Alaba't ruc, que a vendre et duc

101 recurrències en 53 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. 'Alaba't' ruc! que a la fira et duc (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 123. Museu Arxiu de Sentmenat.

2. 'Alaba't' ruc! que a vendre et duc (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 123. Museu Arxiu de Sentmenat.

4. Alaba't ruc que a fira (o a vendre) et duc (1999, 1 font)

Se li diu a qui es vanta d'ell mateix.

Sinònim: Alaba't ruc, que a vendre et duc; i si no et venc, perquè no puc.

6. Alaba't ruc que a vendre (a fira) et duc (1987, 1 font)

8. Alaba't ruc! (1996, 2 fonts)

Dit irònicament a aquell que s'alaba ell mateix.

Sinònim: No calen padrins!

9. Alaba't ruc, que a fira et duc (1979, 8 fonts)

Sinònim: Arri ruc, que vas a casa; arri ruc que a fira et duc; arri ruc que a vendre et d.

La referència al ruc, paraula sinònima d'ase, serveix per denotar la vanitat de l'imbècil, el qual no s'adona que, en lloar-se, informa els altres de les coses que té i, per tant, de les que se li poden treure.

Es diu als que es vanaglorien.

Lloc: Gandesa.

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

10. Alaba't ruc, que a fira et porten (2010, 1 font)

11. Alaba't ruc, que a la fira et duc (1998, 5 fonts)

Nou.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

12. Alaba't ruc, que a la fira et porto (2010, 1 font)

13. Alaba't ruc, que a vendre et duc (1926, 17 fonts)

Faula 17a del segon llibre, «De la mosca i la formiga». Aquestes parèmies també recriminen que un s'alabi massa. De: Isop.

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranyer isòpic, p. 246. Editorial Selecta-Catalonia.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim… pam… pum… (Dites i refranys)», p. 2. Revista El Borinot.

Sinònim: A gat alabau, la cua li cau | L'alabança pròpia envileix.

Gratacós, Quim (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 2, abril 1944 «Refranero ibicenco», p. 29. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Vegi's n. 85.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2446 Ruc», p. 332. Institut Menorquí d'Estudis.

Recomana alabar lo que un té per vendre.

Lloc: Menorca.

Font: Ballot.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «Alabar-se». Web.

15. Alaba't ruc, que a vendre et duc; i si no et venc, perquè no puc (1951, 2 fonts)

Se li diu a qui es vanta d'ell mateix.

Sinònim: Alaba't ruc que a fira (o a vendre) et duc.

19. Alaba't, ruc, que a fira et duc (1914, 8 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Presumpció», p. 173. Edicions Tres i Quatre.

Lloc: Vic (Osona).

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 4. Web.

21. Alaba't, ruc, que a la fira et duc (1993, 4 fonts)

Lloc: Pego (Marina Alta).

Correu / Sendra Chesa, Josep (2010). Correu electrònic.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. A», p. 61. Ajuntament de Quart.

22. Alaba't, ruc, que a vendre et duc (1926, 6 fonts)

Lloc: Eivissa.

Castelló Guasch, Joan (1974): Eivissa, 4, p 17-19 «Rondalla eivissenca. Es adagis», p. 20. Revista Eivissa.

A qui es vanta d'ell mateix.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Bèsties de peu rodó. Ruc, somera», p. 122. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

23. Alaba't, ruc, que a vendre et duc! (1999, 2 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Oliver, Elena (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

24. Alaba't, ruc, que a venre (o a la fira) et duc (2017, 1 font)

Per molt poc que valgui un ruc o qualsevol mercaderia, s'ha de fer el possible perquè qui el compri es pensi que val més.

Lloc: Cerdanya.

25. Alaba't, ruc, que a venre te duc (1999, 1 font)

Lloc: Cerdanya.

Web de la Cerdanya (1999): Refranys de la Cerdanya «Dites populars: Refranys». Web.

27. Alabat ruc que a fira et duc (2010, 2 fonts)

Lloc: Arenys de Mar (Maresme).

Correu / Fors i Vilaseca, Maria Consol (2010). Correu electrònic.

28. Alabat ruc que a la fira et duc (1987, 1 font)

Refranys amb ús de barbarismes en la parla. Canvi de "somera", "ase" i "ruc", per "burro".

Conca, Maria (1987): Paremiologia «2.1 Descrip. formal: Estr. rítmica, mètrica i rima», p. 43. Publicacions de la Universitat de València.

29. Alabat ruc que a vendre es duc (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

31. Alabat ruc, a vendre et duc (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 10. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

32. Alabat ruc, que a la fira et duc (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

33. Alabat ruch que á fira te duch (1900, 1 font)

35. Alabat, ruch, que á vendre't duch (1883, 1 font)

Sinònim: Cada oller alaba sas ollas.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 38. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

37. Alleba't, ruch, que a vendra't duch (1917, 1 font)

Sinònim: Aixeca't, ruc, que a vendre et duc.

38. Alàba't ruc, que a fira et duc (1994, 1 font)

43. Alábat ruch que á vendre t' duch (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 180. Centre Excursionista de Catalunya.

44. Alábat ruch, que á vendre 't duch (1831, 1 font)

47. Arregla't ruc, que a la plaça et duc (1997, 1 font)

48. Arri ruc, que a fira et duc (1987, 1 font)

Sinònim: Arri ruc, que vas a casa; arri ruc que a fira et duc; arri ruc que a vendre et d.

49. Arri ruc, que a vendre et duc (1987, 1 font)

Sinònim: Arri ruc, que vas a casa; arri ruc que a fira et duc; arri ruc que a vendre et d.

51. Arri, ruc, que a la fira et duc / si et puc vendre, faré prou (2004, 1 font)

52. Arri, ruc, que a la fira et duc; / si et puc vendre, faré prou (2004, 1 font)

53. Eleva't ruc, que a fira et porten! (2015, 1 font)

Alaba't ruc, que a vendre et duc

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte