Haver-hi més dies que llonganisses

166 recurrències en 67 variants.

2. E-hi ha més dies que llangonisses (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 11, març 1945 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 178. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

3. HI ha més dies que llonganisses (2008, 1 font)

Ens referim al fet que alguna cosa que no ha passat passarà, sens dubte, algun dia. Per tant, és un clam a la paciència, a la parsimònia de voler fer les coses ben fetes, un consell per als impacients.

Mima (2008): De mica en mica s'omple la pica «Hi ha més dies que llonganisses». Web.

4. Haver més dies que llanguanisses (llonganisses) (2010, 1 font)

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

5. Haver més dies que llonganisses (2014, 1 font)

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2014): El bloc de la Carme «Més dites gandesanes». Web.

6. Haver-hi mes dies que llonganisses (1984, 1 font)

Tenir temps per fer ses coses.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. Haver», p. 88. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

7. Haver-hi més dies que llangonisses (1993, 3 fonts)

No cal que tinguis gaire pressa a complir l'encàrrec: hi ha més dies que llangonisses.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 216. Llibres de l'Index, S.A..

Diuen llangonisses per llonganisses (F.C.M.). Es diu per significar que encara queda temps per a fer una cosa de llarga execució (D.).

Equivalent en castellà: Más son los días que las morcillas.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «993 Dies», p. 140. Institut Menorquí d'Estudis.

Haver-hi molt de temps disponible o sobrer per fer una cosa qualsevol.

Sinònim: A València hi afegeixen: I més setmanes que botifarres | Haver-hi temps | Vagar prou.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Jocs de canalla, endevinalles, locucions i frases fetes «IX.B. Frases fetes», p. 113. Web.

Ser previsor des del punt de vista econòmic, no gastar gaire.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Jocs de canalla, endevinalles, locucions i frases fetes «IX.B. Frases fetes», p. 113. Web.

9. Haver-hi més dies que llonganisses (1984, 18 fonts)

Hi ha més dies que llonganisses!

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Aries"», p. B15. L'Avui / El Punt Avui.

Sobrar temps per fer alguna cosa.

Equivalent en castellà: Haber más días que longanizas.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 51. Edicions 62.

I encara rai que per al conegut i per a mi hi ha més dies que llonganises per anar a veure les susdites exposicions. Però, ¿i els turistes que ja circulen en quantitats respectables per Barcelona?

Alsius, Salvador: Avui «"Al cap i a la fi". "Sense espectacle"», p. 56. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Val d'Aran.

Bellmunt i Figueras, Joan (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys «Refranys generals», p. 73. Pagès Editors.

Lloc: Val d'Aran.

Bellmunt i Figueras, Joan (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys «Refranys sobre les bèsties», p. 38. Pagès Editors.

Hi ha més dies que llonganisses.

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 27. V&P.

Tingueu paciència, que jo parlo en bé de la concurrència i no oblideu que hi ha més dies que llonganisses.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 81. Columna Edicions.
Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «L'home. Aliments», p. 34. Graó Editorial.

Amb temps per endavant.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.

Sobrar temps per fer alguna cosa.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Sobrar temps per a fer quelcom.

No pateixis, ja ho acabaràs; hi ha més dies que llonganisses / No t'apressis tant, home!, que hi ha més dies que llonganisses.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Temps». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Lloc: Eivissa.

Fajarnés Cardona, Enrique (2020): Recull de dites i refrans d'Eivissa «D», p. 87. Institut d'Estudis Eivissencs.

Sobrar temps per a fer alguna cosa.

No patisques, ja ho acabaràs; hi ha més dies que llonganisses.

Lloc: Comarques de Castelló.

González Felip, Marisol (2000): Frases fetes al nord de la llengua. Diccionari de les comarques de Castelló, p. 63. Diputació de Castelló.

Sobrar temps per fer una cosa.

Font: ME, BM, CL, CR, FE, FI, FV, FX, L, MR, N, PR, TC, VR, VT.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «frases fetes i locucions», p. 154. Instituto de Estudios Turolenses.

No cal tenir pressa i millor esperar el moment més propici per actuar.

Quan necessites la comanda? Per a finals de mes? No pateixis que hi ha més dies que llonganisses! Tot estarà a punt.

Sinònim: Haver-hi més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans.

Equivalent en castellà: Haber más días que longanizas; Todo se andará.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «dia». Editorial Barcanova.

Sobrar temps per a fer quelcom.

Sinònim: Haver-hi temps, vagar prou.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «H», p. 205. Edicions 62.

Que si ara un sopar, que si ara la festa major d'Almatret o de Granyena... Hi ha més dies que llonganisses —va tallar-la en Joan—, ja quedarem més endavant.

Lloc: Garrigues.

Revés i Revés, Ignasi (2008): Oli en un llum «Capítol VIII. Fuig de l'ombra i busca el foc», p. 131. Editorial Fonoll.

Sobrar temps.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Temps. Urgència», p. 109. Edicions 62.

12. Hi ha mes anys que capellans y mes díes que llanguanises (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

13. Hi ha mes dias que llangonissas (1881, 3 fonts)

Repren als que se apressuran massa ab negossis que donan temps.

Equivalent en castellà: Mas dias hay que longanizas.

Duran y Escayola, Luis (1881): Temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano «Tema 53. Refrans», p. 61. Imprenta del Ferrocarril.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 37. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Hi ha mes dias. 12-8-1872.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_491.jpg. Manuscrit.

14. Hi ha mes dies que llangonices (1918, 1 font)

Dèim 'llangonices', per 'llonganices'.

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XLIV.- Temps», p. 331. Institut Menorquí d'Estudis.

17. Hi ha mes díes que llanguanises (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

18. Hi ha més anys que capellans (1980, 6 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 1728», p. 605. Columna Edicions.

Sinònim: Hi ha més dies que botifarres/llonganisses.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Dies, nits i hores», p. 665. Web.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 21. Editorial l'Esquer.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Les estacions. L'any», p. 187. Edicions 62.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «El dia», p. 61. J. Huguet Pascual, editor.

19. Hi ha més anys que capellans i més dies que llengonisses (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

21. Hi ha més anys que capellans i més dies que llonganisses o Hi ha més dies que llonganisses, i més setmanes que botifarres (2008, 1 font)

Es diu per significar que encara queda temps per a fer una cosa de llarga execució.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Oratge». Web.

22. Hi ha més anys que peremanys i més dies que llonganisses (1989, 1 font)

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

23. Hi ha més dies que "llangonisses" (2010, 1 font)

Lloc: Sant Hipòlit de Voltregà (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

24. Hi ha més dies que "llangunisses" (2011, 1 font)

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Alimentació», p. 169. Institut Francesc Ribalta.

25. Hi ha més dies que 'llanguanisses' (1989, 2 fonts)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

26. Hi ha més dies que botifarres (1986, 1 font)

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 31. Institut d'Estudis Eivissencs.

28. Hi ha més dies que llangonisses (1948, 9 fonts)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. H», p. 39. Consell de Mallorca.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1948): Ibiza, núm. 26, gener-juny 1948 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 448. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Guardar coses per al futur, que hom preveu llarg i potser més difícil que el present.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Dia», p. 51. Pagès Editors.

Guardar coses per al futur, que hom preveu llarg i potser més difícil que el present.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Llangonissa», p. 87. Pagès Editors.

Joan Amades, 'Folklore de Catalunya. II. Cançoner - Refranys - Endevinalles'. Barcelona (Editorial Selecta), 1979, p1015, dóna la versió més completa.

Sinònim: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. II. El calendari. El temps cronològic», p. 208. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Arbúcies (Selva).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Inca (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Hi ha temps de sobra per fer alguna cosa.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OH - Observacions d'humor», p. 112. Institut d'Estudis Eivissencs.

30. Hi ha més dies que llanguanisses (2009, 1 font)

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. H», p. 4. PDF.

31. Hi ha més dies que llengonisses i més setmanes que botifarres (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

32. Hi ha més dies que llonganices (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Más días que longanizas.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. H», p. 806. Antoni López, Editor.

33. Hi ha més dies que llonganisses (1928, 44 fonts)

Aconseja la paciencia y la constancia.

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «L», p. 86. Comercial Denes, SL.

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 236. Manuscrit.

Per fer coses bones hi ha molt de temps. Encara que, quan tens certa edat, aquest refrany es torna mig mentider.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «3. Astres i temps. 3.3. Pas del temps. 3.3.2. Parts del dia. 3.3.2.2. Dia i nit. Avui i demà. Refranys», p. 133. Editorial Moll.

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Aparicio Ortiz, José M. (1999): 2001 refranys i un grapat de dites i cançonetes d'Alzira i la seua comarca «H», p. 64. Ajuntament d'Alzira.

Equivalent en castellà: Todo se andará.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 131. Editorial Pòrtic.

La prudència ens ensenya de ser previsors per tal de poder atendre les contingències futures i afrontar les desgràcies imprevistes, car d'altra manera aniríem a parar a la misèria.

Cavalleria i Collell, Domènec (1928): Catalunya Social, any VIII, núm. 352 (25 de febrer de 1928), p. 138-139 «Aforística sobre l'estalvi», p. 138. Revista Catalunya Social.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Dites», p. 176. Editorial Sargantana.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Codinachs, Sílvia (2019): Twitter «twitter.com/SilviaCodinachs/status/1119635876512960512». Twitter.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Temps», p. 231. Edicions Tres i Quatre.

Costums de la cria i de la matança del porc al Pallars Sobirà.

Lloc: Pallars Sobirà.

Font: Obra oberta 3 (Ed. Altafulla – El Pedrís 8 – Barcelona, 1981).

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «El cantó de les xafarderes», p. 38. Autoedició.

Frase que hom diu per significar que encara queda temps per a fer una cosa de llarga durada.

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions «Dia», p. 90. Enciclopèdia Catalana.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando (1987): Refraner de Xàbia, dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95 «Refraner de Xàbia. El refraner local. El món anímic. Aforismes i sentències», p. 92. Xàbiga.

Indica que no cal tenir pressa, que hi ha prou temps per a fer alguna cosa.

Sinònim: Hi ha més setmanes que botifarres.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «H», p. 59. Edicions de 1984.

Sinònim: Hi ha moltes maneres de matar puces.

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «298», p. 91. Garsineu Edicions.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada III «D 844», p. 654. Columna Edicions.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 2. Refranys del calendari». Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Sant Vicent del Raspeig.

Garcia Molina, Rafael (1998): Almanac il·lustrat de Sant Vicent del Raspeig per a l'any 1998 «Juny 1998». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Dia i nit». Web.

Vol dir que hi ha temps de sobra per a fer una cosa.

Hi han més dies que llonganisses! I més setmanes que botifarres!

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «H», p. 187. Juli Jordà Mulet.

Sinònim: Hi ha més dies que xirivies.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 21. Editorial l'Esquer.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 191. Editorial Millà.

Del programa de l'Oriol Camps a Catalunya Ràdio.

Oral / Riudor, Núria. Font oral.

Lloc: El Pont de Suert (Alta Ribagorça).

Palacín, Lola (1980): Recull de refranys «El menjar», p. 4.

Recomanació de fer les coses sense presses.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Palahí, Lluís (1994): 'Expressions ganxones', dins Setmanari Àncora «Expressions ganxones». Àncora. Setmanari de la Costa Brava.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «167 - Hi ha més dies que llonganisses», p. 167. Blogger.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Sant Andreu del Palomar).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Benicarló (Baix Maestrat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Osona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Celoni (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tàrrega (L'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: València (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Dies», p. 48. Edicions 62.

Nocal tenir pressa. Consell per als impacients.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. El dia i la nit», p. 61. Edicions 62.

Saber compaginar el que un hom té per a viure.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «dia, diades, dies», p. 37. Editorial Millà.

No hi ha que apurar-se.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Temps», p. 275. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el temps passat i futur», p. 79. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «el temps passat i futur». Web.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. Agrícoles», p. 169. Museu de Vilafranca.
Salvà, Francesc (1990): Aforismes i refranys, p. 12. Editorial Miguel A. Salvatella.

Encara que el jovent el vol tot en un tres i no res i se'ns esta fent més llarg que un dia sense pa, ja que hi ha mes dies que llonganisses, no farem Pasqua abans de Rams i no direm blat fins que sigui al sac i ben lligat i que no sigui foradat.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys del temps», p. 15. Seuba Edicions.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «El dia», p. 61. J. Huguet Pascual, editor.
Teresa (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Día.

Equivalent en castellà: Hay más días que longanizas.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 28». Autoedició.

No faces cas d'això, que el temps ja ho arreglarà.

Verdú, Jordi Raül (2010): La velleta refranyera, p. 63. Edicions del Bullent.

34. Hi ha més dies que llonganisses (, i més setmanes que botifarres) (2011, 1 font)

Es diu aconsellant paciència per a concloure algun treball que no es pot acabar en el dia. Vol dir que el treball s'ha d'administrar com administraríem poques llonganisses en molts dies.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de la cuina i el vi», p. 124. Web.

35. Hi ha més dies que llonganisses i més setmanes que botifarres (1999, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Nocal tenir pressa. Consell per als impacients.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. El dia i la nit», p. 61. Edicions 62.

36. Hi ha més dies que llonganisses, / més setmanes que botifarres, / i més anys que capellans (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Il y a plus de jours que de saucisses, / plus de semaines que de boudins, / et plus d'années que de curés.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Temps, vida i mort / Temps, vie et mort», p. 380. Robert Morel Editeur.

37. Hi ha més dies que llonganisses, i més hores que botifarres (2003, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 24. Ajuntament de Cocentaina.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Es diu recomanant tranquil·litat i paciència a qui té pressa en algun tema.

Sinònim: Similars: València no es va fer en un dia | Paciència i una canya.

Equivalent en castellà: No se tomó Zamora en una hora | Hay más tiempo que vida.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 276. Web.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

38. Hi ha més dies que llonganisses, més dies que botifarres i més anys que capellans (2007, 1 font)

Errata: em sembla que han de ser "més mesos que botifarres", perquè el refranya parla de dies, mesos i anys. Penso que és una errada de transmissió.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. H», p. 141. Edicions Víctor.

40. Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres, i més anys que capellans (1983, 1 font)

Tot passa.

Lloc: Vila-real (Plana Baixa).

Castellote, Glòria (1983): Revista Exágono, 370 «Frases fetes: Les dites populars a Vila-real», p. 33. Revista Exágono.

41. Hi ha més dies, / que llonganisses (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «Del temps», p. 28. Autoedició.

44. Hi ha més dietes que llonganisses (1997, 1 font)

Refranys estrafets. Cada dia se n'inventen de nous, de règims, però no hi ha manera que cap d'ells permeti tastar l'embotit.

Capdevila i Plandiura, Carles (1997): Mentre hi ha Visa hi ha esperança «IV. Hi ha més dietes que llonganisses». Web.

46. Hi ha més días, que llonganissas (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 181. Centre Excursionista de Catalunya.

47. Hi ha més díes que llonganices (1900, 2 fonts)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «H», p. 129. Editorial Arte y Letras.

(Cast.).

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «D», p. 32. Tarascó, Viladot & Cuesta.

49. Hi ha més setmanes que botifarres (2021, 1 font)

Sinònim: Hi ha més dies que llonganisses.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «H», p. 59. Edicions de 1984.

50. Hi han més dies que llonganisses (2021, 1 font)

Encara hi ha temps.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «H», p. 112. Autoedició.

51. Hi han més setmanes que botifarres (2021, 1 font)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «H», p. 112. Autoedició.

52. Hi há mes dias que llengunissas (1885, 1 font)

Equivalent en castellà: Hay mas dias que longanizas.

Lloc: Menorca.

Benejam i Vives, Joan (1885): Vocabulario menorquin-castellano «Refranes menorquines con sus equivalentes castellanos», p. 167. Imprenta de Salvador Fábregues.

59. Més dies que llonganisses (2013, 3 fonts)

Morotti, Totti (2021): Twitter «twitter.com/TottiMorotti/status/1466296008556560385». Twitter.

Discrepo del sentit que doneu a la majoria de versions del "més dies que llangonisses". En realitat i ho dic modestament, no és altre que una crida a l'estalvi, després de la matança del porc, quan la gent veia molt de menjar a ma: l'any és llarg i cal dosificar la despesa. La crida a la parsimònia seria més aviat "dies té l'any...".

Lloc: Girona (Gironès).

PCCD / Birulés Bertran, Josep Maria (2020): Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) «Formulari». Web.

Significa que hi ha molt de temps per davant. Sol completar-se amb "... i més setmanes que botifarres".

Lloc: Borriana (Plana Baixa).

Roselló, Roberto (2013): El periódic.com «Algunes frases fetes que es diuen a Borriana». Web.

60. N'hi ha més dies que botifarres (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

61. N'hi ha més dies que llonganisses (2002, 4 fonts)

Lloc: Otos.

Alfons Medrano, Daniel (2002): Gent de Roglet. Tradició oral a Otos «10. Refranys i expressions. 10.1 Relacionats amb el temps», p. 83.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

62. N'hi han més dies que botifarres (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «El dia», p. 62. J. Huguet Pascual, editor.

63. N'hi han més dies que llonganisses (2010, 1 font)

Lloc: Pego (Marina Alta).

Correu / Faraig, Francesc (2010). Correu electrònic.

64. N'hi haure més dies que llonganisses (2003, 1 font)

Ho diuen per indicar que queda molt temps per fer una cosa.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «D», p. 59. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

65. Quedar més dies que llangonisses (1999, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.5. Descriuen accions», p. 26. Web.

66. Són més els dies que les llonganisses (1996, 3 fonts)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 296. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Equivalent en castellà: Son más los días que las longanizas.

Font: Capítol V. (V.5).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 243. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Dia i nit». Web.

67. Ver-hi més dies que llingonisses (2017, 1 font)

Haver-hi més dies que llonganisses. per a segons quins objectius sempre hi queda temps disponible.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Frases fetes», p. 186. Salvat, S.A. de Ediciones.

Haver-hi més dies que llonganisses

Buixots.com (2021)

Haver-hi més dies que llonganisses

El Foment de Girona (2020): El Foment. Test de dites

Haver-hi més dies que llonganisses

Mínguez Martínez, Virgínia, palmera.vir (2018): Instagram «Palmera.vir»

Haver-hi més dies que llonganisses

CNL Girona (2007): Per triar i remenar «Hi ha més dies que llonganisses»

Haver-hi més dies que llonganisses

CNL d'Osona (2014): Ets i uts... A l'abril cada paraula val per mil «Hi ha més dies que llonganisses»

Haver-hi més dies que llonganisses

Ajuntament de Barcelona-Mercats de Barcelona. Grup GSR (2016) «Mercat de mercats»

Haver-hi més dies que llonganisses

Ajuntament de Barcelona-Mercats de Barcelona. Grup GSR (2016) «Mercat de mercats»

Haver-hi més dies que llonganisses

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «167 - Hi ha més dies que llonganisses»

Haver-hi més dies que llonganisses

Tocat del bolet (2019) «Les millors dites populars catalanes»

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte