A sants i a minyons no els prometis que no els dons

118 recurrències en 87 variants.

1. A Sant i a minyons, no promets si no dóns (1999, 2 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Elros (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.

4. A Sants i minyons, no en prometis si no en dóns (2010, 1 font)

6. A Sants y á minyons, no'ls prometis que no'ls dons (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 40. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

7. A canonges i a minyons no els prometis si no els dons (2010, 1 font)

8. A dones i a minyons no els prometis si no els dons (2010, 1 font)

9. A dones, sants i minyons, no els prometis si no els dons (1930, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 51. Editorial Selecta-Catalonia.

10. A frares i minyons, no prometis si no dons (2009, 1 font)

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

11. A grans i minyons no els prometis si no els dons (2010, 1 font)

12. A grans i minyons no prometis si no dons (2010, 1 font)

13. A les verges i als minyons, no els prometis si no els dóns (2010, 1 font)

14. A orats i a minyons, no els prometis si no els dons (1995, 2 fonts)

Com diu la dita: a orats i a minyons no els prometis si no els dons.

15. A pobres i a minyons, no els prometis si no els dons (2010, 1 font)

17. A sants i a infants, no els prometes si després no ho fas (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Advertències, consells i reflexions», p. 107. Editorial Sargantana.

19. A sants i a minyons no els prometi si no els dons (2010, 1 font)

20. A sants i a minyons no els prometis que (o si) no els dons (1997, 2 fonts)

La paraula donada s'ha de complir.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 255. Edicions 62.

21. A sants i a minyons no els prometis que no els dons (2007, 4 fonts)

Un refrany per a recordar que hem de complir la paraula, la promesa feta. S'hi barreja la religió (la prometença als sants) i l'educació (la coherència amb els nostres infants).

Sinònim: Allò que és promès ha de ser atès | Qui promet ho deu | Paraula donada, paraula sagrada.

Equivalent en francès: Chose promise, chose due.

Un refrany per a recordar que hem de complir la paraula, la promesa feta. S'hi barreja la religió (la prometença als sants) i l'educació (la coherència amb els nostres infants).

Sinònim: Allò que és promès ha de ser atès | Qui promet ho deu | Paraula donada, paraula sagrada.

Equivalent en castellà: Lo prometido es deuda.

Sinònim: Allò (o el) que s'ha promès ja és deute | El que és promès ha de ser atès | Qui més promet? El carall quan està dret. I quan torna a estar pla, ben poca cosa et vol donar | Qui promet ho deu (o s'obliga) | Tractes són tractes.

Equivalent en castellà: Lo prometido es deuda.

El DIEC recull només uns quants proverbis com a exemples, sense definició: DIEC minyó 1.

Font: DIEC.

Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «Apèndix 2. Fraseologismes documentats pel PDFC que no figuren al DIEC. 2.2. Absències previsibles. 2.2.1. Proverbis», p. 52. Web.

22. A sants i a minyons no els prometis si no els dons (1968, 10 fonts)

S'ha de complir el que es promet.

Lloc: Lleida.

S'ha de complir el que es promet.

Lloc: Lleida.

S'ha de complir el que es promet.

Lloc: Lleida.

Les promeses s'han de complir.

Sinònim: A sants i a minyons, no els prometis que no els dons | Qui promet, s'obliga.

Les promeses s'han de complir.

Sinònim: A sants i a minyons, no els prometis que no els dons | Qui promet, s'obliga.

Equivalent en castellà: Ni al niño el bollo, ni al santo el voto.

'No prometis allò que no pots donar'. No prometis allò que no pots complir. De: Pseudo-Cató.

Equivalent en llatí: Quod dare non possis, verbis promittere nolis.

Font: 1.25.1.

Sanglas i Puigferrer, Jordi (1989): Tavertet. Cent anys d'història, p. 22. Revista Els Cingles del Collsacabra.

23. A sants i a minyons no els prometis si no els dóns (2010, 1 font)

24. A sants i a minyons no els prometis si no els hi dons (2010, 1 font)

27. A sants i a minyons no prometis que no dons (1996, 2 fonts)

Dites que són títol d'alguna obra.

Bloc de lletres (2009): Bloc de lletres «Recurs proverbial». Web.

28. A sants i a minyons no prometis si no dóns! (2010, 1 font)

29. A sants i a minyons no prometis si no els dons (1 font)

Oral / Vilaseca, Joan. Font oral.

30. A sants i a minyons no prometis si no els hi dons (2010, 1 font)

31. A sants i a minyons, / no'ls prometis que no'ls dons (1918, 1 font)

32. A sants i a minyons, no (els) promets que no (els) dons (1993, 1 font)

Vol dir que cal complir als infants les promeses que els han estat fetes, perquè són molt amatents a reclamar-ne el compliment (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2532 Sants», p. 342. Institut Menorquí d'Estudis.

33. A sants i a minyons, no els prometis que no els dons (1992, 8 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. La promesa», p. 90. Pagès Editors.

Sinònim: Si vols donar, atén; si no, jaqueix-te'n | Dir de no a ton germà val més que dir oc i tardà | Triga denigra el do i minva el mèrit.

Vol dir que cal complir als infants les promeses que els han fetes, perquè són molt amatents a reclamar-ne el compliment.

Les promeses s'han de complir.

Sinònim: A sants i a minyons no els prometis si no els dons.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 49. Web.

35. A sants i a minyons, no els prometis si no els dons (1999, 4 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 239. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Cerdanya.

Web de la Cerdanya (1999): Refranys de la Cerdanya «Dites populars: Refranys». Web.

36. A sants i a minyons, no els prometis si no els dóns (2010, 1 font)

37. A sants i a minyons, no els prometis si no els “dóns” (2010, 1 font)

38. A sants i a minyons, no els promets que no els dons (1977, 1 font)

No els prometis res que no els puguis donar-los.

Equivalent en castellà: Ni al niño el bollo, ni al santo el voto.

41. A sants i a minyons, no prometis si no dons (2010, 1 font)

42. A sants i a minyons, no'ls prometis si no'ls dóns (1914, 1 font)

43. A sants i a mions no els prometis si no els dons (2017, 1 font)

Cal fer tractes amb els sants i amb els minyons, perquè sobretot els segons si no es fan després ho retreuen.

Lloc: Cerdanya.

44. A sants i minyons no els prometis si no els dons (1987, 3 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les edats de la vida. Infantesa», p. 78. Edicions Tres i Quatre.
Conca, Maria (1987): Paremiologia «1. La teoria dels actes de parla i les parèmies», p. 26. Publicacions de la Universitat de València.

45. A sants i minyons no els prometis si no els dónes (2010, 1 font)

46. A sants i minyons no els prometis sinó els dons (2010, 1 font)

47. A sants i minyons no els promets si no els hi dons (2010, 1 font)

48. A sants i minyons no prometis si no "dons" (2010, 1 font)

49. A sants i minyons no prometis si no dons (2010, 1 font)

50. A sants i minyons, no els prometis que no els dóns (2010, 1 font)

51. A sants i minyons, no els prometis si no els dons (1982, 2 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Promesa», p. 154. Edicions Tres i Quatre.

52. A sants i minyons, no els promets que no els dons (2012, 1 font)

No prometis en fals.

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

53. A sants i minyons, no prometis si no dons (2010, 1 font)

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

54. A sants i minyons, no prometis si no els dons (2010, 1 font)

55. A sants y minyons no 'ls prometes que no 'ls dons (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 180. Centre Excursionista de Catalunya.

56. A sants y minyons no'ls prometis que no'ls dons (1831, 1 font)

58. A sants y á minyons no'ls prometes que no'ls dons (1865, 1 font)

59. A sants y á minyons no'ls prometis que no'ls dons (1898, 1 font)

Refran qu'ensenya que's deu cumplir tot lo que 's promet.

Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 50 (juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 4. Revista Lo Mestre Titas.

61. A vells i a minyons no els prometis si no els dons (2010, 1 font)

62. Als Sants i minyons, no els prometis si no els dons (2011, 1 font)

63. Als minyons, no els prometis si no els dons (2010, 1 font)

64. Als nadons, no prometis si no dons (2010, 1 font)

65. Als nens i als minyons no'ls hi prometis si no'ls hi dons (1979, 1 font)

Els refranys populars als nostres pobles, pel que respecta a la família, tenen intencionalitats en principi de consell i moralitat. Ja començant pels que es refereixen als més petits.

Lloc: Flix.

66. Als sants i als joves, no els prometes que no els dónes (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 33. Editorial l'Esquer.

67. Als sants i als minyons no els prmetis si no els dons (1989, 1 font)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

68. Als sants i als minyons no els prometes si no els dons (2013, 1 font)

Lloc: Pego (Marina Alta).

Pastor i Mongrell, Alfred (2013): Correu electrònic. Correu electrònic.

69. Als sants i als minyons no els prometis si no els dons (1989, 1 font)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

70. Als sants i als minyons no els prometos si no els dons (1984, 2 fonts)

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

71. Als sants i als minyons no prometis si no dons (1987, 1 font)

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

72. Als sants i als minyons, no el prometis si no el dons (2008, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.

73. Als sants i als minyons, no els 'prometos' si no els 'dons' (2016, 1 font)

74. Als sants i als minyons, no els prometis que no els dons (2010, 1 font)

76. Als sants i als minyons, no els promets el que no els dons (2010, 1 font)

77. Als sants i als minyons, no els promets que no els dons (2002, 1 font)

78. Als sants i els minyons no els prometis si no els dons (1987, 1 font)

Lloc: Paleta Vella (Garrigues).

80. An es sants i an es minyons, no'ls prometes que no'ls dons (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 5, juliol 1944 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 77. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

81. Infants i minyons no els prometis si no els dons (2010, 1 font)

82. No prometis si no dons, el que demanen els minyons (1998, 1 font)

83. Petits i minyons no prometis si no dons (2010, 1 font)

85. Á sans y á minyons / no 'ls prometis que no 'ls dons (1871, 1 font)

Equivalent en castellà: No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague.

Serra, A. (1871): La Campana de Gràcia, Any II, 67 (6 d'agost, 1871): p2 «A sans y á minyons no 'ls prometis que no'ls dons», p. 2. Revista La Campana de Gràcia.

86. Á sans y á minyons no 'ls prometis que no 'ls dons (1875, 1 font)

En cambi n'hi ha d'altres que son molt certs. ¡Es terrible prometre y no complir!

P. K. (1875): La Campana de Gràcia, Any 6, núm. 254 (7 de març, 1875): p2 «Refrans», p. 2. Revista La Campana de Gràcia.

87. Á sants y á minyons no los promets, que no los dons (1814, 1 font)