Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs

98 recurrències en 66 variants.

1. 'Digue'm' amb qui vas i et diré el que seràs (1968, 1 font)

La forma gramatical correcta seria «digues-me».

2. 'Digue'm' amb qui vas i et diré qui seràs (2016, 1 font)

4. Diga'm amb qui vas i et diré quants sou (1926, 1 font)

El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim… pam… pum… (Dites i refranys)», p. 2. Revista El Borinot.

5. Diga'm amb qui vas i et diré qui ets (1926, 4 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amistat», p. 95. Pagès Editors.
El Borinot (1926): El Borinot, any IV, núm. 115 (4 de febrer de 1926), p. 1-2 «Pim… pam… pum… (Dites i refranys)», p. 2. Revista El Borinot.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre Huguet, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «III». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «II». Web.

6. Diga'm amb qui vas i et diré qui seràs (2003, 2 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. L'amistat», p. 95. Pagès Editors.

10. Diga-m ab qui vas / i et diré qui seras (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 51. L'Avenç.

11. Digam amba qui vas y té diré qui ets (1877, 1 font)

14. Digasme ab qui vas, y te diré qui serás (1831, 1 font)

16. Digasme ab qui vás y te diré qui serás (1864, 1 font)

17. Digue'm (o dis-me) amb qui vas i et diré què fas (o què seràs) (2007, 1 font)

Sinònim: Ensenya'm la muller i et diré quin marit té.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

18. Digue'm (o dis-me) el que tens i et diré quant (o què) vals (2007, 1 font)

Sinònim: Tant tindràs, tant valdràs.

Equivalent en castellà: Tanto tienes, tanto vales | Se vale por lo que se tiene.

19. Digue'm amb qui vas i et diré com ets (2010, 2 fonts)

Cullell, Pere: Avui Diumenge «"Retrat". "Ricardo García Damborenea"», p. 66. L'Avui / El Punt Avui.

20. Digue'm amb qui vas i et diré el que seràs (1987, 12 fonts)

Sinònim: Ensenya'm la muller i et diré quin marit té.

Equivalent en castellà: Dime con quién andas y te diré quién eres.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i et diré què fas (o qui ets, o jo et diré què fas, o jo et diré qui ets).

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

El tarannà de cadascú es descobreix per les persones que freqüenta.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 394. Edicions 62.

Segons amb qui cadascú s'ajunta, tal serà. De: Arnobi el Jove.

Equivalent en llatí: Cum quo aliquis iungitur, talis erit.

Font: Psalm. 17 [PL. 53, col. 347 A-B].

El tarannà de cadascú es descobreix per les persones que freqüenta | La conducta de les persones es pot avalar segons els ambients que freqüenta | Ens recorda la lògica implacable del costum i la influència decisiva de les companyies.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en castellà: Dime con quién andas y te diré quién eres. [DG: II i X].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en anglès: A man is known by the company he keeps. [S&C: 287].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en castellà: Dime con quién tratas, y diréte quién eres y qué costumbres tienes. [MK: 11.815].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en francès: Dis-moi qui tu hantes, et je dirai qui tu es. [S&C: 287].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en francès: Dis-moi qui tu hantes, je dirai qui tu es. [DG: II i X].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en anglès: Tell me will whom thou (you) go,/ And I'll tell thee (you) what thou (you) doest (do). [S&C: 287].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

Las compañías influyen tanto para bien como para mal, según sean las que se frecuentan, en las costumbres personales. En general, se dice a veces para explicar la conducta a los gustos de una persona por las compañías que frecuenta,.

Haciendo alusión al refrán que dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et diré què fas. [P: IX, 184] | Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas. [S&C: 287] | Digues-me amb qui vas i [jo] et diré qui ets. [P: IX, 184].

Equivalent en castellà: Dime con quién andas, y te diré quién eres. [S&C: 287].

Font: [LEM: 48] - [P: IX, 180].

21. Digue'm amb qui vas i et diré qui ets (1985, 5 fonts)

Sinònim: Ensenya'm la muller i et diré quin marit té.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 51. Web.

22. Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs (1990, 4 fonts)

El costum i les companyies ens influeixen decisivament.

Sinònim: Arrima't als bons i seràs un d'ells; Sempre has de sortir emmascarat d'una paella.

Equivalent en castellà: Dime con quién andas y te diré quién eres.

23. Digue'm amb qui vas i et diré quina hora és (1992, 1 font)

24. Digue'm amb qui vas i jo et diré què fas (1986, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 31. Institut d'Estudis Eivissencs.

26. Digue'm amb qui vas, i te diré qui ets (1993, 1 font)

Vol dir que, coneixent les virtuts, defectes o costums dels companys habituals, és fàcil conèixer la manera d'esser o pensar d'una persona.

Equivalent en castellà: Dime con quien andas y te diré quien eres.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2780 Vas», p. 375. Institut Menorquí d'Estudis.

27. Digue'm amb qui vas, que jo et diré qui seràs (1999, 1 font)

Font: Ballot.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «companyia». Web.

31. Diguem amb qui parles i et diré qui ets (2011, 1 font)

És oriünda de la Franja, encara que viu a Barcelona des de petita.

Lloc: La Franja de Ponent.

Rosa (2011): «A través del correu electrònic, en un document de text». Web.

33. Digues amb qui vas i et diré qui ets (2010, 1 font)

34. Digues amb qui vas, i et dirè qui seràs (1998, 1 font)

35. Digues amb qui vas, i te diré qui ets (1984, 1 font)

Sabent ses companyies, se sap si ets bo, o dolent.

Lloc: Menorca.

36. Digues'mé ab qui te fas, te diré ló que séras (1917, 1 font)

Sinònim: Digues-me amb qui et fas, i et diré el que seràs.

37. Digues-me ab qui vas, e dirt-he qui seràs (1900, 1 font)

40. Digues-me amb qui vas i [jo] et dirè qui ets (1999, 1 font)

La conducta de les persones es pot avalar segons els ambients que freqüenta.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et dirè què fas.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 394. Edicions 62.

41. Digues-me amb qui vas i [jo] et dirè què fas (1999, 1 font)

La conducta de les persones es pot avalar segons els ambients que freqüenta.

Sinònim: Digues-me amb qui vas i [jo] et dirè qui ets.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 394. Edicions 62.

42. Digues-me amb qui vas i et diré el que seràs (1990, 2 fonts)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 103. Museu Arxiu de Sentmenat.

43. Digues-me amb qui vas i et diré qui ets (1979, 5 fonts)

Coneixent les virtuts, els defectes o els costums dels companys habituals, és fàcil conèixer la manera de ser o de pensar d'una persona.

44. Digues-me amb qui vas i jo et diré què fas (1994, 2 fonts)

Equivalent en esperanto: Kun kiu vi kuniĝas, tia vi fariĝas | Kun kiu vi festas, tia vi estas | Kiaj kolegoj, tiaj kutimoj.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Llar, família, amics i enemics | Hejmo, familio, amikoj kaj malamikoj», p. 17. Associació Catalana d'Esperanto.

45. Digues-me amb qui vas, i et diré qui ets (2008, 1 font)

46. Digues-me de què presumeix i et diré de què careix (2015, 1 font)

Nota meva: em sona a castellanada traduint directament "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", sense tradició en català.

Lloc: Manresa.

47. Digues-me el que menges i et diré el que ets (1936, 1 font)

Són de Brillat-Savarin, commemorat solemnial-ment per la França, els següents aforismes, «concebuts per a servir de pròleg i base a la ciència». De: Brillat-Savarin.

48. Digues-me el que tens i et diré el que (o què) vals (1999, 1 font)

Valoració de les persones segons els seus diners.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «X. El diner i el joc. El diner, la riquesa i la pobresa», p. 425. Edicions 62.

49. Digues-me el que tens i et diré el que vals (1989, 1 font)

Recull el sentiment que el diner fa l'home. La implicació és que la riquesa d'una persona és més important que no pas la seva humanitat.

Sinònim: Tant tens, tant vals / un senyor sense estat és com un pastís sense sucre.

50. Digues-me el que tens i et diré el que vals (o què vals) (1997, 1 font)

52. Diguesme en qui vas i et diré qui eres (2020, 1 font)

Lloc: València.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

55. Diguèm amb qui vas, / i te diré qui ets (1918, 1 font)

57. Dis-me amb qui vas i et diré què et faràs (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Coneixença», p. 162. Edicions Tres i Quatre.

58. Dis-me amb qui vas i te diré quí eres (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «D», p. 19. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

59. Dis-me amb qui vas, i et diré qui eres (2018, 2 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amistats i relacions personals», p. 92. Editorial Sargantana.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Constatació i evidències», p. 151. Editorial Sargantana.

64. Si em dius amb qui vas, et dic qui eres (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 114. Editorial l'Esquer.

65. Si em dius amb qui vas, et diré qui ets (1957, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 40. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

66. Si me dius amb qui vas, té diré lo que seràs (2003, 1 font)

Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs

Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.) (2010): Refranys per jugar

Digue'm amb qui vas i et diré qui seràs

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «105 - Digues-me amb qui vas i et diré qui ets»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte