Cria fama i posa't a jeure

109 recurrències en 66 variants.

1. Agafa (o Cria) fama i posa't a jeure (1999, 4 fonts)

Agafa nom i tot vindrà pels seus passos.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 392. Edicions 62.

Sinònim: Cobra fama i posa't a seure. [S&C: 191].

Equivalent en francès: Acquiers bonne renommée et dors la grasse matinée. [S&C: 191].

Font: [P: IX, 40] - [S&C: 191].

Sinònim: Cobra fama i posa't a seure. [S&C: 191].

Equivalent en castellà: Cobra buena fama, y échate a dormir; cóbrala mala, y échate a morir. [MK: 24.059].

Font: [P: IX, 40] - [S&C: 191].

Sinònim: Cobra fama i posa't a seure. [S&C: 191].

Equivalent en castellà: Cobra buena fama, y échate a dormir; cóbrala mala, y no la perderás. [MK: 24.057].

Font: [P: IX, 40] - [S&C: 191].

Sinònim: Cobra fama i posa't a seure. [S&C: 191].

Equivalent en anglès: Win a good reputation and sleep at your ease. [S&C: 191].

Font: [P: IX, 40] - [S&C: 191].

Ens recorda que, per bé o per mal, se'ns jutja pels nostres actes i també per la nostra reputació.

Sinònim: Cobra fama i posa't a seure. [S&C: 191].

Equivalent en castellà: Cobra buena fama y túmbate en la cama. [MK: 24.062].

Font: [P: IX, 40] - [S&C: 191].

Una vez adquirida buena reputación, se conserva, hagamos lo que hagamos. También, con harta frecuencia uno es juzgado según la fama, buena o mala, que de él se tiene.

Sinònim: Cobra fama i posa't a seure. [S&C: 191].

Equivalent en castellà: Cobra buena fama, y échate a dormir[, cóbrala mala, y échate a morir. [S&C: 191].

Font: [P: IX, 40] - [S&C: 191].

Esforç / Felicitat / Lluita / Patiment.

Font: [P: IX, 40].

2. Agafa (o cobra o cria) fama i posa't (o tira't) a jeure (1993, 1 font)

Vol dir que, quan un home ha adquirit anomenada, ja no cal que faci diligència (D.).

Equivalent en castellà: Cobra buena fama y échate a dormir.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1256 Fama», p. 174. Institut Menorquí d'Estudis.

3. Agafa (o cria) fama i posa't (o fot-te) a jaure (2007, 1 font)

Equivalent en castellà: Cobra buena fama y échate a dormir.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «29», p. 22. Garsineu Edicions.

4. Agafa (o cria) fama i posa't a jeure (1997, 4 fonts)

Fama.

Equivalent en gallec: Colle boa fama e bótate (ou déitate) a durmir.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 68. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Fama.

Equivalent en gallec: Colle boa fama e bótate (ou déitate) a durmir.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 106. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Refrany amb què se sol criticar la inactivitat de moltes persones importants perquè, un cop aconseguida la fama, ja solen quedar-se tranquil·les.

Equivalent en castellà: Cobra buena fama y échate a dormir.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions «Fama», p. 113. Enciclopèdia Catalana.

Fama: és fàcil de conservar.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Relacions socials. Manifestació pública», p. 99. Edicions 62.

7. Agafa fama i posa't a jaure (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VIII. El treball. La peresa», p. 61. Pagès Editors.

8. Agafa fama i posa't a jeure (1966, 11 fonts)

El tenir bona fama és un premi que dóna per a molt.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.10. Moralitat. Consciència. Fama. Refranys», p. 410. Editorial Moll.

Equivalent en castellà: Cobra fama y échate a dormir.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 26. Editorial Pòrtic.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La prudència», p. 32. Garsineu Edicions.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

S'aconsella de crear una imatge bona per poder estar tranquil, ja que la resta dels actes seran qualificats per la gent en funció dels primers.

Es pot utilitzar en general per evidenciar la importància que tenen els actes realitzats per les conseqüències que poden tenir.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Les dones i els amics», p. 101. Editorial de Vecchi.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 239. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Flix.

Muñoz, Pere (dir.) (1979): Refranys dels vells de les nostres terres «Visió del món», p. 74. Autoedició.

Sinònim: Cria fama i posa't a jeure.

Equivalent en castellà: Cobra buena fama y échate a dormir.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Fama», p. 58. Edicions 62.

Agafa nom i tot vindrà pels seus passos.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Agafar», p. 12. Editorial Millà.

Lloc: Manresa.

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2, p. 100. Zenobita Edicions.
Tasis, Rafael (1966): La saviesa del poble, p. 48. Autoedició.

12. Alsa fama y cala t' á jáurer (1857, 1 font)

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Prosodia. De las figuras gramaticales ortográficas. Ejemplos en que se ven usadas dichas figuras», p. 286. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

13. Alsa fama y calat á jaure (1900, 1 font)

Ab mes bon sentit deuria dirse: «alsa fama y sostenla ben alta».

Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 16. Editorial Rourich.

14. Alça't fama i cala't a jaure (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans, p. 24. Edicions Tres i Quatre.

15. Busca fama i cala't a jaure (2014, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Repertori lexicogràfic. Calar», p. 380. Llibres de l'Index, S.A..

17. Cobra bona fama i posa't a jeure (1944, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 8, novembre 1944 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 130. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Qui ja té una posició guanyada no s'esforça gaire per res.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CS - Comportaments socials», p. 63. Institut d'Estudis Eivissencs.

22. Cobra fama i gitat a dormir (1985, 1 font)

MP.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «C», p. 17. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

24. Cobra fama i posa't a dormir; cobra-la dolenta i posa't a morir (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 273. Web.

25. Cobra fama i posa't a jeure (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Acquiers la réputation et couche-toi.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Treball i peresa / Travail et paresse», p. 222. Robert Morel Editeur.

27. Cobra fama i posa't a seure (1984, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Cría fama y échate a dormir.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El treball. Peresa», p. 113. Edicions Tres i Quatre.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.

Quan un ha adquirit anomenada, no importa fer diligències.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Conseis. Experiència», p. 179. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

28. Cobra fama i tire't a jeure (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XVIII.- Fantasíes, Homenía», p. 301. Institut Menorquí d'Estudis.

29. Cobra fama y calat á jaurer (1814, 1 font)

A voltas calla lo nominatiu, majorment si lo verb está en primera ó segona persona.

Ballot i Torres, Josep Pau (1814): Gramática y apología de la llengua cathalana «De nominatiu ab verb», p. 111. Web.

32. Cobra fama y cálat á jeure (1875, 1 font)

Sembla que no hi ha mes que seguirlos á ulls cluchs pera no cometre cap ensopegada.

Sinònim: Fíate en la Virgen y no corras.

P. K. (1875): La Campana de Gràcia, Any 6, núm. 254 (7 de març, 1875): p2 «Refrans», p. 2. Revista La Campana de Gràcia.

33. Cobra fama y cálat' á jáurer (1803, 2 fonts)

Ref.

Equivalent en castellà: Cobhra buena fama y échate á dormir.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fama», p. 361.

Ref.

Equivalent en llatí: Securum tu carpe bono sub nomine somnum.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fama», p. 361.

Equivalent en castellà: Cobra buena fama y échate á dormir.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 642. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

39. Confia en Déu i posa't a jeure (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VIII. El treball. La peresa», p. 61. Pagès Editors.

41. Cria bona fama i gita't a dormir (1993, 4 fonts)

Lloc: País Valencià.

Comes i Nácher, Joan (1996): No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians «C», p. 42. Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura).

L'opinión que els demés tenen de nosaltres depend de la imatge que transmitim.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Dormir». Web.

Lloc: Alaquàs (Horta Sud).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. C», p. 61. Ajuntament de Quart.

42. Cria fama i gita't a dormir (2006, 7 fonts)

Assenyala la importància de tenir una bona reputació, i després ja pot fer un el que vulga.

Lloc: País Valencià.

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Refranys. Clau - 42.», p. 12. Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Significa que quan s’ha obtingut fama i reconeixement social, ja podem deixar d’esforçar-nos tant com ho havíem fet quan ho preteníem.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 215. Web.

Lloc: Castelló.

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «C», p. 57. Autoedició.

Lloc: Vallada (La Costera).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ontinyent.

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. C», p. 124. Edicions Víctor.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

44. Cria fama i jeu a la palla (2021, 1 font)

Lloc: Castelló.

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «C», p. 57. Autoedició.

45. Cria fama i posa't a jaure (2014, 1 font)

El pare diu que aquest refrany el deia la seva mare. Un dia me'l va dir de la manera següent: «Busca fama i cala't a jaure».

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 239. Llibres de l'Index, S.A..

46. Cria fama i posa't a jeure (1994, 8 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 13. Refranys sobre consells». Llibres de l'Index, S.A..
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «SENT., ACC., PARAULES… CONEIXENÇA, CONFIANÇA I D», p. 20. L'Avui / El Punt Avui.

Se'ns jutja per la nostra reputació, més que pels nostres actes.

Sinònim: Agafa (o Cobra) fama i posa't (o tira't) a jeure.

Equivalent en castellà: Cobra buena fama y échate a dormir.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «fama». Editorial Barcanova.

Lloc: Badalona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Olesa de Montserrat (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Menorca.

Pons Marquès, Pilar (2020): Refranys i dites populars menorquines de sa meva estimada àvia, Pilar Orfila (1871-1960) «Refranys i dites populars», p. 12. Setmanaris i Revistes, SL.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

Lloc: Solsona.

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Prescindir de les males llengües», p. 187. Institut Francesc Ribalta.

47. Cria fama i posat a jeure (2012, 1 font)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

48. Cria fama i seu a la palla (2021, 1 font)

Lloc: Castelló.

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «C», p. 57. Autoedició.

49. Cria fama posa't a jeure (1996, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 4. Web.

50. Cria fama y cálat' á jaure (1886, 1 font)

Sinònim: Guanya fama y clávat' á jaure.

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 180. Centre Excursionista de Catalunya.

51. Còbra fama y pòsat à jeurer (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Cobra fama y èchate á dormir.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 290. Imp. de Miguel Parpal.

53. Fes-te bona fama i posa't a dormir (1 font)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop. Balança"», p. 23. L'Avui / El Punt Avui.

54. Guanya fama i posa't a jeure (1982, 1 font)

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 173. Museu de Vilafranca.

55. Guanya fama i tira't a jeure (1986, 1 font)

Equivalent en castellà: Cobra fama y échate a dormir.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 36. Institut d'Estudis Eivissencs.

57. Guanya fama y calat' á jáurer (1803, 1 font)

Ref.

Equivalent en castellà: Cobra buena fama y échate á dormir.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guanyar», p. 416.

Ref.

Equivalent en llatí: Securum tu carpe bono sub nomine somnum.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guanyar», p. 416.

58. Guanya fama y clávat á jaurer (1883, 1 font)

Sinònim: Val mes fama que diners.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 29. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

59. Guanya't la fama i posa't a jeure (2018, 1 font)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

62. Ten bona fama i gita't a dormir (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 66. Web.

63. Tens fama, jau a dormir (1987, 1 font)

Lloc: Bot.

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «Un mal casament», p. 41. Autoedició.

64. Tin bona fama i gita't a dormir (1997, 1 font)

El que una vez adquiere buena fama, con poco trabajo la conserva.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «F», p. 70. Comercial Denes, SL.

66. Tingues bona fama i gita't a dormir (2003, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Setembre», p. 30. Ajuntament de Cocentaina.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 273. Web.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.
Escolteu-ho:

Cria fama i posa't a jeure

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte