Val més anar sol que mal acompanyat

162 recurrències en 73 variants.

2. Mai està un tan ben acompanyat com quan està sol (1999, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.

3. Mes val anar a soles, que mal acompañat (2020, 1 font)

Lloc: València (Horta).

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

5. Mes val anar sol, que mal acompanyat (1803, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Mas vale solo, que mal acompañado.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «4», p. 6. Imprenta de Saurí y Compañía.

Ref.

Equivalent en castellà: Mas vale solo que mal acompañado.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Acompanyat, da», p. 9.

Ref.

Equivalent en llatí: Meliùs est solum esse, quam pravis uti comitibus [LL].

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Acompanyat, da», p. 9.

6. Mes val aná tot sol que mal acompanyat (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

8. Mes val está sol que mal acompanyat (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

10. Mes val sol estar que ab mal par (1891, 2 fonts)

Font: Proverbis àrabs, un manuscrit del s. XIV.

Bofarull, M. de (1891): Proverbis àrabs, dins L'Avenç, III, 1891 «Foli 107 sota l'epígraf 'Ex proverbis arabum'», p. 119. L'Avenç.

Font: Proverbis àrabs, un manuscrit del s. XIV.

Bofarull, M. de (1891): Proverbis àrabs, dins L'Avenç, III, 1891 «Foli 107 sota l'epígraf 'Ex proverbis arabum'», p. 121. L'Avenç.

13. Mes val star sola que ab mala companya (1913, 1 font)

Tome Premier. Page 348.

Font: Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell (XV siècle).

Leguiel, Émile (1913): Revue catalane, 75 (15 mars 1913) ««Tirant lo Blanch». Aphorismes et proverbes», p. 90. Revue Catalane.

16. Más val soleta estar que con mala companya (1996, 1 font)

Font: Del romancea proverbiorum.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Romancea proverbiorum», p. 42. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

19. Més val (estar) sol que mal acompanyat (2011, 1 font)

Sol ser la resposta a qui ens pregunta per la nostra soledat.

Sinònim: Similars: Companyia de dos, el meu gos i jo | Com menos bultos, més claror || Contraris: Com més serem, més riurem | Ningú vol ser a soles.

Equivalent en castellà: Más vale malo conocido que bueno por conocer || Similars en castellà: Aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono | Más vale amigo en plaza que dinero en casa | Más vale un toma que dos te daré.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 480. Web.

20. Més val a soles que mal acompanyat (1996, 3 fonts)

Es preferible la soledad a la mala compañía.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «S», p. 127. Comercial Denes, SL.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: Al DEs (1887).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Ho diu aquell que està a soles i li pregunten si va acompanyat. Indica que una situació sempre és susceptible d'empitjorar.

Verbofília. Populogis (2012): Verbofília. Populogis «rbn.jimdo.com/verbof%C3%ADlia/populogis/». Web.

22. Més val anar a soles que mal acompanyat (1987, 2 fonts)

Sinònim: Més val estar a soles que mal acompanyat.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 113. Editorial l'Esquer.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

23. Més val anar a soles, que mal acompanyat (1996, 2 fonts)

Font: Al segle XVIII, a la compilació de Lluís Galiana.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 144. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Alberola, E. (1928).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

24. Més val anar a sòles, que mal acompanyat (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «M», p. 168. Editorial Arte y Letras.

25. Més val anar sol que mal acompanyat (1898, 12 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Ref.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: Al segle XIX, al DBel (1803-1805), d'on passa al DRCC (1831:núm.4) i al DFe (1839).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 144. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: R. Font (1900).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Font: Esteve, J. (1907-27:núms.3,890).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «S 1263», p. 150. Columna Edicions.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «I. Bons consells sobre religió y moral». Estampa de'n Tomás Carreras.

Refranys en català i anglès en les inicials del diccionari de Jordi Colomer (Pòrtic, 1981).

Equivalent en anglès: Better be alone than in ill company.

Font: Nou diccionari anglès-català català-anglès (Pòrtic, 1981).

Gazofilaci (2021): Twitter «twitter.com/Gazofilaci/status/1421146330601250817». Twitter.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 310. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IV. L'amor i l'amistat. Els enemics», p. 218. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: Val més anar (o estar) sol que mal acompanyat.

Equivalent en castellà: Más vale (estar) solo que mal acompañado.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Sol (solitud)», p. 118. Edicions 62.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 402. Edicions 62.

27. Més val anar tot sol que mal acompanyat (1996, 2 fonts)

Font: DCVB (IX,981).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Más vale estar solo que mal acompañado.

Font: Seniloquium.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Mejor seria andar solo que mal acompannado.

Font: El conde Lucanor (1328-1335).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Valiera más solo, que mal acompañado.

Font: La Celestina (1499).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: RF-1509 i P. Vallés (1549), i repetida per J. Mal Lara, G. Correas i DRAE (només fins a l'edició de 1803).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 146. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sembla més aviat catalana que castellana.

Equivalent en castellà: Más val soleta estar, que con mala companya.

Font: Romancea proverbiorum.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 146. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

30. Més val estar a soles que mal acompanyat (1985, 5 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Font: Martí Gadea, J. (1891).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Es diu quan s'està satisfet amb la tranquil·litat de la solitud.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 310. Web.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «M», p. 36. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Sinònim: Més val anar a soles que mal acompanyat.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 113. Editorial l'Esquer.

31. Més val estar a soles, que mal acompanyat (1993, 2 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mal». Web.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. M», p. 61. Ajuntament de Quart.

32. Més val estar sol que mal acompanyat (2010, 4 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 310. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Vida familiar. L'amor i el matrimoni», p. 175. Institut Francesc Ribalta.

33. Més val estar sola que ab mala companya (1996, 1 font)

Font: Tirant.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Romancea proverbiorum», p. 42. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

34. Més val estar sola que amb mala companya (1933, 1 font)

Cap. 96.

Moll, Francesc de Borja (1933): Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, XV «"Els refranys del «Tirant lo Blanc»"», p. 55. Editorial Moll.

35. Més val estar sola que en mala companyia (1490, 1 font)

Martorell, Joanot (1490): Tirant lo blanc «Capítol CIX. Ricomana», p. 345. Editorial Ariel.

36. Més val estar sola que mal acompanyada (1996, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Más vale estar sola, que mal acompañada.

Font: RF-1509: IV.6.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 143. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Más vale estar sola que mal acompañada.

Font: Capítol IV. (IV.6).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 242. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

37. Més val estar sola que mal acompanyada (o ab mala companyia) (1996, 1 font)

Per la documentació aportada, sembla que aquest proverbi és d'origen àrab i degué ser molt usual des de l'època medieval.

Font: Aquesta devia ser la forma de mossèn Dimas.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 146. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

38. Més val estar/anar sol que mal acompanyat (2011, 1 font)

La independència respecte dels altres confereix llibertat per a obrar.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 375. Web.

40. Més val sol estar que (no) viure ab mal par (1996, 1 font)

De: Eiximenis, Francesc.

Font: Dotzèn.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Romancea proverbiorum», p. 42. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

41. Més val sol estar que ab mal par (1996, 1 font)

Font: Proverbis àrabs (segle XV).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 143. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

42. Més val sol estar que ab àvol companyia (1996, 3 fonts)

401. De: Bonsenyor, Jahudà.

Font: 'Libre de paraules e dits de savis e filòsofs', de la darreria del segle XIII va traslladar al català "de llibres aràbics".

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Introducció», p. 27. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

D'aquest proverbi hi ha abundant documentació catalana provinent, inicialment, de fonts àrabs. De: Bonsenyor, Jahudà.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 143. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

De: Bonsenyor, Jahudà.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Romancea proverbiorum», p. 42. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

43. Més val sol estar que amb àvol companyia (1996, 1 font)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 295. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

44. Més val sol estar que no viure amb mal par (1992, 1 font)

Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «S 1264», p. 150. Columna Edicions.

45. Més val sol estar, que ab àvol companyía (o ab mal par) (1900, 1 font)

(Gen.).

Sinònim: Més val anar sol, que mal acompanyat.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «E», p. 42. Tarascó, Viladot & Cuesta.

46. Més val sol o anar sol, que mal acompanyat (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Más vale solo, que mal acompañado.

Font: Al DSa (1886).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

47. Més val sol que mal acompanyat (1996, 7 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Equivalent en castellà: Más vale ir solo que mal acompañado.

Font: Al DCC (1847:Apèndix,25).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Ref. Denota que és preferible la soledat a la mala companyia.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado | Vir solus melior, male quam comitatus habetur.

Font: Al DLa (1864-65).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 5. Refranys sobre la llar i la família». Llibres de l'Index, S.A..

S'explica sol.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 403. Web.

Lloc: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Ensenyaments negatius.

Sobre vincles.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

48. Més val sol, que mal acompanyat (2010, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

49. Més val star sola que ab mala companyia (2007, 1 font)

(CIX; MOLL, ESCRIVÀ).

Font: Tirant lo Blanc.

Baile López, Eduard (2007): Estudi paremiològic del 'Tirant lo Blanch' «5. Recull paremiològic», p. 5. Web.

50. Més val tot-sol que mal acompanyat (1995, 1 font)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 215. Manuscrit.

51. Per què aconsella lo vers proverbial aquí lo present propòsit, ço és, que ab hom major de tu matex no t'acompanyes; ne ab bacallar, car diu lo proverbi: Més val sol estar que viure ab mal par (1996, 1 font)

De: Eiximenis, Francesc.

Font: Dotzè (1387).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 143. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

52. Si jo prenc aquest per marit e si no m'ix tal com jo voldria, hauria ésser homeiera de la mia persona, que seria forçada de fer actes de gran desesperació, perquè a mi és semblant que més val estar sola que ab mala companyia (1996, 1 font)

Font: Tirant lo Blanc, al diàleg que la infanta Ricomana de Sicília manté amb Tirant parlant sobre Felip.

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 143. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Si yo tomo por marido a Felipe y no me sale tal qual yo deseo, abré de ser omecida de mi persona, porque de fuerça haré cosas de desesperación; y assí me parece que vale más estar sola que mal acompañada.

Font: A la traducció castellana del 'Tirant' (Valladolid, 1511).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 143. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

53. Un home sol està mal acompanyat (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del casament i de l'amor», p. 1104. Editorial Selecta-Catalonia.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1145. Editorial Selecta-Catalonia.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «La dona i l'home. L'home», p. 211. Edicions 62.

54. Val mes anar sol que mal acompanyat (1805, 4 fonts)

Batlle, Joan Baptista (1898): Calendari català, pera l'any 1898 «Un pays desconegut, de Flius Flaus», p. 134. Joan Bta. Batlle.
Briz, Francesch Pelayo (1869): Calendari catalá del any 1870, p. 44. Joan Roca y Bros, Editor.

Ref.

Sinònim: V. Sol.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Valer», p. 398.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 30. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

55. Val mes anar tot sol / que mal acompanyat (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XXXV.- Pelegrinatge», p. 322. Institut Menorquí d'Estudis.

57. Val més (o més val) anar tot sol que mal acompanyat (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Más vale ir solo que mal acompañado.

Font: DFi (1840).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 144. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

58. Val més anar (o estar) sol que mal acompanyat (1999, 1 font)

És millor la solitud que un mal amic. De la faula d'Isop «Dels dos companys».

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 412. Edicions 62.

59. Val més anar a soles, que mal acompanyat (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amistats i relacions personals», p. 93. Editorial Sargantana.

60. Val més anar sol / que mal acompanyat (1947, 1 font)

Un pagès va parar el seu camp de trampes i paranys per a agafar les grues, que se li menjaven les llavors. Entre les grues va agafar una avicarda. El moixó li demanà pietat, puix que no era grua i no li malmetia la llavor i argüí la seva bonesa, puix que mai no abandona els seus pares quan són vells, com fan els altres ocells, ans els peix i en cura. El pagès li digué que, puix que s'acompanyava amb les grues, que morís com elles. De: Isop.

Font: Llibre sisè.

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop, p. 60. Tipografia Carreras.

61. Val més anar sol que mal acompanyat (1951, 18 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la feina i dels oficis», p. 1127. Editorial Selecta-Catalonia.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1139. Editorial Selecta-Catalonia.

Sinònim: Val més estar sol que mal acompanyat.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. La solitud», p. 93. Pagès Editors.

Font: Llagostera, F. (1883:30).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «S 1276», p. 153. Columna Edicions.

Font: Revista Terra Nostra, 59 (1986): Elements de Folklore, p.

Gazofilaci (2021): Twitter «twitter.com/Gazofilaci/status/1422221232511012865». Twitter.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys de filosofia pràctica». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 247. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «XLV. Els girs ponderatius», p. 183. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «V», p. 47. Autoedició.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 98. Edicions Salòria.

Aconsella procurar no relacionar-se amb persones no convenients.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Palahí, Lluís (1994): 'Expressions ganxones', dins Setmanari Àncora «Expressions ganxones». Àncora. Setmanari de la Costa Brava.

Valora més la soledat que les males companyies.

Equivalent en castellà: Más vale estar solo que mal acompañado.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «valer». Editorial Barcanova.

És millor la solitud que un mal amic.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «valer (o no)», p. 143. Editorial Millà.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 176. Museu de Vilafranca.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats, p. 186. Zenobita Edicions.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2, p. 262. Zenobita Edicions.

62. Val més anar sol, que mal acompanyat (1903, 3 fonts)

Alavedra, F. (1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 85 (Any II, 11-setembre-1937) «Aforismes i proverbis», p. 328. Revista Curiositats de Catalunya.

Faula 8a del llibre sisè, «Dels dos companys». Dos amics anaven de camí i van jurar-se amistat eterna i ajut per sempre. Sobtadament, va presentar-se un ferotge ós. Un dels dos va córrer a enfilar-se a un arbre sense preocupar-se del company. De: Isop.

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranyer isòpic, p. 276. Editorial Selecta-Catalonia.
Codinach y Espinalt, Joan (1903): Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans «Aforismes catalans», p. 160. Est. Tip. La Hormiga de Oro.

63. Val més anar tot sol que mal acompanyat (1957, 7 fonts)

Lloc: Eivissa i Formentera.

Castelló Guasch, Joan (1966): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.

Font: DCVB (I,132).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 61. Institut d'Estudis Eivissencs.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 42. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Adverteix de les males companyies.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CS - Comportaments socials», p. 71. Institut d'Estudis Eivissencs.

Lloc: Menorca.

Pons Marquès, Pilar (2020): Refranys i dites populars menorquines de sa meva estimada àvia, Pilar Orfila (1871-1960) «Refranys i dites populars», p. 47. Setmanaris i Revistes, SL.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 66. Web.

64. Val més anar tot sol, que mal acompanyat (1984, 3 fonts)

Font: Bayerri, E. (1936-79:IV,207).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Es diu per justificar la soledat.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «147 Anar», p. 32. Institut Menorquí d'Estudis.

Ses males companyies s'han d'evitar.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Peregrinatge», p. 261. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

66. Val més estar a soles que mal acompanyat (1985, 5 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Octubre», p. 28. Ajuntament de Cocentaina.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 403. Web.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «V», p. 56. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

67. Val més estar sol que mal acompanyat (1985, 12 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Lloc: Val d'Aran.

Bellmunt i Figueras, Joan (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys «Refranys generals», p. 57. Pagès Editors.

Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. La solitud», p. 93. Pagès Editors.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Solitud», p. 161. Edicions Tres i Quatre.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 39. Editorial Joventut.
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «SENT., ACC., PARAULES... SOLITUD», p. 25. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mal». Web.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «5. Qui tira pedretes, tira amoretes», p. 59. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Font: BM, CL, CR, FV, FX, G, L, ME, MR, MS, TC, VR, VT.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «les relacions interpersonals», p. 56. Instituto de Estudios Turolenses.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 54. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.

69. Val més sol que mal acompanyat (1969, 4 fonts)

Equivalent en francès: Mieux vaul seul que mal accompagné.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «L'amistat / L'amitié», p. 74. Robert Morel Editeur.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.
Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes. Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona, "La Caixa".

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona, Alacant i València.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

71. Val més viure mal acompanyat que sol (2011, 1 font)

Que diguin el que vulguim, però val més viure mal acompanyat que sol.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «De casa en casa - II», p. 119. Edicions Proa.

72. Val més ésser sol que mal acompanyat (1996, 3 fonts)

Font: Al recull d'en Bergnes (1882).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glosats», p. 145. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa Ruiz, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. V», p. 374. Web.

73. És millor estar sol que mal acompanyat (2010, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Val més anar sol que mal acompanyat

Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes

Val més anar sol que mal acompanyat

EPC Disseny (2020): Instagram «Val més sol/a que mal acompanyat/da»

Val més anar sol que mal acompanyat

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop

Val més anar sol que mal acompanyat

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Val més anar sol que mal acompanyat

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte