Qui diu les veritats, perd les amistats

110 recurrències en 60 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Cantant la veritat es perd l'amistat (1985, 2 fonts)

3. Cantant les veritats es perden les amistats (1994, 6 fonts)

Sinònim: Dient les veritats es perden les amistats.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. La veritat», p. 90. Pagès Editors.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys de Músics. Dites sobre músics, música, balls i instruments». Web.

4. Cantant les veritats, es perden les amistats (1979, 5 fonts)

Dit per aquells que no obren correctament.

Aquest refrany ens recomana no dir la veritat als amics, ja que pot provocar una situació contraproduent.

1. Obrar humà. b) Amistat | (La veritat troba enemics on no n'hi ha cap).

Equivalent en castellà: Cantando las verdades se pierden las amistades | FR: Si j'avais la main plein de vérité, je m'en garderai bien de l'ouvrir (Si tingués la mà plena de veritat, me'n guardaria bé d'obrir-la) | EN: Truth finds foes where it makes none.

6. Dient les 'verdats' es perden les amistats (1983, 1 font)

8. Dient les veritats / es perden les amistats (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 45. Autoedició.

9. Dient les veritats es / perden les amistats (1999, 1 font)

10. Dient les veritats es perden les amistats (1951, 14 fonts)

Sinònim: Cantant les veritats es perden les amistats.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. La veritat», p. 90. Pagès Editors.

Dita molt popular que, en forma rimada, expressa un dels riscs que comporta proclamar sempre la veritat. Això mateix féu palès ja Terenci en una de les seves comèdies. De: Terenci.

Equivalent en llatí: Veritas odium parit (cfr.II.375).

Font: Terenci.

L'afalac genera amics; la veritat, odi. De: Terenci.

Equivalent en llatí: Obsequium amicos, veritas odium parit.

Font: An. 68.

Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Fills, llar i amics», p. 103. Museu Arxiu de Sentmenat.

11. Dient les veritats, es perden les amistats (1996, 4 fonts)

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «II». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 51. Web.

12. Dient les veritats, se perden les amistats (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Por decirse las verdades, se pierden las amistades.

14. Dient sa veritat / sa perd s'amistat (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

15. Dient sa veritat / se perd s'amistat (1918, 1 font)

16. Dient sa veritat, es perd s'amistat (1993, 1 font)

Tot i que «qui ens estima ens farà plorar» (vegi's n. 1209), no ens agrada que ens retreguin els defectes i que pretenguin corregir-nos.

Equivalent en castellà: En diciendo las verdades, se pierden las amistades.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2810 Veritat», p. 378. Institut Menorquí d'Estudis.

18. Digau la veritat e perdrèu la amistat (1900, 1 font)

20. Digues les veritats i perdràs les amistats (1914, 1 font)

Sinònim: En dient les veritats, se perden les amistats.

Equivalent en castellà: Mal me quieren las comadres, porque digo las verdades.

21. Digues ses veritats i perdràs ses amistats (1986, 1 font)

Equivalent en castellà: Di las verdades y perderás las amistades.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 65. Institut d'Estudis Eivissencs.

22. Digues ses veritats i perdrás ses amistats (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

23. El que diu la veritat, perd l'amistat (1 font)

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys de filosofia pràctica». Web.

24. El que diu les veritats perd les amistats (1987, 1 font)

Lloc: Bot.

25. El qui diu la veritat, perd les amistats (2011, 1 font)

26. El qui diu les veritats, perd les amistats (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Canterella refranyera», p. 144. J. Huguet Pascual, editor.

28. En dient las veritats se perden las amistats (1865, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Mal me quieren mis comadres porqué digo las verdades.

Lloc: Menorca.

31. En dihent las veritats se perden las amistats (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «6. Aforismes referents á la amistat», p. 27. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

32. En dir les veritats es perden les amistats (2010, 1 font)

33. En dir les veritats, has perdut les amistats (1993, 1 font)

Sinònim: Qui diu les veritats perd les amistats.

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Veritat», p. 155. Edicions Tres i Quatre.

34. En dir les veritats, s'acaben les amistats (1987, 3 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Març», p. 14. Ajuntament de Cocentaina.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 113. Editorial l'Esquer.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

36. En dir ses veritats, es perden ses amistats (1970, 1 font)

37. En dir-se les veritats es perden les amistats (1993, 4 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Les relacions interpersonals. Amistat», p. 165. Edicions Tres i Quatre.

Equivalent en esperanto: Kiu diras la veron, havas suferon.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Saviesa i prudència, consells | Saĝo kaj prudento, konsiloj», p. 12. Associació Catalana d'Esperanto.

38. En dir-se les veritats, es perden les amistats (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «E», p. 25. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

39. En dirse las veritats, se perdan las amistats (1831, 1 font)

41. En dièn las veritats se perden las amistats (1839, 1 font)

44. Per dir les veritats se perden les amistats (1989, 3 fonts)

Lloc: València.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Costums i sentències», p. 64. Web.

45. Per dir les veritats, perd hom les amistats (2009, 1 font)

Denota el mal que se solen rebre comunament les correccions. Lívio no es vol arriscar a molestar Fàbio i perdre la seva amistat atacant massa durament l'estament dels ciutadans de Tortosa. De: Despuig, Cristòfor.

(PL: veritat). Trobem petites variants de forma i de significat en el DCVB (veritat. Refr. d=, i en la PCC (V 603 (3)), on es cita Despuig.

Lloc: Tortosa.

Font: Al s. XVI.

48. Per dirse les veritats, se perden las amistats (1796, 1 font)

49. Quan diuen ses veritats es perdes ses amistats (1993, 1 font)

Vegi's n. 2810.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2813 Veritats», p. 378. Institut Menorquí d'Estudis.

50. Quan es diuen les veritats s'acaben les amistats (2010, 1 font)

51. Qui canta les veritats perd les amistats (1968, 5 fonts)

Dir la veritat pot comportar perdre algun amic.

Equivalent en castellà: Quien dice las verdades pierde las amistades.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop. Capricorn"», p. 23. L'Avui / El Punt Avui.
Camps, Jaume: Avui «"Cartes creuades". "Fins ara, Miquel"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

[...] no hauria d'ésser que qui canta les veritats perdi les amistats; no voldria que la meva sortida fos a puntades de peu.

54. Qui diu les veritats perd les amistats (2006, 7 fonts)

Lloc: País Valencià.

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Refranys. Clau - 41.», p. 11. Web.
Correu / Montesinos Mora, Francisco (2010). Correu electrònic.

Lloc: Sant Vicenç de Torelló (Osona).

Correu / Rodríguez Cruells, Maria (2010). Correu electrònic.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

A ningú li agrada que li retreguin els defectes.

Sinònim: Cantant les veritats es perden les amistats.

Equivalent en castellà: Con las verdades se pierden las amistades; Las verdades escuecen.

55. Qui diu les veritats, perd les amistats (1985, 6 fonts)

Bargalló, Manel (2009): Bloc Deu Mil en marxa per l'autodeterminació «Sectes en la política». Web.

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Amistats i relacions personals», p. 92. Editorial Sargantana.

Sinònim: Val més una veritat amarga que cent mentides dolces.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «Q», p. 44. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

56. Qui diu massa veritats perd les amistats (1 font)

"Professor Lester": Avui Estiu «"Horòscop". "Verge"», p. VII. L'Avui / El Punt Avui.

58. Qui diu ses veritats perd ses amistats (1993, 1 font)

Tot i que «qui ens estima ens farà plorar» (vegi's n. 1209), no ens agrada que ens retreguin els defectes i que pretenguin corregir-nos.

Equivalent en castellà: En diciendo las verdades, se pierden las amistades.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2810a Veritat», p. 378. Institut Menorquí d'Estudis.

59. Qui diu ses veritats, perd ses amistats (2008, 1 font)

A ningú li agrada la veritat que moltes vegades no és dolça.

Sinònim: En dir ses veritats, se perden ses amistats.

60. Qui diu ses veritats, sol perdre ses amistats (1984, 1 font)

Ses veritats, no agraden a ningú.

Lloc: Menorca.