5 fonts)

Calendari dels pagesos (1995): Calendari dels pagesos de 1995 «MARÇ», p. 10. Sociedad General Española de Librería.
Correu / Munt, Carme (2010). Correu electrònic.
Lon, Jordi (2010): Egagròpiles «Març marçot». Web.

200. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove, si pot (1983, 2 fonts)

Veure l'original. Explica la rondalla que explica el refrany (molt interessant).

Lloc: Romadriu, província de Lleida prop d'Andorra.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Març», p. 816. Salvat, S.A. de Ediciones.

201. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot (1982, 2 fonts)

Lloc: Penedès.

202. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc i, a la jove si pot (2010, 1 font)

203. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot (1983, 3 fonts)

Climatologia. Sobre la variabilitat del mes. També se'l considera un mes traïdor.

Gimeno, Antoni; Roure, Amadeu (1983): Març. N. 65 «Refranys i Tradicions d'un Mes», p. 67. Graó Editorial.

204. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove i tot, si pot (2010, 1 font)

205. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove si pot (1979, 5 fonts)

Lloc: Barcelona.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Barcelona y su provincia». Blogger.

Sinònim: Cortils i Vieta: "Mars, marsot, mata á la vella y á la jove si pot".

Lloc: Blanes.

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.1. Frases fetes referents a la meteorologia. 2.1.2. Recollides per Cortils i Vieta a Ethologia de Blanes, 1886», p. 16. Web.

206. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot (1951, 3 fonts)

Parla de la malvestat del mes de març. Possible origen en una rondalla popular en diversos països de l'Europa meridional, que parla d'una vella que guardava uns ramats i es reia del mes de març quan a la darreria no li havia mort cap ovella.

Març es va enfurismar i li va enviar un vent molt fort.

Les malalties del març són llargues i difícils de curar.

207. Març, marçot, mata la vella a la vora del foc… i a la jove si pot (2010, 1 font)

208. Març, marçot, mata la vella a vora al foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

209. Març, marçot, mata la vella ala vora del foc, i a la jove si pot (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

210. Març, marçot, mata la vella arran del foc i a la jove si pot (1992, 1 font)

211. Març, marçot, mata la vella arran del foc i la jove si pot (1935, 1 font)

212. Març, marçot, mata la vella devora el foc i la jove si pot (2010, 1 font)

Lloc: Menorca.

Correu / Bagur Calafat, Pere Ignasi (2010). Correu electrònic.

213. Març, marçot, mata la vella fora el foc, i la jove si pot (2010, 1 font)

214. Març, marçot, mata la vella i a la dona si pot (a la vora del foc) (2010, 1 font)

216. Març, marçot, mata la vella i l ajove si pot (2010, 1 font)

217. Març, marçot, mata la vella i la jove a la vora del foc (2010, 1 font)

218. Març, marçot, mata la vella i la jove si pot (1987, 3 fonts)

Lloc: Garrigues.

219. Març, marçot, mata la vella i la jove, si pot (2008, 2 fonts)

Les malalties són molt perilloses, sobretot per als vells.

Sinònim: Març, marçot, se'n du sa vella i sa jove, si pot | Març, marçot, tira la vella al clot i la jove, si pot.

221. Març, marçot, mata la vella vora el foc (i la jove si pot) (2010, 1 font)

222. Març, marçot, mata la vella vora el foc i a la jove si pot (2010, 1 font)

224. Març, marçot, mata la vella vora el foc, i la jove si pot (2009, 1 font)

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

226. Març, marçot, mata la vella, i el jove si pot (1999, 1 font)

Les malalties del març són llargues i difícils de curar.

227. Març, marçot, mata la vella, i la jove si pot (2002, 2 fonts)

228. Març, marçot, mata les velles a la vora del foc i les joves si les hi trob (1951, 3 fonts)

És dolent prendre el sol de març perquè encadarna, sobretot a la mainada.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «Març», p. 819. Salvat, S.A. de Ediciones.

Les malalties del març són llargues i difícils de curar.

235. Març, marçot, mates la vella a la vora del foc, i a la jove, si pots (2010, 1 font)

236. Març, marçot, no ha mort l'ovella ni el borregot, vindrà un pare abril que no en deixarà ni un fil (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, no m'has mort ni l'ovella ni el borregot; ja vindrà l'abril i te'n matarà mil.

237. Març, marçot, no m'has mort ni cap vaca ni vedell, ni ovella ni anyell, ni cabra ni cabrit, i em cagui en la mare que t'ha parit (1998, 1 font)

238. Març, marçot, no m'has mort ni l'ovella ni el borregot; ja vindrà l'abril i te'n matarà mil (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, no ha mort l'ovella ni el borregot, vindrà un pare abril que no en deixarà ni un fil.

239. Març, marçot, porta la vella al clot (1935, 1 font)

240. Març, marçot, posa la vella al clot i a la jove si pot (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot | Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot, i manlleva tres dies a l'abril per no deixar-ne fil.

241. Març, marçot, que t'endus al vell al clot. I algun xovenot si pots (2010, 1 font)

242. Març, marçot, que tira es veis en es clot (1964, 1 font)

243. Març, marçot, s'emporta la vella de la vora del foc, i la jove si pot (1999, 3 fonts)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Març». Web.
Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de març». Web.
(1999): Dites, proverbis i refranys «Dites relacionades amb el temps». Web.

244. Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, posa la vella al clot i a la jove si pot | Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot | Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot, i manlleva tres dies a l'abril per no deixar-ne fil.

245. Març, marçot, tira la vella al clot i a la jove si pot, i manlleva tres dies a l'abril per no deixar-ne fil (2003, 1 font)

Sinònim: Març, marçot, posa la vella al clot i a la jove si pot.

246. Març, marçot, tira la vella al clot i la jove si pot (1992, 1 font)

250. Sóc el març, marçot, que em revenjo de tot (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

251. —Març, Marçot, / que cap ovella m'has mort. / —Manllevaré dos dies a l'Abril / i ten mataré més de mil (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 65. L'Avenç.
Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot

Tocat del bolet (2019) «Refranys del mes de març»

Març, marçot, mata la vella a la vora del foc, i la jove, si pot

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte