El perol diu a la paella: si m'embrutes, t'emmascaro

135 recurrències en 105 variants.

1. Deia la cassola al perol: aparta't que emmascares (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1794», p. 873. Columna Edicions.

2. Deia la cassola al perol: aparta't que mascares (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Presumpció», p. 173. Edicions Tres i Quatre.

3. Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares (2012, 1 font)

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Cap geperut es veu el gep.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Diu el mort al degollat: qui t'ha fet eixe forat?

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Diu el mort al degollat: qui t'ha fet eixe forat? | Cap geperut es veu el gep | Sovint l'hipòcrita et renya i ell fa el que no t'ensenya.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Diu el mort al degollat: qui t'ha fet eixe forat? | Cap geperut es veu el gep | Sovint l'hipòcrita et renya i ell fa el que no t'ensenya.

Equivalent en castellà: Dijo la sartén a la caldera: 'Quítate allá, ojinegra' (o culinegra).

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Diu el mort al degollat: qui t'ha fet eixe forat? | Cap geperut es veu el gep | Sovint l'hipòcrita et renya i ell fa el que no t'ensenya.

Equivalent en italià: La padella dice al paiuolo: 'Fatti in là che mi tingi'.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

5. Diu l'olla a la paella: fes-te enllà i no em mascaris (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La condició humana», p. 15. Garsineu Edicions.

7. Diu l'olla a la paella: fuig d'aquí i no m'emmascaris i la paella diu al carbó: fuig, que m'embrutes (2020, 1 font)

Equivalent en castellà: Dijo la sartén a la caldera: ¡Tírate allá culinegra! / ¡Quítate allá ojinegra!

Font: DCVB, s. v. «paella».

Correu / Vera Grau, Idali (2020): Correu «La paella diu al carbó: fuig, que m'embrutes». Correu electrònic.

8. Diu l'olla a la paella: si m'embrutes te mascaro (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

9. Diu l'olla á la paella fest' enllça no m'enmascares (1805, 1 font)

Equivalent en castellà: Dixo la sarten á la caldera tirte allá cul negra.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Paella», p. 140.

Equivalent en llatí: Hinc apage olla nigro dicebat nigra lebeti, Ne me commacules tetra fuligine tinctus.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Paella», p. 140.

10. Diu l'olla á la paella fèste enllá no m'enmascares (1839, 1 font)

Equivalent en castellà: Dijo la sarten á la caldera tirte allá culinegra.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 645. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

11. Diu l'olla á la paella, fente en llá no m'enmascaris (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Dijo la sarteén á la caldera, quitate allá ojinegra.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «266», p. 64. Imprenta de Saurí y Compañía.

12. Diu l'olla á la paèlla fest' enllá no m'enmascares (1803, 1 font)

Equivalent en castellà: Dixo la sarten á la caldera tirte allá cul negra.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Dir», p. 265.

Equivalent en llatí: Hinc apage olla nigro dicebat nigra lebeti.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Dir», p. 265.

Equivalent en llatí: Ne me commacules tetra fuligine tectus.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Dir», p. 265.

13. Diu l'olla á la paèlla fest'enllá, no m'en mascares (1803, 1 font)

Sinònim: V. Dir.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Enmascarar», p. 308.

15. Diu la paella a la caldera: fes-te enllà, cul-negra (1996, 1 font)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 302. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

16. Diu la paella a la caldera: fes-te'n lla, culnegra (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Dixo la sartén a la caldera: anda para, culnegra.

Font: Capítol VIII. (VIII.9).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 246. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

17. El calderó [deia] a la paella: fe't enllà, mascarella (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 279», p. 512. Columna Edicions.

18. El perol diu a la paella: "Si m'embrutes, t'emmascare" (2011, 1 font)

Es diu quan algú retrau a un altre algun dels defectes que ell mateix té.

Sinònim: Diu el mort al degollat: "Qui t'ha fet eixe forat?".

