Haver-hi més dies que llonganisses

133 recurrències en 57 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

2. E-hi ha més dies que llangonisses (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 11, març 1945 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 178. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

3. HI ha més dies que llonganisses (2008, 1 font)

Ens referim al fet que alguna cosa que no ha passat passarà, sens dubte, algun dia. Per tant, és un clam a la paciència, a la parsimònia de voler fer les coses ben fetes, un consell per als impacients.

Mima (2008): De mica en mica s'omple la pica «Hi ha més dies que llonganisses». Web.

4. Haver més dies que llanguanisses (llonganisses) (2010, 1 font)

Lloc: Gandesa.

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

5. Haver més dies que llonganisses (2014, 1 font)

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2014): El bloc de la Carme «Més dites gandesanes». Web.

6. Haver-hi mes dies que llonganisses (1984, 1 font)

Tenir temps per fer ses coses.

Lloc: Menorca.

7. Haver-hi més dies que llangonisses (1993, 3 fonts)

No cal que tinguis gaire pressa a complir l'encàrrec: hi ha més dies que llangonisses.

Lloc: Vic (Osona).

Diuen llangonisses per llonganisses (F.C.M.). Es diu per significar que encara queda temps per a fer una cosa de llarga execució (D.).

Equivalent en castellà: Más son los días que las morcillas.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «993 Dies», p. 140. Institut Menorquí d'Estudis.

Haver-hi molt de temps disponible o sobrer per fer una cosa qualsevol.

Sinònim: A València hi afegeixen: I més setmanes que botifarres | Haver-hi temps | Vagar prou.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Jocs de canalla, endevinalles, locucions i frases fetes «IX.B. Frases fetes», p. 113. Web.

Ser previsor des del punt de vista econòmic, no gastar gaire.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Jocs de canalla, endevinalles, locucions i frases fetes «IX.B. Frases fetes», p. 113. Web.

9. Haver-hi més dies que llonganisses (1984, 16 fonts)

Hi ha més dies que llonganisses!

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Aries"», p. B15. L'Avui / El Punt Avui.

I encara rai que per al conegut i per a mi hi ha més dies que llonganises per anar a veure les susdites exposicions. Però, ¿i els turistes que ja circulen en quantitats respectables per Barcelona?

Alsius, Salvador: Avui «"Al cap i a la fi". "Sense espectacle"», p. 56. L'Avui / El Punt Avui.

Hi ha més dies que llonganisses.

Lloc: Garrigues.

Tingueu paciència, que jo parlo en bé de la concurrència i no oblideu que hi ha més dies que llonganisses.

Amb temps per endavant.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

Sobrar temps per fer alguna cosa.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Sobrar temps per a fer quelcom.

No pateixis, ja ho acabaràs; hi ha més dies que llonganisses / No t'apressis tant, home!, que hi ha més dies que llonganisses.

Font: R-M.

No cal tenir pressa i millor esperar el moment més propici per actuar.

Quan necessites la comanda? Per a finals de mes? No pateixis que hi ha més dies que llonganisses! Tot estarà a punt.

Sinònim: Haver-hi més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans.

Equivalent en castellà: Haber más días que longanizas; Todo se andará.

Sobrar temps per a fer quelcom.

Sinònim: Haver-hi temps, vagar prou.

12. Hi ha mes anys que capellans y mes díes que llanguanises (1910, 1 font)

13. Hi ha mes dias que llangonissas (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 37. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

14. Hi ha mes dies que llangonices (1918, 1 font)

Dèim 'llangonices', per 'llonganices'.

Lloc: Menorca.

18. Hi ha més anys que capellans (1980, 4 fonts)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 21. Editorial l'Esquer.

Lloc: Ribera.

20. Hi ha més anys que capellans i més dies que llonganisses o Hi ha més dies que llonganisses, i més setmanes que botifarres (2008, 1 font)

21. Hi ha més anys que peremanys i més dies que llonganisses (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

22. Hi ha més dies que "llangonisses" (2010, 1 font)

24. Hi ha més dies que 'llanguanisses' (1989, 2 fonts)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

25. Hi ha més dies que botifarres (1986, 1 font)

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 31. Institut d'Estudis Eivissencs.

27. Hi ha més dies que llangonisses (1948, 7 fonts)

Lloc: Eivissa.

Guardar coses per al futur, que hom preveu llarg i potser més difícil que el present.

Lloc: Lleida.

Guardar coses per al futur, que hom preveu llarg i potser més difícil que el present.

Lloc: Lleida.

Joan Amades, 'Folklore de Catalunya. II. Cançoner - Refranys - Endevinalles'. Barcelona (Editorial Selecta), 1979, p1015, dóna la versió més completa.

Sinònim: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans.

Lloc: Vic (Osona).

29. Hi ha més dies que llanguanisses (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. H», p. 4. PDF.

30. Hi ha més dies que llonganices (1914, 1 font)

31. Hi ha més dies que llonganisses (1928, 37 fonts)

La prudència ens ensenya de ser previsors per tal de poder atendre les contingències futures i afrontar les desgràcies imprevistes, car d'altra manera aniríem a parar a la misèria.

Cavalleria i Collell, Domènec (1928): Catalunya Social, any VIII, núm. 352 (25 de febrer de 1928), p. 138-139 «Aforística sobre l'estalvi», p. 138. Revista Catalunya Social.

Lloc: País Valencià.

Lloc: Bot.

Frase que hom diu per significar que encara queda temps per a fer una cosa de llarga durada.

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Sinònim: Hi ha moltes maneres de matar puces.

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

Vol dir que hi ha temps de sobra per a fer una cosa.

Hi han més dies que llonganisses! I més setmanes que botifarres!

Sinònim: Hi ha més dies que xirivies.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 21. Editorial l'Esquer.

Del programa de l'Oriol Camps a Catalunya Ràdio.

Oral / Riudor, Núria. Font oral.

Nocal tenir pressa. Consell per als impacients.

No hi ha que apurar-se.

Lloc: Menorca.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el temps passat i futur», p. 79. Web.

Encara que el jovent el vol tot en un tres i no res i se'ns esta fent més llarg que un dia sense pa, ja que hi ha mes dies que llonganisses, no farem Pasqua abans de Rams i no direm blat fins que sigui al sac i ben lligat i que no sigui foradat.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Lloc: Ribera.

Teresa (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

No faces cas d'això, que el temps ja ho arreglarà.

32. Hi ha més dies que llonganisses i més setmanes que botifarres (1999, 1 font)

Nocal tenir pressa. Consell per als impacients.

33. Hi ha més dies que llonganisses, i més hores que botifarres (2003, 2 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 24. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

34. Hi ha més dies que llonganisses, més dies que botifarres i més anys que capellans (2007, 1 font)

36. Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres, i més anys que capellans (1983, 1 font)

Tot passa.

Lloc: Vila-real (Plana Baixa).

Castellote, Glòria (1983): Revista Exágono, 370 «Frases fetes: Les dites populars a Vila-real», p. 33. Revista Exágono.

37. Hi ha més dies, / que llonganisses (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «Del temps», p. 28. Autoedició.

40. Hi ha més dietes que llonganisses (1997, 1 font)

Refranys estrafets. Cada dia se n'inventen de nous, de règims, però no hi ha manera que cap d'ells permeti tastar l'embotit.

42. Hi ha més días, que llonganissas (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

45. Hi há mes dias que llengunissas (1885, 1 font)

Equivalent en castellà: Hay mas dias que longanizas.

Lloc: Menorca.

Benejam i Vives, Joan (1885): Vocabulario menorquin-castellano «Refranes menorquines con sus equivalentes castellanos», p. 167. Imprenta de Salvador Fábregues.

50. Més dies que llonganisses (2013, 1 font)

Significa que hi ha molt de temps per davant. Sol completar-se amb "… i més setmanes que botifarres".

Lloc: Borriana (Plana Baixa).

Roselló, Roberto (2013): El periódic.com «Algunes frases fetes que es diuen a Borriana». Web.

51. N'hi ha més dies que botifarres (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

52. N'hi ha més dies que llonganisses (2006, 3 fonts)

Lloc: Carcaixent.

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent.

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

53. N'hi han més dies que botifarres (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

54. N'hi han més dies que llonganisses (2010, 1 font)

Lloc: Pego (Marina Alta).

Correu / Faraig, Francesc (2010). Correu electrònic.

55. N'hi haure més dies que llonganisses (2003, 1 font)

56. Quedar més dies que llangonisses (1999, 1 font)

57. Són més els dies que les llonganisses (1996, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Son más los días que las longanizas.

Font: Capítol V. (V.5).

Haver-hi més dies que llonganisses

Tocat del bolet (2019) «Les millors dites populars catalanes»

Haver-hi més dies que llonganisses

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «167 - Hi ha més dies que llonganisses»

Haver-hi més dies que llonganisses

Ajuntament de Barcelona-Mercats de Barcelona. Grup GSR (2016) «Mercat de mercats»

Haver-hi més dies que llonganisses

Ajuntament de Barcelona-Mercats de Barcelona. Grup GSR (2016) «Mercat de mercats»

Haver-hi més dies que llonganisses

CNL d'Osona (2014): Ets i uts... A l'abril cada paraula val per mil «Hi ha més dies que llonganisses»

Haver-hi més dies que llonganisses

CNL Girona (2007): Per triar i remenar «Hi ha més dies que llonganisses»

Haver-hi més dies que llonganisses

Mínguez Martínez, Virgínia, palmera.vir (2018): Instagram «Palmera.vir»

Haver-hi més dies que llonganisses

El Foment de Girona (2020): El Foment. Test de dites

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte