Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Tant va el càntir a la font que ve que es trenca

184 recurrències en 133 variants. Primera citació: 1736.

Tant va el càntir a la font que ve que es trenca

7 fonts, 1922.
El perill sotja tot afer.
Sinònim: Tant va el canti a la font, que ve que es trenca. [LEM: 183] | Tant i tant s'estira la corda, que ve que es trenca. [P: XIII, 1067].
Equivalent en francès: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. [DG: VIII i XVI] - [S&C: 844].
Font: [P: XIII, 1066].
Sinònim: Tant va el canti a la font, que ve que es trenca. [LEM: 183] | Tant i tant s'estira la corda, que ve que es trenca. [P: XIII, 1067].
Equivalent en anglès: The pitcher goes so often to the well, that it is broken at last. [S&C: 844].
Font: [P: XIII, 1066].
Quien se expone con frecuencia al peligro terminará por sufrir sus consecuencias. También se utiliza este refrán para indicar que es normal que las cosas se rompan por el uso.
Sinònim: Tant va el canti a la font, que ve que es trenca. [LEM: 183] | Tant i tant s'estira la corda, que ve que es trenca. [P: XIII, 1067].
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe (o se quiebra). [S&C: 844].
Font: [P: XIII, 1066].
Si un es posa en perill molts cops, finalment hi caurà | Les coses no s'han de forçar | Ens recorda que la temeritat sol no quedar impune.
Sinònim: Tant d'anar el càntir a la font, arriba que es trenca [P: XIII, 1066] | Tant d'anar el càntir a la font arriba que es trenca [S&C: 844] | Tant d'anar el càntir a la font, arriba que un dia es romp [P: XIII, 1066] |.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. [DG: VIII i XVI].
Font: [P: XIII, 1066].
This means that long-continued success ends at length in failure; and that longcontinued impunity ends at length in punishment. However many times an action is performed, it will be done once too often;
And however many times a swindler, trickster or thief succeedds, he will finally get caught out.
Sinònim: Tant va el canti a la font, que ve que es trenca. [LEM: 183] | Tant i tant s'estira la corda, que ve que es trenca. [P: XIII, 1067].
Equivalent en anglès: The pitcher goes so often to the well that it is broken at last. [EPE: 555].
Font: [P: XIII, 1066].
Conseqüència.
Font: [P: XIII, 1066].
Constància / Perseverança.
Font: [P: XIII, 1066].
Oportunitat.
Font: [P: XIII, 1066].
La guineu amb la fal·lera de les gallines, va tornar a la torre alguna vegada més; però com que «tant va el càntir a la font que ve que es trenca», els mossos conegueren, pels senyals, que la guineu.

Cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs

5 fonts, 1999.
Sentencia que tot està condemnat a un fi, sobretot quan s'abusa.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe.

Tant d'anar el càntir a la font, arriba un dia que es romp

5 fonts, 1994.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe.

Tant d'anar el càntir a la font, arriba que es trenca

4 fonts, 1997.
Refrany que adverteix del perill de posar-se repetidament en ocasió de prendre mal.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe.
Equivalent en esperanto: Longe ĉerpas la kruĉo ĝis ĝi fine rompiĝas.
Sinònim: Tant d'anar el càntir a la font, arriba un dia que es romp | Tant va el càntir a la font, que ve que es trenca.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe (o que al final se rompe).
Si un es posa en perill molts cops, finalment hi caurà.
Sinònim: Tant d'anar el càntir a la font, arriba que un dia es romp | Tant d'anar el càntir a la font que ve que es trenca.

Tant va el càntir a la font que al final es trenca

4 fonts, 1987.
Lloc: Garrigues.
Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).
Lloc: Plana de Vic.
Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).
Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Tant d'anar el càntir a la font, arriba que un dia es romp

3 fonts, 1999.
Qui s'exposa amb freqüència al perill hi acaba sucumbint.
Sinònim: Tant va el càntir a la font que ve que es trenca; Tant i tant s'estira la corda, que ve que es trenca.
Equivalent en castellà: Cantarillo que muchas veces va a la fuente o deja el asa o la frente; Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe.
Si un es posa en perill molts cops, finalment hi caurà.
Sinònim: Tant d'anar el càntir a la font, arriba que es trenca | Tant d'anar el càntir a la font que ve que es trenca.

Tant va el càntir a la font que a la fi es trenca

3 fonts, 1993.
Sinònim: Tant va el càntir a la font que hi deixa el coll.
Lloc: Manresa (Bages).

Tant va el càntir a la font, que al final es trenca

3 fonts, 2010.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Lloc: València (Horta).
Lloc: Sant Martí de Tous (Anoia).

Sa gerra, amb tant d'anar a dur aigua, arriba que hi cau

2 fonts, 1993.
Lloc: Menorca.
Vol dir que els reincidents en fets delictius o perillosos arriben a esser castigats o a caure en el perill (D.).

Tan gran i va a la font i trenca el cànter

2 fonts, 2011.
Les coses massa repetides acabent amb la paciència de qui les escolta o les pateix, i allò que sempre fa la mateixa rutina va desgastant-se imperceptiblement.
Sinònim: Similars: Una gota forada una pedra | Una gota fa vessar un got | De mica en mica s'ompli la pica | De gotes d'aigua es fan els rius | Poquet a poquet va l'aigua al canet.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe.

Tant el càntir va a la font, que bé que es trenca

2 fonts, 2007.
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Tant va el canti a la font, que ve que es trenca

2 fonts, 1987.
Cántaro.
Equivalent en castellà: Cántaro que muchas veces va a la fuente, o deja el asa o la frente.

Tant va el càntir a la font, que es trenca

2 fonts, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.
Lloc: Calella.

Tant va el càntir a la font, que ve que es trenca

2 fonts, 1996.
Advertència moral a les fadrines. A l'Escala, com que la font pública era fora de la vila, el trajecte era aprofitat per festejar. De: Albert i Paradís, Caterina ("Víctor Català").
Lloc: L'Escala i voltants (Alt Empordà).
Font: Refranys extrets del llibre Mil adagis de Caterina Albert relacionats amb l'Escala i voltants (Albert i Rivas, Lluís. Mil adagis recopilats per Caterina Albert i Paradís. Monografies locals, Volum IV de la col·lecció L'Escala).

Tantas vegadas va'l canti á la font que s' trenca

2 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: Cantarillo que muchas veces va á la fuente, ó dexa el asa ó la frente.
Equivalent en llatí: Linquere inifractas, saepius icta, solet.
Equivalent en castellà: Tantas veces va el cántaro á la fuente, que alguna se quiebra.
Equivalent en llatí: Urnula quae fontem crebro petit, ora vel ansas.
Sinònim: V. Canti.

Tantes va es gerró a sa font, que acaba per deixar-hi s'ansa o es coll

2 fonts, 1957.
Lloc: Eivissa.
Sinònim: Veg. Tantes vegades va sa gerra a sa font, que alguna es romp.
Lloc: Eivissa.

Tantes vegades va el càntir a la font que arriba que es trenca

2 fonts, 1981.
El càntir per aigua.
Font: Obra oberta 4 (Ed. Altafulla — El Pedrís 9 — Barcelona, 1981).
Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Tantes vegades va sa gerra a sa font, que alguna es romp

2 fonts, 1957.
Lloc: Eivissa.
Posar-se repetidament en perill acaba portant males conseqüències.
Sinònim: Tantes va es gerró a sa font, que acaba per deixar-hi s'ansa o es coll.
Lloc: Eivissa.

Cànter que tantes voltes va a la font, etc.

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Cántaro que muchas vezes va a la fuente, etc.
Font: Capítol III. (III.24).

Cantiret que a la font vas, un dia o un altre cauràs

1 font, 1990.
Lloc: Pla de l'Estany.

De tantes voltes que va el canter a la font es trenca

1 font, 1989.
Amb la llarga mostra restant no classificada, encara podem fer dos grups: I, per altra banda, les que podríem anomenar sentències que venen a ésser com criteris educatius, advertències, amenaces, o contundents principis sobre els quals pot assentar-se tot un projecte de vida i com cada casa és un món, tot va de bo. I, cap en va de buit.
Lloc: Alcoi.

Es cànter de tant d'anar a sa font, arriba que es romp

1 font, 2020.
Lloc: Menorca.

La gerra, amb tant d'anar a dur aigua, arriba que hi cau

1 font, 2000.
Vol dir que els reincidents en fets delictius o perillosos arriben a esser castigats o a caure en el perill.
Sinònim: Tant va la gerra en el pou, que a la fi es trenca.
Lloc: Illes Balears.

Sa gerra, de tant d'anar a dur aigo, arriba que hi cau

1 font, 1984.
Es reincidents hi cauen.
Lloc: Menorca.

Sa gerra, tant d'anar an es pou, arriba que se romp

1 font, 1993.
Vol dir que els reincidents en fets delictius o perillosos arriben a esser castigats o a caure en el perill (D.).

Si tant va el càntir a la font, / al final ve que es trenca

1 font, 1999.

Tan gran i va a la font i trenca el cànter!

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Tan grant y va á la font y trenca 'l cante!

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Tan va lo canti á la font, que 's trenca

1 font, 1898.

Tan va'l cante a la font, que per fi's trenca

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Tant d'anar el càntir (cànter) a la font, arriba que es trenca / Tantes vegades va el càntir (o cànter) a la font que finalment es trenca

1 font, 2008.
No es deu abusar de la paciència dels demés.

Tant d'anar el càntir a la font arriba que es trenca

1 font, 1997.
Fer coses arriscades.

Tant d'anar el càntir a la font que ve que es trenca

1 font, 1999.
Si un es posa en perill molts cops, finalment hi caurà.
Sinònim: Tant d'anar el càntir a la font, arriba que es trenca | Tant d'anar el càntir a la font, arriba que un dia es romp.

Tant d'anar el càntir a la font, al remat es trenca

1 font, 1977.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se quiebra.

Tant el canti va a la font / que vé que's trenca

1 font, 1915.
De: Magriñà, Carles (1917-18)).
Lloc: Valls (Alt Camp).

Tant el canti va a la font /Qu'arriba que es trenca

1 font, 1915.
De: Montanyà, Josep (1917-18).
Lloc: Cornet (Sallent).

Tant el càntir va a la font que «arribe» un dia que es «trenque»

1 font, 2021.
S'aplica per explicar el resultat nefast o indesitjat d'una conducta viciosa, reincident i moralment reprovable. La insistència en una mateixa cosa arriba a sorgir algun efecte.
Ara diu que amb la canalla no se'n surt i que tot són «poblemes», però «ia» s'ho «podie» pensar... és allò que... tant el càntir va a la font que «arribe» un dia que es «trenque».
Lloc: L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Tant el càntir va a la font, que arriba que es trenca

1 font, 2014.
Lloc: Vic (Osona).

Tant el càntir va a la font, que ve que es trenca

1 font, 1985.
Lloc: Baix Gaià.

Tant el càntir va al pou que al final es peta

1 font, 1985.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Tant i tant va el càntir a la font, que ve que es trenca

1 font, 1992.

Tant va 'l cante á la font que al cap se trenca

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Tant va 'l canti a la font que ve que's trenca

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.

Tant va 'l canti al pou, que ve qu'hi deixa l'ansa

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.

Tant va 'l canti al pou, que vé que hi deixa l'ansa

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Cantarillo que muchas veces va á la fuente, ó deja el asa ó la frente.

Tant va el cànter a la font que acaba per trencar-se

1 font, 1989.
Lloc: Ulldecona.

Tant va el cànter a la font que al cap es trenca

1 font, 2011.
Al cap = al remat, a la fi, finalment.

Tant va el cànter a la font que al cap se trenca

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Tant va el cànter a la font que al remat se trenque

1 font, 1995.
Font: ME, CL, FI, FV, FX, G, L, MR, TC, VR, VT.

Tant va el cànter a la font, que a la fi es trenca

1 font, 2000.

Tant va el cànter a la font, que al final es trenca

1 font, 2010.
Lloc: Alcoi (Alcoià).

Tant va el cánter i torna que es trenca

1 font, 2017.

Tant va el canteret a la font, que a la fi es trenca

1 font, 2010.
Lloc: Vall d'Albaida.

Tant va el canteret a la font, que al remat es trenca

1 font, 2002.

Tant va el canti a la font que ve que es trenca

1 font, 2006.

Tant va el canti a la font que, a l'últim, es trenca

1 font, 2021.
Lloc: Artesa de Lleida.

Tant va el càntir (o el selló) a la font que hi deixa l'ansa

1 font, 2007.
Sinònim: Moltes mosques maten l'ase | Tant va el càntir (o el selló) a la font que ve que es trenca.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe.

Tant va el càntir (o el selló) a la font que ve que es trenca

1 font, 2007.
Sinònim: Tant va el càntir (o el selló) a la font que hi deixa l'ansa.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe.

Tant va el càntir (o selló) a la font, que hi deixa l'ansa

1 font, 2021.
Dita de doble significat: a) qui s'exposa sovint al perill n'acaba sent víctima; b) insistir una vegada i una altra en una mateixa cosa hi arriba a causar efecte.
Lloc: Terres de Ponent.

Tant va el càntir a la font que arriba que es trenca

1 font, 2015.
Lloc: Manresa (Bages).

Tant va el càntir a la font que es trenca

1 font, 2019.
Equivalent en francès: Tant va le pot à l'eau qu'il brise.

Tant va el càntir a la font que hi deixa el coll

1 font, 2003.
Sinònim: Tant va el càntir a la font que a la fi es trenca.

Tant va el càntir a la font que, a la fi, es trenca

1 font, 1949.

Tant va el càntir a la font, que a la fi es trenca

1 font, 2008.
Sinònim: Tantes vegades va el càntir a la font que arriba que es trenca.

Tant va el càntir a la font, que arriba que es trenca

1 font, 1967.

Tant va el càntir a la font, que hi deixa l'ansa

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Tant va el càntir a la font, que ve un dia que es romp

1 font, 1985.

Tant va el càntir a la font, que ve un dia que es trenca

1 font, 1987.
Lloc: Garrigues.

Tant va el càntir a la font..., que al final es trenca

1 font, 2017.

Tant va el càntir la font que ve que es trenca

1 font, 2011.
Lloc: Solsona (Solsonès).

Tant va el carro al pedregal que a la fi s'estimba

1 font, 1970.

Tant va el carro pel pedregal que a la fi s'estimba

1 font, 1992.

Tant va la gerra al pou que s'arriba a estellar

1 font, 1992.

Tant va la gerra al pou, / que a la fi se trenca

1 font, 2000.
Lloc: Illes Balears.

Tant va la gerra en el pou, que a la fi es trenca

1 font, 2000.
Vol dir que els reincidents en fets delictius o perillosos arriben a esser castigats o a caure en el perill.
Sinònim: La gerra, amb tant d'anar a dur aigua, arriba que hi cau.
Lloc: Illes Balears.

Tant va le càntir a la font que al final es trenca

1 font, 2017.
Lloc: Manresa (Bages).

Tant va lo canter a la font fins que trenca

1 font, 1996.
De: Eiximenis, Francesc.

Tant va lo cànter a la font que a la fi es trenca

1 font, 1996.

Tant va lo canti á la font, que's trenca

1 font, 1900.

Tant va lo càntir al pou, que es trenca

1 font, 1812.
Segons aquell ditxo català tant va lo càntir al pou, que es trenca.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Tant va sa gèrra an es pou que s'arriba a estellar

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Tant va sa gerra an es pou, que es darrer cop hi queda

1 font, 2008.
No és bo abusar de la paciència d'algú, perquè s'acaba enfadant.
Sinònim: Tant va sa gerra an es pou, que s'arriba a estellar | Tan va sa gerra an es pou, que qualsevol vegada s'hi queda | Sa gerra tant d'anar an es pou, arriba que se romp.

Tant va sa gerra an es pou, que s'arriba a estallar

1 font, 1984.
Tantes vegades de jugar amb es perill, un hi arriba a caure.
Lloc: Menorca.

Tant va sa gerra an es pou, que s'arriba a estellar (o rompre)

1 font, 1993.
Vol dir que els reincidents en fets delictius o perillosos arriben a esser castigats o a caure en el perill (D.).

Tant va sa gerra an es pou, que s'arriba a rompre

1 font, 1984.
Qui molt s'arrisca, ve es dia que cau.
Lloc: Menorca.

Tant va sa gerra en es pou, que a la fi se trenca

1 font, 2000.
Lloc: Mallorca.

Tant va'l cante a la font que a la fi's trenque

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Tant va'l canti a la font / que a la derreria's romp

1 font, 1910.
Sinònim: Qui ayma'l perill hi morirà | Tant va'l rat a la ratera / que acaba per hi dexar la cua.

Tant va'l canti a la fònt / que vé que's trenca

1 font, 1915.
De: Perramon i Oliva, Joan (1918-19).
Lloc: Girona.

Tant va'l canti á la font que per fí's trenca

1 font, 1883.
Sinònim: Tant s'ompla la mesura que per si mateixa's rau.

Tant vá'l canti á la font que vé que's trenca

1 font, 1878.

Tant va'l canti a la font que ve que's trenca

1 font, 1915.
Sembla un indici de la forma de proveïment de l'aigua potable. De: Farnés, Sebastià (1923).
Sinònim: Tant va'l canti al pou que ve que's trenca.
Lloc: Vallès.

Tant va'l canti al pou que ve que's trenca

1 font, 1915.
Sembla un indici de la forma de proveïment de l'aigua potable. De: Farnés, Sebastià (1923).
Sinònim: Tant va'l canti a la font que ve que's trenca.
Lloc: Canet de Mar.

Tant y tant serveix lo cánti / qu'al fi 's trenca y 's fá à micas

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

Tant, tant el càntir anirà al pou / a la font...

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).

Tant, tant, va el càntir a la font que ve que es trenca

1 font, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).

Tanta vegadas va 'l canti á la font que s' trenca

1 font, 1805.
Sinònim: V. Canti.

Tantas vegadas va 'l canti á la font que s' trenca

1 font, 1803.
Sinònim: V. Canti.

Tantas vegadas va el canti á la font, ques trenca

1 font, 1814.

Tantas vegadas va el pou la gerra fins que hey resta

1 font, 1752.
Equivalent en llatí: Saepius offendens aliquando laedit pedem.

Tantas vegadas va l' canti á la font que s' trenca

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Tantas veces va el cántaro á la fuente que alguna se quiebra | Cantarillo que muchas veces va á la fuente, ó deja el asa ó la frente.

Tantas vegadas va l' canti á la font, que s' romp

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: Tantas veces va el cántaro á la fuente, que alguna se quiebra.

Tantas vegadas va l' canti al pou ques' trenca

1 font, 1863.
Equivalent en castellà: Cantarillo que muchas veces va á la fuente, ó deja el asa ó la frente.

Tantas vegadas va lo canti á la font que á l'últim se trenca

1 font, 1857.
Equivalent en castellà: Cantarillo que muchas veces va á la fuente, ó deja el asa, ó la frente.

Tantas vegadas va lo canti á la font, que al últim déixa lo coll

1 font, 1847.
Adv. que el que ab frecuencia se exposa, al últim reb.
Equivalent en castellà: Cantarillo que muchas veces va á la fuente, ó deja la asa ó la frente.

Tantas vegadas va'l canti á a la font, que al últim hi deixa'l coll

1 font, 1912.
Anar.
Equivalent en italià: Tanto va la gatta al lardo che vi lascia lo zampino.

Tantes i tantes vegades va el cantíi a la font, que a la fi es trenca, o que a l'últim hi deixa el coll

1 font, 1914.
Equivalent en castellà: Tantas veces va el cántaro á la fuente, que al fin se quiebra.

Tantes vegades va 'l canti á la font, que al últim se trenca

1 font, 1915.
La bondat dèu cultivar-se fins per instint de conservació, procurant no caure en la tentació de fer mal ni una sola vegada. De: Xalabarder i Serra, Eduard (1914).
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Tantes vegades va al canti a la font que al final es trenca

1 font, 2010.
Lloc: Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Tantes vegades va el cànter a la font que, al remat, es trenca

1 font, 1987.

Tantes vegades va el canter a la font, que al final se trenca

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Tantes vegades va el cànter a la font, que arriba que es trenca

1 font, 2000.
Lloc: Balears / Catalunya / València.

Tantes vegades va el cànter a la font, que es trenca

1 font, 1992.
Sinònim: Tant i tan va el càntir a la font, que ve que es trenca.

Tantes vegades va el canteret a la font, que ve un dia que es romp

1 font, 1993.
Sinònim: Tantes vegades va la gerra al pou, que el darrer cop es romp.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe.

Tantes vegades va el càntir a la font, / que a la fi es trenca

1 font, 1997.
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Tantes vegades va el càntir a la font, / que arriba que es trenca

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Tant va la cruche à la fontaine, / qu'elle finit par se casser.
Lloc: Catalunya del Nord.

Tantes vegades va el càntir a la font, que 's'acabe' trencant

1 font, 2016.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Tantes vegades va es cànter a sa font que arriba que es trenca

1 font, 1993.
Es diu per significar que la insistència en una mateixa cosa arriba a causar-hi algun efecte.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe.

Tantes vegades va la gerra al pou, que el darrer cop es romp

1 font, 1993.
Sinònim: Tantes vegades va el cantaret a la font, que ve un dia que es romp.

Tantes vegades va la gerra an es pou, que a la fi se romp

1 font, 2000.
Lloc: Mallorca.

Tantes vegades va lo cànter a la font, que a la darrería se trenca (o que-y dexa lo coll)

1 font, 1900.
(Gen.).

Tantes vegades va sa gerra an es pou, que a la fi se romp

1 font, 1999.
Lloc: Mallorca.

Tantes vegades va sa gerra an es pou, que es darrer cop se romp

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Tantes vegades va sa gerra an es pou, que qualque vegada hi queda

1 font, 1993.
Vol dir que els reincidents en fets delictius o perillosos arriben a esser castigats o a caure en el perill (D.).

Tantes vegades va sa gerra an es pou, que's derrer cop hi queda

1 font, 1926.
Equivalent en alemany: Der Krug gher se lange zum Wasser, bis er bricht.
Equivalent en anglès: Often goes the pitcher to the well, but at last comes broken home (Trad.: Sovint va el pitxer al pou, peró per fi torna romput a casa).
Equivalent en llatí: Ollul tam fertur ad aquam quod fracta refertur.
Equivalent en francès: Tant va la cruche a l'eau qu'a la fin elle se casse.
Equivalent en castellà: Tanto va el cántaro a la fuente o deja el asa o la frente.
Equivalent en italià: Tanto va la gata al lardo, che vi lascia l'ugne e il nasso.

Tantes vegades va sa gerra en es pou, que es darrer cop se romp

1 font, 2000.
Lloc: Mallorca.

Tantes vegades va sa gerreta a's pou, que a la fi se li romp es coll

1 font, 1974.
Lloc: Eivissa.

Tantes voltes fa el cànter a la font que al remat es trenca

1 font, 1997.
El que con frecuencia se expone a las ocasiones de peligro.
Lloc: País Valencià.

Tantes voltes va el cànter a la font, que a l'últim es trenca

1 font, 1989.
De: Ros - Martí Gadea - Alberola.
Lloc: País Valencià.

Tantes vòltes vá el cánter a la fònt, que al fí es trenca

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Tantes voltes va el canter a la font, quell deixa coll, o ansa

1 font, 1736.

Tantes voltes va el canteret a la font, que al final es trenca

1 font, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Tantes voltes va el canteret a la font, que al fínal es trenca

1 font, 2011.