Com més amics, més clars

82 recurrències en 29 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Com mes amichs mes clars (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «6. Aforismes referents á la amistat», p. 27. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

2. Com mes amichs, mes clars (1831, 3 fonts)

4. Com mes amics, mes clars (1918, 1 font)

5. Com mes amigs mes clars (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.

Lloc: Menorca.

6. Com mès amigs mès clars (1839, 1 font)

10. Com més amics / més clars (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 44. Autoedició.

11. Com més amics més clars (1951, 9 fonts)

Sinònim: Molt amiguets, però els comptes nets | Veg. tb. 239 i 251.

Equivalent en castellà: Cuanto más amigos más claros | Si amistades quieres conservar, intereses no han de mediar.

S'ha de parlar sense subterfugis.

Sinònim: Com més clars, més amics.

12. Com més amics, més clar (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Veritat», p. 155. Edicions Tres i Quatre.

13. Com més amics, més clars (1914, 23 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Amistat», p. 165. Edicions Tres i Quatre.

Marcat ritme en el refrany: introduïts pel la forma "com més…, més…".

Conca, Maria (1987): Paremiologia «2.1 Descrip. formal: Estr. rítmica, mètrica i rima», p. 34. Publicacions de la Universitat de València.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

I l'amistat catalana ja sabem com és: «amics d'amics», però «com més amics, més clars».

Sabia que les coses que li diria no li agradarien gaire, però va pensar que com més amics, més clars.

Lloc: Vic (Osona).

Aconsella no barrejar els diners i l'amistat.

Sinònim: A l'amic, a la cara li ho dic; Comptes clars, amistat llarga; Les coses clares i la xocolata espesa.

Equivalent en castellà: Cuenta y razón sostienen amistad; Cuentas claras, amistades largas; Entre dos amigos, un notario y un testigo; Las cuentas claras y el chocolate espeso.

Vol dir que la intimitat amb la persona s'avalua per la sinceritat que hi ha en el tractament mutu.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «122 Amics», p. 29. Institut Menorquí d'Estudis.

Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos.

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuantos más amigos, más claros. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuenta y razón conserva amistad. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuenta y razón sostienen amistad. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuentas claras, amistades largas. [S&C: 232].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: De amigo a amigo, un escribano y dos testigos. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Entre dos amigos, un notario y dos testigos. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Entre dos hermanos, dos testigos y un notario. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Entre hermanos, dos testigos y un notario. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Entre padre e hijo, un notario y dos testigos. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en llatí: Firina sit ut vobis omni concordia vita, testibus ac scripto sit retinenda fides. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Las cuentas claras y el chocolate espeso. [DG: V i XII].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en francès: Les bons comptes font les bons amis. [DG: V i XII] - [S&C: 228].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en francès: Les comptes courts font les amis longs. [S&C: 231].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Mientras más amigos, más claros. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en llatí: Mutua fides fovet amicitia. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en anglès: Short reckonings make long friends. [S&C: 228].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Escatir lleialment el degut i el pagat.

Sinònim: L'amistat en una part i els interessos en l'altra. [F: I, 988] | Com mes amichs, mes clars, y la amistat mes dura. [F: I, 988] | Comptes i raó mantenen amistat. [S&C: 231] | Els bons (o bons) comptes fan [els] bons amics. [P: IV, 1215] |.

Equivalent en castellà: Cuanto más amigos, más claros. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Insiste en la conveniencia y necesidad de que las cuentas no ofrezcan duda, especialmente si es entre amigos.

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuenta y razón, conservan amistad. [S&C: 231].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Les coses han de quedar prou puntualitzades per evitar malentesos | Aconsella el màxim de transparència en les relacions d'amistat.

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en castellà: Cuando más amigos, más claros. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Si se mezcla la amistad y el dinero o los negocios, conviene ser transparentes para evitar posibles problemas.

Sinònim: Bons comptes fan bons amics. [P: X, 93] | [Els] bons comptes fan [els] bons amics. [S&C: 228] | La claredat és mare de l'amistat. [P: IV, 1248] | Molt amiguets, però els comptes nets. [P: IV, 1259].

Equivalent en castellà: Cuanto más amigos más claridad. [S&C: 228].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en llatí: Computus et ratio faedus fovet inter amicos. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Sinònim: Com més clars, més amics. [P: IV, 1179] | Com més amics més clars. [P: IV, 1179] | Quant mes amics, mes clars. [F: I, 988] | Comptes clars, amistat llarga. [F: I, 988] - [P: IV, 1184] | Comptes clars fan bons amics. [P: X, 135].

Equivalent en llatí: Quo magis est carus, mage sit sincerus amicus. [F: I, 988].

Font: [P: V, 637] - [S&C: 185].

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 103. Museu Arxiu de Sentmenat.

15. Com més amics, més clars i l'amistat, més dura (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amistat», p. 95. Pagès Editors.

17. Com més clars més amics (1987, 2 fonts)

18. Com més clars, més amics (1979, 14 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amistats i relacions personals», p. 89. Editorial Sargantana.

Sinònim: Val més una veritat amarga que cent mentides dolces.

S'ha de parlar sense subterfugis.

Sinònim: Com més amics més clars.

Sa vertadera amistat, no vol secrets.

Lloc: Menorca.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 50. Web.

21. Quan més amics, més clars (1980, 5 fonts)

Més sincers.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «Q», p. 42. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Frases populars». Web.

Lloc: Ribera.

26. Quant més amics, més clar (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 113. Editorial l'Esquer.

29. Quants més amics, més clars (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Els interessos, els negocis i l'administració», p. 44. Editorial l'Esquer.
Com més amics, més clars

Curiositats de Catalunya (1936): Curiositats de Catalunya, 2 «Com més amics, més clars»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte