Val més anar sol que mal acompanyat

118 recurrències en 59 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

2. Mai està un tan ben acompanyat com quan està sol (1999, 1 font)

3. Mal sap pensar dovelles que de lop fa pastor delles (1891, 1 font)

5. Mes val aná tot sol que mal acompanyat (1910, 1 font)

7. Mes val sol estar que ab mal par (1891, 2 fonts)

10. Mes val star sola que ab mala companya (1913, 1 font)

Tome Premier. Page 348.

Font: Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell (XV siècle).

13. Más val soleta estar que con mala companya (1996, 1 font)

15. Més val a soles que mal acompanyat (1996, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: Al DEs (1887).

Ho diu aquell que està a soles i li pregunten si va acompanyat. Indica que una situació sempre és susceptible d'empitjorar.

17. Més val anar a soles que mal acompanyat (1987, 2 fonts)

Sinònim: Més val estar a soles que mal acompanyat.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «RELACIONS PERSONALS. COMPANYIES I AMIC DE VERITAT», p. 113. Editorial l'Esquer.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

18. Més val anar a soles, que mal acompanyat (1996, 2 fonts)

19. Més val anar sol que mal acompanyat (1992, 7 fonts)

ref.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: Al segle XIX, al DBel (1803-1805), d'on passa al DRCC (1831:núm.4) i al DFe (1839).

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 402. Edicions 62.

21. Més val anar tot sol que mal acompanyat (1996, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Más vale estar solo que mal acompañado.

Font: Seniloquium.

Equivalent en castellà: Mejor seria andar solo que mal acompannado.

Font: El conde Lucanor (1328-1335).

Equivalent en castellà: Valiera más solo, que mal acompañado.

Font: La Celestina (1499).

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: RF-1509 i P. Vallés (1549), i repetida per J. Mal Lara, G. Correas i DRAE (només fins a l'edició de 1803).

Sembla més aviat catalana que castellana.

Equivalent en castellà: Más val soleta estar, que con mala companya.

Font: Romancea proverbiorum.

24. Més val estar a soles que mal acompanyat (1985, 3 fonts)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «M», p. 36. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Sinònim: Més val anar a soles que mal acompanyat.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «RELACIONS PERSONALS. COMPANYIES I AMIC DE VERITAT», p. 113. Editorial l'Esquer.

25. Més val estar a soles, que mal acompanyat (1993, 2 fonts)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. M», p. 61. Ajuntament de Quart.

26. Més val estar sol que mal acompanyat (2010, 2 fonts)

Lloc: Solsona.

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Vida familiar. L'amor i el matrimoni», p. 175. Institut Francesc Ribalta.

27. Més val estar sola que ab mala companya (1996, 1 font)

28. Més val estar sola que amb mala companya (1933, 1 font)

Cap. 96.

Moll, Francesc de Borja (1933): Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, XV «"Els refranys del «Tirant lo Blanc»"», p. 55. Editorial Moll.

29. Més val estar sola que en mala companyia (1490, 1 font)

Martorell, Joanot (1490): Tirant lo blanc «Capítol CIX. Ricomana», p. 345. Editorial Ariel.

30. Més val estar sola que mal acompanyada (1996, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Más vale estar sola, que mal acompañada.

Font: RF-1509: IV.6.

Equivalent en castellà: Más vale estar sola que mal acompañada.

Font: Capítol IV. (IV.6).

31. Més val estar sola que mal acompanyada (o ab mala companyia) (1996, 1 font)

Per la documentació aportada, sembla que aquest proverbi és d'origen àrab i degué ser molt usual des de l'època medieval.

Font: Aquesta devia ser la forma de mossèn Dimas.

32. Més val sol estar que (no) viure ab mal par (1996, 1 font)

33. Més val sol estar que ab mal par (1996, 1 font)

34. Més val sol estar que ab àvol companyia (1996, 3 fonts)

401. De: Bonsenyor, Jahudà.

Font: 'Libre de paraules e dits de savis e filòsofs', de la darreria del segle XIII va traslladar al català "de llibres aràbics".

D'aquest proverbi hi ha abundant documentació catalana provinent, inicialment, de fonts àrabs. De: Bonsenyor, Jahudà.

35. Més val sol estar que amb àvol companyia (1996, 1 font)

36. Més val sol estar que no viure amb mal par (1992, 1 font)

37. Més val sol estar, que ab àvol companyía (o ab mal par) (1900, 1 font)

38. Més val sol o anar sol, que mal acompanyat (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Más vale solo, que mal acompañado.

Font: Al DSa (1886).

39. Més val sol que mal acompanyat (1996, 5 fonts)

Equivalent en castellà: Más vale ir solo que mal acompañado.

Font: Al DCC (1847:Apèndix,25).

ref. Denota que és preferible la soledat a la mala companyia.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado | Vir solus melior, male quam comitatus habetur.

Font: Al DLa (1864-65).

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

Ensenyaments negatius.

Sobre vincles.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

41. Més val star sola que ab mala companyia (2007, 1 font)

42. Per què aconsella lo vers proverbial aquí lo present propòsit, ço és, que ab hom major de tu matex no t'acompanyes; ne ab bacallar, car diu lo proverbi: Més val sol estar que viure ab mal par (1996, 1 font)

43. Si jo prenc aquest per marit e si no m'ix tal com jo voldria, hauria ésser homeiera de la mia persona, que seria forçada de fer actes de gran desesperació, perquè a mi és semblant que més val estar sola que ab mala companyia (1996, 1 font)

Font: Tirant lo Blanc, al diàleg que la infanta Ricomana de Sicília manté amb Tirant parlant sobre Felip.

Equivalent en castellà: Si yo tomo por marido a Felipe y no me sale tal qual yo deseo, abré de ser omecida de mi persona, porque de fuerça haré cosas de desesperación; y assí me parece que vale más estar sola que mal acompañada.

Font: A la traducció castellana del 'Tirant' (Valladolid, 1511).

45. Val mes anar sol que mal acompanyat (1869, 3 fonts)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 30. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

46. Val mes anar tot sol / que mal acompanyat (1918, 1 font)

47. Val més (o més val) anar tot sol que mal acompanyat (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Más vale ir solo que mal acompañado.

Font: DFi (1840).

48. Val més anar sol / que mal acompanyat (1947, 1 font)

Un pagès va parar el seu camp de trampes i paranys per a agafar les grues, que se li menjaven les llavors. Entre les grues va agafar una avicarda. El moixó li demanà pietat, puix que no era grua i no li malmetia la llavor i argüí la seva bonesa, puix que mai no abandona els seus pares quan són vells, com fan els altres ocells, ans els peix i en cura. El pagès li digué que, puix que s'acompanyava amb les grues, que morís com elles. De: Isop.

Font: Llibre sisè.

49. Val més anar sol que mal acompanyat (1951, 15 fonts)

Sinònim: Val més estar sol que mal acompanyat.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. La solitud», p. 93. Pagès Editors.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys de filosofia pràctica». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 247. Llibres de l'Index, S.A..

50. Val més anar sol, que mal acompanyat (1903, 3 fonts)

Faula 8a del llibre sisè, «Dels dos companys». Dos amics anaven de camí i van jurar-se amistat eterna i ajut per sempre. Sobtadament, va presentar-se un ferotge ós. Un dels dos va córrer a enfilar-se a un arbre sense preocupar-se del company. De: Isop.

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranyer isòpic, p. 276. Editorial Selecta-Catalonia.

51. Val més anar tot sol que mal acompanyat (1986, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 61. Institut d'Estudis Eivissencs.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 66. Web.

52. Val més anar tot sol, que mal acompanyat (1984, 3 fonts)

Es diu per justificar la soledat.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «147 Anar», p. 32. Institut Menorquí d'Estudis.

Ses males companyies s'han d'evitar.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Peregrinatge», p. 261. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

54. Val més estar a soles que mal acompanyat (1985, 3 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Octubre», p. 28. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «V», p. 56. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

55. Val més estar sol que mal acompanyat (1985, 10 fonts)

Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. La solitud», p. 93. Pagès Editors.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Solitud», p. 161. Edicions Tres i Quatre.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 54. Web.

57. Val més sol que mal acompanyat (2010, 2 fonts)

Lloc: Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona, Alacant i València.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

58. Val més ésser sol que mal acompanyat (1996, 2 fonts)

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. V», p. 374. Web.

59. És millor estar sol que mal acompanyat (2010, 1 font)

Val més anar sol que mal acompanyat

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Val més anar sol que mal acompanyat

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Val més anar sol que mal acompanyat

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte