Fugir (o Sortir) del foc i caure a les brases

138 recurrències en 80 variants.

3. Caure de la paella a les brases (1767, 2 fonts)

Sinònim: Sardineta de Blanes, que fuig del foc i cau a les brases.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «P 316», p. 752. Columna Edicions.

Que bé podien dir que había caygut de la paella en les brases, y quel feen anar de Ròdes á Pilars.

Galiana, Fra Luis (1767): Rondalla de rondalles, p. 67. Librerías París-Valencia.

5. Caure del foc a les brases (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 139. Museu Arxiu de Sentmenat.

6. Caure dins de les brases (2003, 1 font)

Ficar-se en un embolic de difícil eixida o solució.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «C», p. 41. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

8. Del foc encès, se llancen dins la brasa (1996, 1 font)

Font: La singular i admirable victòria de Lepant (1573), de Joan Pujol (Murgades, 1984:224).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 215. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

9. Del foch a les brases (1996, 1 font)

Font: Bulbena, A. (1915:95), assenyala que una comèdia d'A. Llanas duu per títol, amb el que això suposa respecte de la vigència de la locució.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 217. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

10. Dic, que no pareixia un Sen Llàser tot esbalaït, com si tinguera el món damunt: de tal manera, que bé podien dir que havia caigut de la paella en les brases, i que.l feen anar de Rodes a Pilars (1996, 1 font)

Font: A la 'Rondalla de rondalles' de Lluís Galiana (Galiana, 1820:67).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 216. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

11. Eixir del foc i caure a les brases (1999, 2 fonts)

Escapar-se d'un perill i caure en un altre de parell.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «F», p. 77. Institut d'Estudis del Baix Cinca.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «sortir». Web.

12. Eixir del foc i caure en les brases (1992, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «F 1162», p. 515. Columna Edicions.

És una comparació que significa que, a vegades, per intentar evitar un perjudici, ens procurem un mal més gran.

Sinònim: Similars: Pitjor és el remei que la malaltia.

Equivalent en castellà: Salir del lodo y caer en el arroyo.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 232. Web.

13. Eixir del foc i ficar-se a les brases (1987, 4 fonts)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Sinònim: Sortir del foc, per caure a les brases.

Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 176. Editorial Millà.

Equivalent en llatí: Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Modismos y frases hechas.

Equivalent en castellà: Salir del lodo y caer en el arroyo | Salir de las llamas y caer en las brasas.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 87». Autoedició.

15. Eixir del foc per a caure a les brases (2014, 1 font)

Anar d'una cosa roïna a una altra de pitjor.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «E», p. 116. Juli Jordà Mulet.

16. Eixir del foc per caure a les brases (1995, 2 fonts)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «E», p. 71. Autoedició.

Voler evitar un mal i rebre'n un altre de pitjor.

Font: PR, AL, CL, FI, FX, G, L, ME, TA, TC, VJ, VR.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «frases fetes i locucions», p. 143. Instituto de Estudios Turolenses.

17. Eixir del foch i caurer aen les brases (1996, 1 font)

Sinònim: Fugir, o eixir, del fanch i caurer en lo tarquim.

Font: DEs (1887).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 217. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

18. Exir del fog y cáurer á las brasas (1803, 2 fonts)

F.

Sinònim: Exir del fang y caurer al barrang.

Equivalent en castellà: Huir del fuego, y dar en las brasas.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Exir», p. 354.

F.

Sinònim: Exir del fang y caurer al barrang.

Equivalent en llatí: Incidit in Scyllam cupiens vitare Caribdim.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Exir», p. 354.

F.

Sinònim: Exir del fang y caurer al barrang.

Equivalent en castellà: Salir del lodo y caer en el arroyo.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Exir», p. 354.

Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas | Salir del lodo y dar en el arroyo.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 646. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

19. Fugim del foc i peguem en les brases (2010, 1 font)

Lloc: Xixona (Alacantí).

López Coloma, Fabián (2010): Expressions xixonenques. Web.

21. Fugint del foc, es clava en les flames (2010, 1 font)

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

22. Fugint del foch se cau a les brases (1996, 1 font)

Font: Llagostera, F. (1883:47).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 217. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

23. Fugint del foch se cau á las brasas (1883, 1 font)

Sinònim: Qui fuig del perill cau en ell | Surtint del fanch se cau al barranch.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «8. Aforismes referents á defectes ó vicis», p. 33. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

24. Fugint del foch, s'és posat a les brases (1996, 1 font)

Font: DTo (1640), a l'entrada 'foch'.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 216. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

25. Fugir (o Sortir) del foc i caure a les brases (2012, 2 fonts)

Per evitar un problema, sovint caiem en una situació pitjor.

Aquells veïns eren molt sorollosos. Van mudar-se i em sembla que han fugit del foc per caure a les brases: aquest barri és molt pitjor!

Sinònim: Fugir del fang i caure al barranc.

Equivalent en castellà: Huir del fuego para caer en las brasas; Salir del lodo y caer en el arroyo; Salir (o Huir) de Guatemala y entrar en Guatepeor.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «foc». Editorial Barcanova.

Equivalent en alemany: Aus dem Regen in die Traufe kommen.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Equivalent en italià: Cader dalla padella nella brace.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Equivalent en anglès: To fall out of the fryngpan into the fire.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Equivalent en francès: Tomber de la poële dans la braise.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

26. Fugir (o sortir) del foc i caure a les brases (1996, 4 fonts)

Font: DCVB, a l'entrada 'foc'.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 218. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Caus en Escil·la, desitjant evitar Caribdis. Escil·la i Caribdis són dos monstres fabulosos situats a ambdós costats de l'estret de Messina, terribles per als navegants. Es diu de qui, mirant d'evitar un perill, cau en un altre.

Equivalent en llatí: Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim | Em recorda aquell de ir de Guatemala a Guatepeor (ho anoto jo).

Font: Gualter de Châtillon (alex. 5.301).

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «1363». Enciclopèdia Catalana.

Fugir de les cendres i caure dins les brases.

Equivalent en llatí: Cinerem vitans in prunas incidere.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «458». Enciclopèdia Catalana.

(Anar) del fum a les flames. De: Ammià Marcel·lí.

Equivalent en llatí: De fumo ad flammam (ire).

Font: 14.11.12.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «612». Enciclopèdia Catalana.

27. Fugir (o sortir) del foc per caure a les brases (2021, 1 font)

Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil per caure en un altre de pitjor.

Sinònim: Per a aquest viatge no calia alforges.

Equivalent en llatí: Cinerem vitans in prunas incidere (Trad.: Fugir de les cendres i caure a les brases).

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «F», p. 52. Edicions de 1984.

30. Fugir d'es foc, i fotre's dins ses brases (1984, 1 font)

Fugir d'un perill, i caure dins un altre.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. F. Conjugacions vàries», p. 84. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

31. Fugir de foc i caure a les brases (2012, 1 font)

Sortir d'un mal i caure en un pitjor.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

33. Fugir del foc i caure a les brases (1914, 23 fonts)

Voler evitar un mal i rebre'n un altre.

Equivalent en castellà: Huir de la ceniza y caer en las brasas, salir de Gautemala y entrar en Guatepeor.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 49. Edicions 62.

Em sembla que hem fugit del foc i hem caigut a les brases -comentà el pare.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 70. Columna Edicions.

Cinza.

Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.

Equivalent en gallec: Fuxir da cinza e caer nas brasas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 61. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Fuxir.

Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.

Equivalent en gallec: Fuxir da cinza e caer nas brasas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 70. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Vento.

Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.

Equivalent en gallec: Fuxir do vento e coller o corisco.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 88. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Foc.

Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.

Equivalent en gallec: Fuxir da cinza e caer nas brasas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 107. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Fugir.

Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.

Equivalent en gallec: Fuxir da cinza e caer nas brasas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 108. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Hi ha 25 adagis de Burguera, no recollits per Ros, que figuren al DCCL, els quals van seguits de les mateixes correspondències llatines, en ambdues obres, cosa que reforça la dependència d'una envers l'altra.

Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

Conca, Maria; Guia, Josep (2001): Els orígens de la paremiografia catalana contemporània, dins Caplletra, 31, p101-114, p. 109. Revista Caplletra.

Font: Esteve, J. (1908:núm.162).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 218. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Salvar-se d'un perill, d'un mal pas, etc., i caure en un altre de pitjor.

Equivalent en castellà: Huir de la ceniza y caer en las brasas | Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Brasa», p. 39. Enciclopèdia Catalana.

Fugir d'un perill i anar a parar a un altre. Aquest refrany té el mateix context que el llatí.

Equivalent en llatí: De fumo ad flammam.

Font: cfr. II.62.

Escolà i Tuset, Josep M. (1997): Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques «III. Referències i expressions d'origen clàssic. 105», p. 91. Edicions 62.

Algú, salvar-se d'un perill, d'un mal pas, etc., per a caure en un altre de pitjor.

Sinònim: Anar de mal en pitjor, ésser pitjor el remei que la malaltia.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Empitjorar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sortir d'un mal i caure en un de pitjor.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «III. Modismes i frases fetes», p. 125. Editorial Claret.

Salvar-se d'un perill, d'un mal pas, i caure en un altre de pitjor.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Frases fetes», p. 108. Salvat, S.A. de Ediciones.

Sortir d'un mal i caure en un de pitjor.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Anar a pitjor.

Aquell pobre es va separar i es va tornar a casar però ha estat sortir del foc i caure a les brases.

Equivalent en castellà: Salir de Herodes y caer en Pilatos.

Iglésies Gelabert, M. Teresa (2011): Recull de frases fetes «Recull de frases fetes», p. 74. Autoedició.

Equivalent en esperanto: El flamo sin eltiris, en fajron eniris | Li trafis el sub pluvo en riveron | Trafi de Scilo al Ĥaribdo.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Altres expressions | Aliaj esprimoj», p. 34. Associació Catalana d'Esperanto.

De seguida es va adonar que, esquivant les trampes, havia anat a parar al mig de les files enemigues: fugint del foc havia caigut a les brases.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 212. Llibres de l'Index, S.A..

Ser el remei pitjor que la malaltia.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Fugir d'un perill i caure en un altre.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «fugir», p. 65. Editorial Millà.

Voler evitar un mal i rebre'n un altre.

Sinònim: Sortir perdent, empitjorar, perdre-hi, anar de mal en pitjor, ésser pitjor el remei que la malaltia.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «F», p. 198. Edicions 62.

Sortir d'un mal i caure en un de pitjor.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Resultats: perjudici», p. 79. Edicions 62.

Equivalent en castellà: Escapé del trueno, y cogióme el rayo.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. F», p. 805. Antoni López, Editor.

Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. F», p. 805. Antoni López, Editor.

34. Fugir del foc i caure a les brasses (1997, 1 font)

Refranys estrafets. Deixar de fumar tabac i caure en l'addició a la cocaïna.

Capdevila i Plandiura, Carles (1997): Mentre hi ha Visa hi ha esperança «III. Tenir molts fums». Web.

35. Fugir del foc i caure dins les brases (1996, 1 font)

Font: DCVB, a l'entrada 'brasa'.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 218. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

36. Fugir del foc i caure en les brases (1993, 6 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans, p. 19. Edicions Tres i Quatre.
Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 299. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Alberola, E. (1928).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 218. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Es diu quan, pretenent evitar un perjudici, es cau en un altre de més gran.

Equivalent en castellà: Huir del fuego y caer en las brasas | Descalabrar al alguacil y acogerse al corregidor.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 275. Web.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Locucions i frases fetes. F», p. 42. Edicions Víctor.

37. Fugir del foc i caure en les flames (2006, 3 fonts)

Lloc: València (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

38. Fugir del foc per caure a les brases (2012, 2 fonts)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «F», p. 107. Autoedició.

Lloc: Girona (Gironès).

Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (I)». Web.

39. Fugir del foc per posar-se a les brases (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

41. Fugir del foch i pegar en les brases (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas | ES: Salir del lodo y dar en el arroyo.

Font: DMar (1991).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 217. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

43. Fugir del foch y caure dins ses brases (1 font)

Se diu d'un qui per evitar maldecaps mes s'hi afica.

Lloc: Menorca.

Ferrer Ginard, Andreu: Paremiologia «Modismes i locucions. E», p. 7. Cultura Popular de Menorca.

44. Fugir del foch, y caurer á las brases (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Huir del fuego, y dar en las brasas.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «148», p. 38. Imprenta de Saurí y Compañía.

45. Fugir del fog i caurer a les brases (1996, 1 font)

F. met.

Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.

Font: DBel (1803-1805), a l'entrada 'fog'.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 217. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

46. Fugir del fog y cáurer á las brasas (1803, 4 fonts)

Ref.

Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Brasa», p. 106.

Ref.

Equivalent en llatí: Incidit in scyllam cupiens vitare carybdin.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Brasa», p. 106.

Ref.

Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Brasa», p. 106.

F. met.

Equivalent en llatí: Incidit in Seyllam cupiens vitare Charybdin.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fog», p. 384.

F. met.

Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fog», p. 384.

Ref.

Sinònim: V. Fog.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fugir», p. 394.

Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas | Saltar de la sarten y dar en las brasas | Salir de lagunas, y dar en mojadas.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 647. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

47. Fugir del fòc y caure en les brases (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «F», p. 124. Editorial Arte y Letras.

48. Fugir del fòg y caurer en las brasas (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 292. Imp. de Miguel Parpal.

49. Fugir del porc i coure a la brasa (1997, 1 font)

Refranys estrafets. Dues bones maneres d'escapar de l'excés de calories són no menjar carn porcina i cuinar la carn de xai, vedella i pollastre de la manera més natural, amb foc de llenya.

Capdevila i Plandiura, Carles (1997): Mentre hi ha Visa hi ha esperança «IV. Hi ha més dietes que llonganisses». Web.

50. Fugir des foc i aficar-se dins sa flamada (2008, 1 font)

Deixar una cosa dolenta per agafar-ne una pitjor.

Sinònim: Fugir d'es foc i caure dins ses brases | Sortir d'es foc i ficar-se dins ses flames | Sortir d'es foc i entrar dins ses brases.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «11. Diversos. 11.1. Foc, fum i llenya. Dites», p. 483. Editorial Moll.

51. Fuig del foch y se 'n va á les llames (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

53. Haver caigut de la paella en les brases (1934, 1 font)

Diu que no pareixia sinó un Sant Llatser, tot esbalait, com si tinguera el mon damunt; de tal manera, que bé podien dir que havien caigut de la paella en les brases, i que'l feen anar de Rodes a Pilars.

Font: Galiana, Lluís a "Rondalla de Rondalles".

Soler Godés, Enric (1934): Mirador, 305 (15 desembre), p6 «Fra Lluís Galiana», p. 6. Revista Mirador.

55. Hi ha tan poc, de ses brases an es foc (2008, 1 font)

Es diu quan dues solucions semblen igualment perjudicials.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «11. Diversos. 11.1. Foc, fum i llenya. Refranys», p. 482. Editorial Moll.

56. Hi ha tan poc, de ses brases en es foc (1984, 1 font)

És poca sa diferència, entre un viciós i un que ho és més.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Filosofia de sa vida», p. 206. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

57. Jo no.u dich que lo primer que burla de mi és vostra excel·lència? (...) Jo me'n vaig a clamar a la reyna, i serà exir del foch i donar en les brases (1996, 1 font)

Font: A la primera farsa de 'El Cortesano', de L. Milà, una obra majoritàriament escrita en castellà, ambientada a la cort valenciana cinc-centista de Na Germana de Foix (Romeu, 1962: II, 106).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 215. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

58. Mal havem proceït, car nosaltres havem tret aquest de la paella e havem-lo, mès en les brases (1996, 1 font)

Equivalent en italià: Male abbiam proccacciato; noi abbiamo costui trato della padella e gittádolo nel fuoco.

Font: Traducció catalana del Decameró (Riba, 1926:I,160), que a l'original de Boccaccio feia així (Ottolini, 1992:67).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 215. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

59. Marxar del foc per caure a les brases (2010, 1 font)

Lloc: Sant Hilari Sacalm (Selva).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

60. Per fugir d'es foc, caure dins ses brases (1993, 1 font)

Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil, per caure en una altra de tan dolenta o pitjor (D.).

Equivalent en castellà: Huyendo del fuego, caí en el fuego.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1357 Foc», p. 187. Institut Menorquí d'Estudis.

61. Per fugir d'es foc, caure dins ses brasses (1926, 1 font)

Equivalent en alemany: Aus den Regen in die Traufe (Trad.: Fora de sa pluja a sa canal).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 17. Consell de Mallorca.

Equivalent en francès: Changer son cheval borque contre un aveugle.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 17. Consell de Mallorca.

Equivalent en anglès: Ont of the frying pan into the fire (Trad.: Fora de sa pella, dins es foc).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 17. Consell de Mallorca.

Equivalent en castellà: Por huir del trueno dar en el rayo.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 17. Consell de Mallorca.

Equivalent en italià: Spessa cade nel fuoco chi crede fugire il fumo.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 17. Consell de Mallorca.

Sinònim: Surtint d'es fanc, se cau en el barranc.

Equivalent en llatí: Ex cinere in prunas.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 17. Consell de Mallorca.

62. Per fugir del foch, és caygut a les brases (1996, 1 font)

Equivalent en llatí: Incidit in Scyllam cupiens vitare Carybdim.

Font: Burguera, M., al segle XVIII.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 216. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

63. Qui fuig d'es foc cau dins ses brases (1993, 1 font)

Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil, per caure en una altra de tan dolenta o pitjor (D.).

Equivalent en castellà: Huyendo del fuego, caí en el fuego.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1357a Foc», p. 187. Institut Menorquí d'Estudis.

64. Qui fuig d'es foc, cau dins ses brases (1984, 1 font)

Quan s'està dins es vici, no hi ha manera de sortir-ne.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Contrariedats», p. 186. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

65. Qui fuig del foc cau dins les brases (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Moltes vegades, per voler evitar un mal, n'adquirim un altre de pitjor.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Oratge, elements, astres, temps cronològic i collites. Foc i fum», p. 615. Web.

66. Qui fuig des fòc, / cau dins ses brases (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. X.- Contralidats», p. 293. Institut Menorquí d'Estudis.

68. Sortir (o fugir) del foc i caure a les brases (2007, 1 font)

Sinònim: Per a això no cal córrer.

Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «435», p. 128. Garsineu Edicions.

69. Sortir d'es foc i fotre's dins ses brases (1984, 1 font)

Salvar un perill, i caure dins un altre.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. S. Conjugacions vàries», p. 117. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

70. Sortir del foc i anar a caure a les brases (2016, 1 font)

Sortir d'un perill per entrar a un altre igual o pitjor.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Canals i Ferrarons, Josep Maria (2016): La gent i les coses d'Olot «Locucions, expressions, dites i frases fetes. S», p. 273. Autoedició.

71. Sortir del foc i caure a les brases (1990, 5 fonts)

Anar pitjor que abans.

No ha estat cap solució, més aviat sortir del foc i caure a les brases.

Iglésies Gelabert, M. Teresa (2011): Recull de frases fetes «Recull de frases fetes», p. 74. Autoedició.
Oliveras, Carme; Blanco, Riki (2008): Dites i refranys. La Galera.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Teatre / "L'Hostalera".
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Cançons. "L'Esparver de Sentmenat"», p. 165. Museu Arxiu de Sentmenat.

72. Sortir del foc per caure a les brases (1968, 7 fonts)

[...] cuinem a la petarrellada i sortim de fogó, estem cuits i fregits, cremats i abrandats, i per deslliurar-nos del fum ens llancem al foc i sortim del foc per caure a les brases.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «I. Com ens hem vist. 3. La continuïtat», p. 39. Editorial Pòrtic.

Anar de pitjor en pitjor. Empitjorar la nostra situació.

Seria sortir del foc per caure a les brases. No penso votar ni l'un ni l'altre.

Lorés, Jaume: Avui «"El partit popular és el papu"», p. 19. L'Avui / El Punt Avui.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «138 - Sortir del foc per caure a les brases», p. 138. Blogger.

Lloc: Barcelona (Gràcia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Complicació». Blogger.
Rovira, Marc (2019): Twitter «twitter.com/murzanereta/status/1200451798517059585». Twitter.
TV3 / Roca, Miquel. TV3.

73. Sortir des foc per anar a parar a ses brases (2020, 1 font)

Lloc: Menorca.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Menorca». Blogger.

74. Sovint sovintet pot havernos fet fugir del foch per caure á las brasas (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «Carta-prólech», p. 10. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

75. Sovint, per fugir del foc, hom cau a les brases (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «X. La capacitat intel·lectual. L'error», p. 82. Pagès Editors.

77. Surt del foc i se'n va a les brases (2010, 1 font)

Lloc: Santa Coloma de Gramenet.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

78. Surtir del foc per caure a les brases (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

80. Tal fuig del foc, que cau a les brases (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas | ES: Salir del lodo y dar en el arroyo.

Font: Bayerri, E. (1936-79:II,299).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats», p. 218. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte