Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla

158 recurrències en 74 variants.

1. El jove que no treballa, / quan és vell dorm a la palla (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 39. Autoedició.

3. El que de jove no treballa, de vell dorm en la palla (2010, 1 font)

Lloc: València (L'Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

4. El que es jove i no treballa, quan es vell dorm en la palla i no és d'ell (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys de filosofia pràctica». Web.

6. Fes bé i treballa i no dormiràs a la palla (1992, 3 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «B 450», p. 98. Columna Edicions.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Qui viu tranquil i treballa passarà una bona vellesa.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 398. Edicions 62.

7. Fes bé i treballa i no dormiràs a sa palla (2008, 1 font)

Són atributs per passar una bona vida, sense angúnies.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.3. Bé imal. Bo i dolent. Refranys», p. 396. Editorial Moll.

8. Lo jove quant no treballa, quant es vell, dorm à la palla (1796, 1 font)

Carles i Amat, Joan (1796): Quatre cents aforismes catalans, p. 4. Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat.

11. Lo que de jove no treballa, de vell dorm a la palla (2013, 1 font)

Per dir que el que no va guanyarse el pa no tindrá ni casa ni llit. Les coses s'han de fer de jovens.

Lloc: Mequinensa.

Grup de Mequinensa (2013): Paraules, refrans i frases aportades per gent del poble «Locucions adverbials i frases corrents», p. 10. Web.

12. Qui de jova no treballa, quan és gran dorm a la palla (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona - Tarragona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

13. Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla (1998, 2 fonts)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. El treball», p. 66. Garsineu Edicions.

Cal ser previsor de jove per al dia de demà, quan no tindrem l'energia ni les oportunitats d'antuvi.

Sinònim: Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

14. Qui de jove no traballa, quant es vell dòrm á la palla (1877, 1 font)

Lloc: Balears.

Ferrà i Perelló, Bartomeu (1877): Brins y gavelles (adagis y modismes), p. 428. Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes.

15. Qui de jove no trebaia, de vei s'escanya (1955, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 32. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Adverteix que cal ser previsor abans d'arribar a vell.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «EF - Economia i feina», p. 91. Institut d'Estudis Eivissencs.

16. Qui de jove no treball quan és vell dorm a la palla (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

17. Qui de jove no treballa / de vell dorm a la palla (1979, 1 font)

Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Muñoz, Pere (dir.) (1979): Refranys dels vells de les nostres terres «Economia particular», p. 69. Autoedició.

19. Qui de jove no treballa de gran dorm a la palla (2010, 2 fonts)

Correu / Borniquel Campbell, Víctor (2010). Correu electrònic.

Lloc: Lluçanès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

20. Qui de jove no treballa de vell dorm (o jeu) a la palla (2012, 1 font)

Cal aprofitar l'energia de la joventut per treballar, per no passar angúnies de vells.

Sinònim: Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla.

Equivalent en castellà: A mocedad ociosa, vejez trabajosa; Vago en la niñez, pobre en la vejez.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «jove». Editorial Barcanova.

21. Qui de jove no treballa de vell dorm a la palla (1992, 5 fonts)

Sinònim: Qui no treballa de pollí té de treballar de rossí | Es té de treballar de valent per minjar arròs calent.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 244. Salvat, S.A. de Ediciones.

Amb la palla es fa el jaç per a les bèsties, s'alimenten els animals de càrrega i barrejada amb fems serveix d'adob per a les plantes.

Forgas Berdet, Esther (1992): El blat i el pa a les dites catalanes «Les feines a l'era. Palla», p. 74. Edicions de L'Ateneu de Tarragona.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Grup de Facebook Paraules Ebrenques (2016): Lo llibre 2. Paraules, frases fetes, dites, refranys, expressions i cançons «Lo treball», p. 43. Cossetània Edicions.
Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

Lloc: Agramunt (Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Bages.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Esponellà i Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Plana de Vic.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

23. Qui de jove no treballa de vell s'adorm a la palla (2010, 1 font)

Lloc: Manresa (Bages).

Correu / Roca Puig, Pere (2010). Correu electrònic.

24. Qui de jove no treballa quan es vell dorm a la palla (2010, 1 font)

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Maó (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vila-seca (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

25. Qui de jove no treballa quan és vel dorm a la palla (1989, 1 font)

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

26. Qui de jove no treballa quan és vell dorm a la palla (1951, 4 fonts)

És anomenat refrany quan el sentit moral no és tan agut i quan tant la concepció com l'extensió és més del domini popular.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Pròleg», p. 96. Editorial Selecta-Catalonia.

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 24. V&P.

Lloc: Baix Llobregat.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Sants).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 15. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

27. Qui de jove no treballa quant és vell dorm a la palla (2010, 1 font)

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

28. Qui de jove no treballa, / de vell dorm a la palla (2008, 1 font)

Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes. Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona, "La Caixa".

29. Qui de jove no treballa, / quan es vell dorm a la palla (1910, 1 font)

Sinònim: Qui no treballa de pollí, treballa de rossí | Qui vol pas treballar pollí, / cal que treballi rossí.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. L'ase. Aforismes», p. 38. L'Avenç.

30. Qui de jove no treballa, / quan és vell dorm a la palla (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Qui ne travaille pas jeune, / dort sur la paille vieux.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Treball i peresa / Travail et paresse», p. 228. Robert Morel Editeur.

31. Qui de jove no treballa, a la vellea dòrm en la palla (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 232. Editorial Arte y Letras.

32. Qui de jove no treballa, de gran dorm a la palla (2009, 5 fonts)

Catalunya Ràdio / Futbol. Catalunya Ràdio.

Enguany hem descansat ben poc (ni Nadal ni Setmana Santa) amb jornades, sovint, maratonianes, però tal i com diu el refrany: "qui de jove no treballa, de gran dorm a la palla".

L'Aranya Llibreria (2009): L'Aranya Llibreria «L'equador». Web.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Lloc: Baix Ebre - Barcelona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilassar de Dalt (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Treball». Blogger.

33. Qui de jove no treballa, de gran dormirà a la palla (2010, 1 font)

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

34. Qui de jove no treballa, de gran, dorm a la palla (2010, 1 font)

Lloc: Sant Andreu Salou (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

35. Qui de jove no treballa, de major dorm a la palla (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Juliol», p. 13. Ajuntament de Cocentaina.

36. Qui de jove no treballa, de major dorm en la palla (2003, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Juliol», p. 13. Ajuntament de Cocentaina.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 349. Web.

Nou.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

37. Qui de jove no treballa, de vell balla de gana (o bé: quan és vell dorm a la palla) (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Gana», p. 73. Pagès Editors.

38. Qui de jove no treballa, de vell balla de gana (o quan és vell dorm a la palla) (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Ballar», p. 27. Pagès Editors.

39. Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla (1982, 22 fonts)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 215. Manuscrit.

Per tenir estalvis de vell cal haver treballat de jove.

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «Els sentits. Vista. Son», p. 284. Editorial Gregal.
Campmany i Guillot, Josep (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Lloc: Figueres (Alt Empordà).

Correu / Catalan, Albert (2010). Correu electrònic.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 42. Editorial Joventut.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 3. Sobre oficis i beneficis (diners, treballs, oficis...)». Llibres de l'Index, S.A..
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Gent». Web.
Garroffer (2014): Twitter «twitter.com/garroffer/status/544399691593809920». Twitter.

Vol dir que convé treballar de jove per a quan s'arriba a vell tindre un rebals i no patir.

Sinònim: Qui de jove no treballa, de vell badalla | Qui de jove no va al trot a la vellea va al galop | Qui no corre de jove, li toca trotar de vell.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «Q», p. 277. Juli Jordà Mulet.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «7. De xiquet, es cria l'arbre dret», p. 73. Museu del Montgrí i del Baix Ter.
Lo Cisco de can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey». Twitter.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «L'afany o la peresa, el treball i els treballadors», p. 75. Editorial l'Esquer.

Equivalent en esperanto: Juneco petolis, maljuneco malsatos.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Diners, feina, poder, justícia, lleis | Mono, laboro, povo, justico, leĝoj», p. 24. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.
Oral / Riudor, Núria. Font oral.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Queralbs (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terra Alta (de Corbera d'Ebre, Bot i Gandesa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilanant (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. Agrícoles», p. 167. Museu de Vilafranca.
Salvà, Francesc (1990): Aforismes i refranys, p. 9. Editorial Miguel A. Salvatella.

40. Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla (o de vell balla de gana) (2002, 1 font)

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. Q», p. 119. Autoedició.

41. Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla... (2010, 1 font)

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

44. Qui de jove no treballa, de vell dormirà a la palla (1935, 1 font)

Maluquer i Maluquer, Albert (1935): Els vells. Font d'aforismes, p. 12. Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.

45. Qui de jove no treballa, de vell dormirà en la palla (1980, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 349. Web.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Faena i treball», p. 72. J. Huguet Pascual, editor.

46. Qui de jove no treballa, de vell ha de dormir a la palla (2010, 1 font)

Correu / Àngels (2010). Correu electrònic.

47. Qui de jove no treballa, de vell, dorm a la palla (2009, 1 font)

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. Q», p. 7. PDF.

48. Qui de jove no treballa, quan es vell dorm a la palla (2006, 3 fonts)

Lloc: País Valencià.

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Refranys. Clau - 39.», p. 10. Web.
Mon (2009): La Garrofa de Mont-roig «Pàmies, t'has passat!». Web.

Lloc: Balaguer (Noguera) - Argentona (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Figueres (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Lleida - Barcelona - Terrassa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Martí de Tous (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Segarra i Mallorca.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

49. Qui de jove no treballa, quan es vell dorm a sa parra (2003, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca - Volum II «Annex. Formació i adaptació de refranys. Per Marc Vidal Bonet. Feina», p. 247. Consell de Mallorca.

51. Qui de jove no treballa, quan és gran dorm a la palla (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

52. Qui de jove no treballa, quan és gran, dorm a la palla (2010, 1 font)

Lloc: Cervera (Segarra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

53. Qui de jove no treballa, quan és vei dorm a la paia (1984, 1 font)

Qui no replega de jove, quan és vei, no té res.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Veiesa», p. 278. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

54. Qui de jove no treballa, quan és vell 'badalle' de gana (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 92. Edicions Salòria.

55. Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla (1914, 30 fonts)

Ja no té vigència.

Sóc una gran admiradora del treball i dels treballadors, però també veig que hi ha oficis que quan menys treball fan, més cobren.

Lloc: Arbeca (Garrigues).

Bellmunt, Teresa (2005): La Borrassa. Per saber què passa!, 6, p19-20 «Refranys i dites sense actual vigència», p. 19. Revista El Borinot.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «IV. Les edats de la vida. La joventut», p. 32. Pagès Editors.

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Treballar», p. 74. El Llamp.

Que cal estalviar per quan siguis gran.

Lloc: La Garriga (Vallès Oriental).

Font: Sentits a l'entorn familiar. Dictats per la seva àvia.

Cervantes i Tort, Tanit (2010): «A través del seu professor, l'Antoni Gimeno, per correu electrònic». Correu electrònic.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El treball. Feina», p. 107. Edicions Tres i Quatre.

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Saviesa popular». Correu electrònic.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «L'harmonia de la llar», p. 44. Autoedició.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la vellesa». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre oficis i feines». Web.

Recomana als joves treballar i estalviar diners amb vista a tenir una bona vellesa.

Sinònim: No hi ha tall sense treball.

Equivalent en llatí: Senem iuventis pigra mendicum creat (Trad.: Joventut negligent dona una vellesa mendicant).

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «Q», p. 96. Edicions de 1984.

Sinònim: Qui jeu (o dorm) i no treballa, molts cops badalla.

Equivalent en castellà: Quien de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «492», p. 143. Garsineu Edicions.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada V «J 248», p. 331. Columna Edicions.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Dormir». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 349. Web.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. VIII. Els oficis. El treball», p. 233. Llibres de l'Index, S.A..

S'ha dit que qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla, però aquí el dormir a la palla s'usa en un sentit que no té res que veure amb aquest, ni els mils; perquè aquí vol dir que el que dorm a la palla és el que està tant distret, que mentres.

Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «Dormir a la palla». José J. de Olañeta, Editor.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Baix Llobregat.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Baix Llobregat i Barcelonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Cambrils (Baix Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Florejacs (Segarra).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sarrià (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vallès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vila-seca (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

De petit ho sentia sovint...

Lloc: Olot (Garrotxa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Cal ser previsor de jove per al dia de demà, quan no tindrem l'energia ni les oportunitats d'antuvi.

Sinònim: Qui no adoba allò que espatlla, prompte dormirà a la palla | Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cal ser previsor de jove per al dia de demà, quan no tindrem l'energia ni les oportunitats d'antuvi.

Sinònim: Qui no adoba allò que espatlla, prompte dormirà a la palla | Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla.

Equivalent en castellà: A mocedad ociosa, vejez trabajosa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cal ser previsor de jove per al dia de demà, quan no tindrem l'energia ni les oportunitats d'antuvi.

Sinònim: Qui no adoba allò que espatlla, prompte dormirà a la palla | Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla.

Equivalent en castellà: De jóvenes, sardinas, y de viejos, espinas.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cal ser previsor de jove per al dia de demà, quan no tindrem l'energia ni les oportunitats d'antuvi.

Sinònim: Qui no adoba allò que espatlla, prompte dormirà a la palla | Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla.

Equivalent en castellà: La mocedad holgada trae la vejez arrastrada.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cal ser previsor de jove per al dia de demà, quan no tindrem l'energia ni les oportunitats d'antuvi.

Sinònim: Qui no adoba allò que espatlla, prompte dormirà a la palla | Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla.

Equivalent en castellà: Quien de joven no patea, de viejo patalea.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Cal ser previsor de jove per al dia de demà, quan no tindrem l'energia ni les oportunitats d'antuvi.

Sinònim: Qui no adoba allò que espatlla, prompte dormirà a la palla | Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla.

Equivalent en castellà: Vago en la niñez, pobre en la vejez.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Equivalent en castellà: A mocedad ociosa, vejez trabajosa.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Treballar», p. 123. Edicions 62.

Per tenir diners i poder estalviar cal treballar.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. El treball», p. 345. Edicions 62.

Joventut negligent dóna una vellesa mendicant.

Equivalent en llatí: Senem iuventus pigra mendicum creat.

Font: HW 28009.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2711», p. 156. Enciclopèdia Catalana.

Sinònim: Qui quan és jove gasta el ral, quan és vell va a l'hospital.

Equivalent en castellà: Ahorrar para la vejez, ganar un maravedí y beber tres | El joven que no trabaja, cuando es viejo duerme en paja.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. Q», p. 827. Antoni López, Editor.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats, p. 110. Zenobita Edicions.

La terra exigeix treball i aquests s'ha de fer en condicions econòmiques.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Treball», p. 101. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.7. Proverbis, filosofia popular», p. 37. Web.

Lloc: Begues (Baix Llobregat).

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els diners i el treball», p. 111. Museu Arxiu de Sentmenat.
(1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 57 (Any II, 27-febrer-1937) «Aforismes i proverbis. El treball», p. 260. Revista Curiositats de Catalunya.

56. Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla (o bé: de vell balla de gana) (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Vell», p. 154. Pagès Editors.

57. Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla (o de vell balla de gana) (2004, 1 font)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Dormir», p. 53. Pagès Editors.

58. Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla (o: de vell balla de gana) (2004, 3 fonts)

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Jove», p. 84. Pagès Editors.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Palla», p. 108. Pagès Editors.

Lloc: Lleida (Segrià).

Massana i Mola, Josep M (2004): Diccionari de lleidatanismes «Treballar», p. 146. Pagès Editors.

59. Qui de jove no treballa, quan és vell dorm en la palla (1997, 2 fonts)

Se ha de trabajar en la juventud para tener en la vejez alguna cosa.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «J», p. 82. Comercial Denes, SL.
Martí Mestre, Joaquim (2017): Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), p. 1820. Publicacions de la Universitat de València.

60. Qui de jove no treballa, quan és vell jeu a la palla (1968, 1 font)

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «II. Com han estat. 16. El treball i l'estalvi», p. 199. Editorial Pòrtic.

61. Qui de jove no treballa, quan és vell, dorm a la palla (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del diner», p. 1168. Editorial Selecta-Catalonia.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

65. Qui de jove no trevalla de vell dorm a la palla (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

67. Qui en la joventut no trevalla, de vell dorm en la palla (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «Q», p. 44. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

68. Qui essent jove no treballa, quan es vell dorm á la palla (1875, 1 font)

Y si l'escalfor del llit fá que no 'us llevéu á l'hora per compareixee al treball, ja 'us adverteix refunfunyant.

P. K. (1875): La Campana de Gràcia, Any 6, núm. 254 (7 de març, 1875): p2 «Refrans», p. 2. Revista La Campana de Gràcia.

69. Qui no treballa, dorm a la palla (1992, 5 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «P 484», p. 794. Columna Edicions.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Treball». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 365. Web.

Qui no treballa. 16-9-1877.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1616.jpg. Manuscrit.

70. Qui quan fadrí no treballa, quan es vell dorm á la palla (1900, 1 font)

Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 120. Editorial Rourich.

71. Qui quan jove no travalla, quan es vell dorm á la palla (1883, 1 font)

Sinònim: Qui á trenta anys no te seny, ni á quaranta te cabal, va als cinquanta al hospital.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 32. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

72. Qui quan jove no treballa, quan és vell dorm a la palla (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «T 1200», p. 492. Columna Edicions.

73. Qui quan és jove no treballa (o qui de jove no treballa), quan és vell, dorm a sa palla (1993, 1 font)

Vol dir que els guanys han de fer-se de joves, quan s'està en plenes facultats per aconseguir una bona vellesa. Vegi's n. 208 i 1467.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1564 Jove», p. 215. Institut Menorquí d'Estudis.

74. Qui quand jove no trabàa, quand es vei dorm a sa pàa (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XLV.- Vellesa», p. 332. Institut Menorquí d'Estudis.

Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla

Refranpop (2022): Instagram «Refranpop»

Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla

Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes

Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla

Tocat del bolet (2019) «Les millors dites populars catalanes»

Qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla

Desconegut (2019): Facebook

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte