Músic pagat no fa bon so

152 recurrències en 57 variants.

1. La música pagada no fa soroll (2011, 3 fonts)

Quan es paga a la bestreta se sol treballar poc i d'una forma dolenta.

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «02. La música. La solfa. L'art». Blogger.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Les faenes o encàrrecs que s'han pagat per endavant es fan sense l'interés per fer-ho bé que es té quan encara no s'han cobrat.

Sinònim: Música pagada fa mal so.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 287. Web.

2. La música pagada, no fa soroll (2003, 2 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Maig», p. 17. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

3. Music ben pagat fa mal so (2018, 1 font)

Lourdes Dalmau (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

4. Music pagat fa mal sò (1914, 2 fonts)

Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.

Equivalent en castellà: A dineros tomados ó pagados, brazos quebrados.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. M», p. 817. Antoni López, Editor.

5. Music pagat no fa bon so (2010, 3 fonts)

Lloc: Sant Vicenç de Torelló (Osona).

Correu / Rodríguez Cruells, Maria (2010). Correu electrònic.

Remarquem que el mot «music» és agut i que, de vegades, la negació «no» és substituïda per «mai». En canvi, aquest mateix mot «músic» és accentuat correctament en la locució «Jo sóc músic; ... i toco a Andorra!» («fer l'andorrà» és sinònim de «fer el desentès»; per tant, en aquesta dita, hi ha «fer el desentès» per partida doble, perquè «jo sóc músic!» també vol dir «fer el desentès»).

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. VIII. Els oficis. Altres oficis», p. 238. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

6. Musica pagà fa roin so (1986, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Valor Calatayud, Ernest (1986): Refraneret musical. Recull folklòric «Interludi (Paraules sense musica)», p. 15. Llorens Llibres.

7. Musica pagà, mal entoná (1986, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Valor Calatayud, Ernest (1986): Refraneret musical. Recull folklòric «De musica i musics. M», p. 40. Llorens Llibres.

8. Musich pagat d'avança nó fera bón só (1917, 1 font)

Sinònim: Músic pagat d'avançada no farà bon so.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 175. Editorial Trabucaire.

9. Musich pagat may fa bon só (1885, 1 font)

Equivalent en castellà: A dineros tomados brazos cerrados.

Lloc: Menorca.

Benejam i Vives, Joan (1885): Vocabulario menorquin-castellano «Refranes menorquines con sus equivalentes castellanos», p. 170. Imprenta de Salvador Fábregues.

10. Musich pagat no fa bon so (1883, 1 font)

Sinònim: Mosso pagat te'l bras trencat.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «8. Aforismes referents á defectes ó vicis», p. 35. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

11. Musich pagat no fa bon sò (1900, 2 fonts)

Musich pagat no. 17-2-1870.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1151.jpg. Manuscrit.

Sinònim: Lo minyó, con és pagat, sempre té lo braç trencat.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «P», p. 72. Tarascó, Viladot & Cuesta.

12. Musich pagat no fa bon só (1831, 4 fonts)

Equivalent en castellà: A dineros pagados, brazos quebrados.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «313», p. 74. Imprenta de Saurí y Compañía.

Equivalent en castellà: Paga adelantada, paga viciosa.

Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «III. Sobre economía casolana». Estampa de'n Tomás Carreras.

Musich pagat no. 9-4-1880.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1152.jpg. Manuscrit.

Musich pagat no. 17-5-1895.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1154.jpg. Manuscrit.

16. Músic pagat (mai) no fa bon so (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: A dineros tomados, brazos quebrados | el gato ahíto no caza ratones.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 150. Editorial Pòrtic.

18. Músic pagat fa mal so (1961, 42 fonts)

Diu la dita que músic pagat fa mal so.

"Desclot": Avui «"Entre parèntesis". "Música i cuina"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.

Qui cobra a la bestreta sol treballar poc i de forma dolenta.

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «01.1 Músics». Blogger.

Qui cobra a la bestreta sol treballar poc i de forma dolenta.

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «08. Expressions amb música i paraules: so - sonoritat - afinació - to- soroll - tocar | ull - oida - veu - xiulet -xiular - pito». Blogger.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «IX. Els diners. Els pagaments i els deutes», p. 79. Pagès Editors.
Blas Núñez, Amparo; Oriola Velló, Frederic (2012): El mirall pautat. Recull d'expressions i parèmies musicals en la tradició popular «5. Coses de músics. M», p. 136. Edicions Tívoli.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «L'home. Tasques i oficis», p. 42. Graó Editorial.

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Saviesa popular». Correu electrònic.
Correu / Llargués i Nonell, Eulàlia (2010). Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys de Músics. Dites sobre músics, música, balls i instruments». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre oficis i feines». Web.

Equivalent en castellà: A dineros cobrados, brazos quebrados.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 251. Editorial Diàfora.
ElCatdelaBruixa (2021): Twitter «twitter.com/EBruixa/status/1422399500077846530». Twitter.

Equivalent en castellà: A dineros pagados, brazos quebrados.

Ermitaño de los Pirineos (1995): Calendario religioso, astronómico y literario para 1995 «Sección literaria. Refranyer Popular», p. 43. Sociedad General Española de Librería.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «LA SOC. TREBALL, DINERS I SORT. FEINES I OFICIS», p. 30. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mal». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Oficis». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Treball». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de música i cant», p. 535. Web.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «8. Qui no treballa no menja ni va bonic el diumenge», p. 86. Museu del Montgrí i del Baix Ter.
Martí, R. M. (2014): Rumb. Escriptura. Refranys, p. 1. Editorial Nadal.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «II». Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys del diner, els negocis i el treball», p. 60. Editorial Millà.

La feina pagada abans de fer-la, pot ser mal feta. Els diners ja són al sac i ben lligats.

Mitjans i Puigvert, Albert (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

Font: ME, CR, PR.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «economia i finances», p. 76. Instituto de Estudios Turolenses.
Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes. Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona, "La Caixa".

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «M», p. 30. Autoedició.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Gràcia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: Músic pagat no fa bon so.

Equivalent en castellà: A dineros tomados, brazos quebrados | Paga adelantada, paga viciosa.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Pagat», p. 96. Edicions 62.

Vol dir que el qui cobra per endavant sol treballar poc o de mala gana (D.). Vegi's n. 2058.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1915 Murta», p. 264. Institut Menorquí d'Estudis.

Qui sap lo que ha de guanyar, fa feina de mala gana.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Musica», p. 243. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 8. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

La feina pagada abans de fer-la, pot ser mal feta. Els diners ja són al sac i ben lligats.

Roig, Francesc (2003): L'Estel «Refranys», p. 20. Revista L'Estel.
Roig, Francesc (1999): L'Estel «Refranys populars (II)», p. 11. Revista L'Estel.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats, p. 112. Zenobita Edicions.

Lloc: Capellades.

Solsona, Ramon (2005): A paraules em convides. Meravelles, curiositats i sorpreses del llenguatge «El lleure. Un orgue de gats», p. 103. Columna Edicions.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 109. Museu Arxiu de Sentmenat.

19. Músic pagat fa mal so (o no fa bon so) (1999, 3 fonts)

Refrany que vol dir que les feines pagades per endavant solen ésser executades tard i malament.

Equivalent en castellà: A dineros cobrados, brazos quebrados.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Músic», p. 163. Enciclopèdia Catalana.

Sinònim: Bou fart no llaura dret.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «87», p. 37. Garsineu Edicions.

Inconveniència de pagar a l'avançada.

Sinònim: Músic pagat mai fa bon so.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Altres oficis», p. 388. Edicions 62.

20. Músic pagat fa mal sò (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XXX.- Música», p. 315. Institut Menorquí d'Estudis.

23. Músic pagat mai fa bon so (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1140. Editorial Selecta-Catalonia.

Inconveniència de pagar a l'avançada.

Sinònim: Músic pagat fa mal so (o no fa bon so).

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Altres oficis», p. 388. Edicions 62.

24. Músic pagat no fa bon so (1803, 30 fonts)

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Aparicio Ortiz, José M. (1999): 2001 refranys i un grapat de dites i cançonetes d'Alzira i la seua comarca «M», p. 77. Ajuntament d'Alzira.
Blas Núñez, Amparo; Oriola Velló, Frederic (2012): El mirall pautat. Recull d'expressions i parèmies musicals en la tradició popular «5. Coses de músics. M», p. 136. Edicions Tívoli.

De: Bohigas, Iu.

Lloc: Comarques Gironines.

Font: Revista la Farga, 273 i 274.

Bohigas Costabella, Miquel: Iu Bohigas i Blanc. Mestre de català «Alguns trets característics del parlar de Girona - iubohigas.blogspot.com/2011/07/alguns-trets-caracteristics-del-parlar.html». Blogger.

Precaució en no pagar un servei o una compra, per por de quedar sense servei i sense el comprat.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Canals i Ferrarons, Josep Maria (2016): La gent i les coses d'Olot «Locucions, expressions, dites i frases fetes. M», p. 261. Autoedició.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.
Correu / Fontbona Vallescar, Francesc (2010). Correu electrònic.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 41. Editorial Joventut.

Exp. que no convè pagar per adelantat lo traball.

Equivalent en castellà: A dineros pagados, brazos quebrados.

D. y M. (1847): Diccionario catala-castellano y vice versa, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera) «Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana. Músic», p. 19. Agencia Médica Catalana.

Ref.

Equivalent en castellà: Á dineros pagados brazos quebrados.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fer», p. 375.

Ref.

Equivalent en llatí: Cessat opus, merces quando est praemissa labori.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fer», p. 375.

Ref.

Sinònim: V. Músic.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Pagar», p. 141.

Ref.

Equivalent en castellà: Á dineros pagados, brazos quebrados.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «So», p. 330.

Ref.

Equivalent en llatí: Cessat opus, fuerit si merces ante soluta.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «So», p. 330.

Ref.

Equivalent en castellà: Obra pagada brazo cortado.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «So», p. 330.

Sinònim: El mosso, quan és pagat, sempre té el braç trencat | Jornal pagat, al camp va molt cansat.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «M 2738», p. 344. Columna Edicions.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 12. Refranys sobre festes i lleure». Llibres de l'Index, S.A..
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Bona». Web.

Una de les coses que ha de saber un bon amo és la inconveniència de pagar a l'avançada ja que sense l'incentiu els resultats seran mediocres.

Sinònim: Preu fet, treball mal fet.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Treball i negocis», p. 151. Editorial de Vecchi.

Ja explicat en: Música pagada no fa bon so.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 316. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de música i cant», p. 535. Web.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «118 - Músic pagat no fa bon so», p. 118. Blogger.

Mai s'han de pagar les feines a l'avançada.

Sinònim: A diners pagats, braços cansats (o trencats).

Equivalent en castellà: A dineros cobrados (o tomados), brazos quebrados; El gato ahíto no caza ratones.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «músic». Editorial Barcanova.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Aquesta expressió és una prevenció clara contra els avançaments de diners, sobre les bestretes.

Sinònim: A diners pagats, braços cansats (o trencats).

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Aquesta expressió és una prevenció clara contra els avançaments de diners, sobre les bestretes.

Sinònim: A diners pagats, braços cansats (o trencats).

Equivalent en castellà: A dineros cobrados (o tomados), brazos quebrados.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Aquesta expressió és una prevenció clara contra els avançaments de diners, sobre les bestretes.

Sinònim: A diners pagats, braços cansats (o trencats).

Equivalent en castellà: El gato ahíto no caza ratones.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Inconveniència de pagar a l'avançada.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «so», p. 130. Editorial Millà.

Aquest refrany ens assenyala que si paguem per avançat, no rebrem un bon servei, ja que els qui ens l'han de fer ja tenen els diners i no s'hi veuen obligats.

Sinònim: Qui paga d'avançat no ha estat mai ben servit.

Equivalent en castellà: Obra pagada, brazo cortado | A dineros pagados, brazos cansados | Tamborilero pagado no hace buen son | FR: Tambour payé d'avance ne fait pas beaucoup bruit (Tambor pagat d'avançat no fa gaire soroll) | EN: To pay beforehand was never well served.

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 46. Web.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «pagar, servir». Web.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 177. Museu de Vilafranca.

Lloc: Cerdanya.

Web de la Cerdanya (1999): Refranys de la Cerdanya «Dites populars: Refranys». Web.
(1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 22 (Any I, 30-maig-1936) «Aforismes i proverbis», p. 8. Revista Curiositats de Catalunya.
(1936): Curiositats de Catalunya, Núm. 31 (Any I, 29-agost-1936) «Aforismes i proverbis», p. 156. Revista Curiositats de Catalunya.

25. Músic pagat no fa bon só (1805, 1 font)

Ref.

Equivalent en castellà: Á dineros pagados brazos quebrados.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Músic», p. 109.

Ref.

Equivalent en llatí: Cessat opus, fuerit si merces ante soluta.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Músic», p. 109.

Ref.

Equivalent en castellà: Obra pagada, brazo cortado.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Músic», p. 109.

26. Músic pagat no fa bòn sò (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «M», p. 175. Editorial Arte y Letras.

27. Músic pagat per endavant no fa bon so (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 87. Edicions Salòria.

28. Músic pagat per endavant, no fa bon so (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. Oficis», p. 80. Garsineu Edicions.

29. Músic pagat, fa de mal tocar (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Adell, Enric (2010): En mà (company de feina). Font oral.

30. Músic pagat, fa mal so (1987, 6 fonts)

L'expressió del temps en els refranys. Normalment en present.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 83. Publicacions de la Universitat de València.
E. V. Equip: Caprabo «"Dites"». Caprabo.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 35. Autoedició.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes. Encreuats «Del treball i diners», p. 41. Autoedició.
Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

31. Músic pagat, músic acabat (2010, 1 font)

Lloc: Darnius (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

33. Músic pagat, no fa bon so (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys de Músics. Dites sobre músics, música, balls i instruments». Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

39. Música pagada no fa ruido (2010, 1 font)

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

40. Música pagada no sona (2014, 1 font)

Deu vindre de quan els músics anaven pels pobles, i com passaven més gana que un quinto, s'afanyaven a fer la feina ben feta per a cobrar més.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «M», p. 231. Juli Jordà Mulet.

41. Música pagada, mal entonada (2021, 1 font)

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «02. La música. La solfa. L'art». Blogger.

42. Música pagada, molt roí so fa (2021, 2 fonts)

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «02. La música. La solfa. L'art». Blogger.
Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «08. Expressions amb música i paraules: so - sonoritat - afinació - to- soroll - tocar | ull - oida - veu - xiulet -xiular - pito». Blogger.

49. Músich 'no' pagat, no fa bon só (1866, 1 font)

Refranys estrafets (o adaptats).

Lo Noy de la Mare (1866): Lo Noy de la mare, núm. 13 (2 de setembre, 1866), p2 «Refrans adobats», p. 2. Revista Lo Noy de la Mare.

56. Tamboriler pagat, mal so fa (1986, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Valor Calatayud, Ernest (1986): Refraneret musical. Recull folklòric «Els instruments musicals en el refraner. Tambor», p. 63. Llorens Llibres.

57. Tamboriner pagat, mal so fa (2021, 3 fonts)

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «01.1 Músics». Blogger.
Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «05. Instruments musicals de percussió: Bombo, Platerets, Tambor, Caixa, Tabal, Tabalet, Atabal, Tamborí, Timbal, Castanyoles, Esclafidors, Postisses, etc.». Blogger.
Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «08. Expressions amb música i paraules: so - sonoritat - afinació - to- soroll - tocar | ull - oida - veu - xiulet -xiular - pito». Blogger.

Músic pagat no fa bon so

Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes

Músic pagat no fa bon so

Beltran, Jordi (2015): Els refranys més usuals de la llengua catalana

Músic pagat no fa bon so

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «118 - Músic pagat no fa bon so»

Músic pagat no fa bon so

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte