D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

147 recurrències en 70 variants.

1. (De) lo que els ulls no veuen, el cor no se'n dol (1993, 1 font)

Es diu per indicar que les desgràcies i penalitats impressionen molt menys els qui no hi són presents que els qui les presencien (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2754 Ulls», p. 371. Institut Menorquí d'Estudis.

2. Allò (o el) que els ulls no veuen, el cor no ho dol (2007, 1 font)

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «43», p. 25. Garsineu Edicions.

3. D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (1997, 1 font)

No assabentar-se.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Enteniment: desconeixement», p. 76. Edicions 62.

4. D'allò que els ulls no veuen, el cor no dol (2018, 1 font)

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Saviesa». Blogger.

5. D'allò que els ulls no veuen, el cor no en dol (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 64. Editorial Pòrtic.

6. D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol (1989, 9 fonts)

"Professor Lester": Avui Estiu «"Horòscop". "Escorpió"», p. VII. L'Avui / El Punt Avui.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 8. Refranys sobre qualitats i sentiments de les persones». Llibres de l'Index, S.A..

El dolor, les penes, etc., es mitiguen si un se'n distancia.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Consells morals», p. 183. Editorial de Vecchi.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 216. Web.

Les desgràcies i penalitats impressionen molt menys els qui no hi són presents; el temps i la distància ajuden a oblidar.

Sinònim: Lluny dels ulls, lluny del cor; Ulls que no veuen, cor que no dol (o plora, o sent).

Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón; Ojos que no ven, corazón que no siente.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «ull». Editorial Barcanova.

Les desgràcies són viscudes de diferent manera si es viuen o no de prop.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 214. Edicions 62.

Lluny de la vista, lluny de l'esperit.

Equivalent en llatí: Procul ex oculis, procul ex mente.

Font: HW 39758.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2368». Enciclopèdia Catalana.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. D», p. 124. Edicions Víctor.

9. De lo que es ulls no veuen, es cor no se'n dol (2008, 1 font)

Si no saps una cosa, malament et pots alegrar o apenar per ella.

Sinònim: El que no veuen ulls, cor no'n dol.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.1. El cos i els actes fisiològics 9.1.1. El cos. Refranys», p. 319. Editorial Moll.

10. De lo que ets uis no veuen, el cor no se'n dol (1984, 1 font)

Ses desgràcies impressionen manco si un no les veu.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Parts d'es cos», p. 254. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

12. De lo que'Is uis no veuen, es còr no se'n dòl (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XXXIV.- Parts del cos », p. 319. Institut Menorquí d'Estudis.

13. De lo que'ls ulls no veuen, el cor no es dol, o li que'ls ulls no veuen, al cor no dol, o ulls que no veuen, cor que no dol (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. D», p. 796. Antoni López, Editor.

14. De lo que'ls ulls no veuhen lo cor no'n dol (1879, 1 font)

Briz, Francesch Pelay; Matheu, F. (1879): Calendari catalá del any 1880, p. 108. Imprenta de L. Obradors.

15. De lo que'ts uys no veuen es cor no s'en dol (1 font)

Vol dir que si un no sap una mala noticia no'n te sentiment.

Lloc: Menorca.

Ferrer Ginard, Andreu: Paremiologia «Modismes i locucions. D», p. 4. Cultura Popular de Menorca.

16. De ló que'ls ulls no véuhen, ló cor nó dol (1917, 1 font)

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen, el cor no en dol.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 173. Editorial Trabucaire.

17. De çò que los ulls no veuen lo cor no-n dol (1900, 1 font)

(Flam. Cast.).

Sinònim: Viu lo porronet, e-m prengué la set.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «V», p. 97. Tarascó, Viladot & Cuesta.

18. Del que els ulls no veuen / el cor no en dol (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 61. Autoedició.

19. Del que els ulls no veuen el cor no en dol (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

20. Del que els ulls no veuen el cor no se'n dol (2014, 1 font)

Equivalent en esperanto: Koro pleniĝas – lango moviĝas.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Homes, dones, amor, festeig, matrimoni | Viroj, virinoj, amo, amindumado, geedzeco », p. 5. Associació Catalana d'Esperanto.

21. Del que els ulls no veuen, el cor no en dol (1985, 5 fonts)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 305. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Correu / Terrafeta, Rosa Maria (2020). Correu electrònic.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «5. Qui tira pedretes, tira amoretes», p. 59. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. III. La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 212. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. D», p. 112. Autoedició.

22. Del que els ulls no veuen, el cor no en sagna (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el cor». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre els ulls i la vista». Web.

23. Del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol (1969, 8 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Un de semblant al "Don Quixot" de Cervantes (II, LXVII).

Conca, Maria (1987): Paremiologia «1.2. Refranys descriptius i prescriptius», p. 28. Publicacions de la Universitat de València.

Refrany que ensenya que les desgràcies i els mals impressionen menys els qui no hi són presents.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Ull», p. 225. Enciclopèdia Catalana.

Les males notícies o les desgràcies de les que no som sabedors no ens fan patir moralment.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 216. Web.

Equivalent en francès: Loin des yeux, loin du coeur.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «L'amor / L'amour», p. 96. Robert Morel Editeur.

És clar que no li hauria agradat disgustar-lo inútilment, per això aplicava el que sentí a dir tantes vegades: «del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol», i quedava conhortat.

Janer, Maria de la Pau (1996): Natura d'anguila «VII», p. 69. Columna Edicions.

Lloc: Bages i Solsonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 171. Museu de Vilafranca.

24. Del que els ulls no vuen, el cor no en dol (1968, 1 font)

[...] del que els ulls no vuen, el cor no en dol.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 22. Les nostres virtuts», p. 325. Editorial Pòrtic.

25. El que els ulls no veuen al cor no dol (2003, 1 font)

Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no dol.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amor», p. 96. Pagès Editors.

27. El que els ulls no veuen el cor no vol (2010, 1 font)

Lloc: Penedès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

29. El que els ulls no veuen, al cor no dol (2006, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el cor». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre els ulls i la vista». Web.

30. El que els ulls no veuen, el cor no dol (2008, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.

31. El que els ulls no veuen, el cor no en dol (1969, 13 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 55. Editorial Joventut.

Sinònim: Viu el porronet i en prengué la set | Qui res no en veu, res no en tem | L'absència és parenta de l'oblit.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «U 30», p. 558. Columna Edicions.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Equivalent en francès: Ce que les yeux ne voient pas, / le coeur n'en souffre pas.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «El seny / Le bon sens», p. 396. Robert Morel Editeur.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 197. Editorial Millà.

Sinònim: Veg. D'allò (o Del) que els ulls no veuen, el cor no se'n dol.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició.

Amb l'absència s'oblida allò que s'estima.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 216. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «de tot una mica», p. 86. Web.

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en castellà: Ausencia, enemiga de amor; cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 128].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en francès: Loin des yeux, loin du coeur. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Amb l'absència s'oblida allò que s'estima | Ens recorda que una condició indispensable per a l'estimació és tenir present la persona estimada.

Una desgracia o una contrariedad que no se presencia afecta mucho menos que cuando se ve.

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Contrari: Absence makes the heart grow fonder. [CODP, ix, a] - [EPE: 1].

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en anglès: What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over. [S&C: 670].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Contrari: Bien ama quien nunca olvida. [MS: 14, 33].

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 215].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Contrari: Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440] | Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33].

Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no dol. [P: III, 1687] | Galant allunyat, galant oblidat. [S&C: 670] | On hi ha l'amor, hi ha els ulls. [P: IV.693].

Equivalent en castellà: Lo que los ojos no ven, el corazón no lo desea. [S&C: 510].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

We cease to worry about anything that can no longer be seen. This includes people. Absent friends are soon forgotten. This is the opposite of ABSENCE MAKES THE HEART GROW FONDER.

Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].

Equivalent en anglès: Out of sight, out of mind. [EPE: 550] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].

Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de tot una mica», p. 93. Seuba Edicions.

Equivalent en llatí: Procul ex oculis procul ex mente.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Ojo.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 53». Autoedició.

33. El que els ulls no vuen, el cor no en dol (2003, 4 fonts)

Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).

Font: [LEM: 197].

36. Lo que els ulls no veuen al cor no dol (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. L», p. 812. Antoni López, Editor.

38. Lo que es uis no veuen, el cor no se'n dol (1953, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1953): Ibiza, núm. 1, 2a època, 1953 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 37. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Sinònim: Veg. Lluny de la vista, lluny del pensament.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CS - Comportaments socials», p. 66. Institut d'Estudis Eivissencs.

43. Lo que ls' ulls no véuhen, lo cor no n' dol (1857, 1 font)

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Prosodia. De las figuras gramaticales ortográficas. Ejemplos en que se ven usadas dichas figuras», p. 283. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

44. Lo que'ls ulls no veuen el cor no n' dol (1803, 1 font)

Equivalent en llatí: Non bene cor laedit quod non aspexit ocellus.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Cor», p. 185.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven corazon que no quiebra, ó que no llora.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Cor», p. 185.

45. Lo que'ls ulls no veuen lo cor no dol (1805, 1 font)

Ref.

Sinònim: V. Ulls que no veuen, cor que no dol.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Ull», p. 391.

48. Lo que'ls ulls no veuhen lo cor no dol (1864, 1 font)

Briz, Francesch Pelayo (1864): Calendari catalá del any 1865, p. 56. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

49. Lo que'ls ulls no veuhen lo cor no'n dol (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 40. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

50. Lo que'ls ulls no veuhen, lo cor non dol (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazon que no llora.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «219», p. 54. Imprenta de Saurí y Compañía.

54. Uis que no hi veuen, cor que no dol (1957, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 42. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Allò que es desconeix no fa patir.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CE - Consideracions d'experiència», p. 53. Institut d'Estudis Eivissencs.

55. Ull que no veu, cor que no dol (2008, 1 font)

Aquest refrany ens diu que no podem sentir cap mena d'emoció envers quelcom del qual en desconeixem l'existència.

5. Món rural i climatologia.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente | FR: Le coeur ne peut doloir ça que l'oeil ne peut voir (El cor no pot doldre allò que l'ull no pot veure) | EN: Far from the eye, far from the heart (Lluny de l'ull, lluny del cor).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 57. Web.

56. Ulls que no en veuen, cor que no en dol (2003, 5 fonts)

Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].

Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 215].

Font: [LEM: 197].

Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].

Equivalent en francès: Loin des yeux, loin du coeur. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197].

Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].

Equivalent en anglès: What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over. [S&C: 670].

Font: [LEM: 197].

Sinònim: Lluny dels ulls, lluny del cor. [P: III, 1441].

Equivalent en castellà: Ausencia, enemiga de amor; cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 128].

Font: [LEM: 197].

Amb l'absència s'oblida allò que s'estima | Constata que allò que no veiem no reté la nostra atenció.

Una desgracia o una contrariedad que no se presencia afecta mucho menos que cuando se ve.

Sinònim: El que els ulls no veuen, el cor no en dol [P: III, 1279] | Ulls que no veuen, cor que no dol. [P: III, 1687] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687] | D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670].

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197].

We cease to worry about anything that can no longer be seen. This includes people. Absent friends are soon forgotten. This is the opposite of ABSENCE MAKES THE HEART GROW FONDER.

Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].

Equivalent en anglès: Out of sight, out of mind. [EPE: 550] - [S&C: 670].

Font: [LEM: 197].

Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).

Font: [LEM: 197].

57. Ulls que no hi veuen cor que no hi sent (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

59. Ulls que no hi veuen, cor que no en dol (2008, 1 font)

Si ignores una desgràcia, no te'n dols.

Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no plora.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.1. El cos i els actes fisiològics 9.1.1. El cos. Refranys», p. 323. Editorial Moll.

60. Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent (1999, 5 fonts)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 224. Edicions 62.

Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).

Font: [P: III, 1687].

61. Ulls que no hi veuen... cor que no hi sent? (2009, 1 font)

Estudi dels refranys a través de l'ecologia emocional.

Conangla, M. Mercè (2009): Fundació Àmbit «Seminari: Refranys, saviesa i ecologia emocional», p. 1. Fundació Àmbit.

62. Ulls que no veuen cor que no dol (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

63. Ulls que no veuen, cor que no dol (1805, 18 fonts)

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 38. V&P.

Sinònim: El que els ulls no veuen al cor no dol.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amor», p. 96. Pagès Editors.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 51. Editorial Joventut.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven corazon que no quiebran.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «532», p. 122. Imprenta de Saurí y Compañía.

Ref.

Equivalent en llatí: Nascitur aspectu pectore coecus amor.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Ull», p. 391.

Ref.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven corazon que no quiebra.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Ull», p. 391.

Ref.

Equivalent en llatí: Quae mala dicuntur, si dissita, nulla videntur.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Ull», p. 391.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazon no quiebran.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 664. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

Sovint la ignorància és un pal·liatiu per al dolor humà. En tot cas és bo de conèixer que allunyant-se algú dels problemes, aquests semblaran menys greus.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Consells morals», p. 177. Editorial de Vecchi.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 396. Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «La dona i l'home. El cos i les seves parts», p. 224. Edicions 62.

Sovint la ignorància és un pal·liatiu per al dolor humà.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «ull, ullet, ulls», p. 141. Editorial Millà.

Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).

Font: [P: III, 1687].

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. U», p. 177. Edicions Víctor.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

64. Ulls que no veuen, cor que no dol (o plora) (1900, 2 fonts)

Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no plora.

Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Aforismes castellans», p. 141. Seuba Edicions.

Font: D'origen castellà, segons A. Bulbena.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «Aforismes castellans», p. 107. Tarascó, Viladot & Cuesta.

65. Ulls que no veuen, cor que no dol (o sent, o plora) (2011, 1 font)

Sovint la ignorància és un pal·liatiu per al dolor humà. D'abast molt general. En anglès diuen «What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over».

Sinònim: Veg. D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol.

Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón | Cuando los ojos no ven, el corazón no duele | Ojos que no ven, corazón que no siente (o no quiebra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició.

66. Ulls que no veuen, cor que no plora (1736, 6 fonts)

Lloc: País Valencià.

Comes i Nácher, Joan (1996): No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians «U», p. 145. Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura).
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 396. Web.

Lluny de la vista, lluny de l'esperit.

Equivalent en llatí: Procul ex oculis, procul ex mente.

Font: HW 39758.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2368». Enciclopèdia Catalana.

El que els ulls no veuen, el cor no ho troba a faltar.

Equivalent en llatí: Quod oculus non videt, cor non desiderat.

Font: HW 39863g1.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2536». Enciclopèdia Catalana.
Ros, Carles (1736): Tratat de adages, y refranys valencians, p. 100. Librerías París-Valencia.

67. Ulls que no veuen, cor que no se'n dol (2010, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 396. Web.

Lloc: Baix Llobregat i Barcelonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

68. Ulls que no veuen, cor que no sent (1990, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 396. Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Dones, matrimoni i amor», p. 101. Museu Arxiu de Sentmenat.

70. Ço que los ulls no veuen lo cor no dol (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Lo que los ojos no veen, el coraçon no duele.

Font: Capítol X. (X.19).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 249. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte