Qui fa un cove, fa un cistell

117 recurrències en 53 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

2. Qui fa coves fa cistells (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 37. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

5. Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps (1951, 3 fonts)

Quintana, Jordi (2009): Lamalla.cat «La Biblioteca d'Igualada recorda oficis desapareguts». Web.

7. Qui fa un cistell, fa una panera (1987, 1 font)

Lloc: Bot.

8. Qui fa un cistell, ne fa cent (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 184. Centre Excursionista de Catalunya.

11. Qui fa un cova, fa un cistell (1999, 2 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Hevly, Lou (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

13. Qui fa un cove en fa cent, si té vímet i temps (1999, 1 font)

14. Qui fa un cove en fa cent, si té vímets i temps (2003, 1 font)

15. Qui fa un cove en fa un cistell (2010, 1 font)

16. Qui fa un cove fa un cabàs/cistell (2010, 1 font)

Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.

17. Qui fa un cove fa un cistell (1903, 22 fonts)

Equivalent en castellà: Quien faze un cesto, hará ciento.

Font: Capítol III. (III.15).

Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
DTerradas (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Refrany que significa que el qui n'ha feta una, de bona o de dolenta, en pot fer d'altres de semblants.

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento [si le dan mimbre y tiempo].

Sinònim: De l'ou al sou, i del sou al bou | On arriben els dits, hi arriben les mans | Qui fa avui farà demà | Qui pren un ou pren un bou | Qui t'ha enganyat un cop, t'enganyarà més si pot | Tant put un all com cent cabeces.

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento.

Qui n'ha fet una, de bona o de dolenta, és molt probable que en faci més.

Lloc: Cerdanya.

Cove.

Forgas Berdet, Esther (1984): AC Conca Barberà - Espitllera (Montblanc), 1/9/1984, p. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. IV. Els estris de veremar», p. 56. Revista Espitllera.
Forgas Berdet, Esther (1984): Revista Espitllera, pàg. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. IV. Els estris de veremar. Cove». Web.

En sentit figurat, qui ha fet una malifeta pot fer-ne una altra.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell i al cap de l'any cisteller vell | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller.

Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «si…». Web.

18. Qui fa un cove fa un cistell i al cap de l'any cisteller vell (1951, 3 fonts)

La darrera part del refrany s'ha perdut i ja no es diu.

En sentit figurat, qui ha fet una malifeta pot fer-ne una altra.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller.

19. Qui fa un cove fa un cistell i al cap de l'any és cisteller (2010, 1 font)

20. Qui fa un cove fa un cistell, i qui fa un paner, no és pas un mal cisteller (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

21. Qui fa un cove fa un paner (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 65. Web.

22. Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller (1951, 3 fonts)

La darrera part del refrany s'ha perdut i ja no es diu.

En sentit figurat, qui ha fet una malifeta pot fer-ne una altra.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell | Qui fa un cove fa un cistell i al cap de l'any cisteller vell.

23. Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any és cisteller (1997, 5 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

24. Qui fa un cove fa un paner si té vímets i té temps (1951, 1 font)

La darrera part del refrany s'ha perdut i ja no es diu.

25. Qui fa un cove fa un paner, i al cap de l'any és cisteller (1914, 1 font)

27. Qui fa un cove gfa un cistell (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento (si le dan mimbres y tiempo).

31. Qui fa un cove, fa un cistell (1900, 26 fonts)

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

Es trasllueix d'aquesta expressió que la conducta humana no es pot redreçar i, per tant, qui ha fet una malifeta en pot fer una altra. Recomana de malfiar-se de qui ha errat una vegada.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

El que s'ha après difícilment s'oblida.

Sinònim: A músic vell li queda el compàs; Qui ha fet avui, farà demà; Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps; On n'hi ha hagut, sempre en queda.

Equivalent en castellà: El que tuvo, retuvo; Quien hace un cesto, hará ciento; Quien hizo, hará.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 10. Web.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en francès: Qui a bu, boira. [S&C: 764].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en francès: Qui vole un oeuf vole un boeuf. [DG: VII I XV].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en anglès: Whatever man has done, man may do. [S&C: 764].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

En sentit figurat, qui ha fet una malifeta pot fer-ne una altra.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto, hará ciento. [DG: VII I XV].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

La gent no canvia fàcilment. Una altra interpretació és que cal tenir confiança | Ens recorda que, qui ja ha fet, sap i pot fer de nou si es dóna l'oportunitat. Es pot aplicar tant en sentit positiu com negatiu.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en castellà: El cestero que hace un cesto, hace ciento. [MK: 13.916].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

Se aplica generalmente para significar que quien ha sido capaz de hacer algo, puede hacer otras cosas de índole parecida.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto, hará ciento[, si le dan mimbre y tiempo]. [S&C: 764].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 111. Museu Arxiu de Sentmenat.

32. Qui fa un cove, fa un paner i al cap de l'any és cisteller (1992, 1 font)

33. Qui fa un cove, fa una cistella (1847, 5 fonts)

37. Qui fa un covi fa un cistell (1 font)

Refranys que animen en la tasca de superació d'obstacles ja siguin personals o d'altri.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Altres consells i constatacions», p. 208. Web.

38. Qui fa un covo fa un paner, i qui fa un paner fa un covo (1984, 1 font)

Qui fa una acció bona, o dolenta, en pot fer de més grosses.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Feines. Oficis», p. 216. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

39. Qui fa un covo, en fa cent (2008, 1 font)

Qui pot fer una cosa que requereix certa mestria, en pot fer moltes.

Sinònim: Qui fa un paner, en fa cent.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «10. Accions diverses. 10.8. Fer. Refranys», p. 477. Editorial Moll.

41. Qui fa un covu fa un paner (1869, 1 font)

42. Qui fa un còvo en fá cent (1877, 1 font)

43. Qui fa un còvo fa un paner, i (1918, 1 font)

44. Qui fa un paner en fa cent (1984, 1 font)

Qui fa una cosa mal feta, és capaç a fer-ne més.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Feines. Oficis», p. 218. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

45. Qui fa un paner fa un còvo (1918, 1 font)

47. Qui fa un paner, fa un covo (1979, 3 fonts)

Són coses paregudes i que requereixen coneixements semblants.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «10. Accions diverses. 10.8. Fer. Refranys», p. 477. Editorial Moll.

Vegi's n. 788.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2072 Paner», p. 287. Institut Menorquí d'Estudis.

48. Qui fa un pané fá un còvo (1877, 1 font)

49. Qui fa un panér, fá un cóvo (1979, 1 font)

Sinònim: Qui fa un paner, fa un covo.

Lloc: Mallorca.

Font: Diari de Buja, 141.

51. Qui fa una cistella fa un cove (1955, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 33. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

53. Qui fâ un paner fâ un côvo (1979, 1 font)

Sinònim: Qui fa un paner, fa un covo.

Lloc: Mallorca.

Font: DMC, 610.

Qui fa un cove, fa un cistell

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «220 - Qui fa un cove fa un cistell»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte