Per Santa Llúcia, un pas de puça

196 recurrències en 131 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. A Santa Llucia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal (2010, 1 font)

2. A Santa Llucia, allarga el dia un pas de puça. A Nadal, un pas de pardal (2010, 1 font)

3. A Santa Llusia un pas de pusa, á Nadal un pas de pardal, als Reys bobo es qui no hu coneix, á Sant Antoni un pas de dimoni, á Santa Agnés una hora mes (1910, 1 font)

4. A Santa Lluça (per Llúcia) un pas de puça, a Nadal un pas de pardal (1985, 1 font)

Allarga el día.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 14. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

5. A Santa Llúcia / a pas de puça (1979, 1 font)

6. A Santa Llúcia [creix el dia], un pas de puça (2010, 1 font)

Lloc: Alginet (Ribera Alta).

Correu / Greus, Àlan (2010). Correu electrònic.

7. A Santa Llúcia creix el dia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal i a Sant Vicent de la Roda creix el dia una hora (2010, 1 font)

8. A Santa Llúcia un pas de puça / a Nadal un pas de pardal / A Sant Antoni un pas de dimoni/ I a Sant Vicent de la Roda el dia allarga una hora (2013, 1 font)

9. A Santa Llúcia un pas de puça, / a Nadal un pas de pardal; / per Sant Antoni, un pas de dimoni, / i a Sant Blai, un pas de cavall (1987, 1 font)

10. A Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal i a Sant Vicent de la Roda allarga el dia una hora (2010, 1 font)

11. A Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, Als Reis bèstia qui no ho coneix (2008, 1 font)

12. A Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, a Reis bèstia qui no ho coneix (2010, 1 font)

13. A Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, als Reis bobo és qui no ho coneix, a Sant Antoni un pas de dimoni, a Santa Agnés una hora més (2003, 1 font)

14. A Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, als Reis bèstia qui no ho coneix (2008, 1 font)

15. A Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, i a Sant Vicent de la Rosa allarga el dia una hora (2010, 1 font)

Lloc: València (Horta).

Correu / March Cortina, Josep Antoni (2010). Correu electrònic.

16. A Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça (1993, 1 font)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. A», p. 61. Ajuntament de Quart.

17. A Santa Llúcia, un pas de pulça [creix lo dia] (1995, 1 font)

18. A Santa Llúcia, un pas de pusa; a Nadal un pas de pardal (2010, 1 font)

21. A Santa llúcia creix el dia un pas de puça, i per Nadal un pas de gall (2010, 1 font)

Lloc: Xixona (Alacantí).

Rosa Maria (2010): El meu poble «Els refranys i frases fetes, I». Web.

22. A Santa llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, i a la fireta (St. Antoni) una horeta (0 fonts)

24. A santa Llúcia un pas de puça, a nadal un pas de pardal i als reis bestia el qui no coneix (2010, 1 font)

25. A santa Llúcia, allarga el dia un pas de puça; a Nadal, un pas de pardal (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 95. Editorial l'Esquer.

26. A santa Llúcia, un pas de pulsa (1983, 1 font)

27. El dia s'allarga: Per Santa Llúcia, un pas de pussa; per Nadal, un pas de pardal; per Sant Esteve, un pas de llebre; pels Reis, un pas de vell; per Sant Joan el dia més gran, i passat Tots Sants els dies son germans (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre l'oratge». Web.

28. El dia, per Santa Llúcia un pas de puça i per Nadal un pas de pardal (2010, 1 font)

29. Per Sant Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre (2010, 1 font)

30. Per Sant Llúcia, creix el dia un pas de puça (2009, 1 font)

Vanessa (2009): El bagul de les lletres «Dites i refranys del mes de desembre». Web.

31. Per Santa LLucia un pas de puça, per Nadal un pas de Pardal i per sant Esteve un pas de llebre (2010, 1 font)

32. Per Santa Llucia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal i per Sant Esteve un pas de llebre (2010, 1 font)

33. Per Santa Llucia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre (2010, 1 font)

35. Per Santa Llucia un pas de puça. Per Nadal un pas de pardal. Per Sant Esteve, un pas de llebre i per any nou un pas de bou (2008, 1 font)

36. Per Santa Llucia, un pas de pussa (1916, 2 fonts)

37. Per Santa Llùcia un pas de puça (2010, 1 font)

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

38. Per Santa Llúcia (13 desembre), pas de puça; per Nadal, pas de pardal; per Sant Esteve, pas de llebre (2011, 1 font)

39. Per Santa Llúcia (7 de gener), creix el dia un pas de puça (1980, 1 font)

I pel que es refereix a l'allargament o acurtament de l'hora de fer-se de dia o de fer-se de nit, segons anem cara a l'estiu o cara a l'hivern.

Lloc: Ribera.

40. Per Santa Llúcia / un pas de pussa (1881, 1 font)

Bartrina d'Aixemús, Joaquim M. (1881): La meteorologia popular «I. Refrans y locucions populars referents als dotze mesos del any. Desembre», p. 21. Carrutxa.

41. Per Santa Llúcia / un pas de puça (1989, 1 font)

Lloc: Balsareny.

Escola Guillem de Balsareny (1989): Dites populars «Dites conegudes pels pares. mesos de l'any. Desembre. Més conegudes», p. 10. Escola Guillem de Balsareny.

42. Per Santa Llúcia allarga el dia un pam de puça, i per Nadal, un pam de pardal (2010, 1 font)

43. Per Santa Llúcia allarga el dia un pas puça i per Nadal un pas de pardal (2010, 1 font)

44. Per Santa Llúcia avança el dia una passa de puça i pel dia de Nadal un passa de gall (2010, 1 font)

45. Per Santa Llúcia creix el dia un pas de puça, per Nadal, un pas de pardali per Santa Paula un pas de guatla (2010, 1 font)

46. Per Santa Llúcia el dia avança un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre (2009, 1 font)

Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de desembre». Web.

47. Per Santa Llúcia pas de puça i per Nadal pas de pardal (2010, 1 font)

48. Per Santa Llúcia pas de puça, per Nadal pas de pardal (2010, 1 font)

50. Per Santa Llúcia un pas de pusa; per Nadal, un pas de pardal; per Sant Esteve un pas de llebre; per Sant Antoni, u pas de dimoni; per Sant Vicens, el sol salta pels torrents (2010, 1 font)

Correu / Fernández López, Jordi (2010). Correu electrònic.

51. Per Santa Llúcia un pas de pussa; per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebra, per Any nou un pas de bou, per Sant Silvestre, per la porta o per la finestra y pels Reys ase es qui no'u coneix (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

52. Per Santa Llúcia un pas de pussa; per Nadal un pas de pardal; per Sant Esteve un pas de llebre; per Any nou un pas de bou; per Sant Antoni un pas de dimoni; per Sant Silvestre per la porta ó la finestra; pe'ls Reys ase es qui n'ho coneix; per Sant Pau… (1886, 1 font)

Sinònim: … l'hora hi cau y per Sant Matías son tant llargas las nits com los días.

Equivalent en castellà: Por San matías / Iguala la noche con el día (Extremadura) | San Matías Marzo á los cinco días, / entra el sol por las umbrías, / calienta las aguas frías / y cantan las cotubías (Extremadura).

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 178. Centre Excursionista de Catalunya.

53. Per Santa Llúcia un pas de puça (1988, 6 fonts)

Lloc: Carcaixent.

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent.

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

54. Per Santa Llúcia un pas de puça i per Nadal un de pardal (1 font)

S'allarga el dia.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Desembre», p. 202. Web.

55. Per Santa Llúcia un pas de puça, etc. (2010, 1 font)

56. Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal (2010, 2 fonts)

Curiosament aquesta cantarella la sol acabar en castellà:…por San Antón, a las cinco con sol.

Lloc: Bocairent (Vall d'Albaida).

Correu / Palou, Jordi (2010). Correu electrònic.

57. Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal i per Sant Esteve un pas de llebre (2010, 1 font)

58. Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre (2016, 1 font)

59. Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre, per any nou un pas de bou (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre els ocells. Dites sobre els pardals». Web.

60. Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per Sant Vicent de la Roda el dia creix una hora (2010, 1 font)

61. Per Santa Llúcia un pas de puça, per nadal un pas de pardal (2010, 1 font)

62. Per Santa Llúcia un pas de puça. Per Nadal un pas de pardal (1 font)

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Santoral. Desembre», p. 204. Web.

64. Per Santa Llúcia un pas de puça. Per Nadal un pas de pardal. Per Sant Esteve, un pas de llebre i per any nou un pas de bou (2008, 1 font)

65. Per Santa Llúcia un pas de puça. Per Nadal un pas de pardal. Per sant Esteve un pas de llebre (1990, 1 font)

Any Nou un pas de bou. Per sant Antoni un pas de dimoni.

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 121. Museu Arxiu de Sentmenat.

66. Per Santa Llúcia un pas de puça; per Nadal un pas de gall; per Ninou un pas de bou, i per Reis mitja hora creix (1999, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Desembre». Web.
Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del mes de desembre». Web.

67. Per Santa Llúcia un pas de puça; per Nadal un pas de pardal; i per Reis burro és qui no ho coneix (1999, 3 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Desembre». Web.
Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del mes de desembre». Web.

69. Per Santa Llúcia, allarga el dia un pas de puça, / per Nadal, un pas de pardal, / per Sant Esteve, un pas de llebre, / per any nou, un pas de bou / per reis, un pas d'anyell / i per Sant Antoni, un pas de dimoni (2010, 1 font)

70. Per Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça (1980, 3 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIX. El pas del temps. El dia i la nit», p. 140. Pagès Editors.

13 de desembre.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Desembre», p. 68. Editorial Sargantana.

13 de desembre.

Lloc: Ribera.

71. Per Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça; no creix ni disminueix fins que el Nen Jesús no neix (1999, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Desembre». Web.
Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del mes de desembre». Web.

72. Per Santa Llúcia, creix el dia un pas de puça; no creix ni disminueix, fins que el Nen Jesús no neix (1999, 1 font)

75. Per Santa Llúcia, pas de puça (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Dels dies, els mesos i l'any. El clima», p. 59. Web.

76. Per Santa Llúcia, pas de puça, per Nadal pas de pardal, I per Reis, ase és qui no ho coneix (2010, 1 font)

77. Per Santa Llúcia, pas de puça; / per Nadal, pas de pardal; / per Sant Esteve, pas de llebre (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «Del temps», p. 23. Autoedició.

78. Per Santa Llúcia, un pas (o un salt) de puça (1999, 1 font)

S'allarga el dia.

79. Per Santa Llúcia, un pas de pusa; per Nadal, un pas de pardal (2010, 1 font)

80. Per Santa Llúcia, un pas de puç; per Nadal un pas de pardal (2020, 1 font)

Lloc: Eivissa.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Ibiza». Blogger.

81. Per Santa Llúcia, un pas de puça (1982, 21 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Desembre», p. 13. Ajuntament de Cocentaina.

Dia 19: El dia s'allarga una mica pel vespre, tot i que encara s'escurça una mica pel matí.

Armengol Llobet, Joaquim (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el calendari. Desembre». Web.

Avui és Santa Llúcia i la dita popular diu que el dia comença a créixer. Si bé és cert que el sol es pon una mica mica més tard que ahir, també ha sortit una mica mica més tard. Comptat i debatut, doncs, encara no creix. L'allargament és més perceptible de Reis endavant, quan la gent diu aquella frase: ‘Ara ja s'hi coneix, amb el dia.'.

És el 13 de desembre. Al matí el dia es continua escurçant (el sol surt a les 8.09, un minut més tard que no pas ahir), però al vespre s'allarga un xic (el sol es pon a les 17.23, un minut més tard que no ahir).

El que no pot dir-se, perquè és totalment incorrecte, és «Per Santa Llúcia, un pas de puça», cosa que fa molta gent, ja que es tracta d'un refrany molt antic, d'abans de la reforma.

Casademont i Comas, Emili (2008): Emili Casademont i Comas «Advent, temps del vent». Web.
Catalunya Ràdio / "Parlem del. Catalunya Ràdio.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Desembre». Web.

13 de desembre.

Lloc: Alt Pirineu.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

Al santoral ja fa anys que és el dia 13 de desembre, i el dia creix a partir del 22, ja que el 21 es considera el dia més curt de l'any.

Lloc: Ribagorça (Franja de Ponent).

Francino, Glòria (2016): Temps de Franja digital, 26, Any 17, març de 2016, p13 «Per Sant Antoni de Giner una hora avança el traginer », p. 13. Temps de Franja digital.

Utilitzat sobretot per la gent de camp per recordar que al voltant d'aquesta data es produeix un escurçament del dia.

Avui l'esmentat refrany pot resultar equívoc ja que Santa Llúcia s'escau el 13 de desembre, moment en què encara la claror del dia s'escurça. Abans santa Llúcia era el 22 de desembre.

Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del mes de desembre». Web.

A partir del solstici d'hivern, s'allarguen les hores de dia i comença a fer-se perceptible.

Sinònim: Per Santa Llúcia, minva la nit i creix el dia.

Equivalent en castellà: Día de Santa Lucía, mengua la noche y crece el día.

Lloc: Penedès.

Santa Agnés és el 21 de gener.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

82. Per Santa Llúcia, un pas de puça / per Nadal, un pas de pardal / per Any Nou, un pas de bou / per Sant Julià, un pas de marrà / per Sant Antoni un pas de dimoni (1987, 1 font)

Lloc: La Bisbal d'Empordà.

Servei Municipal de Català de la Bisbal d'Empordà (1987): Passat el sant, passada la festa. recull de refranys que fan referència als noms de persona «Si del dia vols profit, que no et trobi el sol al llit», p. 6. Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

83. Per Santa Llúcia, un pas de puça allarga el dia; per any nou, un pas de bou; per los Reis, tan mala ves (1996, 1 font)

La darrera clàusula fa de mal interpretar, car «tan mala ves» no s'assembla gaire a les codificacions conegudes d'aquest proverbi.

Sinònim: Per sancta Lúcia, un pas de puça alarga el dia, por año nou un pas de bou, por los Res, tan mala ves.

Equivalent en castellà: El Catalán. De otra manera, por sant Andrés cresce el dia es no es. Por sancta Lucia un passo de gallina, por Navidad, quien quiera lo verá.

Font: Hernán Núñez (1555:p.96).

84. Per Santa Llúcia, un pas de puça i per Nadal, un pas de pardal (2010, 1 font)

85. Per Santa Llúcia, un pas de puça, per Nadal un pas de pardal (2004, 1 font)

Es refereix a com s'allarga el dia.

Lloc: Lleida.

86. Per Santa Llúcia, un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre, i pels Reis ruc és qui no ho coneix (2004, 1 font)

Es refereix a l'allargament del dia.

Lloc: Lleida.

87. Per Santa Llúcia, un pas de puça, per Nadal, un pas de pardal (2004, 1 font)

Es refereix a com s'allarga el dia.

Lloc: Lleida.

88. Per Santa Llúcia, un pas de puça, per Nadal, un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre i pels Reis ruc és qui no ho coneix (2004, 2 fonts)

Es refereix a com s'allarga el dia.

Lloc: Lleida.

Es refereix a com s'allarga el dia.

Lloc: Lleida.

89. Per Santa Llúcia, un pas de puça, per Nadal, un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre, i pels Reis ruc és qui no ho coneix (2004, 1 font)

Es refereix a com s'allarga el dia.

Lloc: Lleida.

90. Per Santa Llúcia, un pas de puça. Per Nadal, un pas de pardal. Per Sant Esteve, un pas de llebre (2010, 1 font)

91. Per Santa Llúcia, un pas de puça. Per Nadal, un pas de pardal. Per Sant Esteve, un pas de llebre. Per Sant Antoni, un pas de dimoni (2010, 2 fonts)

Aquest el deia la meva besàvia, de Pals.

Lloc: Pals (Baix Empordà).

Correu / Macià, Carme (2010). Correu electrònic.

92. Per Santa Llúcia, un pas de puça; (13 de desembre) (2010, 1 font)

Arimany i Juventeny, Joan (2010): El Far de Puig-agut «Curiositats de calendari: Per Santa Llúcia, un pas de puça?». Web.

93. Per Santa Llúcia, un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal (2009, 3 fonts)

Aquest refrany, amb diverses varietats, fa referència a l'augment de la durada del dia, que per Santa Llúcia augmentaria només una micona i per Nadal ja es notaria més.

Tanmateix, això no respon a la realitat. Per Santa Llúcia, que se celebra el 13 de desembre, els dies encara s'escurcen i és a voltants del 21, amb els solstici d'hivern, quan comencen a allargar-se.

Equivalent en francès: À la Sainte Luce, les jours croissent du saut de puce.

Basseta (2009): Basseta «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

Aquest refrany, amb diverses varietats, fa referència a l'augment de la durada del dia, que per Santa Llúcia augmentaria només una micona i per Nadal ja es notaria més.

Tanmateix, això no respon a la realitat. Per Santa Llúcia, que se celebra el 13 de desembre, els dies encara s'escurcen i és a voltants del 21, amb els solstici d'hivern, quan comencen a allargar-se.

