No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui

171 recurrències en 126 variants.

2. Mai no diguis d'aquesta aigua no en beuré (1993, 2 fonts)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la saviesa i la prudència», p. 74. Web.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de tot una mica», p. 85. Seuba Edicions.

4. Mai no es pot dir d'aquesta aigua no en beuré (1989, 2 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «II». Web.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 64. Web.

5. Mai no es pot dir d'aquesta aigua no en beuré ni aquest capellà no és mon pare (2010, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

7. Mai no és ben dit: d'aquesta aigua no beuré (1996, 1 font)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 291. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

8. Mai no.s ben dit: d'esta aygua no beuré (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: Nunca es bien dicho: Desta agua no beberé.

Font: Capítol VI. (VI.28).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 245. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

9. Mai s'ha de dir: d'aquesta aigua no beuré (2008, 1 font)

Ningú està lliure de que li passi el de l'altre.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

13. Ningú diga d'aquesta aygua no beuré, per térbola que sia (1900, 1 font)

Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 86. Editorial Rourich.

14. Ningú digui d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sia (2008, 1 font)

«Fugint de tota posterma, | ser estugós no et convé; | ningú pot dir en veritat | d'aquesta aigua no en beuré». No criticar una situació d'altri perquè mai no sabem si nosaltres ens podem trobar en la mateixa.

Sinònim: No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré | Ningú no pot dir d'aquesta aigua no en beuré.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.5. Menjar i beure. 9.5.2. Aigua. Beure. Refranys», p. 382. Editorial Moll.

15. Ningú digui d'aquesta igo no en beuré, per tèrbola que sigui (1984, 1 font)

Ningú sap a lo que s'ha de veure.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Filosofia de sa vida», p. 206. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

16. Ningú no diga 'd'aquesta ayga no beuré', per tèrbola que siga (1900, 1 font)

(Gen.).

Sinònim: Per ben assegut que stigues, que no pots caure no digues.

Tallander, Antoni (Bulbena, Antoni) (1900): Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals «D», p. 34. Tarascó, Viladot & Cuesta.

17. Ningú no diga mai, d'aquesta aigua no beuré (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «L'aigua», p. 23. J. Huguet Pascual, editor.

18. Ningú no pot dir d'aquesta aigua no beuré (1993, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Nadie puede decir, de esta agua no beberé.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «L'alimentació. Beure», p. 67. Edicions Tres i Quatre.

Tothom pot trobar-se en una situació que creia impensable.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El beure», p. 338. Edicions 62.
Skaw (2009): Racó català «Dites i refranys en català. II Alimentació. Beure», p. 74. Revue Catalane.

22. Ningú no pot dir «d'aquesta aigua no en beuré» (2014, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 243. Llibres de l'Index, S.A..

23. Ningú pod dir d'aquesta aygua no beuré per térbola que sia (1805, 1 font)

Ref.

Sinònim: V. Béurer.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Térbol, a», p. 359.

24. Ningú pot di': d'aquesta aygua no n' beuré (1886, 1 font)

Lloc: Blanes (Selva).

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 183. Centre Excursionista de Catalunya.

25. Ningú pot dir "d'aquesta aigua no beuré" per tèrbola que sigui (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 107. Pagès Editors.

27. Ningú pot dir (o no digui, o no diguis mai) d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (1993, 1 font)

Significa que moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat; recomana moderació en els comentaris.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «66 Aigua», p. 24. Institut Menorquí d'Estudis.

28. Ningú pot dir d'aquesta aigua no beuré, per tèrbola que estiga (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «N», p. 37. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

30. Ningú pot dir, d'aquesta aigua no en beuré (2006, 1 font)

Estàs net de tota culpa per parlar?

Siquès i Reig, Pere (2006): La boca. Refranys, acudits i parèmies «Veu - parla. Tot el que surt per la boca», p. 53. Curbet CG Edicions.

32. Ningú pot dir: «D'esta aigua no beuré» (1997, 1 font)

Ninguno está libre de que le suceda lo que le ha sucedido a otro.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «A», p. 15. Comercial Denes, SL.

34. Ningú que pense bé, diga d'esta aigua no beuré (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «N», p. 178. Editorial Arte y Letras.

35. No 'digos' mai d'aquesta aigua no beuré (2016, 1 font)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 88. Edicions Salòria.

36. No digas d'aquest'aygua no bèuré per térbola que sia (1803, 1 font)

Ref.

Sinònim: V. Aygua.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Dir», p. 265.

38. No digas d'aquesta aygua no beuré per térbola que sia (1803, 1 font)

Ref.

Sinònim: V. Aygua.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Béurer», p. 95.

39. No digas d'aquesta aygua no beuré, per tèrbola que sia (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: Nadie diga de esta agua no beberé.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «99», p. 26. Imprenta de Saurí y Compañía.

40. No digas d'aquesta ygua no beuré per térbola que sia (1803, 1 font)

Ref.

Equivalent en llatí: Hoc nunquam de fonte bibam, ne dixerit ullus.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Aygua», p. 78.

Ref.

Equivalent en castellà: Nadie diga de esta agua no beberé.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Aygua», p. 78.

41. No digas d'un aquesta aigua no beuré per térbola que sia (1864, 1 font)

Briz, Francesch Pelayo (1864): Calendari catalá del any 1865, p. 107. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

42. No digas de aquesta aigua no veuré per térbula que sia (1881, 1 font)

Dóna á enténdrer que ningú está libre de que li succehesca lo que 'l altre.

Equivalent en castellà: Nadie diga de esta agua no beberé.

Duran y Escayola, Luis (1881): Temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano «Tema 53. Refrans», p. 59. Imprenta del Ferrocarril.

44. No digas de aquesta aygua no beuré per térbola que sía (1898, 1 font)

Refrán ab que's dona á entendrer que ningú está lliure de que li succeixca lo que á un altre.

Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 51 (11 juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 2. Revista Lo Mestre Titas.

45. No digas may d'aquesta ayga no beurè, per tèrbola que siga (1883, 1 font)

Sinònim: Qui no ha caygut está per caure.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «4. Aforismes referents á la higiene, medecina, etc.», p. 18. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

46. No digau, gentil senyora, / d'aquesta aigua no beuré (1562, 1 font)

Puix mon cor teniu penyora / sens voler-me ningun bé, / no digau, gentil senyora, / d'aquesta aigua no beuré.

Timoneda, Joan (1562): Flor d'enamorats «28», p. 83. Albatros Edicions.

47. No digues d'aquesta aigua no beuré per tèrbola que sia (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 478», p. 311. Columna Edicions.

48. No digues d'aquesta aigua no beuré, per tèrbola que sia (2001, 1 font)

Ha prevalgut la variant de Ros sobre la de Carles i Amat.

Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

Conca, Maria; Guia, Josep (2001): Els orígens de la paremiografia catalana contemporània, dins Caplletra, 31, p101-114, p. 108. Revista Caplletra.

49. No digues d'esta aigua no beurè (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

51. No digues mai d'aquesta aigua no en beuré (1986, 2 fonts)

No s'ha de dir mai «Això no ho faré», «No passaré per aquí», «A mi no em passarà això»... perquè no sabem mai què pot passar-nos més endavant ni en quina situació ens trobarem.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 10. Institut d'Estudis Eivissencs.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

52. No digues mai d'eixa aigua no beuré (2010, 1 font)

No digues mai que això no ho faràs perquè pot ser que més tard passes per allí i ho faces.

Verdú, Jordi Raül (2010): La velleta refranyera, p. 68. Edicions del Bullent.

54. No digues mai d'esta aigua no beuré (2011, 1 font)

És arriscat dir coses que no sabem mai si algun dia ens veurem en la necessitat o en la conveniència de fer-les.

Equivalent en castellà: Nunca digas de este agua no beberé (, ni este cura no es mi padre) | No digas de este agua no beberé.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de la cuina i el vi», p. 136. Web.

55. No digues mai d'esta aigua no beuré ni este frare no és mon pare (2010, 1 font)

Lloc: Benifaió (la Ribera Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

58. No digues mai: "d'eixa aigua no beuré" (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 32. Editorial l'Esquer.

59. No digueu d'aquesta aigua no beuré (1562, 1 font)

Que totes aquestes fórmules siguin o no "genuïnes" del català és una altra història, i tant se val.

Timoneda, Joan (1562): Flor d'enamorats «Introducció», p. 19. Albatros Edicions.

60. No diguis d'aqueixa aiga no en beuré (2017, 1 font)

Es diu per recomanar a algú que no afirmi una cosa quan no se sap si la podrà sostenir o complir.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 239. Salvat, S.A. de Ediciones.

61. No diguis d'aquesta aigua no beuré, / que de pitjor en sé (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 67. L'Avenç.

62. No diguis d'aquesta aigua no beuré, per entremolinada la vegis (1974, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Castelló Guasch, Joan (1974): Eivissa, 4, p 17-19 «Rondalla eivissenca. Es adagis», p. 20. Revista Eivissa.

63. No diguis d'aquesta aigua no beuré, per tèrbola que sia (1914, 1 font)

Sinònim: Si soc savi mai diré d'aquesta aigua no beuré | Hospital de Santa Creu, tal hi va qui no s'ho creu.

Equivalent en castellà: Nadie diga de esa agua no beberé, por turbia que esté.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. N», p. 818. Antoni López, Editor.

65. No diguis d'aquesta aigua no beuré, que de pitjors en sé (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 107. Pagès Editors.

66. No diguis d'aquesta aigua no en beuré, ni aquest frare no és mon pare (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona - Tarragona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

67. No diguis d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (2012, 2 fonts)

Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 13. Refranys sobre consells». Llibres de l'Index, S.A..

Cal ser moderat en les crítiques i comentaris, perquè moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat.

Sinònim: No es pot matar tot el que és gras.

Equivalent en castellà: Nunca digas 'De esta agua no beberé'.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Aigua». Editorial Barcanova.

68. No diguis d'aquesta aigua no en beuré, que de pitjor en sé (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

69. No diguis mai "d'aquesta aigua no en beuré" (2010, 1 font)

Lloc: L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

70. No diguis mai 'd'aquesta aigua no en beuré' (2017, 1 font)

Lloc: Manresa (Bages).

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2, p. 232. Zenobita Edicions.

71. No diguis mai d'aquella aigua no en beuré, que en beuràs dues vegades (1985, 1 font)

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «11. Qui no té un all té dues cebes», p. 114. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

74. No diguis mai d'aquesta aigua no en beure, per tèrbola que sigui (2014, 1 font)

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «022 - No diguis mai d'aquesta aigua no en beure, per tèrbola que sigui», p. 022. Blogger.

75. No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré (1982, 7 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Gent». Web.

No pots dir que no faràs una cosa, amb el temps poden canviar les coses.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Equivalent en esperanto: Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Saviesa i prudència, consells | Saĝo kaj prudento, konsiloj», p. 13. Associació Catalana d'Esperanto.
Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Banyoles (Pla de l'Estany).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Gràcia (Barcelona).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Igualada (Anoia).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Llubí (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Santa Coloma de Gramenet.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que havíem censurat i jurat de no fer mai.

Sinònim: No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (o potser necessitat en tindré, o que de pitjor en sé).

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que havíem censurat i jurat de no fer mai.

Sinònim: No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (o potser necessitat en tindré, o que de pitjor en sé).

Equivalent en francès: Il ne faut pas dire: Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que havíem censurat i jurat de no fer mai.

Sinònim: No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (o potser necessitat en tindré, o que de pitjor en sé).

Equivalent en anglès: Never say never.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que havíem censurat i jurat de no fer mai.

Sinònim: No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (o potser necessitat en tindré, o que de pitjor en sé).

Equivalent en gallec: Ninguén diga: 'desta auga non beberei'.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que havíem censurat i jurat de no fer mai.

Sinònim: No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (o potser necessitat en tindré, o que de pitjor en sé).

Equivalent en italià: Non serve dire: di tal acqua non berrò.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que havíem censurat i jurat de no fer mai.

Sinònim: No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (o potser necessitat en tindré, o que de pitjor en sé).

Equivalent en castellà: Nunca digas 'De esta agua no beberé'.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Vida». Blogger.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 175. Museu de Vilafranca.

76. No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré per tèrbola que sigui (2010, 1 font)

Lloc: Castellbell i el Vilar (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

77. No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré per tèrbola que sigui (o que la vegis) (2007, 1 font)

Sinònim: Per ben assegut que estiguis, que no pots caure mai no ho diguis.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «439», p. 129. Garsineu Edicions.

79. No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (1998, 2 fonts)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. L'aigua», p. 83. Garsineu Edicions.

Aquest refrany ens recomana no rebutjar cap possibilitat.

1. Obrar humà. h) Conveniència.

Equivalent en castellà: No digas de esta agua no beberé por turbia que esté | FR: Il ne faut pas dire: fontaine, je ne boirai ton eau (No s'ha de dir: font, no beuré la teva aigua) | EN: Don't say I'll never drink of this water (No diguis mai no en beuré d'aquesta aigua).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 36. Web.

80. No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (o potser necessitat en tindré, o que de pitjor en sé) (2012, 1 font)

Moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que havíem censurat i jurat de no fer mai.

Sinònim: No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

81. No diguis mai d'aquesta aigua no en veuré (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

82. No diguis mai «d'aquesta aigua, no en beuré», per tèrbola que sigui (2014, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 243. Llibres de l'Index, S.A..

83. No diguis mai, d'aquesta aigua no en beuré (1999, 7 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Aigua». Web.
Mira, David (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Montblanc (Conca de Barberà).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Roig, Francesc (1999): L'Estel «Refranys populars (I)», p. 11. Revista L'Estel.
(2009): L'Estel «Dites», p. 14. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Refranys», p. 12. Revista L'Estel.

84. No diguis mai, d'aquesta aigua no en veuré (2005, 1 font)

Encara té vigència.

Lloc: Arbeca (Garrigues).

Bellmunt, Teresa (2005): La Borrassa. Per saber què passa!, 6, p19-20 «Refranys i dites sense actual vigència», p. 20. Revista El Borinot.

86. No diguis mai: d'aquesta aigua no en beuré (2010, 1 font)

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

87. No diguis «d'aquesta aigua, no en beuré» (1999, 1 font)

Les situacions canvien i mai se sap què pot passar.

Sinònim: No es pot dir d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui | No es pot dir mai d'aquesta aigua no en beuré.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El beure», p. 339. Edicions 62.

88. No diguis: "D'aquesta aigua no en beuré", per tèrbola que sigui (1951, 1 font)

Sinònim: No diguis: "D'aquesta aigua no en beuré", que de pitjor en sé.

Equivalent en castellà: Nunca digas "De esta agua no beberé".

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1139. Editorial Selecta-Catalonia.

89. No diguis: "D'aquesta aigua no en beuré", que de pitjor en sé (1951, 1 font)

Sinònim: No diguis: "D'aquesta aigua no en beuré", per tèrbola que sigui.

Equivalent en castellà: Nunca digas "De esta agua no beberé".

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1139. Editorial Selecta-Catalonia.

90. No diguis: d'aquesta aigua no beuré mai (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Ne dis pas: de cette eau je ne boirai jamais.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «El seny / Le bon sens», p. 396. Robert Morel Editeur.

91. No es pot dir d'aquesta aigua no en beuré (1974, 4 fonts)

Anglada, Martí: Avui «"Tres i no res". "Tomàquets"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Eivissa.

Castelló Guasch, Joan (1974): Eivissa, 4, p 17-19 «Rondalla eivissenca. Es adagis», p. 18. Revista Eivissa.

No sentit literal. Per indicar que no s'ha de defugir res per extraordinari i monstruós que sembli.

Atribuït a Mahoma. Un dels seguidors seus havia jurat no beure aigua d'una font determinada i un dia, en visitar-la en companyia del profeta, hi caigué i s'ofegà.

Sinònim: No es pot dir d'aquesta aigua no en beure, per tèrbola que sigui.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «El menjar i el beure», p. 34. Editorial de Vecchi.

Trobar-ne el sentit.

Llengcat (2014): Suficiència 1 «Locucions, frases fetes i refranys referits a l'experiència de la vida (edat, amistat, família, treball, etc.)». Web.

92. No es pot dir d'aquesta aigua no en beuré, encara que sigui tèrbola (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

93. No es pot dir d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (1979, 4 fonts)

No sentit literal. Per indicar que no s'ha de defugir res per extraordinari i monstruós que sembli.

Sinònim: No es pot dir d'aquesta aigua no en beure.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «El menjar i el beure», p. 34. Editorial de Vecchi.

En qualsevol moment un es pot veure implicat en un assumpte impensable.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 402. Edicions 62.

Les situacions canvien i mai se sap què pot passar.

Sinònim: No diguis «d'aquesta aigua, no en beuré» | No es pot dir mai d'aquesta aigua no en beuré.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El beure», p. 339. Edicions 62.

No cal fer escarafalls de res per a un bon avenir.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «Aigua», p. 13. Editorial Millà.

95. No es pot dir mai "d'aquesta aigua no en beuré", per tèrbola que sigui (2011, 1 font)

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Resiliència (Resistència davant situacions difícils)», p. 188. Institut Francesc Ribalta.

96. No es pot dir mai "d'eixa aigua no beuré", per tèrbola que la veges (2010, 1 font)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

97. No es pot dir mai d'aqueixa aiga no en beuré, per més tèrbola que sigui (1999, 1 font)

Lloc: Cerdanya.

Web de la Cerdanya (1999): Refranys de la Cerdanya «Dites populars: Refranys». Web.

99. No es pot dir mai d'aquesta aiga no en beuré, per més tèrbola que sigui (2017, 1 font)

A Cerdanya aquesta dita popular va més enllà perquè se li afegeix, a l'aigua, l'adjectiu 'tèrbola'. La vida és la millor escola i l'experiència la millor mestra.

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Refranys, adagis i proverbis», p. 240. Salvat, S.A. de Ediciones.

100. No es pot dir mai d'aquesta aigua no en beuré (1989, 11 fonts)

Parlant de Santa Coloma de Queralt, fent endreça, he trobat una col·lecció de refranys d'aquest poble que em va passar, a finals dels 60, en Josep Carreras, colomí de soca arrel i nat a inicis del segle XX.

Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2010): Correu «Aforismes encara usuals a la Segarra Alta tarragonina. Saviesa popular». Correu electrònic.

Equivalent en castellà: Nadie diga de esta agua no beberé.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «379», p. 114. Garsineu Edicions.

Equivalent en castellà: Nunca digas de esta agua no beberé.

Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «EL COS. MENJAR, BEURE I...», p. 17. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 88. Edicions Salòria.

Lloc: Aiguafreda (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Equivalent en castellà: Nadie debe decir: «de este agua no beberé» | Nadie diga de este agua no beberé | No se puede decir de este agua no beberé.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Mai», p. 79. Edicions 62.

Les situacions canvien i mai se sap què pot passar.

Sinònim: No diguis «d'aquesta aigua, no en beuré» | No es pot dir d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El beure», p. 339. Edicions 62.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

101. No es pot dir mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (2006, 2 fonts)

No podem dir mai que no farem una cosa determinada, perquè les circumstàncies de la vida ens poden obligar a fer allò que mai no hauríem ni somiat.

Sinònim: Mai no diguis que una cosa no la faràs.

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «N», p. 79. Edicions de 1984.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

102. No es pot dir mai, / d'aquesta aigua no en beuré (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 62. Autoedició.

103. No es pot dir mai, d'aquesta / aigua no en beuré (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes. Encreuats «De tota mena», p. 44. Autoedició.

104. No es pot dir mai: "d'esta aigua no beuré", per més tèrbola que passe (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 32. Editorial l'Esquer.

105. No es pot dir mai: d'esta aigua, no en beuré (2018, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Advertències, consells i reflexions», p. 116. Editorial Sargantana.

106. No es pot dir: Font, d'aquesta aigua no en beuré (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: Nadie puede decir de esta agua no beberé.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 155. Editorial Pòrtic.

107. No espot dir mai d'aquesta aigua no en beuré (2012, 1 font)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

108. No he dit: D'aquesta aigo no beuré (2003, 1 font)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Modismes per ordre d'inicials. N», p. 109. Consell de Mallorca.

109. No poder dir 'd'aquesta aigua no en beuré' (1996, 1 font)

Acceptar una possibilitat.

Sinònim: Veg. Tocar ferro.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «N», p. 237. Edicions 62.

111. No pot dir cap mariner "d'aquesta aigua no beuré" (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 318. Web.

112. No pot dir cap mariner, d'aquesta aigo no en beuré (1984, 1 font)

Ningú sap per endavant, lo que mos espera.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Marina», p. 229. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

113. No pot dir cap mariner: "D'aquesta aigua, no en beuré" (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pescador i de mariner», p. 1027. Editorial Selecta-Catalonia.
Sàlvia (2010): Poesia infantil i juvenil «Dites populars y refranys de mariners: solcant el mar del folklore popular». Web.

115. No pot dir cap mariner: D'aquesta aigua no en beuré (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

117. No pot dir cap mariner: d'aquesta aigua no en beure (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys del Mar. Sobre mariners». Web.

118. No pot dir cap mariner: «D'aquesta aigua no en beuré» (1999, 1 font)

Tothom està exposat a perills. Una altra interpretació és que les situacions poden canviar.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. Els mariners i els pescadors», p. 357. Edicions 62.

119. No pots dir mai d'aquesta aigua no en beuré (1987, 1 font)

Lloc: Garrigues.

Bellmunt i Figueras, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys «Refranys recollits a les Garrigues», p. 34. V&P.

121. Pels carrers de Barcelona molta gent i va i ve: no et cal dir galant minyona 'd'aquesta aigua no beuré' (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1259», p. 739. Columna Edicions.

124. Si só savi, mai diré: d'aquesta aigua no beuré (1992, 1 font)

Sinònim: No digues d'aquesta aigua no beuré, per tèrbola que sia.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «S 544», p. 884. Columna Edicions.

125. Si sóc savi mai diré: "d'aquesta aigua mai beuré" (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «X. La capacitat intel·lectual. La saviesa», p. 81. Pagès Editors.

126. Si sóc savi mai no dira d'aquesta aigua no en beuré (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La prudència», p. 39. Garsineu Edicions.
No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui

Faves comptades (2015) «Twitter»

No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «022 - No diguis mai d'aquesta aigua no en beure, per tèrbola que sigui»

No diguis mai d'aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte