A boca tancada no hi entren mosques

166 recurrències en 74 variants.

2. A boca closa, frare Anselm, no hi entra mosca (1996, 1 font)

De: Turmeda, Anselm.

Font: De Tunis estant, a la Disputa de l'ase (1417).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 116. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

3. A boca closa, frare Anselm, no hi entra mosca. Bon home de Déu! Valdría mes que tinguéssiu la boca closa que no que parléssiu follament (1995, 1 font)

(Olivar 1928:90; Foulché-Delbosc 1911:411). De: Turmeda, Anselm.

Font: De Tunis estant, l'inclou a la Disputa de l'ase (1417).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 198. Web.

4. A boca closa, no hi entra mosca (1417, 1 font)

De: Turmeda, Anselm.

Turmeda, Anselm (1417): Disputa de l'ase, p. 90. Editorial Barcino.

6. A boca tancada / no hi entra mosca ni alada (1910, 1 font)

Vol dir que no enrahonant no s'exposa un a cap perill.

Equivalent en occità: À bouche barrade, non intre mouche (Llenguadocià).

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VIII. Insectes. II. Monografies. Alada. Aforisme», p. 442. L'Avenç.

Vol dir que no enrahonant no s'exposa un a cap perill.

Equivalent en castellà: Al buen callar llaman Sancho.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VIII. Insectes. II. Monografies. Alada. Aforisme», p. 442. L'Avenç.

7. A boca tancada no entren mosques (1984, 6 fonts)

Font: DCVB (VII, 604; II, 535).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «L'home. Parts del cos», p. 20. Graó Editorial.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Indica els avantatges de parlar poc o de no dir res.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 73. Edicions Salòria.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

8. A boca tancada no hi entra mosca (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

És preferible callar que parlar i errar.

Sinònim: Contrari: Qui molt parla, molt erra.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas | Contrari: mucho hablar, mucho errar.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 160. Web.

9. A boca tancada no hi entren mosques (1937, 21 fonts)

Moltes vegades val més callar que l'opinió donar.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.1. El cos i els actes fisiològics 9.1.1. El cos. Refranys», p. 317. Editorial Moll.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Equivalent en castellà: A boca cerrada no entra mosca.

Lloc: Mallorca.

Font: DFi (1840).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 200. Web.

I aquesta equivalència català-castellà és reproduïda per molts altres diccionaris del XIX, tret del mallorquí Dfi (1840).

Equivalent en castellà: A boca cerrada no entra mosca.

Font: DFi (1840).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la boca». Web.

Qui es manté callat, no ofén ni s'equivoca.

Sinònim: Similars: A l'ombra del nas, la boca fresca | Al callat li diuen savi | El silenci és or.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 264. Web.

Equivalent en francès: Dans une bouche fermée les mouches n'entrent pas.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Les cuques / Les insectes», p. 502. Robert Morel Editeur.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 2, abril 1944 «Refranero ibicenco», p. 29. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Estar trist, pesarós.

Llengcat (2014): Suficiència 1 «Locucions, frases fetes i refranys referits a l'experiència de la vida (edat, amistat, família, treball, etc.)». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Societat i vida». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.

Lloc: Centelles (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

S'ha de saber callar.

Sinònim: De callar no en ve cap mal | Més val bon callar que mal parlar | Sa llengua dins sa boca està molt bé.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CS - Comportaments socials», p. 61. Institut d'Estudis Eivissencs.

Sinònim: El silenci és or.

Lloc: Camprodon (Ripollès).

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Com si fos un pròleg», p. 9. Editorial Millà.

Qui no s'espavila no menja.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Com si fos un pròleg», p. 9. Editorial Millà.

Equivalent en llatí: Vir prudens tacebit.

Font: (Prov. 11.12).

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Boca.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 16». Autoedició.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 61. Web.
(1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 83 (Any II, 28-agost-1937) «Aforismes i proverbis», p. 270. Revista Curiositats de Catalunya.

10. A boca tancada, no entra ni mosca ni alada (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. Parlar, callar i mentir», p. 30. Garsineu Edicions.

11. A boca tancada, no hi entra alada (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. El silenci», p. 88. Pagès Editors.

12. A boca tancada, no hi entra mosca (1999, 1 font)

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «Callar». Web.

13. A boca tancada, no hi entren mosques (1934, 14 fonts)

Sinònim: En boca tancada, la mosca no hi farà entrada.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Silenci», p. 148. Edicions Tres i Quatre.

Sinònim: A boca tancada no entren mosques.

Font: DCVB (VII,604; 11,535).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 201. Web.

Font: DCVB (VII, 604; II, 535).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 6. Refranys sobre homes i dones. El cos humà i les edats de la vida». Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. A», p. 17. Consell de Mallorca.

S'avalua el silenci com a cosa bona. També es pot entendre en sentit oposat.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Consells morals», p. 186. Editorial de Vecchi.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. III. La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 211. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Moreira, Joan (1934): Moreira, Joan. Del folklore tortosí. Costums, ballets, pregàries, parèmies, jocs i cançons del camp i de la ciutat de Tortosa. Imprenta Querol, Tortosa, 1934. Ed. facsímil, Tortosa, 1999 «Més parémies i aforismes usats a Tortosa i arroplegats de llavis de gent del poble, ordenats alfabeticament. A», p. 156. IQT.

Sinònim: En boca tancada, la mosca no hi farà entrada | Veg. tb. 696.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Tancada», p. 119. Edicions 62.

El silenci és bona cosa.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 211. Edicions 62.

El silenci és bona cosa; segons algunes contrades, també: qui no espavila no menja.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Boca, bocades», p. 19. Editorial Millà.

Recomana discreció en el parlar.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «435 Boca», p. 69. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 174. Museu de Vilafranca.

14. A boca tancada, no hi entren mosques! (2010, 1 font)

Lloc: Pineda de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

15. A boca tancada... (1995, 2 fonts)

Títol d'una "joguina" teatral, publicada l'any 1864, d'E. Vidal.

(Bulbena, 1915:83).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 200. Web.

Com a mostra del nivell de coneixement popular del proverbi, cal dir que la seva primera clàusula, amb els corresponents punts suspensius que criden a la complicitat del públic.

Font: Títol d'una joguina teatral, publicada l'any 1864, d'E. Vidal.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

16. A boca tencada mosca no hi entre (1996, 1 font)

Equivalent en llatí: Nunquam tacuisse nocet.

Font: Al segle XVIII, l'anoten tots els paremiògrafs catalans, des del mallorquí Miquel Bruguera.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 118. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

17. A boca tencada mosca no.y entre (1995, 1 font)

Equivalent en llatí: Nunquam tacuisse nocet.

Font: Al segle XVIII, l'anoten tots els paremiòlegs. M. Burguera el recull així.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 199. Web.

18. A la boca tancada no hi entra la mosca (2009, 2 fonts)

A ra boca tancara no i entra la mosca (M.C.). De: Chessa, Michelino.

Equivalent en italià: Nella bocca chiusa non entra la mosca.

Lloc: L'Alguer (Sardenya).

Font: Lus dicius algareus.

Diccionari de Alguerés (2009): Diccionari de Alguerés «Ditxos», p. 74. Web.

Lloc: L'Alguer (Sardenya).

Michele Serra (2014): Miralguer «Los Ditxos de l'Alguer (3) - miralguer.com/2014/03/13/los-ditxos-a-lalguer-3/». Web.

19. A la boca tancada no hi entran moscas (2021, 2 fonts)

A boca tancada. 7-3-1903 / 6-3-1904 / 28-5-1905.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_3.jpg. Manuscrit.

A boca tancada. 28-5-1905.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_5.jpg. Manuscrit.

22. Boca closa no hi entren mosquits (1995, 2 fonts)

Lloc: Empordà.

Font: DCVB (VII,604; 11,535).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 201. Web.

Lloc: Empordà.

Font: DCVB (VII, 604; II, 535).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.

Font: P. Vallés (1549).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.

Font: H. Núñez (1555).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Font: DRAE.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: En boka zerrada no entra moska ni haraña.

Font: G. Correas (1627).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Quant a l'espanyol, a banda de referències als repertoris hispanojueus sefardites, aquesta és l'única anterior a RF-1509.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.

Font: RV (1508), segons E. S. O'Kane.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

23. Boca tancada no hi entren mosques (2008, 1 font)

Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.

Equivalent en anglès: A shut mouth catches no flies (Trad.: Una boca tancada no atrapa cap mosca).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 35. Web.

Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.

Equivalent en francès: En close bouche, n'entre mouche (Trad.: A la boca tancada, cap mosca).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 35. Web.

Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.

1. Obrar humà. h) Conveniència.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 35. Web.

26. Callar és bo, en boca tancada no.y entra mosca (1996, 1 font)

Font: DTo (1640), citat s.v. 'boca' i 'callar'.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 118. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

27. Dins boca tancada, no hi entren mosques (1984, 1 font)

Qui sap callar a temps, hi surt guanyant.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Filosofia de sa vida», p. 205. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

29. En boca cerrada no.y entra la mosca (1996, 1 font)

Diuen que "és el conegut adagi castellà 'en boca cerrada no entran moscas', que ací ha estat mig adaptat al català per raons de rima. Observació, al nostre entendre errònia.

Font: L. Gimeno i V. Pitarch (1988:91, nota 18).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 117. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

30. En boca closa no hi entra mosca (1996, 4 fonts)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 294. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: RF-1509; I.5.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 116. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en italià: In bocca chiusa non entrò mai mosca.

Font: Dart, 1989, núm. 177.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 116. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

El cita com a proverbi àrab. El proverbi figura al compendi arabigoandalusí d'Ibn' Asim Garnatí (1358-1426), conservat en un manuscrit del Museu Britànic.

Equivalent en francès: Dans une bouche close, il n'entre point de mouche.

Font: Dmal (1980:508).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 116. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: Capítol I. (I.5).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 239. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Cos humà». Web.

31. En boca closa no.y entra mosca (1995, 2 fonts)

Aquest proverbi figurava, també, al refranyer desaparegut de mossén Dimas, amb una formulació com aquesta, probablement.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: RF (1509:1.5).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 199. Web.

D'ella, que li donaria la codificació romànica originària, haver passat a les altres.

Font: En la hipòtesi que aquest proverbios d'origen àrab i que, des d'aquesta llengua, passés a les llengües romàniques mediterrànies, aquest trasllat podria haver-se fet més o menys simultàniament o, primerament, a través d'una llengua en concret i, a partir.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 121. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

33. En boca tanca, la mosca no hi farà entrada (1993, 1 font)

Sinònim: A boca tancada, no hi entren mosques.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Silenci», p. 148. Edicions Tres i Quatre.

34. En boca tancada la mosca no hi farà entrada (2012, 1 font)

Es diu d'algú que és discret i que té la capacitat de guardar un secret.

Sinònim: A boca tancada no hi entren mosques; Boca (o Llengua) muda mai no és batuda; El silenci és or; La millor paraula és la que està per dir.

Equivalent en castellà: El silencio es oro; En boca cerrada no entran moscas.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Boca». Editorial Barcanova.

35. En boca tancada no entren mosques (1879, 14 fonts)

Que s'ha de saber callar algunes coses.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

(Castañeda, 1920:20).

Font: Galiana, Lluís.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 200. Web.

Font: Galiana, Lluís.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

(Traducció del castellà?).

Correu / Sans, Lídia (2010). Correu electrònic.

Lloc: València (Horta).

Correu / Uchan Sanz, Glòria (2010). Correu electrònic.

Aconsella callar.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 263. Web.

Lloc: València (Horta).

Lo Rat Penat (1879): Lo Rat-Penat. Calendari llemosí 1879: p169-170; 172 «Adages», p. 170. Revista Lo Rat Penat.

Lloc: Montesa (la Costera, València).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. E», p. 135. Edicions Víctor.

A vegades, millor callar que parlar.

Siquès i Reig, Pere (2006): La boca. Refranys, acudits i parèmies «Boca», p. 9. Curbet CG Edicions.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 123. Museu Arxiu de Sentmenat.

36. En boca tancada no entren mosques... (2010, 1 font)

Lloc: Llocnou de Sant Jeroni (Safor).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

38. En boca tancada no hi entra mosca (1995, 2 fonts)

Font: L. Gimeno i V. Pitarch, en relació a aquest proverbi, contingut al següent passatge de Lo procés de les olives (1497).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 197. Web.

Sinònim: Callar és bo, en boca tancada no hi entra mosca.

Font: DTo (1640), on el trobem citat per dues vegades, a les entrades boca i callar.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 199. Web.

39. En boca tancada no hi entra mosca ni alada (1839, 6 fonts)

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: Al segle XIX, el DBel (1803-1805), a l'entrada boca, tot seguint l'aforisme de J. Carles i Amat.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 200. Web.

Equivalent en llatí: Non hominis clausum potis est os musca subire.

Font: Al segle XIX, el DBel (1803-1805), a l'entrada boca, tot seguint l'aforisme de J. Carles i Amat.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 200. Web.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Font: Al s. XIX, DBel (1803-1805), a l'entrada 'boca', tot seguint l'aforisme de Carles i Amat.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en llatí: Non hominis clausum potis est os musca subire.

Font: Al s. XIX, DBel (1803-1805), a l'entrada 'boca', tot seguint l'aforisme de Carles i Amat.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 645. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

Equivalent en italià: In bocca chiusa non entró may mosca.

Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «IV. Sobre filosofía, lleys, bona criança, port y tracte social, etc.». Estampa de'n Tomás Carreras.

Los italians dihuen: «in boca chiusa non entró mai mosca» -en boca closa, may entrá mosca.

Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 41. Editorial Rourich.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. E», p. 802. Antoni López, Editor.

40. En boca tancada no hi entran moscas (1881, 2 fonts)

Ensenya cuant útil es callar.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Duran y Escayola, Luis (1881): Temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano «Tema 53. Refrans», p. 60. Imprenta del Ferrocarril.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 28. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

41. En boca tancada no hi entren mosques (1985, 6 fonts)

Font: Llagostera, F. (1883:28).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 200. Web.

Font: Als compendis de final del XIX i del XX: F. Llagostera (1883:28).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Als compendis de final del XIX i del XX: J. Esteve (1907-27: núm. 126).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sebastià Farnés (PCC:II, 239-242) conigna quinze variants catalanes, a més de castellanes, llatines, portugueses, occitanes i italianes.

Font: Bayerri, E. ((1936-79: I, 218).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 39. Editorial Joventut.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «B 1081», p. 239. Columna Edicions.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «12. Com la processó de mata...», p. 126. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Torregrossa (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

43. En boca tancada no.y entra mosca (1996, 1 font)

Font: DTo (1640), citat s.v. 'boca' i 'callar'.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 118. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

44. En boca tancada, / la mosca no serà entrada (1996, 1 font)

A partir de l'aforisme de Joan Carles i Amat (una de les fonts confessades per Ros), en fa un altre més fidel a la codificació originària.

Font: Al segle XVIII, l'anoten tots els paremiògrafs catalans, als valencians Carles Ros.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 118. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

45. En boca tancada, la mosca no hi fa entrada (2009, 1 font)

Puig, Jesús (2009): Levante-EMV.com «Mascletà de silencis». Web.

46. En boca tancada, la mosca no hi farà entrada (1994, 8 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Estant callat, no es pot dir cap inconveniència.

Antoja, Joan; Matas, Anna M.; Oriol, Joan (2018): Bestial! Cultura popular, refranys i frases fetes... molt animals «Mosca. Refranys», p. 64. Cossetània Edicions.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «SENT., ACC., PARAULES... SILENCI», p. 25. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Cos humà». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Parlar». Web.

El silenci és un bon aliat.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 216. Edicions 62.

Cal ser prudent a l'hora de parlar i no donar opinions d'un tema que no es coneix prou.

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar, p. 35. Vox.

47. En boca tancada, la mosca no hi farà estada (2010, 1 font)

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar. Vox.

48. En boca tancada, no entra la mosca (1996, 1 font)

Font: Maians, Joan Antoni (canonge).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

49. En boca tancada, no entra la mosca | En la boca tancada, no entren mosques | En boca tancada, no entren mosches | En boca tancada, no entren mosques (1995, 1 font)

(Lavilla 1989: núms.1040,1466,1943 i 2694).

Equivalent en castellà: En boca cerrada, no entran moscas.

Font: Maians, Joan Antoni (canonge) el consigna quatre vegades en català.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 200. Web.

50. En boca tancada, no entren mosches (1996, 1 font)

Font: Maians, Joan Antoni (canonge).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

51. En boca tancada, no entren mosques (1985, 3 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Constatació i evidències», p. 129. Editorial Sargantana.

Equivalent en castellà: En boca cerrada, no entran moscas.

Font: Maians, Joan Antoni (canonge).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «E», p. 24. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

52. En boca tancada, no hi entra mosca ni alada (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la boca». Web.

53. En boca tancada, no hi entra mosca, ni alada (1831, 3 fonts)

Briz, Francesch Pelayo (1865): Calendari catalá del any 1866, p. 89. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

L'aforisme ha estat pres directament de Carles i Amat.

Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

Conca, Maria; Guia, Josep (2001): Els orígens de la paremiografia catalana contemporània, dins Caplletra, 31, p101-114, p. 108. Revista Caplletra.

Equivalent en castellà: En boca cerrada, no entra mosca.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «130», p. 34. Imprenta de Saurí y Compañía.

54. En boca tancada, no hi entren mosques (1934, 5 fonts)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 227. Manuscrit.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Moreira, Joan (1934): Moreira, Joan. Del folklore tortosí. Costums, ballets, pregàries, parèmies, jocs i cançons del camp i de la ciutat de Tortosa. Imprenta Querol, Tortosa, 1934. Ed. facsímil, Tortosa, 1999 «Més parémies i aforismes usats a Tortosa i arroplegats de llavis de gent del poble, ordenats alfabeticament. E», p. 158. IQT.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la saviesa i la prudència», p. 73. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la saviesa i la prudència». Web.

55. En boca tancà no entren mosques (2010, 1 font)

Lloc: El Palmar (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

56. En boca tancà, no entren mosques (1995, 3 fonts)

Font: Valencians DEs (1887) i DMa (1891), els quals anoten com a formulació catalana, probablement agafada de l'ús oral.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 200. Web.

Font: Els diccionaris valencians DEs (1887) i Dmar (1891).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Borràs, J. M. (1934:246).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Alberola, E. (1928).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

57. En boca tancá no entren mosques (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 93. Editorial Arte y Letras.

58. En bòca tancada no hi entra mosca ni alada (1803, 2 fonts)

Ref.

Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Bòc», p. 99.

Ref.

Equivalent en llatí: Non hominis clausum potis est os musca subire.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Bòc», p. 99.

Ref.

Sinònim: V. Bòca.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Entrar», p. 315.

60. En la boca tancada, no entren mosques (1996, 1 font)

Font: Maians, Joan Antoni (canonge).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 119. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

61. En un puny tancat, mai no hi entren mosques (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. La pobresa», p. 72. Garsineu Edicions.

62. En una boca tancada / no hi entra mosca, ni alada (1995, 3 fonts)

(Vilar 1918:29).

Font: Carles i Amat, J. als seus Aforismes (1626).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 199. Web.

Fa afegits al proverbi per tal d'ajustar la mètrica i la rima del seu dístic.

Font: Carles Amat, J., a Aforismes (1636).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 118. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Esteve, J. (1907-27: núm. 126).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: R. Font (1900).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 120. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

63. En una boca tancada no hi entra mosca ni alada (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «B 1084», p. 242. Columna Edicions.

68. En una boca tancada, la mosca no será entrada (1995, 1 font)

Font: Ros, a partir de l'aforisme de J. Carles i Amat (que és també una de les fonts confessades per Ros), en fa un altre de més fidel a la codificació originària.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 199. Web.

69. En una boca tancada, noy entre mosca ni alada (1796, 1 font)

Carles i Amat, Joan (1796): Quatre cents aforismes catalans, p. 26. Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat.

70. I a boca tancada no passen les mosques (2018, 1 font)

Glòria LN (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

71. Per ço, jo us suplic, perquè altra vegada / en altra congoixa semblant no us trobeu, / vullau recordar-vos que.n boca çerrada / no.y entra la mosca, com vós bé sabeu (1996, 1 font)

Precisament aquest passatge és un dels que utilitza J. Coromines per a il·lustrar l'ús del verb 'serrar' "estrènyer", "aplicat particularment a les dents i objectes, llevant-ne els intersticis", a més d'un altre exemple, amb semblant significació, extret d'un text de R. Llull: " e vós, boca, serrats les dents/tant, que mais no siats mintents" (DECLC:VII,847). No es recorre, doncs, al "cerrar" castellà. De: Gassull, Jaume.

Font: Lo procés de les olives (1497).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 117. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

72. Per ço, jo us suplic, perquè altra vegada / en altra congoixa semblant no us trobeu, / vullau recordar-vos que.n boca çerrada / no.y entra mosca, com vos bé sabeu (1995, 1 font)

Diuen el següent: «És el conegut adagi castellá «en boca cerrada no entran moscas», que ací ha estat mig adaptat al català per raons de rima.» (Gimeno & Pitarch 1988:91, nota 18).

Font: Lo procés,1497: vs.205-208.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 197. Web.

73. Perquè.s deu hom guardar / sempres de mot parlar / com gen[t] desmesurada, / car a bocha tencada / sabgats no.y entre moscha (1996, 1 font)

Font: Via, Francesc de la, també l'usa al Procés de la Senyora de Valor contra en Bertran Tudela (circa 1406).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 116. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

74. Perquè·s deu hom guardar / sempres de mot parlar / com gen[t] desmesurada, / car a bocha tencada / sabgats no.y entre moscha (1995, 1 font)

(Pacheco 1963:107).

Font: A Girona, Francesc de la Via ja l'havia fet servir a la seva obra Procés de la Senyora de Valor contra en Bertrán Tudela (1406).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 198. Web.

A boca tancada no hi entren mosques

Antoja, Joan (2018): Bestial!

A boca tancada no hi entren mosques

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

A boca tancada no hi entren mosques

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte