Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Com més amics, més clars

160 recurrències en 36 variants. Primera citació: 1736.

Com més amics, més clars

34 fonts, 1914.
Lloc: Xerta (Baix Ebre).
Lloc: Lleida.
Lloc: Illes Balears.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Amistat», p. 165. Edicions Tres i Quatre.
Marcat ritme en el refrany: introduïts pel la forma "com més..., més..."
Conca, Maria (1987): Paremiologia «2.1 Descrip. formal: Estr. rítmica, mètrica i rima», p. 34. Publicacions de la Universitat de València.
Lloc: Artesa de Lleida.
Lloc: Artà.
Lloc: Penedès.
Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Lloc: Mallorca.
Convé ser completament sincers perquè sabem que l'altre no s'ofendrà.
Sinònim: Similar: Compte i raó sostenen l'amistat.
Equivalent en castellà: Similar: Cuenta y razón sustentan/conservan amistad.
Equivalent en francès: D'autant plus amis que plus clairs.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
I l'amistat catalana ja sabem com és: «amics d'amics», però «com més amics, més clars».
Lloc: Lleida (Segrià).
Sabia que les coses que li diria no li agradarien gaire, però va pensar que com més amics, més clars.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Urgell.
Aconsella no barrejar els diners i l'amistat.
Sinònim: A l'amic, a la cara li ho dic; Comptes clars, amistat llarga; Les coses clares i la xocolata espesa.
Equivalent en castellà: Cuenta y razón sostienen amistad; Cuentas claras, amistades largas; Entre dos amigos, un notario y un testigo; Las cuentas claras y el chocolate espeso.
Lloc: Mallorca.
Vol dir que la intimitat amb la persona s'avalua per la sinceritat que hi ha en el tractament mutu.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «122 Amics», p. 29. Institut Menorquí d'Estudis.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «C», p. 93. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.
Lloc: Penedès.
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Cuantos más amigos, más claros. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Cuenta y razón conserva amistad. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Cuenta y razón sostienen amistad. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Cuentas claras, amistades largas. [S&C: 232].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: De amigo a amigo, un escribano y dos testigos. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Entre dos hermanos, dos testigos y un notario. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Entre hermanos, dos testigos y un notario. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Entre padre e hijo, un notario y dos testigos. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en llatí: Firina sit ut vobis omni concordia vita, testibus ac scripto sit retinenda fides. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Las cuentas claras y el chocolate espeso. [DG: V i XII].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en francès: Les bons comptes font les bons amis. [DG: V i XII] - [S&C: 228].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en francès: Les comptes courts font les amis longs. [S&C: 231].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Mientras más amigos, más claros. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en llatí: Mutua fides fovet amicitia. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en anglès: Short reckonings make long friends. [S&C: 228].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Escatir lleialment el degut i el pagat.
Sinònim: L'amistat en una part i els interessos en l'altra. [F: I, 988] | Com mes amichs, mes clars, y la amistat mes dura. [F: I, 988] | Comptes i raó mantenen amistat. [S&C: 231] | Els bons (o bons) comptes fan [els] bons amics. [P: IV, 1215] |.
Equivalent en castellà: Cuanto más amigos, más claros. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Insiste en la conveniencia y necesidad de que las cuentas no ofrezcan duda, especialmente si es entre amigos.
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Cuenta y razón, conservan amistad. [S&C: 231].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Les coses han de quedar prou puntualitzades per evitar malentesos | Aconsella el màxim de transparència en les relacions d'amistat.
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en castellà: Cuando más amigos, más claros. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Si se mezcla la amistad y el dinero o los negocios, conviene ser transparentes para evitar posibles problemas.
Sinònim: Bons comptes fan bons amics. [P: X, 93] | [Els] bons comptes fan [els] bons amics. [S&C: 228] | La claredat és mare de l'amistat. [P: IV, 1248] | Molt amiguets, però els comptes nets. [P: IV, 1259].
Equivalent en castellà: Cuanto más amigos más claridad. [S&C: 228].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en llatí: Computus et ratio faedus fovet inter amicos. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].
Equivalent en llatí: Quo magis est carus, mage sit sincerus amicus. [F: I, 988].
Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].
Amistat.
Font: [F: A, 988].
Tracte.
Font: [F: A, 988].
Transparència.
Font: [F: A, 988].
Lloc: País Valencià.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 103. Museu Arxiu de Sentmenat.
Il·lustrat.

Com més clars, més amics

17 fonts, 1961.
Lloc: País Valencià.
Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amistats i relacions personals», p. 89. Editorial Sargantana.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Sinònim: A sant que no tinguis devoció, no li facis oració.
Lloc: Terres de Ponent.
Sinònim: Abocar-les pel broc gros.
Sinònim: Val més una veritat amarga que cent mentides dolces.
Lloc: Alt Pirineu.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Girona (Gironès).
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).
Parlar sense embuts.
Palau, Montserrat (2012): CPNL «CPNL - Frases fetes, exclamacions i refranys». Web.
S'ha de parlar sense subterfugis.
Sinònim: Com més amics més clars.
Parlar sense subterfugis.
Sa vertadera amistat, no vol secrets.
Lloc: Menorca.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 50. Web.
Lloc: Solsona (Solsonès).

Com més amics més clars

14 fonts, 1915.
Fora embolics.
Lloc: País Valencià.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Refranys de la revista "Vacarisses. Balcó de Montserrat". Alguns no estan datats, però deuen ser recents. De: Caba, Josep.
Lloc: Sant Llorenç Savall.
Font: Revista Vacarisses. Balcó de Montserrat. Des de Sant Llorenç Savall. Refranys d'arreu de les terres catalanes de l'amor i l'amistat.
Correu / Ugarte, Xus (2014): Correu «Refranys escanejats». Correu electrònic.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.
Sinònim: Molt amiguets, però els comptes nets | Veg. tb. 239 i 251.
Equivalent en castellà: Cuanto más amigos más claros | Si amistades quieres conservar, intereses no han de mediar.
S'ha de parlar sense subterfugis.
Sinònim: Com més clars, més amics.
Ruyra, Joaquim (1949): Obres completes «Aforismes i frases fetes del català popular. Quarta tongada. Amics», p. 902. Editorial Selecta-Catalonia.

Com mes amichs mes clars

9 fonts, 1881.
Ensenya que la seguritat y formalitat ab que 's tracta no deu tenirse per desconfiansa de la amistat, ans bé serveix pera ferla mes duradera.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «6. Aforismes referents á la amistat», p. 27. Llibreria d'Alvar Verdaguer.
Com mes amichs. 7-8-1867.
Font: Calendari dels pagesos.
Com mes amichs. 2-5-1889.
Font: Calendari dels pagesos.
Com mes amichs. 21-5-1889.
Font: Calendari dels pagesos.
Com mes amichs. 24-10-1894.
Font: Calendari dels pagesos.
Com mes amichs. 9-10-1912.
Font: Calendari dels pagesos.
Com mes amichs. 14-4-1914 / 28-4-1916.
Font: Calendari dels pagesos.
Com mes amichs. 31-3-1918 / 16-1-1920 / 11-9-1922.
Font: Calendari dels pagesos.

Quan més amics, més clars

7 fonts, 1980.
Al parlar d'amics, tampoc es para amb palletes.
Lloc: Alcoi.
Més sincers.
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).
Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «Q», p. 42. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.
Lloc: Teulada (La Marina Alta).
Llopis, Vicent (2009): Teulada «Frases populars». Web.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Q», p. 272. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Lloc: Ribera.

Com mes amichs, mes clars

5 fonts, 1831.
Equivalent en castellà: Cuenta y razon, sustentan amistad.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.
Com mes amichs. 17-2-1861.
Font: Calendari dels pagesos.
Com mes amichs. 13-8-1872.
Font: Calendari dels pagesos.

Com més clars més amics

5 fonts, 1915.
Lloc: Bot (Terra Alta).
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.
Lloc: Gandesa (Terra Alta).
Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.
Lloc: Gandesa (Terra Alta).
Meix, Carme (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.
Sinònim: Veg. tb. 62 i 251.
Equivalent en castellà: Cuanto más amigos más claros | Si amistades quieres conservar, intereses han de mediar.

Quant més amics, més clars

4 fonts, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 224. Editorial Arte y Letras.
De: Ros - Martí Gadea - Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Q», p. 274. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Quant més clars, més amics

4 fonts, 1955.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).
Lloc: Eivissa.
Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 32. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.
Es diu per justificar que no s'amaguin les veritats per respectes humans. Nota: Respectam el redactat original d'aquest refrany, per més que la construcció genuïna en aquest tipus de comparacions proporcionals és 'com més... més...'
Lloc: Eivissa.

Com més amichs més clars

3 fonts, 1898.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.
V. Amistança.

Com mes amigs mes clars

3 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.
Equivalent en castellà: Entre dos hermanos dos testigos y un notario.
Equivalent en llatí: Firma sit ut vobis omni concordia vita.
Equivalent en llatí: Testibus ac scripto sit retinenda fides.
Sinònim: V. Amig.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.
Lloc: Menorca.

Com més amichs, més clars

2 fonts, 1903.
Equivalent en castellà: Mientras más amigos, más claros; ó entre dos amigos, un notario y dos testigos; ó cuenta y razón conservan amistad.

Com més amics / més clars

2 fonts, 1915.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 44. Autoedició.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Com més amics, més clar

2 fonts, 1993.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Veritat», p. 155. Edicions Tres i Quatre.

Com mes amics, mes clars

2 fonts, 1915.
Lloc: Menorca.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.

Com mès amigs mès clars

2 fonts, 1839.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos | Entre dos hermanos dos testigos y un notario.

Quan més clars, més amics

2 fonts, 1995.
Lloc: Xerta (Baix Ebre).
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Quant més amics, més clar

2 fonts, 1987.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.
Lloc: País Valencià.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 113. Editorial l'Esquer.

Com mes amics mes clars

1 font, 1847.
Adv. que la formalitat en lo ques tracta no deu tenirse per desconfiansa de la amistat.
Equivalent en castellà: Entre dos amigos un notario y dos testigos.

Com més amics, més clars i l'amistat més dura

1 font, 2008.

Com més amics, més clars i l'amistat, més dura

1 font, 2003.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amistat», p. 95. Pagès Editors.

Com més amics, més clars; i s'amistat més dura

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Com més clars / mes amics

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Com mes clars, mes amics

1 font, 1915.
De: Martí Cohí, Josep (1916-17).
Lloc: Arrabal de Jesús (Tortosa).

Con més amichs, més clars

1 font, 1912.
Amich.
Equivalent en italià: Patti chiari, amici cari.

Contes clars fan bons amics

1 font, 2020.
Lloc: Menorca.

Contra més clars més amics

1 font, 1995.
Font: BM, CO, CR, FI, FX, G, ME, MR, TA, TC.

Cum més amichs / més clars (En vegada de clars)

1 font, 1915.
De: Soler, Josep (1923).
Lloc: Sant Pere Pescador.

Mes amigs, mes clars

1 font, 1858.
Equivalent en castellà: Cuanto mas amigos mas claros.
Lloc: Menorca.

Quan més amics, més clas

1 font, 1969.
Lloc: Eivissa i Formentera.
Castelló Guasch, Joan (1969): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.

Quan més clarets, més amics

1 font, 2017.

Quan més clars més amics

1 font, 1980.
Lloc: Albal (Horta).
Hernández Sanchis, Jesús-Emilio (1980): Refraner albalenc «Refraner», p. 18. Anubar Ediciones.

Quant mes amichs, mes clars

1 font, 1919.

Quant més amichs, més clars

1 font, 1736.

Quant mes amics, mes clars

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Quants més amics, més clars

1 font, 1987.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Els interessos, els negocis i l'administració», p. 44. Editorial l'Esquer.