Equivalent en castellà: Similar: Ser tal para cual.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de la cuina i el vi», p. 113. Web.

19. El perol diu a la paella: "fes-te enllà, sutge, no m'emmascararàs" (2003, 1 font)

Sinònim: L'olla diu a la paella: "fes-te enllà, sutge, no m'emmascararàs".

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 106. Pagès Editors.

20. El perol diu a la paella: 'Si m'embrutes, t'emmascaro' (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: Díjole la sartén al cazo: «tírate allá culinegra».

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 84. Editorial Pòrtic.

21. El perol diu a la paella: fes-te enllà, no m'emmascaris (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Dijo la sartén á la caldera: tírate allá, culinegra.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. E», p. 801. Antoni López, Editor.

22. El perol diu a la paella: si m'embrutes, t'emascaro (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

25. Emmascarat pel cul de la paella (2004, 2 fonts)

Sortir perjudicat.

No vull intervenir en aquest assumpte; podríem sortir emmascarts pel cul de la paella i trobar-nos en un compromís.

Sinònim: Amb les mans al cap, amb una mà al davant i una altra al darrere.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Malparat». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Refranys catalans poc coneguts.

Masanes, Josep M (2022): Twitter «twitter.com/josepmasanes/status/1486363934072442883». Twitter.

27. L'oli diu a la paella: "Fuig d'aquí, no m'emmascaris" (1992, 1 font)

Sinònim: L'olla diu a la paella: "Fes-te enllà, no m'emmascaris".

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI, p. 553. Columna Edicions.

28. L'olla diu a la paella: "fes-te enllà, sutge, no m'emmascararàs" (2003, 1 font)

Sinònim: El perol diu a la paella: "fes-te enllà, sutge, no m'emmascararàs".

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 106. Pagès Editors.

29. L'olla diu a la paella: fes-te enllà, no m'emmascaris (1992, 1 font)

Sinònim: Si has d'ésser emmascarat, sempre ho seràs d'un carboner | EL porc diu orellut a l'ase.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «O 278», p. 572. Columna Edicions.

30. L'olla diu a la paella: mascarella (1992, 1 font)

Sinònim: L'olla diu a la paella: fes-te enllà, no m'emmascaris | El calderó deia a la paella: fes-te enllà, mascarella.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «O 279», p. 573. Columna Edicions.

31. L'olla diu a la paella: si m'embrutes, t'emmascaro (1992, 1 font)

Sinònim: Si m'embrutes, t'emmascaro.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI, p. 572. Columna Edicions.

32. La paella li deia a la cassola, si m'embrutes, t'emmascaro (2010, 2 fonts)

Significat semblant a l'anterior.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2014): El bloc de la Carme «Més dites gandesanes». Web.

36. La panna sempre vol mascarar lo parol (1908, 4 fonts)

Lloc: Catalunya del Nord.

Revue catalane (1908): Revue catalane, 013 -15 janv 1908 «Proverbes catalans», p. 13. Revue Catalane.

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa Ruiz, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. L», p. 368. Web.

Lloc: Rosselló.

(1908): Revue catalane, 13 (15 janv 1908) «Proverbes catalans», p. 12. Revue Catalane.

37. La patna sempre vol emmascarar el perol (1969, 1 font)

Equivalent en francès: La poêle veut toujours machurer le chaudron.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «El seny / Le bon sens», p. 396. Robert Morel Editeur.

40. Paella, no m'emmascaris (2014, 1 font)

Es pronuncia «paiella».

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XIII. Referències diverses. Els objectes», p. 268. Llibres de l'Index, S.A..

41. Qui t'emmascari sempre serà un cul de padella (1999, 2 fonts)

Fa referència a aquell que diu mal d'algú que de ben segur és innocent.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Cos humà». Web.

Fa referència a aquell que diu mal d'algú que de ben segur és innocent.

Lloc: Cerdanya.

Web de la Cerdanya (1999): Refranys de la Cerdanya «Dites populars: Refranys». Web.

42. S'olla diu a sa pella: mascarella (1926, 1 font)

Equivalent en castellà: Dijo la sartén a la caldera: tirate allá culinegra.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 23. Consell de Mallorca.

Sinònim: S'ase diu an es porc: oreyut.

Equivalent en llatí: Corvus corvo nigredinem obicit.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 23. Consell de Mallorca.

43. S'ôlla diu á sa pélla mascarélla (1979, 1 font)

Sinònim: Sa pella diu a s'olla mascarella.

Lloc: Mallorca.

Font: DMC, 612.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 93. Randa.

44. Sa pella diu a s'olla mascarella (1979, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 93. Randa.

46. Sa pélla diu â s'ólla mascarélla (1979, 1 font)

Sinònim: Sa pella diu a s'olla mascarella.

Lloc: Mallorca.

Font: Diari de Buja, 60.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 93. Randa.

48. Sempre et mascara una padella bruta (2017, 1 font)

Qui diu mal d'algú sol ser la persona menys apropiada per fer-ho i sovint fa servir aquesta estratègia per amagar mals propis.

Sinònim: Veure's mascarat per una padella bruta | Qui et mascari sempre serà un cul de padella.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 250. Salvat, S.A. de Ediciones.

49. Sempre et veuràs emmascarat d'una paella bruta (2010, 2 fonts)

De la pel·lícula "Gilda".

Oral / Baiges, Glòria. Font oral.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

50. Sempre et veuràs emmascarat pel cul de la paella (2010, 1 font)

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

51. Sempre et veuràs emmascarat per una 'piella' (1 font)

Sentit a Port de la Selva. 'piella' per paella.

Oral / Nadal, Josep. Font oral.

52. Sempre et veuràs emmascarat per una paella (2010, 1 font)

Lloc: Barcelonès/Vallès Oriental/Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

55. Sempre has de ser emmascarat per un coi de paellot (2018, 1 font)

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Vida». Blogger.

56. Sempre has de ser emmascarat per una "paiella" (1999, 1 font)

Notem la pronúncia "paiella" per "paella", amb una vocal epentètica de suport.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 38. Web.

57. Sempre has de ser emmascarat per una paella (2010, 1 font)

Lloc: Camprodon (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

58. Sempre has de sortir emmascarat d'una paella (2010, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Dime con quien andas.

Correu / Vivern, Daniel (2010). Correu electrònic.

Sinònim: Veg. Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «paella». Editorial Barcanova.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

59. Sempre s'ha d'ésser emmascarat per una paella bruta (1985, 1 font)

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «10. Qui sigui frare, que prengui candela», p. 108. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

62. Sempre s'ha de ser emmascarat per una paella bruta! (2019, 1 font)

Cordera (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/cordera_/status/1080914270798401537». Twitter.

64. Sempre s'ha de ser emmascarat per una paiella (2020, 1 font)

El sentit exacte amb que jo sempre l'he entès és el lament de ser difamat, blasmat, menytingut etc per algú immoral o pitjor que la víctima. Paiella, com sempre, amb la i entremig,.

Equivalent en castellà: Cree el ladrón que son todos de su misma condición.

Lloc: Girona (Gironès).

PCCD / Birulés Bertran, Josep Maria (2020): Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) «Formulari». Web.

67. Sempre seràs emmascarat d'una paella (2007, 2 fonts)

Sinònim: Com més brut és el porc, més net vol el cóm | Qui més ha de callar, més enraona | Ves qui parla!

Equivalent en castellà: Siempre sale a hablar quien tiene por qué callar | ¡Mira quién habla!

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «538», p. 158. Garsineu Edicions.

Lloc: Montornès del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

68. Sempre seràs emmascarat d'una paella bruta (2010, 1 font)

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

69. Sempre seràs emmascarat d'una paella negra (2020, 1 font)

Per explicar el tarannà dels qui sempre critiquen i maldiuen. Ho deia la meva mare, Rita Planella Vilalta.

Lloc: Calldetenes (Osona).

PCCD / Puig Planella, Josep Maria (2020): Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) «Formulari». Web.

70. Sempre seràs emmascarat per una «paiella» (paella) (2010, 1 font)

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

72. Sempre sortiràs empastifat d'una paella bruta (1 font)

Mariné, F.: Avui «"Bústia". "Les declaracions d'en Borrell sobre..."», p. 4. L'Avui / El Punt Avui.

75. Sempre t'emmascarara's amb una paella bruta (2010, 2 fonts)

Si et poses en emmoblics en sortiràs malparat.

Lloc: Arenys de Munt (Maresme).

Correu / Salvadó, Maria Rosa. Correu electrònic.

Lloc: Arenys de Munt (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

76. Sempre t'emmascararà una paella bruta (2022, 1 font)

En aquest cas, literalment, emmascarar vol dir embrutar o tacar amb mascara, també coneguda com sutge o, en pallarès, estalzí.

Lloc: Vall Ferrera (Pallars).

Dites del Pallars (2022): Instagram «www.instagram.com/p/CanN5ijIcbM/». Instagram.

77. Sempre t'emmascararàs, amb el paellot més brut (2010, 1 font)

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

78. Sempre t'has de veure emmascarat per una paella (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Eixample).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

79. Sempre t'has de veure emmascarat per una paella bruta (2020, 2 fonts)

Lloc: Santa Eulàlia de Puig-oriol i Maresme.

PCCD / Barniol, Florenci (2020): Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) «Formulari». Web.

Equivalent en castellà: Le dijo la sartén al cazo.

Tallada, Esther (2020): Twitter «twitter.com/EstherTallada/status/1222952000515641345». Twitter.

82. Ser emmascarat per una paiella bruta (2021, 1 font)

Ser criticat per algú poc creïble.

Lloc: Empordà.

Sabater i Costa, Robert (2021): D'abantes a Xurrencai. El parlar de l'Empordà «Frases fetes. S», p. 83. Gorbs Comunicació i Edicions.

83. Si alguna cosa t'ha d'emmascarar, sempre serà una paella (2021, 1 font)

Sinònim: Com més brut és el porc, més net vol el com.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «C», p. 32. Edicions de 1984.

84. Si has d'ésser emmascarat, sempre ho seràs d'un carboner (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1120», p. 706. Columna Edicions.

85. Si has de ser emmarcarat, ho seràs per una paiella (2014, 1 font)

Refrany de la mare.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Repertori lexicogràfic. Paella», p. 453. Llibres de l'Index, S.A..

86. Si has de ser emmascarat serà per una paella (2010, 1 font)

Lloc: Ponts (Noguera).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

87. Si has de ser emmascarat és d'una paella vella (2020, 1 font)

Correu (2020): Dites tòpiques o refranys geogràfics. Aportacions des del web.

88. Si has de ser emmascarat, ho seràs per una paiella (2014, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Repertori lexicogràfic. Emmascarar», p. 401. Llibres de l'Index, S.A..

89. Si has de ser emmascarat, ho seràs sempre per un paellot (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

91. Si has de ser emmascarat, sempre ho seràs per una paella (2014, 1 font)

Sinònim: Si has de ser emmascarat, sempre ho seràs d'una paiella | Si mai has de ser emmascarat, ho seràs per una paiella.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XIII. Referències diverses. Els objectes», p. 268. Llibres de l'Index, S.A..

93. Si m'embrutas t'enmascaro (1883, 1 font)

Sinònim: Lo corb diu negre á la garsa.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 40. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

94. Si m'embrutes t'emmascaro (1968, 6 fonts)

De manera que aquest si m'embrutes t'emmascaro, tampoc no en vam poder treure cap profit.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «I. Com ens hem vist. 6. La ironia», p. 69. Editorial Pòrtic.

En Joan censurava els defectes d'en Pepet; però, es podia ben aplicar a si mateix la dita «si m'embrutes t'emmascaro», perquè, en realitat, tenia els mateixos defectes que censurava.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 94. Llibres de l'Index, S.A..
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Frases fetes i modismes populars de la llengua catalana», p. 226. Editorial Millà.

De la mateixa condició.

Sinònim: Fets i pastats, l'un per a l'altre, iguals, semblants, que fan ali.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «S», p. 240. Edicions 62.

Assemblar-se.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Relacions socials. Amistat», p. 84. Edicions 62.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de tot una mica», p. 75. Seuba Edicions.

97. Si m'embrutes, t'emmascaro (1914, 7 fonts)

El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim... pam... pum... (Dites i refranys)», p. 2. Revista El Borinot.

De la mateixa condició.

Són dos amics si m'embrutes, t'emmascaro; no cal pas que es critiquin l'un a l'altre, perquè tenen els mateixos defectes.

Sinònim: Fet i pastat.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Semblant». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «E 53», p. 61. Columna Edicions.

Equivalent en francès: Si tu me salis, je te mâchure.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Llei, gent de llei, plets / Loi, gens de lois, procès», p. 360. Robert Morel Editeur.

Lloc: Mequinensa (Baix Cinca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Aquest refrany fa referència a la capacitat de veure els defectes dels altres i d'ignorar els propis, o de trobar reprovables els actes dels altres, però no els propis.

1. Obrar humà. i) Defectes.

Equivalent en castellà: El cuervo dice a la garza: ¿dónde vas tan negra?

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 38. Web.

Aquest refrany fa referència a la capacitat de veure els defectes dels altres i d'ignorar els propis, o de trobar reprovables els actes dels altres, però no els propis.

1. Obrar humà. i) Defectes.

Equivalent en francès: Le chaudron trouve que la poêle est trop noire (Trad.: El cullerot troba que la paella és massa negra).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 38. Web.

Aquest refrany fa referència a la capacitat de veure els defectes dels altres i d'ignorar els propis, o de trobar reprovables els actes dels altres, però no els propis.

1. Obrar humà. i) Defectes.

Equivalent en anglès: The pot calls the kettle black (Trad.: L'olla li diu negre al bullidor).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 38. Web.

Sinònim: El corb diu negre a la garça | El corb li diu a la garça: comare, vos sou molt negra.

Equivalent en castellà: Dijo la corneja al cuervo: quítate allá, negro.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. S», p. 834. Antoni López, Editor.

98. Si m'embrutes, t'emmascaro! (2003, 2 fonts)

Es diu de dos persones que són del mateix caràcter i actuen igual.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «E», p. 67. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Lloc: Barcelona - Martorell - Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

99. Si m'embrutes, te mascare (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «S», p. 271. Editorial Arte y Letras.

100. Si m'embrutes, temmascaro (1910, 1 font)

Sinònim: Lo corb diu negra a la garsa | Lo corb diu a la garsa: / —Comare, molt sou negra.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol IV. Aucells de bosch. II. Monografies. Corb. Aforismes», p. 321. L'Avenç.

102. Si me embrutes te enmascaro (1919, 1 font)

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «E», p. 23. Manuscrit.

103. Sortir emmascarat pel cul de la paella (1997, 1 font)

Sortir perjudicat.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Resultats: perjudici», p. 80. Edicions 62.

104. Veure's mascarat per una padella bruta (2017, 1 font)

A Cerdanya se sol dir quan algú, que per la seva conducta o manera de ser no és precisament una persona exemplar, critica o escampa el que ha fet o deixa de fer un altre i el fa quedar malament.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Frases fetes», p. 188. Salvat, S.A. de Ediciones.

105. Ésser emmascarat pel cul de la paella (1996, 1 font)

Sortir perjudicat.

Sinònim: Veg. Sortir amb les mans al cap.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «E», p. 109. Edicions 62.
El perol diu a la paella: si m'embrutes, t'emmascaro

Dites del Pallars (2022): Instagram «Dites del Pallars»

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte