Qui fa un cove, fa un cistell

145 recurrències en 64 variants.

1. Qui en fa un sac en fa un cabàs (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

2. Qui fa (o és capaç de fer) un covo, fa (o és capaç de fer) un paner (1993, 1 font)

Significa que qui fa una acció de certa mena (bona o dolenta) en pot fer altres de semblants encara que siguin grosses o importants (D.). Vegi's n. 2072.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «788 Covo (Cove)», p. 114. Institut Menorquí d'Estudis.

3. Qui fa coves fa cistells (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 37. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

6. Qui fa còves, fa cistelles (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 235. Editorial Arte y Letras.

7. Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps (1951, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1143. Editorial Selecta-Catalonia.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Altres oficis», p. 388. Edicions 62.
Quintana, Jordi (2009): Lamalla.cat «La Biblioteca d'Igualada recorda oficis desapareguts». Web.

9. Qui fa un cistell, fa una panera (1987, 1 font)

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «Qui no pot segar espigola», p. 51. Autoedició.

10. Qui fa un cistell, ne fa cent (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 184. Centre Excursionista de Catalunya.

13. Qui fa un cova fa un cistell (1910, 1 font)

Puig ja es vell que en materia de robar tot es comensar, perquè la pendent del vici es tan rosta y llisquenta que, una volta s'hi ha posat los peus, no hi ha medi de tornar enderrera.

Sinònim: Qui roba un ou / pot robar un sou | Del ou al sou, del sou al bou, / del bou a la forca.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol III. Aus casolanes. Gall. Aforismes», p. 272. L'Avenç.

14. Qui fa un cova, fa un cistell (1999, 2 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Hevly, Lou (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

16. Qui fa un cove en fa cent, si té vímet i temps (1999, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

17. Qui fa un cove en fa cent, si té vímets i temps (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VIII. El treball. La feina», p. 60. Pagès Editors.

18. Qui fa un cove en fa un cistell (2010, 1 font)

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

19. Qui fa un cove fa un cabàs/cistell (2010, 1 font)

Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.

20. Qui fa un cove fa un cistell (1903, 24 fonts)

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento (si le dan mimbres y tiempo).

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 188. Editorial Pòrtic.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VIII. El treball. La feina», p. 60. Pagès Editors.
Codinach y Espinalt, Joan (1903): Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans «Aforismes catalans», p. 156. Est. Tip. La Hormiga de Oro.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El treball. Feina», p. 108. Edicions Tres i Quatre.
Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 296. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Quien faze un cesto, hará ciento.

Font: Capítol III. (III.15).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 241. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «L'home. Objectes i eines», p. 53. Graó Editorial.
Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
DTerradas (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Refrany que significa que el qui n'ha feta una, de bona o de dolenta, en pot fer d'altres de semblants.

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento [si le dan mimbre y tiempo].

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions «Cove», p. 80. Enciclopèdia Catalana.

Sinònim: De l'ou al sou, i del sou al bou | On arriben els dits, hi arriben les mans | Qui fa avui farà demà | Qui pren un ou pren un bou | Qui t'ha enganyat un cop, t'enganyarà més si pot | Tant put un all com cent cabeces.

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «491», p. 143. Garsineu Edicions.

Qui n'ha fet una, de bona o de dolenta, és molt probable que en faci més.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 246. Salvat, S.A. de Ediciones.

Cove.

Forgas Berdet, Esther (1984): AC Conca Barberà - Espitllera (Montblanc), 1/9/1984, p. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. IV. Els estris de veremar», p. 56. Revista Espitllera.
Forgas Berdet, Esther (1984): Revista Espitllera, pàg. 55-56 «La cultura del vi en les dites populars. IV. Els estris de veremar. Cove». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. VIII. Els oficis. Altres oficis», p. 239. Llibres de l'Index, S.A..

Font: ME, CL, FE, MR.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «Fer i desfer», p. 33. Instituto de Estudios Turolenses.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «220 - Qui fa un cove fa un cistell», p. 220. Blogger.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cabrera de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: Veg. tb. 781.

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento (si le dan mimbres a tiempo).

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Cove», p. 44. Edicions 62.

En sentit figurat, qui ha fet una malifeta pot fer-ne una altra.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell i al cap de l'any cisteller vell | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Altres oficis», p. 388. Edicions 62.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «si...». Web.

Mals hàbits: no canvien.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Relacions socials. Costums», p. 91. Edicions 62.

21. Qui fa un cove fa un cistell i al cap de l'any cisteller vell (1951, 3 fonts)

La darrera part del refrany s'ha perdut i ja no es diu.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Pròleg», p. 103. Editorial Selecta-Catalonia.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1143. Editorial Selecta-Catalonia.

En sentit figurat, qui ha fet una malifeta pot fer-ne una altra.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Altres oficis», p. 388. Edicions 62.

22. Qui fa un cove fa un cistell i al cap de l'any és cisteller (2010, 1 font)

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

23. Qui fa un cove fa un cistell, i qui fa un paner, no és pas un mal cisteller (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. Oficis», p. 80. Garsineu Edicions.

24. Qui fa un cove fa un paner (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 65. Web.

25. Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller (1951, 3 fonts)

La darrera part del refrany s'ha perdut i ja no es diu.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Pròleg», p. 103. Editorial Selecta-Catalonia.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1143. Editorial Selecta-Catalonia.

En sentit figurat, qui ha fet una malifeta pot fer-ne una altra.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell | Qui fa un cove fa un cistell i al cap de l'any cisteller vell.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Altres oficis», p. 389. Edicions 62.

26. Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any és cisteller (1985, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Forma reforçada amb què, a vegades, es diu el popular refrany.

Fàbregas i Barri, Esteve (1985): Diccionari de veus populars i marineres. Recollides del parlar vivent «Cove», p. 74. Editorial Pòrtic.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: Veg. tb. 272.

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento (si le dan mimbres a tiempo).

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Paner», p. 97. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

27. Qui fa un cove fa un paner si té vímets i té temps (1951, 1 font)

La darrera part del refrany s'ha perdut i ja no es diu.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Pròleg», p. 104. Editorial Selecta-Catalonia.

28. Qui fa un cove fa un paner, i al cap de l'any és cisteller (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Quen hace un cesto hará ciento.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. Q», p. 828. Antoni López, Editor.

30. Qui fa un cove fa una cistèlla (1803, 4 fonts)

Ref.

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hará ciento.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Cistèlla», p. 149.

Ref.

Equivalent en llatí: Unum qui texit, calathos fas texere centum.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Cistèlla», p. 149.

Ref.

Sinònim: V. Cistèlla.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Cove», p. 196.

Ref.

Sinònim: V. Cistèlla.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fer», p. 375.

Ref.

Sinònim: V. Cistèlla.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Qui», p. 252.

32. Qui fa un cove, / fa un cistell (1969, 2 fonts)

Equivalent en francès: Qui remplit une corbeille, / peut remplir un panier.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Treball i peresa / Travail et paresse», p. 222. Robert Morel Editeur.

Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Muñoz, Pere (dir.) (1979): Refranys dels vells de les nostres terres «Economia particular», p. 69. Autoedició.

34. Qui fa un cove, fa un cistell (1900, 30 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 54. Editorial Joventut.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La prudència», p. 37. Garsineu Edicions.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 3. Sobre oficis i beneficis (diners, treballs, oficis...)». Llibres de l'Index, S.A..

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto, hará ciento, si le dan mimbres y tiempo.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Adagis catalans ab els séus equivalents castellans», p. 232. Imp. de J. Horta.

Es trasllueix d'aquesta expressió que la conducta humana no es pot redreçar i, per tant, qui ha fet una malifeta en pot fer una altra. Recomana de malfiar-se de qui ha errat una vegada.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Consells morals», p. 171. Editorial de Vecchi.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 355. Web.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «8. Qui no treballa no menja ni va bonic el diumenge», p. 81. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Cistell», p. 42. Pagès Editors.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Cove», p. 46. Pagès Editors.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys del diner, els negocis i el treball», p. 62. Editorial Millà.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. Q», p. 119. Autoedició.

El que s'ha après difícilment s'oblida.

Sinònim: A músic vell li queda el compàs; Qui ha fet avui, farà demà; Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps; On n'hi ha hagut, sempre en queda.

Equivalent en castellà: El que tuvo, retuvo; Quien hace un cesto, hará ciento; Quien hizo, hará.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «cove». Editorial Barcanova.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Qui ha fet una malifeta en pot fer una altra.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «fer (o no)», p. 58. Editorial Millà.

S'aplica a aquell que sap fer, o pot fer, moltes coses.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Cove m.», p. 116. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 10. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

Qui fa un. 30-11-1895.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1422.jpg. Manuscrit.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Els valors. Esforç, voluntat i treball», p. 183. Institut Francesc Ribalta.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 174. Museu de Vilafranca.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en francès: Qui a bu, boira. [S&C: 764].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en francès: Qui vole un oeuf vole un boeuf. [DG: VII I XV].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en anglès: Whatever man has done, man may do. [S&C: 764].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

En sentit figurat, qui ha fet una malifeta pot fer-ne una altra.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto, hará ciento. [DG: VII I XV].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

La gent no canvia fàcilment. Una altra interpretació és que cal tenir confiança | Ens recorda que, qui ja ha fet, sap i pot fer de nou si es dóna l'oportunitat. Es pot aplicar tant en sentit positiu com negatiu.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en castellà: El cestero que hace un cesto, hace ciento. [MK: 13.916].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

Se aplica generalmente para significar que quien ha sido capaz de hacer algo, puede hacer otras cosas de índole parecida.

Sinònim: Qui fa un cove fa un cistell [P: VIII, 2365] | Qui ha fet avui, farà demà [P: II, 5166] | Qui fa un cove fa un paner i al cap de l'any ja és cisteller [P: VIII, 2365] | Qui fa un cistell en fa cent si li donen vímets i temps. [S&C: 764].

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto, hará ciento[, si le dan mimbre y tiempo]. [S&C: 764].

Font: [LEM: 62] - [S&C: 764].

Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).

Font: [LEM: 62].

Sinònim: Qui un cove sabrà fer, ja pot dir que és cisteller.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «F», p. 45. Tarascó, Viladot & Cuesta.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 111. Museu Arxiu de Sentmenat.

35. Qui fa un cove, fa un paner (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 355. Web.

36. Qui fa un cove, fa un paner i al cap de l'any és cisteller (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada III «C 3614», p. 335. Columna Edicions.

37. Qui fa un cove, fa una cistella (1847, 7 fonts)

Briz, Francesch Pelayo (1864): Calendari catalá del any 1865, p. 39. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Adv. que qui fa una cosa, ne pot fèr mòltas altras de la mateixa especie.

Equivalent en castellà: Quien hace un ciesto, hace ciento.

D. y M. (1847): Diccionario catala-castellano y vice versa, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera) «Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana. Cove», p. 10. Agencia Médica Catalana.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada III «C 3612», p. 333. Columna Edicions.
Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 111. Editorial Rourich.

Cove = cistell gran sense ansa.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 355. Web.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 92. Edicions Salòria.

41. Qui fa un covi fa un cistell (1 font)

Refranys que animen en la tasca de superació d'obstacles ja siguin personals o d'altri.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Altres consells i constatacions», p. 208. Web.

42. Qui fa un covo fa un paner, i qui fa un paner fa un covo (1984, 1 font)

Qui fa una acció bona, o dolenta, en pot fer de més grosses.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Feines. Oficis», p. 216. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

43. Qui fa un covo, en fa cent (2008, 1 font)

Qui pot fer una cosa que requereix certa mestria, en pot fer moltes.

Sinònim: Qui fa un paner, en fa cent.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «10. Accions diverses. 10.8. Fer. Refranys», p. 477. Editorial Moll.

46. Qui fa un covu fa un paner (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Quien hace un cesto hace ciento.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 288. Imp. de Miguel Parpal.

47. Qui fa un còvo en fá cent (1877, 1 font)

Lloc: Balears.

Ferrà i Perelló, Bartomeu (1877): Brins y gavelles (adagis y modismes), p. 431. Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes.

48. Qui fa un còvo fa un paner, i (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XIX.- Fèines, oficis», p. 303. Institut Menorquí d'Estudis.

49. Qui fa un paner en fa cent (1984, 1 font)

Qui fa una cosa mal feta, és capaç a fer-ne més.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Feines. Oficis», p. 218. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

50. Qui fa un paner fa un còvo (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XIX.- Fèines, oficis», p. 303. Institut Menorquí d'Estudis.

52. Qui fa un paner, fa un covo (1979, 3 fonts)

Són coses paregudes i que requereixen coneixements semblants.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor «10. Accions diverses. 10.8. Fer. Refranys», p. 477. Editorial Moll.

Lloc: Mallorca.

Font: DCVB.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 92. Randa.

Vegi's n. 788.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2072 Paner», p. 287. Institut Menorquí d'Estudis.

53. Qui fa un pané fá un còvo (1877, 1 font)

Lloc: Balears.

Ferrà i Perelló, Bartomeu (1877): Brins y gavelles (adagis y modismes), p. 431. Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes.

54. Qui fa un panér, fá un cóvo (1979, 1 font)

Sinònim: Qui fa un paner, fa un covo.

Lloc: Mallorca.

Font: Diari de Buja, 141.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 92. Randa.

56. Qui fa una cistella fa un cove (1955, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 33. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

La persona que ha estat capaç d'alguna cosa —bona o dolenta— pot fer-ne de semblants.

Sinònim: Qui ha fet avui, farà demà.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «EF - Economia i feina», p. 92. Institut d'Estudis Eivissencs.

58. Qui fa una cistella, fa un cabàs (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Qui fait une corbeille, fait un cabas.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Treball i peresa / Travail et paresse», p. 218. Robert Morel Editeur.

59. Qui fa una cistella, fa un cove (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Qui sap fer una cosa menuda o senzilla, té capacitat per a fer-ne altres de més complicades.

Sinònim: Similar: Qui roba un ou, roba un bou.

Equivalent en castellà: Quien puede lo más, puede lo menos.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 255. Web.

61. Qui fâ un paner fâ un côvo (1979, 1 font)

Sinònim: Qui fa un paner, fa un covo.

Lloc: Mallorca.

Font: DMC, 610.

Ferrer, Antoni-Lluc (1979): Refranys i locucions del 'Diari de Buja' «Inventari de refranys i locucions del «Diari de Buja»», p. 92. Randa.

64. Qui sap fer un paner, en sap fer cent (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Qui té capacitat per a fer una cosa, pot fer-ne una altra de similar.

Sinònim: Similar: El que sap, sap (, i el que no, al sindicat).

Equivalent en castellà: Quien puede lo más, puede lo menos || Similar: Haber sido cocinero antes de fraile.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 355. Web.

Qui fa un cove, fa un cistell

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «220 - Qui fa un cove fa un cistell»

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte