Brams d'ase no pugen (o arriben) al cel

119 recurrències en 43 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

3. Bram d'ase no arriba al cel, i s'hi puja no posa rel (1984, 1 font)

No fer cas de paraules estúpides.

Lloc: Menorca.

6. Bram d'ase no puja al cel (1869, 3 fonts)

I segón, quand es pensament queda clòs per éll mateix (si val es mot), i no va a manllevar requincadures.

Lloc: Menorca.

7. Bram d'ase no puja al cel i s'hi puja no hi fa rel (1944, 1 font)

8. Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no hi posa arrel (2008, 1 font)

9. Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel (1951, 2 fonts)

No s'ha de fer cas a qui parla sense raó.

Sinònim: Brams d'ase no arriben (o no pugen) al cel.

10. Bram d'ase no puja al cel; i si hi puja, no hi posa rel (1986, 1 font)

S'aplica a aquells que parlen molt sense saber què diuen.

Equivalent en castellà: Rebuzno de asno no llega al cielo.

Lloc: Eivissa i Formentera.

Institut d'Estudis Eivissencs (1986): El nostre refranyer, p. 16. Institut d'Estudis Eivissencs.

13. Bram de burro no aplega al cel i si arriba no fa arrel (1985, 1 font)

MP. Se diu del que vol tindre raó i crida fort.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «B», p. 15. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

16. Brams d'ase no arriben (o no pugen) al cel (1999, 6 fonts)

Sinònim: A mi, com si em dius Llúcia | Com si res | Fa un vent que no deixa sentir res | Fer com aquell qui res (o com qui sent ploure) | Fer com si | Com qui no vol la cosa.

Equivalent en castellà: A palabras necias oídos sordos | Como quien no quiere la cosa | Coso si tal cosa.

No s'ha de fer cas a qui parla sense raó.

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel.

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en francès: À folle demande, point de réponse. [DG: IX].

Font: [P: XI, 123].

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en castellà: A palabras locas, orejas sordas. [MK: 15.847].

Font: [P: XI, 123].

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos de mercader. [MK: 15.848].

Font: [P: XI, 123].

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en francès: À sotte demande, point de réponse. [S&C: 51].

Font: [P: XI, 123].

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en anglès: For mad words deaf ears. [S&C: 51].

Font: [P: XI, 123].

No s'ha de fer cas a qui parla sense raó | Indica que no es té cap intenció de fer cas | Recomana la prudència de no fer cas dels despropòsits.

Recomienda no prestar atención ni hacer caso a lo que insensata y neciamente se diga, teniendo además en cuenta que el mejor desprecio es no hacer aprecio.

Sinònim: Bram d'ase no puja al cel, i si hi puja no posa arrel. [P: XI, 123] | A paraules vanes, orelles sordes. [S&C: 51] | A paraules folles, orelles sordes. [S&C: 51] | Ves dient, jo com si sentís ploure. [P: I, 1040].

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos. [MK: 15.850] - DG: IX] - [S&C: 51].

Font: [P: XI, 123].

17. Brams d'ase no arriben (o pugen) al cel (1997, 1 font)

Sinònim: Veg. tb. 326.

Equivalent en castellà: A palabras (o preguntas) necias, oídos sordos | Oración de perro no va al cielo | Rebuznos de burro no llegan al cielo.

18. Brams d'ase no arriben (o pugen) al cel, i si hi arriben (o pugen) no hi posen (o treuen) rel (1993, 1 font)

Es diu referint-se a paraules estúpides o molestes (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «255 Ase», p. 45. Institut Menorquí d'Estudis.

19. Brams d'ase no arriben al cel (1977, 29 fonts)

ACCAT (2012): Correu electrònic «Refranys per a l'itinerari del Parc Cultural de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer». Correu electrònic.

Diu la dita que brams d'ase no arriben al cel, però, pel que veiem, sí que arriben a la Moncloa.

Alzamora, Sebastià (2010): Avui.cat «La tàctica del bram d'ase». Web.

Heus ací una dita protectora: ens hem d'allunyar dels qui pretenen ferir-nos amb les paraules. Molt adient per als temps actuals, amb tanta paraula ofensiva i forassenyada, als parlaments i a les xarxes.

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel | A mi com si em dius Llúcia | Fa un vent que no deixa sentir res.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos.

Heus ací una dita protectora: ens hem d'allunyar dels qui pretenen ferir-nos amb les paraules. Molt adient per als temps actuals, amb tanta paraula ofensiva i forassenyada, als parlaments i a les xarxes.

Joseph Guix: més que la traducció proposada de la qual no veig el sentit, posaria "La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe" | Esteve Freixa Baqué: Les chiens aboient, la caravane passe.

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel | A mi com si em dius Llúcia | Fa un vent que no deixa sentir res.

Equivalent en francès: À folle demande, demande point de réponse.

Heus ací una dita protectora: ens hem d'allunyar dels qui pretenen ferir-nos amb les paraules. Molt adient per als temps actuals, amb tanta paraula ofensiva i forassenyada, als parlaments i a les xarxes.

Joseph Guix: més que la traducció proposada de la qual no veig el sentit, posaria "La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe" | Esteve Freixa Baqué: Les chiens aboient, la caravane passe.

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel | A mi com si em dius Llúcia | Fa un vent que no deixa sentir res.

Equivalent en francès: Les chiens aboient, la caravane passe.

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XV. Els mites i les creences. Déu i el cel», p. 115. Pagès Editors.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 48. Autoedició.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) | A paraules folles (o vanes), orelles sordes.

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) | A paraules folles (o vanes), orelles sordes.

Equivalent en francès: À folle (o sotte) demande, point de réponse.

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) | A paraules folles (o vanes), orelles sordes.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos.

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) | A paraules folles (o vanes), orelles sordes.

Equivalent en anglès: For mad words deaf ears.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del Totpoderós», p. 81. Web.
Tarrida i Subirana, Jordi (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

20. Brams d'ase no arriben al cel (i si hi arriben, no posen arrels) (2012, 1 font)

No hem de fer cas dels despropòsits.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel.

21. Brams d'ase no arriben al cel i si de cas hi arriben no deixen arrel (2010, 1 font)

22. Brams d'ase no arriben al cel i si de cas i arriben no deixen arrel (2010, 1 font)

24. Brams d'ase no pugen (o arriben) al cel (2012, 1 font)

No s'ha de fer cas de qui parla sense raó.

Ja en tinc prou del teu mal humor i crits: brams d'ase no pugen al cel.

Sinònim: A paraules vanes (o folles), orelles sordes.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos; Ladran, luego cabalgamos.

26. Brams d'ase no pugen al cel (1900, 36 fonts)

Estigues previngut i no hi paris gaire l'orella. Ja m'entens. Brams d'ase no pugen al cel.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Escorpió"», p. B11. L'Avui / El Punt Avui.

Sinònim: Brams d'ase no arriben al cel.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XV. Els mites i les creences. Déu i el cel», p. 115. Pagès Editors.
Correu / Espuny, Mercè (2010). Correu electrònic.

Menysprear el que diu algú.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 6. Apunts curs nivell C català.

Per indicar que no s'ha de fer cas de males paraules, mals consells, queixes poc fonamentades.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Dita per a denotar que el que algú diu no mereix d'ésser atès.

És un rondinaire, no li feu cas, brams d'ase no pugen al cel.

Per a indicar que allò que algú diu no mereix d'ésser atès.

No li facis gens de cas! Brams d'ase no pugen al cel / Fixa't què t'ha dit: (…) -Bah! Brams d'ase no pugen al cel.

Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

Dit per denotar que el que algú diu no mereix ser atès ja que els seus mots són ineptes.

Sinònim: Vés dient, jo com sentís ploure.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos.

Equivalent en esperanto: La luno ne aŭskultas, kiam hundo ĝin insultas.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Animals salvatges i domèstics | Sovaĝaj kaj hejmaj bestoj», p. 28. Associació Catalana d'Esperanto.

Sinònim: De bram d'ase, no en puja mai cap al cel.

Lloc: Vic (Osona).

Lloc: Vic (Osona).

Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

Mestre, Maria del Carme (2008): Dites i refranys a la vora del foc «Sobre el bestiar». Web.

Es diu referint-se a paraules estúpides o molestes (D.).

Equivalent en castellà: La voz del asno no pasa del tejado.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «255a Aase», p. 45. Institut Menorquí d'Estudis.

És un refrany català ben popular, però que és universal i té traducció semblant a altres llengües.

Equivalent en castellà: A palabras necias, oídos sordos.

Pubill, Jaume (2009): Blogs de l'Avui «A peu. Brams d'ase, no arriben al cel». Web.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «inutilitat». Web.

En el llenguatge corrent, és igual a «tant és que diguis com que no diguis», referint-se a al·legacions sense raó, veus d'impotència, adduccions sense força.

En el llenguatge corrent, és igual a «tant és que diguis com que no diguis», referint-se a al·legacions sense raó, veus d'impotència, adduccions sense força.

Serra i Boldú, Valeri (1987): Folklore de la pagesia «Bèsties de peu rodó. Ruc, somera», p. 121. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. Els animals», p. 123. Museu Arxiu de Sentmenat.

Quan volem indicar que allò que algú diu no mereix ser atès.

(1981): Apunts de català pràctic. 3 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

27. Brams d'ase no pugen al cel, ni tampoc el seu bruel i si hi pugen no li diuen amén (1987, 1 font)

28. Brams d'ase no pujan al cel (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 26. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

29. Brams d'ase nó pujan al cel (1917, 1 font)

Sinònim: Brams d'ase no pugen al cel.

30. Brams d'ase, no arriban al cel (1886, 1 font)

Lloc: Blanes.

Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 180. Centre Excursionista de Catalunya.

31. Brams d'ase, no arriben al cel (1980, 3 fonts)

Lloc: Barcelona.

Adell, Enric (2010): En mà (company de feina). Font oral.

Lloc: Ribera.

40. Brams de carlí, no pujan al cel (1872, 1 font)

Refranys adobats (o estrafets).

(1872): La Esquella de la Torratxa 1, núm. 1 (5 de maig, 1872): 3 «Refrans adobats», p. 3. Revista La Esquella de la Torratxa.

41. Brams de ruc no arriben al cel (2010, 2 fonts)

A qui no escolta ningú, als pobres, desemparats.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Correu / Martí Accensi, Ester (2010). Correu electrònic.

42. De bram d'ase no en puja cap al cel (2010, 2 fonts)

Lloc: Calders (Bages).

Correu / Beatset (2010). Correu electrònic.

Lloc: Múltiples localitzacions (concreta Sabadell, Vallès Occidental i Calders, Bages).

43. Els brams d'ase, no arriben al cel (2010, 1 font)

Correu / Ministral Boada, Montse (2010). Correu electrònic.
Brams d'ase no pugen (o arriben) al cel

Sallent i Tatjer, Joan (2017): Refranys il·lustrats 2

Brams d'ase no pugen (o arriben) al cel

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «075 - Brams d'ase no arriben al cel»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte