Pel juliol, ni dona ni caragol

185 recurrències en 93 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Agost i juliol, ni dona ni cargol (1951, 2 fonts)

3. Al Juliol ni dona ni cargol, cargol i dona tot l'any és bona (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

4. Al Juliol ni dòna ni cargol (2010, 1 font)

5. Al Juliol, ni dona ni caragol (2008, 2 fonts)

Lloc: Torroella de Montgrí (Empordà).

Agustí (2008): Facebook - Empordà «Llenguatge autòcton». Web.

6. Al juliol / ni dona ni cargol (1979, 2 fonts)

Lloc: Balsareny.

Escola Guillem de Balsareny (1989): Dites populars «Dites conegudes pels pares. mesos de l'any. Juliol. Més conegudes», p. 8. Escola Guillem de Balsareny.

És una expressió que es diu com a conseqüència dels anteriors.

Lloc: Flix.

7. Al juliol ni dona ni caragol (2010, 1 font)

9. Al juliol ni dona ni cargol (2010, 3 fonts)

Glòria LN (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu???». Twitter.
Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

10. Al juliol ni dona ni cargol pero cargol i dona tot l'any n'es bona (2010, 1 font)

11. Al juliol ni dona ni cargol, però cargol i dona, tot l'any és bona (2008, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «El calendari». Web.

12. Al juliol ni dona ni cargol. Cargol i dona sempre és bona (2010, 1 font)

13. Al juliol ni dona ni cargol. Cargol i dona, tothora és bona (1 font)

Oral / Albiñà, Carme. Font oral.

17. Al juliol, / ni dona ni col (1951, 1 font)

Perquè fa massa calor. Alguns repliquen: «col i dona, / tot l'any és bona».

Lloc: Cat.

18. Al juliol, ni cuca ni cargol (1 font)

Del Xato, mariner de Torredembarra.

Oral / Vilaseca, Raimon. Font oral.

19. Al juliol, ni dona ni "caragol" (2010, 1 font)

20. Al juliol, ni dona ni caragol (1983, 11 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Juliol», p. 3. Ajuntament de Cocentaina.

Sinònim: Al juliol, ni dona ni caragol. Caragol i dona a tot temps és bona.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «El temps i el camp», p. 24. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. El temps i el camp», p. 24. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Vol dir que no és bon temps per casoris.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

21. Al juliol, ni dona ni caragol. Caragol i dona a tot temps és bona (2003, 1 font)

NN: Una part replica l'altra.

Sinònim: Al juliol, ni dona ni caragol.

22. Al juliol, ni dona ni caragol; però caragol i i dona tot l'any és bona (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

23. Al juliol, ni dona ni cargol (2002, 7 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Juliol», p. 3. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Manresa.

Correu / Roca Puig, Pere (2010). Correu electrònic.

Lloc: Castelldans.

Prats i Sobrepere, Joan; Cervera i Batariu, Joan; Manent i Segimon, Albert (2008): Lèxic de meteorologia popular a les Garrigues «4. Altres parèmies i mostres de folklore i llenguatge popular. Calendari. Mesos», p. 73. Editorial Fonoll.

24. Al juliol, ni dona ni cargol; però col, cargol i dona, tot l'any és bona (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

27. Al juliol, ni dona, ni home, ni cargol (¿?) (1 font)

"Professor Lester": Avui «"Horòscop. Capricorn"», p. 25. L'Avui / El Punt Avui.

28. Al juliol, ni figues ni caragols (2003, 1 font)

29. Al juliol, ni la dona ni el caragol (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Juliol», p. 12. PDF.

34. Al mes de juliol, ni dona ni cargol (1985, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.

36. El juliol ni dona ni cargol (2010, 1 font)

37. En Joliol, ni dona ni caragol (2010, 1 font)

Lloc: Xixona (Alacantí).

López Coloma, Fabián (2010): Expressions xixonenques. Web.

39. En Juliol, ni peix, ni dona, ni caragol (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

40. En el mes de juliol, ni dona ni caragol (1992, 1 font)

44. En juliol, ni dona ni caragol (1993, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Sinònim: En Iuliol, ni donna ni caracol.

Equivalent en castellà: El Catalán. El Iulio, ni muger ni caracol.

Font: Hernán Núñez (1555:p.46v). P. Vallés (1549).

«'Chuliol. Provincia de Valencia. Da a entender que ni la mujer ni los caracoles de este pueblo son buenos», on la ridícula confusió entre el nom d'un mes de l'any i el d'un poble inexistent —'agost' hauria estat una altra cosa—, amb la interpretació.

Consegüentment errònia del significat del proverbi, és una mostra de la falta de rigor, malauradament massa freqüent, d'algunes obres de paremiologia recreativa.

Equivalent en castellà: En Chuliol, ni dona ni caragols.

Font: 'Refranero geográfico español' (1936), de G. M. Vergara.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. E», p. 61. Ajuntament de Quart.

45. En juliol, ni dona ni caragol (o ni col) (1994, 1 font)

Una, per la suor; l'altre resta amagat per falta d'humitat.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «4. Estiu. 4.5.1. Refranys de juliol», p. 103. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

46. En juliol, ni dona ni col (o… ni caragol) (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «E», p. 25. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

48. En juliol, ni peix, ni dona, ni caragol (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 89. Editorial l'Esquer.

49. En juliol, ni peix, ni dona, ni cargol (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.

50. En juriol, ni dona ni caracol (1996, 1 font)

Només reproduïm els que inclou en català, sense afegir-hi cap comentari i sovint amb una ortografia estrafeta.

Equivalent en castellà: En juriol, ni dona ni caracol.

Font: P. Vallés (1549), 'Libro de refranes…', n.1587. Recollit també per H. Núñez (1555:46v).

56. Pe 'l Juliol ni dona ni col (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 179. Centre Excursionista de Catalunya.

57. Pe'l juliòl, ni dòna ni cargòl (còl) (1900, 2 fonts)

Sinònim: Durant el mès de juliòl / rès de dòna ni cargòl… / es dir: per'quèll que no'n vòl, / que axó va a gustos (Ramon Ramon).

Equivalent en castellà: Ni mujer ni caracol, cuando en julio abrasa el sol.

58. Pel Juliol, ni dona ni caragol (1883, 2 fonts)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

59. Pel Juliol, ni dona ni cargol (1971, 8 fonts)

Lloc: Manlleu.

Calendari de la ceba (2009): Calendari de la ceba «Refranys del mes de juliol». Web.
CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Juliol». Web.
Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Refranys i dites del mes de juliol». Web.
(1999): Dites, proverbis i refranys «Dites relacionades amb el temps». Web.

Lloc: Penedès.

(1971): Revista Panadés, Any XXXI, núm. 1526, pàg. 17 (dissabte, 30 de gener de 1971) «Refranys penedesencs». Web.

60. Pel Juliol, ni dona ni sol, encara que col i dona, tot l'any és bona (1999, 8 fonts)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Juliol». Web.
(1999): Dites, proverbis i refranys «Dites relacionades amb el temps». Web.

61. Pel Juliol, ni dòna ni caragol (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Ni mujer ni caracol, cuando en Julio abrasa el sol.

62. Pel juliol ni dona ni cargol (1980, 10 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.

Enviats per la mare del Martí Fígols, sentits a la seva mare, de Girona (94 anys).

Lloc: Girona.

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre animals petits». Web.

Lloc: El Pont de Suert.

Massa calor.

Sinònim: El cargol i la dona tot l'any és bona.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Juliol», p. 201. Web.

63. Pel juliol ni dona ni col (però col i dona, tot l'any n'és bona) (2014, 1 font)

66. Pel juliol, / ni dona ni caragol (1951, 1 font)

Lloc: Cat., Val.

67. Pel juliol, / ni dona ni glicol (2006, 1 font)

Refranys estrafets.Refrany típic fins fa poc entre els mecànics dels tallers de vehicles.Les elevades temperatures del mes de juliol fan absolutamentinnecessari que els automòbils i tractors usin cap sistema anticongelant a l'aigua dels seus radiadors.

I els glicols en dissolució aquosa són els principals components dels anticongelants, a més dels colorants i conservants. L'al·lusió a la dona és actualment d'una incorrecció de gènere evident.

Sinònim: Pel juliol, ni dona ni cargol.

Mans, Claudi (2006): Revista de la Societat Catalana de Química, 7 (2006), p78-80 «Pel juliol, ni dona ni glicol», p. 78. Institut d'Estudis Catalans.

68. Pel juliol, / ni figues ni caragol (1951, 1 font)

Lloc: Montblanc.

Font: Gri. Tr. IX, 75.

69. Pel juliol, / ni most ni caragol (1951, 1 font)

Lloc: Balaguer.

Font: Gri. Tr. IX, 75.

70. Pel juliol, / ni porc ni sol (1951, 1 font)

Font: Am. Astr. 41.

71. Pel juliol, ni dona ni caragol (1987, 8 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.

Lloc: Garrigues.

Ja no té vigència.

Ara al juliol la gent que vol s'atipa de caragols i no he sentit a dir que hagin fet mal a ningú. De l'altra part de la dita no estic capacitada per parlar-ne.

Lloc: Arbeca.

Bellmunt, Teresa (2005): La Borrassa. Per saber què passa!, 6, p19-20 «Refranys i dites sense actual vigència», p. 19. Revista El Borinot.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Dels casaments», p. 60. Web.

72. Pel juliol, ni dona ni cargol (1982, 19 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Juliol», p. 240. Edicions Tres i Quatre.
Correu / Fernández López, Jordi (2010). Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Diversos autors (1990): El Montseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura «Refranyer», p. 386. AIX.
Espinàs, Josep M.: Avui «"A la vora de…". "Pel juliol…"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 34. Web.

Els cargols són dolents en aquesta època de l'estiu.

Lloc: Solsona.

Lloc: Penedès.

És interessant comparar aquestes dues versions d'una mateixa frase feta per constatar la recreació constant de la tradició oral. En el cas que ens ocupa, s'ha conservat intacte el sentit de tota la frase i el primer terme (dona).

Pel que fa al segon, s'ha produït un curiós fenomen de confusió de dos termes molt semblants fonèticament (col/cargol) que comparteixen el sema de llur poca idineïtat en temps de forta calor.

Sinònim: Cortils i Vieta la recull amb una versió una mica diferent: "Pe'l Juliol, ni dona ni col".

Lloc: Blanes.

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.1. Frases fetes referents a la meteorologia. 2.1.2. Recollides per Cortils i Vieta a Ethologia de Blanes, 1886», p. 16. Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 120. Museu Arxiu de Sentmenat.

73. Pel juliol, ni dona ni cargol (o col) (1999, 2 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Popular valenciana que aconsella «no regar l'alfabreguera» durant el temps de la calor (o siga, mantenir-se cast).

Layola i Fabra, Aleix (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el calendari. Juliol». Web.

74. Pel juliol, ni dona ni cargol (o ni dones ni caragols) (1999, 1 font)

No són bons al cos, a causa de la calor que fa.

75. Pel juliol, ni dona ni cargol, però cargol i dona tot l'any és bona (1990, 1 font)

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 120. Museu Arxiu de Sentmenat.

76. Pel juliol, ni dona ni cargol. Cargol i dona, tot l'any és bona (2010, 1 font)

77. Pel juliol, ni dona ni col, encara que col i dona, tot l'any és bona (1999, 1 font)

Al temps que ho aconsella, ho desaconsella.

79. Pel juliol, ni dona ni sol, encara que col i dona, tot l'any és bona (1996, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 34. Web.

81. Pel juliol, ni dona, ni cargol (2010, 1 font)

83. Pel juliol, ni dona, ni most, ni col (1999, 1 font)

Fa molta calor i no són bons per al cos.

84. Pel juliol, ni dones ni cargols (2010, 1 font)

85. Pel juliol, ni dòna ni caragol (2010, 2 fonts)

Del 3 al 10 els anavem enllaçant, era com un joc.

Lloc: Lloret (Selva).

Correu / Macià, Carme (2010). Correu electrònic.

86. Pel juliol, ni figues ni caragol (1999, 1 font)

88. Pel juliol, ni most, ni dona, ni cargol (1987, 1 font)

91. Pel juriol, ni most ni caragol (2004, 1 font)

93. Pes juliol ni dona ni cargol! (2010, 1 font)

Es juliol no sol ploure i es cargols estan amagats, des d'una visió masclista, es refereix que ses dones no eren atractives a la suor produïda per la calor.

Aquesta dita la feia servir molt sovint Salvador Dalí i així apareix en vàries ocasions en es seus manuscrits.

Lloc: Cadaqués (Empordà).

Pel juliol, ni dona ni caragol

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Pel juliol, ni dona ni caragol

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «185 - Pel juliol, ni dona ni cargol»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte