Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Val més ser cap d'arengada que cua de lluç (o de pagell, o de rajada)

200 recurrències en 110 variants. Primera citació: 1736.

Val més ser cap d'arengada que cua de lluç

26 fonts, 1968.
És millor tenir llibertat per fer el que vulguis que no pas haver d'obeir algú altre.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Sinònim: Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Sinònim: Val més ser cap de lluç que cua d'avestruç.
Val més ser primer de la segona classe que l'últim de la segona.
És millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt.
Sinònim: Val més ser cap de lluç que cua d'estruç.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
El refrany aconsella que és millor ser petit i lliure que gran i esclau.
Equivalent en anglès: It's better to be a big fish in a small pond.
El refrany aconsella que és millor ser petit i lliure que gran i esclau.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Tret del llibre de Josep Anton Trepat "Refranys de vora mar", d'Ed. Noray (1996).
Lloc: Vic (Osona).
Semblances, girs, simulacions i mots mal dits. Girs ponderatius.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.
Sinònim: Veg. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Equivalent en castellà: Más vale (o Mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
Lloc: Urgell i Segarra.
Lloc: Baix Gaià.
Lloc: Blanes (Selva).
Equivalent en llatí: Melius in oppidulo esse primum, quam in civitate secundum.
Valer.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Lloc: Vic (Osona).

Val més ser cap d'arengada que cua de pagell

12 fonts, 1878.
Convé més ser dirigent d'una comunitat petita que súbdit d'un gran col·lectiu. És freqüent de fer-hi referència quan es parla de petites empreses, sovint familiars, que es resisteixen a esdevenir divisions d'una gran companyia multinacional (Pagell: Peix de llargària de 20 a 40 cm, i fins i tot 60 cm).
Lloc: Torroella de Montgrí.
Sinònim: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç.
Sinònim: Val més ser cap de lluç que cua d'estruç.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Equivalent en francès: Mieux vaut être tête de hareng que queue de pagel.
Lloc: Catalunya del Nord.
És millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt.
Sinònim: Val més ser cap de lluç, que cua d'estruç | Val més ser cap d'arengada (o de llissa, o de sardina), que cua de pagell (o de rajada, o de lluç, o de verat, o de peix, o d'esturió) | Val més ser petit i lliure que gran i esclau.
Equivalent en castellà: Antes cabeza de gato (o ratón) que cola de león | Más vale (o Mejor) ser cabeza de ratón que cola de león | Más vale (o Mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
Lloc: És d'abast més general.
Millor és ésser petit i lliure que gran i esclau.
«O de rajada», hi afegeix al final Gomis (1910), reg. 1626.
Sinònim: Tothom s'estima més ser cap d'arengada que cua de lluç.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
És preferible ser independent i pobre, que ser l'últim a casa del ric.
Lloc: Llofriu.

Més val ser cap de sardina que cua de pagell

7 fonts, 1987.
És freqüent, però, que el refrany no quede fixat per la morfologia, sinó per la profunditat del seu contingut o el sentit figurat.
Lloc: Xàbia (Marina Alta).
Lloc: Xàbia (Marina Alta).
Nosaltres hem fet un esbós de classificació, posant, en primer lloc, les proteïnes: la carn, el peix i els ous.
Vol dir que convé més comandar damunt poca gent que ser comandat d'un personatge important.
Comparacions de la sardina amb peixos més grans, tot indicant els avantatges de ser principals en assumptes o negocis, més que no secundaris en temes més grans.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de moll | Més val ser cap de sardina que coa de peix | Val més ser cap de sardina que cua de tonyina.
Font: Ros 1736:71.
Lloc: Marina Baixa.
De: Ros - Martí Gadea.
Lloc: País Valencià.

Més val ser cap de sardina que cua de tonyina

6 fonts, 1989.
És preferible destacar en alguna cosa o en algun col·lectiu sense importància que ser l'últim de la fila o passar desapercebut en un col·lectiu o un ofici més gran o important.
Sinònim: Contrari: Més val ser cua de lluç que cap de sardina.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león || Similar: Mejor es ser lobo que oveja, y caballo que buey manso.
És millor tenir llibertat per a pensar i actuar que haver d'obeir a un altre.
Sinònim: Similars: Val més ser cap d'arengada que cua de pagell | Val més ser cap d'arengada que cua de lluç.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león | Antes mujer de un pobre que manceba de un conde.
Lloc: Teulada (La Marina Alta).
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: País Valencià.

Més cap de sardina que cua de peix

5 fonts, 1998.
Lloc: Sóller.

Val més ésser cap d'arengada que cua de lluç

5 fonts, 1928.
Lloc: Lleida.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Val més ser cap de sardina que cua de peix

5 fonts, 1989.
Lloc: Marina Baixa.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Més val ser cap d'arengada que cua de pagell

4 fonts, 1991.
Dels 45 adagis de Burguera que coincidien amb altres tants de Ros, n'hi ha 26 incorporats al DCCL, entre els quals trobem: B) adagis en què la codificació del DCCL és pràcticament la mateixa que la de Burguera.
Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.
Més val ser dirigent en un afer petit que no pas un de més en un afer més important, més gros. L'arengada és considerat un peix inferior al pagell. L'arengada és més barata que el pagell.
Lloc: Cambrils (Baix Camp).

Més val ser cap de sardina que cua de lluç

4 fonts, 1993.
Lloc: País Valencià.
Ser el patró de la nostra barqueta és millor que ser el mariner de la colla de l'amo, o el segon de la barca del cunyat. Els pescadors empraven aquesta expressió per indicar la seva voluntat de treballar per ells, per modesta que fos la feina.

Més val ser cua de lluç que cap de sardina

4 fonts, 2003.
Lloc: Cocentaina (Comtat).
Al contrari que els anteriors, recomana ser una peça sense importància en una empresa o un col·lectiu més gran i passar desapercebut.
Sinònim: Contrari: Més val ser cap de sardina que cua de tonyina.
Equivalent en castellà: Similar: Ser el farolillo rojo.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Val més ser cap de sardina que cua de lluç

4 fonts, 1996.
Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Més val ser cap d'arengada que cua de lluç

3 fonts, 1990.
Sinònim: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç.
Lloc: Vic (Osona).

Val més ésser cap d'arengada que cua de lluç (o de pagell, o de rajada)

3 fonts, 1997.
Sinònim: Veg. tb. 590.
Equivalent en castellà: Antes cabeza de ratón que cola de león | Más vale ser cabeza de ratón que cola de león | Más vale ser cabeza de sardina que cola de salmón.
És preferible ser independent i pobre que ser l'últim a la casa del ric.
Lloc: Marina Baixa.

Val més ser cap d'arengada que no cua de lluç

3 fonts, 2006.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Vol dir que convé més tenir un domini petit que estar sota les ordes d'un dominador, encara que aquest sia molt brillant.
Lloc: Marina Baixa.

Mes val esser cap de sardina que coa de patjell

2 fonts, 1858.
Equivalent en castellà: Vale mas ser cabeza de raton que cola de leon.
Lloc: Menorca.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cola de raton que cabeza de leon.
Lloc: Menorca.

Més val ser cap de sardina que coa de pagell

2 fonts, 2011.

Més val ser cap de sardina que coa de paigell

2 fonts, 1980.
Refranys mariners relatius als peixos.
Lloc: Peníscola.
Més val manar que et manen. Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Més val ser cap de sardina, que coa de pagell

2 fonts, 1736.
Dels 45 adagis de Burguera que coincidien amb altres tants de Ros, n'hi ha 26 incorporats al DCCL, entre els quals trobem: B) adagis en què la codificació del DCCL és pràcticament la mateixa que la de Burguera.
Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

Val més esser cap d'arengada que coa de pagell

2 fonts, 1999.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Mallorca.

Val més ésser cap d'arengada que coa de pagell

2 fonts, 2007.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Illes Balears.

Val més ésser cap d'arengada que cua de pagell

2 fonts, 1949.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Val més ser cap d'arengada que coa de pagell

2 fonts, 2000.
Val més comandar que ser comandat.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Inca (Mallorca).

Val més ser cap de gerret que coua de pagell

2 fonts, 1957.
Lloc: Eivissa.
Sinònim: Veg. Val més manar que ser manat.
Lloc: Eivissa.

Val més ser cap de llissa que cua de pagell

2 fonts, 1967.
Lloc: Migjorn Gran.
Sinònim: Veg. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Lloc: Migjorn Gran.

Val més ser sardina que cua de rap

2 fonts, 2008.
Lloc: Baix Empordà.

És millor ser cua de lluç que cap d'arengada

1 font, 2009.
Lloc: Calella.

M'estim mes ésser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 2021.
Ens estimam més treballar en el nostre propi negoci o desenvolupar un projecte propi i així prendre lliures decisions, etc, perquè no ens agrada estar sotmesos a les ordres d'altri.
Lloc: Mallorca.

M'estim més ésser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 2022.
Ho diem per indicar que ens estimem més tenir control sobre la nostra vida, tenir el nostre propi negoci, etc, que ésser comandats per altri, malgrat el primer ens reporti més maldecaps.
Lloc: Mallorca.

Més val cap d'anengada que coa de pagell

1 font, 2015.
Lloc: Mallorca.

Més val cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 2007.
Lloc: Illes Balears.

Més val cap d'arengada que cua de lluç

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Més val cap de sardina que cua de peix

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Més val cap de sardina, que cua d'esturió

1 font, 1987.

Més val cap de sardina, que cúa de peix

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Més val esser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 1999.
Lloc: Mallorca.

Més val esser cap d'arengada que cua de llus

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Més val ésser cap d'arengada, que no coha de pagell (o de rajada)

1 font, 1900.
Sinònim: Cap de lluç, que no coha d'avestruç (Arab. Angl.).

Més val ésser cap de sardina / que cua de peix

1 font, 1969.
Mai falten les dones que pretenen portar tot el govern de la casa; però l'home que es casa vol ésser el cap de la família, deslliurar-se de la subjecció a altres persones.
Lloc: Pego.

Més val ésser cap de sardina que cua de pagell

1 font, 2001.
Més val ésser el primer en un llogaret que el segon en una ciutat.
Equivalent en llatí: Melius est oppidulo esse primum quam in civitate secundum.
Font: HW 38189a.

Mes val se cap de sardina que cua de lluç

1 font, 2021.

Més val sê cap de sardina, que coa d'esturió

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Mes val ser cap d'arangada que cua de lluç

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Mes val ser cap d'arengada / que cua de pagéll

1 font, 1915.
De: Cardona Castells, Lluís; Verdura i Pera, Jaume (1918-19).
Lloc: Santa Coloma de Farnés.

Més val ser cap d'arengada que coa de pagell

1 font, 2022.
Sinònim: Val més ser cap d'arengada que no cua de lluç.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Lloc: Alcúdia.

Mes val ser cap d'arengada que cua de lluç

1 font, 2012.
Més val ser amo d'un negoci que treballar per un altre.

Més val ser cap d'arengada que cúa de llús

1 font, 1915.
De: Camí, Modest (1916-17).
Lloc: Lleida.

Més val ser cap d'arengada que cua de llus

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Més val ser cap d'arengada que cua de pagèll

1 font, 1805.
Sinònim: V. Arengada.

Mes val ser cap d'arengada que cua de pagèll

1 font, 1805.
Sinònim: V. Cap.

Mès val ser cap d'arengada que cua de pagell

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton que cola de leon.

Mes val ser cap d'arengada que cua de pagèll ó de barat

1 font, 1803.
Sinònim: V. Cap.

Mès val ser cap d'arengada que cua de pagèll, ó de barat

1 font, 1803.
Sinònim: V. Arengada.

Mès val ser cap d'arengada que cua de paxéll

1 font, 1857.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton que cola de leon.

Més val ser cap d'arengada que cua de rajada

1 font, 1992.

Mes val ser cap d'arengada, que cua de pagell

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton, que cola de leon.

Mes val sèr cap d'arengada, que cua de pagèll

1 font, 1803.
Equivalent en llatí: Esse caput muris praestat quam cauda leonis.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton, que cola de leon.

Més val ser cap d'arengada... que cua de lluç

1 font, 2017.

Mes val ser cap d'harengada que cua de pagell

1 font, 2020.
Lloc: Rosselló.

Més val ser cap d'harengada que cua de pagell

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

Més val ser cap de arengada que cua de pagell

1 font, 1917.
Sinònim: Més val ser cap d'arengada que cua de pagell.

Mes val ser cap de arengada que cua de pajèll

1 font, 1847.
Adv. que mes val ser cap de una corporació encara que petita que lo últim de una de mes gran.
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton que cola de leon.

Més val ser cap de l'arengada que cua de lluç

1 font, 2022.

Més val ser cap de sardina que «rabo» de lleó

1 font, 2021.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Més val ser cap de sardina que coa de peix

1 font, 2019.
Comparacions de la sardina amb peixos més grans, tot indicant els avantatges de ser principals en assumptes o negocis, més que no secundaris en temes més grans.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de pagell | Més val ser cap de sardina que cua de moll | Val més ser cap de sardina que cua de tonyina.
Font: Simó 1999:77.

Més val ser cap de sardina que coa de tonyina

1 font, 1994.
És a dir, manar.
Lloc: País Valencià.

Més val ser cap de sardina que cua de moll

1 font, 2019.
Comparacions de la sardina amb peixos més grans, tot indicant els avantatges de ser principals en assumptes o negocis, més que no secundaris en temes més grans.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de pagell | Més val ser cap de sardina que coa de peix | Val més ser cap de sardina que cua de tonyina.
Font: Martínez 1947:210.

Més val ser cap de sardina que cúa de pachell

1 font, 2019.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de pagell.
Font: Lamarca 1839:48.

Mes val ser cap de sardina que cua de pagell

1 font, 2008.
Vol dir que convé més comandar damunt poca gent que esser comandat d'un personatge important.

Més val ser cap de sardina que cua de peix

1 font, 1997.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Lloc: País Valencià.

Més val ser cap de sardina que cua de... tonyina

1 font, 2017.

Més val ser cap de sardina, / que coa de pagell

1 font, 2001.
Font: Ros, Carles: Tratat de adages y refranys valencians (1733).

Més val ser cap de sardina, / que cua d'esturió

1 font, 1970.

Mes val ser cap de sardina, que coa de peix

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Val més cap d'arengada que cua de lluç

1 font, 1982.
Lloc: Penedès.

Val més cap d'arengada que cua de pagell

1 font, 1987.
Equivalent en francès: Mieux vaut une tête de hareng qu'une queue de pagel.
Lloc: Perpinyà.

Val més cap de sardina que cua de lluç

1 font, 2014.

Val més cap de sardina que cua de peix

1 font, 1987.

Val més ésser cap d'arengada / que cua de rajada

1 font, 1966.

Val més esser cap d'arengada que cúa de pagell

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Equivalent en castellà: Mas vale ser cabeza de raton, que cola de leon.
Lloc: Empordà.

Val més esser cap d'arengada que no coa de pagell

1 font, 2008.
Vol dir que convé més comandar encara que sigui poc, que dependre d'un altre.
Sinònim: Val més esser cap de sardina que coa de pagell.

Val més ésser cap de gerret, que no cua de pagell

1 font, 2007.
A vegades és millor ésser el primer del mitjaners que el darrer dels millors. Ens hem de conformar amb el que tenim, ja que tenir-ne un poc més no sempre pot ésser millor.
Lloc: Sóller.

Val més ésser cap de sardina (o d'arengada) que cua de pagell

1 font, 2000.
Convé més tenir autoritat dins un domini petit que no pas ésser manat dins un domini gran.
Equivalent en castellà: Más vale (o mejor) ser cabeza de ratón que cola de león | Más vale (o mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.

Val més ésser cap de sardina (o d'arengada), que coa de pagell

1 font, 1993.
Vol dir que convé més tenir un domini petit que estar sota les ordres d'un dominador, encara que aquest sia molt brillant (D.).
Equivalent en castellà: Más quiero ser cabeza de sardín, que cola de delfín («sardín», por la rima).

Val més ésser cap de sardina que coa d'anfós

1 font, 1993.
Vol dir que convé més tenir un domini petit que estar sota les ordres d'un dominador, encara que aquest sia molt brillant (D.).
Equivalent en castellà: Más quiero ser cabeza de sardín, que cola de delfín («sardín», por la rima).

Val mes esser cap de sardina que coa de patgell

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Val més ésser cap de sardina que cua de pagell

1 font, 1970.

Val més esser cap de sardina, que coa de pagell

1 font, 1984.
Més val comandar poca gent, que esser comandat.
Lloc: Menorca.

Val mes ser cap d'arangada que cua de lluç

1 font, 1919.
De: Burgas i Darnés, Agustí.

Val més ser cap d'arangada que cua de lluç

1 font, 2010.
Lloc: Manresa (Bages).

Val més ser cap d'arengada / que cua de lluç

1 font, 1979.
Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Val més ser cap d'arengada / que cua de pagell o de rajada

1 font, 1910.
Vol dir que es preferible ser lo primer en cosa petita que no pas lo derrer en cosa gran.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón / que cola de león.

Val més ser cap d'arengada / que cua de rajada

1 font, 1910.
Sinònim: Val més ser cap de llus / que cua d'avestrús.

Val mes ser cap d'arengada que cua de llus

1 font, 1915.
De: Xalabarder i Serra, Eduard (1914).
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Val més ser cap d'arengada que cua de pegell

1 font, 1985.

Val més ser cap d'arengada que cua de rajada

1 font, 1987.

Val mes ser cap d'arengada que qua de pagell

1 font, 1883.

Val més ser cap d'arengada, / que coua de pagell

1 font, 2001.
De: Burguera, Miquel.
Font: Phrases perutiles et adagia venusta, dins Preceptes, elegancias, calendas, y frases; que se enseñan en las Escolas de Gramàtiga de la Província de S. Francesch de Mallorca (sd).

Val més ser cap d'arengada, que coua de pagell

1 font, 2001.
Dels 45 adagis de Burguera que coincidien amb altres tants de Ros, n'hi ha 26 incorporats al DCCL, entre els quals trobem: B) adagis en què la codificació del DCCL és pràcticament la mateixa que la de Burguera. De: Burguera, Miquel.
Font: Phrases perutiles et adagia venusta, dins Preceptes, elegancias, calendas, y frases; que se enseñan en las Escolas de Gramàtiga de la Província de S. Francesch de Mallorca (sd).

Val més ser cap d'arengada, que cúa de llús

1 font, 1903.
Equivalent en castellà: Vale más ser cabeza de ratón que cola de león.

Val més ser cap d'arengada, que cúa de pagell

1 font, 1910.
Sinònim: Val més ser petit amo que gros mosso.
Equivalent en castellà: Más vale ser cabeza de ratón, que cola de león.

Val més ser cap d'arengada, que cua de rajada

1 font, 1927.
Lloc: Lleida.

Val més ser cap d'arrengada que cua de lluç

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.

Val mes ser cap de arengada, que coua de pagell

1 font, 1752.
Equivalent en llatí: Superius infimi, infimo supremi praestat.

Val més ser cap de jarret que coua de pagell

1 font, 1947.
Lloc: Eivissa.

Val més ser cap de maire que cua de lluç

1 font, 1995.
És millor ser propietari o patró de barca petita que remitger de barca grossa. El maire és un peix de més baixa qualitat i, per tant, més barat que el lluç.
Lloc: Torredembarra.

Val més ser cap de sardina que cua d'anfós

1 font, 2012.
Sinònim: Veg. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Equivalent en castellà: Más vale (o Mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
Lloc: Menorca.

Val més ser cap de sardina que cua de balena

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Val més ser cap de sardina que cua de pagell

1 font, 2012.
Sinònim: Veg. Val més ser cap d'arengada que cua de pagell.
Equivalent en castellà: Más vale (o Mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
Lloc: Alcoi i Menorca.

Val més ser cap de sardina que cua de tonyina

1 font, 2019.
Comparacions de la sardina amb peixos més grans, tot indicant els avantatges de ser principals en assumptes o negocis, més que no secundaris en temes més grans.
Sinònim: Més val ser cap de sardina que cua de pagell | Més val ser cap de sardina que cua de moll | Més val ser cap de sardina que coa de peix.
Font: Llopis 1953:185 | Llorca Ibi 1998:919.

Val més ser cap de sardina, que cúa de peix

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.