Gos que lladra no mossega

161 recurrències en 38 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

1. Ca mort no borda ni mossega (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Maldat», p. 179. Edicions Tres i Quatre.

2. Ca mort no lladra ni mossega (1992, 2 fonts)

Quan s'elimina la causa s'elimina l'efecte.

3. Ca mort no lladra, ni mossega (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la mort». Web.

5. Ca que jaupa, no mossega! (2020, 1 font)

Il sait aussi que les insultes des gens ne peuvent l'atteindre.

Correu / Vera Grau, Idali (2020), p. 34.

6. Ca que lladra i no mossega, amb la corda s'arreplega (1992, 1 font)

7. Ca que lladra no mossega (1944, 14 fonts)

Mentres lladra.

Lloc: Mancor.

Qui molt crida, poc fa. No per més cridar, es té més raó.

Lloc: S'Arenal.

Alzamora Bisbal, Jaume (1995): S'Unió de S'Arenal, 101 «Espigolant dins l'antigor (II). Animals», p. 22. S'Unió de S'Arenal.

Equivalent en castellà: Perro que ladra no muerde.

Quan qualcú s'enfada molt però llavors es inofensiu.

Lloc: Mallorca.

Correu / Cardona Colomar, Inés (2013): Correu «Dites mallorquines». Correu electrònic.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor.

Una persona que crida o ofereix molt, per norma general no fa res del que diu.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 23. Institut d'Estudis Eivissencs.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 8, novembre 1944 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 130. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Lloc: Inca (Mallorca).

Els que criden i amenacen no solen atacar.

Lloc: Eivissa.

Sinònim: Gos que lladra no mossega.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor | Perro que ladra ni muerde.

Parla molt i fa poc.

8. Ca que lladra, no mossega (1962, 7 fonts)

Qui molt crida, poc fa.

Els qui es criden bravatons | tost o tard faran la pega | ja es sap pels quatre cantons | ca que lladra, no mossega.

Lloc: Eivissa.

Castelló Guasch, Joan (1974): Eivissa, 4, p 17-19 «Rondalla eivissenca. Es adagis», p. 20. Revista Eivissa.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor.

Lloc: Mallorca.

Equivalent en francès: Chien qui aboie, ne mord pas.

Lloc: Catalunya del Nord.

Qui crida molt, no fa res.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Animals. Menors», p. 159. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

9. Ca que lladre, no mossega (1988, 1 font)

Aquests que criden molt, no solen ésser molt valents.

Lloc: S'Arenal.

11. Cà qui lladra no mocega (1900, 1 font)

(Franc. Ital. Cast.)V. menaçar. Ovella.

Sinònim: Gat miolador, poch ratador.

12. Ca qui lladra no mossega (1926, 3 fonts)

Significa que les persones que criden molt no solen fer gaire mal (D.).

Equivalent en castellà: Perro que ladra no muerde.

Equivalent en llatí: Canis timidus vehementius latrat quam mordet.

Equivalent en anglès: Barking dog never bite (Trad.: Ca qui lladra no mossega).

Equivalent en italià: Can che abbaia non morde.

Equivalent en francès: Chien qui aboie ne mord pas.

Equivalent en alemany: Furchtsame Huntle bellen am meisten (Trad.: Cans porucs a lo més lladren).

Equivalent en castellà: Perro ladrador, nunca buen mordedor.

14. Gos (o Ca) que lladra no mossega (1999, 4 fonts)

Al·ludeix als qui amenacen o xerren molt de paraula, però que no arriben a convertir-ho en fets.

Sinònim: Com més por té el ca, més lladra.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor.

Inutilitat dels crits.

Sinònim: Gos que lladra no mossega [S&C: 688] | Gat miolador mai serà bon ratador [P: XI, 1038] | Gat maulador, mai no serà bon caçador. [S&C: 688].

Equivalent en francès: Chien qui aboie ne mord pas. [DG: XIV].

Font: [P: XI, 1056].

Sinònim: Gos que lladra no mossega [S&C: 688] | Gat miolador mai serà bon ratador [P: XI, 1038] | Gat maulador, mai no serà bon caçador. [S&C: 688].

Equivalent en francès: Chien qui aboie, ne mord pas. [S&C: 688].

Font: [P: XI, 1056].

Alude a las personas de muchas palabras y poca acción o, también, a las que amenazan sólo de palabra, por lo que no resultan peligrosas.

Sinònim: Gos que lladra no mossega [S&C: 688] | Gat miolador mai serà bon ratador [P: XI, 1038] | Gat maulador, mai no serà bon caçador. [S&C: 688].

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor. [S&C: 688].

Font: [P: XI, 1056].

Inutilitat dels crits | Els que parlen i criden molt no solen fer bona feina | Ens recorda que tothom fa el que diu.

Sinònim: Gos que lladra no mossega [S&C: 688] | Gat miolador mai serà bon ratador [P: XI, 1038] | Gat maulador, mai no serà bon caçador. [S&C: 688].

Equivalent en castellà: Perro ladrador poco mordedor. [DG: XIV].

Font: [P: XI, 1056].

When a dog barks at you, this does not necessarily mean that he intends to bite you.He may be just excited or frightened of you. The proverb means that a man who utters threats in a loud voice, or is given to noisy boasting, need not be taken seriously.

Sinònim: Gos que lladra no mossega [S&C: 688] | Gat miolador mai serà bon ratador [P: XI, 1038] | Gat maulador, mai no serà bon caçador. [S&C: 688].

Equivalent en anglès: Barking dogs seldom bite. [EPE: 32] - [S&C: 688].

Font: [P: XI, 1056].

15. Gos bordador, poc mossegador (1996, 4 fonts)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 22. Web.
Rull Muruzàbal, Xavier (2011): Sant Tornem-hi «España va bien (sic)». Blogger.

16. Gos lladrador no és caçador (1969, 4 fonts)

Equivalent en gallec: Can ladrador, mal cazador.

Equivalent en gallec: Can que ladra nin morde nin caza.

Equivalent en gallec: Can que ladra non traba.

Sinònim: Gos que lladra no mossega.

Equivalent en gallec: Can ladrador, mal cazador.

Sinònim: Gos que lladra no mossega.

Equivalent en gallec: Can que ladra nin morde nin caza.

Equivalent en francès: Chien qui aboie, n'est pas chasseur.

Lloc: Catalunya del Nord.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

19. Gos lladrador, no és caçador (2008, 3 fonts)

Vol dir que el qui crida molt, prevé els seus enemics i fa que se'n guardin.

Qui anuncia les seues intencions, està avisant la possible presa.

Sinònim: Similars: Qui envia, no va | Gat amb guants no agafa rates.

Equivalent en castellà: Gato que mucho maúlla, poco caza || Similars: Gato con cascabel, ni el ratón ve | Perro ladrador, poco mordedor | No quiero perro con cencerro | Por la boca muere el pez.

20. Gos lladrador, poc mossegador (1987, 2 fonts)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 119. Editorial l'Esquer.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

22. Gos que lladra no mosega (1831, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Perro ladrador nunca buen mordedor.

Lloc: València (Horta).

Lo Rat Penat (1879): Lo Rat-Penat. Calendari llemosí 1879: p169-170; 172 «Refranys», p. 174. Revista Lo Rat Penat.

Gos que lladra. 28-5-1872.

Font: Calendari dels pagesos.

23. Gos que lladra no mossega (1839, 38 fonts)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Escorpió"», p. B20. L'Avui / El Punt Avui.

El que habla mucho suele hacer poco.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor.

Lloc: País Valencià.

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «G», p. 126. Editorial Arte y Letras.

N'hi ha amb sentit doble i es pot entendre pel sentit recte dels termes i també en sentit figurat.

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XXI. Els animals. Els gossos i els gats», p. 165. Pagès Editors.

Equivalent en gallec: Can ladrador, mal cazador.

Equivalent en gallec: Can que ladra nin morde nin caza.

Equivalent en gallec: Can que ladra non traba.

Sinònim: Gos lladrador no és caçador.

Equivalent en gallec: Can que ladra non traba.

Lloc: Vall d'Albaida.

Claustre del CEIP Verge dels Desemparats d'Atzeneta d'Albaida (2010). Web.

Lloc: País Valencià.

Refrans relatius als animals.

Lloc: País Valencià.

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals domèstics i de granja». Web.

Refrany que significa que les persones que criden i amenacen molt, són sovint les menys temibles.

Equivalent en castellà: Perro que ladra no muerde | Perro ladrador poco mordedor.

Sinònim: A so de tabals no s'agafa (o no s'ha agafat mai) cap llebre.

Equivalent en castellà: Perro ladrador poco mordedor | Gato maullador, nunca buen cazador.

Equivalent en castellà: Perro ladrador nunca buen mordedor.

Sovint qui crida molt només avisa, però no causa perjudicis.

Lloc: Cerdanya.

Sentit recte i sentit figurat.

Quan un gos borda, això no vol dir que intenti de mossegar algú; senzillament, pot estar excitat o espantat d'algun soroll o moviment. A més, és obvi que mentre borda no pot mossegar.

En sentit metafòric ens diu que no hem de prendre seriosament els homes que criden molt o fan accions desmesurades.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor (ho afegeixo jo).

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys d'animals». Web.

Equivalent en esperanto: Kiu bojas, ne mordas | Koko krias fiere, sed ne danĝere.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Animals salvatges i domèstics | Sovaĝaj kaj hejmaj bestoj», p. 29. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Lloc: Pego (Marina Alta) i València.

Lloc: València (Horta).

Lloc: Rosselló.

Inutilitat dels crits.

Gos que lladra. 21-3-1887.

Font: Calendari dels pagesos.

Paraules sense fets.

Els que assenten opinions.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Estudi preliminar», p. 20. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

I com els fenòmens físics, lo mateix que els morals, es repeteixen en totes les nacions, o parts habitades de la terra, ja que la humanitat és una mateixa, i tot home porta impressa, en el seu front des de que naix la idea del bé i del mal; i els dits fenòmens, a la fi apleguen a formular-se, primer en el llenguatge vivent i després en el llenguatge escrit. [...] Per això veem refranys que tenen quasi la mateixa forma en valencià que en castellà [...].

Equivalent en castellà: Perro que ladra, no muerde.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Pròleg escrit pel P. Lluís Fullana Mira (O.F.M.) per al «Refranyer valencià» recopilat per Estanislao Alberola i Manuel Peris Fuentes, publicat a València en 1928», p. 40. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «G», p. 27. Manuscrit.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

Lloc: Rosselló.

24. Gòs que lladra no mossega (1803, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Perro ladrador nunca buen mordedor.

Equivalent en llatí: Ne morsum timeas a cane multum latrante.

Equivalent en castellà: Perro ladrador nunca buen mordedor.

26. Gos que lladra no mossega (o perd el mos) (2014, 1 font)

27. Gos que lladra, gos que no mossega (2021, 1 font)

Aplicable també a les persones.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

30. Gos que lladra, no mosega (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «G», p. 30. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

31. Gos que lladra, no mossega (1805, 28 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Octubre», p. 6. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Lleida.

El discurs comporta fets i la mesura reflexiva de l'emissió del discurs és necessària per a una actuació no precipitada.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «1. La teoria dels actes de parla i les parèmies», p. 21. Publicacions de la Universitat de València.

Equivalent en llatí: Haud multum allatrans solita est mordere lycisca.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, nunca buen mordedor.

Lloc: Alt Pirineu.

Equivalent en italià: Cane che abbaia non morde.

Significa que les persones que criden i amenacen molt, són sovint les menys temibles.

El qui parla molt, sol fer poc.

Significa que el que més crida o protesta és habitualment qui menys actua.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor.

Equival a dir que qui té molta llengua té pochs fets.

Sinònim: Cutxo que baora, no tira a mos.

Equivalent en francès: Chien qui aboie ne mord pas.

Equival a dir que qui té molta llengua té pochs fets.

Sinònim: Cutxo que baora, no tira a mos.

Equivalent en francès: Chien qui veut mordre n'aboie pas.

Equival a dir que qui té molta llengua té pochs fets.

Sinònim: Cutxo que baora, no tira a mos.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor ( o nunca buen mordedor).

Equival a dir que qui té molta llengua té pochs fets.

Sinònim: Cutxo que baora, no tira a mos.

Equivalent en italià: Can che abbaja poco morde.

Lloc: Albal (Horta).

Hernández Sanchis, Jesús-Emilio (1980): Refraner albalenc «Refraner», p. 10. Anubar Ediciones.

Lloc: Baix Empordà.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 119. Editorial l'Esquer.

Lloc: País Valencià.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. G», p. 61. Ajuntament de Quart.

Els gossos que lladren molt, rarament mosseguen.

Equivalent en llatí: Canes plurimum latrantes, raro mordent.

Font: HW 2287a.

De: Ros - Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «G», p. 163. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Lloc: Penedès.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Lloc: País Valencià.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

Equivalent en llatí: Canes qui plurimun latrant perraro mordent.

Perro.

Equivalent en castellà: Perro ladrador, poco mordedor.

32. Gos que lladra, no mossega. Però no et fies (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

33. Gos que lladra, poc mossega (2008, 1 font)

(2008): L'Estel «Refranys d'animals», p. 32. Revista L'Estel.

35. Gos que lladre no mossega (1883, 1 font)

Sinònim: Ovella que bela pert bocí | Gat miolador may será bon ratador.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 24. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

37. Lo gos que buix no mossega (2008, 1 font)

«Tranquil —en Josep va ficar-hi cullerada—, lo gos que buix no mossega.».

Lloc: Garrigues.

Revés i Revés, Ignasi (2008): Oli en un llum «Capítol IX. De Tots Sants a Sant Andreu», p. 139. Editorial Fonoll.

38. Mentre lladra el ca, no et mossegarà (1995, 1 font)

Però deixava que es desfoguessin. mentre lladra el ca, no et mossegarà, pensava.

Logotip de Common Voice

Gos que lladra no mossega
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «145 - Gos que lladra no mossega (o perd el mos)»

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte