Fugir (o Sortir) del foc i caure a les brases

229 recurrències en 118 variants. Primera citació: 1752.

Fugir del foc i caure a les brases

25 fonts, 1914.
Voler evitar un mal i rebre'n un altre.
Equivalent en castellà: Huir de la ceniza y caer en las brasas, salir de Gautemala y entrar en Guatepeor.
Em sembla que hem fugit del foc i hem caigut a les brases -comentà el pare.
Cinza.
Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.
Equivalent en gallec: Fuxir da cinza e caer nas brasas.
Fuxir.
Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.
Equivalent en gallec: Fuxir da cinza e caer nas brasas.
Vento.
Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.
Equivalent en gallec: Fuxir do vento e coller o corisco.
Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.
Equivalent en gallec: Fuxir da cinza e caer nas brasas.
Fugir.
Va aconseguir escapar-se de la presó, però fora l'esperaven els col·legues que havia delatat: va fugir del foc i va caure a les brases.
Equivalent en gallec: Fuxir da cinza e caer nas brasas.
Hi ha 25 adagis de Burguera, no recollits per Ros, que figuren al DCCL, els quals van seguits de les mateixes correspondències llatines, en ambdues obres, cosa que reforça la dependència d'una envers l'altra.
Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.
Font: Esteve, J. (1908:núm.162).
Equivalent en francès: Aller de mal en pis.
Lloc: Rosselló.
Salvar-se d'un perill, d'un mal pas, etc., i caure en un altre de pitjor.
Equivalent en castellà: Huir de la ceniza y caer en las brasas | Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor.
Fugir d'un perill i anar a parar a un altre. Aquest refrany té el mateix context que el llatí.
Equivalent en llatí: De fumo ad flammam.
Font: cfr. II.62.
Algú, salvar-se d'un perill, d'un mal pas, etc., per a caure en un altre de pitjor.
Sinònim: Anar de mal en pitjor, ésser pitjor el remei que la malaltia.
Font: R-M.
Sortir d'un mal i caure en un de pitjor.
Salvar-se d'un perill, d'un mal pas, i caure en un altre de pitjor.
Lloc: Cerdanya.
Sortir d'un mal i caure en un de pitjor.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 128. Universitat Autònoma de Barcelona.
Anar a pitjor.
Aquell pobre es va separar i es va tornar a casar però ha estat sortir del foc i caure a les brases.
Equivalent en castellà: Salir de Herodes y caer en Pilatos.
Equivalent en esperanto: El flamo sin eltiris, en fajron eniris | Li trafis el sub pluvo en riveron | Trafi de Scilo al Ĥaribdo.
De seguida es va adonar que, esquivant les trampes, havia anat a parar al mig de les files enemigues: fugint del foc havia caigut a les brases.
Lloc: Vic (Osona).
Ser el remei pitjor que la malaltia.
Lloc: Gandesa (Terra Alta).
Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.
Fugir d'un perill i caure en un altre.
Voler evitar un mal i rebre'n un altre.
Sinònim: Sortir perdent, empitjorar, perdre-hi, anar de mal en pitjor, ésser pitjor el remei que la malaltia.
Sortir d'un mal i caure en un de pitjor.
Equivalent en castellà: Escapé del trueno, y cogióme el rayo.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.

Sortir del foc per caure a les brases

11 fonts, 1968.
De: Bohigas, Iu.
Lloc: Comarques Gironines.
Font: Revista la Farga, 273 i 274.
Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya.
Lloc: Borges Blanques.
Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla – El Pedrís 5 – Barcelona, 1979).
Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.
Origen: 1587. La idea que, en intentar evitar un mal, algú pot patir-ne un de més greu s'utilitza des dels temps antics. L'any 1587, John Bridges va escriure en la seva obra «A defence of the gouernment...»: "... will they leape with the flounder out of the frying pan into the fire?" (... 'saltaran amb la palaia fora de la paella cap al foc?').
Prendre corticoesteroides per alleujar el dolor d'esquena podria ser com sortir del foc per a caure a les brases = Taking corticosteroids to relieve back pain might be jumping out of the frying pan into the fire.
Sinònim: Eixir del fang i caure al barranc.
Equivalent en anglès: Jump out of the frying pan into the fire.
[...] cuinem a la petarrellada i sortim de fogó, estem cuits i fregits, cremats i abrandats, i per deslliurar-nos del fum ens llancem al foc i sortim del foc per caure a les brases.
Anar de pitjor en pitjor. Empitjorar la nostra situació.
Seria sortir del foc per caure a les brases. No penso votar ni l'un ni l'altre.
Lorés, Jaume (1994): Avui «El partit popular és el papu», p. 19. L'Avui / El Punt Avui.
Lloc: Barcelona (Gràcia).
Lloc: Sant Just Desvern (Baix Llobregat).
Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.
TV3 / Roca, Miquel (1994). TV3.
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: Les Borges Blanques.

Fugir del foc i caure en les brases

8 fonts, 1980.
Font: Alberola, E. (1928).
Es diu quan, pretenent evitar un perjudici, es cau en un altre de més gran.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y caer en las brasas | Descalabrar al alguacil y acogerse al corregidor.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 275. Web.
Lloc: Albal (Horta).
Hernández Sanchis, Jesús-Emilio (1980): Refraner albalenc «Refraner», p. 10. Anubar Ediciones.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
Anar de mal en pitjor.
Lloc: País Valencià.

Sortir del foc i caure a les brases

6 fonts, 1990.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 134. Universitat Autònoma de Barcelona.
Anar pitjor que abans.
No ha estat cap solució, més aviat sortir del foc i caure a les brases.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Cançons. L'Esparver de Sentmenat», p. 165. Museu Arxiu de Sentmenat.

Com la sardina de Blanes, que fugint del foc donà en les brases

5 fonts, 1996.
Equivalent en castellà: Com la sardina de Blanes, que saltando del fuego dio en las brasas.
Font: RF-1509:XI.5.
De: Tertulià.
Equivalent en llatí: De calcaria in carbonariam pervenire.
Font: DArt 1989:núm.197.
La qual també ha estat codificada en les llengües modernes, amb el mateix esment als monstres guardians de l'estret de Messina: Escil·la i Caribdis.
Equivalent en llatí: In Scyllam cupiens vitare Charybdim.
Font: Referència clàssica, basada en la mitologia grega ((Dhe, 1992, núm.3745)).
Equivalent en italià: Cader dalla padella nella brace.
Font: DArt (1989:núm.197).
Equivalent en llatí: Evitata Charybdi in Scyllam incidere.
Font: L. Palmireno (1560:121v).
Equivalent en castellà: La sardina de Blanes saltó de la sartén y dio en las brasas.
Font: P. Vallés (1549), G. Correas (1627).
Equivalent en castellà: La sardina de Blanes, ke por huir del fuego dió en las brasas.
Font: G. Correas (1627).
Equivalent en castellà: La sardina de Blanes, que por huyr del fuego dió en las brasas.
Font: L. Palmireno (1560:121v).
Equivalent en castellà: Saltar de la sartén y dar en las brasas.
Font: DRAE (Campos & Barella, 1975:núm.2715).
Equivalent en castellà: Saltar de la sartén y dar en las brasas.
Font: P. Vallés (1549), G. Correas (1627).
Possiblement fruit d'una confusió fonètica derivada d'una major familiaritat, de Castella estant, amb Flandes que no amb Blanes.
Equivalent en castellà: La sardina de Flandes, ke huiendo de la llama dio en las brasas.
Font: G. Correas (1627).
Equivalent en castellà: Como la sardina de Blanes, que saltando del fuego dio en las brasas.
Font: Capítol XI. (XI.5).

Eixir del foc i ficar-se a les brases

4 fonts, 1987.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Sinònim: Sortir del foc, per caure a les brases.
Equivalent en llatí: Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim.
Modismos y frases hechas.
Equivalent en castellà: Salir del lodo y caer en el arroyo | Salir de las llamas y caer en las brasas.

Fugir (o sortir) del foc i caure a les brases

4 fonts, 1996.
Font: DCVB, a l'entrada 'foc'
Caus en Escil·la, desitjant evitar Caribdis. Escil·la i Caribdis són dos monstres fabulosos situats a ambdós costats de l'estret de Messina, terribles per als navegants. Es diu de qui, mirant d'evitar un perill, cau en un altre.
Equivalent en llatí: Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim | Em recorda aquell de ir de Guatemala a Guatepeor (ho anoto jo).
Font: Gualter de Châtillon (alex. 5.301).
Fugir de les cendres i caure dins les brases.
Equivalent en llatí: Cinerem vitans in prunas incidere.
(Anar) del fum a les flames. De: Ammià Marcel·lí.
Equivalent en llatí: De fumo ad flammam (ire).
Font: 14.11.12.

Fugir del fog y cáurer á las brasas

4 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.
Equivalent en llatí: Incidit in scyllam cupiens vitare carybdin.
Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.
F. met.
Equivalent en llatí: Incidit in Seyllam cupiens vitare Charybdin.
F. met.
Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.
Sinònim: V. Fog.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas | Saltar de la sarten y dar en las brasas | Salir de lagunas, y dar en mojadas.

Eixir del foc i caure en les brases

3 fonts, 1992.
És una comparació que significa que, a vegades, per intentar evitar un perjudici, ens procurem un mal més gran.
Sinònim: Similars: Pitjor és el remei que la malaltia.
Equivalent en castellà: Salir del lodo y caer en el arroyo.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 232. Web.

Fugir del foc i caure en les flames

3 fonts, 2006.
Lloc: València (Horta).
Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).
Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.
Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).
Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

Fugir del foc per caure a les brases

3 fonts, 2012.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).
Lloc: Girona (Gironès).
Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (I)». Web.
Lloc: Catalunya del Nord.
Vera Grau, Idali (2014): Facebook - Jo parli català rossellonès - https://www.facebook.com/groups/catalunyadelnord/ «Dites recollides pel Sr. Casso», p. 20. Facebook.

La sardineta de Blanes fuig del foc i cau a les brases

3 fonts, 1978.
Lloc: Blanes (Selva).
Font: DCVB.

Qui fuig del foc cau dins les brases

3 fonts, 2000.
Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil, per caure en una altra de tan dolenta o pitjor.
Lloc: Illes Balears.
Moltes vegades, per voler evitar un mal, n'adquirim un altre de pitjor.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Oratge, elements, astres, temps cronològic i collites. Foc i fum», p. 615. Web.

Sardinetes de Blanes, que fugen del foc i cauen en les brases

3 fonts, 1996.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).
Font: Alberola, E. (1928).

Això és fogir d'es foc i caure a dins ses brases

2 fonts, 1999.
Lloc: Artà.
Lloc: Mallorca.

Caure de la paella a les brases

2 fonts, 1767.
Sinònim: Sardineta de Blanes, que fuig del foc i cau a les brases.
Que bé podien dir que había caygut de la paella en les brases, y quel feen anar de Ròdes á Pilars.

Com la sardineta de Prades, del foc a les brases

2 fonts, 1978.

Del foc a les brases

2 fonts, 1988.

Eixir del foc i caure a les brases

2 fonts, 1999.
Escapar-se d'un perill i caure en un altre de parell.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «sortir». Web.

Eixir del foc per caure a les brases

2 fonts, 1995.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).
Voler evitar un mal i rebre'n un altre de pitjor.
Font: PR, AL, CL, FI, FX, G, L, ME, TA, TC, VJ, VR.

Exir del fog y cáurer á las brasas

2 fonts, 1803.
Sinònim: Exir del fang y caurer al barrang.
Equivalent en castellà: Huir del fuego, y dar en las brasas.
Sinònim: Exir del fang y caurer al barrang.
Equivalent en llatí: Incidit in Scyllam cupiens vitare Caribdim.
Sinònim: Exir del fang y caurer al barrang.
Equivalent en castellà: Salir del lodo y caer en el arroyo.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas | Salir del lodo y dar en el arroyo.

Fugir (o Sortir) del foc i caure a les brases

2 fonts, 2012.
Per evitar un problema, sovint caiem en una situació pitjor.
Aquells veïns eren molt sorollosos. Van mudar-se i em sembla que han fugit del foc per caure a les brases: aquest barri és molt pitjor!
Sinònim: Fugir del fang i caure al barranc.
Equivalent en castellà: Huir del fuego para caer en las brasas; Salir del lodo y caer en el arroyo; Salir (o Huir) de Guatemala y entrar en Guatepeor.
Equivalent en alemany: Aus dem Regen in die Traufe kommen.
Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).
Equivalent en italià: Cader dalla padella nella brace.
Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.
Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).
Equivalent en anglès: To fall out of the fryngpan into the fire.
Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).
Equivalent en francès: Tomber de la poële dans la braise.
Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Fugir (sortir) del foc i caure a les brases

2 fonts, 2000.
Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil per caure en una altra de pitjor.
Lloc: Illes Balears.
Salvar-se d'un perill i caure en un altre pitjor.

La sardineta de Blanes fuig del foch e cau a les brases

2 fonts, 1900.

Sardineta de Blanes: fugint del foc se posa a les brases

2 fonts, 1979.
Mitologia, folklore y etnografia del fuego en Catalunya. De: Gomis, Cels.
Font: Obra oberta 2 (Ed. Altafulla – El Pedrís 5 – Barcelona, 1979).
Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Lloc: C. Gomis.

Açò és sortir des foc i entrar a ses brases

1 font, 2020.
Lloc: Menorca.

Caure de la paella al foc

1 font, 2010.
Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Caure de la paella en les brases

1 font, 2007.
Rondalla.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Caure del foc a les brases

1 font, 1990.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 139. Museu Arxiu de Sentmenat.

Caure dins de les brases

1 font, 2003.
Ficar-se en un embolic de difícil eixida o solució.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Com la Sardineta de Blanes, que per fugir del foc va caure a les brases

1 font, 1935.

Com sardina de Blanes morí la ingrata, / puig fugint del foch ne caigué a les brases

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Como sardina muere la dama ingrata: / Saltó de la sartén y dio en las brasas.
Font: Vidal, C., a la traducció del 'Entremés de refranes'

Del foc encès, se llancen dins la brasa

1 font, 1996.
Font: La singular i admirable victòria de Lepant (1573), de Joan Pujol (Murgades, 1984:224).

Del foch a les brases

1 font, 1996.
Font: Bulbena, A. (1915:95), assenyala que una comèdia d'A. Llanas duu per títol, amb el que això suposa respecte de la vigència de la locució.

Dic, que no pareixia un Sen Llàser tot esbalaït, com si tinguera el món damunt: de tal manera, que bé podien dir que havia caigut de la paella en les brases, i que.l feen anar de Rodes a Pilars

1 font, 1996.
Font: A la 'Rondalla de rondalles' de Lluís Galiana (Galiana, 1820:67).

Eixir del foc i caure á les brases

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Eixir del foc i ficar-se en les brases

1 font, 1993.

Eixir del foc per a caure a les brases

1 font, 2014.
Anar d'una cosa roïna a una altra de pitjor.

Eixir del foch i caurer aen les brases

1 font, 1996.
Sinònim: Fugir, o eixir, del fanch i caurer en lo tarquim.
Font: DEs (1887).

Fer com la sardina de Blanes, que surt de la paella i cau a les brases

1 font, 1996.
Font: DCVB, a l'entrada 'sardina'

Fugim del foc i peguem en les brases

1 font, 2010.
Lloc: Xixona (Alacantí).
López Coloma, Fabián (2010): Expressions xixonenques. Web.

Fugint del foc hem caigut en la flama

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Fugint del foc s'es posat a les brases

1 font, 1951.
De: Torra, Pere.
Font: Dictionarium catalano-latinus.

Fugint del foc, caure a les brases

1 font, 1949.
Ruyra, Joaquim (1949): Obres completes «Aforismes i frases fetes del català popular. Quarta tongada. Foc», p. 902. Editorial Selecta-Catalonia.

Fugint del foc, es clava en les flames

1 font, 2010.
Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).
Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

Fugint del foch se cau á las brasas

1 font, 1883.
Sinònim: Qui fuig del perill cau en ell | Surtint del fanch se cau al barranch.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «8. Aforismes referents á defectes ó vicis», p. 33. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Fugint del foch se cau a les brases

1 font, 1996.
Font: Llagostera, F. (1883:47).

Fugint del foch, s'és posat a les brases

1 font, 1996.
Font: DTo (1640), a l'entrada 'foch'

Fugir (o sortir) del foc per caure a les brases

1 font, 2021.
Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil per caure en un altre de pitjor.
Sinònim: Per a aquest viatge no calia alforges.
Equivalent en llatí: Cinerem vitans in prunas incidere (Trad.: Fugir de les cendres i caure a les brases).
Lloc: Terres de Ponent.

Fugir d'es foc i caure dins ses brases

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Fugir d'es foc, i fotre's dins ses brases

1 font, 1984.
Fugir d'un perill, i caure dins un altre.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. F. Conjugacions vàries», p. 84. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Fugir de foc i caure a les brases

1 font, 2012.
Sortir d'un mal i caure en un pitjor.
Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Fugir del foc / i caurer en les brases

1 font, 1918.
De: Dorca i González, Josep; Albert Arnau, Josep Maria.
Lloc: Cistella.

Fugir del foc i anar-se'n a les llames

1 font, 2003.
Fuig del foc i se'n va a les llames.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Fugir del foc i caure a les brasas

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.

Fugir del foc i caure à les brases

1 font, 1915.
Quan un per desenredarse d'un enredo s'enreda en altre de nou. De: Junyent, Eduard (1922).
Lloc: Vich.

Fugir del foc i caure a les brasses

1 font, 1997.
Refranys estrafets. Deixar de fumar tabac i caure en l'addició a la cocaïna.

Fugir del foc i caure dins les brases

1 font, 1996.
Font: DCVB, a l'entrada 'brasa'

Fugir del foc i posarse a les brases

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Fugir del foc per caure á les brases

1 font, 1914.
De: Carreras y Artau, Tomás.

Fugir del foc per posar-se a les brases

1 font, 1989.
Lloc: Ulldecona.
Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

Fugir del fòc y caure en les brases

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «F», p. 124. Editorial Arte y Letras.

Fugir del foc y cáurer á las brasas

1 font, 1847.
Expressa que fugint de un perill, se cau en un altre.
Equivalent en castellà: Caer del fuego y dar en las brasas.

Fugir del foch i pegar en les brases

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas | ES: Salir del lodo y dar en el arroyo.
Font: DMar (1991).

Fugir del foch y caure a les brases

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Salir del lodo y caer en el arroyo; ó huyendo del perejil, le nació en la frente.

Fugir del foch y caure dins ses brases

1 font, 2013.
Se diu d'un qui per evitar maldecaps mes s'hi afica.
Lloc: Menorca.
Ferrer Ginard, Andreu (2013): Paremiologia «Modismes i locucions. E», p. 7. Cultura Popular de Menorca.

Fugir del foch, y caurer á las brases

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: Huir del fuego, y dar en las brasas.

Fugir del fog i caurer a les brases

1 font, 1996.
F. met.
Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.
Font: DBel (1803-1805), a l'entrada 'fog'

Fugir del fòg y caurer en las brasas

1 font, 1869.
Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.
Lloc: Menorca.

Fugir del porc i coure a la brasa

1 font, 1997.
Refranys estrafets. Dues bones maneres d'escapar de l'excés de calories són no menjar carn porcina i cuinar la carn de xai, vedella i pollastre de la manera més natural, amb foc de llenya.

Fugir des foc i aficar-se dins sa flamada

1 font, 2008.
Deixar una cosa dolenta per agafar-ne una pitjor.
Sinònim: Fugir d'es foc i caure dins ses brases | Sortir d'es foc i ficar-se dins ses flames | Sortir d'es foc i entrar dins ses brases.
Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «11. Diversos. 11.1. Foc, fum i llenya. Dites», p. 483. Editorial Moll.

Fuig del foch y se 'n va á les llames

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Fuigí del foc, per a caure a les brases

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Haver caigut de la paella en les brases

1 font, 1934.
Diu que no pareixia sinó un Sant Llatser, tot esbalait, com si tinguera el mon damunt; de tal manera, que bé podien dir que havien caigut de la paella en les brases, i que'l feen anar de Rodes a Pilars.
Font: Galiana, Lluís a "Rondalla de Rondalles"
Soler Godés, Enric (1934): Mirador, 305 (15 desembre), p6 «Fra Lluís Galiana», p. 6. Revista Mirador.

Hem anat a parar del foc a les brases

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).

Hi ha tan poc, de ses brases an es foc

1 font, 2008.
Es diu quan dues solucions semblen igualment perjudicials.
Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «11. Diversos. 11.1. Foc, fum i llenya. Refranys», p. 482. Editorial Moll.

Hi ha tan poc, de ses brases en es foc

1 font, 1984.
És poca sa diferència, entre un viciós i un que ho és més.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Filosofia de sa vida», p. 206. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Jo no.u dich que lo primer que burla de mi és vostra excel·lència? (...) Jo me'n vaig a clamar a la reyna, i serà exir del foch i donar en les brases

1 font, 1996.
Font: A la primera farsa de 'El Cortesano', de L. Milà, una obra majoritàriament escrita en castellà, ambientada a la cort valenciana cinc-centista de Na Germana de Foix (Romeu, 1962: II, 106).

La sardineta de Blanes

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «Modismes», p. 46. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

La sardineta de Blanes, fuig del foch i cau a les brases

1 font, 1996.
Potser ha estat aquesta consideració com a «modisme» la que ha fet que la parèmia no sigui recollid aper alguns refranyers.
Font: Llagostera, F. (1883:47), a l'apartat dedicat als modismes.

La sardineta de Blanes, fuig del foch y cau á las brasas

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «Modismes», p. 47. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Mal havem proceït, car nosaltres havem tret aquest de la paella e havem-lo, mès en les brases

1 font, 1996.
Equivalent en italià: Male abbiam proccacciato; noi abbiamo costui trato della padella e gittádolo nel fuoco.
Font: Traducció catalana del Decameró (Riba, 1926:I,160), que a l'original de Boccaccio feia així (Ottolini, 1992:67).

Marxar del foc per caure a les brases

1 font, 2010.
Lloc: Sant Hilari Sacalm (Selva).

Parlen e dien un exemple vulgar que diu: Axí'ns ha pres com a la sardina de Blanes, que volent fugir al foch, salta de la paella e dóna en les brases

1 font, 1996.
Font: Document de l'any 1421 de l'Arxiu Municipal d'Igualada (DCVB:IX,971).

Per fugir d'es foc, caure dins ses brases

1 font, 1993.
Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil, per caure en una altra de tan dolenta o pitjor (D.).
Equivalent en castellà: Huyendo del fuego, caí en el fuego.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1357 Foc», p. 187. Institut Menorquí d'Estudis.

Per fugir d'es foc, caure dins ses brasses

1 font, 1926.
Equivalent en alemany: Aus den Regen in die Traufe (Trad.: Fora de sa pluja a sa canal).
Equivalent en francès: Changer son cheval borque contre un aveugle.
Equivalent en anglès: Ont of the frying pan into the fire (Trad.: Fora de sa pella, dins es foc).
Equivalent en castellà: Por huir del trueno dar en el rayo.
Equivalent en italià: Spessa cade nel fuoco chi crede fugire il fumo.
Sinònim: Surtint d'es fanc, se cau en el barranc.
Equivalent en llatí: Ex cinere in prunas.

Per fugir del foch, es caygut á las brazas

1 font, 1752.
Equivalent en llatí: Incidit in Scyllam cupiens vitare Carybdim.

Per fugir del foch, és caygut a les brases

1 font, 1996.
Equivalent en llatí: Incidit in Scyllam cupiens vitare Carybdim.
Font: Burguera, M., al segle XVIII.

Qui fuig d'es foc cau dins ses brases

1 font, 1993.
Alliberar-se d'un perill o d'una situació difícil, per caure en una altra de tan dolenta o pitjor (D.).
Equivalent en castellà: Huyendo del fuego, caí en el fuego.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1357a Foc», p. 187. Institut Menorquí d'Estudis.

Qui fuig d'es foc, cau dins ses brases

1 font, 1984.
Quan s'està dins es vici, no hi ha manera de sortir-ne.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Contrariedats», p. 186. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Qui fuig des fòc, / cau dins ses brases

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Saltar de la paella per caure al foc

1 font, 1992.
Lloc: Val d'Aran.

Saltar del foc per caure a les brases

1 font, 2020.

Sardineta de Blanes fugind del fog se posa á las brasas

1 font, 1805.
Equivalent en llatí: Incidit in scyllam, cupiens vitare carybdin.
Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.

Sardineta de Blanes fugint del fog se posá ó las brasas

1 font, 1839.
Nota meva: no s'entén el refrany català. Potser hauria de ser "Sardineta de Blanes fugint del foc es posà a les brases"
Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.

Sardineta de Blanes que fugint del foc se posa á las brassas

1 font, 1847.
Expressa que fugint de un perill se cau en altre.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.

Sardineta de Blanes que fugint del foch se posa à les brasas

1 font, 1919.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «S», p. 46. Manuscrit.

Sardineta de Blanes que per fugir del foc cau a les brases

1 font, 1987.

Sardineta de Blanes, fugind del fog se posa a les brases

1 font, 1996.
Ref.
Equivalent en llatí: Incidit in Scyllam, cupiens vitare Carybdim.
Font: DBel (1803-1805), a l'entrada 'sardina'
Ref.
Equivalent en castellà: Saltar de la sarten y dar en las brasas.
Font: DBel (1803-1805), a l'entrada 'sardina'

Sardineta de Blanes, fugint del foch se posa a les brases

1 font, 1996.
Equivalent en llatí: Incidit in Scillam, cupiens vitare Charybdim.
Font: Maians, J. A. (Lavilla, 1989: núm.1953).
Equivalent en llatí: Incidit, in Scyllam cupiens vitare Carybdin.
Font: DTo (1640), a l'entrada 'sardina'
Equivalent en castellà: Por huir del fuego, dio en las brasas.
Font: Maians, J. A. (Lavilla, 1989: núm.1952).

Sardineta de Blanes, que en el foc salta per les brases

1 font, 1949.
Ruyra, Joaquim (1949): Obres completes «Aforismes i frases fetes del català popular. Sardineta», p. 901. Editorial Selecta-Catalonia.

Sardineta de Blanes, que fugint del foc va caure a les brases

1 font, 2003.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «X. La capacitat intel·lectual. L'error», p. 82. Pagès Editors.

Sardineta de Blanes, que fuig del foc i cau a les brases

1 font, 1992.
Sinònim: Eixir del fang i caure al barranc | Jerusalem, Jerusalem, com més anem, menys valem | Anar d'Herodes a Pilat | L'home del mal que ha por, d'aquell mor.

Sardineta de Blanes: / fugint del foch, se posa a les brases

1 font, 1910.
Se diu de qui fugint d'un perill, cau en un altre de més gros.
Equivalent en castellà: Salir de Guatemala para dar en Guatepeor.
Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VI. Peix. II. Monografies. Arengada. Aforismes», p. 414. L'Avenç.
Se diu de qui fugint d'un perill, cau en un altre de més gros.
Equivalent en castellà: Salir de Málaga para dar en Malagón.
Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VI. Peix. II. Monografies. Arengada. Aforismes», p. 414. L'Avenç.

Sardinetes de Blanes, que fugen del fòc y cauen en les brases

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «S», p. 251. Editorial Arte y Letras.

Sortir (o fugir) del foc i caure a les brases

1 font, 2007.
Sinònim: Per a això no cal córrer.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas.

Sortir d'es foc i fotre's dins ses brases

1 font, 1984.
Salvar un perill, i caure dins un altre.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. S. Conjugacions vàries», p. 117. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Sortir del foc / i caurer a les brases

1 font, 1920.
Anar de mal en pitjor. De: Serra i Manent, Pere.
Lloc: Granollers del Vallès.

Sortir del foc i anar a caure a les brases

1 font, 2016.
Sortir d'un perill per entrar a un altre igual o pitjor.
Lloc: Olot (Garrotxa).
Canals i Ferrarons, Josep Maria (2016): La gent i les coses d'Olot «Locucions, expressions, dites i frases fetes. S», p. 273. Autoedició.

Sortir des foc per anar a parar a ses brases

1 font, 2020.
Lloc: Menorca.
El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Menorca». Blogger.

Sortir des foc per entrar dins ses brases

1 font, 1999.
Escapar d'una desgràcia i caure en una de pitjor.
Lloc: Mallorca.

Sovint sovintet pot havernos fet fugir del foch per caure á las brasas

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «Carta-prólech», p. 10. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Sovint, per fugir del foc, hom cau a les brases

1 font, 2003.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «X. La capacitat intel·lectual. L'error», p. 82. Pagès Editors.

Sovint, per fugir del foch, un hom cau a les brases

1 font, 1900.
(Cast.) V. Pahor. Senyor.

Surt del foc i se'n va a les brases

1 font, 2010.
Lloc: Santa Coloma de Gramenet.

Surtí del foch, y caure a las brasas

1 font, 2021.
Surtí del foch. 23-2-1869.
Font: Calendari dels pagesos.

Surtir del foc per caure a les brases

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Tal fuig del foc, que cau a les brases

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Huir del fuego y dar en las brasas | ES: Salir del lodo y dar en el arroyo.
Font: Bayerri, E. (1936-79:II,299).