Val més ser cap d'arengada que cua de lluç (o de pagell, o de rajada)

182 recurrències en 101 variants. Primera citació: 1736.

Val més ser cap d'arengada que cua de lluç

26 fonts, 1968.
Anglada, Martí (1995): Avui «Tres i no res. Arengada», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.
És millor tenir llibertat per fer el que vulguis que no pas haver d'obeir algú altre.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Sinònim: Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Sinònim: Val més ser cap de lluç que cua d'avestruç.
Val més ser primer de la segona classe que l'últim de la segona.
És millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt.
Sinònim: Val més ser cap de lluç que cua d'estruç.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
El refrany aconsella que és millor ser petit i lliure que gran i esclau.
Equivalent en anglès: It's better to be a big fish in a small pond.
Jo menjo peix (2020): «Val més ser cap d'arengada que cua de lluç». Instagram.
El refrany aconsella que és millor ser petit i lliure que gran i esclau.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Jo menjo peix (2020): «Val més ser cap d'arengada que cua de lluç». Instagram.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Tret del llibre de Josep Anton Trepat "Refranys de vora mar", d'Ed. Noray (1996).
Mascaró, Virgínia (1996): Avui Diumenge «Ancorats al mar», p. 7. L'Avui / El Punt Avui.
Lloc: Vic (Osona).
Semblances, girs, simulacions i mots mal dits. Girs ponderatius.
Lloc: Vic (Osona).
Medina Casanovas, Jaume (2015): Osona.com «La riquesa del català parlat a Vic, per Toni Coromina». Web.
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.
Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.
Sinònim: Veg. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Equivalent en castellà: Más vale (o Mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
Lloc: Urgell i Segarra.
Lloc: Baix Gaià.
Pi i Virgili, Francesc (1985): Estudis altafullencs, 9 «Literatura oral al Baix Gaià. B) Folklore oral dels adults. B10) Parèmies. i) Vàries», p. 27. Editorial Acebo.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «conformar-se, ambició». Web.
Lloc: Blanes (Selva).
Equivalent en llatí: Melius in oppidulo esse primum, quam in civitate secundum.
Valer.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Lloc: Vic (Osona).
Correu electrònic.

Val més ser cap d'arengada que cua de pagell

11 fonts, 1878.
Sinònim: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç.
Sinònim: Val més ser cap de lluç que cua d'estruç.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els diners. Interès i vàlua», p. 118. Edicions Tres i Quatre.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Equivalent en francès: Mieux vaut être tête de hareng que queue de pagel.
Lloc: Catalunya del Nord.
Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Els peixos, el gripau, el lluert / Les poissons, le crapaud, le lézard», p. 500. Robert Morel Editeur.
És millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt.
Sinònim: Val més ser cap de lluç, que cua d'estruç | Val més ser cap d'arengada (o de llissa, o de sardina), que cua de pagell (o de rajada, o de lluç, o de verat, o de peix, o d'esturió) | Val més ser petit i lliure que gran i esclau.
Equivalent en castellà: Antes cabeza de gato (o ratón) que cola de león | Más vale (o Mejor) ser cabeza de ratón que cola de león | Más vale (o Mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
Lloc: És d'abast més general.
Millor és ésser petit i lliure que gran i esclau.
«O de rajada», hi afegeix al final Gomis (1910), reg. 1626.
Sinònim: Tothom s'estima més ser cap d'arengada que cua de lluç.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
És preferible ser independent i pobre, que ser l'últim a casa del ric.
Lloc: Llofriu.

Més val ser cap de sardina que cua de pagell

6 fonts, 1987.
És freqüent, però, que el refrany no quede fixat per la morfologia, sinó per la profunditat del seu contingut o el sentit figurat.
Lloc: Xàbia (Marina Alta).
Lloc: Xàbia (Marina Alta).
Nosaltres hem fet un esbós de classificació, posant, en primer lloc, les proteïnes: la carn, el peix i els ous.
Vol dir que convé més comandar damunt poca gent que ser comandat d'un personatge important.
Comparacions de la sardina amb peixos més grans, tot indicant els avantatges de ser principals en assumptes o negocis, més que no secundaris en temes més grans.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de moll | Més val ser cap de sardina que coa de peix | Val més ser cap de sardina que cua de tonyina.
Font: Ros 1736:71.
De: Ros - Martí Gadea.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «M», p. 220. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Més val ser cap de sardina que cua de tonyina

5 fonts, 1989.
És preferible destacar en alguna cosa o en algun col·lectiu sense importància que ser l'últim de la fila o passar desapercebut en un col·lectiu o un ofici més gran o important.
Sinònim: Contrari: Més val ser cua de lluç que cap de sardina.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león || Similar: Mejor es ser lobo que oveja, y caballo que buey manso.
És millor tenir llibertat per a pensar i actuar que haver d'obeir a un altre.
Sinònim: Similars: Val més ser cap d'arengada que cua de pagell | Val més ser cap d'arengada que cua de lluç.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león | Antes mujer de un pobre que manceba de un conde.
Lloc: Teulada (La Marina Alta).
Llopis, Vicent (2009): Teulada «Refranys mariners». Web.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «M», p. 220. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Val més ésser cap d'arengada que cua de lluç

5 fonts, 1928.
Lloc: Lleida.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).
Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el cap». Web.
Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Consells i sentències... Els homes», p. 81. Editorial Noray.

Més cap de sardina que cua de peix

4 fonts, 1998.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Maynou, Xavier (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb menjar». Web.
Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb el menjar», p. 8. Revista L'Estel.

Més val ser cap d'arengada que cua de pagell

4 fonts, 1991.
Dels 45 adagis de Burguera que coincidien amb altres tants de Ros, n'hi ha 26 incorporats al DCCL, entre els quals trobem: B) adagis en què la codificació del DCCL és pràcticament la mateixa que la de Burguera.
Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.
Més val ser dirigent en un afer petit que no pas un de més en un afer més important, més gros. L'arengada és considerat un peix inferior al pagell. L'arengada és més barata que el pagell.
Lloc: Cambrils (Baix Camp).

Més val ser cap de sardina que cua de lluç

4 fonts, 1993.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La terra i la llibertat. Llibertat», p. 210. Edicions Tres i Quatre.
Lloc: País Valencià.
Ser el patró de la nostra barqueta és millor que ser el mariner de la colla de l'amo, o el segon de la barca del cunyat. Els pescadors empraven aquesta expressió per indicar la seva voluntat de treballar per ells, per modesta que fos la feina.
Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Consells i sentències... Els homes», p. 81. Editorial Noray.

Més val ser cua de lluç que cap de sardina

4 fonts, 2003.
Lloc: Cocentaina (Comtat).
Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Octubre», p. 15. Ajuntament de Cocentaina.
Al contrari que els anteriors, recomana ser una peça sense importància en una empresa o un col·lectiu més gran i passar desapercebut.
Sinònim: Contrari: Més val ser cap de sardina que cua de tonyina.
Equivalent en castellà: Similar: Ser el farolillo rojo.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Val més ser cap de sardina que cua de lluç

4 fonts, 1996.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Lloc: Granollers (Vallès Oriental).
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 13. Web.

Val més ser cap de sardina que cua de peix

4 fonts, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «V», p. 338. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Més val ser cap d'arengada que cua de lluç

3 fonts, 1990.
Sinònim: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç.
Lloc: Vic (Osona).
Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Cloenda. Refrnays mariners per navegar terra endin», p. 114. Editorial Noray.

Mes val esser cap de sardina que coa de patjell

2 fonts, 1858.
Equivalent en castellà: Vale mas ser cabeza de raton que cola de leon.
Lloc: Menorca.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cola de raton que cabeza de leon.
Lloc: Menorca.

Més val ser cap de sardina que coa de pagell

2 fonts, 2011.

Més val ser cap de sardina que coa de paigell

2 fonts, 1980.
Refranys mariners relatius als peixos.
Lloc: Peníscola.
Ayza i Roca, Alfred (1980): ««Refranys mariners»», p. 59. Revista Peñíscola.
Més val manar que et manen. Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Més val ser cap de sardina, que coa de pagell

2 fonts, 1736.
Dels 45 adagis de Burguera que coincidien amb altres tants de Ros, n'hi ha 26 incorporats al DCCL, entre els quals trobem: B) adagis en què la codificació del DCCL és pràcticament la mateixa que la de Burguera.
Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

Val més esser cap d'arengada que coa de pagell

2 fonts, 1999.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Mallorca.

Val més ésser cap d'arengada que cua de lluç (o de pagell, o de rajada)

2 fonts, 1997.
Sinònim: Veg. tb. 590.
Equivalent en castellà: Antes cabeza de ratón que cola de león | Más vale ser cabeza de ratón que cola de león | Más vale ser cabeza de sardina que cola de salmón.
És preferible ser independent i pobre que ser l'últim a la casa del ric.

Val més ésser cap d'arengada que cua de pagell

2 fonts, 1949.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).
Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.
Ruyra, Joaquim (1949): Obres completes «Aforismes i frases fetes del català popular. Cap», p. 895. Editorial Selecta-Catalonia.

Val més ser cap d'arengada que coa de pagell

2 fonts, 2000.
Val més comandar que ser comandat.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Inca (Mallorca).

Val més ser cap d'arengada que no cua de lluç

2 fonts, 2008.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Vol dir que convé més tenir un domini petit que estar sota les ordes d'un dominador, encara que aquest sia molt brillant.

Val més ser cap de gerret que coua de pagell

2 fonts, 1957.
Lloc: Eivissa.
Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 42. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.
Sinònim: Veg. Val més manar que ser manat.
Lloc: Eivissa.

Val més ser sardina que cua de rap

2 fonts, 2008.
Lloc: Baix Empordà.

M'estim mes ésser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 2021.
Ens estimam més treballar en el nostre propi negoci o desenvolupar un projecte propi i així prendre lliures decisions, etc, perquè no ens agrada estar sotmesos a les ordres d'altri.
Lloc: Mallorca.

M'estim més ésser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 2022.
Ho diem per indicar que ens estimem més tenir control sobre la nostra vida, tenir el nostre propi negoci, etc, que ésser comandats per altri, malgrat el primer ens reporti més maldecaps.
Lloc: Mallorca.

Més val cap d'anengada que coa de pagell

1 font, 2015.
Lloc: Mallorca.

Més val cap d'arengada que cua de lluç

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Més val cap de sardina que cua de peix

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «M», p. 218. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Més val cap de sardina, que cua d'esturió

1 font, 1987.

Més val cap de sardina, que cúa de peix

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «M», p. 169. Editorial Arte y Letras.

Més val esser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 1999.
Lloc: Mallorca.

Més val esser cap d'arengada que cua de llus

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Més val ésser cap d'arengada, que no coha de pagell (o de rajada)

1 font, 1900.
Sinònim: Cap de lluç, que no coha d'avestruç (Arab. Angl.).

Més val ésser cap de sardina que cua de pagell

1 font, 2001.
Més val ésser el primer en un llogaret que el segon en una ciutat.
Equivalent en llatí: Melius est oppidulo esse primum quam in civitate secundum.
Font: HW 38189a.

Mes val se cap de sardina que cua de lluç

1 font, 2021.

Més val sê cap de sardina, que coa d'esturió

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Mes val ser cap d'arangada que cua de lluç

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Mes val ser cap d'arengada / que cua de pagéll

1 font, 1915.
De: Cardona Castells, Lluís; Verdura i Pera, Jaume (1918-19).
Lloc: Santa Coloma de Farnés.

Més val ser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 2022.
Sinònim: Val més ser cap d'arengada que no cua de lluç.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Lloc: Alcúdia.

Mes val ser cap d'arengada que cua de lluç

1 font, 2012.
Més val ser amo d'un negoci que treballar per un altre.
Palau, Montserrat (2012): CPNL «CPNL - Frases fetes, exclamacions i refranys». Web.

Més val ser cap d'arengada que cúa de llús

1 font, 1915.
De: Camí, Modest (1916-17).
Lloc: Lleida.

Més val ser cap d'arengada que cua de llus

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Més val ser cap d'arengada que cua de pagèll

1 font, 1805.
Sinònim: V. Arengada.

Mes val ser cap d'arengada que cua de pagèll

1 font, 1805.
Sinònim: V. Cap.

Mès val ser cap d'arengada que cua de pagell

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton que cola de leon.

Mes val ser cap d'arengada que cua de pagèll ó de barat

1 font, 1803.
Sinònim: V. Cap.

Mès val ser cap d'arengada que cua de pagèll, ó de barat

1 font, 1803.
Sinònim: V. Arengada.

Mès val ser cap d'arengada que cua de paxéll

1 font, 1857.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton que cola de leon.

Més val ser cap d'arengada que cua de rajada

1 font, 1992.

Mes val ser cap d'arengada, que cua de pagell

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton, que cola de leon.

Mes val sèr cap d'arengada, que cua de pagèll

1 font, 1803.
Equivalent en llatí: Esse caput muris praestat quam cauda leonis.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton, que cola de leon.

Més val ser cap d'arengada... que cua de lluç

1 font, 2017.

Mes val ser cap d'harengada que cua de pagell

1 font, 2020.
Lloc: Rosselló.

Més val ser cap d'harengada que cua de pagell

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

Més val ser cap de arengada que cua de pagell

1 font, 1917.
Sinònim: Més val ser cap d'arengada que cua de pagell.

Mes val ser cap de arengada que cua de pajèll

1 font, 1847.
Adv. que mes val ser cap de una corporació encara que petita que lo últim de una de mes gran.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton que cola de leon.

Més val ser cap de l'arengada que cua de lluç

1 font, 2022.

Més val ser cap de sardina que coa de peix

1 font, 2019.
Comparacions de la sardina amb peixos més grans, tot indicant els avantatges de ser principals en assumptes o negocis, més que no secundaris en temes més grans.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de pagell | Més val ser cap de sardina que cua de moll | Val més ser cap de sardina que cua de tonyina.
Font: Simó 1999:77.

Més val ser cap de sardina que coa de tonyina

1 font, 1994.
És a dir, manar.
Lloc: País Valencià.
Font: C.
Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «4. Estiu. 4.5.5.1. Frases fetes i locucions sobre la mar i el peix», p. 112. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Més val ser cap de sardina que cua de moll

1 font, 2019.
Comparacions de la sardina amb peixos més grans, tot indicant els avantatges de ser principals en assumptes o negocis, més que no secundaris en temes més grans.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de pagell | Més val ser cap de sardina que coa de peix | Val més ser cap de sardina que cua de tonyina.
Font: Martínez 1947:210.

Més val ser cap de sardina que cúa de pachell

1 font, 2019.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de pagell.
Font: Lamarca 1839:48.

Mes val ser cap de sardina que cua de pagell

1 font, 2008.
Vol dir que convé més comandar damunt poca gent que esser comandat d'un personatge important.

Més val ser cap de sardina que cua de peix

1 font, 1997.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Lloc: País Valencià.

Més val ser cap de sardina que cua de... tonyina

1 font, 2017.

Més val ser cap de sardina que «rabo» de lleó

1 font, 2021.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Més val ser cap de sardina, / que coa de pagell

1 font, 2001.
Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

Mes val ser cap de sardina, que coa de peix

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Val més cap d'arengada que cua de lluç

1 font, 1982.
Lloc: Penedès.

Val més cap de sardina que cua de lluç

1 font, 2014.

Val més cap de sardina que cua de peix

1 font, 1987.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 22. Editorial l'Esquer.

Val més ésser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 2015.
Lloc: Mallorca.

Val més esser cap d'arengada que cúa de pagell

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton, que cola de leon.
Lloc: Empordà.

Val més esser cap d'arengada que no coa de pagell

1 font, 2008.
Vol dir que convé més comandar encara que sigui poc, que dependre d'un altre.
Sinònim: Val més esser cap de sardina que coa de pagell.

Val més ésser cap de sardina (o d'arengada) que cua de pagell

1 font, 2000.
Convé més tenir autoritat dins un domini petit que no pas ésser manat dins un domini gran.
Equivalent en castellà: Más vale (o mejor) ser cabeza de ratón que cola de león | Más vale (o mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.

Val més ésser cap de sardina (o d'arengada), que coa de pagell

1 font, 1993.
Vol dir que convé més tenir un domini petit que estar sota les ordres d'un dominador, encara que aquest sia molt brillant (D.).
Equivalent en castellà: Más quiero ser cabeza de sardín, que cola de delfín («sardín», por la rima).
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2774a Val», p. 374. Institut Menorquí d'Estudis.

Val més ésser cap de sardina que coa d'anfós

1 font, 1993.
Vol dir que convé més tenir un domini petit que estar sota les ordres d'un dominador, encara que aquest sia molt brillant (D.).
Equivalent en castellà: Más quiero ser cabeza de sardín, que cola de delfín («sardín», por la rima).
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2774 Val», p. 374. Institut Menorquí d'Estudis.

Val mes esser cap de sardina que coa de patgell

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Val més esser cap de sardina, que coa de pagell

1 font, 1984.
Més val comandar poca gent, que esser comandat.
Lloc: Menorca.

Val mes ser cap d'arangada que cua de lluç

1 font, 1919.
De: Burgas i Darnés, Agustí.

Val més ser cap d'arangada que cua de lluç

1 font, 2010.
Lloc: Manresa (Bages).

Val més ser cap d'arengada / que cua de lluç

1 font, 1979.
Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Val més ser cap d'arengada / que cua de pagell o de rajada

1 font, 1910.
Vol dir que es preferible ser lo primer en cosa petita que no pas lo derrer en cosa gran.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón / que cola de león.
Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VI. Peix. II. Monografies. Arengada. Aforismes», p. 414. L'Avenç.

Val més ser cap d'arengada / que cua de rajada

1 font, 1910.
Sinònim: Val més ser cap de llus / que cua d'avestrús.
Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VI. Peix. II. Monografies. Llus. Aforisme», p. 420. L'Avenç.

Val mes ser cap d'arengada que cua de llus

1 font, 1915.
De: Xalabarder i Serra, Eduard (1914).
Lloc: Barcelona.

Val més ser cap d'arengada que cua de pegell

1 font, 1985.

Val més ser cap d'arengada que cua de rajada

1 font, 1987.

Val mes ser cap d'arengada que qua de pagell

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 32. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Val més ser cap d'arengada, / que coua de pagell

1 font, 2001.
De: Burguera, Miquel.
Font: Phrases perutiles et adagia venusta, dins Preceptes, elegancias, calendas, y frases; que se enseñan en las Escolas de Gramàtiga de la Província de S. Francesch de Mallorca (sd).

Val més ser cap d'arengada, que coua de pagell

1 font, 2001.
Dels 45 adagis de Burguera que coincidien amb altres tants de Ros, n'hi ha 26 incorporats al DCCL, entre els quals trobem: B) adagis en què la codificació del DCCL és pràcticament la mateixa que la de Burguera. De: Burguera, Miquel.
Font: Phrases perutiles et adagia venusta, dins Preceptes, elegancias, calendas, y frases; que se enseñan en las Escolas de Gramàtiga de la Província de S. Francesch de Mallorca (sd).

Val més ser cap d'arengada, que cúa de llús

1 font, 1903.
Equivalent en castellà: Vale más ser cabeza de ratón que cola de león.

Val més ser cap d'arengada, que cúa de pagell

1 font, 1910.
Sinònim: Val més ser petit amo que gros mosso.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón, que cola de león.

Val més ser cap d'arengada, que cua de rajada

1 font, 1927.
Lloc: Lleida.

Val mes ser cap de arengada, que coua de pagell

1 font, 1752.
Equivalent en llatí: Superius infimi, infimo supremi praestat.

Val més ser cap de jarret que coua de pagell

1 font, 1947.
Lloc: Eivissa.

Val més ser cap de llissa que cua de pagell

1 font, 2012.
Sinònim: Veg. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Lloc: Migjorn Gran.

Val més ser cap de maire que cua de lluç

1 font, 1995.
És millor ser propietari o patró de barca petita que remitger de barca grossa. El maire és un peix de més baixa qualitat i, per tant, més barat que el lluç.
Lloc: Torredembarra.

Val més ser cap de sardina que cua d'anfós

1 font, 2012.
Sinònim: Veg. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Equivalent en castellà: Más vale (o Mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
Lloc: Menorca.

Val més ser cap de sardina que cua de balena

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Val més ser cap de sardina que cua de pagell

1 font, 2012.
Sinònim: Veg. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Equivalent en castellà: Más vale (o Mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
Lloc: Alcoi i Menorca.

Val més ser cap de sardina que cua de tonyina

1 font, 2019.
Comparacions de la sardina amb peixos més grans, tot indicant els avantatges de ser principals en assumptes o negocis, més que no secundaris en temes més grans.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de pagell | Més val ser cap de sardina que cua de moll | Més val ser cap de sardina que coa de peix.
Font: Llopis 1953:185 | Llorca Ibi 1998:919.

Val més ser cap de sardina, que cúa de peix

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «V», p. 302. Editorial Arte y Letras.