Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Val més anar sol que mal acompanyat

214 recurrències en 84 variants. Primera citació: 1490.

Val més anar sol que mal acompanyat

25 fonts, 1915.
Un mal company et farà prendre decisions equivocades o t'apartarà dels teus objectius prioritaris. Aquests darrers temps, de tantes eleccions, ha estat força usat per referir-se al partit polític que decideix governar en minoria i no fer coalicions que, si bé l'ajudarien a tenir majoria absoluta, el forçarien a aplicar un programa de govern diferent al seu, o fins i tot contraposat.
Lloc: Torroella de Montgrí.
Sinònim: Val més estar sol que mal acompanyat.
Font: Llagostera, F. (1883:30).
Equivalent en francès: Il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Lloc: Rosselló.
Tothom.
Lloc: Reus.
De: Camí, Modest (1916-17).
Lloc: Lleida.
Font: Revista Terra Nostra, 59 (1986): Elements de Folklore, p.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Teulada (La Marina Alta).
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Gandesa (Terra Alta).
Lloc: Girona (Gironès).
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).
Aconsella procurar no relacionar-se amb persones no convenients.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
Valora més la soledat que les males companyies.
Equivalent en castellà: Más vale estar solo que mal acompañado.
És millor la solitud que un mal amic.
Lloc: Baix Gaià.
Lloc: Penedès.
Lloc: Manresa (Bages).
Lloc: Manresa (Bages).

Val més estar sol que mal acompanyat

16 fonts, 1915.
Lloc: Val d'Aran.
Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Font: BM, CL, CR, FV, FX, G, L, ME, MR, MS, TC, VR, VT.

Més val anar sol que mal acompanyat

15 fonts, 1898.
Ref.
Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.
Font: Al segle XIX, al DBel (1803-1805), d'on passa al DRCC (1831:núm.4) i al DFe (1839).
Font: R. Font (1900).
Font: Esteve, J. (1907-27:núms.3,890).
Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.
Refranys en català i anglès en les inicials del diccionari. De: Colomer, Jordi.
Equivalent en anglès: Better be alone than in ill company.
Font: Nou diccionari anglès-català català-anglès (Pòrtic 1981).
Refranys en català i anglès en les inicials del diccionari de Jordi Colomer (Pòrtic, 1981).
Equivalent en anglès: Better be alone than in ill company.
Font: Nou diccionari anglès-català català-anglès (Pòrtic, 1981).
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Gràcia (Barcelona).
Sinònim: Val més anar (o estar) sol que mal acompanyat.
Equivalent en castellà: Más vale (estar) solo que mal acompañado.
Lloc: Calella.
Lloc: Calella.
Pensaments negatius.
Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.

Val més anar tot sol que mal acompanyat

8 fonts, 1957.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Eivissa i Formentera.
Font: DCVB (I,132).
Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.
Lloc: Eivissa i Formentera.
Lloc: Eivissa.
Adverteix de les males companyies.
Lloc: Eivissa.
Lloc: Menorca.
Lloc: Ulldecona.

Més val sol que mal acompanyat

7 fonts, 1996.
Equivalent en castellà: Más vale ir solo que mal acompañado.
Font: Al DCC (1847:Apèndix,25).
Ref. Denota que és preferible la soledat a la mala companyia.
Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado | Vir solus melior, male quam comitatus habetur.
Font: Al DLa (1864-65).
Lloc: Penedès.
S'explica sol.
Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.
Lloc: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).
Ensenyaments negatius.
Sobre vincles.

Més val estar a soles que mal acompanyat

6 fonts, 1985.
Font: Martí Gadea, J. (1891).
Es diu quan s'està satisfet amb la tranquil·litat de la solitud.
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).
Sinònim: Més val anar a soles que mal acompanyat.
De: Martí Gadea - Alberola.
Lloc: País Valencià.

Més val estar sol que mal acompanyat

5 fonts, 2002.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).
Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).
Lloc: Solsona (Solsonès).

Val més estar a soles que mal acompanyat

5 fonts, 1985.
Lloc: Cocentaina (Comtat).
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).
Lloc: Cocentaina (Comtat).

Val més sol que mal acompanyat

5 fonts, 1969.
Equivalent en francès: Mieux vaul seul que mal accompagné.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Salt (Gironès).
Lloc: Barcelona (Barcelonès).
Lloc: Barcelona, Alacant i València.
Lloc: Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès).
Lloc: Empordà.

Un home sol està mal acompanyat

4 fonts, 1951.

Val mes anar sol que mal acompanyat

4 fonts, 1805.
Sinònim: V. Sol.

Val més anar sol, que mal acompanyat

4 fonts, 1903.
Faula 8a del llibre sisè, «Dels dos companys». Dos amics anaven de camí i van jurar-se amistat eterna i ajut per sempre. Sobtadament, va presentar-se un ferotge ós. Un dels dos va córrer a enfilar-se a un arbre sense preocupar-se del company. De: Isop.
Equivalent en francès: Il vaut mieux aller seul, que mal accompagné.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

Val més anar tot sol, que mal acompanyat

4 fonts, 1984.
Es diu per justificar la soledat.
Lloc: Illes Balears.
Font: Bayerri, E. (1936-79:IV,207).
Es diu per justificar la soledat.
Ses males companyies s'han d'evitar.
Lloc: Menorca.

Més val a soles que mal acompanyat

3 fonts, 1996.
Es preferible la soledad a la mala compañía.
Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.
Font: Al DEs (1887).
Ho diu aquell que està a soles i li pregunten si va acompanyat. Indica que una situació sempre és susceptible d'empitjorar.

Més val anar a soles que mal acompanyat

3 fonts, 1987.
Sinònim: Més val estar a soles que mal acompanyat.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Cocentaina (Comtat).

Més val estar a soles, que mal acompanyat

3 fonts, 1989.
Que als refranys, frases fetes, sentències... priva un criteri individualista, força insolidari, d'anar cadascú a la seua i a fotre el que es puga ho reforcen els següents.
Lloc: Alcoi.
Lloc: Quart.

Més val estar sola que mal acompanyada

3 fonts, 1996.
Equivalent en castellà: Más vale estar sola, que mal acompañada.
Font: RF-1509: IV.6.
Equivalent en castellà: Más vale estar sola que mal acompañada.
Font: Capítol IV. (IV.6).
Les dones també fiquen la seva cullerada al refranyer i en ocasions porten la paella pel mànec, en el sentit que, més enllà de tots els missatges adreçats a elles sobre la necessitat i conveniència del matrimoni, de vegades tenen més que clar el significat dels proverbis anteriors (segueix a l'original).

Més val sol estar que ab àvol companyia

3 fonts, 1996.
De: Bonsenyor, Jahudà.
Font: 'Libre de paraules e dits de savis e filòsofs', de la darreria del segle XIII va traslladar al català "de llibres aràbics"
D'aquest proverbi hi ha abundant documentació catalana provinent, inicialment, de fonts àrabs. De: Bonsenyor, Jahudà.
De: Bonsenyor, Jahudà.

Mes val sol estar que ab mal par

3 fonts, 1857.
Font: Proverbis àrabs, un manuscrit del s. XIV.
Font: Proverbis àrabs, un manuscrit del s. XIV.
Més val sol estar que amb mal par.

Val més ésser sol que mal acompanyat

3 fonts, 1996.
Font: Al recull d'en Bergnes (1882).
Lloc: Rosselló.
Lloc: Rosselló.

Mes val anar a soles, que mal acompañat

2 fonts, 1919.
Lloc: València (Horta).

Més val anar a soles, que mal acompanyat

2 fonts, 1996.
Font: Al segle XVIII, a la compilació de Lluís Galiana.
Font: Alberola, E. (1928).

Més val anar sol / que mal acompanyat

2 fonts, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Mes val anar sol, que mal acompanyat

2 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: Mas vale solo, que mal acompañado.
Equivalent en castellà: Mas vale solo que mal acompañado.
Equivalent en llatí: Meliùs est solum esse, quam pravis uti comitibus [LL].

Més val anar tot sol que mal acompanyat

2 fonts, 1996.
Font: DCVB (IX,981).
Equivalent en castellà: Más vale estar solo que mal acompañado.
Font: Seniloquium.
Equivalent en castellà: Mejor seria andar solo que mal acompannado.
Font: El conde Lucanor (1328-1335).
Equivalent en castellà: Valiera más solo, que mal acompañado.
Font: La Celestina (1499).
Equivalent en castellà: Más vale solo que mal acompañado.
Font: RF-1509 i P. Vallés (1549), i repetida per J. Mal Lara, G. Correas i DRAE (només fins a l'edició de 1803).
Sembla més aviat catalana que castellana.
Equivalent en castellà: Más val soleta estar, que con mala companya.
Font: Romancea proverbiorum.

Més val sol estar / que ab mal par

2 fonts, 1989.
Sinònim: Mes val sol estar que ab avol companyia (Bonsenyor, 401).

Mes val sol que mal acompanyat

2 fonts, 1847.
Equivalent en castellà: Mas vale ir solo que mal acompañado.
Lloc: Selva.

Mes val star sola que ab mala companya

2 fonts, 1913.
De: Carreras i Artau, Joaquim (1916-17).
Font: Tirant lo Blanch, novela catalana antigua. Ed. Barcelona, 1905, Vol. I, pàg. 348.
Tome Premier. Page 348.
Font: Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell (XV siècle).

Es millor estar sol que mal acompanyat

1 font, 2008.

És millor estar sol que mal acompanyat

1 font, 2010.
Lloc: Vic (Osona).

Mai està un tan ben acompanyat com quan està sol

1 font, 1999.

Más val soleta estar que con mala companya

1 font, 1996.
Font: Del romancea proverbiorum.

Més val (estar) sol que mal acompanyat

1 font, 2011.
Sol ser la resposta a qui ens pregunta per la nostra soledat.
Sinònim: Similars: Companyia de dos, el meu gos i jo | Com menos bultos, més claror || Contraris: Com més serem, més riurem | Ningú vol ser a soles.
Equivalent en castellà: Más vale malo conocido que bueno por conocer || Similars en castellà: Aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono | Más vale amigo en plaza que dinero en casa | Más vale un toma que dos te daré.

Més val anâ sol, que mal acompanyat

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Mes val aná tort que mal acompanyat

1 font, 1917.
De: Oliver i Castañer, Jaume.
Lloc: Tortosa.

Mes val aná tot sol que mal acompanyat

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Més val anar (estar) a soles que mal acompanyat

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Més val anar a sòles, que mal acompanyat

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Mes val anar sol / que mal acompanyat

1 font, 1915.
De: Anònim (1917-18).
Lloc: Girona.

Mès val anar sol que mal acompañad

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Mas vale solo que mal acompañado.

Mes val anar sol que mal acompanyat

1 font, 1803.
Sinònim: V. Acompanyat.

Mès val anar sol que mal acompanyat

1 font, 1805.
Equivalent en castellà: Mas vale solo que mal acompañadpo.
Equivalent en llatí: Vir solus melior male quam comitatus habetur.

Més val anar sol, que mal acompanyat

1 font, 1900.

Mes val está sol que mal acompanyat

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Més val estar (o anar tot) sol que mal acompanyat

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Mes val estar a soles, que mal acompanyat

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Més val estar sola que ab mala companya

1 font, 1996.
Font: Tirant.

Més val estar sola que amb mala companya

1 font, 1933.
Cap. 96.

Més val estar sola que en mala companyia

1 font, 1490.

Més val estar sola que mal acompanyada (o ab mala companyia)

1 font, 1996.
Per la documentació aportada, sembla que aquest proverbi és d'origen àrab i degué ser molt usual des de l'època medieval.
Font: Aquesta devia ser la forma de mossèn Dimas.

Més val estar/anar sol que mal acompanyat

1 font, 2011.
La independència respecte dels altres confereix llibertat per a obrar.

Més val sol estar que (no) viure ab mal par

1 font, 1996.
De: Eiximenis, Francesc.
Font: Dotzèn.

Mes val sol estar que ab auol companyia

1 font, 1889.

Més val sol estar que ab mal par

1 font, 1996.
Font: Proverbis àrabs (segle XV).

Més val sol estar que amb àvol companyia

1 font, 1996.

Més val sol estar que no viure amb mal par

1 font, 1992.
Sinònim: Val més anar sol que mal acompanyat.

Més val sol estar, que ab àvol companyía (o ab mal par)

1 font, 1900.
(Gen.).
Sinònim: Més val anar sol, que mal acompanyat.

Més val sol o anar sol, que mal acompanyat

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Más vale solo, que mal acompañado.
Font: Al DSa (1886).

Mes val sol, etc.

1 font, 1847.

Més val sol, que mal acompanyat

1 font, 2010.
Lloc: Lleida (Segrià).

Més val star sola que ab mala companyia

1 font, 2007.
(CIX; MOLL, ESCRIVÀ).
Font: Tirant lo Blanc.

Més val tot sol que mal acompanyat

1 font, 2020.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Més val tot-sol que mal acompanyat

1 font, 1995.
Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Millor sol que mal acompanyat

1 font, 2010.

Millor sol... que mal acompanyat

1 font, 2017.

Per què aconsella lo vers proverbial aquí lo present propòsit, ço és, que ab hom major de tu matex no t'acompanyes; ne ab bacallar, car diu lo proverbi: Més val sol estar que viure ab mal par

1 font, 1996.
De: Eiximenis, Francesc.
Font: Dotzè (1387).

Si jo prenc aquest per marit e si no m'ix tal com jo voldria, hauria ésser homeiera de la mia persona, que seria forçada de fer actes de gran desesperació, perquè a mi és semblant que més val estar sola que ab mala companyia

1 font, 1996.
Font: Tirant lo Blanc, al diàleg que la infanta Ricomana de Sicília manté amb Tirant parlant sobre Felip.
Equivalent en castellà: Si yo tomo por marido a Felipe y no me sale tal qual yo deseo, abré de ser omecida de mi persona, porque de fuerça haré cosas de desesperación; y assí me parece que vale más estar sola que mal acompañada.
Font: A la traducció castellana del 'Tirant' (Valladolid, 1511).

Val més (o més val) anar tot sol que mal acompanyat

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Más vale ir solo que mal acompañado.
Font: DFi (1840).

Val més anar (o estar) sol que mal acompanyat

1 font, 1999.
És millor la solitud que un mal amic. De la faula d'Isop «Dels dos companys».

Val més anar a soles, que mal acompanyat

1 font, 2018.
Lloc: País Valencià.

Val més anar sempre sol que mal predicat

1 font, 1992.

Val més anar sol / que mal acompanyat

1 font, 1947.
Un pagès va parar el seu camp de trampes i paranys per a agafar les grues, que se li menjaven les llavors. Entre les grues va agafar una avicarda. El moixó li demanà pietat, puix que no era grua i no li malmetia la llavor i argüí la seva bonesa, puix que mai no abandona els seus pares quan són vells, com fan els altres ocells, ans els peix i en cura. El pagès li digué que, puix que s'acompanyava amb les grues, que morís com elles. De: Isop.
Font: Llibre sisè.

Val mes anar sol / Que mal acompanyat

1 font, 1915.
De: Montanyà, Josep (1917-18).
Lloc: Cornet (Sallent).

Val mes anar tot sol / que mal acompanyat

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Val mes anar tot-sol que mal acompanyat

1 font, 1915.
De: Martí Cohí, Josep (1916-17).
Lloc: Arrabal de Jesús (Tortosa).

Val més anar totsols que mal acompanyats

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Val més caminar sol que mal acompanyat

1 font, 1980.

Val mès esser sol que mal accompanyat

1 font, 1882.
Lloc: Rosselló.

Val més estar sol, / que mal acompanyat

1 font, 1997.
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Val més estar sól, que mal acompanyat

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Más vale sólo, que mal acompañado.

Val més estar tot sol que mal acompanyat

1 font, 2022.
Lloc: Inca (Mallorca).

Val més ser sol, que mal acompanyat

1 font, 1987.
Equivalent en francès: Mieux vaut être seul, que mal accompagné.
Lloc: Perpinyà.

Val més una soledat que una mala companyia

1 font, 1992.

Val més viure mal acompanyat que sol

1 font, 2011.
Que diguin el que vulguim, però val més viure mal acompanyat que sol.