Equivalent en italià: A Santa Lucia accurcia la notti e allonga la dia.

Basseta (2009): Basseta «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

Aquest refrany, amb diverses varietats, fa referència a l'augment de la durada del dia, que per Santa Llúcia augmentaria només una micona i per Nadal ja es notaria més.

Tanmateix, això no respon a la realitat. Per Santa Llúcia, que se celebra el 13 de desembre, els dies encara s'escurcen i és a voltants del 21, amb els solstici d'hivern, quan comencen a allargar-se.

Equivalent en italià: A Santa Lucia accurcia la notti e allonga la dia [Calàbria].

Basseta (2009): Basseta «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

Aquest refrany, amb diverses varietats, fa referència a l'augment de la durada del dia, que per Santa Llúcia augmentaria només una micona i per Nadal ja es notaria més.

Tanmateix, això no respon a la realitat. Per Santa Llúcia, que se celebra el 13 de desembre, els dies encara s'escurcen i és a voltants del 21, amb els solstici d'hivern, quan comencen a allargar-se.

Equivalent en gallec: Por Santa Lucía mengua a noite e medra o dia.

Basseta (2009): Basseta «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

Aquest refrany, amb diverses varietats, fa referència a l'augment de la durada del dia, que per Santa Llúcia augmentaria només una micona i per Nadal ja es notaria més.

Tanmateix, això no respon a la realitat. Per Santa Llúcia, que se celebra el 13 de desembre, els dies encara s'escurcen i és a voltants del 21, amb els solstici d'hivern, quan comencen a allargar-se.

Equivalent en francès: À la Sainte Luce, les jours croissent du saut de puce.

Piqueras, Mercè (2009): La lectora corrent «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

Aquest refrany, amb diverses varietats, fa referència a l'augment de la durada del dia, que per Santa Llúcia augmentaria només una micona i per Nadal ja es notaria més.

Tanmateix, això no respon a la realitat. Per Santa Llúcia, que se celebra el 13 de desembre, els dies encara s'escurcen i és a voltants del 21, amb els solstici d'hivern, quan comencen a allargar-se.

Equivalent en italià: A Santa Lucia accurcia la notti e allonga la dia.

Piqueras, Mercè (2009): La lectora corrent «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

Aquest refrany, amb diverses varietats, fa referència a l'augment de la durada del dia, que per Santa Llúcia augmentaria només una micona i per Nadal ja es notaria més.

Tanmateix, això no respon a la realitat. Per Santa Llúcia, que se celebra el 13 de desembre, els dies encara s'escurcen i és a voltants del 21, amb els solstici d'hivern, quan comencen a allargar-se.

Equivalent en italià: A Santa Lucia accurcia la notti e allonga la dia [Calàbria].

Piqueras, Mercè (2009): La lectora corrent «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

Aquest refrany, amb diverses varietats, fa referència a l'augment de la durada del dia, que per Santa Llúcia augmentaria només una micona i per Nadal ja es notaria més.

Tanmateix, això no respon a la realitat. Per Santa Llúcia, que se celebra el 13 de desembre, els dies encara s'escurcen i és a voltants del 21, amb els solstici d'hivern, quan comencen a allargar-se.

Equivalent en gallec: Por Santa Lucía mengua a noite e medra o dia.

Piqueras, Mercè (2009): La lectora corrent «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

94. Per Santa Llúcia, un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal; per Sant Esteve, un pas de llebre; per sant Antoni, un pas de dimoni (2010, 1 font)

Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.

95. Per Santa Lucia un pas de puça / Per Nadal un pas de pardal / Per l'any nou un pas de bou / i pels Reis, boig qui no ho coneix (2010, 1 font)

96. Per Santa-Llucia / Lo dia s'allarga d'un pas de pussa; / Per Nadal / D'un pas de pardal; / Pels Reys / Es boig qui no ho coneix (1882, 1 font)

97. Per santa Llucia el dia creix un salt de puça, per Nadal un salt de pardal (2010, 1 font)

Lloc: Conflent (Catalunya Nord).

Correu / Casulleras, Marta (2010). Correu electrònic.

98. Per santa Llucia un pas de pussa, per Nadal un pas de pardal, per sant Esteve un pas de llebra, per any nou un pas de bou (1900, 1 font)

Fins á l'endemá de santa Llucia no s'allarga'l dia per la tarde, pro segueix escursantse pel matí, fins á la diada dels sants Reys. Comptat pels dos caps, los jorns 19, 21, 23 y 25 de decembre son los mes curts del any y fins al 30 del dit mes no.

Comença á escursarse lanit. Los castellans diuen….

Equivalent en castellà: En principio y fin de año, crece el dia pasa á paso.

99. Per santa Llucia un pas de puça (2010, 1 font)

100. Per santa Llucia un pas de puça i per nadal un pas de pardal (2010, 1 font)

102. Per santa Llúcia / creix el dia un pas de puça (1951, 1 font)

Lloc: Val., Cat.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de desembre. 13 de desembre. Santa Llúcia», p. 148. Editorial Barcino.

103. Per santa Llúcia creix el dia un pas de puça (2010, 1 font)

Http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/12/12/desembre-assolellat-et-treguis-capa-costat/627773.html.

Munar i Munar, Felip (2010): Diario de Mallorca «Costumari popular. Ni en desembre assolellat et treguis la capa del costat». Web.

104. Per santa Llúcia creix el dia un pas de puça; no creix ni disminueix fins que el Nen Jesús no neix (1951, 1 font)

106. Per santa Llúcia pas de puça, per Nadal pas de pardal, i per sant Esteve pas de llebre (2010, 1 font)

107. Per santa Llúcia pas de puça, per Nadal, pas de pardal (2010, 2 fonts)

Lloc: Alcoi (Alcoià).

Correu / Anna (2010). Correu electrònic.

108. Per santa Llúcia s'allarga el dia un pas de puça (1994, 1 font)

(El tretze de desembre). Vet ací una relació de dates amb el perllongament o escurçament del dia.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «2. Hivern 2.7.3 Refranys de desembre», p. 39. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

109. Per santa Llúcia un pas de pussa, per Nadal un pas de pardal i per Sant Esteve un pas de llebre (2010, 1 font)

110. Per santa Llúcia un pas de puça (1951, 5 fonts)

Refrany erroni. Abans de la correcció gregoriana del calendari, el dia de santa Llúcia s'esqueia el 23 de desembre; dos dies després del solstici d'hivern, que és el dia de sant Tomàs, el 21.

L'any 1582 es traslladà santa Llúcia al dia 13, abans del solstici i quan la claror solar encara minva.

Al·ludeix a la llargada del dia. Proverbi de creació anterior a la reforma gregoriana del calendari.

Al calendari julià, santa Llúcia s'esqueia el dia 23 de desembre, després de sant Tomàs (21), que és el dia més curt de l'any. Gregori XIII decidir esmenar l'error del calendari julià el 1582.

S'allarga el dia.

Lloc: Garrigues.

Ara és el 13 de desembre, però abans del calendari gregorià era el 23 de desembre.

L'hivern comença el 22 de desembre i és a partir d'aquest dia que comença a allargar-se el dia. Abans s'esqueia el 23 de desembre. El 1582, el Papa Gregori XII establí el calendari gregorià perpetu.

Aquests dia és costum d'anar a veure les oques del claustre de la catedral de Barcelona. La llegenda diu que aquests animals van avisar Llúcia que els romans anaven a empresonar-la.

Moya, Bienve (2009): Bienve Moya «Calendari d'Advent. Dia 13. Santa Llúcia. Les oques de la Catedral». Web.

111. Per santa Llúcia un pas de puça (13 desembre) (1986, 1 font)

I és així, tal com és veritat que el setembre es fa fosc a les sis, l'octubre a les cinc, i a dos quarts de cinc a últims de novembre, però ve el desembre, i el poble diu que avança el dia. Es pon el sol un lapse de temps imperceptible, però avança.

112. Per santa Llúcia un pas de puça i per Nadal un pas de pardal (1977, 2 fonts)

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

113. Per santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal (2010, 1 font)

114. Per santa Llúcia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal i per Sant Esteve un pas de llebre (2010, 1 font)

115. Per santa Llúcia un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal; per Sant Esteve, un pas de llebre; per Reis un pas d'anyell; per Sant Antoni, un pas de dimoni (2009, 2 fonts)

El refrany de Santa Llúcia i el pas de puça sol formar part d'una tirallonga que relaciona determinades dates amb la durada del dia.

Basseta (2009): Basseta «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

El refrany de Santa Llúcia i el pas de puça sol formar part d'una tirallonga que relaciona determinades dates amb la durada del dia.

Piqueras, Mercè (2009): La lectora corrent «Per Nadal, un pas de pardal». Web.

116. Per santa Llúcia, allarga el dia un pas de puça, / per Nadal, un pas de pardal, / per sant Esteve, un pas de llebre, / per Ninou, un pas de bou, / pels Reis, un pas d'anyell, / per sant Antoni, un pas de dimoni (1996, 1 font)

Aquesta dita multimembre s'ha mantingut vigent, amb diverses variants en funció de les festivitats corresponents de l'inici de l'hivern.

117. Per santa Llúcia, creix el dia un pas de puça; no creix ni disminueix, fins que el Nen Jesús no neix (1983, 1 font)

El dia que el Sol s'eleva menys en el zenit, és el dia de sant Tomàs, 21, i per tant, dos dies més tard, la llargada de la claror era comparable, als ulls populars amb una passa de puça.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català V «13 de desembre. Santa Llúcia», p. 888. Salvat, S.A. de Ediciones.

118. Per santa Llúcia, lo dia s'allarga d'un pas de puça; per Nadal, d'un pas de pardal; pels Reis, és bèstia qui no ho conei (2011, 1 font)

119. Per santa Llúcia, un pas de puça (1951, 13 fonts)

El dia que el Sol s'eleva menys en el zenit, és el dia de sant Tomàs, 21, i per tant, dos dies més tard, la llargada de la claror era comparable, als ulls populars amb una passa de puça.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català V «13 de desembre. Santa Llúcia», p. 888. Salvat, S.A. de Ediciones.

Sinònim: Per santa Llúcia, un salt de puça.

A partir del dia de sant Tomàs, el dia s'allarga.

Gimeno, Antoni; Roure, Amadeu (1982): Desembre. N. 62 «Refranys i Tradicions d'un Mes», p. 33. Graó Editorial.

Refranys.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

Lloc: Vic (Osona).

Amades, al 'costumari' diu que fins a la introducció del calendari gregorià, a finals del s.XVI, la festa de santa Llúcia era celebrada el 23 de desembre, quan el sol ja havia fet un pas de puça respecte al dia més curt de l'any, que era i és el 21.

Pons, Agustí: Avui «"Figures, paisatges". "Santa Llúcia"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 36. Web.

Vegem com el poble explica i gradua les hores de claror a través de l'any, dient quant s'allarga el dia.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

120. Per santa Llúcia, un pas de puça i per Nadal un pas de pardal (2010, 1 font)

121. Per santa Llúcia, un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per sant Esteve un pas de llebra, i per Reis, ase és qui no ho coneix! (2010, 1 font)

122. Per santa Llúcia, un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per sant Esteve un pas de llebre (2010, 1 font)

123. Per santa Llúcia, un pas de puça; per Nadal, un pas de pardal; per sant Esteve, un pas de llebre; per Ninou, un pas de bou; per reis, un pas d'anyell; per sant Antoni, un pas de dimoni (1996, 1 font)

124. Per santa Llúcia, un salt de puça (1951, 1 font)

Sinònim: Per santa Llúcia, un pas de puça.

125. Per santa Llúcia, un salt de puça, per Nadal un salt de gall, per Cap d'Any un pas de bou, per Reis mitja hora creix (1992, 1 font)

126. Per santa Llússia un pas de puça, per Nadal un pas de pardal, per sant Esteve un pas de llebre, per Reis ruc és qui no ho coniex i per Sant Antoni de gener, ja es pot llogar un jornaler (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

127. Per santa llucia el dia avanca d'un pas de puça, per nadal d'un pas de pardal, pel reys es boig qui no hi coneix (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

128. Per santa llucia el dia creix d'un pas de puça, per nadal d'un pas de pardal (2010, 1 font)

Correu / Nöel, Alba (2010). Correu electrònic.

129. Per santa llucia un pas de puça per nadal un pas de pardal per sant esteve un pas de llebre per l'any nou un pas de bou per sant'antoni un pas de demoni (2010, 2 fonts)

Lloc: L'Alguer (Sardenya).

Correu / Guingueta, de l'Alguer (2010). Correu electrònic.

131. Santa llúcia, pas de puça / Per Nadal pas de pardal / Per Sant Esteve pas de llebre (2010, 1 font)