Paremiologia catalana comparada digital

A boca tancada no hi entren mosques

250 recurrències en 94 variants. Primera citació: 1417.

A boca tancada no hi entren mosques

34 fonts, 1913.
Moltes vegades val més callar que l'opinió donar.
En relació amb parlar o la conveniència de saber callar hem trobat més sentències que afavoreixen la prudència, la reserva oral.
Equivalent en castellà: A boca cerrada no entra mosca.
Lloc: Mallorca.
Font: DFi (1840).
I aquesta equivalència català-castellà és reproduïda per molts altres diccionaris del XIX, tret del mallorquí Dfi (1840).
Equivalent en castellà: A boca cerrada no entra mosca.
Font: DFi (1840).
De: Torra, Pere.
Font: Dictionarium catalano-latinus.
A vegades és millor no obrir la boca.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.
Qui es manté callat, no ofén ni s'equivoca.
Sinònim: Similars: A l'ombra del nas, la boca fresca | Al callat li diuen savi | El silenci és or.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.
Lloc: La Bisbal.
Equivalent en francès: Dans une bouche fermée les mouches n'entrent pas.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Eivissa.
Estar trist, pesarós.
De: Torra, Pere.
Font: Dictionarium catalano-latinus.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Lloc: Centelles (Osona).
S'ha de saber callar.
Sinònim: De callar no en ve cap mal | Més val bon callar que mal parlar | Sa llengua dins sa boca està molt bé.
Lloc: Eivissa.
Sinònim: El silenci és or.
Lloc: Camprodon (Ripollès).
Qui no s'espavila no menja.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).
Interès / Desinterès.
Font: [S&C: 372].
Prudència.
Font: [S&C: 372].
Lloc: Calella.
Equivalent en llatí: Vir prudens tacebit.
Font: (Prov. 11.12).
Boca.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.
Lloc: Ulldecona.

En boca tancada no entren mosques

21 fonts, 1879.
Expressions on apareguen els animals. I les mosques, ganes i tot, amb bon oratge, per tot arreu.
Lloc: Alcoi.
Refranys mariners d'aspectes socioeconòmics.
Lloc: Peníscola.
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Que s'ha de saber callar algunes coses.
Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).
Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.
(Castañeda, 1920:20).
Font: Galiana, Lluís.
Font: Galiana, Lluís.
(Traducció del castellà?).
Lloc: València (Horta).
Aconsella callar.
Lloc: València (Horta).
Lloc: Montesa (la Costera, València).
De: Martí Gadea - Alberola.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
A vegades, millor callar que parlar.
Que s'ha de saber callar algunes coses.
Lloc: La Garriga.
Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

A boca tancada, no hi entren mosques

18 fonts, 1934.
Indica els avantatges de parlar poc o de no dir res.
Lloc: Illes Balears.
Sinònim: En boca tancada, la mosca no hi farà entrada.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.
Sinònim: A boca tancada no entren mosques.
Font: DCVB (VII,604; 11,535).
Font: DCVB (VII, 604; II, 535).
Lloc: Penedès.
Lloc: Mallorca.
S'avalua el silenci com a cosa bona. També es pot entendre en sentit oposat.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Sinònim: En boca tancada, la mosca no hi farà entrada | Veg. tb. 696.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.
El silenci és bona cosa.
El silenci és bona cosa; segons algunes contrades, també: qui no espavila no menja.
Recomana discreció en el parlar.
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Penedès.
Lloc: Calella.

En boca tancada, la mosca no hi farà entrada

10 fonts, 1994.
Estant callat, no es pot dir cap inconveniència.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.
El silenci és un bon aliat.
Cal ser prudent a l'hora de parlar i no donar opinions d'un tema que no es coneix prou.
Lloc: Marina Baixa.

En boca tancada no hi entren mosques

9 fonts, 1907.
Sinònim: Al bon callar diuen Sancho (cast.).
Font: Llagostera, F. (1883:28).
Font: Als compendis de final del XIX i del XX: F. Llagostera (1883:28).
Font: Als compendis de final del XIX i del XX: J. Esteve (1907-27: núm. 126).
Sebastià Farnés (PCC:II, 239-242) conigna quinze variants catalanes, a més de castellanes, llatines, portugueses, occitanes i italianes.
Font: Bayerri, E. ((1936-79: I, 218).
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Lloc: Torregrossa (Pla d'Urgell).

A boca tancada no entren mosques

6 fonts, 1984.
Font: DCVB (VII, 604; II, 535).
Indica els avantatges de parlar poc o de no dir res.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).
Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

En boca tancada no hi entra mosca ni alada

6 fonts, 1839.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.
Font: Al segle XIX, el DBel (1803-1805), a l'entrada boca, tot seguint l'aforisme de J. Carles i Amat.
Equivalent en llatí: Non hominis clausum potis est os musca subire.
Font: Al segle XIX, el DBel (1803-1805), a l'entrada boca, tot seguint l'aforisme de J. Carles i Amat.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.
Font: Al s. XIX, DBel (1803-1805), a l'entrada 'boca', tot seguint l'aforisme de Carles i Amat.
Equivalent en llatí: Non hominis clausum potis est os musca subire.
Font: Al s. XIX, DBel (1803-1805), a l'entrada 'boca', tot seguint l'aforisme de Carles i Amat.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.
Equivalent en italià: In bocca chiusa non entró may mosca.
Los italians dihuen: «in boca chiusa non entró mai mosca» -en boca closa, may entrá mosca.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

En boca closa no hi entra mosca

5 fonts, 1915.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.
Font: RF-1509; I.5.
Equivalent en italià: In bocca chiusa non entrò mai mosca.
Font: Dart, 1989, núm. 177.
El cita com a proverbi àrab. El proverbi figura al compendi arabigoandalusí d'Ibn' Asim Garnatí (1358-1426), conservat en un manuscrit del Museu Britànic.
Equivalent en francès: Dans une bouche close, il n'entre point de mouche.
Font: Dmal (1980:508).
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.
Font: Capítol I. (I.5).
De: Carreras i Artau, Tomàs.
Font: Llibre de Disputació de l'Ase contra Frare Encelm Turmeda. Edició catalana de Lluis Destany, Barcelona, 1922, p. 69.

En boca tancada, no hi entren mosques

5 fonts, 1934.
Lloc: Xerta (Baix Ebre).
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Boca closa no hi entren mosquits

4 fonts, 1967.
Lloc: Empordà.
Font: DCVB (VII,604; 11,535).
Lloc: Empordà.
Font: DCVB (VII, 604; II, 535).
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.
Font: P. Vallés (1549).
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.
Font: H. Núñez (1555).
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.
Font: DRAE.
Equivalent en castellà: En boka zerrada no entra moska ni haraña.
Font: G. Correas (1627).
Quant a l'espanyol, a banda de referències als repertoris hispanojueus sefardites, aquesta és l'única anterior a RF-1509.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra moxca.
Font: RV (1508), segons E. S. O'Kane.
Lloc: Llofriu.
Lloc: Llofriu.

En boca tancà no entren mosques

4 fonts, 1933.
Cal saber callar.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Albal (Horta).
Lloc: El Palmar (Horta).
Lloc: Marina Baixa.

A boca calladeta, no entren mosques

3 fonts, 2015.
Lloc: Mancor.
Lloc: Mancor.
Lloc: Mallorca.

Boca tancada no hi entren mosques

3 fonts, 1999.
Lloc: Artà.
Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.
Equivalent en anglès: A shut mouth catches no flies (Trad.: Una boca tancada no atrapa cap mosca).
Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.
Equivalent en francès: En close bouche, n'entre mouche (Trad.: A la boca tancada, cap mosca).
Aquest refrany ens recomana romandre callats per evitar dir res que pugui resultar contraproduent.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

En boca tancà, no entren mosques

3 fonts, 1995.
Font: Valencians DEs (1887) i DMa (1891), els quals anoten com a formulació catalana, probablement agafada de l'ús oral.
Font: Els diccionaris valencians DEs (1887) i Dmar (1891).
Font: Alberola, E. (1928).
Font: Borràs, J. M. (1934:246).

En boca tancada, no entren mosques

3 fonts, 1985.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en castellà: En boca cerrada, no entran moscas.
Font: Maians, Joan Antoni (canonge).
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

En boca tancada, no hi entra mosca, ni alada

3 fonts, 1831.
L'aforisme ha estat pres directament de Carles i Amat.
Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.
Equivalent en castellà: En boca cerrada, no entra mosca.

En una boca tancada / no hi entra mosca, ni alada

3 fonts, 1995.
(Vilar 1918:29).
Font: Carles i Amat, J. als seus Aforismes (1626).
Fa afegits al proverbi per tal d'ajustar la mètrica i la rima del seu dístic.
Font: Carles Amat, J., a Aforismes (1636).
Font: Esteve, J. (1907-27: núm. 126).
Font: R. Font (1900).

A boca closa, no hi entren mosques

2 fonts, 2000.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Illes Balears.

A boca tancada no hi entra mosca

2 fonts, 2011.
És preferible callar que parlar i errar.
Sinònim: Contrari: Qui molt parla, molt erra.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas | Contrari: mucho hablar, mucho errar.

A boca tancada, no hi entra mosca ni alada

2 fonts, 1996.
Recomana discreció en el parlar.
Lloc: S'Arenal.
Lloc: Illes Balears.

A boca tancada...

2 fonts, 1995.
Títol d'una "joguina" teatral, publicada l'any 1864, d'E. Vidal.
(Bulbena, 1915:83).
Com a mostra del nivell de coneixement popular del proverbi, cal dir que la seva primera clàusula, amb els corresponents punts suspensius que criden a la complicitat del públic.
Font: Títol d'una joguina teatral, publicada l'any 1864, d'E. Vidal.

A la boca tancada no hi entra la mosca

2 fonts, 2009.
A ra boca tancara no i entra la mosca (M.C.). De: Chessa, Michelino.
Equivalent en italià: Nella bocca chiusa non entra la mosca.
Lloc: L'Alguer (Sardenya).
Font: Lus dicius algareus.
Lloc: L'Alguer (Sardenya).

A la boca tancada no hi entran moscas

2 fonts, 2021.
A boca tancada. 7-3-1903 / 6-3-1904 / 28-5-1905.
Font: Calendari dels pagesos.
A boca tancada. 28-5-1905.
Font: Calendari dels pagesos.

A la boca tancada no hi entren mosques

2 fonts, 1995.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Font: FV, CR, FI, FX, G, M, ME, MR, VJ, VR.

Boca tencada no hi entren mosques

2 fonts, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

En boca closa no.y entra mosca

2 fonts, 1995.
Aquest proverbi figurava, també, al refranyer desaparegut de mossén Dimas, amb una formulació com aquesta, probablement.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.
Font: RF (1509:1.5).
D'ella, que li donaria la codificació romànica originària, haver passat a les altres.
Font: En la hipòtesi que aquest proverbios d'origen àrab i que, des d'aquesta llengua, passés a les llengües romàniques mediterrànies, aquest trasllat podria haver-se fet més o menys simultàniament o, primerament, a través d'una llengua en concret i, a partir.

En boca tancada no hi entra mosca

2 fonts, 1995.
Font: L. Gimeno i V. Pitarch, en relació a aquest proverbi, contingut al següent passatge de Lo procés de les olives (1497).
Sinònim: Callar és bo, en boca tancada no hi entra mosca.
Font: DTo (1640), on el trobem citat per dues vegades, a les entrades boca i callar.

En bòca tancada no hi entra mosca ni alada

2 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.
Equivalent en llatí: Non hominis clausum potis est os musca subire.
Sinònim: V. Bòca.

En boca tancada no hi entran moscas

2 fonts, 1881.
Ensenya cuant útil es callar.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

En una boca tancada la mosca no serà entrada

2 fonts, 1989.
Lloc: Marina Baixa.
De: Ros.
Lloc: País Valencià.

A boca closa no hi entra mosca

1 font, 2011.
Lloc: País Valencià.

A boca closa, frare Anselm, no hi entra mosca

1 font, 1996.
De: Turmeda, Anselm.
Font: De Tunis estant, a la Disputa de l'ase (1417).

A boca closa, frare Anselm, no hi entra mosca. Bon home de Déu! Valdría mes que tinguéssiu la boca closa que no que parléssiu follament

1 font, 1995.
(Olivar 1928:90; Foulché-Delbosc 1911:411). De: Turmeda, Anselm.
Font: De Tunis estant, l'inclou a la Disputa de l'ase (1417).

A boca closa, no hi entra mosca

1 font, 1417.
De: Turmeda, Anselm.

A boca tancada

1 font, 1864.

A boca tancada / no hi entra mosca ni alada

1 font, 1910.
Vol dir que no enrahonant no s'exposa un a cap perill.
Equivalent en occità: À bouche barrade, non intre mouche (Llenguadocià).
Vol dir que no enrahonant no s'exposa un a cap perill.
Equivalent en castellà: Al buen callar llaman Sancho.

A boca tancada / No hi entren mosques

1 font, 1915.
Que si un es te molt compte am les paraules que un diu no n'hi provindrán disgustos. De: Montanyà, Josep (1917).
Lloc: Cornet (Sallent).

A boca tancada no hi entra pa ni cansalada

1 font, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).

A boca tancada no passen les mosques

1 font, 2018.

A boca tancada, no entra ni mosca ni alada

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

A boca tancada, no hi entra alada

1 font, 2003.

A boca tancada, no hi entra mosca

1 font, 1999.

A boca tancada, no hi entren mosques!

1 font, 2010.
Lloc: Pineda de Mar (Maresme).

A boca tencada mosca no hi entre

1 font, 1996.
Equivalent en llatí: Nunquam tacuisse nocet.
Font: Al segle XVIII, l'anoten tots els paremiògrafs catalans, des del mallorquí Miquel Bruguera.

A boca tencada mosca no.y entre

1 font, 1995.
Equivalent en llatí: Nunquam tacuisse nocet.
Font: Al segle XVIII, l'anoten tots els paremiòlegs. M. Burguera el recull així.

A boca tencada mosca noy entre

1 font, 1752.
Equivalent en llatí: Nunquam tacuisse nocet.

A la boca tancá, no entren mosques

1 font, 2010.
Parèmies referides a altres temes.
Lloc: Favara (Matarranya).

A la boca tancà, no entren mosques

1 font, 2010.
Això està molt clar. Si un no parle, no la cague.
Lloc: Favara (Matarranya).

A la boca tancada, no hi entran moscas

1 font, 2021.
A boca tancada. 17-8-1872.
Font: Calendari dels pagesos.

A la boca tancada, no hi entren mosques

1 font, 1995.
Lloc: Terres de l'Ebre.

A que té la boca tancada no li entren mosques

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.

Boca tancada, no entren mosques

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Boca tancada, no hi entren mosques

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Callar és bo, en boca tancada no.y entra mosca

1 font, 1996.
Font: DTo (1640), citat s.v. 'boca' i 'callar'

Dins boca tancada, no hi entren mosques

1 font, 1984.
Qui sap callar a temps, hi surt guanyant.
Lloc: Menorca.

En boca «mellà», si entra una mosca ella s'apanyarà

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

En boca cerrada no.y entra la mosca

1 font, 1996.
Diuen que "és el conegut adagi castellà 'en boca cerrada no entran moscas', que ací ha estat mig adaptat al català per raons de rima. Observació, al nostre entendre errònia.
Font: L. Gimeno i V. Pitarch (1988:91, nota 18).

En boca cosida mosca no hi entra

1 font, 1992.
Lloc: Val d'Aran.

En boca tancá no entren mosques

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

En boca tanca, la mosca no hi farà entrada

1 font, 1993.
Sinònim: A boca tancada, no hi entren mosques.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entran moscas.

En boca tancá, no entren mosques

1 font, 1915.
De: Valors i Albors, Antoni (1917-18).
Lloc: Alcoy i contorn.

En boca tancada la mosca no hi farà entrada

1 font, 2012.
Es diu d'algú que és discret i que té la capacitat de guardar un secret.
Sinònim: A boca tancada no hi entren mosques; Boca (o Llengua) muda mai no és batuda; El silenci és or; La millor paraula és la que està per dir.
Equivalent en castellà: El silencio es oro; En boca cerrada no entran moscas.

En boca tancada no entra mosca ni alada

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.

En boca tancada no entren mosques...

1 font, 2010.
Lloc: Llocnou de Sant Jeroni (Safor).

En boca tancada no entres mosques

1 font, 2008.

En bòca tancada no hi entra mòsca ni alada

1 font, 1805.
Sinònim: V. Bòca.

En bòca tancada no hi èntra mosca ni alada

1 font, 1839.
Ref. que ensenya cuand profitòs es regularmènt lo callar.
Equivalent en castellà: En boca cerrada no entra mosca.
Ref. que ensenya cuand profitòs es regularmènt lo callar.
Equivalent en francès: Il est utile de ménager ses paroles.
Ref. que ensenya cuand profitòs es regularmènt lo callar.
Equivalent en italià: La bocca con ritegno è di giudizio un gran segno.
Ref. que ensenya cuand profitòs es regularmènt lo callar.
Equivalent en llatí: Non hominis clausum potest os musca subire.

En boca tancada no-y entra mosca ni alada

1 font, 1900.
(Fr. Cast.) V. Llenga.

En boca tancada no.y entra mosca

1 font, 1996.
Font: DTo (1640), citat s.v. 'boca' i 'callar'

En boca tancada, / la mosca no serà entrada

1 font, 1996.
A partir de l'aforisme de Joan Carles i Amat (una de les fonts confessades per Ros), en fa un altre més fidel a la codificació originària.
Font: Al segle XVIII, l'anoten tots els paremiògrafs catalans, als valencians Carles Ros.

En boca tancada, la mosca no hi fa entrada

1 font, 2009.

En boca tancada, la mosca no hi farà estada

1 font, 2010.

En boca tancada, no entra la mosca

1 font, 1996.
Font: Maians, Joan Antoni (canonge).

En boca tancada, no entra la mosca | En la boca tancada, no entren mosques | En boca tancada, no entren mosches | En boca tancada, no entren mosques

1 font, 1995.
(Lavilla 1989: núms.1040,1466,1943 i 2694).
Equivalent en castellà: En boca cerrada, no entran moscas.
Font: Maians, Joan Antoni (canonge) el consigna quatre vegades en català.

En boca tancada, no entren mosches

1 font, 1996.
Font: Maians, Joan Antoni (canonge).

En boca tancada, no hi entra mosca ni alada

1 font, 2006.

En boca tancada, no hi entran moscas

1 font, 1896.
Lloc: Menorca.

En la boca tancada, no entren mosques

1 font, 1996.
Font: Maians, Joan Antoni (canonge).

En un puny tancat, mai no hi entren mosques

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

En una bóca tancada / no entra mósca, ni alada

1 font, 1759.

En una boca tancada no hi entra mosca ni alada

1 font, 1992.

En una boca tancada no poden entrar mosques

1 font, 2017.

En una boca tancada, / la mosca no serà entrada

1 font, 2001.
Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

En una boca tancada, / no hi entra mosca, ni alada

1 font, 2001.
De: Carles i Amat, Joan.
Font: Quatre-cents aforismes catalans (1636).

En una boca tancada, / noy entre mosca ni alada

1 font, 1796.

En una boca tancada, la mosca no ferà entrada

1 font, 1736.

En una boca tancada, la mosca no será entrada

1 font, 1995.
Font: Ros, a partir de l'aforisme de J. Carles i Amat (que és també una de les fonts confessades per Ros), en fa un altre de més fidel a la codificació originària.

I a boca tancada no passen les mosques

1 font, 2018.

La llengua ben refrenada / en la claredat i fosca, / no li diran llengua tosca; / i mes, que en boca tancada / diuen que no hi entra mosca

1 font, 1995.
(Mas i Vives 1988:199-200).
Font: Ferrando de la Càrcel, M. al Vigilant despertador (circa 1623).

La llengua ben refrenada / en la claredat i la fosca, / no li diran llengua tosca; i més, que en boca tancada / diuen que no hi entra mosca

1 font, 1996.
Font: Ferrando de la Càrcel, M., a Vigilant despertador (circa 1623).

Per ço, jo us suplic, perquè altra vegada / en altra congoixa semblant no us trobeu, / vullau recordar-vos que.n boca çerrada / no.y entra la mosca, com vós bé sabeu

1 font, 1996.
Precisament aquest passatge és un dels que utilitza J. Coromines per a il·lustrar l'ús del verb 'serrar' "estrènyer", "aplicat particularment a les dents i objectes, llevant-ne els intersticis", a més d'un altre exemple, amb semblant significació, extret d'un text de R. Llull: " e vós, boca, serrats les dents/tant, que mais no siats mintents" (DECLC:VII,847). No es recorre, doncs, al "cerrar" castellà. De: Gassull, Jaume.
Font: Lo procés de les olives (1497).

Per ço, jo us suplic, perquè altra vegada / en altra congoixa semblant no us trobeu, / vullau recordar-vos que.n boca çerrada / no.y entra mosca, com vos bé sabeu

1 font, 1995.
Diuen el següent: «És el conegut adagi castellá «en boca cerrada no entran moscas», que ací ha estat mig adaptat al català per raons de rima.» (Gimeno & Pitarch 1988:91, nota 18).
Font: Lo procés,1497: vs.205-208.

Perquè.s deu hom guardar / sempres de mot parlar / com gen[t] desmesurada, / car a bocha tencada / sabgats no.y entre moscha

1 font, 1996.
Font: Via, Francesc de la, també l'usa al Procés de la Senyora de Valor contra en Bertran Tudela (circa 1406).

Perquè·s deu hom guardar / sempres de mot parlar / com gen[t] desmesurada, / car a bocha tencada / sabgats no.y entre moscha

1 font, 1995.
(Pacheco 1963:107).
Font: A Girona, Francesc de la Via ja l'havia fet servir a la seva obra Procés de la Senyora de Valor contra en Bertrán Tudela (1406).