A l'abril no et llevis fil

199 recurrències en 148 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

1. A l'abril no em toco ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

2. A l'abril no es descobris ni d'un fil (2010, 1 font)

Lloc: Cotlliure - Rosselló.

3. A l'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

Lloc: Alfara de l'Horta (Horta).

4. A l'abril no et llevis fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

6. A l'abril no et llevis un fil (1997, 1 font)

Sinònim: Fins a setanta d'abril no et llevis un fil | Pel mes d'abril no et llevis un fil | Per l'abril no et llevis un fil.

Equivalent en castellà: Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo (y si el tiempo es importuno, hasta el cuarenta y uno, o y si junio es ruín, hasta el fin).

9. A l'Abril no et treguis cap fil (1987, 1 font)

Lloc: Bot (Terra Alta).

12. A l'abril no te llevis ni un fil (1996, 1 font)

Lloc: S'Arenal.

Alzamora Bisbal, Jaume (1996): S'Unió de S'Arenal, 110 «Espigolant dins l'antigor (X). Temps», p. 32. S'Unió de S'Arenal.

14. A l'abril no te'n tragues ni un fil (2009, 1 font)

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Abril», p. 11. PDF.

16. A l'abril, / no me'n llevo fil; / al maig, / així com vaig (1936, 1 font)

Amb tan mal record, amb la complicitat que l'abril presta al març, qui s'atrevirà a jugar amb el fred d'abril?

Sinònim: Per l'abril, / de roba ni un fil | Per l'abril, / no te'n treguis fil.

17. A l'abril, no em toco ni un fil (1986, 1 font)

Els bruscs canvis de temperatura són temibles en aquest mes.

18. A l'abril, no et llaves ni un fil (2009, 1 font)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.

20. A l'abril, no et lleves un fil (2010, 2 fonts)

Lloc: Tavernes de la Valldigna (La Safor).

Vol dir que la pluja d'aquest mes és molt beneficiosa.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

21. A l'abril, no et llevis fil (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Abril», p. 238. Edicions Tres i Quatre.

22. A l'abril, no et llevis ni un fil (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues. Abril», p. 50. Editorial Virgili & Pages.

23. A l'abril, no et treguis ni un fil (2009, 1 font)

Aupí, Núria (2009): Núria Aupí «L'abril en dites». Web.

24. A l'abril, no me'n llevo fil; al maig així com vaig (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Maig». Web.

25. A l'abril, no me'n llevo fil; al maig, així com vaig (1987, 2 fonts)

Cal ser prudent i continuar portant roba d'abric perquè encara pot fer fred.

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

26. A l'abril, no me'n toc fil; al maig, si ho faig o no ho faig (2003, 1 font)

27. A l'abril, no te'n llevis un fil (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

29. Abril no et lleves fil i Maig vas com vas (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 9. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

31. Abril, no et llevis un fil (1984, 1 font)

Molts de dies encara fa fred.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Astronomia. Meteorologia», p. 150. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

32. Abril, no't llevos fil (1983, 1 font)

Lloc: Matarranya.

33. Al Abril no 't toque ni un fil (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

34. Al abril no m'en llevo fil, y al matj, axís m'en vatj (1900, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Abriles y condes, los más son traidores.

Equivalent en castellà: Al principio ó al fin, abril suele ser ruin.

Equivalent en portuguès: Em abril, queime a velha o carro e o carril.

Equivalent en castellà: Humedades de abril, malas son de salir.

Equivalent en castellà: No te ligeres de ropa, hasta después de la tropa.

Sinònim: Fins passat el més d'abril no't tens de trèure ni un fil | A Cuba, vestits de dril, suen la conna (Ramon Ramon).

Equivalent en castellà: Hasta el cuarenta de mayo (10 de juny) no te quites el sayo; y si el junio es ruin, hasta el fin (el tiempo es importuno, hasta el cuarenta de junio).

Los Galileos: Es dir: fins a l'Ascensió, perquè en aquèst dia en la missa se fa menció dels Galilèus.

Equivalent en castellà: No dejes los pellejos (la çamarra), hasta que vengan los Galileos.

De: Pepratx.

Equivalent en francès: Au mois d'avril, ne t'alleges d'un fil.

Equivalent en italià: Finchè al giugno giungerai l'abito non cangerai.

Equivalent en llatí: Ne properes, arcet quae frigus, ponere vestem.

36. Al mes d'abril no et llevis ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

37. Al mes d'abril no te'n lleves ni un fil (1992, 1 font)

Sinònim: Per l'abril, no te'n toques fil.

39. Al mes d'Abril no't lleves ni un fil (1898, 1 font)

Refrán que adverteix que, fins passat l'abril, un no s'afluixi de roba perque encara sol fer fret pera refredarse.

Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 51 (11 juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 2. Revista Lo Mestre Titas.

40. Al mes d'abril, no et treguis un fil; / al mes de maig, treu-te el que et plau (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil; / au mois de mai, sors ce qui te plaît.

Lloc: Catalunya del Nord.

41. Al mes d'Abril, no te'n llevis ni un fil, o pel mes d'Abril, no te'n toquis ni un fil (1914, 1 font)

Sinònim: Al pobre, tothom li va a sobre | Poeta pobre no fa bon vers.

Equivalent en castellà: Hasta cuarenta de Mayo no te quites el sayo.

43. Durant l'Abril no et toquis ni un fil; al Maig si ho faig, si no ho faig i al Juny la màniga fora del puny (2010, 1 font)

Correu / Angrill, Agustí (2010). Correu electrònic.

44. En abril / no et lleves fil (1951, 1 font)

Lloc: País Valencià.

45. En abril / no me'n toco fil, / i pel maig / si ho faig no ho faig (1951, 1 font)

La primera part es troba també en el refrany IV, 89b.

Lloc: Vallès.

Font: Farnés Parem. 40.

46. En abril no et lleves fil (1980, 5 fonts)

Llevar-se fil = llevar-se roba.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Abril», p. 700. Web.

Lloc: Albal (Horta).

Hernández Sanchis, Jesús-Emilio (1980): Refraner albalenc «Refraner», p. 9. Anubar Ediciones.

No convé arromangar-se ni desabrigar-se per por d'algun refredat.

Lloc: País Valencià.

Font: C.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «3. Primavera 3.6.3. Refranys d'abril», p. 84. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

De: Martí Gadea.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «E», p. 141. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

49. En Abril no et lleves un fil (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys sobre l'oratge». Web.

51. En abril no me'n toco fil i pel maig si ho faig no ho faig (1990, 1 font)

Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 383. L'Aixernador Edicions.

52. En Abril no pòrtes fil (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 92. Editorial Arte y Letras.

53. En abril no portes fil (1989, 1 font)

De: Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «E», p. 141. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

55. En abril no te lleves ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: València (L'Horta).

56. En abril, no et llaves ni un fil (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

58. En abril, no et lleves ni un fil (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 87. Editorial l'Esquer.

60. En abril, no te lleves fil (1993, 4 fonts)

Que no et refies de la calor de la primavera i et lleves la jaqueta que de sobte et trobes amb un dia fresc encara.

Lloc: Cabanyal, València.

Correu / Navarro Peiró, Josep Lluís (2010). Correu electrònic.

Indica que encara fa fred i cal dur roba.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

61. En el mes d'abril no ten' lleves ni un fil (1805, 1 font)

Ref. qu' ensenya que no convé alleujerarse de roba ántes de tèmps.

Equivalent en castellà: Hasta quarenta de mayo no te quites el sayo.

Ref. qu' ensenya que no convé alleujerarse de roba ántes de tèmps.

Equivalent en llatí: Ne properes, arcet quae frigus, ponere vestem.

62. En el mes d'abril, no et lleves ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: València (L'Horta).

63. En l'abril no te'n llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

64. En tot l'abril, no et treguis ni un fil (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues. Abril», p. 48. Editorial Virgili & Pages.

66. Fins a coranta d'es bril, / no et llevis un fil (1951, 1 font)

Alguns diuen: «Fins a setanta...».

Lloc: Mallorca.

67. Fins a coranta d'es bril, no et llevis un fil (2020, 1 font)

Lloc: Mallorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Mallorca». Blogger.

68. Fins a l'abril no et lleves ni un fil (1989, 2 fonts)

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Dels dies, els mesos i l'any. El clima», p. 59. Web.

69. Fins a quaranta d'abril, no et llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

70. Fins a quaranta d'abril, no et llevis un fil (2008, 1 font)

El setanta d'abril correspon al quaranta de maig.

Sinònim: Fins al quaranta d'abril, no et llevis ni un fil | Fins a setanta d'abril, no et llevis ni un fil.

71. Fins a quaranta d'abril, no te llevis ni un fil (2002, 1 font)

Lloc: Artà.

72. Fins a quaranta d'abril, no te llevis un fil (2000, 3 fonts)

Lloc: Artà.

Lloc: Artà.

Refranes referidos al frío y las bajas temperaturas del mes. En el ámbito balear se centran en abril, en tanto que en áreas del interior peninsular se hacen extensivos al mayo Los adagios sobre la conveniencia de mantener la vestimenta de abrigo a o largo del mes constituyen algunos de los dichos meteorológicos populares más conocidos. De: Fuster.

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

74. Fins al quaranta d'abril no et lleves ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: Alcoi (Alcoià).

75. Fins al quaranta d'abril no et lleves un fil (2010, 1 font)

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

76. Fins al quaranta d'abril no et llevis fil (2003, 1 font)

78. Fins al quaranta d'abril, no et lleves un fil (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

79. Fins al quaranta d'abril, no et llevis ni un fil (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Jusqu'au quarante avril, ne t'enlève pas un fil.

Lloc: Catalunya del Nord.

80. Fins al trenta d'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

Lloc: Vila-real (Plana Baixa).

81. Fins el cinquanta d'abril no et treguis fil (2010, 1 font)

Lloc: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

82. Fins el coranta d'abril no et tocos un fil (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

83. Fins el quaranta d'abril no et lleves fil (2010, 1 font)

Lloc: Alginet (Ribera Alta).

84. Fins el quaranta d'abril no et lleves ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: L'Horta de València.

85. Fins el quaranta d'abril no et treguis ni un fil (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

86. Fins el quaranta d'abril, no et lleves del cos ni un fil (2003, 2 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

87. Fins el quaranta d'abril, no et lleves fil (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 87. Editorial l'Esquer.

88. Fins el trenta d'abril no et toquis ni un fil (1990, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

Lloc: Pla de l'Estany.

89. Fins passat el mes d'abril, no t'has de treure ni un fil (1992, 1 font)

Sinònim: Per l'abril, no te'n toquis fil.

93. Març i abril roba no et llevis ni un fil, si tal fas te'n penediràs (2019, 1 font)

Refranes referidos en el comportamiento climático entre los meses de marzo y abril. Marzo y abril son meses en los que el tiempo meteorológico adverso puede aparecer con facilidad y frecuencia, aconsejando los anteriores refranes que se tomen precauciones por la alta probabilidad de ser sorprendidos con días de tormentas. De: Fuster.

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

94. Març i Abril roba no te'n llevis ni un fil, si tal fas, te'n penediràs (2003, 1 font)

Lloc: Mallorca.

95. Mentre siguis a l'abril no et llevis (o no et treguis) ni un fil (2007, 1 font)

Sinònim: Fins al juny no et descordis el puny (o no et treguis el coll ni el puny).

96. Pe 'l Abril no t' llevis ni un fil (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 179. Centre Excursionista de Catalunya.

99. Pel Abril no't toquis ni un fil (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

101. Pel mes d'abril / no et toquis un fil; / pel maig / vés com vas; / pel juny / no prenguis consell de ningú; / i pel juliol, / qui es tapa és un mussol (1951, 1 font)

Comp. V, 89; VI, 19.

Font: Am. Cal. 62.

103. Pel mes d'abril no et treguis fil, pel maig ves com vas; pel juny no prenguis consell de ningú i pel juliol qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

104. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig ves com vas; pel juny no prenguis consell de ningú i pel juliol qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. D'indumentària vària», p. 138. Editorial Ausa.

105. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui en tapa és un mussol (2006, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juny». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Maig». Web.

106. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1951, 2 fonts)

A conseqüència de les variacions del mes d'abril, la parèmia aconsella que hom no afluixi la roba.

107. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú; i pel juliol, qui es tapa és un mussol (2019, 1 font)

Refrán referido al comportamiento climático de los meses de abril y sucesivos. El refrán de los diversos meses mencionados, aconseja los pasos a seguir en la indumentaria apropiada en los meses de primavera y verano. De: Amades.

108. Pel mes d'abril no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú; i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1989, 1 font)

A conseqüència de les variacions del mes d'abril, la parèmia ens aconsella que no s'afluixi la roba.

109. Pel mes d'abril, no et llevis fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De la indumentària. D'indumentària vària», p. 138. Editorial Ausa.

111. Pel mes d'abril, no et treguis ni un fil. Pel maig, vés com vas. Pel juny no prenguis consell de ningú. I pel juliol, qui es tapa és un mussol (1995, 1 font)

Predicció meteorològica a partir d'abril.

112. Pel mes d'abril, no et treguis un fil; pel maig, vés com vas; pel juny, no prenguis consell de ningú, i, pel juliol, qui es tapa és un mussol (1999, 1 font)

Aconsella com s'ha d'anar vestit segons la calor que faci.

113. Pel mes d'abril, no te'n toquis fil (1992, 1 font)

Sinònim: Per l'abril, no te'n toquis fil.

117. Per l'abril no et lleves fil. Pel maig ja vaig com vaig. Pel juny vaig com vull, i pel juliol, la figa al vol (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

118. Per l'abril no et lleves un fil (2021, 1 font)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

121. Per l'abril no et treguis ni un fil (2001, 3 fonts)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Abril». Web.

Lloc: Artà.

Jasire (2010): PowerPoint d'Internet «Dites i refranys d'abril ». Web.

122. Per l'abril no et treguis ni un fil... (1998, 1 font)

Lloc: Artà.

123. Per l'abril no et treguis un fil (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

125. Per l'abril no te'n toquis ni un fil (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

126. Per l'abril, / de roba ni un fil (1936, 1 font)

Amb tan mal record, amb la complicitat que l'abril presta al març, qui s'atrevirà a jugar amb el fred d'abril?

Sinònim: Per l'abril, / no te'n treguis fil | A l'abril, / no me'n llevo fil; / al maig, / així com vaig.

127. Per l'abril, / no te'n treguis fil (1936, 1 font)

Amb tan mal record, amb la complicitat que l'abril presta al març, qui s'atrevirà a jugar amb el fred d'abril?

Sinònim: Per l'abril, / de roba ni un fil | A l'abril, / no me'n llevo fil; / al maig, / així com vaig.

128. Per l'abril, de roba ni un fil (1987, 4 fonts)

Recomana prudència i encara no és bo llevar-se cap peça, perquè hi ha moltes hores de son.

Sinònim: Per l'abril, no et treguis ni un fil | Per lo mes d'abril, no te'n llevis fil | Per lo mes d'abril, no te'n toquis fil.

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Abril». Web.

Cal ser prudent i continuar abrigant-se perquè en aquest mes encara pot fer fred.

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

129. Per l'abril, no em llevo fil; i pel maig, així me'n vaig (2003, 1 font)

131. Per l'abril, no em llevo un fil; i pel maig, així me'n vaig (1999, 1 font)

Cal ser prudent i no posar-se encara roba d'estiu.

132. Per l'abril, no em toco un fil (1999, 1 font)

El temps encara no és prou calorós.

133. Per l'abril, no et decantis ni un fil (1989, 1 font)

Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «De teixits. Del tafetà, la tela i el fil», p. 60. Editorial Ausa.

134. Per l'abril, no et lleves ni un fil (2010, 4 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Abril», p. 56. Editorial Sargantana.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Abril», p. 700. Web.

Lloc: Burjassot (l'Horta de València).

135. Per l'abril, no et treguis fil (2003, 1 font)

136. Per l'abril, no et treguis ni un fil (1999, 8 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Quim Independentista Català (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el temps». Web.
Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Refranys i dites del mes d'abril». Web.
(2001): L'Estel «Dites relacionades amb el temps», p. 22. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Dites relacionades amb el temps», p. 31. Revista L'Estel.

137. Per l'abril, no et treguis un fil (1977, 4 fonts)

Lloc: Bellvís.

Carrilet (1977): Carrilet, 1 (1/1/1977) «Acudits i refranys populars sobre l'abril», p. 25. Revista Carrilet.

Lloc: Penedès.

140. Per l'abril, no te'n treguis (o no te'n toquis) fil (1999, 1 font)

Calser prudent i continuar abrigant-se perquè encara pot fer fred.

141. Per l'abril, no te'n treguis fil (1987, 1 font)

Cal no jugar amb el fred del mes d'abril (còmplice segons la rondalla de Romadriu del mes de març, que li presta deu dies més de fred).

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Influència del temps», p. 153. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

142. Per l'Abril, no't toque un fil (1995, 1 font)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

143. Per ló més d'Abril nó t'en toquis fil (1917, 1 font)

Sinònim: Pel mes d'abril no et toquis fil.

Logotip de Common Voice

A l'abril no et llevis fil
Llet Nostra: Pinterest «Frases nostres»

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte