Hostes vingueren que de casa ens tragueren

278 recurrències en 145 variants.

1. Altres vindran que de casa ens trauran (2010, 1 font)

Lloc: Montesa (la Costera, València).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

2. Atre vindrà que de casa ens traurà (1995, 1 font)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 219. Manuscrit.

3. De fora (o bé hostes) vingueren que de casa ens tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

4. De fora casa vendrá qui de ca-nostra mos treurá (1877, 1 font)

Lloc: Balears.

Ferrà i Perelló, Bartomeu (1877): Brins y gavelles (adagis y modismes), p. 433. Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes.

9. De fora vindran i de casa ens trauran (2006, 3 fonts)

Lloc: Alqueria de la Comtessa (la Safor).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

10. De fora vindran i de casa et trauran (2010, 1 font)

Lloc: Calaceit (Matarranya).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

11. De fora vindran i de casa mos tiraran (2010, 1 font)

Lloc: València (L'Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

12. De fora vindran i de casa te trauran (2009, 1 font)

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. D», p. 4. PDF.

13. De fora vindran que de casa ens tiraran (2010, 2 fonts)

Lloc: Santa Pola.

Correu / Serra Mariola, Lluís Enric (2010). Correu electrònic.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

14. De fora vindran que de casa ens tiraran/trauran (2010, 1 font)

Lloc: Aldaia (Horta de València).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

15. De fora vindran que de casa ens trauran (2010, 3 fonts)

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «08. Altres expressions musicals». Blogger.

Envaeixen la nostra terra, la nostra casa, etc., referit a amics, coneguts, familiars polítics, intrussos, etc.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

Lloc: Benifallim (Alcoià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Carlet (Ribera Alta del Xúquer).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Font d'en Carròs (La Safor).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: València (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

16. De fora vindran que de casa et tiraran (2010, 1 font)

Lloc: Algemesí (Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

17. De fora vindran que de casa et trauran (2010, 1 font)

Lloc: Horta Sud.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

18. De fora vindran que de casa et treuran (2010, 1 font)

Correu / Sans, Lídia (2010). Correu electrònic.

19. De fora vindran que de casa mos tiraran (2010, 1 font)

Lloc: Sant Joan d'Alacant (Alacantí).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

20. De fora vindran que de casa mos trauran (2010, 1 font)

Lloc: Sueca (Ribera Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

21. De fora vindran que de casa mos trauran/ ens tiraran (2010, 1 font)

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

22. De fora vindran que de casa te tiraran (2010, 1 font)

Lloc: València (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

23. De fora vindran, que de casa ens (mos) trauran (2010, 1 font)

Lloc: Marina Alta i Alacant.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

24. De fora vindran, que de casa ens tiraran (2010, 1 font)

Lloc: Quart de les Valls (Camp de Morvedre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

25. De fora vindran, que de casa ens trauran (2006, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Refranys. Clau - 40.», p. 11. Web.

26. De fora vindran, que de casa ens treuran (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

27. De fora vindrà i de casa ens traurà (1995, 1 font)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 222. Manuscrit.

28. De fora vindrà i de casa te'n treurà (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. La casa», p. 62. Garsineu Edicions.

29. De fora vindrà que de casa mos traurà (2010, 1 font)

Lloc: Nonasp (Baixa Matarranya).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

30. De fora vindrà qui de casa ens (o et) traurà (1997, 2 fonts)

Sinònim: Hostes vingueren que de casa ens tragueren.

Equivalent en castellà: De fuera llegará (o vendrá) quien de casa nos echará | Extraños llegaron que de casa nos sacaron.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Venir», p. 128. Edicions 62.

Dit d'aquells que aprofitant-se de la bonesa d'algú, el perjudiquen.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La casa», p. 269. Edicions 62.

31. De fora vindrà qui de casa ens traurà (1951, 8 fonts)

Ésser substituït.

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la casa», p. 1093. Editorial Selecta-Catalonia.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 68. Editorial Pòrtic.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVI. La terra i la llibertat. La pàtria», p. 121. Pagès Editors.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Casa». Web.

Es diu referint-se als qui suplanten els posseïdors o habitadors legítims.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 218. Web.

33. De fora vindrà qui de casa et traurà (1988, 6 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 218. Web.

Sinònim: Hostes vingueren que casa ens tragueren.

Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys dels fills, la llar i els amics», p. 42. Editorial Millà.
Salvà, Francesc (1990): Aforismes i refranys, p. 29. Editorial Miguel A. Salvatella.

34. De fora vindrà qui de casa mos traurà (1983, 2 fonts)

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Casa», p. 23. El Llamp.

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Treure», p. 74. El Llamp.

35. De fora vindrà, qui de casa ens treurà (1979, 2 fonts)

Interpretat per alguns filòlegs com una al·lusió al problema català. Creiem que també es pot aplicar a l'enutjosa presència a casa nostra (o a la llar) d'aquells que no hi pertanyen.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «La llar», p. 79. Editorial de Vecchi.

Al·lusió al problema català.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Casa», p. 28. Editorial Millà.

36. De fora vindrà, qui de casa et treurà (2008, 1 font)

En ocasions es reconeixen drets d'altris per damunt dels adquirits per un mateix.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.

37. De fora vindràn que de casa ens trauràn (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys de filosofia pràctica». Web.

39. De fora vindrá, qui de casa ns' traurá (1803, 1 font)

Ref.

Sinònim: V. Hostes vingueren qye de casa ns' tragueren.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fora», p. 387.

41. De fora vingueran que de casa ens tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

42. De fora vinguerem que de casa ens tregueren (2010, 1 font)

Correu / Fernández López, Jordi (2010). Correu electrònic.

43. De fora vingueren i de casa em tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Darnius (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

44. De fora vingueren i de casa ens tragueren (1985, 9 fonts)

Correu / Sibecas Pagès, Maria (2010). Correu electrònic.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «7. De xiquet, es cria l'arbre dret», p. 77. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Aquesta és la forma com es diu a casa el conegut refrany.

Sinònim: Hostes vingueren que de casa ens tragueren.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. V. Les relacions familiars i la llar. La casa», p. 222. Llibres de l'Index, S.A..
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Alella (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona i Sant Cugat (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Floresta (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tona (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Sinònim: Hostes vingueren, que de casa ens tragueren.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Provocacions». Blogger.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Vida familiar. La llar», p. 176. Institut Francesc Ribalta.

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats, p. 218. Zenobita Edicions.

45. De fora vingueren i de casa ens tregueren (1999, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Lo Cisco de can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey». Twitter.
Lo Cisco de can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/543308072887005184». Twitter.
Mira, David (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Sílvia Batalla (2018): Twitter «twitter.com/sbatalla85/status/1049414719235346432». Twitter.

46. De fora vingueren i de casa et tregueren (2010, 1 font)

Lloc: Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

47. De fora vingueren que de casa ens tragueren (2010, 3 fonts)

Lloc: Arenys de Mar (Maresme).

Correu / Fors i Vilaseca, Maria Consol (2010). Correu electrònic.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Català septentrional.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ripoll (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Fa referència a la pèrdua de drets o beneficis que té algú per l'arribada de forasters.

Sinònim: Hostes vingueren que de casa ens tragueren.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

49. De fora vingueren que de casa et tregueren (2010, 1 font)

Lloc: Corbera de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

50. De fora vingueren, de casa ens tragueren (2018, 1 font)

Neus Serradesanferm (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

51. De fora vingueren, de casa ens tregueren (2010, 1 font)

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

52. De fora vingueren, que de casa ens tragueren (1996, 4 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Lloc: Andorra.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 50. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.

54. De forà vindrà qui de casa et treurà (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

55. De fòra vingueren que de casa ens tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Cullera (Ribera Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

56. Forasters (o Hostes) vindran que de casa ens trauran (2012, 1 font)

Fa referència a la pèrdua de drets o beneficis que té algú per l'arribada de forasters.

Sinònim: Hostes vingueren que de casa ens tragueren.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

58. Forasters vindran i de casa ens trauran (2010, 1 font)

Lloc: Peníscola.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

59. Forasters vindran que de casa ens trauran (1984, 15 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Març», p. 30. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «Vida quotidiana», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans, p. 22. Edicions Tres i Quatre.

Sinònim: Forasters vingueren que de casa ens tragueren.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 85. Publicacions de la Universitat de València.

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. Vida quotidiana», p. 25. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Es diu criticant aquells que pretenen fer-se amos de les coses d'u mateix o que, acabats d'arribar, prenen la plaça a qui l'ocupava anteriorment.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 218. Web.

És una crítica de qui, sent l'últim arribat, passa davant a qui ja estava o pretén fer-se l'amo o saber més que qui estava abans que ell.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 275. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 463. Web.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 27. Editorial l'Esquer.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «F», p. 107. Autoedició.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre societat i vida». Web.

Lloc: Bocairent (Vall d'Albaida).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Borriana (Plana Baixa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: La Vall d'Albaida.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tavernes de la Valldigna (Safor).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: València (L'Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Tot seguit relacione –odenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

Lloc: País Valencià.

Reig, Eugeni S. (2014): Diari La Veu «Comentaris al Diccionari normatiu valencià (VI) - www.diarilaveu.com/espai-civic/34474/comentaris-al-diccionari-normatiu-valencia-vi». Diari la Veu.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 62. Web.

60. Forasters vindran que de casa ens treuran (1993, 1 font)

Sinònim: Hostes vindran i senyors es faran / hostes vingueren que de casa ens tregueren.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La terra i la llibertat. Forasters», p. 207. Edicions Tres i Quatre.

61. Forasters vindran que de casa et tiraran (2010, 1 font)

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

64. Forasters vindran que de casa mos trauran (1983, 5 fonts)

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Foraster», p. 34. El Llamp.

Es diu com a crítica a qui pretén disposar en casa d'algú altre.

Sinònim: Contrari: Cadascú en sa casa sap on es penja el cresol.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 279. Web.

Font: CL, BM, CO.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «la casa i el veïnat», p. 54. Instituto de Estudios Turolenses.

Lloc: Albaida (La Vall d'Albaida).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Vall d'Albaida.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. F», p. 139. Edicions Víctor.

65. Forasters vindran que de casa nos trauran (1996, 3 fonts)

Lloc: País Valencià.

Comes i Nácher, Joan (1996): No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians «F», p. 78. Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura).

2. De base Sintactica. Oracio subordinada adjectiva o de relatiu.

Lloc: País Valencià.

Comes i Nácher, Joan (1996): No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians «Prolec de Mariví Ferrandis i Olmos», p. 15. Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura).

Lloc: València (Horta).

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

66. Forasters vindran, que de casa ens trauran (2003, 4 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Març», p. 30. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Advertències, consells i reflexions», p. 114. Editorial Sargantana.

Lloc: Alcoi (Alcoià).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Nou.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

67. Forasters vindran, que de casa te/nos trauran (1993, 2 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Casa». Web.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. F», p. 61. Ajuntament de Quart.

68. Forasters vindrán que de casa ens traurán (1985, 1 font)

Vegeu hostes...

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «F», p. 29. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

69. Forasters vingueren / que de casa ns tragueren (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 58. L'Avenç.

70. Forasters vingueren que de casa ens tragueren (1987, 7 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVI. La terra i la llibertat. La pàtria», p. 121. Pagès Editors.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans, p. 22. Edicions Tres i Quatre.

L'expressió temporal en passat (menys usual).

Sinònim: Forasters vindran que de casa ens trauran.

Conca, Maria (1987): Paremiologia «4. El refrany en el marc de la teoria textual», p. 85. Publicacions de la Universitat de València.

Critica l'actitud dels que pretenen manar en casa d'un altre o s'ingereixen en els assumptes dels altres.

Equivalent en castellà: A casa llevé un amigo; él se quedó de amo y yo despedido | Acogí al ratón en mi agujero y tornóse heredero | Acogí al ratón en mi agujero y volvióseme heredero || Similars: Cuando el coyote predica, no están seguras las gallinas.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 463. Web.

Lloc: Anoia i Maresme.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 104. Museu Arxiu de Sentmenat.

71. Forasters vingueren que de casa ens tragueren (cont.) (2011, 1 font)

Equivalent en castellà: Similars: Cuando la zorra predica, no están seguros los pollos | Cuiden a sus gallinas, que mi gallo anda suelto.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 463. Web.

73. Forastés vindrán que de casa mos traurán (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

74. Foresters en vingueren i de casa ens tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Empordà.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

76. Hostes vengueren i de casa em tragueren (1948, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1948): Ibiza, núm. 27, juliol 1948 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 463. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Es diu quan els propietaris o beneficiaris legítims són desplaçats per altres que no hi tenen tant de dret.

Sinònim: Tants en vengueren que de casa em tragueren.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OM - Observacions morals», p. 124. Institut d'Estudis Eivissencs.

78. Hostes vengueren y de casa nos tragueren (1885, 1 font)

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa me echará.

Lloc: Menorca.

Benejam i Vives, Joan (1885): Vocabulario menorquin-castellano «Refranes menorquines con sus equivalentes castellanos», p. 169. Imprenta de Salvador Fábregues.

79. Hostes vengueren, / i de casa 'ns tregueren (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. X.- Contralidats», p. 292. Institut Menorquí d'Estudis.

80. Hostes vengueren, i de casa ens tregueren (1984, 1 font)

Es convidats, de vegades comanden més que l'amo de casa.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Contrariedats», p. 185. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

81. Hostes vindran / que de casa ens treuran (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Il viendra des hôtes / qui nous jetteront hors de chez nous.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «L'amistat / L'amitié», p. 78. Robert Morel Editeur.

82. Hostes vindran i de casa ens trauran (1987, 1 font)

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «Qui no pot segar espigola», p. 52. Autoedició.

83. Hostes vindran i senyors es faran (1993, 1 font)

Sinònim: Forasters vindran que de casa ens treuran / hostes vingueren que de casa ens tre.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La terra i la llibertat. Forasters», p. 207. Edicions Tres i Quatre.

84. Hostes vindran que de casa 'mos' treuran (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Canterella refranyera», p. 144. J. Huguet Pascual, editor.

85. Hostes vindran que de casa ens trauran (1951, 8 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la casa», p. 1094. Editorial Selecta-Catalonia.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando (1987): Refraner de Xàbia, dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95 «Refraner de Xàbia. El refraner local. El món anímic. La convivència familiar i social», p. 91. Xàbiga.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada V «H 880», p. 232. Columna Edicions.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Dit dels que s'aprofiten de l'hospitalitat d'algú i el perjudiquen.

Sinònim: De fora vingueren que de casa ens tragueren.

Equivalent en castellà: Huéspedes vendrán y de nuestra casa nos echarán.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «hoste». Editorial Barcanova.

Eixe és el més valencianista de tots! Posa gent forastera a casa que s'acabaran fent els amos i fent-te fora. Crec que ve de la batalla d'Almansa.

Lloc: País Valencià.

Xilxeiro (2010): Valencianisme.com «Refranys i mots en la nostra llengua».

86. Hostes vindran que de casa ens traurán (1985, 1 font)

MM.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «H», p. 30. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

92. Hostes vindrán que de casa mos traurán (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

93. Hostes vindrán que de casa ns' traurán (1857, 1 font)

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Prosodia. De las figuras gramaticales ortográficas. Ejemplos en que se ven usadas dichas figuras», p. 285. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

94. Hostes vindrán que de casa' ns traurán (1805, 1 font)

Ref.

Equivalent en llatí: Adveniens nostris dominabitur aedibus hospes.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tráurer», p. 380.

Ref.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tráurer», p. 380.

97. Hostes vingueren (o tinguérem) que de casa ens tragueren (1993, 1 font)

Es diu quan els senyors legítims d'una cosa són foragitats per gent adventícia i que té menys drets que aquells (D.).

Equivalent en castellà: Huéspedes vendrán y de nuestra casa nos echarán.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1534 Hostes», p. 209. Institut Menorquí d'Estudis.

98. Hostes vingueren / que de casa ens tragueren (1947, 2 fonts)

La faula de les dues gosses conta que una d'elles, trobant-se en estat i sense sopluig, va demanar acolliment a l'altra. Passat el trànsit, i quan ja els cadells eren prou grans per a poder-se-la campar, la mestressa de la casa va comminar la seva hostesa perquè se n'anés, i aquesta li digué que es trobava prou bé i que se n'anés ella si no se sentia prou confortada. De: Isop.

Font: Llibre primer.

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop, p. 22. Tipografia Carreras.
Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes. Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona, "La Caixa".

99. Hostes vingueren i de casa em tragueren (1993, 3 fonts)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Es diu quan els senyors legítims d'una cosa són foragitats per gent adventícia i que té menys drets que aquells (D.).

Equivalent en castellà: Huéspedes vendrán y de nuestra casa nos echarán.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1533 Hostes», p. 209. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: Menorca.

Pons Marquès, Pilar (2020): Refranys i dites populars menorquines de sa meva estimada àvia, Pilar Orfila (1871-1960) «Refranys i dites populars», p. 27. Setmanaris i Revistes, SL.

100. Hostes vingueren i de casa ens tragueren (1987, 4 fonts)

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Saviesa popular». Correu electrònic.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «Qui no pot segar espigola», p. 52. Autoedició.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. La casa», p. 62. Garsineu Edicions.

Lloc: Girona (Gironès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Mataró (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

101. Hostes vingueren i de casa ens tregueren (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

104. Hostes vingueren i senyors se feren (1996, 2 fonts)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 300. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sinònim: Hostes vingueren, y señores se feren.

Equivalent en castellà: El Catalán. Huéspedes vinieron, y señores se hizieron.

Font: Hernán Núñez (1555:p.58v).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys catalans recollits per Hernán Núñez», p. 271. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

105. Hostes vingueren que de cas ens tregueren (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

106. Hostes vingueren que de cas et tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

107. Hostes vingueren que de casa 'ns tragueren (1805, 1 font)

Ref.

Sinònim: Hostes vindrán que de casa 'ns traurán.

Equivalent en llatí: Adveniens nostris dominabitur aedibus hospes.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Hoste», p. 7.

Ref.

Sinònim: Hostes vindrán que de casa 'ns traurán.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Hoste», p. 7.

108. Hostes vingueren que de casa en tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Maó (Menorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

109. Hostes vingueren que de casa en tregueren (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

110. Hostes vingueren que de casa ens tragueren (1869, 35 fonts)

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 132. Editorial Pòrtic.
Ballesté, N (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/n_balleste/status/1080914845724078080». Twitter.
Berga Gilabert, Èric (2021): Twitter «twitter.com/EricBerga/status/1422279747246170121». Twitter.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «III. L'habitatge. La casa», p. 28. Pagès Editors.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Correu / Palou, Jordi (2010): Dites dels catalans. Correu electrònic.
Correu / Rofes, Xavier (2010). Correu electrònic.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 55. Editorial Joventut.

Comentari que es fa quan els autòctons o els amos legítims d'un lloc en són foragitats per gent adventícia.

Equivalent en castellà: De fuera llegará quien de casa nos echará.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Hoste», p. 135. Enciclopèdia Catalana.

Es diu d'aquells que es fiquen a la casa dels altres fins al punt de voler-hi manar.

Sinònim: Mossos vingueren que amos es feren.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «H», p. 60. Edicions de 1984.

Sinònim: L'any nou treu l'any vell | Mossos vingueren que amos es feren.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá (o llegará) quien de casa nos echará.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «303», p. 92. Garsineu Edicions.
Fabra, Pompeu (1983): Converses Filològiques, I «CONVERSA 98», p. 102. Edhasa.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada V «H 882», p. 233. Columna Edicions.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 5. Refranys sobre la llar i la família». Llibres de l'Index, S.A..

Comentari que es fa quan els autòctons o els amos legítims d'un lloc en són foragitats per gent adventícia i que hi té menys drets.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 279. Web.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos sacará.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 288. Imp. de Miguel Parpal.

Sinònim: De fora vingueren i de casa ens tragueren.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. V. Les relacions familiars i la llar. La casa», p. 222. Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «H», p. 24. Autoedició.

Lloc: Urgell.

Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Adagis. H», p. 115. Autoedició.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barbens (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona i Baix Penedès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Callús (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Canet de Mar (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Castellterçol.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Llinars del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Palma (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Reus (Baix Camp).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Ribes de Freser (Ripollès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Hipòlit de Voltregà (Osona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tarragona (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Tordera (Maresme).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Fa referència a la pèrdua de drets o beneficis que té algú per l'arribada de forasters.

Sinònim: De fora vingueren que de casa ens tragueren | Forasters (o Hostes) vindran que de casa ens trauran | Unes hostes treuen ses altres.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Fa referència a la pèrdua de drets o beneficis que té algú per l'arribada de forasters.

Sinònim: De fora vingueren que de casa ens tragueren | Forasters (o Hostes) vindran que de casa ens trauran | Unes hostes treuen ses altres.

Equivalent en portuguès: De fora virá quem de casa nos deitará.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Fa referència a la pèrdua de drets o beneficis que té algú per l'arribada de forasters.

Sinònim: De fora vingueren que de casa ens tragueren | Forasters (o Hostes) vindran que de casa ens trauran | Unes hostes treuen ses altres.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Fa referència a la pèrdua de drets o beneficis que té algú per l'arribada de forasters.

Sinònim: De fora vingueren que de casa ens tragueren | Forasters (o Hostes) vindran que de casa ens trauran | Unes hostes treuen ses altres.

Equivalent en castellà: Huéspedes vendrán y de nuestra casa nos echarán.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Fa referència a la pèrdua de drets o beneficis que té algú per l'arribada de forasters.

Sinònim: De fora vingueren que de casa ens tragueren | Forasters (o Hostes) vindran que de casa ens trauran | Unes hostes treuen ses altres.

Equivalent en castellà: Mete el gallo en tu muladar y saldrá heredero.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Fa referència a la pèrdua de drets o beneficis que té algú per l'arribada de forasters.

Trad.: Acull a casa teva el desheretat, que esdevindrà el teu hereu.

Sinònim: De fora vingueren que de casa ens tragueren | Forasters (o Hostes) vindran que de casa ens trauran | Unes hostes treuen ses altres.

Equivalent en francès: Accueille chez toi le déshérité, il deviendra ton héritier.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.
Pardell Garroset, Joan B.: Avui «"Bústia". "Hostes vingueren que de casa..."», p. 4. L'Avui / El Punt Avui.

Dit d'aquells que aprofitant-se de la bonesa d'algú, el perjudiquen.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 259. Edicions 62.
Planelles, Assumpta (2018): Twitter «twitter.com/MAPlanelles/status/1051218249835270145». Twitter.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics». Web.

Immiscir-se en casa d'altri.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Relacions socials. Conducta pública», p. 85. Edicions 62.
Ros, Arantxa (2019): Twitter «¿Sabéis algún dicho/refrán/frase hecha en catalán que no tenga equivalente en castellano? - twitter.com/RosArantxa/status/1080901420130422784». Twitter.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. H», p. 806. Antoni López, Editor.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 174. Museu de Vilafranca.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. H», p. 141. Edicions Víctor.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes, p. 176. Seuba Edicions.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 104. Museu Arxiu de Sentmenat.

111. Hostes vingueren que de casa ens tregueren (2010, 3 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Lloc: Baix Camp.

Correu / Gisper, Mònica (2010). Correu electrònic.
Correu / Rabell, Maria Rosa (2010). Correu electrònic.

112. Hostes vingueren que de casa et tragueren (2018, 1 font)

Que no se'n rigui dels nostres dolors, que quan siguin vells, els seus seran nous dons ja sabem que tal faràs, tal trobaràs.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

113. Hostes vingueren que de casa mos tragueren (1997, 1 font)

Reprende al que quiere mandar en casa ajena.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «H», p. 77. Comercial Denes, SL.

114. Hostes vingueren que de casa ns' tragueren (1839, 1 font)

Sinònim: Hostes vindrán qe de casa ns' trauran.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 647. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

115. Hostes vingueren que de casa vos tragueren (2009, 1 font)

López Casanovas, Joan F. (2009): dBalears.cat «Estrangeria». Web.

116. Hostes vingueren que de casa'ns tragueren (1831, 2 fonts)

Sinònim: Hostes vindrán que de casa'ns traurán.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa nos echará.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «371», p. 86. Imprenta de Saurí y Compañía.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «10. Aforismes indeterminats», p. 42. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

118. Hostes vingueren, de casa ens tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Vilanova de Meià (Noguera).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

119. Hostes vingueren, que de casa ens tragueren (1979, 3 fonts)

Dit d'aquells que aprofitant-se de la bonesa d'algú el perjudiquen.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «La llar», p. 77. Editorial de Vecchi.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelonès.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Molins de Rei (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Santa Coloma de Gramenet.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Dit d'aquells que aprofitant-se de la bonesa d'algú, el perjudiquen.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Casa», p. 28. Editorial Millà.

120. Hostes vingueren, que de casa ens tregueren (2010, 1 font)

Lloc: Vila-seca (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

121. Hostes vingueren, que de casa et tregueran (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

123. Hostes vinguèren que de casa'ns traguèren (1805, 1 font)

Ref.

Sinònim: V. Hoste | Hostes vindrán que de casa'ns traurán.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Vènir», p. 405.

124. Hostes vinguèren, que de casa'ns traguèren (1803, 1 font)

Ref.

Sinònim: V. Hostes vindrán que de casa'ns traurán | V. Hoste.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Casa», p. 136.

125. Hostes vinguéren que de casa ens treguéren (2010, 1 font)

Lloc: Badalona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

126. Hòstes vindran y senyors se farán (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «H», p. 131. Editorial Arte y Letras.

127. Hòstes vindran, que de casa mos traurán (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «H», p. 131. Editorial Arte y Letras.

128. Mosso vingueren, amos es feren (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

129. Mossos vingueren / que de casa ens tragueren (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 45. Autoedició.

130. Mossos vingueren i amos es feren (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. Oficis», p. 80. Garsineu Edicions.

131. Mossos vingueren i amos se feren (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 87. Edicions Salòria.

132. Mossos vingueren que amos es feren (2007, 2 fonts)

Sinònim: Hostes vingueren que de casa ens tragueren.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «H», p. 60. Edicions de 1984.

Sinònim: Hostes vingueren que de casa ens tragueren.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «303», p. 92. Garsineu Edicions.

133. Mossos vingueren que de casa ens tragueren (1992, 3 fonts)

Sinònim: Hostes vingueren que de casa ens tragueren.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI, p. 309. Columna Edicions.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Casa». Web.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 87. Edicions Salòria.

134. Mossos vingueren, amos es feren (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de la casa», p. 1096. Editorial Selecta-Catalonia.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Els amos, els criats i els mossos», p. 347. Edicions 62.

135. Ostes vindràn que de casa ens trauràn (2010, 1 font)

Lloc: Quartell (Camp de Morvedre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

137. Ostes vingueren, que de casa ens tragueren (2010, 1 font)

Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.

138. Tants en vengueren que de casa em tragueren (1986, 3 fonts)

Passa freqüentment que les persones externes, passen a comandar, a voler substituir la nostra llengua, els nostres balls, les nostres festes, els nostres costums i en resum la nostra cultura. Veg. 4183.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «5.Casa i vestit. 5.1. Casa i aixovar. Refranys», p. 234. Editorial Moll.

Equivalent en castellà: De fuera vendrá quien de casa me echará.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 65. Institut d'Estudis Eivissencs.

Sinònim: Veg. Hostes vengueren i de casa em tragueren.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OM - Observacions morals», p. 134. Institut d'Estudis Eivissencs.

139. Tants en vengueren que de casa em tregueren (2010, 1 font)

Lloc: Sant Joan de Labritja (Eivissa).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

140. Tants en vengueren que de casa ens tragueren (2012, 1 font)

(Bàrbara Sagrera, del Grup d'Estudis Etnopoètics): la paraula 'hoste' significa aquella persona que s'allotja de franc. Paraula amb connotacions negatives. Alewrta perquè si ve molta gent externa o forana poden posar en perill allò que és teu de manera.

Legítima. La casa simbolitza una cosa molt teva. Pot simbolitzar la llengua, la cultura o un bé material. Alerta amb la gent externa perquè em de tenir cura que no ens foragitin, que no ens prenguin allò que és nostre.

Lloc: Balears.

IB3-Top 10 (2012): IB3-Top 10 «Dites i refranys». IB3.

S'ha d'intentar conviure amb pau i harmonia. Els vells són gairebé foragitats per la descendència. Els de fora treuen els de dins.

Top 5. 9,5% dels vots. Vénen de fora i intenten imposar les seves normes.

Equivalent en castellà: De fuera vendrán que nos echarán.

Lloc: Balears. Eivissa.

IB3-Top 10 (2012): IB3-Top 10 «Dites i refranys». IB3.

141. Tants en vengueren, que de casa em tragueren (1957, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 41. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

142. Tants en vengueren, que de casa em tregueren (1977, 1 font)

Lloc: Eivissa i Formentera.

Castelló Guasch, Joan (1977): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.

143. Tants en vengueren, que de casa ens tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

144. Tants vengueren que de casa em tragueren (2010, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

145. Tants vengueren que de casa em tregueren (2010, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Hostes vingueren que de casa ens tragueren

Muntañola, Joaquim (2008): Dites populars catalanes

Hostes vingueren que de casa ens tragueren

Amades i Gelats, Joan (1947): Les faules d'Isop

Hostes vingueren que de casa ens tragueren

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte