Val més anar sol que mal acompanyat

185 recurrències en 75 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

2. És millor estar sol que mal acompanyat (2010, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

3. Mai està un tan ben acompanyat com quan està sol (1999, 1 font)

4. Más val soleta estar que con mala companya (1996, 1 font)

Font: Del romancea proverbiorum.

5. Més val (estar) sol que mal acompanyat (2011, 1 font)

Sol ser la resposta a qui ens pregunta per la nostra soledat.

Sinònim: Similars: Companyia de dos, el meu gos i jo | Com menos bultos, més claror || Contraris: Com més serem, més riurem | Ningú vol ser a soles.

Equivalent en castellà: Más vale malo conocido que bueno por conocer || Similars en castellà: Aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono | Más vale amigo en plaza que dinero en casa | Más vale un toma que dos te daré.

6. Més val a soles que mal acompanyat (1996, 3 fonts)

Es preferible la soledad a la mala compañía.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Lloc: País Valencià.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: Al DEs (1887).

Ho diu aquell que està a soles i li pregunten si va acompanyat. Indica que una situació sempre és susceptible d'empitjorar.

8. Mes val aná tot sol que mal acompanyat (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

10. Més val anar a soles que mal acompanyat (1987, 3 fonts)

Sinònim: Més val estar a soles que mal acompanyat.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 113. Editorial l'Esquer.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «M», p. 217. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

12. Més val anar a sòles, que mal acompanyat (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «M», p. 168. Editorial Arte y Letras.

13. Més val anar a soles, que mal acompanyat (1996, 2 fonts)

Font: Al segle XVIII, a la compilació de Lluís Galiana.

Font: Alberola, E. (1928).

15. Més val anar sol que mal acompanyat (1898, 12 fonts)

Ref.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: Al segle XIX, al DBel (1803-1805), d'on passa al DRCC (1831:núm.4) i al DFe (1839).

Font: R. Font (1900).

Font: Esteve, J. (1907-27:núms.3,890).

Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Refranys en català i anglès en les inicials del diccionari de Jordi Colomer (Pòrtic, 1981).

Equivalent en anglès: Better be alone than in ill company.

Font: Nou diccionari anglès-català català-anglès (Pòrtic, 1981).

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 310. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Sinònim: Val més anar (o estar) sol que mal acompanyat.

Equivalent en castellà: Más vale (estar) solo que mal acompañado.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 402. Edicions 62.

18. Mes val anar sol, que mal acompanyat (1803, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Mas vale solo, que mal acompañado.

Equivalent en castellà: Mas vale solo que mal acompañado.

Equivalent en llatí: Meliùs est solum esse, quam pravis uti comitibus [LL].

20. Més val anar tot sol que mal acompanyat (1996, 2 fonts)

Font: DCVB (IX,981).

Equivalent en castellà: Más vale estar solo que mal acompañado.

Font: Seniloquium.

Equivalent en castellà: Mejor seria andar solo que mal acompannado.

Font: El conde Lucanor (1328-1335).

Equivalent en castellà: Valiera más solo, que mal acompañado.

Font: La Celestina (1499).

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Font: RF-1509 i P. Vallés (1549), i repetida per J. Mal Lara, G. Correas i DRAE (només fins a l'edició de 1803).

Sembla més aviat catalana que castellana.

Equivalent en castellà: Más val soleta estar, que con mala companya.

Font: Romancea proverbiorum.

21. Mes val está sol que mal acompanyat (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

23. Més val estar a soles que mal acompanyat (1985, 6 fonts)

Font: Martí Gadea, J. (1891).

Es diu quan s'està satisfet amb la tranquil·litat de la solitud.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 310. Web.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «M», p. 36. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Sinònim: Més val anar a soles que mal acompanyat.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 113. Editorial l'Esquer.

De: Martí Gadea - Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «M», p. 218. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

25. Més val estar a soles, que mal acompanyat (1993, 2 fonts)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. M», p. 61. Ajuntament de Quart.

26. Més val estar sol que mal acompanyat (2010, 4 fonts)

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 310. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Lloc: Solsona (Solsonès).

27. Més val estar sola que ab mala companya (1996, 1 font)

Font: Tirant.

28. Més val estar sola que amb mala companya (1933, 1 font)

Cap. 96.

Moll, Francesc de Borja (1933): Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, XV «"Els refranys del «Tirant lo Blanc»"», p. 55. Editorial Moll.

29. Més val estar sola que en mala companyia (1490, 1 font)

Martorell, Joanot (1490): Tirant lo blanc «Capítol CIX. Ricomana», p. 345. Editorial Ariel.

30. Més val estar sola que mal acompanyada (1996, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Más vale estar sola, que mal acompañada.

Font: RF-1509: IV.6.

Equivalent en castellà: Más vale estar sola que mal acompañada.

Font: Capítol IV. (IV.6).

31. Més val estar sola que mal acompanyada (o ab mala companyia) (1996, 1 font)

Per la documentació aportada, sembla que aquest proverbi és d'origen àrab i degué ser molt usual des de l'època medieval.

Font: Aquesta devia ser la forma de mossèn Dimas.

32. Més val estar/anar sol que mal acompanyat (2011, 1 font)

La independència respecte dels altres confereix llibertat per a obrar.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 375. Web.

34. Més val sol estar que (no) viure ab mal par (1996, 1 font)

De: Eiximenis, Francesc.

Font: Dotzèn.

36. Més val sol estar que ab àvol companyia (1996, 3 fonts)

De: Bonsenyor, Jahudà.

Font: 'Libre de paraules e dits de savis e filòsofs', de la darreria del segle XIII va traslladar al català "de llibres aràbics".

D'aquest proverbi hi ha abundant documentació catalana provinent, inicialment, de fonts àrabs. De: Bonsenyor, Jahudà.

De: Bonsenyor, Jahudà.

37. Mes val sol estar que ab mal par (1891, 2 fonts)

Font: Proverbis àrabs, un manuscrit del s. XIV.

Font: Proverbis àrabs, un manuscrit del s. XIV.

38. Més val sol estar que ab mal par (1996, 1 font)

Font: Proverbis àrabs (segle XV).

39. Més val sol estar que amb àvol companyia (1996, 1 font)

40. Més val sol estar que no viure amb mal par (1992, 1 font)

Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.

41. Més val sol estar, que ab àvol companyía (o ab mal par) (1900, 1 font)

(Gen.).

Sinònim: Més val anar sol, que mal acompanyat.

42. Més val sol o anar sol, que mal acompanyat (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Más vale solo, que mal acompañado.

Font: Al DSa (1886).

43. Més val sol que mal acompanyat (1996, 7 fonts)

Equivalent en castellà: Más vale ir solo que mal acompañado.

Font: Al DCC (1847:Apèndix,25).

Ref. Denota que és preferible la soledat a la mala companyia.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado | Vir solus melior, male quam comitatus habetur.

Font: Al DLa (1864-65).

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

S'explica sol.

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 403. Web.

Lloc: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Ensenyaments negatius.

Sobre vincles.

(2010): L'ofici de viure «La saviesa dels refranys». Catalunya Ràdio.

46. Més val sol, que mal acompanyat (2010, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

47. Mes val star sola que ab mala companya (1913, 1 font)

Tome Premier. Page 348.

Font: Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell (XV siècle).

48. Més val star sola que ab mala companyia (2007, 1 font)

(CIX; MOLL, ESCRIVÀ).

Font: Tirant lo Blanc.

49. Més val tot-sol que mal acompanyat (1995, 1 font)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

52. Per què aconsella lo vers proverbial aquí lo present propòsit, ço és, que ab hom major de tu matex no t'acompanyes; ne ab bacallar, car diu lo proverbi: Més val sol estar que viure ab mal par (1996, 1 font)

De: Eiximenis, Francesc.

Font: Dotzè (1387).

53. Si jo prenc aquest per marit e si no m'ix tal com jo voldria, hauria ésser homeiera de la mia persona, que seria forçada de fer actes de gran desesperació, perquè a mi és semblant que més val estar sola que ab mala companyia (1996, 1 font)

Font: Tirant lo Blanc, al diàleg que la infanta Ricomana de Sicília manté amb Tirant parlant sobre Felip.

Equivalent en castellà: Si yo tomo por marido a Felipe y no me sale tal qual yo deseo, abré de ser omecida de mi persona, porque de fuerça haré cosas de desesperación; y assí me parece que vale más estar sola que mal acompañada.

Font: A la traducció castellana del 'Tirant' (Valladolid, 1511).

54. Un home sol està mal acompanyat (1951, 4 fonts)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

55. Val més (o més val) anar tot sol que mal acompanyat (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Más vale ir solo que mal acompañado.

Font: DFi (1840).

56. Val més anar (o estar) sol que mal acompanyat (1999, 1 font)

És millor la solitud que un mal amic. De la faula d'Isop «Dels dos companys».

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 412. Edicions 62.

57. Val més anar a soles, que mal acompanyat (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amistats i relacions personals», p. 93. Editorial Sargantana.

58. Val més anar sol / que mal acompanyat (1947, 1 font)

Un pagès va parar el seu camp de trampes i paranys per a agafar les grues, que se li menjaven les llavors. Entre les grues va agafar una avicarda. El moixó li demanà pietat, puix que no era grua i no li malmetia la llavor i argüí la seva bonesa, puix que mai no abandona els seus pares quan són vells, com fan els altres ocells, ans els peix i en cura. El pagès li digué que, puix que s'acompanyava amb les grues, que morís com elles. De: Isop.

Font: Llibre sisè.

59. Val més anar sol que mal acompanyat (1951, 21 fonts)

Sinònim: Val més estar sol que mal acompanyat.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. La solitud», p. 93. Pagès Editors.

Font: Llagostera, F. (1883:30).

Correu / Vera Grau, Idali (2020): Correu. Correu electrònic.

Equivalent en francès: Il vaut mieux être seul que mal accompagné.

Lloc: Rosselló.

Font: Revista Terra Nostra, 59 (1986): Elements de Folklore, p.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys de filosofia pràctica». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 247. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Vic (Osona).

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Lloc: Girona (Gironès).

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Aconsella procurar no relacionar-se amb persones no convenients.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Valora més la soledat que les males companyies.

Equivalent en castellà: Más vale estar solo que mal acompañado.

És millor la solitud que un mal amic.

Lloc: Baix Gaià.

Pi i Virgili, Francesc (1985): Estudis altafullencs, 9 «Literatura oral al Baix Gaià. B) Folklore oral dels adults. B10) Parèmies. i) Vàries», p. 30. Editorial Acebo.

Lloc: Penedès.

Lloc: Manresa (Bages).

Lloc: Manresa (Bages).

60. Val mes anar sol que mal acompanyat (1805, 4 fonts)

Sinònim: V. Sol.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 30. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

61. Val més anar sol, que mal acompanyat (1903, 3 fonts)

Faula 8a del llibre sisè, «Dels dos companys». Dos amics anaven de camí i van jurar-se amistat eterna i ajut per sempre. Sobtadament, va presentar-se un ferotge ós. Un dels dos va córrer a enfilar-se a un arbre sense preocupar-se del company. De: Isop.

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranyer isòpic, p. 276. Editorial Selecta-Catalonia.

62. Val mes anar tot sol / que mal acompanyat (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

63. Val més anar tot sol que mal acompanyat (1957, 7 fonts)

Lloc: Eivissa i Formentera.

Font: DCVB (I,132).

Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 61. Institut d'Estudis Eivissencs.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 42. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Adverteix de les males companyies.

Lloc: Eivissa.

Lloc: Menorca.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 66. Web.

64. Val més anar tot sol, que mal acompanyat (1984, 3 fonts)

Font: Bayerri, E. (1936-79:IV,207).

Es diu per justificar la soledat.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «147 Anar», p. 32. Institut Menorquí d'Estudis.

Ses males companyies s'han d'evitar.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Peregrinatge», p. 261. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

67. Val més ésser sol que mal acompanyat (1996, 3 fonts)

Font: Al recull d'en Bergnes (1882).

Lloc: Rosselló.

68. Val més estar a soles que mal acompanyat (1985, 5 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Octubre», p. 28. Ajuntament de Cocentaina.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 403. Web.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «V», p. 56. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

69. Val més estar sol que mal acompanyat (1985, 13 fonts)

ACCAT (2012): Correu «Refranys per al Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.
ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Lloc: Val d'Aran.

Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. La solitud», p. 93. Pagès Editors.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Solitud», p. 161. Edicions Tres i Quatre.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Font: BM, CL, CR, FV, FX, G, L, ME, MR, MS, TC, VR, VT.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 54. Web.

70. Val més estar sol, / que mal acompanyat (1997, 1 font)

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

73. Val més sol que mal acompanyat (1969, 4 fonts)

Equivalent en francès: Mieux vaul seul que mal accompagné.

Lloc: Catalunya del Nord.

Lloc: Salt (Gironès).

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lloc: Barcelona, Alacant i València.

Lloc: Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès).

75. Val més viure mal acompanyat que sol (2011, 1 font)

Que diguin el que vulguim, però val més viure mal acompanyat que sol.

Logotip de Common Voice

Val més anar sol que mal acompanyat
Tísner (2020): Twitter «Dibuixos de guerra de Kalders i Tísner»
Val més anar sol que mal acompanyat
Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes
Val més anar sol que mal acompanyat
EPC Disseny (2020): Instagram «Val més sol/a que mal acompanyat/da»
Val més anar sol que mal acompanyat
Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop
Val més anar sol que mal acompanyat
Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2
Val més anar sol que mal acompanyat
Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte