Qui molt abraça, poc estreny

134 recurrències en 65 variants.

1. Abrassar molt i estrènyer poc (1995, 1 font)

Equivalent en llatí: Multa complecti vis, et pauca tenes.

Font: Diccionari de Pere Torra (1640:article abraç):.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 188. Web.

3. El que molt 'abarca', poc 'apreta' (1993, 2 fonts)

Qui comença moltes coses a la vegada, generalment no avaba cap be.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Diners». Web.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

6. Qui molt 'abrace', poc estreny (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 92. Edicions Salòria.

8. Qui molt abarca i poc estreny, ho fa l'home que no té seny (1985, 1 font)

Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 45. Editorial Joventut.

9. Qui molt abarca i poc estreny, és senyal de molt poc seny (1992, 1 font)

Sinònim: Qui molt abarca, poc estreny | Qui molt abraça, poc estreny | Home de molts oficis, pobre segur.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «S 787», p. 39. Columna Edicions.

10. Qui molt abarca poc apreta (2003, 3 fonts)

Sinònim: Home de molts oficis, mestre de res. [Pàmies] | Home de set oficis, home sense ofici. [P: III, 853].

Equivalent en anglès: Don't bite off more than you can chew. [S&C: 775].

Font: [F: I, 6].

Sinònim: Qui molt abarca poc estreny [F: I, 6] | Qui molt agafa poc estreny [F: I, 6] | Qui molt agafa (o agafa) poc estreny [P: IX, 958] | Qui molt abraça poc estreny. [F: I, 6].

Equivalent en francès: Qui duos lepores sequitur neutrum capit.

Font: [F: I, 6].

Sinònim: Qui molt abraça, poc estreny. [S&C: 775] | El llegir fa perdre l'escriure [F: I, 6] | Abraçar molt i estrènyer poc. [F: I, 6] | Qui molt vol fer, no fa res. [LEM: 56].

Equivalent en francès: Qui trop embrasse mal étreint [F: I, 6] - [DG: VII i XV].

Font: [F: I, 6].

Sinònim: Qui molt embrassa, poc estreny. [LEM: 61] | Qui tot ho vol, tot ho perd. [LEM: 56] | Casa de dues portes, fa de mal guardar. [LEM: 44] | Qui molt abraça, poc estreny. [S&C: 775].

Equivalent en francès: Qui trop embrasse, mal étreint. [S&C: 775].

Font: [F: I, 6].

Qui vol fer moltes coses al mateix temps, no pot fer-les bé | Aconsella concentrar l'esforç en una sola activitat a la vegada per tal d'evitar la dispersió i aconseguir l'èxit de l'empresa. Desaconsella l'ambició excessiva.

Recomienda no desear hacer más de lo que uno puede, pues se corre el riesgo de perderlo todo.

Sinònim: Qui molt abarca poc estreny [F: I, 6] | Qui molt agafa poc estreny [F: I, 6] | Qui molt agafa (o agafa) poc estreny [P: IX, 958] | Qui molt abraça poc estreny. [F: I, 6].

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta. [F: I, 6] - [DG: VII i XV] - [S&C: 775].

Font: [F: I, 6].

Utilitat / Inutilitat (Benefici / Profit).

Font: [F: A, 6].

11. Qui molt abarca poc estreny (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

13. Qui molt abarca, poc apreta (1995, 1 font)

En traduir al català proverbis de les col·leccions d'Hernán Núñez (1555) i de J. Caro y Cejudo (1675), les quals eren fonts declarades pel mateix Ros, aquest paremiòleg valencià del XVIII, tot i els barbarismes,.

Que incorpora, recupera molts proverbis per al català, amb una lloable intuïció.

Font: Ros, Carles: Tractat de adages i refranys valencians (1733) del notari Carles Ros.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 188. Web.

14. Qui molt abarca, poc estreny (1984, 3 fonts)

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. Consells morals», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Maó (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

16. Qui molt abarca, pòc apreta (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Apendis. Q», p. 341. Editorial Arte y Letras.

18. Qui molt abasta poc estreny (1968, 2 fonts)

Sinònim: Qui molt abraça poc estreny.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. L'ambició», p. 110. Pagès Editors.
Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 19. Catalunya, «comtat gran»», p. 258. Editorial Pòrtic.

19. Qui molt abraca, poch estreny (1995, 1 font)

És justament en català on hem trobat la primera documentació d'aquest proverbi.

Equivalent en castellà: Qui massa abraça, poch estreyn (Sansone 1965:90). En llatí, hi havia dos proverbis de significació aproximada, però d'encunyació molt diferent: Pluribus intentus minor est ad singula sensum o Plurima qui aggreditur, nihil apte perficit.

Font: Libre de consolació e de conseyl, traducció catalana trescentista del "Liber consolationis et consilii" d'Albertano da Brescia.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 188. Web.

20. Qui molt abrassa i poc estreny, dóna proves de poc seny (1995, 1 font)

Font: Llagostera, F. (1883:34) reprodueix el dístic de J. Carles i Amat.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 189. Web.

21. Qui molt abrassa poc estreny (1995, 1 font)

Sinònim: Qui molt abraça i poc estreny es partex l'entenimenf.

Font: Esteve, J. (1907-27:núms. 1,1180), alhora que afegeix una formulació amb l'afegit d'una segona clàusula, variant de la de J. Carles i Amat.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 189. Web.

22. Qui molt abrassa poch estreny (1881, 3 fonts)

En un dels exemples que, per tal de fer una traducció correcta i no literal dels refranys catalans al castellà.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Font: Colección de temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano (1857:155), de L. Bordas.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 189. Web.

Significa que qui empren ó `ren á son cárrech molts negocis en un temps, per lo comú no pot desempenyarlos bé tots.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco parieta.

Duran y Escayola, Luis (1881): Temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano «Tema 53. Refrans», p. 58. Imprenta del Ferrocarril.

Qui molt abrassa. 12-8-1870.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1511.jpg. Manuscrit.

23. Qui molt abrassa pòc estreñ (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 286. Imp. de Miguel Parpal.

24. Qui molt abrassa pòch estreny (1877, 1 font)

Lloc: Balears.

Ferrà i Perelló, Bartomeu (1877): Brins y gavelles (adagis y modismes), p. 430. Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes.

25. Qui molt abrassa y poch estreny, dona probas de poch seny (1883, 1 font)

Sinònim: Home de molts oficis pobre segur.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «8. Aforismes referents á defectes ó vicis», p. 34. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

26. Qui molt abrassa, poc estreny (1803, 2 fonts)

Ref.

Equivalent en llatí: Difficile est continere quod capere non possis.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Abrassar», p. 4.

Ref.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Abrassar», p. 4.

Equivalent en castellà: Abad avariento por un bodigo pierde ciento.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 13. Consell de Mallorca.

Equivalent en italià: Chi metie molti ferri in fucina aleuno ne abbruccia.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 13. Consell de Mallorca.

Equivalent en anglès: Drive not too manys ploughs at once; some of them will mak foul work (Trad.: No tireu massa arades d'un cop, colcuna ferá treball complet).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 13. Consell de Mallorca.

Equivalent en llatí: Pluribus intentus minor est ad singula sensus.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 13. Consell de Mallorca.

Equivalent en francès: Qui trob embrasse, mal etreint.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 13. Consell de Mallorca.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 13. Consell de Mallorca.

Equivalent en alemany: Wer vie, anfängt, bringt wenisg zu Ende (Trad.: Qui comensa moltes coses, en du poques a cap).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 13. Consell de Mallorca.

27. Qui molt abrassa, poch estreny (1814, 5 fonts)

Ballot i Torres, Josep Pau (1814): Gramática y apología de la llengua cathalana «Del relatiu ab lo antecedent», p. 110. Web.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «2», p. 6. Imprenta de Saurí y Compañía.

Sinònim: Galgo que moltes llebres axeca, poques ne pata | Mentres que'l cà pixa, la llebra fuig.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo gos. Aforismes», p. 134. L'Avenç.

Qui molt abrassa. 24-4-1862.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1510.jpg. Manuscrit.

Qui molt abrassa. 8-2-1876.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1512.jpg. Manuscrit.

28. Qui molt abraça (o abriga) poc estreny (1993, 1 font)

Posa de manifest les limitacions humanes en voler emprendre moltes coses a la vegada, ja que difícilment es podrà dominar-les a totes.

Sinònim: 32.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «5 Abraça», p. 17. Institut Menorquí d'Estudis.

29. Qui molt abraça (o agafa) poc estreny (1999, 1 font)

Qui vol fer moltes coses al mateix temps, no pot fer-les bé.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 408. Edicions 62.

30. Qui molt abraça i poc estreny / també ve que perd el seny (1979, 1 font)

Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Muñoz, Pere (dir.) (1979): Refranys dels vells de les nostres terres «Visió del món», p. 79. Autoedició.

31. Qui molt abraça i poc estreny diu que pateix de molt poc seny (1992, 1 font)

Sinònim: Qui molt abarca i poc estreny és senyal de molt poc seny.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII, p. 34. Columna Edicions.

34. Qui molt abraça i poc estreny té molt poc seny (2010, 1 font)

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

35. Qui molt abraça i poc estreny és home de poc seny (1999, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 37. Web.

36. Qui molt abraça i poc estreny és senyal de molt poc seny (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. L'ambició», p. 110. Pagès Editors.

37. Qui molt abraça i poc estreny, es parteix l'enteniment (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «E 222», p. 106. Columna Edicions.

38. Qui molt abraça i poc estreny, fa l'home de poc seny (1995, 2 fonts)

Si un vol fer moltes coses al mateix temps, cap no li sortirà bé.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «11. Diversos. 11.2. Poc i molt. Refranys», p. 484. Editorial Moll.

Sinònim: Qui molt abraça, té el cap de carbassa.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Font: DCVB (1,48).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 190. Web.

39. Qui molt abraça i poc estreny, me fa un home de poc seny (2011, 1 font)

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa Ruiz, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. Q», p. 372. Web.

40. Qui molt abraça i poc estreny, perd el seu i perd el seny (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «S 1006», p. 95. Columna Edicions.

41. Qui molt abraça i poc estreny, és causa de poc seny (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 111. Museu Arxiu de Sentmenat.

42. Qui molt abraça i poc estreny, és home de poc seny (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada V «H 646», p. 184. Columna Edicions.

43. Qui molt abraça i poc estreny, és senyal de poc seny (2013, 2 fonts)

Abarcar.

Sinònim: Qui molt abraça poc estreny.

Equivalent en gallec: Quen moito abarca pouco aperta | Quen moito abarca pouco preme.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 48. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Abraçar.

Sinònim: Qui molt abraça poc estreny.

Equivalent en gallec: Quen moito abarca pouco aperta.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 91. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Abraçar.

Sinònim: Qui molt abraça poc estreny.

Equivalent en gallec: Quen moito abarca pouco preme.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 91. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Abraçar.

Sinònim: Qui molt abraça poc estreny.

Equivalent en gallec: Quen moito enfeixa pouco ata.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 91. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

44. Qui molt abraça poc estreny (1968, 18 fonts)

Sinònim: Qui molt abasta poc estreny.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. L'ambició», p. 110. Pagès Editors.

Abarcar.

Sinònim: Qui molt abraça i poc estreny, és.

Equivalent en gallec: Quen moito abarca pouco aperta | Quen moito abarca pouco preme.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 48. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Enfeixar.

Equivalent en gallec: Quen moito enfeixa pouco ata.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 66. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Abraçar.

Sinònim: Qui molt abraça i poc estreny, és senyal de poc seny.

Equivalent en gallec: Quen moito abarca pouco aperta.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 91. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Abraçar.

Sinònim: Qui molt abraça i poc estreny, és senyal de poc seny.

Equivalent en gallec: Quen moito abarca pouco preme.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 91. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Abraçar.

Sinònim: Qui molt abraça i poc estreny, és senyal de poc seny.

Equivalent en gallec: Quen moito enfeixa pouco ata.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 91. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El treball. Feina», p. 108. Edicions Tres i Quatre.

Font: Fuster, M. (1979) i M. Conca (1988) recullen la variant més general i genuïna.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 189. Web.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 2. Editorial Diàfora.

Qui vol fer moltes coses al mateix temps no sol reeixir-hi.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco parieta.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Abraçar», p. 9. Enciclopèdia Catalana.
Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «IV. Dites populars», p. 144. Editorial Claret.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «L'amor». Web.

No es poden fer més coses al mateix temps de les que es poden assumir.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Equivalent en esperanto: Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Altres refranys | Aliaj proverboj», p. 33. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XIII. Referències diverses. Vària», p. 273. Llibres de l'Index, S.A..

Sinònim: Veg. Qui tot ho vol, tot ho perd.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Abraçar». Editorial Barcanova.

Lloc: Ciutadella (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Pla del Penedès (Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Abraçar», p. 15. Edicions 62.

Sinònim: Qui tot ho vol, tot ho perd.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «molt». Web.

Voler fer massa coses.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Volició: (1) ambició», p. 80. Edicions 62.

46. Qui molt abraça poc estreny, i així ho fa qui té poc seny (1956, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1956): Ibiza, núm. 3, 2a època, 1956 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 21. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Dedicar-se a massa coses fa que no es puguin atendre correctament.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CS - Comportaments socials», p. 68. Institut d'Estudis Eivissencs.

47. Qui molt abraça poch estreny (1995, 1 font)

Equivalent en llatí: Qui duos insequitur lepores neutrum capit.

Font: Als "Preceptes" del franciscà mallorquí Miquel Burguera (?-1725).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 188. Web.

48. Qui molt abraça, / poc estreny (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. X.- Contralidats», p. 293. Institut Menorquí d'Estudis.

49. Qui molt abraça, poc estreny (1907, 28 fonts)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Balança"», p. B23. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Aparicio Ortiz, José M. (1999): 2001 refranys i un grapat de dites i cançonetes d'Alzira i la seua comarca «Q», p. 102. Ajuntament d'Alzira.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 189. Editorial Pòrtic.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Font: R. Font (1900) i E. Alberola (1928) anoten tots dos la formulació general.

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 189. Web.
Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 291. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

Font: Capítol X. (X.22).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 249. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre els braços». Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 32», p. 199. Columna Edicions.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. El treball», p. 65. Garsineu Edicions.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 13. Refranys sobre consells». Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. Q», p. 58. Consell de Mallorca.

Parla de la necessitat de fer les coses una a una per poder arribar lluny. L'acumulació de moltes riqueses fa que hi hagi una despreocupació per cada una de les possessions i que aquestes es deteriorin.

Refrany aplicable a aspectes no materials amb la mateixa interpretació: la pèrdua de valor.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Els diners», p. 137. Editorial de Vecchi.

No es pot prestar la mateixa energia o la mateixa atenció a una sola cosa que a moltes.

Sinònim: Similars: Qui tot ho vol, tot ho perd | Aprenent de molt, mestre de res.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta || Similar: Aprendiz de todo, maestro de nada.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 358. Web.

Equivalent en francès: Qui embrasse beaucoup, étreint peu.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Estalvi i malgastar / Économie et gaspillage», p. 276. Robert Morel Editeur.

Qui vol molt, no aconsegueix res.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 9. Institut d'Estudis Eivissencs.
Martí, R. M. (2014): Rumb. Escriptura. Refranys, p. 6. Editorial Nadal.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 14. Editorial Claret.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (vivint al Vendrell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cullera (Ribera Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Fraga (Osca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Necessitat de fer les coses una a una.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «diversos», p. 38. Editorial Millà.

Fer massa coses a la vegada, no pot esser.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Contrariedats», p. 186. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

1. Obrar humà. e) Cobdícia, avarícia.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta | FR: Qui trop embrasse, mal étreint (Qui abraça massa, mal estreny) | EN: To bite off more than one can chew (Mossegar més que el que un pot mastegar).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 33. Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 11. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

Sinònim: El llegir fa perdre l'escriure.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. Q», p. 829. Antoni López, Editor.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 177. Museu de Vilafranca.
Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 78. L'Avenç.

50. Qui molt abraça, poc estreny, l'home de poc seny (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. L'home», p. 20. Garsineu Edicions.

51. Qui molt abraça, poch estreny (1900, 3 fonts)

«Nullus est quisquis est multus», diu un refrá llatí.

Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 114. Editorial Rourich.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Aforismes castellans», p. 135. Seuba Edicions.

Font: D'origen castellà, segons A. Bulbena.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «Aforismes castellans», p. 105. Tarascó, Viladot & Cuesta.

52. Qui molt abraça, pòc estreny (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 238. Editorial Arte y Letras.

54. Qui molt agafa i poc estreny, dóna mostres de poc seny (1992, 1 font)

Sinònim: Qui molt abraça, poc estreny.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «M 2581», p. 311. Columna Edicions.

55. Qui molt agafa poc estreny (1993, 1 font)

Recomana aplicar tota l'atenció a una sola cosa, per aconseguir l'èxit.

Sinònim: 5.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «32 Agafa», p. 20. Institut Menorquí d'Estudis.

56. Qui molt apreta, poc abasta (1 font)

Equivalent en castellà: Quien mucho aprieta poco abarca.

Oral / Riudor, Núria. Font oral.

57. Qui molt embrassa, poc estreny (1987, 5 fonts)

Equivalent en castellà: Quién mucho abarca, poco aprieta.

Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys del diner, els negocis i el treball», p. 61. Editorial Millà.

Equivalent en llatí: Plurima qui aggreditur nihil apte perficit.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Abarcar.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 1». Autoedició.

58. Qui molt estreny poc comprèn (2009, 1 font)

Equivalent en castellà: Quién mucho aprieta poco abarca.

Morón de la Fuente, Pedro (2009): Crònica.cat «El castellà i la independència». Web.

59. Qui molt estreny, poc apreta (1995, 1 font)

Malgrat la inversió dels termes, la pèrdua de 'abraça' i la inclusió del barbarisme 'apreta' (potser tot plegat fruit d'un lapsus de memoria o d'escriptura), cal destacar-hi el fet que Maians considera com a catalana l'encunyació que ens ocupa.

I en dóna com a equivalent espanyola una altra de diferent.

Equivalent en castellà: Quien mucho quiere apretar, junto lo quiere todo.

Font: L' erudit il·lustrat J. A. Maians, al compendi manuscrit de caire fraseològic i lexicogràfic que va deixar inèdit (Lavilla 1989:núm.l669).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «Paremiologia catalana vindicada», p. 189. Web.

60. Qui molt vol abastar, poc estreny (1 font)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Lleó"», p. B23. L'Avui / El Punt Avui.

61. Qui mòlt abrassa poc estreny (1803, 2 fonts)

Ref.

Sinònim: V. Abrassar.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Estrényer», p. 348.

Ref.

Equivalent en llatí: Difficile est continere quod capere non possis.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Qui», p. 252.

Ref.

Equivalent en castellà: Quien mucho abraza poco aprieta.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Qui», p. 252.

62. Qui mòlt abrassa poc estreñ (1839, 1 font)

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta | Muchos ajos en un mortero mal los maja el majadero.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 659. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

63. Qui mòlt abrassa poch estreny (1857, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca poco aprieta.

Bordas, Luis (1857): Colección de temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano, y practicar las reglas de la gramática castellana «Método práctico para enseñar a escribir y hablar la lengua castellana, a los que reciben la segund aenseñanza en Catalunya. Refranes», p. 155. Libreria de la Sr. Viuda de Mayol.

Equivalent en castellà: Quien mucho abarca, poco aprieta.

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Modelo pera exêrcitarse á la pronunciació catalana», p. 18. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

Qui molt abraça, poc estreny

Dites del Pallars (2022): Instagram «Dites del Pallars»

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte