Pel juny la falç al puny

189 recurrències en 63 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

3. A juny, corbella al puny (1987, 2 fonts)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 88. Editorial l'Esquer.
Sàlvia (2009): Poesia infantil i juvenil «Dites populars i refranys de l'estiu, Sant Joan i del mes de juny. Dites i refranys del mes de juny». Web.

4. Al Juny la falç al puny (2008, 1 font)

Lloc: Empordà.

Jordi (2008): Facebook - Empordà «Llenguatge autòcton». Web.

6. Al juny / la falç al puny (1989, 2 fonts)

Lloc: Balsareny.

Escola Guillem de Balsareny (1989): Dites populars «Dites treballades a l'escola. Juny», p. 14. Escola Guillem de Balsareny.

8. Al juny la falç al puny (2006, 7 fonts)

Correu / Bergués Fàbrega, Cristina (2010). Correu electrònic.
Correu / Sans, Lídia (2010). Correu electrònic.
Cosme Garrell i Guiu (2009): Aula d'Acollida CEIP Mare de Déu del Remei «Dites i refranys del mes de juny». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juny». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «El calendari». Web.

9. Al juny la falç al puny! (2010, 1 font)

Marcel, Laura T. (2010): Mar i cel «Al juny la falç al puny!». Web.

10. Al juny la força al puny (2010, 1 font)

11. Al juny, corbella al puny i la roba lluny (2008, 5 fonts)

Astrogea (diverses fonts) (2009): Astrogea «Refranys i dites sobre el temps». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Refranys i dites del mes de juny». Web.

12. Al juny, la falc al puny (1984, 1 font)

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Centre d'Estudis de la Terra Alta (1984): Refranys de la Fatarella «El temps i el camp», p. 24. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

13. Al juny, la fals al puny (2010, 1 font)

14. Al juny, la falç al (o en) puny (1999, 1 font)

15. Al juny, la falç al puny (1979, 19 fonts)

Lloc: La Fatarella (Terra Alta).

Diversos autors (1985): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 9-10, p24-25 «Refranys de la Fatarella. El temps i el camp», p. 24. Centre d'Estudis de la Terra Alta.
Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de juny». Web.

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Los mesos i els refranys. Juny», p. 11. PDF.

El mes de juny es fa la collita del blat.

Maynou, Xavier (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el calendari. Juny». Web.

Això vol dir que al mes de juny és el temps de la sega del blat, i antigament es feia amb la falç, aquest treball era pesat i per això volien aquests dies més menjar.

Lloc: Flix.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. El calendari. Juny», p. 201. Web.

Sinònim: Cortils i Vieta: "Pe'l Juny la fals al puny".

Lloc: Blanes.

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.1. Frases fetes referents a la meteorologia. 2.1.2. Recollides per Cortils i Vieta a Ethologia de Blanes, 1886», p. 15. Web.

18. Al juny, la faç al puny (2010, 1 font)

20. Corpus al juny, la falç al puny (1987, 1 font)

23. El pagès, en mes de juny, tinga ja la falç al puny (1992, 1 font)

25. En Juny, la falç en el puny (2010, 1 font)

Lloc: Vall d'Albaida.

Claustre del CEIP Verge dels Desemparats d'Atzeneta d'Albaida (2010). Web.

27. En juny, / la falç al puny (1951, 1 font)

Lloc: Alcoi, Altea.

31. En so juny sa faus as puny (1944, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 11, març 1945 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 178. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

32. Es juny, / sa fau en es puny (1951, 1 font)

Lloc: Mall., Eivissa.

33. Juny (o pes juny) sa fauç en es puny (1993, 1 font)

Es diu perquè el mes de juny és propi de la segada (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1570 Juny», p. 216. Institut Menorquí d'Estudis.

34. Juny, corbella en puny (1993, 2 fonts)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. J», p. 61. Ajuntament de Quart.

35. Juny, la falç al puny (1983, 4 fonts)

MP; per a segar blat.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «J», p. 31. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Sens dubte, el millor moment per a segar les messes tenint en compte la climatologia i el punt del cereal.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «4. Estiu. 4.4.1. Refranys de juny», p. 97. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.

37. Juny, la falç en puny (1993, 2 fonts)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. J», p. 61. Ajuntament de Quart.

39. Juny, sa fauç en es puny (1984, 1 font)

És hora d'anar a segar.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Agricultura. Feines», p. 148. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

41. P'es juny sa fauç a's puny (1955, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1955): Ibiza, núm. 2, p29-33 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 31. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

42. Pe 'l Juny la fals al puny (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis referents al temps», p. 179. Centre Excursionista de Catalunya.

43. Pel Juny la fals al puny (1883, 2 fonts)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 25. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

44. Pel Juny, la falç al puny (1914, 8 fonts)

CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Juny». Web.
Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Refranys i dites del mes de juny». Web.
(2009): Biblioteca Escola Pública Tàrrega «Dites juny». Web.
(1999): Dites, proverbis i refranys «Dites relacionades amb el temps». Web.

46. Pel juny la corbella al puny (1983, 2 fonts)

Sobre els conreus i els fruits del mes de juny.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català III «Juny. La vida al camp», p. 785. Salvat, S.A. de Ediciones.

47. Pel juny la fals al puny (1864, 3 fonts)

Lo fecundo dibuixant senyor Urgellés, enamorat sempre de las escenas y variats accidents de la vida del camp, ha volgut traduhir lo conegut y verídich adagi català 'pel Juny la fals al puny', per medi d'un bonich paisatge ahont figuran en primer terme.

Alguns segadors, tallant ab l'afilada fals uns blats alts y de plena espiga, en lo mes de Juny, en que l'estiu comensa á fer sentir sos primers calors y fermenta ja 'ls fruits dels estesos camps.

Támaro, Eduart (1881): La Ilustració Catalana, Tom II, 38 (20-7-1881), p308 «Nostres grabats. Pel Juny la fals al puny», p. 308. Revista La Ilustració Catalana.

48. Pel juny la fals al puny (cont.) (1881, 1 font)

També figuran en lo quadro alguns arbres dels que abundan en las riberas de nostre Llobregat, de soca antiga y de vegetació mermada en sas escassas brancas y en suma aquest paisatge d'agradable color local, es una bona y ben entesa traducció gráfica de.

L'adagi que li serveix de títol.

Támaro, Eduart (1881): La Ilustració Catalana, Tom II, 38 (20-7-1881), p308 «Nostres grabats. Pel Juny la fals al puny», p. 308. Revista La Ilustració Catalana.

49. Pel juny la falç al puny (1983, 23 fonts)

El maig és dolent per a les malalties; és quan s'agafen els mals dolents que duren anys i fan de mal curar.

Correu / Boix, Lluís (2010). Correu electrònic.
Correu / Casas, Rosa Maria (2010). Correu electrònic.
Correu / Font i Abril, M. Francesca (2010). Correu electrònic.
Correu / Marfany, Marta (2010). Correu electrònic.

Lloc: Girona.

Correu / Perich, Maria Concepció (2010). Correu electrònic.

La sega.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 3. Apunts curs nivell C català.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juny». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre oficis i feines». Web.

Equivalent en castellà: Cuando junio llega, limpia tu hoz y tu era.

Ermitaño de los Pirineos (1995): Calendario religioso, astronómico y literario para 1995 «Sección literaria. Refranyer Popular», p. 43. Sociedad General Española de Librería.

Indica la proximitat de la sega.

Espinàs, Josep M. (2009): El Periódico «Petit observatori. Un juny de males herbes». Web.

Aquest mes marca un dels moments més importants i més culminants dins la vida dels pobles de cultura mediterrània, en els quals el blat i els cereals en general juguen el paper principal d'alimentació. EL juny és el mes de segar els cereals.

És el temps de la sega als camps. I 'Pel juliol la corbella al coll'. Tant la falç com la corbella són eines que usaven els camperols per a segar els camps, abans de la industrialització.

Pàmies i Riudor, Víctor (2019): Baroteca «Sucres de dites. Baroteca». Baroteca.

Lloc: Menorca.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA) núm. 14 «Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Vidal, Magda (1989): Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 14, p15-16 «Recull de refranys a Vilalba dels Arcs», p. 16. Centre d'Estudis de la Terra Alta.

50. Pel juny la falça al puny (1983, 1 font)

Aquest refrany no és pas comú a totes les contrades en qè es conrea el blat i és contradit per altres refranys locals que assenyalen d'altres moment de l'any per aquestes feines. De tota manera, els refranys que aconsellen la sega pel juny,.

Són els més abundosos.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català III «Juny. La vida al camp», p. 698. Salvat, S.A. de Ediciones.

53. Pel juny, / el sulfat al puny (2006, 1 font)

Refranys estrafets. Les vinyes requereixen un tractament anticriptogàmic, cap al començament de l'estiu. S'han fet servir tradicionalment el brou borgonyó, que és una barreja de sulfat de coure i carbonat de sodi, o bé el brou bordelès, molt més conegut,.

Que és una barreja de sulfat de coure i hidròxid de calci. Aquesta barreja, coneguda pels pagesos com caldo verdulès, era aplicada amb uns aparells denominats sulfatadores, que no eren més que polvoritzadors mecànics, impulsats a mà pel mateix pagès amb.

Sinònim: Pel juny, la falç al puny.

Mans, Claudi (2006): Revista de la Societat Catalana de Química, 7 (2006), p78-80 «Pel juliol, ni dona ni glicol», p. 78. Institut d'Estudis Catalans.

54. Pel juny, / la corbella al puny (1951, 1 font)

Lloc: Val.

55. Pel juny, / la falç al puny (1936, 3 fonts)

És clar que, en algunes contrades de Catalunya -les de l'alta muntanya, de clima més fred-, la segada s'hi realitza més tard. O sigui, al llarg del mes de juliol (el calendari de pedra esculpit a la portalada de l'històric monestir de Ripoll, ho posa de.

Manifest), i, en certs llocs, fins i tot cap a les darreries d'agost. Aquest és el cas dels pobles, com el de Castellar de N'Hug (Alt Bergadà), situats a l.400 metres d'altitud, és a dir, la màxima alçada on es conrea el blat.

Casademont i Comas, Emili (2011): Emili Casademont i Comas «La sega i l'expressió "Agafar un gat"». Web.

Lloc: Balsareny.

Escola Guillem de Balsareny (1989): Dites populars «Dites conegudes pels pares. mesos de l'any. Juny. Més conegudes», p. 8. Escola Guillem de Balsareny.

56. Pel juny, / la fauç al puny (1951, 1 font)

Lloc: Baix Empordà.

57. Pel juny, la corbella al puny (1951, 3 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juny». Web.

59. Pel juny, la falç / al puny (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «Del temps», p. 21. Autoedició.

60. Pel juny, la falç al puny (1916, 50 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Juny», p. 5. Ajuntament de Cocentaina.

Refrany erroni. No cert a tot arreu. Sí a la plana central, però no a les zones de muntanya, de conreus notablement més tardans i endarrerits. A la Plana de Vic no seguen fins a primers de juliol; al Ripollès i vall de Camprodon i Cerdanya, a finals;.

A mitjans d'agost a Vall de Boí i fonts de Llobr.

Lloc: Garrigues.

Ja no té vigència.

S'han acabat les falç, les dalles i fins i tot les màquines de segar.

Lloc: Arbeca.

Bellmunt, Teresa (2005): La Borrassa. Per saber què passa!, 6, p19-20 «Refranys i dites sense actual vigència», p. 19. Revista El Borinot.

Lloc: Manlleu.

Calendari de la ceba (2009): Calendari de la ceba «Refranys del mes de juny». Web.
Calendari dels pagesos (1995): Calendari dels pagesos de 1995 «JUNY», p. 13. Sociedad General Española de Librería.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Cerdà, Paco (2011): Levante-emv.com «Pel juny, la falç al puny». Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Mesos. Juny», p. 239. Edicions Tres i Quatre.
Correu / Bigas, Montserrat (2010). Correu electrònic.
Correu / Domingo, Josep (2010). Correu electrònic.
Correu / Ester Subias, Glòria (2010). Correu electrònic.
Correu / Fernández López, Jordi (2010). Correu electrònic.

Lloc: Lloret (Selva).

Correu / Macià, Carme (2010). Correu electrònic.

Enviats per la mare del Martí Fígols, sentits a la seva mare, de Girona (94 anys).

Lloc: Girona.

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.

Lloc: Manresa.

Correu / Roca Puig, Pere (2010). Correu electrònic.

Lloc: Alt Pirineu.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

De fet era un advertiment a l'avançada, ja que la sega dels cereals tenia lloc al final de juny o al començament de juliol. Per això, ara es pot constatar que en les darreres dècades les diverses collites s'han avançat.

En referència als temps de començament del segle XX.

Gironès Descarrega, Josep (2011): Josep Gironès Descarrega «Juny». Web.

El pas de l'any. Juny.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Refranys». Correu electrònic.

N'existeix una versió sexual: «Pel juny la fava al puny» (pare).

Lloc: Vic (Osona).

Munar i Munar, Felip (2010): Diario de Mallorca «Pel juny, la falç al puny». Web.

Està clar que aquest era el mes que el pagès havia d'agafar la falç -o la dalla, que ajudava a preservar la ronyonada- i ajaçar definitivament els camps de blat.

Murgadas, Francesc: Avui «"Proposar". "Segant el blat"», p. 80. L'Avui / El Punt Avui.

Sinònim: Pel juliol, la falç al coll.

Equivalent en castellà: Cuando junio llega, limpia tu hoz y tu era.

Sinònim: Pel juliol, la falç al coll.

Equivalent en portuguès: Junho foice em punho.

Sinònim: Pel juliol, la falç al coll.

Equivalent en castellà: Junio, hoz en puño.

Trad.: Entre juny i juliol, s'hi fica la falç.

Sinònim: Pel juliol, la falç al coll.

Equivalent en francès: Entre juin et juillet, la faucille s'y met.

Que indica que durant aquest mes de l'any és temps de sega, per tant, transmet una realitat que en algun moment va ser propera a la comunitat de parlants, i que en forma de refrany, és més fàcil de recordar.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 34. Web.

Lloc: Penedès.

Tret del llibre de Miquel Pont (2002): Calendari dels vells oficis, d'Ed. Proa.

Sala, Carles (2010): Lo Carranquer «Els mesos de l'any (VI): Juny». Web.
Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Abans de la recol·lecció», p. 169. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Nou.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

M'ho fa arribar Antoni Gimeno a través del correu electrònic, d'un llibre que li arriba a la Sàrria de Llibres.

Lloc: Gurb de la Plana (Osona).

Tañà i Lleonart, Ramon (1977): Gurb de la Plana, gresol d'Osona «Recull de dites i refranys».

Lloc: Ulldecona.

Vidal, Josep; Badia, Pepe; Badia, Jordi; Lluís Millan (1989): Dites i refranys «Dels treballs al camp i les collites», p. 60. Web.

Lloc: Begues.

Viñas i Pascual, Roser (2007): Rodolins beguetans (L'Eixarmada, 10 — Juliol 2008 —Centre d'Estudis Beguetans) «Selecció de rodolins, recollits per la Sra. Roser Viñas i Pascual, i compilats al mes d'abril del 2007». Centre d'Estudis Beguetans.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El pas del temps», p. 120. Museu Arxiu de Sentmenat.

Feines del camp.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 6. Web.

Pas de l'any.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 7. Web.

Feines del camp, pas de l'any.

(2013): Locucions i frases fetes «Refranys», p. 5. Web.

61. Pel juny, la falça al puny (1900, 3 fonts)

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

62. Pel mes de juny, la falç al puny (1900, 2 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juny». Web.

63. Per sant Joan de juny, / la fauç al puny (1951, 1 font)

Comp. VI, 15c.

Lloc: Garrotxa.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de juny. 24 de juny. Sant Joan», p. 98. Editorial Barcino.
Pel juny la falç al puny

Sallent i Tatjer, Joan (2015): Refranys il·lustrats

Pel juny la falç al puny

Urgellés (1881): La Ilustració catalana, 20-7-1881, núm. 38, p2-4

Pel juny la falç al puny

Beltran, Jordi (2015): Els refranys més usuals de la llengua catalana

Pel juny la falç al puny

El Foment de Girona (2019): Test dites

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte