D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

111 recurrències en 56 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. (De) lo que els ulls no veuen, el cor no se'n dol (1993, 1 font)

Es diu per indicar que les desgràcies i penalitats impressionen molt menys els qui no hi són presents que els qui les presencien (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2754 Ulls», p. 371. Institut Menorquí d'Estudis.

2. Allò (o el) que els ulls no veuen, el cor no ho dol (2007, 1 font)

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

3. D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (1997, 1 font)

4. D'allò que els ulls no veuen, el cor no en dol (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

5. D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol (1989, 7 fonts)

"Professor Lester": Avui Estiu «"Horòscop". "Escorpió"», p. VII. L'Avui / El Punt Avui.

El dolor, les penes, etc., es mitiguen si un se'n distancia.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Les desgràcies i penalitats impressionen molt menys els qui no hi són presents; el temps i la distància ajuden a oblidar.

Sinònim: Lluny dels ulls, lluny del cor; Ulls que no veuen, cor que no dol (o plora, o sent).

Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón; Ojos que no ven, corazón que no siente.

Les desgràcies són viscudes de diferent manera si es viuen o no de prop.

Lluny de la vista, lluny de l'esperit.

Equivalent en llatí: Procul ex oculis, procul ex mente.

Font: HW 39758.

7. De lo que es ulls no veuen, es cor no se'n dol (2008, 1 font)

Si no saps una cosa, malament et pots alegrar o apenar per ella.

Sinònim: El que no veuen ulls, cor no'n dol.

8. De lo que ets uis no veuen, el cor no se'n dol (1984, 1 font)

Ses desgràcies impressionen manco si un no les veu.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Parts d'es cos», p. 254. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

10. De lo que'ls ulls no veuen, el cor no es dol, o li que'ls ulls no veuen, al cor no dol, o ulls que no veuen, cor que no dol (1914, 1 font)

11. De lo que'ls ulls no veuhen lo cor no'n dol (1879, 1 font)

12. De lo que'ts uys no veuen es cor no s'en dol (1 font)

Vol dir que si un no sap una mala noticia no'n te sentiment.

Lloc: Menorca.

Ferrer Guinard, Andreu: Paremiologia «Modismes i locucions. D», p. 4. Cultura Popular de Menorca.

13. De ló que'ls ulls no véuhen, ló cor nó dol (1917, 1 font)

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen, el cor no en dol.

14. De çò que los ulls no veuen lo cor no-n dol (1900, 1 font)

15. Del que els ulls no veuen / el cor no en dol (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 61. Autoedició.

16. Del que els ulls no veuen el cor no en dol (2010, 1 font)

17. Del que els ulls no veuen el cor no se'n dol (2014, 1 font)

Equivalent en esperanto: Koro pleniĝas – lango moviĝas.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Homes, dones, amor, festeig, matrimoni | Viroj, virinoj, amo, amindumado, geedzeco », p. 5. Associació Catalana d'Esperanto.

18. Del que els ulls no veuen, el cor no en dol (1996, 3 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

19. Del que els ulls no veuen, el cor no en sagna (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el cor». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre els ulls i la vista». Web.

20. Del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol (1982, 5 fonts)

Un de semblant al "Don Quixot" de Cervantes (II, LXVII).

Conca, Maria (1987): Paremiologia «1.2. Refranys descriptius i prescriptius», p. 28. Publicacions de la Universitat de València.

És clar que no li hauria agradat disgustar-lo inútilment, per això aplicava el que sentí a dir tantes vegades: «del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol», i quedava conhortat.

Janer, Maria de la Pau (1996): Natura d'anguila «VII», p. 69. Columna Edicions.

21. Del que els ulls no vuen, el cor no en dol (1968, 1 font)

[...] del que els ulls no vuen, el cor no en dol.

22. El que els ulls no veuen al cor no dol (2003, 1 font)

Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no dol.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amor», p. 96. Pagès Editors.

24. El que els ulls no veuen el cor no vol (2010, 1 font)

25. El que els ulls no veuen, al cor no dol (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el cor». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre els ulls i la vista». Web.

26. El que els ulls no veuen, el cor no dol (2008, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.

27. El que els ulls no veuen, el cor no en dol (1985, 10 fonts)

Sinònim: Viu el porronet i en prengué la set | Qui res no en veu, res no en tem | L'absència és parenta de l'oblit.

Amb l'absència s'oblida allò que s'estima.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «de tot una mica», p. 86. Web.

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en castellà: Ausencia, enemiga de amor; cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 128].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en francès: Loin des yeux, loin du coeur. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Amb l'absència s'oblida allò que s'estima | Ens recorda que una condició indispensable per a l'estimació és tenir present la persona estimada.

Una desgracia o una contrariedad que no se presencia afecta mucho menos que cuando se ve.

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Contrari: Absence makes the heart grow fonder. [CODP, ix, a] - [EPE: 1].

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en anglès: What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over. [S&C: 670].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Contrari: Bien ama quien nunca olvida. [MS: 14, 33].

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 215].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Contrari: Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440] | Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33].

Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no dol. [P: III, 1687] | Galant allunyat, galant oblidat. [S&C: 670] | On hi ha l'amor, hi ha els ulls. [P: IV.693].

Equivalent en castellà: Lo que los ojos no ven, el corazón no lo desea. [S&C: 510].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

We cease to worry about anything that can no longer be seen. This includes people. Absent friends are soon forgotten. This is the opposite of ABSENCE MAKES THE HEART GROW FONDER.

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en anglès: Out of sight, out of mind. [EPE: 550] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

29. El que els ulls no vuen, el cor no en dol (2003, 4 fonts)

31. Lo que els ulls no veuen al cor no dol (1914, 1 font)

33. Lo que es uis no veuen, el cor no se'n dol (1953, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1953): Ibiza, núm. 1, 2a època, 1953 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 37. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

37. Lo que'ls ulls no veuhen lo cor no dol (1864, 1 font)

38. Lo que'ls ulls no veuhen lo cor no'n dol (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 40. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

39. Lo que'ls ulls no veuhen, lo cor non dol (1831, 1 font)

43. Uis que no hi veuen, cor que no dol (1957, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 42. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

44. Ull que no veu, cor que no dol (2008, 1 font)

Aquest refrany ens diu que no podem sentir cap mena d'emoció envers quelcom del qual en desconeixem l'existència.

5. Món rural i climatologia.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente | FR: Le coeur ne peut doloir ça que l'oeil ne peut voir (El cor no pot doldre allò que l'ull no pot veure) | EN: Far from the eye, far from the heart (Lluny de l'ull, lluny del cor).

45. Ulls que no en veuen, cor que no en dol (2003, 5 fonts)

Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].

Equivalent en francès: Loin des yeux, loin du coeur. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197].

Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].

Equivalent en anglès: What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over. [S&C: 670].

Font: [LEM: 197].

Amb l'absència s'oblida allò que s'estima | Constata que allò que no veiem no reté la nostra atenció.

Una desgracia o una contrariedad que no se presencia afecta mucho menos que cuando se ve.

Sinònim: El que els ulls no veuen, el cor no en dol [P: III, 1279] | Ulls que no veuen, cor que no dol. [P: III, 1687] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687] | D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670].

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197].

We cease to worry about anything that can no longer be seen. This includes people. Absent friends are soon forgotten. This is the opposite of ABSENCE MAKES THE HEART GROW FONDER.

Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].

Equivalent en anglès: Out of sight, out of mind. [EPE: 550] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197].

47. Ulls que no hi veuen, cor que no en dol (2008, 1 font)

48. Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent (1999, 5 fonts)

49. Ulls que no hi veuen… cor que no hi sent? (2009, 1 font)

Estudi dels refranys a través de l'ecologia emocional.

Conangla, M. Mercè (2009): Fundació Àmbit «Seminari: Refranys, saviesa i ecologia emocional», p. 1. Fundació Àmbit.

50. Ulls que no veuen, cor que no dol (1831, 15 fonts)

Sinònim: El que els ulls no veuen al cor no dol.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amor», p. 96. Pagès Editors.

Sovint la ignorància és un pal·liatiu per al dolor humà. En tot cas és bo de conèixer que allunyant-se algú dels problemes, aquests semblaran menys greus.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

51. Ulls que no veuen, cor que no dol (o plora) (1900, 2 fonts)

Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no plora.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

52. Ulls que no veuen, cor que no plora (1736, 4 fonts)

Lluny de la vista, lluny de l'esperit.

Equivalent en llatí: Procul ex oculis, procul ex mente.

Font: HW 39758.

El que els ulls no veuen, el cor no ho troba a faltar.

Equivalent en llatí: Quod oculus non videt, cor non desiderat.

Font: HW 39863g1.

53. Ulls que no veuen, cor que no se'n dol (2010, 1 font)

54. Ulls que no veuen, cor que no sent (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Dones, matrimoni i amor», p. 101. Museu Arxiu de Sentmenat.

56. Ço que los ulls no veuen lo cor no dol (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Lo que los ojos no veen, el coraçon no duele.

Font: Capítol X. (X.19).